Medeni Usul Hukuku Murat Atalı

Medeni Usul Hukuku


Basım Tarihi
2019-03
Sayfa Sayısı
424
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
Kitap
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750253850
Boyut
13,5x19,5
Baskı
134,90 TL
(Bu ürünü aldığınızda 34 puan kazanacaksınız)
   34

Prof. Dr. Murat ATALI

Doç. Dr. İbrahim ERMENEK

 

Konu Başlıkları
- Mahkeme Teşkilatı
- Mahkemeler Arasındaki İlişki
- Mahkeme Çalışanları
- Dava Açılması
- Davanın Tarafları
- İspat Hukuku
- Kanun Yolları
- Geçici Hukuki Korumalar
- Tahkim
- Arabuluculuk
Bireysel Başvuru

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz 5
Kısaltmalar 21
Birinci Ünite
MEDENİ USUL HUKUKU HAKKINDA GENEL BİLGİLER VE MEDENİ USUL HUKUKUNUN TEMEL İLKELERİ
GİRİŞ 23
Birinci Kısım
MEDENİ USUL HUKUKU HAKKINDA GENEL BİLGİLER
I. MEDENİ USUL HUKUKUNUN DİĞER HUKUK ALANLARI İÇERİSİNDEKİ YERİ VE ANLAMI 25
II. MEDENİ USUL HUKUKUNUN AMACI 28
III. MEDENİ USUL HUKUKUNUN KAYNAKLARI 29
IV. MEDENİ USUL HUKUKUNUN YER VE ZAMAN BAKIMINDAN UYGULANMASI 31
A. Medeni Usul Hukukunun Yer Bakımından Uygulanması 31
B. Medeni Usul Hukukunun Zaman Bakımından Uygulanması 32
V. YARGI TEŞKİLATI 33
A. Yargı ve Yargısal Faaliyet 33
B. Yargı Yolları 34
1. Genel Olarak Yargı Yolları ve Yargı Yolları Arasındaki İlişki 34
2. Anayasa Yargısı 35
3. İdari Yargı 35
4. Adli Yargı 37
C. Medeni Usul Hukukunda Çekişmeli Yargı Çekişmesiz Yargı Ayrımı 39
D. Çekişmesiz Yargının Diğer Özellikleri 42
İkinci Kısım
MEDENİ USUL HUKUKUNUN TEMEL İLKELERİ
I. MEDENİ USUL HUKUKUNUN TEMEL İLKELERİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER 44
II. TASARRUF İLKESİ 45
III. TARAFLARCA GETİRİLME İLKESİ 47
IV. TEKSİF İLKESİ 49
V. TALEPLE BAĞLILIK İLKESİ 50
VI. HUKUKİ DİNLENİLME HAKKI 51
VII. ALENİYET İLKESİ 53
VIII. DÜRÜST DAVRANMA VE DOĞRUYU SÖYLEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ 55
IX. YARGILAMANIN SEVK VE İDARESİ 56
X. HUKUKUN UYGULANMASI 58
XI. HÂKİMİN DAVAYI AYDINLATMA ÖDEVİ 58
XII. DOĞRUDANLIK İLKESİ 60
XIII. USUL EKONOMİSİ İLKESİ 60
ÜNİTE ÖZETİ 64
ÜNİTE SORULARI 65
İkinci Ünite
ADLİ YARGI MAHKEME TEŞKİLATI, MAHKEMELERDE ÇALIŞAN KİŞİLER VE MAHKEMELER ARASINDAKİ İLİŞKİ
GİRİŞ 69
Birinci Kısım
MEDENİ YARGI HUKUK MAHKEMELERİ VE BU MAHKEMELER
ARASINDAKİ İLİŞKİLER
I. MEDENİ YARGI HUKUK MAHKEMELERİ 71
II. MEDENİ YARGI İLK DERECE MAHKEMELERİ 72
III. ÖZEL MAHKEMELER 72
A. İcra Mahkemesi 72
1. İcra Mahkemesinin Görevleri 72
2. İcra Mahkemesinde Görülen Yargılamaların Bazı Özellikleri 73
B. Aile Mahkemesi 74
1. Aile Mahkemeleri Hakkında Genel Bilgiler 74
2. Aile Mahkemesinin Görevleri 75
C. Tüketici Mahkemesi 75
D. Fikrî ve Sınai Haklar Mahkemesi 77
E. İş Mahkemesi 78
F. Kadastro Mahkemesi 80
1. Kadastro Mahkemesi Hakkında Genel Bilgiler 80
2. Kadastro Mahkemesinin Görevleri 81
G. Asliye Ticaret Mahkemesi 82
IV. GENEL MAHKEMELER 85
A. Sulh Hukuk Mahkemesi 85
B. Asliye Hukuk Mahkemesi 86
V. İLK DERECE MAHKEMELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ 87
A. Görev 87
1. Görev Kurallarının Niteliği 88
2. Görev İtirazının İleri Sürülmesi ve Görevsizlik Kararının Sonuçları 89
B. Yetki 91
1. Kesin Olmayan Yetki Kuralları 92
