%3
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yasasındaki Suçlar Erhan Günay

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yasasındaki Suçlar


Basım Tarihi
2024-03
Sayfa Sayısı
384
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750291128
Boyut
16x24
Baskı
3496,00 TL 481,12 TL
(Bu ürünü aldığınızda 481 puan kazanacaksınız)
   481

Erhan GÜNAY ( Avukat )

 

İÇİNDEKİLER
 
Üçüncü Baskıya Önsöz 
 
5
İkinci Baskıya Önsöz 
 
7
Önsöz 
 
9
Kısaltmalar 
 
19
BİRİNCİ BÖLÜM:
 
 
TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIĞINI TAHRİP v.s. FİZİKİ MÜDAHALE (m. 65/1)
 
 
I. TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIĞINI TAHRİP v.s. FİZİKİ MÜDAHALE 
 
21
A. Olay 
 
21
B. Suçlama 
 
21
C. Savunma 
 
21
D. Hüküm 
 
21
E. Değerlendirme 
 
21
1. İncelenecek Hususlar 
 
21
2. Tapu Kaydında Şerh, Tescil ve Duyuru 
 
22
3. Keşif Yapılıp Bilirkişi Raporu Aldırılması 
 
23
4. Suçun Unsurları 
 
25
a. Maddi Unsuru 
 
25
b. Suçun Manevi Unsuru 
 
28
5. Suçun İşleniş Şekli 
 
30
a. İçtima 
 
30
b. Zincirleme Suç 
 
31
c. İştirak 
 
31
II. USULSÜZ YIKMA VE İMAR İZNİ VERMEK SUÇU (m. 65/2) 
 
33
A. Suçun Unsurları 
 
33
1. Maddi Unsur 
 
33
2. Manevi Unsur 
 
34
3. Suçun Faili 
 
34
B. Soruşturma İzni 
 
34
C. Suçun İşleniş Şekli 
 
34
D. Cezanın Katlanması 
 
34
E. Basit Tadilat ve Tamiratlar 
 
35
F. 2863 s. Kanuna Aykırılık Suçuyla İlgili Ceza Davalarına Katılma Hakkı 
 
35
G. Dava Zamanaşımı 
 
35
YARGITAY KARARLARI 
 
36
İKİNCİ BÖLÜM:
 
 
USULSÜZ BELGE VERMEK–İLAN VE TEBLİGAT YAPMAK (m. 66)
 
 
I. OLAY 
 
163
II. SUÇLAMA 
 
163
III. SAVUNMA 
 
163
IV. HÜKÜM 
 
163
V. DEĞERLENDİRME 
 
163
A. İmar Mevzuatına Göre İşlem Yapılması 
 
163
B. Hükmün İsabeti Yönüyle Değerlendirme 
 
164
C. Madde Kapsamındaki Suçlar 
 
164
1. Usulsüz Belge Verme Suçunun Maddi Unsuru 
 
165
2. Suçun Manevi Unsuru 
 
165
3. İlan ve Tebligatı Bilerek Süresinde ve Yöntemince Yapmamak Suçunun Maddi Unsuru 
 
165
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM:
 
 
HABER VERME ZORUNLULUĞU/KÜLTÜR VARLIĞI TİCARETİ (m. 67)
 
 
I. OLAY 
 
167
II. SUÇLAMA 
 
167
III. SAVUNMA 
 
167
IV. HÜKÜM 
 
167
V. DEĞERLENDİRME 
 
167
A. İlgili Suçlara İlişkin Yasal Mevzuat 
 
167
B. Haber Verme Zorunluluğu 
 
168
1. Haber Verme Yükümlüleri ve Maddi Unsur 
 
168
2. Manevi Unsur 
 
170
3. Haber Verme Süresi 
 
170
C. Kültür Varlığı Ticaretine Aykırılık 
 
170
1. Suça Konu Taşınır Kültür Varlığı ve Maddi Hareket 
 
171
2. Hareketlerin Seçimlik Niteliği 
 
173
3. Ticareti Yasak Olmayan Taşınır Kültür Varlığının İzinsiz Ticareti 
 
174
4. Ticaret Konusu Olan Taşınır Kültür Varlıkları 
 
174
5. Kültür Varlığı Ticaretinde Uyulması Gerekli Esaslar 
 
174
D. Somut Olayda Hükmün İsabeti Yönüyle Değerlendirilmesi 
 
175
YARGITAY KARARLARI (m. 4, 67/1, 67/2) 
 
176
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM:
 
