%40
Legal Hukuk ve Adalet Eleştirel, Hukuk Dergisi ( 2015 Aboneliği ) ( 2

Legal Hukuk ve Adalet Eleştirel, Hukuk Dergisi ( 2015 Aboneliği ) ( 2 Sayı )


Basım Tarihi
2015
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1. Hamur
Basım Yeri
İstanbul
Stok Kodu
13-999120,00 TL 72,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 72 puan kazanacaksınız)
   72

Hukuk ve Adalet Eleştirel Hukuk Dergisi ( 2015 Aboneliği ) ( 2 Sayı )

 

Yıl: 2015 Sayı: 17

İÇİNDEKİLER

 

Makaleler

Türk Medeni Kanunu’ndaki Evlenme Yaşına İlişkin DüzenlemeninÇocuk Hakları Açısından Değerlendirilmesi

Yard. Doç. Dr. Sera REYHANİ YÜKSEL

 

Avrupa Birliği ve Türk Sermaye Piyasası DüzenlemeleriÇerçevesinde Gazetecilerin Haber ve Yorumlarının Sınırları

Dr. Ethem SANCAK

Yard. Doç. Dr. Aysel GÜNDOĞDU

 

Din veya İnanç Özgürlüğünün Kamu Alanında Dışa Vurumu:

Türkiye ve Birleşik Krallık Karşılaştırmalı Bir Analiz

Dr. Özgür Heval ÇINAR

 

Silahlı Gruplar Uluslararası Nitelikte Olmayan Bir SilahlıÇatışma Durumunda Bağımsız ve Tarafsız Mahkeme Sağlayabilirler mi?

Dr. Yalçın ŞAHİNKAYA

 

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Çerçevesinde İbraname ve İşHukuku Uygulamasında Yeri

Öğr. Gör. Esra Pınar YILMAZ BİLGİN

 

Görüşler

Sağlık Meslek Mensuplarının Örgütlenmesinde Eşitsizlik

Prof. Dr. H. Fehim ÜÇIŞIK

 

LEGAL HUKUK DERGİLERİ SİPARİŞ FORMU

 

LEGALBANK ABONELİK FORMU

 

Yıl: 2015 Sayı: 18

İÇİNDEKİLER

 

Makaleler

ABD’de Dolandırıcılık Suçu

Araş. Gör. Çağatay ÇINAR

Kamu Mallarında Mülkiyet Anlayışı

Araş. Gör. Ayşe Nur TURAN

Kanunlarla Korunan Basın Özgürlüğüne Vurulmuş Prangalar;

Sansür ve Otosansür

Av. Gizem ÖZ

 

Görüşler

İşçilerin Yaşlılık Aylığına Hak Kazanma Şartlarının ve AylıkMiktarının

Gelişimi ve Değerlendirilmesi

Prof. Dr. Fehim ÜÇIŞIK

Kamu Sağlığı, İlaç Patentleri ve Uluslararası TicaretArasındaki İlişkiler

Üzerine Bazı Düşünceler

Yard. Doç. Dr. Nesrin AKIN SUNAY

 

LEGAL HUKUK DERGİLERİ SİPARİŞ FORMU

 

LEGALBANK ABONELİK FORMU

 

 

“HUKUK VE ADALET ELEŞTİREL HUKUK DERGİSİ” Hakkında

Hukuk ve Adalet Eleştirel Hukuk Dergisi, yılda iki sayı olarak ya­yımlanan hakemli bir dergidir. Dergide, hukukun her alanında (Kamu Hukuku veya Özel Hukuk) adalet, hukuk devleti, hukuk kültürü, meşrui­yet, demokrasi ve insan hakları gibi konulara ilişkin özgün makale, çe­viri ve karar incelemelerine yer verilecektir. Derginin danışma ve hakem kurulunda, hukukun farklı dallarında uzmanlaşmış öğretim üyeleri bu­lunmaktadır. Türkçe ve İngilizce yazılara yer verilecek olan Derginin, hukuk yazınına katkıda bulunacağı ve alanında temel referans kaynakla­rından biri olacağı temenni edilmektedir.

Okuyucu ve araştırmacılarımızın katkı ve eleştirileri doğrultusunda yapılacak yeni düzenlemelerle, Derginin, en kısa sürede uluslararası bir dergi olması hedeflenmektedir.

 

About “LAW AND JUSTICE – CRITICAL LAW REVIEW”

Law and Justice – Critical Law Review is a peer-reviewed journal published two times in a year. The Journal focuses on issues related to justice, rule of law, legal culture, legitimacy, democracy and human rights in both public and private law. Articles, case notes and comments, discussions of legislative development, book reviews and similar types of papers are welcome. The advisory and peer review board of the journal is composed of distinguished academics in the different fields of law. The journal will include papers in both Turkish and English and hopefully will contribute to legal studies and serve as one of the basic reference tools.

