Legal Hukuk Dergisi ( 2018 Yılı Aboneliği ) (12 Sayı ) Legal Yayınevi

Legal Hukuk Dergisi ( 2018 Yılı Aboneliği ) (12 Sayı )


Basım Tarihi
2018-01
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
İstanbul
Stok Kodu
0190200212018
Boyut
16x24
Baskı
1525,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 525 puan kazanacaksınız)
   525

Legal Hukuk Dergisi ( 2018 Yılı Aboneliği ) (12 Sayı )

 

Yıl: 2018 Sayı:181

İÇİNDEKİLER

Yüksek Mahkeme Kararları Kısa Özetleri 

Hukukî Makaleler 
Türk Velayet Hukukunda Yeni Gelişmeler
Doç. Dr. Ebru CEYLAN 
Elbirliği Mülkiyeti Çerçevesinde El Atmanın Önlenmesi Davası ve Ecrimisil 
Tazminatı Talebi (Özellikle Miras Ortaklığı Halinde)
Yrd. Doç. Dr. Pakize Ezgi AKBULUT 
Türk Ceza Kanunu Kapsamında Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve 
Ticareti Suçu
Arş. Gör. Sibel CAN 1
Milletlerarası Tahkimde Davadan Men Tedbirleri
Av. Gönenç GÜRKAYNAK 
Av. Ceyda KARAOĞLAN NALÇACI 
Av. Tuğba ULUAY 
Av. Ahmet Bahadır ERKAN 

Uzman Görüşleri 
İleri Sürülen ‘İstihkak İddiası’ Üzerine, ‘İstihkak Davası’nın Kim Tarafından 
Açılması Gerektiğinin Neye Göre Belirleneceği?
Av. Talih UYAR 
Yasal Kişisel Mallar
Av. Cüneyt TENEKECİ 

Hukuk Haberleri 

Yargıtay Hukuk Kararları 
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları 
Yargıtay Hukuk Daire Kararları 

Yargıtay Ceza Kararları 
Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı 
Yargıtay Ceza Daire Kararları 
Danıştay Kararları 
Danıştay Daire Kararları 

Anayasa Mahkemesi Kararları 

Uygulamaya İlişkin Bilgiler 
Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk
Yavuz AKBULAK (SPK Başuzmanı) 
Avukatın Hak ve Ödevleri Arasında Yer Alan “Uzlaşma Sağlama” Hakkında Faydalı Bilgiler 391
Kamu Kuruluşlarının Serbest Avukatlardan Hizmet Satın Almasına 
İlişkin Yararlı Bilgiler 
Soruşturma, Kovuşturma veya Yargılama Hedef Sürelerinin 
Belirlenmesi ve Uygulanmasına İlişkin Faydalı Bilgiler 

Güncel Mevzuat 
Kanunlar 
Resmî Gazete Özetleri 

Önemli Bilgiler 

Yüksek Mahkeme Kararları Arama Dizinleri 
Kavramlara Göre Arama Dizini 
Kanun Maddelerine Göre Arama Dizini 

LEGAL YAYINCILIK ÜRÜN FİYAT LİSTESİ 

LEGAL HUKUK DERGİLERİ SİPARİŞ FORMU 

LEGALBANK ABONELİK FORMU 

KİTAP SİPARİŞ FORMU

 

Yıl: 2018 Sayı: 182

İÇİNDEKİLER

Yüksek Mahkeme Kararları Kısa Özetleri 

Hukukî Makaleler 
Borçlar ve Ticaret Hukuku Bağlamında Fatura ve İade Faturası Hakkında 
Bazı Değerlendirmeler
Doç. Dr. Halit AKER 
İlâmlı İcranın Geri Bırakılması (İİK md. 33, 33/a)
Yrd. Doç. Dr. Ayşe KILINÇ 
Ölüden Organ Nakli – Ölüm Anının Tespitinin Önemi- Ölen Kişinin 
Vücut Parçaları Üzerinde Tasarruf ve Naaş Üzerinde Hakka İlişkin 
Bazı Düşünceler
Yrd. Doç. Dr. Erika BITON SERDAROĞLU 
Ceza Muhakemesinde Uzlaştırmacının Özellikleri ve Uyması Gereken 
Etik İlkeler
Dr. Zafer İÇER 