 
YURT DIŞINA ÇIKARMA YASAĞINA AYKIRI HAREKET ETMEK (m. 68)
 
 
I. OLAY 
 
201
II. SUÇLAMA 
 
201
III. SAVUNMA 
 
201
IV. HÜKÜM 
 
201
V. DEĞERLENDİRME 
 
201
A. Hükmün İsabeti Yönüyle Değerlendirme 
 
201
B. Suçun Unsurları 
 
201
1. Maddi Hareketi 
 
201
2. Suçun Manevi Unsuru 
 
202
C. Suçun Teşebbüs Aşamasında Kalması 
 
203
D. Suça Katılma 
 
203
E. CMK Düzenlemesi 
 
203
F. Yurt Dışından Kültür Varlığı Getirme 
 
204
YARGITAY KARARLARI 
 
205
BEŞİNCİ BÖLÜM:
 
 
TETKİK VE KONTROLE MUHALEFET ETMEK (m. 69)
 
 
I. OLAY 
 
211
II. SUÇLAMA 
 
211
III. SAVUNMA 
 
211
IV. HÜKÜM 
 
211
V. DEĞERLENDİRME 
 
211
A. Hükmün İsabeti Yönüyle Değerlendirilmesi 
 
211
B. Madde Kapsamındaki Suçlar 
 
212
1. Tetkik ve Kontrole Aykırılık Suçunun Maddi Unsuru 
 
212
2. Manevi Unsur 
 
212
C. Taşınır Kültür Varlığına İlişkin Nakil İşlerine Aykırı Davranmak 
 
212
1. Maddi Unsuru 
 
212
2. Manevi Unsur 
 
213
3. Suçun Faili 
 
213
ALTINCI BÖLÜM:
 
 
TİCARİ AMAÇ GÜTMEDEN KÜLTÜR VARLIĞI BULUNDURMA (m. 70)
 
 
I. OLAY 
 
215
II. SUÇLAMA 
 
215
III. SAVUNMA 
 
215
IV. HÜKÜM 
 
215
V. DEĞERLENDİRME 
 
215
A. İlgili Yasa Maddeleri 
 
215
B. Yönetim ve Gözetim 
 
215
C. Devlet Malı Niteliği 
 
216
D. İzinsiz Kültür Varlığı Bulundurma Suçunun Unsurları 
 
216
1. Maddi Unsur 
 
216
2. Manevi Unsur 
 
217
3. Bildirim Yükümlülüğüne Aykırılık Suçundan Farklılığı 
 
217
E. Hükmün İsabeti Yönüyle Değerlendirilmesi 
 
218
YARGITAY KARARLARI (m. 24, 70) 
 
219
YEDİNCİ BÖLÜM:
 
 
KAZI, SONDAJ, ARAŞTIRMAYA DAİR HÜKÜMLERE MUHALEFET ETMEK (m. 71)
 
 
I. OLAY 
 
235
II. SUÇLAMA 
 
235
III. SAVUNMA 
 
235
IV. HÜKÜM 
 
235
V. DEĞERLENDİRME 
 
235
A. Madde Kapsamındaki Suçlar 
 
235
1. Madde 38’e Atıf Suretiyle İşlenen Suç ve Unsurları 
 
235
2. Madde 42’ye Atıf Suretiyle İşlenen Suç ve Unsurları 
 
235
3. Madde 43’e Atıf Suretiyle İşlenen Suç ve Unsurları 
 
236
B. Hükmün İsabeti Yönüyle Değerlendirilmesi 
 
236
C. Ön Ödeme 
 
236
YARGITAY KARARLARI 
 
236
SEKİZİNCİ BÖLÜM:
 
 
ÖZEL MÜZE VE KOLLEKSİYONCULARA İLİŞKİN HÜKÜMLERE AYKIRILIK (m. 73)
 
 
I. OLAY 
 
239
II. SUÇLAMA 
 
239
III. SAVUNMA 
 
239
IV. HÜKÜM 
 
239
V. DEĞERLENDİRME 
 
239
A. Madde Kapsamındaki Suçlar 
 
239
B. Müze, Özel Müze ve Koleksiyonculara İlişkin Suçlar Yönüyle 
 
239
C. Haber Verme ve Gösterme Mecburiyetine Aykırılık Suçu ve Unsurları 
 
240
1. Suçun Maddi Unsuru 
 
240
2. Manevi Unsur 
 
240
D. Maddenin Uygulanış Koşulu 
 
240
E. Hükmün İsabeti Yönüyle Değerlendirilmesi 
 
240
YARGITAY KARARLARI 
 
240
DOKUZUNCU BÖLÜM:
 
 
İZİNSİZ KAZI VE SONDAJ YAPMAK (m. 74/1)
 
