Sulh Hukuk Davaları Uygulama Rehberi Ahmet Cemal Ruhi

Sulh Hukuk Davaları Uygulama Rehberi


Basım Tarihi
2022-10
Sayfa Sayısı
1302
Kapak Türü
Cilt
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786258209297
Boyut
16x24
Baskı
3688,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 688 puan kazanacaksınız)
   688

Ahmet Cemal RUHİ ( Akademisyen- Avukat )

  

 

İÇİNDEKİLER

SUNUŞ  7

İÇİNDEKİLER 9

KISALTMALAR . 29

BİRİNCİ BÖLÜM

ARABULUCULUKTA İCRA EDİLEBİLİRLİK ŞERHİ 

İlgili Mevzuat . 31

Açıklamalar 32

Genel Olarak Arabulucuk Müessesesi 32

Arabuluculukta İcra Edilebilirlik Şerhi Verilmesi 35

Usul Hükümleri 36

III. Davaya İlişkin Dilekçe, Yazışma, Tutanak ve Karar Örnekleri  37

Dava Dilekçesi 37

Tensip Tutanağı 38

Gerekçeli Karar 39

Bölge Adliye Mahkemesi ve Yargıtay Kararları . 41

Bölge Adliye Mahkemesi Kararları. 41

Yargıtay Kararları . 52

 

İKİNCİ BÖLÜM

DELİL TESPİTİ İSTENMESİ

 

İlgili Mevzuat . 59

Açıklamalar 60

Genel Olarak 60

Usul Kuralları 62

III. Davaya İlişkin Dilekçe, Yazışma, Tutanak ve Karar Örnekleri  65

Talep Dilekçesi . 65

Değişik İş Karar-Kabul 66

Değişik İş Karar-Red . 68

Bilirkişi Teslim Tutanağı . 69

Keşif Zaptı 70

Bölge Adliye Mahkemesi ve Yargıtay Kararları . 72

Bölge Adliye Mahkemesi Kararları. 72

Yargıtay Daire Kararları 78

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları 97

 

10 İçindekiler

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

ELBİRLİĞİ MÜLKİYETİNİN PAYLI MÜLKİYETE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ DAVASI

İlgili Mevzuat 101

Tapu Müdürlüğü Tarafından Elbirliği Mülkiyetinin Paylı Mülkiyete

Dönüştürülmesi 102

III. Mahkeme Tarafından Elbirliği Mülkiyetinin Paylı Mülkiyete Dönüştürülmesi . 104

Görevli ve Yetkili Mahkeme 105

Davaya İlişkin Dilekçe, Yazışma, Tutanak ve Karar Örnekleri. 105

Dava Dilekçesi 105

Tensip Tutanağı 106

Dava Konusu Taşınmazın Tapu Bilgileri İçin İlgili Tapu Mdüürlüğüne

Yazılan Müzekkere .107

Duruşma Tutanağı (Son Celse Kabul Kararı) .108

Duruşma Tutanağı (Son Celse Kabul Kararı) .109

Duruşma Tutanağı (Son Celse Red Kararı)110

Gerekçeli Karar (Açilmamiş Sayılmasına) .111

Gerekçeli Karar (Açılmamiş Sayılmasına) .113

İ. Gerekçeli Karar (Husumet Yokluğu Nedeni İle Reddine) 114

Gerekçeli Karar(Kabul) .116

Bölge Adliye Mahkemesi Kararları 119

VII. Yargıtay Kararları 123

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

GAİPLİK KARARI VERİLMESİ DAVASI

 

İlgili Mevzuat 141

Genel Olarak 142

III. Gaipliğe Karar Verilmesinin Koşulları 143

Maddi Şartlar143

Ölüm Tehlikesi İçinde Kaybolma veya Uzun Süreden Beri Haber

Alınamama Hali Gerçekleşmelidir 143

Gerekli Olan Süre Geçmelidir .143

Yargılamaya İlişkin Şartlar 143

Yetkili Kişilerce Mahkemeye Başvurulmalıdır.143

Durumun İlanı.144

Mahkemece Gaiplik Kararı Verilmelidir144

Gaiplik Kararının Hüküm ve Sonuçları. 144

Görevli ve Yetkili Mahkeme 145

Davaya İlişkin Dilekçe, Yazışma, Tutanak ve Karar Örnekleri. 146

Dava Dilekçesi 146

 

İçindekiler 11

Tensip Tutanağı 146

Karar Duruşma Tutanağı-Esastan Reddine 148

Karar Duruşma Tutanağı-Kabulüne 149

Basın İlan Kurumuna Yazılan Yazı-İlan . 150

Gerekçeli Karar-Kabul 151

VII. Bölge Adliye Mahkemesi Kararları 153

VIII. Yargıtay Kararları 156

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

HUSUMETE İZİN VERİLMESİ DAVASI

 

