Legal Mali Hukuk Dergisi ( 2018 Yılı Aboneliği ) ( 12 Sayı ) Legal Yay

Legal Mali Hukuk Dergisi ( 2018 Yılı Aboneliği ) ( 12 Sayı )


Basım Tarihi
2018-01
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
İstanbul
Stok Kodu
0220230242018
Boyut
16x24
Baskı
1390,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 390 puan kazanacaksınız)
   390

Legal Mali Hukuk Dergisi ( 2018 Yılı Aboneliği ) ( 12 Sayı )

 

Yıl: 2018 Sayı: 157

İÇİNDEKİLER

Makaleler 
Vergilerin ve Vergiyle İlgili Miktarların Bütçe Kanunu ile Artırılması
Doç. Dr. Ümit Süleyman ÜSTÜN 
Defter ve Belge İbraz Yazısının İlgili Şirketle Hiçbir Bağlantı Konulmaksızın Şirket Müdürü Adına Düzenlenip Tebliğ Edilmesi Durumunda Yapılan Tebligat Geçersiz midir? (Konunun Güncel Bir Danıştay Kararı Işığında Değerlendirilmesi) 
Dr. Mehmet YÜCEL (Vergi Müfettişi) 
Anonim Şirkette Genel Kurulun Ortaklar Tarafından Toplantıya 
Çağrılması
Soner ALTAŞ (Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Başmüfettişi) 
Şirketler Topluluğunda Güvenden Doğan Sorumluluk
Mustafa YAVUZ (Gümrük ve Ticaret Uzmanı) 
Belediyelere Ait Taşınmazların Taksitle Satışı Yasal Olarak 
Mümkün mü?
Ahmet ARSLAN (Denetçi, SM Mali Müşavir) 

Uzman Görüşleri 
Limited Şirketlerde Şirket Sözleşmesinin Değiştirilmesi ile Sözleşmelerde 
Zorunlu Olan/Olmayan Unsurlar
Ufuk ÜNLÜ (Başbakanlık Müfettişi) 
Sermaye Şirketi Aktifine Kaydedilmeyen Gayrimenkulün Kamulaştırma 
Yoluyla Satışı
Ufuk ÜNLÜ (Başbakanlık Müfettişi) 
Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Faaliyeti ve Vergilendirilmesi
Kenan AKBULUT (Defterdarlık Uzmanı) 
Sahte ve Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belgenin Suç Oluşum Tarihleri 
Üzerine Bir Değerlendirme
Hatice TÜRKMEN 

 

Malî Gelişmeler 

Yargıtay Kararları 
Yargıtay Hukuk Daire Kararları 

Danıştay Kararları 
Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Kararı 

İdari Görüşler 
Sirküler Listesi 
Sirkülerler 

Resmî Gazete Özetleri 

Önemli Bilgiler 

Yüksek Mahkeme Kararları Arama Dizini 
Kanun Maddelerine Göre Arama Dizini 

LEGAL YAYINCILIK ÜRÜN FİYAT LİSTESİ 
LEGAL HUKUK DERGİLERİ SİPARİŞ FORMU 
LEGALBANK ABONELİK FORMU 
KİTAP SİPARİŞ FORMU 

 

 

Yıl: 2018 Sayı:158

 

İÇİNDEKİLER

Makaleler 
Emlak Vergisi’nde Zamanaşımı: Anayasa Mahkemesi Kararının Eleştirisi
Doç. Dr. Özgür BİYAN 
Doç. Dr. Güneş YILMAZ 
2018 Yılında Gelir Vergisi Kanunu Uygulamasında Geçerli Olacak 
Maktu Had ve Tutarlar
Dr. Mehmet YÜCEL (Vergi Müfettişi) 
Limited Şirkette Genel Kurul Kararları Aleyhine İptal Davası 
Açmanın Koşulları
Soner ALTAŞ (Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Başmüfettişi) 
Sermaye Şirketlerinin Genel Kurul Kararları Aleyhine Ortaklarca 
Dava Açılabilmesi İçin Karara Olumsuz Oy Verme ve Muhalefeti 
Tutanağa Yazdırma Şartı
Mustafa YAVUZ (Gümrük ve Ticaret Uzmanı) 
Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi İndirimi
Erhan BAYAR (IC İçtaş Astaldi JV-Vergi Müdürü, Maliye Bilim Uzmanı, SMMM) 

