%3
Usul Hukukunda İhtiyati Tedbir ve İhtiyati Haciz Erhan Günay

Usul Hukukunda İhtiyati Tedbir ve İhtiyati Haciz


Basım Tarihi
2024-03
Sayfa Sayısı
414
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750291104
Boyut
16x24
Baskı
3525,00 TL 509,25 TL
(Bu ürünü aldığınızda 509 puan kazanacaksınız)
   509

Erhan GÜNAY ( Avukat )

 

İÇİNDEKİLER
 
Üçüncü Baskıya Önsöz 
 
5
İkinci Baskıya Önsöz 
 
7
Önsöz 
 
9
Birinci Bölüm
 
 
İHTİYATİ TEDBİR
 
 
&1) İHTİYATİ TEDBİRİN ŞARTLARI 
 
19
Madde HMK 389 
 
19
Gerekçe 
 
19
HMK Kapsamında İhtiyati Tedbir Yönüyle Diğer Hangi Maddelerde Düzenleme Vardır? 
 
22
İhtiyati Tedbirin Genel Yasal Şartları Nedir? Talep Dilekçesinde Ne Belirtilmeli Ne İspatlanmalıdır? 
 
24
Özel Yasalardaki Geçici Önlemler HMK Kabul Ettiği Genel Şartlara Göre mi Değerlendirilecektir? 
 
25
İhtiyati Tedbir, İhtiyati Hacizden Farklı mıdır? 
 
27
Para Alacağına İlişkin Davada Özel ve İstisnai Durumlar Dışında İhtiyati Tedbir Kararı Verilebilir mi? 
 
30
İhtiyati Tedbir Hangi Eşya Hakkında Verilebilir? 
 
31
İhtiyati Tedbire Karar Verirken Hakim Neleri Göz Önünde Bulundurmalıdır? 
 
31
İhtiyati Tedbir Talebi Hangi Hallerde Reddedilmelidir? 
 
33
Hangi Halde Davanın Her Aşamasında İhtiyati Tedbir Kararı Verilebilir? 
 
33
Yargıtay ve BAM Kararları 
 
33
&2) İHTİYATİ TEDBİR TALEBİ 
 
115
Madde HMK 390 
 
115
Gerekçe 
 
115
İhtiyati Tedbir Genel veya Özel Yetkili Mahkemeden mi Talep Edilir? 
 
117
İhtiyati Tedbir Talebi Olmadan Re’sen İhtiyati Tedbir Kararı Verilebilir mi? 
 
118
İhtiyati Tedbir Talebinin İçeriği Uyuşmazlığı Esastan Çözer Şekilde Olabilir mi? 
 
118
İhtiyati Tedbir Talep Etme İçin Herhangi Bir Süre Var mıdır? 
 
119
İhtiyati Tedbir Talebinde Bulunanın Kendi Haklılığını Yaklaşık Olarak İspat Etmesinden Amaç Nedir? 
 
119
İhtiyati Tedbir Taleplerinin Mahkemece Değerlendirilmesi Hangi Yargılama Şekline Tabidir? 
 
120
Yargıtay ve BAM Kararları 
 
121
&3) İHTİYATİ TEDBİR KARARI 
 
132
Madde HMK 391 
 
132
Gerekçe 
 
132
İhtiyati Tedbir Talebinin Reddi Halinde Kanun Yoluna Başvurulabilir İbaresinin Anlamı Nedir? 
 
134
Gerekçesiz (Ara Kararı) İhtiyati Tedbir Kararının Reddine Karşı İstinaf Başvurusu Üzerine İstinaf Mahkemesince Ne Gibi Karar Verilebilir? 
 
135
Yargıtay ve BAM Kararları 
 
135
&4) İHTİYATİ TEDBİRDE TEMİNAT GÖSTERİLMESİ 
 
142
Madde HMK 392 
 
142
Gerekçe 
 
142
İhtiyati Tedbir Kararında Gösterilmesi İstenen “Banka Teminat Mektubundan” Amaç Nedir? 
 
143
İhtiyati Tedbir Talebinde Bulunan Niçin Teminat Göstermek Zorundadır? 
 
144
Yargıtay ve BAM Kararları 
 
144
&5) İHTİYATİ TEDBİR KARARININ UYGULANMASI 
 
161
Madde HMK 393 
 
161
Gerekçe 
 
161
İhtiyati Tedbirin Uygulanmasını Talep Etme Süresinin Usul Hukuku Yönüyle Niteliği Nedir? 
 
