%3
Sigortada Rücuen Tazminat Davaları Filiz Berberoğlu Yenipınar

Sigortada Rücuen Tazminat Davaları


Basım Tarihi
2024-06
Sayfa Sayısı
384
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750293122
Boyut
16x24
Baskı
4Filiz BERBEROĞLU YENİPINAR ( E. Ticaret Mahkemesi Başkanı )

 

İÇİNDEKİLER
 
3. Baskıya Önsöz 
 
7
Örnekler ve Notlar Dizini 
 
19
Kısaltmalar 
 
20
Birinci Bölüm
 
 
GENEL BİLGİLER
 
 
I. YARGILAMA USULÜ 
 
21
A. 6100 sayılı HMK ile Yazılı Yargılama Usulü 
 
21
B. Adli Yargının Görevli Olması 
 
24
C. Yasa Yolu İncelemesi 
 
31
II. RÜCUEN TAZMİNAT DAVALARI 
 
36
A. Genel Bilgiler 
 
36
1. Görevli Mahkeme 
 
37
a. Genel İnceleme 
 
37
b. Halefiyet Hakkına Dayanan Rücu Davasında Görevli Mahkeme Örneği 
 
39
c. Halefiyet – Görevli Mahkeme – Kira Sözleşmesi – Örneği 
 
40
d. Yangın Sigortası Örneği 
 
41
e. Görevli Mahkeme Araştırması – Hususi Araç – Ticari Araç Ayırımı 
 
42
f. Ticari Amaçla Kullanılan Çekici 
 
43
2. Tüketici Mahkemesi 
 
43
a. Rücu Davalarında Tüketici Mahkemesi Görevlidir 
 
43
b. İşyeri Sigortası Poliçesi/ İtirazın İptali Davası Örneği 
 
44
c. Tüketici Tanımı 
 
45
d. Poliçede Hususi Araç / ZMMS 
 
47
e. Müstakil Tüketici Mahkemesinin Bulunmaması 
 
47
f. Tüketici Mahkemesi/ Kasko Sigortası 
 
48
g. Davanın Reddedilen Kısmı İçin Öngörülen Maktu Vekalet Ücreti 
 
48
3. Yetkiye İlişkin Genel Hükümler Uygulanır 
 
49
4. Zamanaşımı 
 
51
a. Genel İnceleme 
 
51
b. 2918 Sayılı KTK’nin 109/4. Maddesi – Zamanaşımı 
 
52
B. Husumet – Taraf Ehliyeti 
 
55
1. 2918 Sayılı Kara Yolları Trafik Kanunu’nun 85. Maddesi – Husumet 
 
55
a. Halefiyet 
 
56
2. Trafik Kazaları Sonucu Ortaya Çıkan Maddi ve Manevi Zararların Tazmini İçin Dava Açabilecek Olanlar 
 
56
3. İşletenin Hukuki Sorumluluğu 
 
57
a. İşletenlik Sıfatı 
 
57
b. İşleten Değişikliği 
 
58
c. Aracın İşleteninin Araştırılması 
 
58
d. İşleten Sıfatı – Emniyet Kemeri 
 
60
e. İspat Külfeti 
 
61
C. Tanım ve Kavramlar 
 
61
1. Bildirim Yükümlülüğü 
 
61
2. Sigortanın Sorumluluğu 
 
62
a. Rücu/ Sürücü Belgesi Bulunmama 
 
63
b. Kısmi Ödeme 
 
63
c. Zarar Görenin İbrası 
 
63
3. Güvence Hesabı 
 
64
a. Güvence Hesabı – Rücu 
 
65
b. Sıralı Sorumluluk 
 
66
c. Güvence Hesabı – Motorlu Bisiklet 
 
67
4. Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası – (Trafik Sigortası) / ZMMS 
 
67
5. Kasko Sigortası (İhtiyari Mali Mesuliyet Sigortası) 
 
68
6. Tazminat Kavramları 
 
68
a. Maddi Tazminat 
 
68
aa. Ölüm 
 
69
bb. Bedensel (Cismani) Zararlar 
 
69
cc. Maluliyet 
 
69
b. Manevi Tazminat 
 
70
c. Sağlık Hizmet Bedelleri 
 
71
d. Bilirkişi Raporu 
 
73
7. Sigorta Şirketi – Rücu 
 
74
a. Genel İnceleme 
 
74
b. Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası Genel Şartlarının B.4. Maddesinde Sigorta Ettirene Rücu Halleri 
 