a. Genel Yetki Kuralları 92
b. Özel Yetki Kuralları 94
2. Kesin Yetki Kuralları 96
3. Yetki Sözleşmesi 97
4. Yetki İtirazı ve Yetki İtirazının Sonuçları 99
C. Merci (Yargılama Yeri) Tayini 101
1. Genel Olarak Merci Tayini 101
2. Merci Tayini (Yargı Yeri Belirtilmesi) Usulü 102
D. İkinci Derece Mahkemeleri (Bölge Adliye Mahkemeleri) 104
1. Bölge Adliye Mahkemesi Hakkında Genel Bilgiler 104
2. Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairelerinin Görevleri 104
E. Üçüncü Derece Mahkemesi (Yargıtay) 106
F. İstinabe ve Naip Tayini 107
1. İstinabe 107
2. Naip Tayini 109
İkinci Kısım
MAHKEMELERDE ÇALIŞAN KİŞİLER
I. MAHKEMEDE ÇALIŞAN KİŞİLER HAKKINDA GENEL BİLGİLER 110
A. Hâkimler 110
1. Hâkimin Davadan Çekinmesi (Davaya Bakmaktan Yasaklı Olması) 112
a. Çekinme Nedenleri 112
b. Hâkimin Çekinme Usulü 113
2. Hâkimin Reddi 113
a. Hâkimin Reddi Nedenleri 113
b. Hâkimin Reddi Usulü 114
c. Hâkimin Reddine Bağlanan Sonuçlar 116
2. Hâkimlerin Sorumluluğu 117
a.Genel Olarak Hakimin Sorumluluğu 117
b. Hâkimlerin Hukuki Sorumluluğu 117
c. Davaların Açılacağı Mahkeme ve Yargılama Usulü 118
B. Avukatlar 119
C. Zabıt Kâtipleri (Yazıcı) 122
ÜNİTE ÖZETİ 123
ÜNİTE SORULARI 125
Üçüncü Ünite
DAVA TEORİSİ, DAVADA TARAF VE İLGİLİLERİN ROLLERİ
GİRİŞ 129
Birinci Kısım
DAVA TEORİSİ
I. DAVA KAVRAMI 130
II. TARAFLAR 130
III. DAVA ŞARTLARI 131
IV. İLK İTİRAZLAR 133
V. DAVA ÇEŞİTLERİ 133
A. Eda Davası 133
B. Tespit Davaları 134
C. İnşai Davalar 135
D. Belirsiz Alacak Davası 135
E. Kısmi Dava 136
F. Terditli Dava 137
G. Seçimlik Davalar 137
H. Davaların Yığılması (Objektif Dava Birleşmesi) 138
I. Topluluk (Grup) Davası 138
İkinci Kısım
DAVANIN TARAFLARI VE DAVADA İLGİLİLERİN ROLLERİ
I. TARAF EHLİYETİ 140
II. DAVA EHLİYETİ 140
III. TARAF SIFATI (HUSUMET) 141
IV. DAVA TAKİP YETKİSİ 142
V. DAVA ARKADAŞLIĞI 143
A. Mecburî Dava Arkadaşlığı 143
B. İhtiyari Dava Arkadaşlığı 145
VI. DAVADA TEMSİL 146
A. Kanuni Temsil 147
B. İradi Temsil (Davaya Vekâlet) 147
VII. DAVADA TARAF DEĞİŞİKLİĞİ 150
A. Kanuni Taraf Değişikliği 150
B. İradi Taraf Değişikliği 150
VIII. DAVAYA MÜDAHALE 152
A. Aslî Müdahale 152
B. Fer’i Müdahale 153
C. Müdahalenin Etkisi 154
IX. DAVANIN İHBARI 154
ÜNİTE ÖZETİ 156
ÜNİTE SORULARI 157
Dördüncü Ünite
DAVA AÇILMASI, ÖN İNCELEME VE TAHKİKAT
GİRİŞ 161
Birinci Kısım
DAVA AÇILMASI
I. DAVA AÇILMASI VE SÜRELER HAKKINDA GENEL BİLGİLER 163
II. SÜRELER 163
III. ADLİ TATİL 164
IV. ESKİ HÂLE GETİRME 166
V. TEBLİGAT 167
VI. YARGILAMA USULLERİ 169
VII. YARGILAMA HARÇ VE GİDERLERİ 171
A. Yargılama Harçları 172
B. Harçtan Muafiyet ve İstisnalar 174
C. Yargılama Giderleri 175
D. Yargılama Giderlerine Hükmedilmesi ve Yargılama Giderlerinden Sorumluluk 178
1. Yargılama Giderlerine Hükmedilmesi 178
2. Yargılama Giderlerinden Sorumluluk 179
3. Dava Hakkının Kötüye Kullanılmasının ve Dürüstlük Kuralına Aykırı Davranmanın Yargılama Giderlerine Etkisi 180
VIII. ADLİ YARDIM 181
A. Adli Yardım Hakkında Genel Olarak 181
B. Adli Yardımdan Yararlanacak Kişiler 182
C. Adli Yardımın Kapsamı 183
D. Adli Yardım Talebi 183
E. Adli Yardım Talebinin İncelenmesi 184
F. Adli Yardım Kararının Kaldırılması 184
