%49
Revista Akademike Legal ( 2016 Yılı Aboneliği ) Legal Yayınevi

Revista Akademike Legal ( 2016 Yılı Aboneliği )


Basım Tarihi
2016
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1. Hamur
Basım Yeri
İstanbul
Stok Kodu
2519-9102955,00 TL 480,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 480 puan kazanacaksınız)
   480

Revista Akademike Legal ( 2016 )

 

 

“Revistë me Vlerësim Shkencor Akademik” / “Peer reviewed Journal”

 

Volumi:1 / Numri:1

Volume:1 / Issue:1

Viti: 2016 / Year:2016

 

Botuesi/Publisher:

 

 

 

 

 

Drejtuesi përgjegjës/Responsible Manager:

 

Emri i shoqërisë botuese/

Name Of Publishing Company:

 

Botuesi dhe Volumi /Printing and Volume:

 

Vendi i botimit/Place of Publication:

 

Data e Botimit/PublicationDate:

 

Vendi i menaxhimit/Place of Management:

 

 

E-mail/E-mail:

URL:

 

Gjuha e botimit/Published on Language:

 

Lloji i botimit/Type of Publication:

 

Botimet Legal në emër të Botuesit Shtëpisë Botuese Legal Albania Shpk INC. dhe Botuesit Ekzekutiv /On Behalf of Legal Publishing Albania Shpk INC. Publisherand Executive Editor

Av./ Atty. Lütfürrahman BAŞÖZ

 

Av./Atty. Ramazan ÇAKMAKCI

 

 

Legal Publishing Albania SHPK

 

Bosfor Design & Publicity

 

 

 

Rr. "Frederik Shiroka" pranë 21 Dhjetorit, Tiranë

 

Dhjetor/December 2016

 

Rruga Sami Frashëri, Pallati 14, Hyrja 11, Ap. 8  Tiranë – Albania

 

info@legalalbania.com

www.legalalbania.com

 

Shqip/Anglisht Albanian/English

 

Kjo është një revistë ndërkombëtare e cila i nënshtrohet vlerësimit akademik dhe botohet dy herë në vit.

This is an international peer reviewed law journal published semiannually

Për kontaktin në Shqip:

For contact in Albanian

Avokat (Përmbarues Gjyqësor)/

Attorney

İlirjan Shkrela

Tel: + 355 67 201 8389

Për kontaktin në Anglisht:

For contact in English

Specialist fiskal dhe i financës /

Tax and Financial Expert

Ahmet Gjinishi

Tel : +355 69 401 1155

Për kontaktin në Turqisht:

For contact in Turkish

Koordinatori i Marrëdhënieve Akademike /

Coordinator of Academic Relationship

Belgin Gerçek

Tel: +90 216 449 04 85

       

Përfaqësia në Turqi

Legal Yayıncılık A.Ş.

Caferağa Mah. General Asım Gündüz Cad.(Bahariye) Sekizler Apt. No: 59 D: 6-7 Kadıköy/İSTANBUL

www.legal.com.tr       legal@legal.com.tr

Për citimet që i bëhen revistës ju lutem përdorni shkurtesën “RAL

For citations please use the abbreviation:“RAL”

 

E gjithë korrepospondenca në lidhje me artikujt dhe dorëzimet të dërgohen në adresën

All correspondence concerning articles ando ther submissions should be addressed to:

 

E-mail:   info@legalalbania.com

 

Për kontaktin në Shqip:

For contact in Albanian

Avokat(Përmbarues Gjyqësor) /Attorney

İlirjan Shkrela

Tel: + 355 67 201 8389

Për kontaktin në Anglisht:

For contact in English

Specialist fiskal dhe i financës /

Tax and Financial Expert

Ahmet Gjinishi

Tel : +355 69 401 1155

Për kontaktin në Turqisht:

For contact in Turkish

Koordinatori i Marrëdhënieve Akademike /

Coordinator of Academic Relationship

Belgin Gerçek

Tel: +90 216 449 04 85

 

Adresa postare/Postal Address:

Rruga Sami Frasheri, Pallati 14, Hyrja 11, Ap. 8

Tiranë - Albania

 

Artikujt e botuar në këtë revistë, përfaqësojnë vetëm pikëpamjet e kontribuesve

 

Articles published in this journal represent only the views of the contributors.

