Anayasa Hukuku Dergisi ( 2016 Yılı Aboneliği ) ( 2 Sayı ) Legal Yayıne

Anayasa Hukuku Dergisi ( 2016 Yılı Aboneliği ) ( 2 Sayı )


Basım Tarihi
2016-01
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1. Hamur
Basım Yeri
İstanbul
Stok Kodu
977214710600321-1144,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 144 puan kazanacaksınız)
   144
KARGO BEDAVA

Anayasa Hukuku Dergisi ( 2016 Yılı Aboneliği ) ( 2 Sayı )

 

Yıl: 2016 Sayı: 9

İÇİNDEKİLER

 

SUNUŞ

FOREWORD

 

MAKALELER/ARTICLES

Kanunların Kabul Edilmesi İşlevi Açısından Yasama Organı

The Legislature in Term of the Adoption Process of Law

Sultan Tahmazoğlu Üzeltürk

 

Müzakere İşlevi Açısından Yasama Organı

The Legislature with Regard to Deliberative Function

Didem Yılmaz

 

Parlamentonun Müzakere İşlevi: Türkiye Büyük Millet Meclisi Örneği

Deliberative Function of Parliament: The Grand National

Assembly of Turkey Case

Ender TÜRK

 

1982 Anayasası Çerçevesinde Cumhurbaşkanının Siyasi ve CezaiSorumluluğu

The Political And Criminal Liability of the President of theRepublic under

1982 Turkish Constitution

O. Serkan Gülfidan

 

Anayasa Hukukunda Organ Uyuşmazlığı Davası Üzerine Birİnceleme

A Study on Case of Dispute Between Organs in ConstitutionalLaw

Tevfik Sönmez Küçük

 

İngiliz İşçi Partisi Tarafından Uygulanan Milletvekili AdayTespit Yöntemi

Üzerine Bir Hukuki Değerlendirme

A Legal Evaluation of the Mp Candidate Selection MethodApplied by the

Labour Party of the UK

Tevfik Sönmez Küçük

 

EKİM 2015-MART 2016 AYLARI ARASINDA İHAM’IN TÜRKİYE’YE KARŞIVERDİĞİ KARARLARIN TÜRKÇE ÖZETLERİ/JUDGMENTS OF THE ECtHR RELATED TO TURKEYBETWEEN OCTOBER 2015-MARCH 2016

 

 

ANAYASA HABERLERİ/CONSTITUTIONAL NEWS

Dokunulmazlıkları Kaldıran Anayasa Değişikliği HakkındaGözlemler

Observations on the Constitutional Amendments That RemoveImmunities

Tolga Şirin

 

KİTAP TANITIMI/BOOK REVIEW

İbrahim Ö. Kaboğlu

 

LEGAL YAYINCILIK TÜM YILLAR DERGİ FİYAT LİSTESİ (BASILI,ONLINE SÜRELİ-SÜRESİZ VE E-DERGİ

LEGAL PUBLISHING'S PRICE LIST COVERING ALL THE YEARS(PRINTED-ON LINE-PERIODIC- NON-PERIODIC, AND E-JOURNAL)

 

LEGAL HUKUK DERGİLERİ SİPARİŞ FORMU

ORDERING FORM FOR THE LEGAL LAW JOURNALS

 

LEGALBANK ABONELİK FORMU

SUBSCRIPTION FORM FOR THE LEGALBANK LEGAL DATABASE

 

 

Yıl: 2016 Sayı: 10

İÇİNDEKİLER

SUNUŞ

FOREWORD

 

MAKALELER/ARTICLES

 

Değiştirilemez Anayasal İlkeler Üzerine Sorgulamalar

Interrogations Around Intangible Constitutional Principles

Interrogations Autour Des Principes ConstitutionnelsIntangibles

Eric Sales

And Bölgesi’nde Anayasa Değişikliklerinin Yargısal Denetimi

Judicial Review of Constitutional Amendments in the AndeanRegion

Le Contrôle Juridictionnel Des Amendements ConstitutionnelsDans La

Région Andine

César Landa

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Bağlamında YükümlülüklereAykırı Tedbirler Alabilme Yetkisinin Sınırı Olarak Keyfîlik Yasağı

Prohibition of Arbitrariness as the Limit of DerogationPower in the Context

of the European Convention on Human Rights

Emre Birden

1982 Anayasası’na Göre Temel Hak ve Özgürlüklerin OlağanüstüHal Rejimi:

Eski Kavramlara Yeniden Bakmak

The State of Emergency Regime in the 1982 Constitution:Reviewing

Old Concepts

Tolga Şirin

İfade Özgürlüğü, Dinin veya Dini Duyguların KorunmasıAmacıyla

Sınırlanabilir mi?