Uzman Görüşleri 
Apartman Sitelerinde İstihdam Edilen Personel ile Dışarıdan 
Sağlanan Hizmetlerin ve Diğer Ödemelerin Vergilendirilmesi
Mustafa ŞEN (Mali Hizmetler Uzmanı) 
İnternet Sitelerinde Yer Alan Reklamlardan Elde Edilen Kazancın 
Vergi Mevzuatı Açısından Değerlendirilmesi
Mustafa ŞEN (Mali Hizmetler Uzmanı) 
Anonim Şirketlerin Esas Sözleşmelerinde Normatif Sistem Uygulaması
Ufuk ÜNLÜ (Başbakanlık Müfettişi) 

Yeni Torba Kanun 

Malî Gelişmeler 

Yargıtay Kararları 
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı 
Yargıtay Hukuk Daire Kararları 
Yargıtay Ceza Daire Kararları 

Danıştay Kararları 
Danıştay Daire Kararları 

İdari Görüşler 
Sirküler Listesi 
Sirkülerler 

Resmî Gazete Özetleri

Önemli Bilgiler 

Yüksek Mahkeme Kararları Arama Dizini 
Kanun Maddelerine Göre Arama Dizini 

LEGAL YAYINCILIK ÜRÜN FİYAT LİSTESİ 
LEGAL HUKUK DERGİLERİ SİPARİŞ FORMU 
LEGALBANK ABONELİK FORMU 
KİTAP SİPARİŞ FORMU

 

 

 

Yıl: 2018 Sayı: 159

İÇİNDEKİLER
 

Makaleler
Avrupa Birliğinde KDV Kayıpları ve Kaçakçılığı Üzerine Birİnceleme
Doç. Dr. Sevgi İNECİ
Maden Üretiminden Alınan Devlet Hakkının Anayasal Kanunilikİlkesine Uygunluğu
Doç. Dr. Uğur YİĞİT
ABD, AB ve Türk Gümrük Vergisinde Temsil
Öğr. Gör. Dr. Gülşen GEDİK
Doğum Sonrası Yarım ve Kısmi Çalışma Hakkı
Öğr. Gör. Dr. Resul KURT
Bitcoinin Vergilendirilmesi
Öğr. Gör. Dr. Gülden ŞİŞMAN
2017 Yılı Ticari Kazançlarına İlişkin Olarak Beyan EdilenGelirden 
(Beyanname Üzerinden) Yapılacak İndirimler
Dr. Mehmet YÜCEL (Vergi Müfettişi)
Serbest Meslek Kazancının Tespitinde “İstanbulkart” GibiKişiselleştirilmiş Seyahat Kartları Dolum Fişleri İndirim Konusu Yapılabilir mi?
Dr. Mehmet YÜCEL (Vergi Müfettişi)
AB Ülkeleri ile Türkiye’de Ar-Ge ve Yenilik TeşviklerininKarşılaştırılması
Alaattin DEMİR (Vergi Müfettiş Yard.)
Yargı Kararları Işığında Ortaklar Arasında YaşananHuzursuzluk ve Anlaşmazlıklar Nedeniyle Anonim Şirketlerin Feshi
Mustafa YAVUZ (Gümrük ve Ticaret Uzmanı)
 