Uzman Görüşleri 
Kamu Alacağından Dolayı Açılan “Tasarrufun İptali Davaları”nın Tarafları
(6183 s. K. m.25)
Av. Talih UYAR 
Ticari Defterlerin Tutulmasında Uyulacak Kurallar
Soner ALTAŞ (Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Başmüfettişi) 759

Hukuk Haberleri 

Yargıtay Hukuk Kararları 
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları 
Yargıtay Hukuk Daire Kararları 

Yargıtay Ceza Kararları 
Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı 
Yargıtay Ceza Daire Kararları 
Danıştay Kararı 
Danıştay Daire Kararı 

Anayasa Mahkemesi Kararları 

Uygulamaya İlişkin Bilgiler 
Lisanslı Yediemin Depolarına İlişkin  Yararlı Bilgiler 
Şiddet Önleme ve İzleme Merkezlerinin İşleyiş ve Yürüteceği 
İşlemlere İlişkin Yararlı Bilgiler 
Yurtdışında Geçen Sürelerin Borçlandırılması ve 
Değerlendirilmesine İlişkin Faydalı Bilgiler 

Güncel Mevzuat 
Resmî Gazete Özetleri 

Önemli Bilgiler 

Yüksek Mahkeme Kararları Arama Dizinleri 1
Kavramlara Göre Arama Dizini 
Kanun Maddelerine Göre Arama Dizini 

LEGAL YAYINCILIK ÜRÜN FİYAT LİSTESİ 
LEGAL HUKUK DERGİLERİ SİPARİŞ FORMU 
LEGALBANK ABONELİK FORMU 
KİTAP SİPARİŞ FORMU 

 

Yıl: 2018 Sayı: 183

İÇİNDEKİLER

 

Yüksek Mahkeme Kararları Kısa Özetleri 

Hukukî Makaleler 
Mülkiyet Hakkının Aranmasında Zaman ve Maliyet Analizi: 
Tesis Kadastrosu Örneği
Doç. Dr. Yakup Emre ÇORUHLU 
Yrd. Doç. Dr. Okan YILDIZ 
Prof. Dr. Bayram UZUN 
Rekabet Kurulu’nun 12 Banka Hakkında Verdiği İhlal Kararı Üzerine 
Açılmakta Olan Tazminat Davaları Hakkında Bazı Düşünceler
Doç. Dr. Kerem Cem SANLI 
2016/679 Sayılı Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü Karşısında 
Kişisel Verileri Koruma Kurumunun Bağımsızlığı
Doç. Dr. Çağla TANSUĞ 
Derneklerin Uluslararası Faaliyetleri, Yabancı Dernekler ve Yabancıların 
Dernek Kurma Özgürlüğü
Dr. Bengül KAVLAK 

Uzman Görüşleri 
Adil Yargılama Hakkı Çerçevesinde Aleni Olarak Yargılanma Hakkı
Av. Esra GÜLTEKİNER 
Arkeolojik Sit Alanlarında Kalan Taşınmazların Hazine Taşınmazları ile 
Trampası
Av. Murat TEZCAN 
Stj. Av. Nuray ÇIRAKOĞLU 

Hukuk Haberleri 

Yargıtay Hukuk Kararları 
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları 
Yargıtay Hukuk Daire Kararları 


Yargıtay Ceza Kararları 
Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı 1
Yargıtay Ceza Daire Kararları 

Danıştay Kararı 
Danıştay Daire Kararları 

Anayasa Mahkemesi Kararları 

Uygulamaya İlişkin Bilgiler 
Aklama Suçu İncelemesi Hakkında Faydalı ve Pratik Bilgiler 
Geçici Koruma Sağlanan Yabancıların Çalışma İzinlerine 
İlişkin Pratik Bilgiler 
Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında
Faydalı Bilgiler 