İlgili Mevzuat 169

Genel Bilgiler.170

III. Görevli ve Yetkili Mahkeme 170

Davaya İlişkin Dilekçe, Yazışma, Tutanak ve Karar Örnekleri .171

Dava Dilekçesi 171

Tensip Tutanağı 172

Tensip Tutanağı (Tensiben Red). 173

Duruşma Tutanağı (Kabul Kararı). 174

Yenileme Tensip Tutanağı 175

Gerekçeli Karar (Kabul) 176

Gerekçeli Karar (Kabul) 177

Gerekçeli Karar (Red). 179

Bölge Adliye Mahkemesi Kararları 180

Yargıtay Kararları 192

 

ALTINCI BÖLÜM

İHALENİN FESHİ

 

İlgili Mevzuat 197

Açıklamalar .199

Genel Olarak 199

Usul Hükümleri 209

III. Davaya İlişkin Dilekçe, Yazışma, Tutanak ve Karar Örnekleri .210

Dava Dilekçesi 210

Tensip Tutanağı 211

Ön İnceleme Duruşma Zaptı 212

Duruşma Tutanağı . 214

Gerekçeli Karar 215

Kararın Tebliğe Çıkartılması Talepli Dilekçe . 218

 

12 İçindekiler

Bölge Adliye Mahkemesi ve Yargıtay Kararları 218

Bölge Adliye Mahkemesi Kararları .218

Yargıtay Kararları226

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları .255

 

YEDİNCİ BÖLÜM

İTİRAZIN İPTALİ DAVASI

 

İlgili Mevzuat 269

İtirazın İptali Davasının Amacı ve Anlamı 269

III. İtirazın İptali Davasının Koşulları  270

Yetkili İcra Dairesinde Geçerli İlamsız İcra Takibinin Bulunması.270

Davalıya Geçerli Bir Ödeme Emri Tebliğ Edilmiş Olması.271

Ödeme Emrine Geçerli Bir İtiraz Bulunması .271

Davacının Hukuki Yararının Bulunması.271

Davanın Bir Yıllık Hak Düşürücü Sürede Açılması .271

İtirazın İcra Hukuk Mahkemesince Kaldırılmamış Olması.272

Derdestlik ve Kesin Hüküm Bulunmaması272

Görevli ve Yetkili Mahkeme 273

Davanın Tarafları 273

Yargılama Usulü . 273

VII. Mahkemece Verilecek Hükümler 274

VIII. Davaya İlişkin Dilekçe, Yazışma, Tutanak ve Karar Örnekleri. 274

Dava Dilekçesi 274

Tensip Zaptı 276

Cevap Dilekçesi.277

Cevaba Cevap Dilekçesi 279

Ön İnceleme Duruşma Tutanağı.281

Karar Duruşma Tutanağı.282

Gerekçeli Karar.283

Bölge Adliye Mahkemesi Kararları 286

Yargıtay Kararları 300

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

 

KAT MÜLKİYETİ KANUNUNDAN DOĞAN DAVALAR

 

İlgili Mevzuat 303

Açıklamalar 303

Genel Olarak.303

Tanımlar (KMK m. 2).304

 

İçindekiler 13

Kat Mülkiyetinin ve Kat İrtifakının Hukuki Niteliği (KMK m. 3) 304

Ortak Yerler (KMK m. 4). 305

Ortaklığın Giderilmesi İstemleri (KMK m. 7) 306

Önalım Hakkı (KMK m. 8). 306

III. Dava Konusu Olabilecek Hususlar .306

Kat Malikleri Kurulu Kararının İptali (KMK m. 33) 306

Yönetici Atanması Talebi (KMK m. 34). 307

Kat irtifakının Sona Erdirilmesi veya Uzatılması Talebi (KMK m. 49) . 308

Tapu İdaresinin Kararına İtiraz (KMK m. 52) 308

Ortaklığın Giderilmesi Hususunda Anlaşamama Durumu (KMK m. 54). 309

Davaya İlişkin Dilekçe, Yazışma, Tutanak ve Karar Örnekleri .310

Dava Dilekçesi 310

Tensip Tutanağı 311

Tensip Tutanağı - Bozma 312

Tensip Tutanağı-Tensiben Görevsizlik Kararı . 313

Tensip Tutanağı-Tensiben Feragat Nedeni Ile Red 315

Duruşma Tutanağı Ön Inceleme 316

Duruşma Tutanağı Karar Celsesi 318

Gerekçeli Karar-Feragat Nedeniyle Reddine 319

İ. Gerekçeli Karar-Görevsizlik 321

Gerekçeli Karar - Kısmen Kabul 323

Yargıtay Kararları 328

 