Can Freedom of Expression be Restricted for the Purpose ofProtection of

Religion or Religious Feelings?

Tolga Şirin

 

 

KARAR İNCELEMESİ/REVIEW OF DECISION-JUDGEMENT

 

Anayasa Mahkemesinin Olağanüstü Hal Kanun HükmündeKararnameleri

Hakkında Verdiği  SonKararlar Üzerine Bazı Gözlemler

Some Observations on the Latest Judgements of theConstitutional Court

on the Emergency Decrees Having the Force of Law

Ender Türk

 

 

KARAR ÖZETLERİ/ABSRACTS OF THE JUDGEMENTS

 

Nisan- Eylül 2016 İHAM-Türkiye Kararlarına  Kısa Bir Bakış

A Brief Look on the ECtHR V. Turkey Judgements Between 

April- September 2016

Sezen Kama - Asiye Çelik - Gökçe Gökçen

Mart 2016 – Ekim 2016 Tarihleri Arasında Anayasa MahkemesiTarafından

Verilen Norm Denetimi Kararlarının Özet Bilançosu

The Brief Statement of the Judgements of ConstitionalityReview Given by Constitutional Court of Turkey Between the Dates of March 2016– October 2016

Pınar Dikmen - N. Betül Yağcı - Ömer E. Egeliği

Anayasa Mahkemesinin Bireysel Başvuru Kararları Özetleri(Nisan- Eylül 2016)

Summaries of the Individual Application Judgements of theTurkish Constitutional Court (Apr-Sep 2016)

Gözde Atasayan - Rezzan İtişgen Dülger - Cennet Işık

 

 

KARAR ÇEVİRİLERİ / TRANSLATIONS OF THE JUDGEMENTS

 

Zeynep Mercan – Türkiye Kararı/Zeynep Mercan v. TurkeyJudgement

 

Akif Zihni - Türkiye Kararı/Akif Zihni v. Turkey Judgement

 

 

LEGAL YAYINCILIK TÜM YILLAR DERGİ FİYAT LİSTESİ

(BASILI, ONLINE SÜRELİ-SÜRESİZ VE E-DERGİ)

LEGAL PUBLISHING'S PRICE LIST COVERING ALL THE YEARS

(PRINTED-ON LINE-PERIODIC- NON-PERIODIC, AND E-JOURNAL)

 

LEGAL HUKUK DERGİLERİ SİPARİŞ FORMU

ORDERING FORM FOR THE LEGAL LAW JOURNALS

 

LEGALBANK ABONELİK FORMU

SUBSCRIPTION FORM FOR THE LEGALBANK LEGAL DATABASE

 

 

 

Dergimiz Hakkında / About Our Journal

Anayasa ve hukuku, sadece ülkemizde değil,  bütün dünyada, üze­rinde yoğun bir biçimde çalışılan bir hukuk, siyaset bilimi ve insan hak­ları disiplinidir.  Ortak bilimsel etkinlik ve  yayınlar, giderek daha çok sayıda yapılmaktadır.

Bölgemizde  tanık olunan anayasal ve siyasal dönüşümler de, Tür­ki­ye’deki anayasal çalışmaların önemini ulusal sınırlar ötesine taşımış bulunuyor.

Ülkemizde, son yıllarda, gerek anayasa üzerine çalışan meslektaş sa­yısında, gerekse bu alanda artış gösteren yayınlar, kayda değer. Bu­nun­la birlikte, anayasa konu ve sorunlarına özgülenen bir süreli bir yayı­na duyulan ihtiyaç, uzun zamandan beri hissediliyordu.

Avrupa  Devletlerinde  yapılan bu tür yayınlar, ulusal sınırları çok­tan aşmış bulunuyor.  Bunlar, karşılaştırmalı anayasa hukuku çalışma­larına en elverişli yayınlardır. Böyle bir işlev, Anayasa Hukuku Dergisi  için de geçerlidir. Anayasa-Der’in  IACL üyeliği dikkate alındığında, Derneğin bir yayın organı olarak düşünülen Dergi’nin, sadece ülkemiz­deki anayasa tartışmaları ve Türkçe ile sınırlı kalması düşünülemezdi.

