Legal Mali Hukuk Dergisi ( 2012 Yılı Aboneliği ) ( 12 Sayı ) Legal Yay

Legal Mali Hukuk Dergisi ( 2012 Yılı Aboneliği ) ( 12 Sayı )


Basım Tarihi
2012-12
Sayfa Sayısı
500
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1. Hamur
Basım Yeri
İstanbul
Stok Kodu
978000465500000
Baskı
1290,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 290 puan kazanacaksınız)
   290

Legal Mali Hukuk Dergisi ( 2012 Yılı Aboneliği ) ( 12 Sayı )Yıl: 2012 Sayı: 85

 

İÇİNDEKİLER

Malî Gelişmeler

Makaleler

Türk Vergi Sisteminde Vergiden Kaçınma ve Vergi Kaçırma

Ahmet AYANOĞLU

İcra Dairelerindeki Yapılan Satışlarda KDV Sorunu

Dr. Mustafa ALPASLAN

Anonim Şirketlerin Haklı Sebeplerle Feshi

Mustafa YAVUZ

Danıştay Kararları

Danıştay Daire Kararı

Yargıtay Kararları

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları

Yargıtay Hukuk Daire Kararı

Yargıtay Ceza Daire Kararı

İdari Görüşler

Sirküler Listesi

Sirkülerler

Muktezalar (Özelgeler) Listesi

Muktezalar (Özelgeler)

Resmî Gazete Özetleri

Önemli Bilgiler

Yeni Yayınlar

LEGAL HUKUK DERGİLERİ ABONELİK FORMU

Yüksek Mahkeme Kararları Arama Dizini

Kanun Maddelerine Göre Arama Dizini

LEGALBANK ABONELİK FORMU

Volume: 8 / Issue: 85

Year: 2012 

CONTENTS

Fiscal Developments

Articles

Tax Avoidance and Tax Evasion In Turkish Tax System

Ahmet AYANOĞLU

VAT Problem in the Sales of Debt Enforcement Office

Dr. Mustafa ALPASLAN

The Annulment of the Joint-Stock Companies for Just Causes

Mustafa YAVUZ

The Council of State’ Decisions

Chamber of Council State Decision

Decisions of Court of Appeal

Joint Civil Chambers of Court of Appeal Decisions

Civil Chamber of Court of Appeal Decision

Penal Chamber of Court of Appeal Decision

Administrative Opinions

Circular List

Circulars

Tax Rulings List

Tax Rulings

Abstracts of Official Gazette

Substantial Informations

New Publications

SUBSCRIPTION FORM FOR THE LEGAL LAW JOURNALS

Index of High Courts’ Decisions

Index of Related Statutory Provisions

SUBSCRIPTION FORM FOR THE LEGALBANK LAW DATABASE

 

Yıl: 2012 Sayı: 86

 

İÇİNDEKİLER

Malî Gelişmeler

Makaleler

Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun Yol Haritası

Prof. Dr. Hakan ÜZELTÜRK

Mükelleflerin 2012 Yılında Tutmakla Mecbur Oldukları Defterler

Dr. Mustafa ALPASLAN

Zayi Olma Kavramı ve Fire Uygulaması Bağlamında, Kullanım Sürelerinin Sona Ermesi Nedeniyle Geri Gelen Emtiaların Vergisel Sonuçları

Serdar AKIN - Murat BAŞARAN

Danıştay Kararları

Danıştay Daire Kararı

Yargıtay Kararları

Yargıtay Hukuk Daire Kararı

İdari Görüşler

Sirküler Listesi

Sirkülerler

Muktezalar (Özelgeler) Listesi

Muktezalar (Özelgeler)

Resmî Gazete Özetleri

Önemli Bilgiler

Yeni Yayınlar

LEGAL HUKUK DERGİLERİ ABONELİK FORMU

Yüksek Mahkeme Kararları Arama Dizini

Kanun Maddelerine Göre Arama Dizini

LEGALBANK ABONELİK FORMU

Volume: 8 / Issue: 86

Year: 2012

CONTENTS

Fiscal Developments

Articles

The Road Map of the New Turkish Commercial Act

Prof. Dr. Hakan ÜZELTÜRK

The Commercial Books Which Have to Be Kept the Accounts by the Tax Payers at 2012

Dr. Mustafa ALPASLAN

Taxational Results of Returned Commodities Due to the Expiration in The Context of the Term of Lost and Outage

Serdar AKIN - Murat BAŞARAN

The Council of State’ Decisions

Chamber of Council State Decision

Decisions of Court of Appeal

Civil Chamber of Court of Appeal Decision

Administrative Opinions

Circular List

Circulars

Tax Rulings List

Tax Rulings

Abstracts of Official Gazette

Substantial Informations

New Publications

SUBSCRIPTION FORM FOR THE LEGAL LAW JOURNALS

Index of High Courts’ Decisions

Index of Related Statutory Provisions

SUBSCRIPTION FORM FOR THE LEGALBANK LAW DATABASE 

 

Yıl: 2012 Sayı: 87

 

İÇİNDEKİLER

Malî Gelişmele

Makaleler

Vergi Müfettişi Tarafından Vergi Matrahı Takdiri İçin
Takdir Komisyonuna Gidilmesi Zamanaşımını Durdurur mu?