DOKUZUNCU BÖLÜM

KAYYIM TAYİNİ DAVASI

 

İlgili Mevzuat 365

Genel Bilgiler.366

III. Görevli ve Yetkili Mahkeme 368

Davaya İlişkin Dilekçe, Yazışma, Tutanak ve Karar Örnekleri .369

Dava Dilekçesi 369

Tensip Tutanağı 370

Tensip Tutanağı (Tensiben Yetkisizlik Kararı). 371

Gerekçeli Karar – Karar Verilmesine Yer Olmadığına. 372

Gerekçeli Karar – Birleştirme . 373

Gerekçeli Karar – Kabul 375

Kayyımlığın Kaldırılması . 376

Dava Dilekçesi 376

Tensip Tutanağı 377

 

14 İçindekiler

Ön İnceleme Duruşma Tutanağı.378

Duruşma Tutanağı (Karar Celsesi) 379

Gerekçeli Karar .380

Bölge Adliye Mahkemesi Kararları 382

Yargıtay Kararları 398

 

ONUNCU BÖLÜM

KAZAİ RÜŞT (ERGİN KILINMA) DAVASI

 

İlgili Mevzuat 417

Genel Açıklamalar 417

III. Davacı  418

Davalı . 418

Görevli Mahkeme. 419

Yetkili Mahkeme 419

VII. Davaya İlişkin Dilekçe, Yazışma, Tutanak ve Karar Örnekleri. 419

Dava Dilekçesi 419

Tensip Tutanağı 420

Hastaneye Yazılan Müzekkere421

Duruşma-Kabul Kararı 422

Karar-Kabul.423

Karar-Karar Verilmesine Yer Olmadığına425

Karar-Açılmamış Sayılmasına .426

VIII. Bölge Adliye Mahkemesi ve Yargıtay Kararları 427

Bölge Adliye Mahkemesi Kararları .427

Yargıtay Kararları428

 

ONBİRİNCİ BÖLÜM

KIYMET TAKDİRİNE İTİRAZ DAVASI

 

İlgili Mevzuat 433

Genel Bilgi 434

III. Görevli ve Yetkili Mahkeme 436

Davaya İlişkin Dilekçe, Yazışma, Tutanak ve Karar Örnekleri. 436

Dava Dilekçesi 436

Dava Dilekçesi 437

Tensip Zaptı 439

Tensip Zaptı 440

Duruşma Zaptı İlk Celse441

Duruşma Zaptı Karar - Feragat .442

 

İçindekiler 15

Duruşma Zaptı Karar Kabul 443

Gerekçeli Karar – Feragat Nedeni İle Reddine . 444

İ. Gerekçeli Karar Kabulüne  445

Yargıtay Kararları 447

 

ONİKİNCİ BÖLÜM

KİRA BEDELİNİN TESPİTİ DAVASI

 

İlgili Mevzuat 453

Açıklamalar .454

III. Kira Bedelinin Tespiti İle İlgili İçtihat Özetleri 460

Davaya İlişkin Dilekçe, Yazışma, Tutanak ve Karar Örnekleri .474

Dava Dilekçesi 474

Duruşma Zaptı Ön İnceleme Celsesi 476

Duruşma Zaptı Karar Celsesi 478

Gerekçeli Karar Evrakı-Feragat Nedeni İle Reddine . 479

Gerekçeli Karar Evrakı-Karar Verilmesine Yer Olmadığına. 481

Gerekçeli Karar -Kısmen Kabulüne 483

Bölge Adliye Mahkemesi Kararları 485

Yargıtay Kararları 493

 

ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

KİRA İLİŞKİSİNDE DEPOZİTO BEDELİNİN İADESİ DAVASI

 

İlgili Mevzuat 523

Açıklamalar .523

III. Depozito Bedeliyle İlgili İçtihat Özetleri.525

Davaya İlişkin Dilekçe, Yazışma, Tutanak ve Karar Örnekleri .526

Dava Dilekçesi 526

Cevap Dilekçesi 528

Tensip Zaptı . 530

Ön İnceleme Duruşma Tutanağı 531

Duruşma Zaptı Karar Celsesi 533

Gerekçeli Karar Evrakı 534

Yargıtay Kararları 537

 

ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM

KİRALANAN TAŞINMAZIN TAHLİYESİ DAVALARI

 

İlgili Mevzuat 555

Genel Bilgi.556

 

