%3
Etkin Pişmanlık Vazgeçme Cezasızlık Mustafa Arslantürk

Etkin Pişmanlık Vazgeçme Cezasızlık


Basım Tarihi
2018-10
Sayfa Sayısı
208
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750251542
Boyut
16x24
Baskı
1240,00 TL 232,80 TL
(Bu ürünü aldığınızda 232 puan kazanacaksınız)
   232

Konu Başlıkları
- Etkin Pişmanlık İlke ve Tanımları
- Etkin Pişmanlık Ceza İndirimi
- Etkin Pişmanlık Uygulanan Suçlar
- Gönüllü Vazgeçmenin Tanımı, Mahiyeti, Uygulaması
- İştirak Hâlinde İşlenen Suçlarda Gönüllü Vazgeçme
- Gönüllü Vazgeçme Uygulama Örnekleri
- Şahsi Cezasızlık Sebepleri
- Ceza Sorumluluğunu Kaldıran Veya Azaltan Nedenler
Gerekçeli – Açıklamalı – İçtihatlı – Örnekli

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz 7
Kısaltmalar 13
I. BÖLÜM
ETKİN PİŞMANLIK
A. ETKİN PİŞMANLIK İLKE VE TANIMLARI 17
1. Giriş ve Temel İlkeler (Türk Ceza Kanunu’nda Temel İlkeler) 17
2. Tanımlar – Anlatımlar 22
a. Etkin Pişmanlık 22
b. Etkin Pişmanlık İlkelerini Şöyle Belirtebiliriz 27
aa. Etkin Pişmanlık Ceza İndiriminin Uygulandığı Suçlar 36
bb. Etkin Pişmanlık Uygulamasının Genel Şartları 37
B. ETKİN PİŞMANLIK UYGULANAN SUÇLAR 46
1. Organ ve Doku Ticareti Suçunda Etkin Pişmanlık 46
a. Organ ve Doku Ticareti Tanım Anlatım (Madde–91) 46
b. Etkin Pişmanlık (Madde–93) 47
c. Zorunluluk Hali (Madde–92) 48
2. Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçunda Etkin Pişmanlık (Madde–109, 110) 49
a. Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma (Madde–109) 49
b. Etkin Pişmanlık (Madde–110) 51
3. Malvarlığına Karşı Suçlarda Etkin Pişmanlık (Madde–141–168) 53
a. Malvarlığına Karşı Suçlar Tanım Anlatım 53
b. Etkin Pişmanlık (Madde–168) 54
aa. Hırsızlık Yönünden Etkin Pişmanlık 60
bb. Yağma Suçu Yönünden 65
cc. Mala Zarar Verme Suçu Yönünden 71
dd. Güveni Kötüye Kullanma Suçu Yönünden 74
ee. Dolandırıcılık Suçu Yönünden 75
ff. Karşılıksız Yararlanma Suçu Yönünden 77
4. İmar Kirliliğine Neden Olma Suçunda Etkin Pişmanlık (Madde–184 ve 184/5, Fıkrası) 79
a. İmar Kirliliğine Neden Olma Suçu (Madde–184) 79
b. İmar Kirliliği Suçunda Etkin Pişmanlık (Madde 184/5, Fıkrası) 80
5. Uyuşturucu Veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti İle Kullanma Bulundurma Suçunda Etkin Pişmanlık (Madde–188, 191, 192) 83
a. Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti İle Kullanma Bulundurma Suçu Tanım Anlatım (Madde–188,191) 83
b. Etkin Pişmanlık (Madde–192) 84
aa. Kullanmak İçin Uyuşturucu Satın Alma, Satma, Kabul Etme, Uyuşturucu Madde Bulundurma ve Kullanmak Suçlarında Etkin Pişmanlık ve Ceza İndirimi 84
bb. Uyuşturucu Madde Ticaretinde Etkin Pişmanlık 88
6. Kamu Güvenine Karşı Suçlardan Parada Sahtecilik Suçunda Etkin Pişmanlık, (Madde–197–201) 96
a. Kamu Güvenine Karşı Suçlar Parada Sahtecilik Tanım Anlatım (Madde–197) 96
b. Etkin Pişmanlık (Madde–201) 98
7. Kamu Barışına Karşı Suçlarda Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma Suçunda Etkin Pişmanlık (Madde–221) 99
a. Kamu Barışına Karşı Suçlarda Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma Suçu Tanım Anlatım 99
b. Örgüt Kurma, Örgüt Yöneticiliği, Üyeliği Suçunda Etkin Pişmanlık Hükümlerinin Uygulanması 101
aa. TCK 221/1. Fıkra Etkin Pişmanlığı 101
bb. TCK 221/2. Fıkra Etkin Pişmanlığı 102
cc. TCK 221/3. Fıkra Etkin Pişmanlığı 105
dd. TCK 221/4. Fıkra Etkin Pişmanlığı 106
8. Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması Suçunda Etkin Pişmanlık (Madde–245/5, FIKRASI) 109
a. Bilişim Suçları Tanım Anlatım (Madde–245) 109
b. Kredi Kartının Haksız Kullanılması –Etkin Pişmanlık (Madde–245/5.Fıkrası) 111
9. Zimmet Suçunda Etkin Pişmanlık (Madde–247, 248) 116
a. Zimmet Tanım ve Anlatımı (Madde–247) 116
b. Etkin Pişmanlık (Madde–248) 117
10. İrtikap Suçunda Etkin Pişmanlık (Madde 250/2–3. Fıkraları) 120
a. İrtikap Suçu Tanım ve Anlatımı (Madde–250) 120
b. İrtikap Suçu, Etkin Pişmanlık ve Ceza İndirimi (Madde 250/2–3. Fıkraları) 121