 

Copyright©2016

Të gjitha të drejtat e rezervuara. Asnjë pjesë e këtij botimi nuk mund të kopjohet, riprodhohet apo ruhet në ndonjë sistem nga ku mund të rimerret dhe nuk mund të transmetohet në asnjë formë apo mjet pa lejen paraprake të shprehur me shkrim të botuesit LEGAL PUBLISHING ALBANIA SHPK

 

All rights reserved. No part of this publication may be copied, reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted,in any form or by means, without the prior expressed permission in writing of the LEGAL PUBLISHING ALBANIA SHPK

 

REVİSTA AKADEMIKE LEGAL

Rruga Sami Frashëri, Pallati 14, Hyrja 11, Ap. 8

Tiranë - Albania

Adresa interenetit:   www.legalalbania.com

E-mail:   info@legalalbania.com

 

Përmbajtja
 
ARTIKUJ TË ÇËSHTJEVE LIGJORE 20
 
“Komiteti i Përbashkët i Ripranimit i Themeluar në Bazë të Marrëveshjes për Ripranim mes BE-së dhe Turqisë nuk ka fuqi ligjore të ndryshojë datën nga 1 Tetor 2017 në 1 Qershor 2016 për Zbatimin e Detyrimeve që Përmbajnë Nenet 4 dhe 6 të Ripranimit të Shtetasve të Vendeve të Treta dhe Personave pa Shtet”
Prof. Dr. Nuray EKŞİ 22
 
“Kuadri Ligjor i Raportimit Financiar dhe Zhvillimet e Fundit të Standarteve Ndërkombëtare të Raportimit Financiar (IFRS) Zbatimi në Ligjin Turk”
Asst. Prof. Dr.Nesrin AKIN SUNAY 28
 
“Vështrim i Përgjithshëm i Marrëdhënieve Shqipëri– BE”
 Asst. Prof. Dr. Kutluhan BOZKURT 49
 
Praktika Ligjore e GJEDNj-së për Paraburgimin pa Gjyq në Mbretërinë e Bashkuar për Mbrojtjen e së Drejtës për Liri dhe Siguri”
Dr. Serkan KIZILYEL 59
 
“Arbitrazhi në Traktatet e Taksave dhe Modeli i Konventës së OECD-së në lidhje me Taksat mbi të Ardhurat dhe mbi Kapitalin” 
Av. Kerim BÖLTEN 107
 
Vështrim i Përgjithshëm mbi Dallimin mes Konfliktit dhe Metodave të Zgjidhjes Alternative të Mosmarrëveshjes”
Av. Kerim BÖLTEN - Gamze ÇAĞLAYAN 125
 
Komente dhe Përmbledhjet e Vendimeve të Gjykatës Supreme Zvicerane të Lëshuara në 2013 dhe 2014 në lidhje me Arbitrazhin Ndërkombëtar”
Av. Frank SPOORENBERG - Atty. Daniela FRANCHINI 133
 
Benchmarking Në Shërbimin Publik Evropian Dhe Atë Shqiptar (Rasti i DPUK) Specialist Fiskal dhe i Financës Ahmet GJINISHI 161
 
 
 
Contents
 
LEGAL ARTICLES 19
Joint Readmission Committee Constituted by the EU-Turkey Readmission Agreement has No Power to Change of Date From 1 October 2017 To 1 June 2016 for the Implementation of Obligations Contained in Articles 4 And 6 on The Readmission of Third Country Nationals and Stateless Persons
Prof. Dr. Nuray EKŞİ 21
 