16 İçindekiler

III. Tahliye Sebepleri  558

Geçici Tahliye Talebi.558

Kiralananın El Değiştirmesi Hali558

Kiraya Verenin, Yakınlarının İhtiyacı veya Yeniden İnşa, İmar559

Yazılı Tahliye Taahhüdünün Bulunması 560

Kiracının Temerrüde Düşmesi 562

Kiranın Ödenmemesi Nedeniyle İki Haklı İhtar Çekilmesi 563

Kiracının veya Birlikte Yaşadığı Eşinin Aynı İlçe veya Belde Belediye

Sınırları İçerisinde Oturabileceği Konutunun Bulunması Hali.564

Tahliye Davalarında Görevli ve Yetkili Mahkeme 564

Tahliye Davaları İle İlgili Özet İçtihatlar. 565

Davaya İlişkin Dilekçe, Yazışma, Tutanak ve Karar Örnekleri. 573

Dava Dilekçeleri573

Kira Parasını Ödememe Nedeniyle Tahliye Dilekçesi .573

İhtiyaç Nedeniyle Tahliye Dilekçesi 574

Tensip Tutanağı 575

Tensip Tutanağı (Tensiben Açılmamış Sayılmasına) .576

Ön İnceleme Duruşma Tutanağı.578

Duruşma Tutanağı Son Celse Red Kararı 579

Duruşma Tutanağı Vazgeçme Kararı 580

Gerekçeli Karar (Red) .581

Gerekçeli Karar (Kabul).584

İ. Gerekçeli Karar (Davanın Açılmamış Sayılmasına) .588

Gerekçeli Karar (Feragat Nedeniyle Reddine) 589

Gerekçeli Karar – Kabul (İhtiyaç Nedeniyle Tahliye).591

VII. Bölge Adliye Mahkemesi Kararları 593

VIII. Yargıtay Kararları 595

 

ONBEŞİNCİ BÖLÜM

MENFİ TESPİT DAVASI

 

İlgili Mevzuat 645

Genel Olarak 646

III. Menfi Tespit Davasının Şartları. 648

Menfi Tespit Davasının Açılabileceği Haller 648

Menfi Tespit Davasının Çeşitleri . 649

İcra Takibinden Önce Açılan Menfi Tespit Davası.649

Hukuki Yarar .649

İcra Takibinden Önce Açılan Menfi Tespit Davasının İcra Takibine Etkisi.651

 

İçindekiler 17

İcra Takibinden Sonra Açılan Menfi Tespit Davası . 653

Hukuki Yarar. 653

İcra Takibinden Sonra Açılan Menfi Tespit Davasının İcra Takibine Etkisi. 654

Taraflar .656

VII. Görevli Mahkeme .656

VIII. Yetkili Mahkeme .658

Davaya İlişkin Dilekçe, Yazışma, Tutanak ve Karar Örnekleri .661

Dava Dilekçesi 661

Cevap Dilekçesi 663

Tensip Zaptı . 665

Ön İnceleme Duruşma Tutanağı 666

Karar Duruşma Tutanağı 668

Gerekçeli Karar-Esastan Reddine. 669

Gerekçeli Karar-Kabulüne 672

Bölge Adliye Mahkemesi Kararları 674

Yargıtay Kararları 684

 

ONALTINCI BÖLÜM

 

MİRAS ORTAKLIĞINA TEMSİLCİ ATANMASI DAVASI

 

İlgili Mevzuat 699

Genel Bilgiler.699

III. Görevli ve Yetkili Mahkeme 701

Davaya İlişkin Dilekçe, Yazışma, Tutanak ve Karar Örnekleri .701

Dava Dilekçesi 701

Tensip Tutanağı 702

Duruşma Tutanağı . 703

Duruşma Tutanağı (Son Celse). 704

Gerekçeli Karar Evrakı 705

Gerekçeli Karar Evrakı-Açılmamış Sayılmasına 707

Ek Karar 708

Yargıtay Kararları 709

 

ONYEDİNCİ BÖLÜM

MİRASÇILIK BELGESİ VERİLMESİ DAVALARI

 

Mirasçılık Belgesi 733

İlgili Mevzuat 733

Mirasçılık Belgesi Alabilecek Kişiler 733

Yasal Mirasçılar 733

a) İlgili Mevzuat 733

 