163
İhtiyati Tedbir Kararının Uygulanması Talep Edilmeden Süresinde Dava Açılması Tedbir Kararını Etkiler mi? 
 
163
İhtiyati Tedbir Kararını Uygulayan İcra Memurunun İşlemine Karşı Şikayette Mahkeme mi Görevlidir? 
 
164
Yargıtay ve BAM Kararları 
 
165
&6) İHTİYATİ TEDBİR KARARINA KARŞI İTİRAZ 
 
172
Madde HMK 394 
 
172
Gerekçe 
 
172
İstinaf (BAM) Mahkemelerinin Görevi Hangi Tarihte Başlatılmıştır? 
 
174
İhtiyati Tedbire Konu Hangi Karara Kim İtiraz Edebilir ve İstinafa Başvurabilir? 
 
174
İhtiyati Tedbirler Yönüyle HMK Kapsamında İstinafa Tabi Olduğu Belirtilen Hükümler Hangileridir? 
 
175
Davada Feri Müdahil Olan 3. Kişinin İhtiyati Tedbir Kararına Yapılan İtirazın Reddine Karşı İstinafa Başvuru Hakkı Hangi Halde Vardır? 
 
176
İhtiyati Tedbir Kararının Cebri İcra Satışına Engelleyebileceği Gerekçesiyle İstinafa Başvurmakta İsabet Var mıdır? 
 
178
İhtiyati Tedbire Yönelik Verilen İstinaf Dilekçesi Hangi Durumda İtiraz Dilekçesi Olarak Kabul Edilip İlk Derece Mahkemesine Geri Çevrilebilir? 
 
178
İstinaf Dilekçesi Hangi Mahkemeye Verilebilir? 
 
179
İstinaf Yoluna Başvuranın Dilekçesinde Gerekçelerini Göstermek Zorunda mıdır? 
 
180
İlk Dereceli Mahkeme Kararı Gerekçesiz İse İstinaf Mahkemesince Ne Yönde Karar Verilir? 
 
182
İstinafta Başvurusu Süresi Nedir? Süre Geçirilse Katılma Yoluyla İstinafa Başvurulabilir mi? 
 
183
İstinaf Dilekçesi Karşı Tarafa Tebliğ Edildikten Sonra Karşı Tarafın Buna Yanıt Verme Zorunluluğu Var mıdır? 
 
185
İstinaf Başvurusu Herhangi Bir Harca Tabi midir? 
 
185
İstinaf Başvurusunun Esastan Reddi Halinde İstinaf Kararıyla Ayrıca Harç Hükmedilir mi? 
 
187
Hangi İhtiyati Tedbir Kararlarına Karşı Kanun Yolu Açık ya da Kapalıdır? 
 
188
Hukukta “Kanun Yolu Kavramı”nın Anlamı ve Özelliği Nedir ve İhtiyati Tedbirde Yasal Kanun Yolu Ne Şekilde Düzenlenmiştir? 
 
189
İhtiyati Tedbir İsteminin Kabulü Halinde Doğrudan İstinafa Başvurulabilir mi? 
 
190
İhtiyati Tedbir Kararına Hangi Sürede Ne Sebeple İtiraz Edilebilir? 
 
191
İstinaf Başvurusundan Feragat Hangi Durumda Mümkündür? 
 
192
İhtiyati Tedbir Kararına İtiraz Üzerine Verilen Karara Karşı Kanun Yolunun Anlamı Nedir? 
 
193
İstinaf Mahkemesinin Geçici Hukuki Tedbirler Yönüyle Verdiği Kararlara Karşı “Temyiz” Kanun Yoluna Başvurulabilir mi? 
 
194
İstinaf Yolu Tüm Geçici Hukuki Korumalara Karşıda Açık mıdır? 
 
194
İhtiyati Tedbir Talebinin Kabulü Halinde İtiraz Nasıl Yapılacaktır? 
 
195
İhtiyati Tedbir Talebinin Reddi Halinde İtiraz Nasıl Yapılacaktır? 
 
196
İhtiyati Tedbir Kararının Uzatılmasına İlişkin Karara Karşı Doğrudan İstinafa Başvurulabilir mi? 
 
197
Davalının Huzurunda Yapılmayan Tedbir Kararının Uygulanmasında İtiraz İçin Öğrenme Yeterli midir? 
 
199
Genel Olarak İstinaf Yargılamasının Kapsamı ve Amacı Nedir? 
 
199
Kesinlik Sınırı İçinde Kalan İhtiyati Tedbir Taleplerine İlişkin Kararlara Karşı İstinaf Başvurusu Yapıldığında Yerel Mahkeme veya İstinaf Mahkemesi Dilekçeyi Reddeder mi? 
 