Güncel Mevzuat 
Resmî Gazete Özetleri 

Önemli Bilgiler 

Yüksek Mahkeme Kararları Arama Dizinleri 
Kavramlara Göre Arama Dizini 
Kanun Maddelerine Göre Arama Dizini 

LEGAL YAYINCILIK ÜRÜN FİYAT LİSTESİ 
LEGAL HUKUK DERGİLERİ SİPARİŞ FORMU 
LEGALBANK ABONELİK FORMU 
KİTAP SİPARİŞ FORMU 

 

 

Yıl: 2018 Sayı: 184

İÇİNDEKİLER

 

Yüksek Mahkeme Kararları Kısa Özetleri

 

Hukukî Makaleler

Elektronik Tebligat

Doç. Dr. Mehmet KÖKSAL

Gecikme Faizinin Enflasyon Oranını Aşan Kısmının Anayasaya

Aykırılığı Sorunu

Doç. Dr. Uğur YİĞİT

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununda Yer Alan “TasarımcınınSeçenek

Özgürlüğü” Kavramının Endüstri Ürünleri Tasarımı MeslekDisiplini

Çerçevesinde Değerlendirilmesi

Dr. Öğr. Üyesi Erkut ERYAYAR

Yeni Vakıfların Kurulma ve Faaliyet İlkeleri

Dr. Öğr. Üyesi Yalçın KAVAK

Elektronik Delil ve Ceza Yargılamasında KabulEdilebilirliğine İlişkin

Bir İnceleme

Dr. Yusuf BAŞLAR

 

Uzman Görüşleri

İcra ve İflas Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler

Yavuz AKBULAK (SPK Başuzmanı)

Türkiye’de Yatırım Ortamının İyileştirilmesine İlişkin SonDüzenlemeler

Yavuz AKBULAK (SPK Başuzmanı)

Tasarrufun İptali Davasına Konu Olan ve Üzerinde İpotekBulunan Bir

Taşınmazı, Davalı Üçüncü Kişiden Satın Alan DördüncüKişinin,

İyiniyetli Olup Olmamasının Doğurduğu Sonuçlar (İİK. m.282,283/II)

Av. Talih UYAR

Birden Fazla Kredi Sözleşmesinden Kaynaklanan Borç İçinAçılan Tasarrufun

İptali Davalarında Borcun Doğum Tarihi Nasıl Belirlenir?Tasarrufun İptali

Davasının “Bedele Dönüşmesi” (İİK.283/II) Halinde, TazminataEsas

“Gerçek Değer”in Hesaplanma Yöntemi

Av. Talih UYAR

 

Hukuk Haberleri

 

Yargıtay Hukuk Kararları

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları

Yargıtay Hukuk Daire Kararları

 

Yargıtay Ceza Kararları

Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

Yargıtay Ceza Daire Kararları

 

Danıştay Kararı

Danıştay Daire Kararı

 

Anayasa Mahkemesi Kararları

 

Uygulamaya İlişkin Bilgiler

Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin İzlenmesi

Yavuz AKBULAK (SPK Başuzmanı)

7103 Sayılı Kanun Ne Getiriyor?

Yavuz AKBULAK (SPK Başuzmanı)

Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Pratikve

Faydalı Bilgiler

 

Güncel Mevzuat

Kanunlar

Resmî Gazete Özetleri

 

Önemli Bilgiler

 

Yüksek Mahkeme Kararları Arama Dizinleri

Kavramlara Göre Arama Dizini

Kanun Maddelerine Göre Arama Dizini

 

LEGAL YAYINCILIK ÜRÜN FİYAT LİSTESİ

LEGAL HUKUK DERGİLERİ SİPARİŞ FORMU

LEGALBANK ABONELİK FORMU

KİTAP SİPARİŞ FORMU

 

Yıl: 2018 Sayı: 185

İÇİNDEKİLER

 

Yüksek Mahkeme Kararları Kısa Özetleri

 

Hukukî Makaleler

İhalenin Feshi Davasının Taşınmazın Tesciline EngelOlması

Dr. Öğr. Üyesi Okay DURMAN

İdari Yargıda İstinaf Kanun Yolu: İstinaf mı İtiraz mı?