18 İçindekiler

b) Yasal Mirasçılar.735

aa) Kan Hısımları735

bb) Altsoy.735

cc) Ana ve Baba .736

dd) Büyük Ana - Büyük Baba737

ee) Sağ Kalan Eş .738

ff) Evlatlık .740

gg) Devlet 741

Atanmış Mirasçılar742

a) İlgili Mevzuat 742

b) Açıklamalar.742

Mirasçılık Belgesi Almak Üzere Yetki Verilen Kişiler .743

a) Mirasbırakanın veya Mirasçının Alacaklısı743

aa) İlgili Mevzuat .743

bb) Açıklamalar 744

b) Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisi.745

aa) İlgili Mevzuat .745

bb) Açıklamalar 747

c) Tapu Müdürlüğü.747

aa) İlgili Mevzuat .747

bb) Açıklamalar 747

d) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı .748

aa) İlgili Mevzuat .748

bb) Açıklama 748

Mirasçılık Belgesi Vermeye Yetkili Makamlar . 748

Sulh Hukuk Mahkemesi748

İlgili Mevzuat 748

Açıklamalar.749

Noterler751

İlgili Mevzuat 751

Açıklamalar.752

III. Mirasçılık Belgesi Davasında Yargılama Usulü. 755

Mirasçılık Belgesinin Çekişmesiz Yargıya Tabi Olması 755

İlgili Mevzuat 755

Açıklamalar.756

Mirasçılık İlamının Çekişmeli Yargıya Tabi Olması758

Mirasçılık Belgesinin İptali Ve Yeni Bir Mirasçılık Belgesi Verilmesi .758

Mirasçılık Belgesinin Alınması 760

 

İçindekiler 19

Davaya İlişkin Dilekçe, Yazışma, Tutanak ve Karar Örnekleri .761

Dava Dilekçesi 761

Dava Dilekçesi 761

Tensip Tutanağı 762

Tensip Tutanağı (Tensiben Kabul Kararı) . 763

Tensip Tutanağı (Tensiben İşlemden Kaldırma). 764

Yenileme Tensip Tutanağı 765

Duruşma Tatunağı . 766

Gerekçeli Karar (Kabul) 767

Gerekçeli Karar (Red). 769

İ. Gerekçeli Karar (Açilmamiş Sayilmasina). 770

Gerekçeli Karar (Birleştirme) . 771

Yargıtay Kararları 772

 

ONSEKİZİNCİ BÖLÜM

MİRASIN REDDİ DAVASI

 

İlgili Mevzuat 797

Davayla İlgili Genel Bilgiler799

III. Görevli ve Yetkili Mahkeme 802

Davaya İlişkin Dilekçe, Yazışma, Tutanak ve Karar Örnekleri .803

Dava Dilekçesi 803

Tensip Tutanağı 803

Tensip Tutanağı 804

Tensip Tutanağı (Tensiben Karar) 805

Duruşma Tutanağı . 806

Gerekçeli Karar (Kabul) 807

Gerekçeli Karar (Kısmen Kabul) . 809

Gerekçeli Karar (Yetkisizlik) . 810

İ. Ek Karar 812

Yargıtay Kararları 813

 

ONDOKUZUNCU BÖLÜM

NOTER DEFTER TASDİK BAŞVURUSU

 

İlgili Mevzuat 841

Genel Bilgi.841

III. Görevli ve Yetkili Mahkeme 842

Davaya İlişkin Dilekçe, Yazışma, Tutanak ve Karar Örnekleri .842

Başvuru/İhbar Dilekçesi . 842

 

20 İçindekiler

Başvuru/İhbar Dilekçesi842

Değişik İş Karar Evrakı 843

Değişik İş Karar Evrakı 844

 

YİRMİNCİ BÖLÜM

ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASI

 

İlgili Mevzuat 845

Kavram. 846

III. Davanın Konusu . 846

Ortaklığın Giderilmesi Davasında İlgili Talepler. 846

Ortaklığın Aynen Taksim Suretiyle Giderilmesi 846

Ortaklığın Satış Suretiyle Giderilmesi .850

Görevli ve Yetkili Mahkeme 850

Gider ve Masraflar 850

VII. Taraf Teşkilinin Sağlanması. 851

VIII. Davaya İlişkin Dilekçe, Yazışma, Tutanak ve Karar Örnekleri. 852

Yetki Belgesi .852

Dava Dilekçesi 852

Dava Dilekçesi 853

Dava Dilekçesi 855

Tensip Tutanağı 856

Tensip Tutanağı 858

Yenileme Tensip Tutanağı 859

Cevap Dilekçesi.860

Yargıtay Kararları 898

 

YİRMİBİRİNCİ BÖLÜM

TAPUDA KAYIT DÜZELTİM DAVALARI

 

İlgili Mevzuat 937

Genel Bilgiler 938

III. Usul Hükümleri. 940

Görevli ve Yetkili Mahkeme 943

Davaya İlişkin Dilekçe, Yazışma, Tutanak ve Karar Örnekleri. 945

Dava Dilekçesi 945

Tensip Tutanağı 946

Tensip Tutanağı 947

Bozma Tensip Tutanağı 949

Ön İnceleme Duruşma Tutanağı.950

 

