Mirasta Denkleştirme ( İade ) Davası ile Miras Sebebiyle İstihkak Dava

Mirasta Denkleştirme ( İade ) Davası ile Miras Sebebiyle İstihkak Davası


Basım Tarihi
2022-04
Sayfa Sayısı
282
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750276835
Boyut
16x24
Baskı
2200,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 200 puan kazanacaksınız)
   200

Av. Erhan Günay

 

Konu Başlıkları
- Miras Hukukunda Kavramların Tanımı
- Miras Denkleştirme (İade) Davası (TMK m. 669–675)
- Miras Sebebiyle İstihkak Davası (TMK m. 637–639)
- Uygulamalı – Örnekli Sorunlar ve Çözümler
Güncel Yargıtay Kararları

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz 5
Kısaltmalar 13
GİRİŞ:
MİRAS HUKUKUNDA KAVRAMLARIN TANIMI
1. MEDENİ KANUN SİSTEMİ 15
2. MİRAS 15
3. MİRAS BIRAKAN 16
4. MİRASÇI 16
5. TEREKE 19
6. TEREKENİN AKTİF VE PASİFİ 19
7. NET TEREKE 20
8. KAZANDIRMA 20
9. KARMA KAZANDIRMA 20
10. HISIMLIK 20
11. ZÜMRE 21
12. ÖLÜME BAĞLI TASARRUF 22
13. TASARRUF EDİLEBİLİR KISIM 22
14. SAKLI PAY 23
15. SAKLI PAYLI MİRASÇI 23
16. ÖRNEKLİ MİRAS PAYI–SAKLI PAYI HESAPLAMA 24
Örnek 1. Eş ve Altsoy 24
Örnek 2– Eş ve Ana, Baba 25
Örnek 3– Kardeş Çocukları 25
Örnek 4– İki Evlilik 26
Örnek 5– Baba ve Kardeşler 27
Örnek 6– Tam ve Yarım Kan Kardeşler 27
Örnek 7– Büyük Ana ve Babalar 28
Örnek 8– Büyük Ana, Teyze ve Dayı Çocuğu 29
Örnek 9– Ana ve Büyük Ana ve Baba 29
Örnek 10– Büyük Analar, Büyük Babalar ile Altsoyları (Amca, Hala, Dayı, Teyze) 29
Örnek 11– Büyük Ana, Teyze ve Dayı Çocukları 30
Örnek 12. Yalnız Bir Taraftaki Büyük Ana ve Babanın Varlığı 30
17. BİRİNCİ DERECE MİRASÇI 30
18. ANA–BABANIN MİRASÇILIĞI 32
19. SAĞ KALAN EŞİN MİRASÇILIĞI 34
20. BOŞANMA DAVASI SIRASINDA EŞLERDEN BİRİNİN ÖLMESİ 35
21. ÖLÜMLE MAL REJİMİNİN TASFİYESİ 36
22. EŞİN MİRAS HAKKI İLE EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA HAKKI AYRIMI 44
23. DEVLETİN MİRASÇILIĞI 45
24. MİRASIN AÇILMASI VE EDİNİLMESİ 46
25. MİRASTAN YOKSUNLUK 49
26. MİRASÇILIKTAN ÇIKARMA 49
27. MURİS MUVAZAASI DAVASI 52
28. TENKİS DAVASI 53
29. TENKİS HESAPLAMASINDA SABİT ORANTI FORMÜLÜ 55
30. DENKLEŞTİRME 55
31. MİRAS HUKUKUNDAKİ ÇEKİŞMESİZ YARGI İŞLERİ 56
32. MİRASTAN DOĞAN DAVALARDA YETKİ 57
33. MİRAS DAVALARINDA DAVA DİLEKÇESİNDE TALEP KONUSUNUN AÇIKÇA YAZILMASI 57
34. DAVA DİLEKÇESİNDEKİ İHTİYATİ TEDBİR İSTEMİNİN KABULÜ YA DA REDDİ HALİNDE KANUN YOLU 59
35. MİRAS DAVALARI 59
BİRİNCİ BÖLÜM
MİRAS DENKLEŞTİRME (İADE) DAVASI (TMK M.669–675)
I. GENELLİKLE 63
II. MİRASTA DENKLEŞTİRMENİN ÖZELLİKLERİ 65
İlg. Madde: 65
A. Tanımı 65
B. Nitelikleri 66
C. Amacı 67
D. Mirasçılar Arasında Geri Verme Borcu Ayrımı 69
III. DENKLEŞTİRMENİN KONUSU 71
IV. DENKLEŞTİRMENİN KOŞULLARI 72
A. Kazandırma Yasal Mirasçıya Yapılmış Olmalı 72
B. Kazandırma Miras Paylarına Mahsuben Yapılmış Olmalı 74
C. Kazandırma Karşılıksız Yapılmış Olmalı 77
D. Kazandırma Miras Bırakanın Sağlığında Yapılmış Olmalı 80
