İcra ve İflas Suçları ile Disiplinsizlik Niteliğindeki Eylemler Canan

İcra ve İflas Suçları ile Disiplinsizlik Niteliğindeki Eylemler


Basım Tarihi
2019-01
Sayfa Sayısı
1200
Kapak Türü
Cilt
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750252051
Boyut
16x25
Baskı
1230,50 TL
(Bu ürünü aldığınızda 230 puan kazanacaksınız)
   230
KARGO BEDAVA

Konu Başlıkları
- Suç Niteliğindeki Eylemler
- Disiplinsizlik Niteliğindeki Eylemler
Kararlar

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Sunuş 7
Kısaltmalar 17
Birinci Bölüm
SUÇ NİTELİĞİNDEKİ EYLEMLER
I. GENEL BİLGİ 19
II. ALACAKLISINI ZARARA UĞRATMAK KASTIYLA MEVCUDUNU EKSİLTME SUÇU (İİK m. 331) 20
A. Mevzuat 20
B. Borçlunun Mevcudunu Azaltma Suçu 21
1. Suçun Unsurları 21
a. Suçun Maddi Unsuru 21
b. Suçun Manevi Unsuru 22
2. Suçun Faili ve Mağduru 23
3. Suçun Yaptırımı 24
4. Yargılama Usulü ve İlgili Ceza Muhakemesi Müesseselerinin Suça Uygulanması 25
a. Şikayet 25
b. Görevli ve Yetkili Mahkeme 26
c. Yargılamaya Dair İlkeler 26
d. Suça İştirak 27
e. Seçenek Yaptırımlara Çevirme 28
f. Hapis Cezasının Ertelenmesi 28
g. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması 29
h. Uzlaşma 32
i. Önödeme 32
C. Taşınmaz Rehni Kapsamında Bulunan Eklentinin Rehin Alacaklısına Zarar Vermek Kastı İle Taşınmaz Dışına Çıkarılması Suçu 33
III. ACZİNE KENDİ FİİLİYLE SEBEBİYET VEREN VEYA VAZİYETİNİN FENALIĞINI BİLEREK AĞIRLAŞTIRMA SUÇU (İİK m. 332) 33
A. Mevzuat 33
B. Suçun Unsurları 34
1. Suçun Maddi Unsuru 34
2. Suçun Manevi Unsuru 35
C. Suçun Faili ve Mağduru 36
D. Suçun Yaptırımı 36
E. Yargılama Usulü ve İlgili Ceza Muhakemesi Müesseselerinin Suça Uygulanması 36
1. Şikayet 36
2. Görevli ve Yetkili Mahkeme 37
3. Yargılamaya Dair İlkeler 38
4. Seçenek Yaptırımlara Çevirme 38
5. Hapis Cezasının Ertelenmesi 39
6. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması 39
7. Uzlaşma 41
8. Önödeme 41
IV. İFLAS VE KONKORDATO İŞLERİNDE ŞAHSİ MENFAAT TEMİN ETME SUÇU
(İİK m. 333) 42
A. Mevzuat 42
B. Suçun Unsurları 42
1. Suçun Maddi Unsuru 42
2. Suçun Manevi Unsuru 42
C. Suçun Faili ve Mağduru 42
D. Suçun Yaptırımı 43
E. Yargılama Usulü ve İlgili Ceza Muhakemesi Müesseselerinin Suça Uygulanması 43
1. Şikayete Tabi Değildir 43
2. Görevli ve Yetkili Mahkeme 43
3. Yargılamaya Dair İlkeler 43
4. Seçenek Yaptırımlara Çevirme 44
5. Hapis Cezasının Ertelenmesi 44
6. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması 44
7. Uzlaşma 45
8. Önödeme 45
V. ŞİRKET YÖNETİCİSİNİN TİCARİ İŞLETME BORCUNU ÖDEMEMESİ SUÇU
(İİK m. 333/a) 45
A. Mevzuat 45
B. Suçun Unsurları 46
1. Suçun Maddi Unsuru 46
2. Suçun Manevi Unsuru 48
C. Suçun Faili ve Mağduru 48
D. Suçun Yaptırımı 49
E. Yargılama Usulü ve İlgili Ceza Muhakemesi Müesseselerinin Suça Uygulanması 50
1. Şikayet 50
2. Görevli ve Yetkili Mahkeme 51
3. Yargılamaya Dair İlkeler 51
4. Seçenek Yaptırımlara Çevirme 51
5. Hapis Cezasının Ertelenmesi 52
6. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması 52
7. Uzlaşma 53
8. Önödeme 53
VI. UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRMADA YETKİLİ KİŞİLERİ HATAYA DÜŞÜRME YA DA KONKORDATO VEYA YENİDEN YAPILANDIRMA KOŞULLARINA UYMAMA SUÇU (İİK m. 334) 54
A. Mevzuat 54
B. Suçun Unsurları 54
1. Suçun Maddi Unsuru 54
2. Suçun Manevi Unsuru 54
C. Suçun Faili ve Mağduru 55
D. Suçun Yaptırımı 55
E. Yargılama Usulü ve İlgili Ceza Muhakemesi Müesseselerinin Suça Uygulanması 55
1. Şikayet 55
2. Görevli ve Yetkili Mahkeme 55
3. Yargılamaya Dair İlkeler 55
4. Seçenek Yaptırımlara Çevirme 56
5. Hapis Cezasının Ertelenmesi 56
6. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması 57
7. Uzlaşma 57
8. Önödeme 58
VII. KİRALAYANIN HAPİS HAKKINA SAHİP OLDUĞU EŞYAYI KAÇIRMA, GİZLEME VE TAHLİYESİ EMROLUNAN TAŞINMAZI İŞGAL ETME (İİK m. 335) 58
A. Mevzuat 58
B. Suçun Unsurları 58
1. Suçun Maddi Unsuru 58
2. Suçun Manevi Unsuru 59
C. Suçun Faili ve Mağduru 60
D. Suçun Yaptırımı 60
E. Yargılama Usulü ve İlgili Ceza Muhakemesi Müesseselerinin Suça Uygulanması 60
1. Şikayet 60
2. Görevli ve Yetkili Mahkeme 60
3. Yargılamaya Dair İlkeler 60
4. Seçenek Yaptırımlara Çevirme 61
5. Hapis Cezasının Ertelenmesi 61
6. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması 61
7. Uzlaşma 61
8. Önödeme 62
VIII. MÜFLİSİN MALLARININ VERİLMEMESİ SUÇU (İİK m. 336) 62
A. Mevzuat 62
B. Suçun Unsurları 62
1. Suçun Maddi Unsuru 62
2. Suçun Manevi Unsuru 63
C. Suçun Faili ve Mağduru 63
D. Suçun Yaptırımı 63
E. Yargılama Usulü ve İlgili Ceza Muhakemesi Müesseselerinin Suça Uygulanması 63