Prof. Dr. Mustafa SAKAL
Dr. Mustafa ALPASLAN

Engellilere Yapılan Otomobil Teslimlerinde KDV İstisnası
ve Bir Bölge İdare Mahkemesi Kararı Çerçevesinde
Değerlendirilmesi

Yrd. Doç. Dr. Özgür BİYAN

Yeni Türk Ticaret Kanunu ve Uluslararası Denetim
Standartları Açısından “Görüş Bildirmekten Kaçınma”
Durmunun Sebep ve Sonuçları

Murat ERDİNÇ

Vergi Usul Kanununa Göre Tebligat

Av. Zehra TAŞÖZÜ

Üniversite Hastaneleri Döner Sermaye İşletmelerinin Vergisel
Açıdan Değerlendirilmesi

Mustafa KÜÇÜKİLHAN

Danıştay Kararları 

Danıştay Daire Kararı

Yargıtay Kararları 

Yargıtay Hukuk Daire Kararı

İdari Görüşler

Sirküler Listesi

Sirkülerler

Muktezalar (Özelgeler) Listesi

Muktezalar (Özelgeler)

Resmî Gazete Özetleri

Önemli Bilgiler

Yeni Yayınlar

LEGAL HUKUK DERGİLERİ ABONELİK FORMU

Yüksek Mahkeme Kararları Arama Dizini

Kanun Maddelerine Göre Arama Dizini

LEGALBANK ABONELİK FORMU

Volume: 8 / Issue: 87

Year: 2012 

CONTENTS

Fiscal Developments

Articles

To Go into Valuation Commission for Fixing the Tax Assesment
by the Tax Inspector Will Cease the Lapse of Time or Not?

Prof. Dr. Mustafa SAKAL
Dr. Mustafa ALPASLAN

Evolution of Car Deliveries to Disabled Citizens According to
Value Added Tax Act under a Decision of a Regional
Administrative Court

Asst. Prof. Dr. Özgür BİYAN

The Reasons and Consequences of “Disclaimer of Opinion”
under New Turkish Commercial Act and International
Standards on Auditing

Murat ERDİNÇ

Notifications in Respect of Tax Procedure Act

Atty. Zehra TAŞÖZÜ

Reviewing of the University Hospitals and Enterprises with Floting Capital in Terms of Taxation

Mustafa KÜÇÜKİLHAN

The Council of State’ Decisions

Chamber of Council State Decision

Decisions of Court of Appeal

Civil Chamber of Court of Appeal Decision

Administrative Opinions

Circular List

Circulars.

Tax Rulings List

Tax Rulings

Abstracts of Official Gazette

Substantial Informations

New Publications

SUBSCRIPTION FORM FOR THE LEGAL LAW JOURNALS

Index of High Courts’ Decisions

Index of Related Statutory Provisions

SUBSCRIPTION FORM FOR THE LEGALBANK LAW DATABASE 

 

Yıl: 2012 Sayı: 88

 

İÇİNDEKİLER

Malî Gelişmeler

Makaleler

Muhasebe Hilesinde Muhasebecinin Sorumluluğu Nedir?

Dr. Mustafa ALPASLAN
Eda KAYA

Ödeme Emrine Karşı Açılan Davalarda Mükellefleri
Bekleyen Tehlike: Haksız Çıkma Zammı

Mehmet YÜCEL

Spor Faaliyetleri Odağında Sponsorluk ve Vergi Uygulamaları

Murat BAŞARAN

Vergi Davalarının Hukuki Niteliği ve Vergi Alacaklarının
Cebren Tahsil Prosedürü

Av. Zehra TAŞÖZÜ

Danıştay Kararları

Danıştay Daire Kararı

Yargıtay Kararları

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları

Yargıtay Hukuk Daire Kararı

Yargıtay Ceza Daire Kararları

İdari Görüşler

Sirküler Listesi

Sirkülerler

Muktezalar (Özelgeler) Listesi

Muktezalar (Özelgeler)

Resmî Gazete Özetleri

Önemli Bilgiler

Yeni Yayınlar

LEGAL HUKUK DERGİLERİ ABONELİK FORMU

Yüksek Mahkeme Kararları Arama Dizini

Kanun Maddelerine Göre Arama Dizini

LEGALBANK ABONELİK FORMU

Volume: 8 / Issue: 88

Year: 2012

CONTENTS

Fiscal Developments

Articles

What Is the Responsibility of the Accountant
in the Accounting Fraud?