Uzman Görüşleri
Anonim Şirketlerin Kurulma Sürecinde Yapılması Gerekenİşlemler ve Dikkat Edilmesi Gereken Konular
Ufuk ÜNLÜ (Başbakanlık Müfettişi)
Binek Otomobil Alanların Hukuki Durumuna Göre YükleneceğiVergiler
Yunus SÜRMELİ (Vergi Müfettiş Yard.)
Alacağın Zaman Değerindeki Kayıp Kanuni Temerrüt Faizindenİbaret midir?
Ahmet ARSLAN (Denetçi, CPA)
Serbest Meslek Kazancına Genel Bakış
Alaattin DEMİR (Vergi Müfettiş Yard.)
Türkiye'de Sivil Havacılık Sektörüne Genel Bir Bakış
Alaattin DEMİR (Vergi Müfettiş Yard.)
Vergi Uyuşmazlıklarının Yargı Yolu ile Çözümü
Alaattin DEMİR (Vergi Müfettiş Yard.)
15 Soruda Gayrimenkul Sermaye İradı
Alaattin DEMİR (Vergi Müfettiş Yard.)
20 Soruda Ücret Geliri
Alaattin DEMİR (Vergi Müfettiş Yard.)
 

Raporlar
 

Malî Gelişmeler
 

Yargıtay Kararları
Yargıtay Hukuk Daire Kararları
Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı
Yargıtay Ceza Daire Kararı
 

Danıştay Kararları
Danıştay Daire Kararı
 

İdari Görüşler
Sirküler Listesi
Sirkülerler
 

Resmî Gazete Özetleri
 

Önemli Bilgiler
 

Yüksek Mahkeme Kararları Arama Dizini7
Kanun Maddelerine Göre Arama Dizini9
 

LEGAL YAYINCILIK ÜRÜN FİYAT LİSTESİ1
LEGAL HUKUK DERGİLERİ SİPARİŞ FORMU6
LEGALBANK ABONELİK FORMU7
KİTAP SİPARİŞ FORMU8

 

 

Yıl: 2018 Sayı: 160

 

İÇİNDEKİLER

Makaleler
KKTC Yargı Örgütünün Genel Yapısı ve Mahkeme Düzeni
Doç. Dr. Mehmet KÖKSAL 
Vergi ve Sosyal Güvenlik Mevzuatına Göre Yükseköğrenim Gören Stajyer Öğrenciler
Dr. Öğr. Üyesi Resul KURT 
Dr. Öğr. Üyesi Ö. Hakan ÇAVUŞ 
Bilgi Değişiminde Vergi Mahremiyeti
Dr. Öğr. Üyesi M. Ezhan DOĞRUSÖZ 
Betül GEDİKLİ 
İkale Sözleşmelerinin Vergisel Açıdan Sonuçları ve Değerlendirilmesi
Dr. Öğr. Üyesi Altan RENÇBER 
Av. Melis BUHAN 
2017 Yılında Elde Edilen Serbest Meslek Kazançlarından Beyanname Üzerinde Yapılacak İndirimler
Dr. Mehmet YÜCEL (Vergi Müfettişi) 
Gerçek Kişiler Tarafından 2017 Yılında Elde Edilen Konut ve İşyeri Kira Gelirlerinin Beyanı, Vergilendirilmesi ve Özellikli Durumlar
Dr. Mehmet YÜCEL (Vergi Müfettişi) 
Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru Hakkının Vergi Hukuku Açısından Değerlendirilmesi
Arş. Gör. Eda DEMİRSOY AŞIKOĞLU 
Bazı Ülkelerde Emlak Vergisi Uygulamaları ve Türkiye İçin Çıkarımlar
Öğr. Gör. Mustafa BOLAHATOĞLU 
Bağımsız Denetime Tabi Olanlar Haricindeki Anonim Şirketlerin Denetlenememesinin Doğurduğu Sonuçlar ve Sorunlar
Soner ALTAŞ (Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Başmüfettişi) 
Anonim Şirkette İmtiyazlı Paysahipleri Özel Kurulunun Toplanması, Karar Alması ve Kararları Aleyhine İptal Davası Açılması
Soner ALTAŞ (Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Başmüfettişi) 
Çalışanlara Pay Edindirme Planları ve Vergilendirme
Yavuz AKBULAK (SPK Başuzmanı) 
Limited Şirket Müdürlerinin Kontrolleri Dışında Kalan Kanuna Aykırılık veya Yolsuzluklardan Dolayı Sorumlu Tutulamaması
Mustafa YAVUZ (Gümrük ve Ticaret Uzmanı) 
Anonim Şirketlerde İflas Erteleme İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi
Ufuk ÜNLÜ (Başbakanlık Müfettişi) 
Kamu Harcamalarının Denetimi
Burcu DEĞERLİ 
Defter ve Belgelerin İbraz Edilmemesinin Vergi Hukukundaki Yeri
Özge Seda KARA 

