Vekalet Sözleşmesi Uyuşmazlıkları Erhan Günay

Vekalet Sözleşmesi Uyuşmazlıkları


Basım Tarihi
2021-05
Sayfa Sayısı
312
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750268717
Boyut
16x24
Baskı
184,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 84 puan kazanacaksınız)
   84

Konu Başlıkları
- Vekalet Sözleşmesinin; Tanımı, Kurulması, Hükümleri ve Sona Ermesi
- Vekalet Görevinin Kötüye Kullanılması
Mesleki Faaliyetlerinde Özen Borcuna Aykırı Davranış; Avukatlar, Tıp Doktorları, Serbest Muhasebeciler, Mimarlar

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz 5
Birinci Bölüm
VEKALET SÖZLEŞMESİNİN
TANIMI VE KURULMASI
I. TANIMI 13
TBK m. 502; BK m. 386 13
AÇIKLAMA 13
1. Vekalet Sözleşmesinin Niteliği 13
2. Vekalet Sözleşmesinde İlişki 17
3. Vekalet Sözleşmesinin Benzer Sözleşmelerden Farkı 18
4. Ücret 19
YARGITAY KARARLARI 20
II. KURULMASI 36
TBK m. 503; BK m. 387 36
AÇIKLAMA 37
1. Sözleşmenin Kuruluşu 37
2. Önerilen İşin Bir Başkasına Ait Olması 37
YARGITAY KARARLARI 38
İkinci Bölüm
VEKALET SÖZLEŞMESİNİN HÜKÜMLERİ
I. HÜKÜMLERİ 43
TBK m. 504; BK m. 388 43
AÇIKLAMA 43
1. Vekalet Sözleşmesinin Kapsamı 43
2. Özel Yetkiye İhtiyaç Duyulan Haller 44
YARGITAY VE BAM KARARLARI 46
II. VEKİLİN BORÇLARI 51
TBK m.505; BK m.389 51
AÇIKLAMA 52
1. Vekilin Yasal Borçları 52
2. Talimata Uygun İfa Borcu 52
3. Vekilin Talimattan Ayrılması 54
4. Vekalet Görevinin Kötüye Kullanılmasının İspatı 56
YARGITAY KARARLARI 57
III. ŞAHSEN İFA, SADAKAT VE ÖZEN GÖSTERME 58
TBK m.506; İBK m.390 58
AÇIKLAMA 59
1. Şahsen İfa 59
2. Şahsen İfanın İstisnası 59
3. İş ve Hizmetin Sadakat ve Özenle Yürütülmesi Yükümlülüğü 59
4. Özen Borcunun Belirlenmesinde Esas Alınacak Ölçüt 63
5. Avukatın İşin İfasında Tabi Olduğu Hükümler 64
YARGITAY KARARLARI 67
IV. İŞİN ÜÇÜNCÜ KİŞİYE GÖRDÜRÜLMESİ HALİNDE 110
TBK m.507; BK m.391 110
AÇIKLAMA 110
1. Vekilin Yetkisi Dışına Çıkarak İşi Başkasına Gördürmesi 110
2. Vekilin Başkasını Tevkile Yetkili Olması 111
3. Vekalet Verenin Hakları 112
YARGITAY KARARLARI 113
V. HESAP VERME 114
TBK m.508; BK m.392 114
AÇIKLAMA 114
1. Vekilin Hesap Verme Yükümlülüğü 114
2. Vekilin Vekaleten Satışla Aldığı Parayı Geri Verme Yükümlülüğü 117
3. Vekilin Faiz Ödeme Borcu 118
4. Hesap Verme Uyuşmazlıklarında Alacağı Zamanaşımı Yönüyle Değerlendirme 119
YARGITAY KARARLARI 122
VI. EDİNİLEN HAKLARIN VEKALET VERENE GEÇİŞİ 124
TBK m.509; BK m.393 124
AÇIKLAMA 125
1. Vekilin 3. Kişilerden Edindiği Alacağın Kendiliğinden Vekil Edene Geçme Anı 125
2. Dolaylı Temsilin Şartları 125
a. Vekilin İşi Kendi Adına Müvekkili Hesabına Görmüş Olması 125
b. Müvekkilin Vekile Karşı Tüm Borçlarını İfa Etmiş Olması 126
c. Vekilin Üçüncü Kişiden Edindiği Alacağın Var Olması 126
d. Kendiliğinden Vekalet Verene Geçme 126
3. Vekilin İflas Etmiş Olması 126
4. Vekalet Verenin İflas Masasından Taşınırı İstemesi 126
YARGITAY KARARLARI 126
VII. VEKALET VERENEN BORÇLARI 132
TBK m.510; BK m.394 132
AÇIKLAMA 132
1. Vekilin Vekalet Verenden İsteyebileceği Harcama ve Avanslara İlişkin Koşullar 132
2. Vekilin Uğradığı Zararların Tazmini 133
YARGITAY KARARLARI 133