 
I. OLAY 
 
243
II. SUÇLAMA 
 
243
III. SAVUNMA 
 
243
IV. HÜKÜM 
 
243
V. DEĞERLENDİRME 
 
243
A. Hükmün İsabeti Yönüyle Değerlendirilmesi 
 
243
B. İzinsiz Kazı ve Sondaj Yapmak İlgili Madde 
 
244
C. Kazı, Sondaj, Araştırmanın Anlamı 
 
244
D. Suçun Unsurları 
 
245
1. Maddi Unsur 
 
245
2. Manevi Unsur 
 
247
E. Suçun İşleniş Şekli 
 
247
1. Suça Katılma 
 
247
2. Zincirleme Suç 
 
248
3. İçtima 
 
249
F. Ceza Belirlenmesi 
 
249
G. CMK Yönüyle Uygulama 
 
249
YARGITAY KARARLARI (Kazı ile ilgili) 
 
250
ONUNCU BÖLÜM:
 
 
İZİNSİZ OLARAK DEFİNE ARAŞTIRMAK (m. 74/2)
 
 
I. OLAY 
 
273
II. SUÇLAMA 
 
273
III. SAVUNMA 
 
273
IV. HÜKÜM 
 
273
V. DEĞERLENDİRME 
 
273
A. Hükmün İsabeti Yönüyle Değerlendirilmesi 
 
273
B. İzinsiz Define Araştırma Suçuna İlişkin Yasa Maddeleri 
 
273
C. Define Nedir? 
 
274
D. Define Ruhsatnamesi Verilemeyecek Yerler 
 
274
E. Suçun Unsurları 
 
275
1. Maddi Unsur ve Teşebbüs 
 
275
2. Suçun Manevi Unsuru 
 
276
F. İçtima 
 
277
G. Cezanın Arttırılması 
 
278
H. İzinsiz Araştırma Suçu 
 
278
YARGITAY KARARLARI (Define Arama İle İlgili) 
 
280
ONBİRİNCİ BÖLÜM:
 
 
EL KOYMA VE MÜZEYE TESLİM (m. 75)
 
 
I. ELKOYMA 
 
289
II. MÜSADERE 
 
289
III. MÜZEYE TESLİM 
 
290
YARGITAY KARARLARI 
 
291
ONİKİNCİ BÖLÜM:
 
 
FİİLİN VASIFLANDIRILMASI VE UYGUN YASA MADDESİ
 
 
Madde 65 
 
301
Madde 67 
 
302
Madde 70 
 
302
Madde 74 
 
303
ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM:
 
 
İLGİLİ MEVZUAT
 
 
I. İLGİLİ KANUNLAR 
 
305
KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KANUNU (2863 s.) 
 
305
II. İLGİLİ YÖNETMELİKLER 
 
346
KORUNMASI GEREKLİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARININ VE SİTLERİN TESPİT VE TESCİLİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 
 
346
KORUNMASI GEREKLİ TAŞINIR KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARININ TASNİFİ, TESCİLİ VE MÜZELERE ALINMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK 
 
350
TAŞINIR KÜLTÜR VARLIĞI TİCARETİ VE BU TİCARETE AİT İŞYERLERİ İLE DEPOLARIN DENETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK 
 
354
KORUNMASI GEREKLİ TAŞINIR KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI KOLEKSİYONCULUĞU VE DENETİMİ HAKKINDA YÖNETMELİK 
 
355
III. KORUMA KURULLARINCA ALINAN HALEN GEÇERLİLİĞİ SÜRDÜRÜLEN İLKE KARARLARI 
 
364
Kaynakça 
 
371
Yazarın Yayınlanmış Eserleri 
 
373
Kavram Dizini 
 
383
Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
481,12   
481,12   
2
240,56   
481,12   
3
160,37   
481,12   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
481,12   
481,12   
2
240,56   
481,12   
3
160,37   
481,12   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
481,12   
481,12   
2
240,56   
481,12   
3
160,37   
481,12   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
481,12   
481,12   
2
240,56   
481,12   
3
160,37   
481,12   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
481,12   
481,12   
2
240,56   
481,12   
3
160,37   
481,12   
Kapat