Dr. Halil ALTINDAĞ

Anonim Ortaklıkta Pay Devrinin Sınırlandırılması(Bağlam)

Av. Nazlı TENGİZ

 

Uzman Görüşleri

Sözleşmede Ciddiyet Belirtileri: Causa ve Consideration

Av. Cansın AKCAN

Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni

Yavuz AKBULAK (SPK Başuzmanı)

 

Hukuk Haberleri

 

Yargıtay HukukKararları

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları

Yargıtay Hukuk Daire Kararları

 

Yargıtay CezaKararları

Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

Yargıtay Ceza Daire Kararları

 

Danıştay Kararı

Danıştay Daire Kararı

 

Anayasa MahkemesiKararları

 

 

 

 

Uygulamaya İlişkinBilgiler. 2581

Sermaye Hareketleri Hakkında TCMB Genelgesinin Esasları

Yavuz Akbulak (SPK Başuzmanı) 2583

KişiselVerileri Koruma Uzmanlığı Hakkında Pratik ve Faydalı Bilgiler 2611

Yabancı Ülke Adlî veya İdarîMakamlarınca Verilen Kararların Nüfus 
Kütüğüne Tescili Hakkında Faydalı Bilgiler 2623

 

Güncel Mevzuat 2627

Resmî Gazete Özetleri 2629

 

Önemli Bilgiler. 2639

 

Yüksek MahkemeKararları Arama Dizinleri 2703

Kavramlara Göre Arama Dizini 2705

Kanun Maddelerine Göre Arama Dizini 2707

 

LEGAL YAYINCILIK ÜRÜN FİYAT LİSTESİ. 2709

LEGAL HUKUK DERGİLERİ SİPARİŞ FORMU.. 2714

LEGALBANK ABONELİK FORMU.. 2715

KİTAP SİPARİŞ FORMU.. 2716

 

 

Yıl:2018 Sayı: 186

 

İÇİNDEKİLER

 

Yüksek Mahkeme Kararları Kısa Özetleri             

 

Hukukî Makaleler           

Haksız Fiilde Geçici Ödeme (Ya da Geçici Ceza)

Prof. Dr. A. Can TUNCAY

Arş. Gör. Dilara ÇIPLAK

Kültür Varlıklarının Korunmasına İlişkin Bazı UluslararasıBelgelerin

Ceza Hukuku Boyutuyla Değerlendirilmesi

Doç. Dr. Ali Rıza TÖNGÜR

Dr. Ekrem ÇETİNTÜRK  

Cayma Hakkının Hukuki Niteliği ve Sözleşme Türlerine Göre

Değerlendirilmesi

Arş. Gör. Ahmet Fevzi KİBAR    

Alman Ceza Hukuku Sistemindeki Silah Tasnifleri

Arş. Gör. Enes KÖKEN  

 

Uzman Görüşleri            

Konum Verilerinin İzlenmesinin Kişisel Verilerin KorunmasıHukuku

Açısından Değerlendirilmesi

Av. Gönenç GÜRKAYNAK

Av. Simge ALATAN

Av. Elifcan Ayşe ÇEPOĞLU         

Proje Bazlı Yatırım Teşvik Sistemi

Yavuz AKBULAK (SPK Başuzmanı)           

 

Hukuk Haberleri             

 

Yargıtay Hukuk Kararları              

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları  

Yargıtay Hukuk Daire Kararları  

 

Yargıtay Ceza Kararları  

Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı          

Yargıtay Ceza Daire Kararları      

 

Danıştay Kararı

Danıştay Daire Kararı    

 

Anayasa Mahkemesi Kararları  

 

Uygulamaya İlişkin Bilgiler          

Son Vergi ve İmar Barışı Ne Getiriyor?