Dr. Mustafa ALPASLAN
Eda KAYA

The Risk for the Obligant Related to Cases Filed
Against Payment Order: Raise of Being Unfair

Mehmet YÜCEL

Sponsorship at the Centre of Sportive Activities and
Tax Application

Murat BAŞARAN

Legal Qualifications of Tax Cases and Payment
Procedure of Tax Claims

Atty. Zehra TAŞÖZÜ

The Council of State’ Decisions

Chamber of Council State Decision.

Decisions of Court of Appeal

Joint Civil Chambers of Court of Appeal Decisions

Civil Chamber of Court of Appeal Decision

Penal Chamber of Court of Appeal Decisions

Administrative Opinions

Circular List

Circulars

Tax Rulings List

Tax Rulings

Abstracts of Official Gazette

Substantial Informations

New Publications

SUBSCRIPTION FORM FOR THE LEGAL LAW JOURNALS

Index of High Courts’ Decisions

Index of Related Statutory Provisions

SUBSCRIPTION FORM FOR THE LEGALBANK LAW DATABASE

 

Yıl: 2012 Sayı: 89

 

İÇİNDEKİLER 

Malî Gelişmeler

Makaleler

Tıp Mensupları Zorunlu Mesleki Sorumluluk Sigortası
Primlerinin İndirimi Konusundaki Çelişki

Dr. Tahir ERDEM

Zamanaşımı Süresi Bitmek Üzere İken Takdire Sevk Olunan
Vergi Mükellefi Hakkında Vergi İncelemesi

Prof. Dr. Mustafa SAKAL
Dr. Mustafa ALPASLAN

Dünyada ve Türkiye’de AR-GE Harcamalarının Gelişimi

Ar. Gör. Neslihan KARAÇAM

Devletin Ekonomiye Müdahalesi

Av. Zehra TAŞÖZÜ

Limited Şirketin Kamu Borçlarından Kanuni Temsilcilerin ve
Ortakların Sorumlulukları

Rızkullah ÇETİN

Danıştay Kararları

Danıştay Daire Kararı

Yargıtay Kararları

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları

Yargıtay Hukuk Daire Kararı

Yargıtay Ceza Daire Kararları

İdari Görüşler

Sirküler Listesi

Sirkülerler

Muktezalar (Özelgeler) Listesi

Muktezalar (Özelgeler)

Resmî Gazete Özetleri

Önemli Bilgiler

LEGAL HUKUK DERGİLERİ ABONELİK FORMU

Yüksek Mahkeme Kararları Arama Dizini

Kanun Maddelerine Göre Arama Dizini

LEGALBANK ABONELİK FORMU

Volume: 8 / Issue: 89

Year: 2012 

CONTENTS

Fiscal Developments

Articles

The Contradiction About the Compulsory Professional
Liability Insurance Premiums’ Degression of the
Medicine Community

Dr. Tahir ERDEM

When the Statute of Limitations is Almost Finished, the Tax
Audit About the Tax Payer Whose Files Sending to
Valuation Commission

Prof. Dr. Mustafa SAKAL
Dr. Mustafa ALPASLAN

The Development of Research and Development
Expenditures in Turkey and in the World

Res. Asst. Neslihan KARAÇAM

The Intervention of Goverment to Economy

Atty. Zehra TAŞÖZÜ

The Liabilities of the Limited Company’s Statutory
Agents and Shareholders From Public Debt of the Company

Rızkullah ÇETİN

The Council of State’ Decisions

Chamber of Council State Decision

Decisions of Court of Appeal

Joint Civil Chambers of Court of Appeal Decisions

Civil Chamber of Court of Appeal Decision

Penal Chamber of Court of Appeal Decisions

Administrative Opinions

Circular List

Circulars

Tax Rulings List

Tax Rulings

Abstracts of Official Gazette

Substantial Informations

INDEX OF RELATED STATUTORY PROVISIONS

Index of High Courts’ Decisions

Index of Related Statutory Provisions

INDEX OF RELATED STATUTORY PROVISIONS

 

Yıl: 2012 Sayı: 90

 

İÇİNDEKİLER

Makaleler

Kamu Kurumlarında 632 Sayılı KHK Uyarınca Yapılan İntibaklarda Mağdur Olan Sözleşmeli Personel

Ali SOYTÜRK - Cemil Yaşar ATİLA

Tax Amnesties and 2010 Tax Amnesty Evaluation in Turkey

Assist. Prof. Dr. Güneş ÇETİN GERGER

Türkiye’de İdare ve Vergi Mahkemelerinin Kökeni

Prof. Dr. Cevdet ATAY

Oecd’nin Küresel Vergi Rekabetine Bakışı, Çelişkileri ve Yönetme Çabalarının İflası

Yakup KARABACAK - Murat İÇMEN

Tüm Boyutlarıyla Müşterek Bahis Oyunları, Organizasyonları ve Türkiye Vergi Uygulaması