76
c. Alkollü İçki Alınarak Araç Kullanımı 
 
77
d. Sürücü Belgesi Yeterliliği 
 
78
e. Rizikonun Teminat Dışında Kaldığına İlişkin İddiası – Tazminatı Gerektiren Olay 
 
79
f. İcra İnkar Tazminatı 
 
80
8. Mal Sigortaları türünden olan Kasko Sigortası Genel Şartları 
 
81
9. İş Kazası 
 
83
10. Konu İle İlgili Tanım ve Kavramlar 
 
91
a. Öngörülen Dava Şartı 
 
91
b. Islaha Faiz Talebi 
 
92
c. Değer Kaybı Mahrumiyet 
 
92
d. Karayolu Tanımı 
 
93
e. Müterafik Kusur 
 
94
f. Ölümlü Kazada Zamanaşımı 
 
95
g. Müteselsil Sorumluluk 
 
96
h. Temerrüt Tarihi 
 
97
ı. Aracın Çalınması 
 
101
i. Aracın El Değiştirmesi 
 
101
j. İstiap Haddinin Aşılması 
 
102
k. Münhasıran Alkolün Etkisiyle Kazanın Oluşması 
 
102
l. Olay Yerinin Terki 
 
104
m. Alkol – Ehliyetsizlik Araç Kullanımı 
 
104
n. Rücu Şartlarının Araştırılması 
 
105
o. Kendi Sigortalısına Rücu 
 
107
ö. Güvence Hesabı – Faiz Başlangıcı 
 
107
p. İş Kazası Örneği 
 
109
r. Kaza Yerini Terk 
 
111
s. Müteselsil Sorumluluk – Feragat 
 
112
ş. Taşıma Sigortası 
 
112
t. İç İlişki 
 
113
u. Aracın İhbar Olunan Sigorta Şirketi ZMMS 
 
114
ü. Tek Taraflı Kaza – Ret 
 
115
v. Tek Taraflı Kaza – Kabul 
 
116
y. Maddi Hasar 
 
116
z. Çalınma 
 
117
11. İhtiyati Haciz 
 
119
İkinci Bölüm
 
 
YARGITAY KARARLARI
 
 
(RÜCUEN TAZMİNAT DAVALARINDA
 
 
KONULARINA GÖRE TASNİFLENMİŞ)
 
