Taksirle Yaralama ve Öldürme Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçu C

Taksirle Yaralama ve Öldürme Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçu


Basım Tarihi
2019-05
Sayfa Sayısı
1176
Kapak Türü
Cilt
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750254925
Boyut
16x24
Baskı
1240,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 240 puan kazanacaksınız)
   240
KARGO BEDAVA

Konu Başlıkları
- Uygulamaya Yönelik Kısa Bilgiler
- Taksirle Yaralama Suçu(Türk Ceza Kanunu M. 89)
- Taksirle Öldürme Suçu(Türk Ceza Kanunu M. 85)
- Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçu (Türk Ceza Kanunu M.179)
- Ceza Usul Hukukunda Kanun Yolları
Bilirkişi Raporları

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz 7
Kısaltmalar 15
Birinci Bölüm
UYGULAMAYA YÖNELİK KISA BİLGİLER
I. MADDİ HASARLI TRAFİK KAZALARINDA YAPILACAK İŞLEMLER 17
II. TAKSİR İLE YARALAMALI TRAFİK KAZALARINDA YAPILACAK İŞLEMLER 20
III. TAKSİR İLE ÖLÜMLÜ TRAFİK KAZASINDA YAPILACAK İŞLEMLER 24
IV. TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE SOKMA 27
İkinci Bölüm
TAKSİRLE YARALAMA SUÇU
(Türk Ceza Kanunu m. 89)
1. GİRİŞ 29
2. CEZA SORUMLULUĞUNDA KAST VE TAKSİR 31
3. GENEL OLARAK TAKSİRLE YARALAMA 35
4. KORUNAN HUKUKİ DEĞER 37
5. SUÇUN UNSURLARI 38
5.1. Maddi Unsurlar 38
5.1.1 Fail ve Mağdur 38
5.1.2. Hareket 39
5.1.3. Netice 40
5.1.4. Nedensellik Bağı 41
5.2. Manevi Unsur 42
5.2.1. Taksir 42
5.2.2. Taksirin Unsurları 42
5.3. Hukuka Aykırılık 45
6. SUÇA ETKİ EDEN NEDENLER 49
6.1. Ağırlaştırıcı Nedenler 49
7. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ 52
7.1. Teşebbüs 52
7.2. İştirak 53
7.3. İçtima 54
8. KOVUŞTURMA, YAPTIRIM 58
Üçüncü Bölüm
TAKSİRLE ÖLDÜRME SUÇU
(Türk Ceza Kanunu m. 85)
1. GİRİŞ 67
2. GENEL OLARAK 68
3. KORUNAN HUKUKİ DEĞER 71
4. SUÇUN UNSURLARI 71
4.1. Suçun Maddi Unsurları 72
4.2. Suçun Manevi Unsuru 75
4.3. Hukuka Aykırılık Unsuru 76
5. KUSURLULUK VE HATA 78
6. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ 81
6.1. Teşebbüs 81
6.2. İştirak 82
6.3. İçtima 82
7. KOVUŞTURMA, YAPTIRIM 87
Dördüncü Bölüm
TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE SOKMA SUÇU (Türk Ceza Kanunu m.179)
1. GİRİŞ 97
2. KORUNAN HUKUKİ DEĞER 97
3. SUÇUN UNSURLARI 98
3.1. Maddi Unsurlar 98
3.1.1. Fail ve Mağdur 98
3.1.2. Suçun Konusu 98
3.1.3. Hareket 99
3.1.3.1 TCK m. 179/1 Açısından 99
3.1.3.2. TCK m. 179/2 Açısından 100
3.1.3.3 TCK m. 179/3 Açısından 102
3.2. Manevi Unsur 106
4. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ 108
4.1. Teşebbüs 108
4.2. İştirak 108
4.3. İçtima 108
4. YAPTIRIM 110
Beşinci Bölüm
CEZA USUL HUKUKUNDA KANUN YOLLARI
1. GENEL BİLGİ 113
2. OLAĞAN KANUN YOLLARI 114
2.1. İtiraz 114
2.2. İstinaf 116
2.2.1. Genel Olarak 116
2.2.2. İstinaf Kanun Yoluna Başvurulabilen ve Başvurulamayan Kararlar 117
2.2.3. İstinaf Yoluna Başvuru Şekli ve Süresi 118
2.2.4. İstinaf Başvurusunun Hükmü Veren Mahkemece Reddi 119
2.2.5. Hükmü Veren Mahkemece Reddedilmeyen İstinaf Başvurusu 119
2.2.6. Dosya Üzerinden Ön İnceleme 119
2.2.7. Bölge Adliye Mahkemesinde İnceleme ve Kovuşturma 119
2.2.8. İstinafta Direnme Yasağı 121
2.3. Temyiz 122
2.3.1. Genel Olarak 122
2.3.2. Temyiz Edilebilecek Kararlar 122
2.3.3. Temyiz İstemi, Süresi ve Hükme Etkisi 123
2.3.4. Temyiz Edilemeyecek Kararlar 126
2.3.5. Temyizde İncelenecek Hususlar 127
2.3.6. Kararın Gönderileceği Merci 129
2.3.7. Yargıtay’da Hükmün Açıklanması 129
2.3.8. Hükmün Bozulmasının Diğer Sanıklara Etkisi 129
2.3.9. Davaya Yeniden Bakacak Mahkemenin İşlemleri 130
2.3.10. Yargıtay Kararına Karşı Direnme 130
3. OLAĞANÜSTÜ KANUN YOLLARI 130
3.1. Cumhuriyet Başsavcısının İtirazı 130
3.2. Kanun Yararına Bozma 131
3.2.1. Genel Olarak 131