Murat BAŞARAN

Vergi Kanunlarına Göre Müşterek Bahis ve Şans Oyunlarının Vergilendirilmesi

Dr. Mustafa ALPASLAN - Eda KAYA

Malî Gelişmeler

Danıştay Kararları

Danıştay Daire Kararı

Yargıtay Kararları

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları

Yargıtay Hukuk Daire Kararı

Yargıtay Ceza Daire Kararları

Anayasa Mahkemesi Kararları

İdari Görüşler

Sirküler Listesi

Sirkülerler

Muktezalar (Özelgeler) Listesi

Muktezalar (Özelgeler)

Resmî Gazete Özetleri

Önemli Bilgiler

LEGAL HUKUK DERGİLERİ SİPARİŞ FORMU

Yüksek Mahkeme Kararları Arama Dizini

Kanun Maddelerine Göre Arama Dizini

LEGALBANK ABONELİK FORMU

 

Volume: 8 / Issue: 90

Year: 2012 

CONTENTS

Articles

The Contract Employee Who is Victimized in the Adaptions Which is Comitted at the State Institutions in Accordance with the Decree Law Numbered 632

Ali SOYTÜRK - Cemil Yaşar ATİLA

Tax Amnesties and 2010 Tax Amnesty Evaluation in Turkey

Assist. Prof. Dr. Güneş ÇETİN GERGER

The Origin of Administrative and Tax Courts in Turkey

Prof. Dr. Cevdet ATAY

A View of the Organization of Economic Cooperation (OECD) to the Global Tax Competition, its Contradictions and Failure of Trying to Manage it

Yakup KARABACAK - Murat İÇMEN

All Aspects of the Pari Mutual Betting Games, Organizations and Tax Practice

Murat BAŞARAN

Taxing the Pari Mutual Betting and Chance Games According to Tax Acts

Dr. Mustafa ALPASLAN - Eda KAYA

Fiscal Developments

The Council of State’ Decisions

Chamber of Council State Decision

Decisions of Court of Appeal

Joint Civil Chambers of Court of Appeal Decisions

Civil Chamber of Court of Appeal Decision

Penal Chamber of Court of Appeal Decisions

Decisions of the Turkish Constitutional Court

Administrative Opinions

Circular List

Circulars

Tax Rulings List

Tax Rulings

Abstracts Of Official Gazette

Substantial Informations

ORDERING FORM FOR THE LEGAL LAW JOURNALS

Index of High Courts’ Decisions

Index of Related Statutory Provisions

SUBSCRIPTION FORM FOR THE LEGALBANK LAW DATABASE

 

Yıl: 2012 Sayı: 91

 

İÇİNDEKİLER

Makaleler

Performans Denetimi Çerçevesinde Bütçe ve Muhasebe
Sistemlerinin Değerlendirmesi

Yrd. Doç. Dr. Metin BAYRAK
Arş. Gör. M. Alpertunga AVCİ 

Elektronik İhale (e-İhale) ve Kamu Kurumları Yapım (İnşaat)
İhalelerinde Uygulanması

M. Kutay YILDIRIM
Dr. Tekin YENİGÜN
Yrd. Doç. Dr. Birol TOPÇU

Gümrük Vergisinde Vergiyi Doğuran Olay

Yrd. Doç. Dr. Ümit Süleyman ÜSTÜN
Av. Abdullah OK

Kamu Mali Yönetimi Kapsamında Üniversite Döner
Sermaye İşletmeleri, Uygulama, Sorunlar ve Yeni Öneriler

Dr. Tekin YENİGÜN

Kooperatif Borçlarından Dolayı Ortakların Şahsî
Sorumluluklarına Gidilebilir mi?

Soner ALTAŞ

Malî Gelişmeler

Danıştay Kararları 

Danıştay Daire Kararları

Yargıtay Kararları 

Yargıtay Hukuk Daire Kararları

Yargıtay Ceza Daire Kararları

Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı

İdari Görüşler

Sirküler Listesi

Sirkülerler

Muktezalar (Özelgeler) Listesi

Muktezalar (Özelgeler)

Resmî Gazete Özetleri 

Önemli Bilgiler

LEGAL HUKUK DERGİLERİ SİPARİŞ FORMU

Yüksek Mahkeme Kararları Arama Dizini

Kanun Maddelerine Göre Arama Dizini

LEGALBANK ABONELİK FORMU

Volume: 8 / Issue: 91

Year: 2012

ARTICLES

Assessment of the Budget and Accounting Systems Within the
Framework of the Performance Auditing

Asst. Prof. Dr. Metin BAYRAK
Res. Asst. M. Alpertunga AVCİ 

Electronic Tender (e-Tender) Application in Construction
Tenders of Public Institutions

M. Kutay YILDIRIM
Dr. Tekin YENİGÜN
Asst. Prof. Dr. Birol TOPÇU

Taxable Event in the Customs Duty

Asst. Prof. Dr. Ümit Süleyman ÜSTÜN
Atty. Abdullah OK

The Practice, Issues, New Suggestions About The University
Circulating Capital Enterprises with in the Frame of Public
Financial Management

Dr. Tekin YENİGÜN

The Personal Responsibilities of the Partners for the Cooperative
Debts can be Appealed or Not?