1. Şikayet 63
2. Görevli ve Yetkili Mahkeme 63
3. Yargılamaya Dair İlkeler 63
4. Cezanın Ertelenmesi 64
5. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması 64
6. Uzlaşma 64
7. Önödeme 64
IX. TİCARETİ TERK SUÇU (İİK m. 337/A) 65
A. Mevzuat 65
B. Suçun Unsurları 66
1. Suçun Maddi Unsuru 66
2. Suçun Manevi Unsuru 69
C. Suçun Faili ve Mağduru 69
D. Suçun Yaptırımı 70
E. Yargılama Usulü ve İlgili Ceza Muhakemesi Müesseselerinin Suça Uygulanması 70
1. Şikayet 70
2. Görevli ve Yetkili Mahkeme 71
3. Yargılamaya Dair İlkeler 71
4. Seçenek Yaptırımlara Çevirme 72
5. Hapis Cezasının Ertelenmesi 72
6. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması 72
7. Uzlaşma 73
8. Önödeme 73
9. Zincirleme Suç ve Fikri İçtima Hükümleri Bağlamında Suçun Değerlendirilmesi 74
10. Cezasızlık Sebebi 75
X. YALAN BEYANDA BULUNMA SUÇU (İİK m. 338) 75
A. Mevzuat 75
B. Suçun Unsurları 76
1. Suçun Maddi Unsuru 76
2. Suçun Manevi Unsuru 77
C. Suçun Faili ve Mağduru 77
D. Suçun Yaptırımı 78
E. Yargılama Usulü ve İlgili Ceza Muhakemesi Müesseselerinin Suça Uygulanması 78
1. Şikayet 78
2. Görevli ve Yetkili Mahkeme 79
3. Yargılamaya Dair İlkeler 79
4. Seçenek Yaptırımlara Çevirme 80
5. Hapis Cezasının Ertelenmesi 80
6. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması 80
7. Uzlaşma 81
8. Önödeme 82
XI. TESLİM EDİLEN TAŞINMAZ VEYA GEMİYE TEKRAR GİRME SUÇU (İİK m. 342) 82
A. Mevzuat 82
B. Suçun Unsurları 83
1. Suçun Maddi Unsuru 83
2. Suçun Manevi Unsuru 83
C. Suçun Faili ve Mağduru 83
D. Suçun Yaptırımı 83
E. Yargılama Usulü ve İlgili Ceza Muhakemesi Müesseselerinin Suça Uygulanması 83
1. Şikayet 83
2. Görevli ve Yetkili Mahkeme 84
3. Yargılamaya Dair İlkeler 84
4. Seçenek Yaptırımlara Çevirme 84
5. Hapis Cezasının Ertelenmesi 84
6. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması 85
7. Uzlaşma 85
8. Önödeme 85
XII. SERMAYE ŞİRKETİNİN İFLASINI İSTEMEME SUÇU (İİK m. 345/a) 85
A. Mevzuat 85
B. Suçun Unsurları 87
1. Suçun Maddi Unsuru 87
2. Suçun Manevi Unsuru 88
C. Suçun Faili ve Mağduru 88
D. Suçun Yaptırımı 91
E. Yargılama Usulü ve İlgili Ceza Muhakemesi Müesseselerinin Suça Uygulanması 91
1. Şikayet 91
2. Görevli ve Yetkili Mahkeme 92
3. Yargılamaya Dair İlkeler 92
4. Seçenek Yaptırımlara Çevirme 93
5. Hapis Cezasının Ertelenmesi 93
6. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması 94
7. Uzlaşma 94
8. Önödeme 95
XIII. ARTIRMADAN ÇEKİLME SUÇU (İİK m. 345/b) 95
A. Mevzuat 95
B. Suçun Unsurları 96
1. Suçun Maddi Unsuru 96
2. Suçun Manevi Unsuru 96
C. Suçun Faili ve Mağduru 96
D. Suçun Yaptırımı 97
E. Yargılama Usulü ve İlgili Ceza Muhakemesi Müesseselerinin Suça Uygulanması 97
1. Şikayet 97
2. Görevli ve Yetkili Mahkeme 97
3. Yargılamaya Dair İlkeler 97
4. Seçenek Yaptırımlara Çevirme 98
5. Hapis Cezasının Ertelenmesi 98
6. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması 98
7. Uzlaşma 99
8. Önödeme 99
XIV. TAKSİRATLI İFLAS HALLERİ (İİK m. 310) 99
A. Mevzuat 99
B. Suçun Unsurları 100
1. Suçun Maddi Unsuru 100
2. Suçun Manevi Unsuru 101
C. Suçun Faili ve Mağduru 101
D. Suçun Yaptırımı 101
E. Yargılama Usulü ve İlgili Ceza Muhakemesi Müesseselerinin Suça Uygulanması 101
1. Şikayet 101
2. Görevli ve Yetkili Mahkeme 101
3. Seçenek Yaptırımlara Çevirme 101
4. Hapis Cezasının Ertelenmesi 102
5. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması 102
6. Uzlaşma 102
7. Önödeme 102
XV. HİLELİ İFLAS HALLERİ (İİK m. 311) 103
A. Mevzuat 103
B. Suçun Unsurları 104
1. Suçun Maddi Unsuru 104
2. Suçun Manevi Unsuru 105
C. Suçun Faili ve Mağduru 105
D. Suçun Yaptırımı 105
E. Yargılama Usulü ve İlgili Ceza Muhakemesi Müesseselerinin Suça Uygulanması 105
1. Şikayet 105
2. Görevli ve Yetkili Mahkeme 105
3. Seçenek Yaptırımlara Çevirme 105
4. Hapis Cezasının Ertelenmesi 106
5. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması 106
6. Uzlaşma 106
7. Önödeme 106
İkinci Bölüm
DİSİPLİNSİZLİK NİTELİĞİNDEKİ EYLEMLER
I. GENEL OLARAK 107
II. MAL BEYANINDA BULUNMAMA 108
III. İFLAS İDARESİNİN EMİRLERİNE UYMAMA 111
IV. BEYANDAN SONRA MAL VE KAZANÇTAKİ ARTIŞI BİLDİRMEME 114
V. TAAHHÜDÜ İHLAL 115
VI. ÇOCUK TESLİMİ EMRİNE UYMAMA 118
VII. İCRA VE İFLAS KANUNU’NUN 30 VE 31. MADDELERİNE MUHALEFET 119
VII. NAFAKAYA İLİŞKİN KARARLARA UYMAMA 121
KARARLAR
 BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARLARI 125
 YARGITAY DAİRE KARARLARI 175
 YARGITAY KURUL KARARLARI 1071
Yararlanılan Kaynaklar 1195
Kavramlar Dizini 1197