E. Kazandırma Yasal Mirasçıya Doğrudan Miras Bırakanca Yapılmış Olmalı 81
F. Kazandırma Miras Bırakanın Malvarlığından Yapılmış Olmalıdır 82
V. YASAL OLARAK DENKLEŞTİRMEYE TABİ OLAN KARŞILIKSIZ KAZANDIRMALAR 82
A. Yasal Karine 82
1. Cihaz 83
2. Kuruluş Sermayesi Vermek 83
4. Bir Malvarlığını Devretmek 84
5. Borçtan Kurtarmak 84
6. Benzerleri Gibi Karşılık Almadan Yapılan Kazandırmalar 84
B. Altsoyun Yasadan Doğan Geri Verme Yükümlülüğü 86
C. Altsoy Dışındaki Yasal Mirasçının Geri Verme Yükümlülüğü 86
1. Sağ Eşin Mirasta İade Yükümlülüğü 86
2. Sağ Eşin Altsoy Dışındaki Mirasçılarla Mirasçı Olması Halinde İade Yükümlülüğü 88
3. Altsoy Ve Sağ Eş Dışındaki Yasal Mirasçıların Geri Verme Yükümlülüğü 88
D. Mirasçılık Sıfatını Kaybedenlerin Geri Verme Yükümlülüğü 88
İlgili Madde– 88
E. Atanmış Mirasçının Geri Verme Yükümlülüğü 90
F. Alacaklıların Geri Verme Yükümünün Olmadığı 90
VI. YASAL OLARAK DENKLEŞTİRMEYE TABİ OLMAYAN KAZANDIRMALAR 91
A. Miras Payını Aşan Kazandırmalar 91
B. Eğitim Ve Öğrenim Giderleri 91
C. Hediyeler Ve Evlenme Giderleri 92
VII. DENKLEŞTİRME DAVASINDA USUL HÜKÜMLERİ 94
A. Görev 96
B. Yetki 96
C. Davacı 97
D. Davalı 100
E. İspat Yükü 102
1. Altsoy Hakkında Açılan Denkleştirme Davasında İspat Yükü 107
2. Altsoy Dışındaki Yasal Mirasçılar Hakkında Açılan Denkleştirme Davasında İspat Yükü 108
F. İstek Şekli 112
G. Zamanaşımı 116
Ğ. Yargılama Gideri 117
VIII. DENKLEŞTİRME ŞEKLİ 118
İlgili Madde 118
A. Mirasçının Seçme Hakkı 118
B. Mirasçının Aldığını Aynen Geri Vermesi 121
C. Mirasçının Miras Payına Mahsuben Geri Vermesi 122
D. Miras Payını Aşan Kazandırmalar 123
E. Denkleştirme Değeri 125
F. Örnekli Denkleştirme Uygulaması 126
G. 4721. S. TMK Hükümlerine Göre Miras Payı Oranları 128
IX. DENKLEŞTİRME VE DİĞER DAVALAR 129
A. Genel Olarak 129
B. Muris Muvazaası Davası 129
1. Genel Olarak 129
2. Hukuksal Dayanak 132
3. Muris Muvazaası Ve Denkleştirmeye Tabi Bağış 135
C. Tenkis Davası 135
1. Genel Olarak 135
D. Tenkis–Muris Muvazaası Davaları Farkı 136
1. Davanın Konusu 136
2. Hükmün İçeriği 137
3. Dava Açma Ehliyeti 137
4. Dava Açma Süresi 137
5. Kademeli Olarak Birlikte Her İki Dava Açılmışsa 138
6. Tenkis Davası Muvazaa Davasından Sonra Açılmışsa 138
7. Yetki 139
8. Karar İçeriği 139
E. Tenkis–Denkleştirme Davaları Farkı 141
1. Taraf ehliyeti yönüyle 142
2. Miras Bırakanın İradesi Yönüyle 142
3. Amaç Yönüyle 143
4. Miras Bırakanın Tasarrufları Yönüyle 143
5. Talep Hakkının Doğması Yönüyle 144
6. Seçme Hakkının Kullanılması Yönüyle 145
7. Tenkis Ve İade Davasının Ortak Özelliği 145
F. Yargı Kararlarına Göre Örnekli Olay/Soru/Yanıt 145
1. Miras Bırakanın Alt Soyuna Nakit Para Vermesi 145
2. Miras Bırakanın Eşine Yaptığı Karşılıksız Kazandırma 146
3. Miras Bırakanın Malını Satıp Altsoyuna Vermesi 146
4. Miras Bırakanın Ölümünden Sonra Menkul Eşyanın Götürülmesi 147
5. Miras Bırakanın Kardeşi Yararına Taşınmazını Temlik Etmesi 148
6. Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesine Konu Malın Terekeye İadesi İstemi 149
7. Sağ Kalan Eşin Katılma Ve Miras Payı Alacağını İstemesi 149
8. Vasiyetnameye Konu Altsoya Yapılan Temlikin İfasının İstenmesi 150
9. Miras Bırakanın Sağlığında Altsoyuna Taşınır Mal Bağışlaması 151
10. Miras Bırakanın Evlenme Nedeniyle Eşine Verdiği Taşınmaz Payının İptali İstemi 153
11. Kadastro Tespiti Öncesi Murisin Bağışı İle Oluşturulan Kaydın İptali İstemi 154
12. Mirasçı Gizlenerek İntikal Ettirilen Tapu Kaydının İptali İstemi–Islah 155
X. DENKLEŞTİRME DAVASI DİLEKÇE ÖRNEĞİ 157
XI. UYGULAMADA (SORU VE YANITLI) MİRASTA DENKLEŞTİRME 159
İlgili Yargıtay Kararları 163
İKİNCİ BÖLÜM
MİRAS SEBEBİYLE İSTİHKAK DAVASI (TMK M. 637–639)
I. GENELLİKLE 215
II. KOŞULLARI 220
A. Terekeye Veya Bazı Tereke Mallarını Elinde Bulundurma 220
B. Mirasta Üstün Hakkın Bulunması 221
C. Önlem Alınması 222
D. İlgili Uyuşmazlıkların Çözümü 224
III. DAVADA USUL HÜKÜMLERİ 224
A. Davacı 226
B. Davalı 229
C. Görev 232
D. Yetki 232
E. Davacıya Düşen Kanıt Yükü 234
F. Davalıya Düşen Kanıt Yükü 235
IV. ZAMANAŞIMI 236
A. İyi Niyetle Elde Bulunduran İçin Zamanaşımının Şartları 237
B. İyi Niyetli Olmayana Karşı Zamanaşımının Şartları 237
V. MİRAS SEBEBİYLE İSTİHKAK DAVASININ HÜKÜMLERİ 238
A. İyi Niyetli Zilyet 238
B. İyi Niyetli Olmayan Zilyet 238
C. İyi Niyetin Kötü Niyete Dönüşmesi 238
D. Sorumluluk 238
1. İyi Niyetli Davalının Sorumluluğu (Tereke Veya Tereke Malının Davacıya Verilmesi) 238
2. İyi Niyetli Olmayan Zilyedin Sorumluluğu 241
E. Kazandırıcı Zamanaşımı 241
VI. ÖTEKİ DAVALARLA FARKLILIĞI 241
A. Adi İstihkak Davası 241
B. Mirasta Denkleştirme (İade) Davası 244
C. Tenkis Davası 245
D. Ölüme Bağlı Tasarrufların İptali Davası 246
E. Belirli Mal Vasiyetini Yerine Getirme Davası 246
F. Paydaşlar Arasında El Atmanın Önlenmesi Davası 246
G. Önalım Davası 247
Ğ. İstihkak Davası 249
H. Paylaştırma Davası 249
VII. DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ 250
İlgili Yargıtay Kararları 251
Kaynakça 269
Yazarın Yayınlanmış Eserleri 271
Kavram Dizini 281

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
200,00   
200,00   
2
100,00   
200,00   
3
66,67   
200,00   
4
50,00   
200,00   
5
40,00   
200,00   
6
33,33   
200,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
200,00   
200,00   
2
100,00   
200,00   
3
66,67   
200,00   
4
50,00   
200,00   
5
40,00   
200,00   
6
33,33   
200,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
200,00   
200,00   
2
100,00   
200,00   
3
66,67   
200,00   
4
50,00   
200,00   
5
40,00   
200,00   
6
33,33   
200,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
200,00   
200,00   
2
100,00   
200,00   
3
66,67   
200,00   
4
50,00   
200,00   
5
40,00   
200,00   
6
33,33   
200,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
200,00   
200,00   
2
100,00   
200,00   
3
66,67   
200,00   
4
50,00   
200,00   
5
40,00   
200,00   
6
33,33   
200,00   
Kapat