Soner ALTAŞ

Fiscal Developments

The Council of State’ Decisions

Chamber of Council State Decisions

Decisions of Court of Appeal

Civil Chamber of Court of Appeal Decisions

Penal Chamber of Court of Appeal Decisions

Court of Disputes Decision

Administrative Opinions

Circular List

Circulars

Tax Rulings List

Tax Rulings

Abstracts of Official Gazette

Substantial Informations

ORDERING FORM FOR THE LEGAL LAW JOURNALS

Index of High Courts’ Decisions

Index of Related Statutory Provisions

SUBSCRIPTION FORM FOR THE LEGALBANK LAW DATABASE

 

Yıl: 2012 sayı: 92

 

İÇİNDEKİLER

Makaleler

Türkiye’de Mükellef Haklarının Korunmasına Yönelik Bir
Vergi Ombudsmanı Önerisi

Ar. Gör. Feride BAKAR
Doç. Dr.Adnan GERÇEK

Anayasa Mahkemesi’nin 2012/15 Sayılı Kararı: Birkaç Not

Prof. Dr. Hakan ÜZELTÜRK

Vergi Cezaları ve Gecikme Faizini Kaldıran Bir Neden Olarak Yanılma

Dr. Adil NAS

Vergi Kaçakçılığı

Berrak SOYALP

Asimetrik Bilgi ve Ahlaki Tehlike Kavramı

Av. Zehra TAŞÖZÜ

Malî Gelişmeler

Danıştay Kararı

Danıştay Daire Kararı

Yargıtay Kararları

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı

Yargıtay Hukuk Daire Kararları

Yargıtay Ceza Daire Kararları

İdari Görüşler

Sirküler Listesi

Sirkülerler

Muktezalar (Özelgeler) Listesi

Muktezalar (Özelgeler)

Resmî Gazete Özetleri

Önemli Bilgiler

LEGAL HUKUK DERGİLERİ SİPARİŞ FORMU

Yüksek Mahkeme Kararları Arama Dizini

Kanun Maddelerine Göre Arama Dizini

LEGALBANK ABONELİK FORMU

Volume: 8 / Issue: 92

Year: 2012 

Articles

Protection of Taxpayer Rights in Turkey: A Tax
Ombudsman Proposal

Res. Asst. Feride BAKAR
Assoc. Prof. Adnan GERÇEK

Constitutional Court’s Decision Numbered 2012/15: A Few Note

Prof. Dr. Hakan ÜZELTÜRK

Error as a Reason of Removing Tax Penalties and Overdue Interest

Dr. Adil NAS

Fiscal Evasion

Berrak SOYALP

Asymmetric Information and Moral Hazard Terms

Atty. Zehra TAŞÖZÜ

Fiscal Developments

The Council of State Decision

Chamber of Council State Decision

Decisions of Court of Appeal

Joint Civil Chambers of Court of Appeal Decision

Civil Chamber of Court of Appeal Decisions

Penal Chamber of Court of Appeal Decisions

Administrative Opinions

Circular List

Circulars

Tax Rulings List

Tax Rulings

Abstracts Of Official Gazette

Substantial Informations

ORDERING FORM FOR THE LEGAL LAW JOURNALS

Index of High Courts’ Decisions

Index of Related Statutory Provisions

SUBSCRIPTION FORM FOR THE LEGALBANK LAW DATABASE

 

Yıl: 2012 Sayı: 93

 

İÇİNDEKİLER

Makaleler

Profesyonel Sporcu Oynama Haklarının Devrinde Yapılan
Ödemeler ve Vergileme

Murat BAŞARAN

Belediyelerin Amatör Spor Kulüplerine Nakdi Yardımı ve
5072 Sayılı Kanun Çerçevesinde Değerlendirilmesi

Av. Taha Erdinç BÜLBÜL

Türk Hukukunda“Örtülü Kazanç Dağıtımı”
- Kurumlar Vergisi Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye
Piyasası Kanunu Kapsamında -

Av. Dr. Nesrin AKIN SUNAY

Sermaye Şirketlerinde Kanuni Temsilcilerin Sorumlulukları

Rızkullah ÇETİN

Malî Gelişmeler

Danıştay Kararı

Danıştay Daire Kararı

Yargıtay Kararları

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı

Yargıtay Hukuk Daire Kararları

Yargıtay Ceza Daire Kararları

İdari Görüşler

Sirküler Listesi

Sirkülerler

Muktezalar (Özelgeler) Listesi

Muktezalar (Özelgeler)