Uzman Görüşleri 
Kurumların Zarar Mahsubunda Yaşadığı Sorunlar
Yunus SÜRMELİ (Vergi Müfettiş Yard.) 
Av. Ferhat SANTALU 
Sermaye Şirketlerinin Tasfiyesinde Şirket Alacaklılarına Ödeme Yapılması
Ufuk ÜNLÜ (Başbakanlık Müfettişi) 
Anahtar Teslimi Götürü Bedel Yapım İşlerinde Yeni Fiyat Belirlenirken 
Yapılan Hatalar
Gökhan GÜLHAN (Uzman Denetçi) 

Malî Gelişmeler 

Yargıtay Kararları 
Yargıtay Hukuk Daire Kararı 
Yargıtay Ceza Daire Kararları 


Danıştay Kararları 
Danıştay Daire Kararları 


İdari Görüşler 
Sirküler Listesi 
Sirkülerler 


Resmî Gazete Özetleri 

Önemli Bilgiler 

Yüksek Mahkeme Kararları Arama Dizini 
Kanun Maddelerine Göre Arama Dizini 


LEGAL YAYINCILIK ÜRÜN FİYAT LİSTESİ 
LEGAL HUKUK DERGİLERİ SİPARİŞ FORMU 
LEGALBANK ABONELİK FORMU 
KİTAP SİPARİŞ FORMU 

 

 

 

Yıl: 2108 Sayı: 161

 

İÇİNDEKİLER

Makaleler 
Limited Şirket Ortaklarının Kamu Alacaklarına İlişkin Sorumlulukları ve 
İtiraz Hakları
Doç. Dr. Ümit Süleyman Üstün 
Hakim Muzaffer Deniz 
Anonim Şirket Genel Kurul Kararlarının Hükümsüzlük Halleri
Soner Altaş (Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Başmüfettişi) 
Vergiye Uyumlu Mükelleflere Getirilen Kolaylaştırılmış Tecil Uygulaması
İmdat Türkay 
Tasfiye Memurlarının Vergi Mevzuatından Kaynaklanan Sorumlulukları
Mustafa Yavuz (Gümrük ve Ticaret Uzmanı) 

Uzman Görüşleri 
İdari Usûl Anlayışı Çerçevesinde Vergilendirme Usulü ve Vergi Usûl Kanunu
Dr. Öğr.Üyesi Başar Soydan 
7103 Sayılı Kanunla Katma Değer Vergisi ve Özel Tüketim Vergisi Kanunlarında Yapılan Değişiklikler
Dr. Mehmet Yücel (Vergi Müfettişi) 
Şirketler Topluluğunda Sorumluluk Halleri ve Hakların Donması
Ufuk Ünlü (Başbakanlık Müfettişi) 
30 Soruda Ticari Kazanç
Alaattin Demir (Vergi Müfettiş Yard.) 
7104 Sayılı Kanunun Getirdiği Yenilik ve Değişiklikler
Alaattin Demir (Vergi Müfettiş Yard.) 
7061 Sayılı Kanunun (Torba Yasa) Vergi Usul Kanunda Tebligata İlişkin Getirdiği Yenilik ve Değişiklikler
Av. Lütfiye Aydoğan Demir 

Malî Gelişmeler 

 