3.2.2. Kanun Yararına Bozma Nedenleri 132
3.3. Yargılamanın Yenilenmesi 133
3.3.1. Genel Olarak 133
3.3.2. Hükümlü Lehine Yargılamanın Yenilenmesi Nedenleri 133
3.3.3. Sanık veya Hükümlünün Aleyhine Yargılamanın Yenilenmesi Nedenleri 134
4. İNFAZ 137
ÖRNEKLER
TAKSİRLE YARALAMALI TRAFİK KAZASINDA KOVUŞTURMA (YARGILAMA) SAFHASI İLE İLGİLİ ÖRNEKLER 139
İddianame 139
İddianame Değerlendirme 140
Tensip Tutanağı 141
Duruşmalar 142
Yakalama Emri 144
Bilirkişi İnceleme ve Teslim Tutanağı 145
Yakalanan Kişinin Sorgu Tutanağı 148
Gerekçeli Karar 152
Görüldü İşlemi 155
Kesinleşme Şerhi 156
Tali Karar Fişi 157
Harç Tahsil Müzekkeresi 158
TAKSİRLE ÖLÜMLÜ TRAFİK KAZASINDA KOVUŞTURMA (YARGILAMA) SAFHASI İLE İLGİLİ ÖRNEKLER 159
İddianame 159
İddianame Değerlendirme Kararı 161
Tensip Tutanağı 162
Duruşmalar 164
Adli Rapor 175
Gerekçeli Mahkeme Kararı 180
Görüldü 183
Katılan Vekilinin İtiraz Dilekçesini Gönderme Yazısı 183
Kesinleşme Şerhi 184
TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE SOKMA SUÇUNDA KOVUŞTURMA (YARGILAMA) SAFHASI İLE İLGİLİ ÖRNEKLER 185
İddianame 185
İddianame Değerlendirme Kararı 186
Tensip Tutanağı 187
Duruşma Tutanağı 188
Gerekçeli Karar 191
Görüldü İşlemi 194
Kesinleşme Şerhi 195
Tali Karar Fişi 196
BİLİRKİŞİ RAPORLARI
Açılan Kapıya Çarpma, Kusur Oranı Tespiti 197
Alkollü Sürücünün Yayaya Çarpması, Kusur Oranı Tespiti 199
Ambulansa Yol Vermek İçin Kırmızı Işık İhlali, Kusur Tespiti 202
Ani Fren Yaparak Yolcunun Düşmesine Neden Olma, Kusur Oranı Tespiti 204
Araç Kasasında Yolcu Taşıma, Kusur Oranı Tespiti 206
Arkadan Çarpma, Kusur Oranı Tespiti 208
Bisikletin Yaya Geçişinden Geçmesi, Kusur Oranı Tespiti 210
Doğrultu Değiştirme, Yanlış Manevra Yapma, Kusur Oranı Tespiti 212
Dönel Kavşakta Geçiş Üstünlüğüne Uymama, Kusur Oranı Tespiti 214
Eşit Değerdeki Kavşakta Meydana Gelen Kaza, Kusur Oranı Tespiti 217
Fren Patlaması İddiası, Kusur Oranı Tespiti 220
Geceleyin Işık Donanımı Olmayan Araç, Kusur Oranı Tespiti 222
Halk Otobüsünün Ani Fren Yapması, Kusur Oranı Tespiti 225
Hatalı Sollama, Kusur Oranı Tespiti 228
İstiap Haddinin Aşılması, Kusur Oranı Tespiti 231
İstiap Haddini Aşma, Kusur Oranı Tespiti 233
Kavşaklarda Geçiş Önceliğine Uymama, Kusur Oranı Tespiti 235
Kazanın Alkolün Etkisi İle İlgili Olup Olmadığının Tespiti, Kusur Tespiti 237
Kontrolsüz Kavşakta Meydana Gelen Kaza, Kusur Oranı Tespiti 238
Lastik Patlaması, Kusur Oranı Tespiti 240
Otobüsün Ani Fren Yapması Nedeni İle Yolcunun Düşmesi, Kusur Tespiti 242
Otoparkta Meydana Gelen Kaza, Kusur Oranı Tespiti 245
Otoyolda Yavaş Seyreden Araca Arkadan Çarpma, Kusur Tespiti 247
Park halinde Kendiliğinden Hareket Eden Araç, Kusur Oranı Tespiti 249
Sağa Dönüşte Kavşak Başındaki Yayaya Çarpma, Kusur Oranı Tespiti 251
Sürücünün Freninin Tutmaması, Kusur Oranı Tespiti 253
Sürücünün Kalp Krizi Geçirmesi, Kusur Oranı Tespiti 255
Şerit İhlali, Kusur Oranı Tespiti, Kusur Oranı Tespiti 256
Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma, Kusur Tespiti 258
Yarış Halindeki Motosikletler Tarafından Yapılan Kazada, Kusur Tespiti 260
Yayaya Çarpma, Kusur Oranı Tespiti 263
Yaya Geçidinden Geçen Yayaya Çarpma, Kusur Oranı Tespiti 265
Yaya veya Okul Geçitlerine Yaklaşırken Yavaşlamamak, Kusur Tespiti 267
Yayaya Çarpma, Kusur Tespiti 269
Yol Üzerinde Çukur Olması, Kusur Oranı Tespiti 271
Yolda Karşıdan Karşıya Geçen Yayaya Çarpma, Kusur Tespiti 273
Yol Kusuru, Kusur Oranı Tespiti 275
Yolun Sağından Yürüyen Yayaya Arkadan Çarpma, Kusur Tespiti 277
Yüksek Hızla Kavşağa Giriş Yapma, Kusur Tespiti 279
Yüksek Hızda Seyir, Kusur Oranı Tespiti 281
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARLARI 283
YARGITAY İLGİLİ DAİRE KARARLARI 483
Yararlanılan Kaynaklar 1173
Kavram Dizini 1175