The journal will be reviewed upon the contributions and critics of the readers and researchers. It is intended that the journal will be listed in international citation indexes in a short period of time.

 

 

 

EDİTÖRLER / EDITORS

Prof. Dr. M. Niyazi ÖKTEM

Yrd. Doç. Dr. Selman KARAKULYAYIN KURULU / EDITORIAL BOARD

Prof. Dr. M. Niyazi ÖKTEM (Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

Yrd. Doç. Dr. Selman KARAKUL (Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

Yrd. Doç. Dr. Nesrin AKIN SUNAY (Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

Araş. Gör. Çağatay ÇINAR (Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

Araş. Gör. Sami Özgür MEMİŞOĞLU (Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

Araş. Gör. Burcu FİLİZ (Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi)


Araş. Gör. Nergis KULAKSIZOĞLU (Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi)DANIŞMA VE HAKEM KURULU /

ADVISORY AND PEER REVIEW BOARD


Prof. Dr. Mehmet AKMAN (Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

Prof. Dr. Mehmet Emin ARTUK (Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

Prof. Dr. Talat CANBOLAT (Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

Prof. Dr. İlyas DOĞAN (Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

Prof. Dr. Baki İlkay ENGİN (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

Prof. Dr. Turhan ESENER (İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

Prof. Dr. Öner EYRENCİ (Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

Prof. Dr. Jeffrey HAYNES (Londra Metropolitan Üniversitesi, Hukuk, Yönetim ve Uluslararası İlişkiler Fakültesi)

Prof. Dr. İnci KANER (Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

Prof. Dr. M. Niyazi ÖKTEM (Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

Prof. Dr. Ergun ÖZBUDUN (İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

Prof. Dr. Bahri ÖZTÜRK (İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

Prof. Dr. iur. Gerhard ROBBERS (Trier Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

Prof. Dr. Samir SALHA (Gaziantep Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

Prof. Dr. Sami SELÇUK (Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

Prof. Dr. Mustafa TOPALOĞLU (Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

Prof. Dr. Oktay UYGUN (Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

Prof. Dr. Güzin ÜÇIŞIK (Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

Prof. Dr. Hasan Fehim ÜÇIŞIK (Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

Prof. Dr. Zafer ÜSKÜL (Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

Prof. Dr. Lotta Vahlne WESTERHÄLL (Göteborgs Üniversitesi, İşletme, Ekonomi ve Hukuk Fakültesi)

Prof. Dr. Serap YAZICI (İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

Prof. Dr. Caner YENİDÜNYA (Marmara Üniveristesi Hukuk Fakültesi)

Doç. Dr. Zeynep Özlem ÜSKÜL ENGİN (Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

Doç. Dr. Tahsin ERDİNÇ (Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

Doç. Dr. Argun KÖTELİ (Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

Doç. Dr. Türker YALÇINDURAN (Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

Doç. Dr. Funda BAŞARAN YAVAŞLAR (Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

Yrd. Doç. Dr. Okay DURMAN (Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

Yrd. Doç. Dr. Selman KARAKUL (Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

Yrd. Doç. Dr. Orhan KUZU (Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

Yrd. Doç. Dr. Ömer SEVER (Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

Yrd. Doç. Dr. Nesrin AKIN SUNAY (Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

 

HUKUK VE ADALET

ELEŞTİREL HUKUK DERGİSİ

YAYIN İLKELERİ

PUBLICATION AND SUBMISSION REQUIREMENTS OF

LAW AND JUSTICE – CRITICAL LAW REVIEW

 

  1. Hukuk ve Adalet Eleştirel Hukuk Dergisi, yılda iki sayı ola­rak yayımlanan hakemli bir dergidir.

Law and Justice – Critical Law Review is a peer-reviewed journal published two times in a year.

 

  1. Dergi’de yayımlanabilecek yazılar, hukukun her alanında (Kamu Hukuku veya Özel Hukuk) adalet, hukuk devleti, hukuk kültürü, meşruiyet, demokrasi ve insan hakları gibi konulara ilişkin makale, karar incelemesi ve kitap incelemesi ile çevirilerdir. Yazıların dili, Türkçe veya İngilizcedir.

The Journal focuses on issues related to justice, rule of law, legal culture, legitimacy, democracy and human rights in both public and private law. Articles, case notes and comments, discussions of legislative development, book reviews and similar types of papers which are written in Turkish and English are welcome.

 

  1. Dergi’de yayımlanmak üzere gönderilen yazılar başka bir yerde yayımlanmamış ya da yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalı­dır.

Articles that will be sent to the editors should not be published elsewhere nor be submitted to other journals simultaneously.