Yargıtay Kararları 
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı 
Yargıtay Hukuk Daire Kararı 
Yargıtay Ceza Daire Kararı 

Danıştay Kararları 
Danıştay Daire Kararları 

Anayasa Mahkemesi Kararları 

İdari Görüşler 
Sirküler Listesi 
Sirkülerler 

Resmî Gazete Özetleri 

Önemli Bilgiler 

Yüksek Mahkeme Kararları Arama Dizini 
Kanun Maddelerine Göre Arama Dizini 

LEGAL YAYINCILIK ÜRÜN FİYAT LİSTESİ 
LEGAL HUKUK DERGİLERİ SİPARİŞ FORMU 
LEGALBANK ABONELİK FORMU 
KİTAP SİPARİŞ FORMU 

 

 

Yıl: 2018 Sayı: 162

 

İÇİNDEKİLER

Makaleler 
İHAM’ın Ne Bis in Idem Uygulaması ve Türk Hukukundaki Vergi Kaçakçılığı Suçunun Değerlendirilmesi
Doç. Dr. Barış BAHÇECİ 
Türk Vergi Hukukunda İspat Yükümlülüğü ve Hukuka Aykırı Deliller
Uzm. Maliyeci Yüksel ÇELİK
Dr. Öğr. Üyesi Hakan ARSLANER 
Elektronik Belediyecilik (E-Belediye) Uygulamaları
Öğr. Gör. Güven Deniz 

Uzman Görüşleri 
Tür Değiştirme Kararı Veren Şirketlerin Yerine Getirmek Zorunda Olduğu Sorumluluklar
Ufuk ÜNLÜ (Başbakanlık Müfettişi) 
Anonim Şirketlerde Finansal Planlama Yapılması ve Envater Çıkarılması
Ufuk ÜNLÜ (Başbakanlık Müfettişi) 
7103 Sayılı Kanunla Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Müessesesinde Getirilen Yenilikler
Alaattin DEMİR (Vergi Müfettiş Yard.) 
Kamu İdareleri İhalelere Girebilir mi?
Ahmet ARSLAN (Denetçi, Eski Muhasebat Başkontrolörü) 

Malî Gelişmeler 

Yargıtay Kararları 
Yargıtay Ceza Daire Kararları 

Danıştay Kararları 
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu Kararı 
Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Kararı 
Danıştay Daire Kararları 

İdari Görüşler 
Sirküler Listesi 
Sirkülerler 

Resmî Gazete Özetleri 

Önemli Bilgiler 

Yüksek Mahkeme Kararları Arama Dizini 
Kanun Maddelerine Göre Arama Dizini 

LEGAL YAYINCILIK ÜRÜN FİYAT LİSTESİ 
LEGAL HUKUK DERGİLERİ SİPARİŞ FORMU 
LEGALBANK ABONELİK FORMU 
KİTAP SİPARİŞ FORMU

 

Yıl: 2018 Sayı:163

İÇİNDEKİLER

Makaleler 
Vergi Uyuşmazlıklarının Çözümünde Alternatif Bir Yol Olarak Arabuluculuk Kurumu
Doç. Dr. Adil NAS 
Türkiye’de Genel Bütçe İçerisinde Sosyal Yardımlara Ayrılan Ödeneklerin 
İncelenmesi ve Değerlendirilmesi: 2016 Yılı Analizi
Dr. Öğr. Üyesi Haydar Lütfü EJDER 
Mehmet Eren ATMACA 2087
Elektronik Belediyecilik (E-Belediye) Uygulamaları
Öğr. Gör. Güven DENİZ 2119
Hukuk Devletinde Kolluk Yetkisinin Sınırı
Av. Yüksel BAT 
Ticaret Unvanı: Seçimi, Kullanımı, Devri ve Cezalar
Soner ALTAŞ (Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Başmüfettişi) 
Teoride ve Uygulamada Mali Yerelleşme
Soner ALTAŞ (Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Başmüfettişi) 
Dijital Ekonominin Geleceğine Yönelik Avrupa Birliği Dijital Tek Pazarı
Yusuf ARTAR (Vergi Müfettişi)
Etkin Vergi İncelemesi İçin İnceleme Elemanlarının Yeterliliği: Nitelik ve 
Nicelik Açısından
Uğurcan KEÇELİOĞLU 