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
240,00   
240,00   
2
120,00   
240,00   
3
80,00   
240,00   
4
60,00   
240,00   
5
50,40   
252,00   
6
42,40   
254,40   
7
36,69   
256,80   
8
32,40   
259,20   
9
29,07   
261,60   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
240,00   
240,00   
2
120,00   
240,00   
3
80,00   
240,00   
4
60,00   
240,00   
5
50,40   
252,00   
6
42,40   
254,40   
7
36,69   
256,80   
8
32,40   
259,20   
9
29,07   
261,60   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
240,00   
240,00   
2
120,00   
240,00   
3
80,00   
240,00   
4
60,00   
240,00   
5
50,40   
252,00   
6
42,40   
254,40   
7
36,69   
256,80   
8
32,40   
259,20   
9
29,07   
261,60   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
240,00   
240,00   
2
120,00   
240,00   
3
80,00   
240,00   
4
60,00   
240,00   
5
50,40   
252,00   
6
42,40   
254,40   
7
36,69   
256,80   
8
32,40   
259,20   
9
29,07   
261,60   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
240,00   
240,00   
2
120,00   
240,00   
3
80,00   
240,00   
4
60,00   
240,00   
5
50,40   
252,00   
6
42,40   
254,40   
7
36,69   
256,80   
8
32,40   
259,20   
9
29,07   
261,60   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
240,00   
240,00   
2
   
   
3
   
   
4
   
   
5
   
   
6
   
   
7
   
   
8
   
   
9
   
   
Kapat