 

  1. Yazılar Microsoft word (Microsoft Office 98 ve üzeri versi­yonlar) formatında (doc veya docx dosya uzantılı olarak) yazılmış olma­lıdır. Ayrıca yazılar, aşağıdaki şekil şartlarına uygun olarak yazılmış olmalıdır.

Kağıt Boyu: A4

Üst: 2.5 cm; Alt: 2.5 cm; Sol: 2 cm; Sağ: 2 cm

Metin: Times New Roman, 12 punto, 1.5 satır aralığı, iki yana yaslı

Dipnotlar: Sayfa altında, Times New Roman, 10 punto, 1 satır ara­lığı, iki yana yaslı

Articles should be submitted as Microsoft word (either with doc or docx file extensions) documents (Microsoft Office 98 or higher versions). Articles should be written according to the following style guidelines:

Paper size: A4

Top: 2.5 cm; Bottom: 2.5 cm; Left: 2 cm; Right: 2 cm

Text body: Times New Roman, 12 points, at 1.5 line spacing, justified

Footnotes: Times New Roman, 10 points, at 1 line spacing, justified

 

  1. Her yazı kaydedildiği bir CD ile ya da elektronik posta yolu ile Microsoft word formatında editörlere teslim edilmelidir. Yazının ba­sılı olarak teslimi gerekmemektedir.

Softcopy of the article either on a CD or as an attached Microsoft word document via e-mail should be submitted to the editors. There is no need to submit any hardcopy of the article.

 

  1. Yazıyla birlikte yazarın (veya yazarların) adına, unvanına, ça­lış­tığı kuruma, açık adresine, kolay ulaşım sağlanabilecek telefon numa­ralarına ve elektronik posta adreslerine ilişkin bilgiler de editörlere ulaş­tırılmalıdır.

The name(s), formal position(s), institutional affiliation(s) and contact details (especially e-mail(s)) of the author(s) must be clearly included with the submission to the editors.

 

  1. Dergi’ye gönderilen makaleler Türkçe ve İngilizce başlık ile hem Türkçe, hem İngilizce özet kısmı içermelidir.

Each submission should contain a Turkish and English title, as well as structured abstract in Turkish and English.

 

  1. Dergi’ye gönderilen makalelerde, ilgili makaledeki konuyu ta­nımlayan Türkçe ve İngilizce uygun anahtar kelimeler bulunmalıdır.

All articles should be accompanied by sufficient number of keywords in Turkish and English that reflect the content of the article.

  1. Dergi’ye gönderilen makalelerde kullanılan kaynaklar, ma­kale sonunda kaynakça olarak alfabetik sırada verilmiş olmalı ve kulla­nılan kaynaklar dipnotunda veya metin içerisinde kısa olarak yer almalı­dır.

All references cited in the text should be numbered in order of mention in the text and should be given abbreviated form in footnotes. They should be listed in full form at the end of the article in an alphabetically arranged bibliography as well.

 

10. Dergi’ye gönderilen makalelerin yazım bakımından son dene­timlerinin yapılmış olduğu ve basılmaya hazır olarak verildiği kabul edilir.

All submissions are regarded as ready to publish and already proofread by the author himself or herself.

 

11. Yayın kurulunda ilk değerlendirmesi yapılan makaleler, ano­nim olarak hakeme gönderilecek, hakemden gelen rapor doğrultusunda makalenin yayımlanmasına, düzeltme istenmesine ya da yayımlanma­masına karar verilecek ve yazar durumdan en kısa zamanda e-posta yolu ile haberdar edilecektir. Tamamlanmış veya düzeltilmiş yazı, Yayın Ku­rulu’nca tekrar hakeme gönderilebilir.

All articles will initially be examined by the editorial board. After initial evaluation by the editorial board, the submissions will be sent to an anonymous peer reviewer, who is determined by the editorial board. In case of rejection or proposed amendments, the contributor(s) will be informed via e-mail in adequate detail. Whenever needed or necessary, a reviewed submission may be sent to a second reviewer

 

12. Dergi, hakemin yazarı bilmemesi esasına (kör hakemlik) da­ya­nır. Yazarın ve hakemin kimliğine ilişkin bilgiler karşı tarafa iletil­mez.

All articles submitted are subject to a blind peer review. The identity of the author(s) and reviewer(s) shall not be revealed to the other party.

 

13. Dergi basıldıktan sonra, ilgili sayının yazarlarına, yayın, da­nışma ve hakem kurulu üyelerine ücretsiz olarak gönderilir.

Free copies of the published issue will be sent to the authors and members of the editorial, advisory and peer review board.

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
72,00   
72,00   
2
36,00   
72,00   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
72,00   
72,00   
2
36,00   
72,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
72,00   
72,00   
2
36,00   
72,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
72,00   
72,00   
2
36,00   
72,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
72,00   
72,00   
2
36,00   
72,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
72,00   
72,00   
2
   
   
Kapat