İçindekiler 21

Duruşma Tutanağı (Karar Celsesi) 951

Gerekçeli Karar-Davanın Açılmamış Sayılmasına . 952

Gerekçeli Karar-Kabul 953

İ. Gerekçeli Karar-Red. 956

Yargıtay Kararları 958

Daire Kararları 958

Hukuk Genel Kurulu Kararları 990

 

YİRMİİKİNCİ BÖLÜM

TEDAVİ AMAÇLI KİŞİSEL KORUMA KARARI

 

İlgili Mevzuat 995

Genel Bilgiler.996

Koşulları (TMK m. 432). 996

Yetki (TMK m. 433) 997

Bildirim yükümlülüğü (TMK m. 434) 997

İtiraz (TMK m. 435) 997

Usul Hükümleri (TMK m. 436) 997

Yargılama usulü (TMK m. 437). 998

III. Davaya İlişkin Dilekçe, Yazışma, Tutanak ve Karar Örnekleri .999

Dava Dilekçesi 999

Tensip Tutanağı 1000

Tensip Tutanağı-Tensiben Yetkisizlik Kararı. 1001

Tedavisi İstenilenin Temin ve Mahkemede Hazır Edilmesi İçin Emniyet

Müdürlüğüne Yazılan Müzekkere  1002

Duruşma Tutanağı (Son Celse Kabul Kararı) 1003

Duruşma Tutanağı (Son Celse Red Kararı) . 1004

Duruşma Tutanağı (Son Celse Red Kararı) . 1005

Karar-Red. 1006

İ. Karar-Red. 1007

Karar-Red. 1009

Karar-Kabul 1011

Karar-Birleştirme . 1013

Tedavisi İstenilenin Tedavisinin Sağlanması İçin Cumhuriyet Başsavcılığına

Yazılan Müzekkere. 1014

Bölge Adliye Mahkemesi Kararları 1015

 

22 İçindekiler

 

YİRMİÜÇÜNCÜ BÖLÜM

TEREKE TESLİMİ DAVASI

 

İlgili Mevzuat 1035

Genel Bilgiler 1035

III. Görevli ve Yetkili Mahkeme 1036

Davaya İlişkin Dilekçe, Yazışma, Tutanak ve Karar Örnekleri. 1036

İhbar Dilekçesi 1036

İhbar Dilekçesi 1037

Tensip Tutanağı 1038

Tensip Tutanağı 1039

Tensip Tutanağı 1040

Tutanak 1041

Duruşma Tutanağı 1041

Gerekçeli Karar.1042

İ. Tereke Teslim Tutanağı 1043

Yargıtay Kararları 1044

 

YİRMİDÖRDÜNCÜ BÖLÜM

TEVDİ MAHALLİ TAYİNİ

 

İlgili Mevzuat 1053

Genel Bilgi 1054

III. Görevli ve Yetkili Mahkeme 1055

Dilekçe, Yazışma, Tutanak ve Karar Örnekleri . 1055

Dava Başvuru Dilekçesi.1055

Değişik İş Karar Evrakı - Kabulüne 1057

Bankaya Tevdi Mahali Hesabı Açtırma Müzekkeresi1058

Tevdi Mahali Hesabının Vadeli Hesaba Çevrilmesi Müzekkeresi1059

Değişik İş Karar Evrakı - Kabulüne 1060

Değişik İş Karar Evrakı - Reddine 1061

 

YİRMİBEŞİNCİ BÖLÜM

VASİYETNAMENİN AÇILMASI

 

İlgili Mevzuat 1063

Vasiyetname 1063

Genel Olarak.1063

Ehliyet.1064

Vasiyetnamenin Türleri 1064

 

İçindekiler 23

III. Vasiyetnamenin Teslimi ve Açılması1065

Vasiyetnamenin Açılma Yeri ve Yetkili Mahkeme 1065

Teslim Görevi ve Alınacak Önlemler 1065

Vasiyetnamenin Açılması. 1066

İlgililere Tebliğ 1066

Uygulama. 1067

Görevli ve Yetkili Mahkeme 1068

Dilekçe, Yazışma, Tutanak ve Karar Örnekleri1069

İhbar Dilekçesi . 1069

Tensip Tutanağı 1070

Tutanak 1071

Duruşma Zaptı . 1071

Karar-Kabul 1073

Tensip Tutanağı-Tensiben Karar Verilmesine Yer Olmadığına . 1075

Karar-Karar Verilmesine Yer Olmadığına . 1076

Tapuya Yazılan Müzekkere 1078

İ. Notere Yazılan Yazı  1078

Yargıtay Kararları 1079

 