Resmî Gazete Özetleri 

Önemli Bilgiler

LEGAL HUKUK DERGİLERİ SİPARİŞ FORMU

Yüksek Mahkeme Kararları Arama Dizini 

Kanun Maddelerine Göre Arama Dizini

LEGALBANK ABONELİK FORMU

Volume: 8 / Issue: 93

Year: 2012

Articles

Fees in Transfer of Professional Sportsmen’s Rights and Taxation

Murat BAŞARAN

Municipal Cash Subsidies to Community Amateur Sports Clubs and Assessment in Accordance with Code No. 5072

Atty. Taha Erdinç BÜLBÜL

“Disguised Profit Distribution” in Turkish Law - Under Corporate Income Tax Code, Turkish Commercial Code and Capital Market Law -

Atty. Dr. Nesrin AKIN SUNAY

Liabilities of Legal Representatives in Corporations

Rızkullah ÇETİN

Fiscal Developments

The Council of State’ Decision

Chamber of Council State Decision

Decisions of Court of Appeal 

Joint Civil Chambers of Court of Appeal Decision

Civil Chamber of Court of Appeal Decisions

Penal Chamber of Court of Appeal Decisions

Administrative Opinions

Circular List

Circulars

Tax Rulings List

Tax Rulings

Abstracts of Official Gazette

Substantial Informations

ORDERING FORM FOR THE LEGAL LAW JOURNALS

Index of High Courts’ Decisions

Index of Related Statutory Provisions

SUBSCRIPTION FORM FOR THE LEGALBANK LAW DATABASE

 

Yıl: 2012 Sayı: 94

 

İÇİNDEKİLER

Makaleler

Mükellef Vergi Borcunu Bildirmek Zorunda mıdır?
-Beyannamenin Hukuki Niteliği, İçeriği ve Tarhın Anlamı-

Doç. Dr. Funda BAŞARAN YAVAŞLAR

6183 Sayılı Yasa Hükümlerine Göre Vergi Dairesi Müdürleri ile
Vergi Dairesi Başkanlarının İhtiyati Haciz – Tahakkuk Konusundaki
Yetki Karmaşası Nedir?

Dr. Mustafa ALPASLAN

Varantlarda Vergilendirme

Yavuz AKBULAK

Malî Gelişmeler

Danıştay Kararı

Danıştay Daire Kararı

Yargıtay Kararları 

Yargıtay Hukuk Daire Kararları

Yargıtay Ceza Daire Kararları

İdari Görüşler

Muktezalar (Özelgeler) Listesi

Muktezalar (Özelgeler)

Resmî Gazete Özetleri 

Önemli Bilgiler

LEGAL HUKUK DERGİLERİ SİPARİŞ FORMU

Yüksek Mahkeme Kararları Arama Dizini 

Kanun Maddelerine Göre Arama Dizini

LEGALBANK ABONELİK FORMU

Volume: 8 / Issue: 94

Year: 2012

Articles

Does a Tax Payer Need to Declare Tax Debt?
-Legal Eligibility and Content of Affidavit and Description of Levy-

Assoc. Prof. Dr. Funda BAŞARAN YAVAŞLAR

What is the Authority Conflict of Commissioner and Directorates of Tax Administration in Terms of Provisional Attachment and Garnishment According to the Law No. 6183?

Dr. Mustafa ALPASLAN

Warrant Taxation

Yavuz AKBULAK

Fiscal Developments

The Council of State’ Decision

Chamber of Council State Decision

Decisions of Court of Appeal 

Civil Chamber of Court of Appeal Decisions

Penal Chamber of Court of Appeal Decisions

Administrative Opinions

Tax Rulings List

Tax Rulings

Abstracts of Official Gazette

Substantial Informations

ORDERING FORM FOR THE LEGAL LAW JOURNALS

Index of High Courts’ Decisions

Index of Related Statutory Provisions

SUBSCRIPTION FORM FOR THE LEGALBANK LAW DATABASE

 

Yıl: 2012 Sayı: 95

 

İÇİNDEKİLER

Makaleler

Anayasa Mahkemesinin Emlâk Vergisi ile İlgili Kararı

Prof. Dr. Hakan ÜZELTÜRK

Vergi Hukukunun Anayasal İlkelerinin Değerlendirilmesi: Ödeme Gücü İlkesi ve Yansımaları

Ar. Gör. Sinan ÇUKURÇAYIR

Türkiye’de Asgari Geçim İndirimi ve Yabancı Ülke Örnekleri

Ar. Gör. Funda BUZ

Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Konusunda Özel Hukuk ve Vergi Hukuku Bakımından Oluşabilecek Bazı Sorunlar

Av. Burhan ÖĞÜTCÜ

Uzman Görüşü

Tevkifatsız Kesilen Faturalar ve Bir Özelge

Dr. Mustafa ALPASLAN

Malî Gelişmeler

Danıştay Kararı 

Danıştay Daire Kararı

Yargıtay Kararları

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları

Yargıtay Hukuk Daire Kararları

Yargıtay Ceza Genel Kurul Kararları

İdari Görüşler

Sirküler Listesi

Sirkülerler

Muktezalar (Özelgeler) Listesi

Muktezalar (Özelgeler)