 
I. USÜL VE YARGILAMA 
 
123
A. Görevli Mahkeme 
 
123
B. Yetkili Mahkeme 
 
146
C. Husumet – Taraf Ehliyeti 
 
152
D. Zamanaşımı 
 
161
E. İşveren Mali Sorumluluk Sigortası 
 
168
II. KONULARINA GÖRE TASNİFLENMİŞ DAVA TÜRLERİ 
 
186
Trafik Kazası Sonrası Tanzim Edilen Kaza Tespit Tutanağı 
 
187
Uyuşturucu ve Keyif Verici Maddeler İle İçkilerin Etkisinde Araç Sürme Yasağı 
 
188
Ehliyet – Sürücü Belgesi 
 
216
Motorlu Aracı Çalınması veya Gasbı 
 
221
İcra İnkar Tazminatı 
 
223
Sağlık Kurul Raporu – Tedavi Giderleri 
 
224
15 Gün İçinde Sigortacıya Durumu Bildirmek Zorunluluğu 
 
231
Kasta Yaklaşan Kusur Durumu 
 
232
Vekalet Ücreti 
 
233
Faiz 
 
233
Aracın Devri 
 
235
Belediye Başkanlığına Devir 
 
236
Yargılama Gideri ve Vekalet Ücretinin Davalılardan Müteselsilen Tahsili 
 
236
Eksik Bilirkişi Raporu 
 
237
Manevi Tazminat 
 
241
Hasar Ödemesi 
 
241
Ağır Kusur veya Kasıt 
 
243
Kira Sözleşmesi 
 
245
Sigorta Ettirenin Dava Dışı Olması 
 
247
Hırsızlık 
 
248
Kırmızı Işıkta Geçme 
 
248
İstıap Haddinin Aşılması 
 
250
Ceza Yargılaması – Takipsizlik 
 
255
İspat Yükü 
 
255
Aracın Çalınması veya Gasp Edilmesinde İşletenin Kusuru 
 
260
Hatır Taşıması 
 
261
Tek Taraflı Ölümlü Kaza 
 
282
Üçüncü Bölüm
 
 
UYGULAMA – ÖRNEKLER
 
 
Yetersiz Sürücü Belgesi – Dava Dilekçesi 
 
287
Araç Sürücüsünün Kırmızı Işıkta Geçmesi – Dava Dilekçesi 
 
290
Çalınma – Dava Dilekçesi 
 
292
Aşırı Yağışlar Sebebiyle Oluşan Su Birikintisine Girmiş ve Araç Arızalanması – Dava Dilekçesi 
 
295
Ehliyetsiz Sürücü – Dava Dilekçesi 
 
298
Davacı Sigorta – Delil Listesi ve Deliller 
 
300
Bilirkişi Raporuna İtiraz Dilekçesi 
 
301
Davanın Üçüncü Kişiye İhbarı İstemi 
 
304
Tanıkların İsim ve Adreslerinin Bildirilmesi 
 
305
Cevap Dilekçesi ve İtirazların Sunulması / İşyeri Su Basması 
 
306
Cevap Dilekçesi ve İtirazların Sunulması / Trafik Kazası Kusura İtiraz 
 
307
Cevaba Cevap Dilekçesi / Davalı Sürücünün Tam Kusurlu Olduğu İddiası 
 
309
İstinaf Dilekçesi / Müteveffa/ Ağır Kusur Kavramı 
 
310
İstinaf Dilekçesi I/ Ölümlü Motor Kazası / Eksik İnceleme İddiası 
 
312
 İstinaf / Alkollü Araç Kullanımı 
 
315
İstinaf / Yükleme Organizasyonu Sırasında Hasara Uğrama 
 
318
İstinaf / Zamanaşımı Nedeniyle Davanın Reddi 
 
320
İstinaf / Kazanın Oluşumunda Tanık Beyanlarının İncelenmemesi 
 
322
İstinaf / Hesap Bilirkişisinin Tekstil Uzmanı Olması 
 
324
İstinaf /Maddi Hasar / Yağmur Sularının Birikmesi 
 
326
İstinaf / Maddi Hasar / Görevsiz Mahkemede Toplanan Delil Niteliği 
 
328
İstinaf / Bilirkişi Raporuna İtirazların Değerlendirilmemesi 
 
330
İstinaf / Maddi Hasar / Sovtai Bedeli 
 
331
Tehir–i İcra Talebi 
 
332
 İstinaf / İstiap Haddinin Aşılması 
 
333
İstinaf / İhtiyati Haciz Reddi / 18 Yaşından Küçük Sürücü / Ev Başkanının Sorumluluğu 
 
336
İstinaf Ek Bayanlar / Destekten Yoksun Kalanların Sorumluluğu 
 
340
İstinaf Kararının Temyizi / Temyiz Talebinin Reddi Kararı 
 
344
İstinaftan Feragat 
 
345
İstinaf Kararının Temyizi / Murisin Kendi Kusuruyla Kazaya Sebebiyet Vermesi 
 
346
İstinaf Cevap / İstiap Haddinin Aşılması 
 
351
İstinaf Cevap /Gemide Hasar 
 
354
İstinafa Cevap / Kimliği Belirlenemeyen Sürücü / İlliyet Bağı 
 
356
İstinafa Cevap /Ehliyetsiz Sürücü Kazası 
 
358
İstinafa Cevap / Gereken Ehliyetnameyi Haiz Olmayan Kişi 
 
360
İstinafa Cevap / Yurt Dışından Alınan Bir Sürücü Belgesi 
 
362
İstinafa Cevap / Kazanın Münhasıran Alkol Etkisiyle Meydana Gelmiş Olması 
 
364
İşveren Sorumluluğu / Kalp Krizi/ Kaçınılmazılk / Destekten Yoksun Kalma Tazminatı/ Manevi Tazminat 
 
366
İş Kazası Cevap Dilekçesi– Sigortaya İhbar Talepli 
 
374
İş Kazası– Bilirkişi Raporuna İtiraz Dilekçesi –İhbar Edilen Sigorta 
 
378
Kaynakça 
 
381
Kavram Dizini 
 
383
Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
480,15   
480,15   
2
240,08   
480,15   
3
160,05   
480,15   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
480,15   
480,15   
2
240,08   
480,15   
3
160,05   
480,15   
Worldcard ( YKB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
480,15   
480,15   
2
240,08   
480,15   
3
160,05   
480,15   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
480,15   
480,15   
2
240,08   
480,15   
3
160,05   
480,15   
Kapat