YİRMİALTINCI BÖLÜM

VESAYET DAVALARI

 

İlgili Mevzuat 1113

Tanım1113

III. Vesayet Hukukunun Kapsamı ve İlkeleri1114

Velayet ve Vesayetin Karşılaştırılması .1114

Vesayet Organları1115

Genel Olarak 1115

Vesayet Daireleri 1116

Kamu Vesayeti . 1116

a) Genel Olarak 1116

b) Vesayet Makamının Görevleri 1116

c) Denetim Makamının Görevleri 1116

Özel vesayet. 1117

Vasi ve Kayyım . 1117

Vesayeti Gerektiren Haller 1117

Küçüklük 1117

Kısıtlılık. 1118

 

24 İçindekiler

Kısıtlama Sebepleri .1118

a) Genel Olarak.1118

b) Akıl Hastalığı veya Akıl Zayıflığı.1118

c) Savurganlık, Alkol veya Uyuşturucu Madde Bağımlılığı, Kötü

Yaşama Tarzı, Kötü Yönetim .1119

d) Özgürlüğü Bağlayıcı Ceza1120

e) İsteğe Bağlı Kısıtlanma1120

Kısıtlmada Usul.1121

VII. Vasi Atanması. 1121

Genel Olarak.1121

Eş ve Akrabaların Öncelik Hakkı .1122

Vasiliği Kabul Yükümlüğü .1122

Vasilikten Kaçınma Sebepleri .1122

Vasiliğe Engel Olan Sebepler 1123

Vasilikten Kaçınma ve İtiraz1123

Vasi Atama Usulü .1124

Tebliğ ve İlan 1124

VIII. Vasinin Görevleri  1124

Defter Tutma1124

Değerli Şeylerin Saklanması1125

Taşınırların Satılması 1125

Paraların Yatırılması .1125

Yatırma Zorunluluğu.1125

Yatırımların Dönüştürülmesi 1125

Ticarî Ve Sınaî İşletmeler 1125

Taşınmazların Satılması 1126

Temsil .1126

Yasak İşlemler.1126

İ. Vesayet Görevinde Süre.1126

Vesayet Dairelerinin Görevleri 1127

Şikâyet ve itiraz 1127

İzin1127

Vesayet Makamından İzin Alınması1127

Denetim Makamından İzin Alınması.1128

Rapor Ve Hesapların İncelenmesi.1128

İznin Bulunmaması Hali 1128

Vesayet Organlarının Sorumluluğu . 1129

Özen Yükümü .1129

 

İçindekiler 25

Vasinin Sorumluluğu 1129

Devletin Sorumluluğu 1129

Görev ve Yetki 1129

Vesayetin Sona Ermesi 1130

Vesayeti Gerektiren Hâllerin Sona Ermesi . 1130

Küçüklerde . 1130

Hükümlülerde 1130

Diğer Kısıtlılarda. 1130

XII. Vasilik Görevinin Sona Ermesi .1131

Fiil Ehliyetinin Yitirilmesi Ve Ölüm . 1131

Sürenin Sona Ermesi Ve Uzatılmaması 1131

Sürenin Dolması. 1131

Engelin Veya Kaçınma Sebebinin Ortaya Çıkması 1131

Göreve Devam Zorunluluğu. 1131

Görevden Alınma. 1132

Sebepleri 1132

Usulü 1132

a) İstek Üzerine veya Re’sen 1132

b) Araştırma ve Uyarı . 1132

c) Geçici Önlemler 1132

d) Diğer önlemler . 1133

e) İtiraz . 1133

XIII. Vesayetin Sona Ermesinin Sonuçları1133

Kesin Hesap Ve Malvarlığının Teslimi 1133

Rapor Ve Hesabın İncelenmesi 1133

Vasinin Görevine Son Verilmesi. 1133

Sorumluluk Davasında Zamanaşımı . 1134

Olağan Zamanaşımı 1134

Olağanüstü Zamanaşımı. 1134

Vesayet Altındaki Kişinin Alacağı . 1134

XIV. Vesayet Davalarına İlişkin Dilekçe, Yazışma, Tutanak ve Karar Örnekleri.1135

TMK m. 404 Kapsamında Dilekçe, Yazışma, Tutanak ve Karar Örnekleri. 1135

Dava Dilekçesi 1135

Tensip Tutanağı 1136

Emniyet Müdürlüğüne Yazılan Müzekkere 1137

Duruşma Tutanağı 1137

Gerekçeli Karar 1138

Gerekçeli Karar 1140

 