Uzman Görüşü 
Sermaye Şirketlerince Kredi Kullanılarak Satın Alınan Gayrimenkullerin 
Home-Ofis Olarak Kullanılması
Ufuk ÜNLÜ (Başbakanlık Müfettişi) 

Malî Gelişmeler 

Yargıtay Kararları 
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları 
Yargıtay Hukuk Daire Kararı 
Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı 
Yargıtay Ceza Daire Kararları 


İdari Görüşler 
Sirküler Listesi 
Sirkülerler 

Resmî Gazete Özetleri

Önemli Bilgiler

Yüksek Mahkeme Kararları Arama Dizini
Kanun Maddelerine Göre Arama Dizini 

LEGAL YAYINCILIK ÜRÜN FİYAT LİSTESİ 
LEGAL HUKUK DERGİLERİ SİPARİŞ FORMU 
LEGALBANK ABONELİK FORMU 
KİTAP SİPARİŞ FORMU 

 

 

 

 

Dergi Hakkında / About Journal

Mali Hukuk Dergisi (MHD) Dergisi, ayda bir yayım­lanan hakemli bir dergidir. 2005 yılından beri yayın hayatını sür­dürmek­te olan dergide ha­kem denetiminden geçmiş makaleler, karar tahlilleri, içtihat ve mev­zuat kronikleri ile eser incelemelerine yer veril­mektedir. Her sayıda Türk ve yabancı akademisyenler ve hukuk uygu­lamacıları tarafından kaleme alı­­nan, mali hukuk ile ilgili değerli eserler yayımlanmaktadır.

Okuyucularımızın göndereceği mali hukuk alanına ilişkin ma­kale­ler ve diğer türdeki eserlerle (karar tahlil­leri, eser incelemeleri vb.), der­gi­mi­zin daha da zenginleşeceğine inanı­yoruz.

 

The Journal of Fiscal Law (MHD) is a peer reviewed journal published per month concentrating on issues of law and considers for publication articles, case notes and comments, discussions of legislative developments and book reviews. It has been in publication since 2005. Each issue contains scholarly works concerning Fiscal law bulletin/ journal, authored by scholars and practitioners around the globe.

We welcome your contributions in the form of articles, notes, comments or reviews on topics reflecting a broad range of perspectives on fiscal law; with your contributions and support our journal will progress.

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
390,00   
390,00   
2
195,00   
390,00   
3
130,00   
390,00   
4
97,50   
390,00   
5
81,90   
409,50   
6
68,90   
413,40   
7
59,61   
417,30   
8
52,65   
421,20   
9
47,23   
425,10   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
390,00   
390,00   
2
195,00   
390,00   
3
130,00   
390,00   
4
97,50   
390,00   
5
78,00   
390,00   
6
65,00   
390,00   
7
59,61   
417,30   
8
52,65   
421,20   
9
47,23   
425,10   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
390,00   
390,00   
2
195,00   
390,00   
3
130,00   
390,00   
4
97,50   
390,00   
5
81,90   
409,50   
6
68,90   
413,40   
7
59,61   
417,30   
8
52,65   
421,20   
9
47,23   
425,10   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
390,00   
390,00   
2
195,00   
390,00   
3
130,00   
390,00   
4
97,50   
390,00   
5
78,00   
390,00   
6
65,00   
390,00   
7
59,61   
417,30   
8
52,65   
421,20   
9
47,23   
425,10   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
390,00   
390,00   
2
195,00   
390,00   
3
130,00   
390,00   
4
97,50   
390,00   
5
81,90   
409,50   
6
68,90   
413,40   
7
59,61   
417,30   
8
52,65   
421,20   
9
47,23   
425,10   
Kapat