Resmî Gazete Özetleri

Önemli Bilgiler

LEGAL HUKUK DERGİLERİ SİPARİŞ FORMU

Yüksek Mahkeme Kararları Arama Dizini 

Kanun Maddelerine Göre Arama Dizini

LEGALBANK ABONELİK FORMU

Volume: 8 / Issue: 95

Year: 2012

Articles

Constitutional Court Decision About Real Property Tax

Prof. Dr. Hakan ÜZELTÜRK

An Analysis about the Constitutional Principles of Tax Law: Ability-To-Pay
Principle and Its Reflections

Res. Asst. Sinan ÇUKURÇAYIR

Personal Tax Allowance in Turkey and Examplesnfrom Foreign Countries

Res. Asst. Funda BUZ

Issues that may Arise in Individual Applications to Constitutional Court in Terms of Private Law and Tax Law

Atty. Burhan ÖĞÜTCÜ

Legal Opinion

Invoices with No Tax Withholding and a Ruling

Dr. Mustafa ALPASLAN

Fiscal Developments

The Council of State’ Decision

Chamber of Council State Decision

Decisions of Court of Appeal 

Joint Civil Chambers of Court of Appeal Decisions

Civil Chamber of Court of Appeal Decisions

Assembly of Criminal Chambers of Court of Appeal Decisions

 

Administrative Opinions

Circular List

Circulars

Tax Rulings List

Tax Rulings

Abstracts of Official Gazette

Substantial Informations

ORDERING FORM FOR THE LEGAL LAW JOURNALS

Index of High Courts’ Decisions

Index of Related Statutory Provisions

SUBSCRIPTION FORM FOR THE LEGALBANK LAW DATABASE

 

Yıl: 2012 Sayı: 96

 

İÇİNDEKİLER

Makaleler

Yabancı Yatırımlar ve Vergi Hukuku

Prof. Dr. Hakan ÜZELTÜRK

Başka Mükellefler Nezdinde Yapılan İncelemelere Göre Tanzim
Edilen Vergi Tekniği İnceleme Raporlarındaki Hukuka Aykırı Durumlar

Yrd. Doç. Dr. Özgür BİYAN

Vakıf Yükseköğretim Kurumlarının Kamu İhale Kanunu
Açısından Statüleri ve Bu Kurumlarca Düzenlenen İş Deneyim
Belgelerinin Geçerliliği

Cemil Yaşar ATİLA (Dokuz Eylül Üniversitesi İhale Destek Birim Koordinatörü) 

Uzman Görüşü

Yeni Sermaye Piyasası Kanunu Tasarısı Çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurumları ve Faaliyetleri

Yavuz AKBULAK (SPK Başkanlık Danışmanı) 

Malî Gelişmeler

Danıştay Kararı 

Danıştay Daire Kararı

Yargıtay Kararları

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı

Yargıtay Hukuk Daire Kararları

İdari Görüşler

Sirküler Listesi

Sirkülerler

Muktezalar (Özelgeler) Listesi

Muktezalar (Özelgeler)

Resmî Gazete Özetleri 

Önemli Bilgiler 

LEGAL HUKUK DERGİLERİ SİPARİŞ FORMU

2012 Yılı Yüksek Mahkeme Kararları Arama Dizini

Kanun Maddelerine Göre Arama Dizini

LEGALBANK ABONELİK FORMU

Volume: 8 / Issue: 96

Year: 2012

Articles

Foreign Investments and Tax Law

Prof. Dr. Hakan ÜZELTÜRK

Unlawful States in Tax Audit Reports that are Based On
Inspections in Care of Other Tax Payers

Asst. Prof. Dr. Özgür BİYAN

Procurement Law and the Validity of Business Experience
Certificates Drafted by These Institutions

Cemil Yaşar ATİLA (Dokuz Eylul University Tender Support
Unit Coordinator) 

Legal Opinion

Capital Markets Institutions and Activities within the Framework of
New Turkish Capital Markets Draft Law

Yavuz AKBULAK (Capital Markets Board of Turkey Advisor) 

Fiscal Developments

The Council of State’ Decision

Chamber of Council State Decision

Decisions of Court of Appeal 

Joint Civil Chambers of Court of Appeal Decision

Civil Chamber of Court of Appeal Decisions

Administrative Opinions

Circular List

Circulars

Tax Rulings List

Tax Rulings

Abstracts of Official Gazette

Substantial Informations

ORDERING FORM FOR THE LEGAL LAW JOURNALS

Index of High Courts’ Decisions Related Year 2012

Index of Related Statutory Provisions

SUBSCRIPTION FORM FOR THE LEGALBANK LAW DATABASEYayın Yönetmenleri/Editors

Prof. Dr. Hakan ÜZELTÜRK - Dr. Bumin DOĞRUSÖZYAYIN ve DANIŞMA KURULU

Prof. Dr. Mustafa AKKAYA - Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Hakan Hasan ARI - Yeminli Malî Müşavir