Yavuz AKBULAK (SPK Başuzmanı)           

 

Güncel Mevzuat             

Resmî Gazete Özetleri 

 

Önemli Bilgiler 

 

Yüksek Mahkeme Kararları Arama Dizinleri        

Kavramlara Göre Arama Dizini  

Kanun Maddelerine Göre Arama Dizini

 

LEGAL YAYINCILIK ÜRÜN FİYAT LİSTESİ

LEGAL HUKUK DERGİLERİ SİPARİŞ FORMU         

LEGALBANK ABONELİK FORMU              

KİTAP SİPARİŞ FORMU

 

Yıl: 2018 Sayı: 187

 

İÇİNDEKİLER

Yüksek Mahkeme Kararları Kısa Özetleri 

Hukukî Makaleler 
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Kapsamında Yükletenin Sorumluluğuna 
İlişkin Düzenleme
Dr. Öğr. Üyesi Elvin BATMAZ SİLAHTAROĞLU 
Nükleer Santral İşletenlerin Hukuki Sorumluluğu
Dr. Öğr. Üyesi Başak BAŞOĞLU 
Uluslararası İnsan Hakları Sözleşmeleri ve Çekinceler
Arş. Gör. Perçem ARMAN 
Türkiye’de Kamu Görevlilerinin Sendikal Hakları ve Uluslararası Sözleşmeler
Arş. Gör. Yasin AYDOĞDU 

Uzman Görüşleri 
İhalenin Feshini Gerektirmeyen Durumlar
Av. Talih UYAR 
Boşanma Protokolünün Hüküm ve Sonuçlarını Doğurması
Hakim Hande ATMACA ÜLKÜ 
Türkiye ve Dünya’da ‘ICO’ ve Yasal Durumu
Av. Sima BAKTAŞ 

Hukuk Haberleri 

Yargıtay Hukuk Kararları 
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları 
Yargıtay Hukuk Daire Kararları

Yargıtay Ceza Kararları
Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı 
Yargıtay Ceza Daire Kararları 

Danıştay Kararı 
Danıştay Daire Kararı 

Anayasa Mahkemesi Kararları 
Uygulamaya İlişkin Bilgiler 
Son Torba Yasa ve Varlık Barışı Neler Getiriyor?
Yavuz AKBULAK (SPK Başuzmanı) 
Taşınmaz Ticaretinin Esasları
Yavuz AKBULAK (SPK Başuzmanı) 

Güncel Mevzuat 
Resmî Gazete Özetleri 

Önemli Bilgiler 

Yüksek Mahkeme Kararları Arama Dizinleri 
Kavramlara Göre Arama Dizini 
Kanun Maddelerine Göre Arama Dizini 

LEGAL YAYINCILIK ÜRÜN FİYAT LİSTESİ 
LEGAL HUKUK DERGİLERİ SİPARİŞ FORMU 
LEGALBANK ABONELİK FORMU 
KİTAP SİPARİŞ FORMU

 

Yıl:2018 Sayı: 188

 

İÇİNDEKİLER

Yüksek Mahkeme Kararları Kısa Özetleri 

Hukukî Makaleler 
6306 Sayılı Kanun Uyarınca Paylı Mülkiyet Sürecinde Paylaşma Davasına 
(İzale-i Şuyu) İlişkin Hüküm ve Sonuçlar
Prof. Dr. Etem Sabâ ÖZMEN 
Dr. Öğr. Üyesi Gülşah Sinem AYDIN 
Ceza Hukuku Genel Kuramına Giriş Üzerine Bir Deneme
Dr. Öğr. Üyesi Uğur URUŞAK 
Carl Schmitt’in Hukuk Düzeninin Temeli Hakkındaki Görüşleri
Arş. Gör. Onur ALTUNSU 
Ceza Hukukunda Doğum Sonrası Psikozun Kusurluluğa Etkisi
Arş. Gör. Elif Almıla KÖKDEMİR 

Uzman Görüşleri 
Alacaklı Tarafından, Borçluya Ait Eşya Üzerinde Hapis Hakkı (TMK. 950 vd.) Kullanılması Sırasında Uygulamada Ortaya Çıkan Sorunlar
Av. Talih UYAR 
Tasarrufun İptalini Gerektiren Kimi Usulsüzlükler
Av. Talih UYAR 
KOBİ Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılmasında Son Durum
Yavuz AKBULAK (SPK Başuzmanı) 