VIII. BİRLİKTE VEKALET VERENLERİN VE BİRLİKTE VEKİLLERİN SORUMLULUĞU 137
TBK m.511; BK m.395 137
AÇIKLAMA 138
1. Birlikte Vekalet Verenlerin Sorumluluğu 138
2. Birlikte Vekillerin Sorumluluğu 138
3. Birlikte Vekillerin Ücret Alacağından Vekalet Verenin Sorumluluğu 138
4. Birlikte Vekillikte Avukatın Müvekkile Karşı Sorumluluğu 139
5. Tevkilin Şekilleri 142
YARGITAY KARARLARI 143
Üçüncü Bölüm
VEKALET SÖZLEŞMESİNİN
SONA ERMESİ
I. SEBEPLERİ 155
TBK m.512; BK m.396 155
AÇIKLAMA 155
1. Vekaleti Sona Erdiren Azil ve İstifa 155
2. Uygun Olmayan Zamanda Vekaletin Sona Erdirilmesi 157
YARGITAY KARARLARI 158
II. ÖLÜM, EHLİYETİN KAYBEDİLMESİ VE İFLAS 159
TBK m.513; BK m.397 159
AÇIKLAMA 159
1. Vekaletin Ölüm, Ehliyetin Kaybedilmesi ve İflas ile Sona Ermesi 159
a. Ölümle Sona Erme 160
b. Ehliyetin Kaybedilmesiyle Sona Erme 162
c. İflasla Sona Erme 163
2. Vekaletin Sona Ermesinin Vekil Edenin Menfaatini Tehlikeye Düşürmesi 163
YARGITAY KARARLARI 164
III. HÜKÜMLERİ 175
TBK m.514; BK m.398 175
AÇIKLAMA 175
1. Vekalet İlişkisinin Son Bulması 175
2. Vekilin Vekaletin Son Bulmasını Öğrenmeden Önce Yaptığı İşlemler 176
3. Vekalet Görevinin Sona Erdiğini Vekilin Bilmemesi Ancak 3. Kişinin Bilmesi Hali 176
4. Vekilin Yetkisiz Temsilci Sıfatıyla Sözleşme Yapması 176
5. Temsil Yetkisinin Geri Alınması Halinde Karşılıklı Madde Uygulaması 176
YARGITAY VE BAM KARARLARI 179
Dördüncü Bölüm
VEKALET GÖREVİNİN KÖTÜYE KULLANILMASI
(Soru–Yanıtlı)
 VEKİLİN VEKALET KAPSAMI DIŞINA ÇIKMASI 185
 AZLEDİLMİŞ VEKİLİN TASARRUFU 186
 SAHTE VEKALETNAME İLE TAŞINMAZ SATIŞI 189
 VEKİLİN HESAP VERME BORCU VE ALDIĞINI MÜVEKKİLE VERDİĞİNİ İSPAT YÜKÜ 190
 VEKALET GÖREVİNİN KÖTÜYE KULLANILMASI VE HUKUKSAL İŞLEME ETKİSİ 191
 VEKALET GÖREVİNİN KÖTÜYE KULLANILMASI NEDENİYLE TAPU İPTAL VE TESCİL VE TAZMİNAT DAVASI 198
 VEKİL İLE ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN İŞBİRLİĞİ İÇİNDE OLMALARI 198
 VEKİLİN YAPTIĞI SÖZLEŞMENİN VEKİL EDEN İÇİN ÇEKİLMEZ BOYUTTA OLMASI 199
 TEMSİL YETKİSİNİN KÖTÜYE KULLANILDIĞININ TANIKLA İSPATI 201
 VEKİLİN VEKALET VERENİN İRADESİNE UYGUN İŞLEM YAPMASI 203
 VEKİLİN BEDELDEN SORUMLULUĞU–FAİZ BAŞLANGIÇ TARİHİ 204
Beşinci Bölüm
DAVAYA VEKALET
DAVAYA VEKALET 207
Ek Bölüm
MESLEKİ FAALİYETLERİNDE
ÖZEN YÜKÜMÜNE AYKIRI DAVRANIŞ YÖNÜYLE
YARGITAY–BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARLARI
I. AVUKATLAR YÖNÜYLE 221
AVUKATIN ÜCRET ALACAĞI YÖNÜYLE 239
İÇTİHADI BİRLEŞTİRME KARARLARI 239
HUKUK GENEL KURULU KARARLARI 249
ÖZEL DAİRE KARARLARI 254
BAM KARARLARI 262
II. HASTA–HEKİM ARASINDAKİ HUKUKİ İLİŞKİ 263
YARGI KARARLARI 265
III. SERBEST MUHASEBECİLER YÖNÜYLE 297
IV. MİMARLIK HİZMETİ YÖNÜYLE 298
Kaynakça 301
Yazarın Yayınlanmış Eserleri 303
Kavramlar Dizini 311

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
84,00   
84,00   
2
42,00   
84,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
84,00   
84,00   
2
42,00   
84,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
84,00   
84,00   
2
42,00   
84,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
84,00   
84,00   
2
42,00   
84,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
84,00   
84,00   
2
   
   
Kapat