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
230,50   
230,50   
2
115,25   
230,50   
3
76,83   
230,50   
4
57,63   
230,50   
5
48,41   
242,03   
6
40,72   
244,33   
7
35,23   
246,64   
8
31,12   
248,94   
9
27,92   
251,25   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
230,50   
230,50   
2
115,25   
230,50   
3
76,83   
230,50   
4
57,63   
230,50   
5
48,41   
242,03   
6
40,72   
244,33   
7
35,23   
246,64   
8
31,12   
248,94   
9
27,92   
251,25   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
230,50   
230,50   
2
115,25   
230,50   
3
76,83   
230,50   
4
57,63   
230,50   
5
48,41   
242,03   
6
40,72   
244,33   
7
35,23   
246,64   
8
31,12   
248,94   
9
27,92   
251,25   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
230,50   
230,50   
2
115,25   
230,50   
3
76,83   
230,50   
4
57,63   
230,50   
5
48,41   
242,03   
6
40,72   
244,33   
7
35,23   
246,64   
8
31,12   
248,94   
9
27,92   
251,25   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
230,50   
230,50   
2
115,25   
230,50   
3
76,83   
230,50   
4
57,63   
230,50   
5
48,41   
242,03   
6
40,72   
244,33   
7
35,23   
246,64   
8
31,12   
248,94   
9
27,92   
251,25   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
230,50   
230,50   
2
   
   
3
   
   
4
   
   
5
   
   
6
   
   
7
   
   
8
   
   
9
   
   
Kapat