Yahya ARIKAN - İSMMMO Başkanı

Doç. Dr. Erkan AYDIN - Marmara Üniversitesi İİBF

Murat BAŞARAN - Vergi Başmüfettişi

Doç. Dr. Duran BÜLBÜL - Gazi Üniversitesi İİBF

Yrd. Doç. Dr. Özgür BİYAN – Balıkesir Üniversitesi Bandırma İİBF

Prof. Dr. Gülay COŞKUN - Emekli Öğretim Üyesi

Mustafa ÇAMLICA - Yeminli Malî Müşavir

Ar. Gör. Balca ÇELENER - Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Doç. Dr. Volkan DEMİR - Galatasaray Üniversitesi İİBF

Yrd. Doç. Dr. Bumin DOĞRUSÖZ - Marmara Üniversitesi İİBF

Yrd. Doç. Dr. Ezhan DOĞRUSÖZ - Marmara Üniversitesi İİBF

Adem DURAK - Yeminli Mali Müşavir

Fatih DURAL - Yeminli Malî Müşavir

Sedat ERATALAR - Yeminli Mali Müşavir

Doç. Dr. Adnan GERÇEK - Uludağ Üniversitesi İİBF

Ar. Gör. Dr. Ege GÖKTUNA - Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Ayşe GÜNER - Marmara Üniversitesi İİBF

Prof. Dr. Gülsen GÜNEŞ - Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Feridun GÜNGÖR - Yeminli Mali Müşavir

Prof. Dr. Aykut HEREKMAN - Emekli Öğretim Üyesi

Mehmet İPEK – Avukat

Prof. Dr. Yusuf KARAKOÇ - Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Doç. Dr. Filiz KESKİN – Avukat

Prof. Dr. Şükrü KIZILOT - Gazi Üniversitesi İİBF

Serdar KOYUTÜRK - Vergi Konseyi Eski Genel Sekreteri

Dr. Resul KURT - Sosyal Güvenlik Uzmanı

Mehmet KÜÇÜKKAYA – Avukat

Prof. Dr. Ayşegül MUTLU - Marmara Üniversitesi İİBF

Prof. Dr. Tekin MEMİŞ - İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Adnan NAS - Yeminli Malî Müşavir

Prof. Dr. S. Ateş OKTAR - İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi

Öznur ONAT – Avukat

Prof. Dr. Yenal ÖNCEL - İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi

Osman ÖZEN - Yeminli Mali Müşavir

Asım ÖZGÖZÜKARA - Yeminli Malî Müşavir

Hüseyin Perviz PUR – Yeminli Mali Müşavir

Prof. Dr. Nevzat SAYGILIOĞLU - Gazi Üniversitesi İİBF

Dr. Veysi SEVİĞ – Marmara Üniversitesi İİBF

Prof. Dr. Doğan ŞENYÜZ - Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Elif SONSUZOĞLU - İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi

Prof. Dr. Metin TAŞ - Gazi Üniversitesi İİBF

Ferruh TUNÇ - Yeminli Mali Müşavir

Dr. Nedim TÜRKMEN - Yeminli Malî Müşavir

Bora UNUTMAZ - Vergi Başmüfettişi

Mustafa UYSAL - Vergi Konseyi Eski Başkanı

Yrd. Doç. Dr. Ümit Süleyman ÜSTÜN - Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Hakan ÜZELTÜRK - Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Doç. Dr. Funda BAŞARAN YAVAŞLAR - Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Cahit YERCİ - Vergi Başmüfettişi

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
290,00   
290,00   
2
145,00   
290,00   
3
96,67   
290,00   
4
72,50   
290,00   
5
60,90   
304,50   
6
51,23   
307,40   
7
44,33   
310,30   
8
39,15   
313,20   
9
35,12   
316,10   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
290,00   
290,00   
2
145,00   
290,00   
3
96,67   
290,00   
4
72,50   
290,00   
5
58,00   
290,00   
6
48,33   
290,00   
7
44,33   
310,30   
8
39,15   
313,20   
9
35,12   
316,10   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
290,00   
290,00   
2
145,00   
290,00   
3
96,67   
290,00   
4
72,50   
290,00   
5
60,90   
304,50   
6
51,23   
307,40   
7
44,33   
310,30   
8
39,15   
313,20   
9
35,12   
316,10   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
290,00   
290,00   
2
145,00   
290,00   
3
96,67   
290,00   
4
72,50   
290,00   
5
58,00   
290,00   
6
48,33   
290,00   
7
44,33   
310,30   
8
39,15   
313,20   
9
35,12   
316,10   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
290,00   
290,00   
2
145,00   
290,00   
3
96,67   
290,00   
4
72,50   
290,00   
5
60,90   
304,50   
6
51,23   
307,40   
7
44,33   
310,30   
8
39,15   
313,20   
9
35,12   
316,10   
Kapat