The Legal Framework of Financial Reporting and Recent Developments About International Financial Reporting Standards (IFRS) Application in Turkish Law
Asst.Prof.Dr.Nesrin AKIN SUNAY 27
 
Overview of Albania – EU Relations
Asst. Prof. Dr. Kutluhan BOZKURT 47
 
ECHR’s Case Law On Detention Without Trial in the United Kingdom for the Protection of Right to Liberty And Security
Dr. Serkan KIZILYEL 57
 
Arbitration in Tax Treaties and OECD Model Convention With Respect to Taxes on Income and on Capital
Atty. Kerim BÖLTEN 105
 
General Overview as to the Distinction Between Litigation and Alternative Dispute Resolution Methods
Atty. Kerim BÖLTEN - Gamze ÇAĞLAYAN 123
 
Annotations and Summaries of Decisions of the Swiss Federal Supreme Court Issued in 2013 and 2014 Concerning International Arbitration
Atty. Frank SPOORENBERG - Atty. Daniela FRANCHINI 133
 
Benchmarking in The Europian and Albanian Public Uttilities
Tax and Financial Expert Ahmet GJINISHI 161
 
 
 
 
 
 
 

BORDİ EDİTORİAL Dhe  KËSHİLLİMOR

EDITORIAL and ADVISORY BOARD

 

Prof.Dr. Gökhan ANTALYA

Marmara University Faculty of Law, Chair of Civil Law Department

Prof.Dr. Özlem Yenerer ÇAKMUT

Özyeğin University Faculty of Law, Department of Criminal, and Criminal Procedure Law

Prof.Dr. Ayşe Zeynep Kuru DÜREN

University of İstanbul Faculty of Political Science

Prof.Dr. Münir EKONOMİ

Prof.Dr. Nuray EKŞİ

Yeditepe University Faculty of Law

Prof.Dr. Mustafa Alper GÜMÜŞ

İstanbul Şehir University. Faculty of Law, Department of Civil Law

Prof.Dr. Baki KURU

Ankara University Faculty of Law, Retired  Faculty Member

Prof.Dr. Ünal NARMANLIOĞLU

Yaşar University Faculty of Law

Prof.Dr. Saba ÖZMEN

Maltepe University Faculty of Law, Department of Civil Law

Prof.Dr. Hasan PULAŞLI

İstanbul Kemerburgaz University Faculty of Law

Prof.Dr. Adem SÖZÜER

İstanbul University Faculty of Law

Prof.Dr. Hakan ÜZELTÜRK

Yeditepe University Faculty of Law, Department of Tax Law

Prof.Dr. Sultan ÜZELTÜRK

Yeditepe University Faculty of Law

Assoc.Prof. Dr. Şafak NARBAY

Erzincan University Faculty of Law, Department of Commercial Law Faculty Member

Asst. Prof. Dr.  Kutluhan BOZKURT, LL.M. Eur. (Munich)

Ozyegin University, Faculty of Law, Public Law Department, European Union Law

Asst. Prof. Dr. Gediz KOCABAŞ

Marmara Faculty of Law, Department of Civil Law

Asst. Prof. Dr. Nesrin Akın SUNAY

Doğuş University Faculty of Law

İlirjan SHKRELA, Execution Attorney

Artan SHLLAKU, Attorney at Law

Ahmet GJINISHI, MBA Tax and Finance Specialist

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
480,00   
480,00   
2
240,00   
480,00   
3
160,00   
480,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
480,00   
480,00   
2
240,00   
480,00   
3
160,00   
480,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
480,00   
480,00   
2
240,00   
480,00   
3
160,00   
480,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
480,00   
480,00   
2
240,00   
480,00   
3
160,00   
480,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
480,00   
480,00   
2
240,00   
480,00   
3
160,00   
480,00   
Kapat