Hukuk Haberleri 

Yargıtay Hukuk Kararları 
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları 
Yargıtay Hukuk Daire Kararları 

Yargıtay Ceza Kararları 
Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı 
Yargıtay Ceza Daire Kararları 

Danıştay Kararı 
Danıştay Daire Kararı 
Uygulamaya İlişkin Bilgiler
Konkordato Komiseri
Yavuz AKBULAK (SPK Başuzmanı) 
Girişim Sermayesi Fonlarına Kaynak Aktarımı
Yavuz AKBULAK (SPK Başuzmanı) 3935
Arabuluculuk ve Arabulucuya Başvuru Süreci Hakkında Pratik Bilgiler 3941

Güncel Mevzuat 
Kanun 
Resmî Gazete Özetleri

Önemli Bilgiler 

Yüksek Mahkeme Kararları Arama Dizinleri 
Kavramlara Göre Arama Dizini 
Kanun Maddelerine Göre Arama Dizini 

LEGAL YAYINCILIK ÜRÜN FİYAT LİSTESİ 
LEGAL HUKUK DERGİLERİ SİPARİŞ FORMU 
LEGALBANK ABONELİK FORMU 
KİTAP SİPARİŞ FORMU 

 

 

 

 

Dergimiz Hakkında/About Our Journal

Legal Hukuk Dergisi (LHD), ayda bir yayımlanan hakemli bir dergidir. 2003 yılından beri yayın hayatını sürdürmekte olan dergide hakem denetiminden geçmiş makaleler, karar tahlilleri, içtihat ve mev­zuat kronikleri ile eser incelemelerine yer veril­mektedir. Her sayıda Türk ve yabancı akademisyenler ve hukuk uygulamacıları tarafından kaleme alınan, hukuk ile ilgili değerli eserler yayımlanmaktadır.

Okuyucularımızın göndereceği hukuk alanına ilişkin makaleler ve diğer türdeki eserlerle (karar tahlilleri, eser incelemeleri vb.), dergimizin daha da zenginleşeceğine inanıyoruz.

 

Legal Journal of Law (LHD) is a peer reviewed journal published per month, concentrating on issues of law and considers for publication articles, case notes and comments, discussions of legislative developments and book reviews. It has been in publication since 2003. Each issue contains scholarly works concerning law bulletin/journal, authored by scholars and practitioners around the globe.

We welcome your contributions in the form of articles, notes, comments or reviews on topics reflecting a broad range of perspectives on law; with your contributions and support our journal will progress.

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
525,00   
525,00   
2
262,50   
525,00   
3
175,00   
525,00   
4
131,25   
525,00   
5
110,25   
551,25   
6
92,75   
556,50   
7
80,25   
561,75   
8
70,88   
567,00   
9
63,58   
572,25   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
525,00   
525,00   
2
262,50   
525,00   
3
175,00   
525,00   
4
131,25   
525,00   
5
105,00   
525,00   
6
87,50   
525,00   
7
80,25   
561,75   
8
70,88   
567,00   
9
63,58   
572,25   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
525,00   
525,00   
2
262,50   
525,00   
3
175,00   
525,00   
4
131,25   
525,00   
5
110,25   
551,25   
6
92,75   
556,50   
7
80,25   
561,75   
8
70,88   
567,00   
9
63,58   
572,25   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
525,00   
525,00   
2
262,50   
525,00   
3
175,00   
525,00   
4
131,25   
525,00   
5
105,00   
525,00   
6
87,50   
525,00   
7
80,25   
561,75   
8
70,88   
567,00   
9
63,58   
572,25   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
525,00   
525,00   
2
262,50   
525,00   
3
175,00   
525,00   
4
131,25   
525,00   
5
110,25   
551,25   
6
92,75   
556,50   
7
80,25   
561,75   
8
70,88   
567,00   
9
63,58   
572,25   
Kapat