200
İstinaf İlk Derece Mahkemesi Kararının Bozulması ya da Onanması Şeklinde Karar Verir mi? 
 
201
Yargıtay ve BAM Kararları 
 
202
&7) TEMİNAT KARŞILIĞI TEDBİRİN DEĞİŞTİRİLMESİ VEYA KALDIRILMASI 
 
231
Madde HMK 395 
 
231
Gerekçe 
 
231
İhtiyati Tedbir Kararının Değiştirilmesi veya Kaldırılması İçin Hangi Yollar Vardır? 
 
231
Yargıtay ve BAM Kararları 
 
232
&8) DURUM VE KOŞULLARIN DEĞİŞMESİ SEBEBİYLE TEDBİRİN DEĞİŞTİRİLMESİ VEYA KALDIRILMASI 
 
235
Madde HMK 396 
 
235
Gerekçe 
 
235
Koşulların Değişmesi Talebi Üzerine Mahkeme İhtiyati Tedbir ya da İhtiyati Haczin Değiştirilmesine veya Kaldırılmasına Karar Verebilir mi? 
 
236
Yargıtay ve BAM Kararları 
 
237
&9) İHTİYATİ TEDBİRİ TAMAMLAYAN İŞLEMLER 
 
238
Madde HMK 397 
 
238
Gerekçe 
 
239
İhtiyati Tedbirin Etki Süresi Yönünde Özel Hüküm Varsa HMK Hükümleri Uygulanır mı? 
 
240
Yargıtay ve BAM Kararları 
 
241
&10) TEDBİRE MUHALEFETİN CEZASI 
 
250
Madde HMK 398 
 
250
Gerekçe 
 
252
Yargıtay ve BAM Kararları 
 
252
&11) TAZMİNAT 
 
261
Madde HMK 399 
 
261
Gerekçe 
 
261
Yargıtay Kararları 
 
262
İkinci Bölüm
 
 
İHTİYATİ HACİZ
 
 
&1) İHTİYATİ HACİZ ŞARTLARI 
 
283
Madde İİK 257 
 
283
İhtiyati Haczin Genel Nitelikli Şartları Öğretide ve Uygulamada Nasıl İfade Edilmiştir? 
 
283
Zamanaşımına Uğramış Kambiyo Alacakları Yönüyle İhtiyati Haciz Talep Edilebilir mi? 
 
284
İhtiyati Hacze İlişkin Yasal Hükümlerin Genel Olarak Açıklanması 
 
285
1. Amaç 
 
285
2. İhtiyati Haciz İsteme Zamanı ve Talep Hakkı 
 
286
3. Yetki 
 
287
4. İtiraz 
 
287
5. Alacaklının İtirazın Kaldırılmasını İstemesi veya Dava Açması 
 
290
6. İhtiyati Haciz Kararının İcrası 
 
290
7. Kambiyo Senetlerine Dayalı İhtiyati Haciz Taleplerinde Değerlendirme 
 
293
8. Soru ve Yanıtlı Kambiyo Senetlerinden Çek ve İhtiyati Haciz Uygulaması 
 
294
İhtiyati Haciz Kararı, Çekin Zamanaşımına Uğradığı Nedeniyle Kaldırılır mı? 
 
294
İhtiyati Tedbir İstemli Ödemeden Men Taleplerinde Teminat Aranır mı? 
 
294
Çekin Ödemesinin Men Edilmesi Alacaklının İhtiyati Haciz İsteminin Reddini Sağlar mı? 
 
295
İbrazında Ödeme Yasağı Nedeniyle Ödenmeyen Çek, Takibe Konu Edilebilir mi? 
 
297
İbrazdan Sonra Çeki Edinen Lehtar Hamil, Keşideci Borçlu Aleyhine İhtiyati Haciz İsteminde Bulunabilir mi? 
 
297
İhtiyati Haciz Talebi, Çekte Hangi Yerde Kimler Hakkında Bulunulabilir? 
 