Dergi adı için üç dilin birlikte kullanılması, böyle bir amaçla ör­tüşmektedir. Dergi danışma kurulu üyelerinin çoğunluğunun dünyanın beş kıtasından seçkin anayasa hukukçularından oluşması da, bu süreli ya­yının uzun vadeli ereği üzerine fikir vermektedir.

 

 

EDİTÖRLER /YAYIN KURULU

 

Profesör İbrahim Ö. Kaboğlu, Marmara Üniversitesi

Profesör Necmi Yüzbaşıoğlu, Galatasaray Üniversitesi

 Profesör Sibel İnceoğlu, İstanbul Bilgi Üniversitesi Üniversitesi Profesör Bertil Emrah Oder, Koç Üniversitesi

Profesör Sevtap Yokuş, Kocaeli Üniversitesi

Doçent Eric Sales, Galatasaray ve Montpellier Üniversiteleri Doçent Sultan Üzeltürk, Yeditepe Üniversitesi

Doçent Selin Esen, Ankara Üniversitesi

 Doçent Ece Göztepe, Bilkent Üniversitesi

 Doçent Şule Özsoy, Galatasaray Üniversitesi

 

DANIŞMA KURULU

 

Professor Rainer Arnold, University of Regensbourg

Profesor Cesar Landa Arroyo, Ponticia Universidad Catolica del Peru

Professeur Yadh Ben Achour, Üniversite de Cartage

Professor Eva Brems, Ghent University

Profesör Meltem Dikmen Caniklioğlu, îzmir Ekonomi Üniversitesi

Profesör Osman Doğru, Marmara Üniversitesi

Profesor Marcelo Figueiredo, Pontifıca Universidade Catolica de Sao

Paulo

Professeur Thomas Fleiner, Üniversite de Fribourg

Professeur Laureline Fontaine, Sorbonne nouvelle-Paris 3

Professor Lech Garlicki, European Court of Human Rights

Professeur Tania Groppi, Üniversite de Siena

Professor Vicki Jackson, Harward School of Law

Professor Mo Jihong, Institute of Law, Chinese Academy of Social

Sciences

Profesör îoanna Kuçuradi, Maltepe Üniversitesi

 Professeur Jean Marcou, Üniversite de Grenoble

 Professeur Bertrand Mathieu, Üniversite Paris-Sorbonne

 Professor Jean Morange, Üniversite de Limoges

 Professor Christina Murray, University of Cape Town

Profesör Erdal Onar, Bilkent Üniversitesi

 Profesör Merih Öden, Ankara Üniversitesi

Professor Raul Pangalangan, University of Philippines

 Professor Michel Rosenfeld, Cardozo School of Law

Professor Martin Scheinin, European University Institute

Professor Eivind Smith, University of Oslo

 Professor Adrienne Stone, University of Melburne

Professor Elena-Simina Tanasescu, University of Bucarest

 Profesör Turan Yıldırım, Marmara Üniversitesi

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
144,00   
144,00   
2
72,00   
144,00   
3
48,00   
144,00   
4
36,00   
144,00   
5
30,24   
151,20   
6
25,44   
152,64   
7
22,01   
154,08   
8
19,44   
155,52   
9
17,44   
156,96   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
144,00   
144,00   
2
72,00   
144,00   
3
48,00   
144,00   
4
36,00   
144,00   
5
30,24   
151,20   
6
25,44   
152,64   
7
22,01   
154,08   
8
19,44   
155,52   
9
17,44   
156,96   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
144,00   
144,00   
2
72,00   
144,00   
3
48,00   
144,00   
4
36,00   
144,00   
5
30,24   
151,20   
6
25,44   
152,64   
7
22,01   
154,08   
8
19,44   
155,52   
9
17,44   
156,96   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
144,00   
144,00   
2
72,00   
144,00   
3
48,00   
144,00   
4
36,00   
144,00   
5
30,24   
151,20   
6
25,44   
152,64   
7
22,01   
154,08   
8
19,44   
155,52   
9
17,44   
156,96   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
144,00   
144,00   
2
72,00   
144,00   
3
48,00   
144,00   
4
36,00   
144,00   
5
30,24   
151,20   
6
25,44   
152,64   
7
22,01   
154,08   
8
19,44   
155,52   
9
17,44   
156,96   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
144,00   
144,00   
2
   
   
3
   
   
4
   
   
5
   
   
6
   
   
7
   
   
8
   
   
9
   
   
Kapat