26 İçindekiler

TMK m. 405 Kapsamında Dilekçe, Yazışma, Tutanak ve Karar Örnekleri .1142

Dava Dilekçesi.1142

Tensip Zapti 1143

Mahcur Adayının Hastaneye Sevki Hususunda Yazılan Müzekkere .1144

Duruşma Tutanağı 1145

Duruşma Tutanağı 1146

Gerekçeli Karar- Karar Verilmesine Yer Olmadığına .1147

Gerekçeli Karar-Yetkisizlik 1148

Gerekçeli Karar-Kabul.1150

TMK m. 407 Kapsamında Dilekçe, Yazışma, Tutanak ve Karar Örnekleri .1152

İhbar Yazısı .1152

Tensip Tutanağı 1153

Cezaevine Yazilan Müzekkere 1154

Duruşma Tutanaği 1154

Gerekçeli Karar – Karar Verilmesine Yer Olmadığına .1155

Gerekçeli Karar – Birleştirme1157

Gerekçeli Karar – Kabul 1158

Gerekçeli Karar – Kabul 1160

Gerekçeli Karar –Yetkisizlik.1161

TMK m. 408 Kapsamında Dilekçe, Yazışma, Tutanak ve Karar Örnekleri .1163

Dava Dilekçesi.1163

Tensip Tutanağı 1163

Duruşma Zaptı 1164

Kısıtlı Adayının Hastaneye Sevki İçin Yazılan Müzekkere1165

Duruşma Zaptı 1166

Duruşma Zapti 1167

Gerekçeli Karar .1168

Vasi Değişikliğine İlişkin Dilekçe, Yazışma, Tutanak ve Karar Örnekleri1170

Dava Dilekçesi.1170

Dava Dilekçesi.1171

Tensip Zapti 1171

Duruşma Tutanağı 1172

Gerekçeli Karar .1173

Gerekçeli Karar .1175

Gerekçeli Karar .1176

Bölge Adliye Mahkemesi Kararları 1178

XVI. Yargıtay Kararları 1186

 

İçindekiler 27

 

YİRMİYEDİNCİ BÖLÜM

ZAYİ BELGESİ VERİLMESİ DAVASI

 

Açıklalamalar 1231

Davaya İlişkin Dilekçe, Yazışma, Tutanak ve Karar Örnekleri .1233

Dava Dilekçesi 1233

Tensip Tutanağı 1233

Yenileme Tensip Tutanağı 1234

Duruşma Tutanağı Son Celse Red Kararı 1235

Gerekçeli Karar (Feragat Nedeni İle Reddine) 1236

Gerekçeli Karar (Davanın Açılmamış Sayılmasına). 1237

Gerekçeli Karar (Görevsizlik) 1238

Gerekçeli Karar (Kabul) 1240

İ. Gerekçeli Karar (Red). 1242

Gerekçeli Karar (Yetkisizlik) . 1244

III. Bölge Adliye Mahkemesi Kararları 1245

Yargıtay Kararları 1264

 

YİRMİSEKİZİNCİ BÖLÜM

ZİLYETLİĞİN TESPİTİ VE KORUNMASI DAVASI

 

İlgili Mevzuat 1267

Açıklamalar .1269

Kuvvet Kullanma Suretiyle Karşı Koyma 1270

Taşınmaz Zilyetliğine Yönelik Tecavüze Karşı İdarî Koruma. 1270

Zilyetliğin Dava Yoluyla Korunması Olanakları. 1270

Hak Karinelerine Dayanan Taşınır Davası 1271

III. Davaya İlişkin Dilekçe, Yazışma, Tutanak ve Karar Örnekleri .1273

Dava Dilekçesi 1273

Gerekçeli Karar Evraki-Görevsizlik . 1275

Tensip Tutanağı 1277

Duruşma Tutanaği . 1279

Gerekçeli Karar Evraki 1280

Yargıtay Kararları 1282

YARARLANILAN KAYNAKLAR .1301

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
688,00   
688,00   
2
344,00   
688,00   
3
229,33   
688,00   
4
172,00   
688,00   
5
137,60   
688,00   
6
114,67   
688,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
688,00   
688,00   
2
344,00   
688,00   
3
229,33   
688,00   
4
172,00   
688,00   
5
137,60   
688,00   
6
114,67   
688,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
688,00   
688,00   
2
344,00   
688,00   
3
229,33   
688,00   
4
172,00   
688,00   
5
137,60   
688,00   
6
114,67   
688,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
688,00   
688,00   
2
344,00   
688,00   
3
229,33   
688,00   
4
172,00   
688,00   
5
137,60   
688,00   
6
114,67   
688,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
688,00   
688,00   
2
344,00   
688,00   
3
229,33   
688,00   
4
172,00   
688,00   
5
137,60   
688,00   
6
114,67   
688,00   
Kapat