298
Tedbir Kararında Taraf Olmayan Ciranta Hamil, Bankaca Ödenmeyen Çeki Takibe Koyabilir mi? 
 
299
Takibin Geçici Durdurulması Kararı Hangi Halde İhtiyati Haczin İnfazını Engeller? 
 
299
Süresinde İbraz Edilmeyen Çeke Dayalı Olarak İhtiyati Haciz Kararı Verilebilir mi? 
 
300
Hangi İşlemle Senet Vadesi Gelmeden Muaccel Hale Gelir? 
 
300
9. İhtiyati Haczin Vadesi Gelmemiş Kambiyo Senedini Borçlu Yönüyle Muaccel Kılması 
 
300
10. İhtiyati Haciz Talebinin İcra Takibinin Kesinleşmemesi Nedeniyle Reddedilmesi 
 
300
11. Borçlunun Malı Bulunmadığı Yazılı İhtiyati Haciz Tutanağının Aciz Belgesi Sayılma Koşulu 
 
301
12. Tasarruf Konusu Mala Konulan İhtiyati Tedbir, İcrada Sıra Cetvelinde Dikkate Alınmaz 
 
302
13. Tasarrufun İptali Davasında Verilen İhtiyati Haciz İle İİK 257’ye Göre Verilen İhtiyati Haciz Farklıdır 
 
303
14. Kimler, Hangi Alacaklar İçin Kimlere Karşı İhtiyati Haciz İsteyebileceği Konusunda Uygulamada Yerleşmiş Yargıtay Kararlarından Özet Örnekler 
 
304
Yargıtay ve BAM Kararları 
 
309
&2) İHTİYATİ HACİZ KARARI 
 
342
Madde İİK 258 
 
342
Yargıtay ve BAM Kararları 
 
342
&3) İHTİYATİ HACİZDE TEMİNAT 
 
354
Madde İİK 259 
 
354
Uygulamada Mahkemeler Genellikle Hangi Oranda Teminat Yatırılmasını İstemektedir? 
 
355
Hangi Alacaklar Yönüyle İhtiyati Haciz İsteminde Teminat Alınır ya da Alınmaz? 
 
355
Haksız İhtiyati Haciz Nedeniyle Tazminat Davasının Usul Hukuku Yönüyle İncelenmesi 
 
356
1. Koşulları 
 
356
2. Tarafları 
 
357
3. Görevli ve Yetkili Mahkeme 
 
358
4. Zararın Teminattan Karşılanması 
 
358
5. Dava Zamanaşımı 
 
358
6. Devlet Aleyhine Tazminat Davası 
 
358
7. Sorumluluk Türü 
 
358
Yargıtay ve BAM Kararları 
 
359
&4) İHTİYATİ HACİZ KARARININ MUHTEVASI 
 
365
Madde İİK 260 
 
365
Yargıtay ve BAM Kararları 
 
365
&5) İHTİYATİ HACİZ KARARININ İCRASI 
 
366
Madde İİK 261 
 
366
İcra Takibinin Geçici Durdurulması Kararı Hangi Durumda İhtiyati Haczin İnfazını Engeller? 
 
367
Yargıtay ve BAM Kararları 
 
368
&6) ZABIT TUTMA VE HACİZ TUTANAĞININ TEBLİĞİ 
 
372
Madde İİK 262 
 
372
&7) BORÇLU TARAFINDAN GÖSTERİLECEK TEMİNAT 
 
372
Madde İİK 263 
 
372
&8) İHTİYATİ HACZİ TAMAMLAYAN MERASİM 
 
372
Madde İİK 264 
 
372
Yargıtay ve BAM Kararları 
 
373
&9) İHTİYATİ HACİZ KARARINA İTİRAZ VE TEMYİZ 
 
379
Madde İİK 265 
 
379
Temyiz Özel Dairesince Verilen Bozma Kararı Hangi Durumda Kesindir? 
 
379
Yargıtay ve BAM Kararları 
 
380
&10) İHTİYATİ HACZİN KALDIRILMASI 
 
391
Madde İİK 266 
 
391
Yargıtay ve BAM Kararları 
 
392
&11) İHTİYATİ HACİZDE İFLAS YOLU İLE TAKİP 
 
398
Madde İİK 267 
 
398
&12) İCRAİ HACİZLERE İŞTİRAK 
 
399
Madde İİK 268 
 
399
BAM ve Yargıtay Kararları 
 
399
Kaynakça 
 
401
Yazarın Yayınlanmış Eserleri 
 
403
Makaleler 
 
410
Kavramlar Dizini 
 
413
Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
509,25   
509,25   
2
254,63   
509,25   
3
169,75   
509,25   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
509,25   
509,25   
2
254,63   
509,25   
3
169,75   
509,25   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
509,25   
509,25   
2
254,63   
509,25   
3
169,75   
509,25   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
509,25   
509,25   
2
254,63   
509,25   
3
169,75   
509,25   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
509,25   
509,25   
2
254,63   
509,25   
3
169,75   
509,25   
Kapat