11.Rüşvet Suçunda Etkin Pişmanlık (Madde–252,254) 123
a. Rüşvet Tanım Anlatım(Madde–252) 123
b. Etkin Pişmanlık Ceza İndirimi (Madde–254) 124
12. İftira Suçunda Etkin Pişmanlık (Madde–267, 269) 125
a. İftira Tanım Anlatım (Madde–267) 125
b. Etkin Pişmanlık (Madde–269) 129
13. Yalan Tanıklıkta Etkin Pişmanlık (Madde–272,274) 133
a. Yalan Tanıklık Tanım Anlatım (Madde–272) 133
b. Etkin Pişmanlık (Madde–274) 134
14. Yalan Yere Yemin Suçunda Etkin Pişmanlık (Madde 275/2–3, Fıkraları) 135
a. Yalan Yere Yemin Tanım Anlatım (Madde 275) 135
b. Etkin Pişmanlık (Madde 275/2–3, Fıkralarında) 136
15. Suç Delillerini Yok Etme, Gizleme Veya Değiştirme, Suçunda Etkin Pişmanlık (Madde 281/3 Fıkrası) 136
a. Tanım Anlatım (Madde–281) 136
b. Etkin Pişmanlık(Madde 281/3 Fıkrası) 138
16. Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçunda etkin pişmanlık (madde 282/6. Fıkrası) 138
a. Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama Suçunun Tanım ve Anlatımı 138
b. Etkin Pişmanlık (Madde 282/6, Fıkrası) 140
17. Muhafaza Görevini Kötüye Kullanma Suçunda Etkin Pişmanlık (Madde 289/2, Fıkrası) 141
a. Muhafaza Görevini Kötüye Kullanma Suçunun Tanım ve Anlatımı 141
b. Muhafaza Görevini Kötüye Kullanma Suçunda Etkin Pişmanlık (Madde 289/2, Fıkrası) 143
18. Tutuklu Veya Hükümlünün Kaçması Suçunda Etkin Pişmanlık (Madde–292, 293) 144
a. Hükümlü Tutuklu Kaçması Tanım Anlatımı (Madde–292) 144
b. Etkin Pişmanlık (Madde–293) 145
19. İnfaz Kurumuna Veya Tutukevine Yasak Eşya Sokmak Suçunda Etkin Pişmanlık (Madde 297/4, Fıkrası) 146
a. İnfaz Kurumuna veya Tutukevine Yasak Eşya Sokmak Tanım Anlatım
(Madde–297) 146
b. Etkin Pişmanlık (Madde 297/4, Fıkrası) 148
22. Silahlı Örgüt Yöneticisi Veya Üyesi Olma Suçunda Etkin Pişmanlık 149
a. Silahlı Örgüt Tanım Anlatımı (Madde–314) 149
b. Etkin Pişmanlık– 221 Madde 150
23. Suç İçin Anlaşma Suçunda Etkin Pişmanlık (Madde 316/2, Fıkrası) 150
a. Suç İçin Anlaşma Suçunun Tanım Anlatımı 150
c. Suç İçin Anlaşma Suçunda Etkin Pişmanlık (Madde 316/2, Fıkrası) 151
II. BÖLÜM
GÖNÜLLÜ VAZGEÇME
A. GÖNÜLLÜ VAZGEÇMENİN MAHİYETİ 155
1. Genel Olarak 155
2. İştirak Hâlinde İşlenen Suçlarda Gönüllü Vazgeçme 167
B. GÖNÜLLÜ VAZGEÇME UYGULAMASI 170
1. Uygulama Örnekleri 170
a. Öldürmeye Teşebbüste Gönüllü Vazgeçme Örneği 171
b. Uyuşturucu Madde Ticareti Suçunda Gönüllü Vazgeçme Örneği 173
c. Öldürmeye Teşebbüs Suçunda Gönüllü Vazgeçme Örneği 175
b. Öldürmeye Teşebbüs Suçunda Gönüllü Vazgeçme Örneği 176
c. Öldürmeye Teşebbüs Suçunda Gönüllü Vazgeçme Örneği 176
III. BÖLÜM
ŞAHSİ CEZASIZLIK SEBEPLERİ
A. ÖZEL ŞAHSİ CEZASIZLIK HALLERİ 181
1. Şahsi Cezasızlık Durumu 181
a. Taksirli Suçlarda 182
b. Malvarlığına Karşı Suçlarda 183
c. Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması Suçunda 186
d. Yalan Tanıklık Suçunda: 187
B. CEZAYI KALDIRAN ŞAHSİ SEBEPLER 189
1. Ortak Hüküm 189
2. Ceza Sorumluluğunu Kaldıran Veya Azaltan Nedenler 190
a. Ceza Sorumluluğunu Kaldıran veya Azaltan Nedenler 190
b. Kanunun Hükmü ve Amirin Emri; 191
c. Meşru Savunma 191
d. Zorunluluk Hali 192
e. Hakkın Kullanımı ve İlgilinin Rızası 192
f. Sınırın Aşılması 192
g. Cebir ve Şiddet, Korkutma ve Tehdit 193
h. Haksız Tahrik 194
ı. Hata 195
NETİCE 199
Yararlanılan Kaynaklar 203
Kavram Dizini 205

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
232,80   
232,80   
2
116,40   
232,80   
3
77,60   
232,80   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
232,80   
232,80   
2
116,40   
232,80   
3
77,60   
232,80   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
232,80   
232,80   
2
116,40   
232,80   
3
77,60   
232,80   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
232,80   
232,80   
2
116,40   
232,80   
3
77,60   
232,80   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
232,80   
232,80   
2
116,40   
232,80   
3
77,60   
232,80   
Kapat