IX. UYAP (ULUSAL YARGI AĞI BİLİŞİM SİSTEMİ) 185
İkinci Kısım
DİLEKÇELER AŞAMASI
I. DAVA DİLEKÇESİ 186
A. Dava Dilekçesi ve Dilekçenin Unsurları 186
B. Dava Dilekçesinin Unsurlarında Eksiklik Bulunması 189
C. Dava Açılmasının Sonuçları 191
II. CEVAP DİLEKÇESİ 195
A. Cevap Dilekçesi Hakkında Genel Bilgiler 195
B. Cevap Dilekçesinin Unsurları 196
C. Davalının Savunma Vasıtaları 197
D. Karşı Dava 202
III. İKİNCİ DİLEKÇELER 204
IV. İDDİA VE SAVUNMAYI DEĞİŞTİRME VEYA GENİŞLETME YASAĞI 205
A.Genel Olarak İddia ve Savunmayı Değiştirme veya Genişletme Yasağı 205
B. İddia ve Savunmayı Değiştirme veya Genişletme Yasağının Aşılma Halleri 208
1. Karşı Tarafın Açık Rızası 208
2. Islah 208
3. Dava Konusunun Devri (Müddeabihin Temliki) 210
Üçüncü Kısım
ÖN İNCELEME VE TAHKİKAT
I. ÖN İNCELEME 212
A. Ön İnceleme Hakkında Genel Bilgiler 212
B. Ön İncelemenin Kapsamı 213
C. Ön İnceleme Duruşması 215
II. HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRELER VE ZAMANAŞIMI HAKKINDA İNCELEME 215
III. TAHKİKAT 216
A. Tahkikat Hakkında Genel Bilgiler 216
B. Tahkikat Aşamasında Duruşma Yapılması 217
C. Tahkikatın Yürütülmesi 218
D. Duruşma Düzeni 220
E. Duruşma Tutanağı ve İçeriği 221
F. Dava Dosyasını İlgilendiren Bazı Özel Durumlar 222
G. Tahkikat Aşamasında Gerçekleşebilecek Bazı Özel Durumlar 223
1. İsticvap 223
a. İsticvap Hakkında Gnel Bilgiler 223
b. İsticvabın Yapılması 225
2. Ön Sorun 226
3. Bekletici Sorun 227
4. Davaların Birleştirilmesi ve Ayrılması 228
a. Davaların Birleştirilmesi 228
b. Davaların Ayrılması 229
5. Dava Dosyasının İşlemden Kaldırılması 230
a. Dava Dosyasının İşlemden Kaldırılması ve Dosyanın İşlemden KaldırılmaNedenleri 230
b. Davanın Yenilenmesi 231
c. Dava Dosyanın İşlemden Kaldırılmasının Sonuçları 231
6. Disiplin Para Cezası 232
ÜNİTE ÖZETİ 234
ÜNİTE SORULARI 236
Beşinci Ünite
İSPAT HUKUKU
GİRİŞ 241
Birinci Kısım
GENEL OLARAK İSPAT HUKUKU VE KESİN DELİLLER
I. İSPAT KURALLARI HAKKINDA GENEL BİLGİLER 243
II. İSPAT YÜKÜ 243
III. KARİNELER 245
IV. DELİLLER 246
A. Delillerin İncelenmesi ve Delilden Vazgeçme 247
B. Delil Sözleşmesi 248
C. Delil Türleri 249
İkinci Kısım
KESİN DELİLLER
I. SENET 251
A. Senet ve Belge Kavramı 251
B. Senet Hakkında Genel Bilgiler 251
C. Senedin Unsurları 252
D. Adî Senetler 252
E. Resmî Senetler 253
F. Senetlerin İbraz Edilme Zorunluluğu 254
G. Senetle İspat Kuralı 256
II. YEMİN 259
III. KESİN HÜKÜM 260
A. Şeklî Anlamda Kesin Hüküm 261
B. Maddi Anlamda Kesin Hüküm 261
IV. İKRAR 262
Üçüncü Kısım
TAKDİRİ DELİLLER
I. TANIK BEYANI 265
A. Tanıkların Gösterilmesi ve Dinlenilmesi 265
B. Tanık Beyanlarının Değerlendirilmesi 268
C. Tanıklıktan Çekinme 269
II. BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ 271
A. Bilirkişi İncelemesi Hakkında Genel Bilgiler 271
B. Bilirkişinin Yasaklılığı ve Reddi 273
C. Bilirkişinin Yükümlülükleri ve Yetkileri 274
D. Bilirkişinin Oy ve Görüşünün Değerlendirilmesi 277
E. Bilirkişinin Hukuki ve Cezaî Sorumluluğu 278
III. KEŞİF 279
IV. UZMAN GÖRÜŞÜ 281
ÜNİTE ÖZETİ 283
ÜNİTE SORULARI 285
Altıncı Ünite
İLK DERECE YARGILAMASININ SONA ERMESİ
GİRİŞ 289
I. TAHKİKATIN SONA ERMESİ 289
II. SÖZLÜ YARGILAMA 290
IV. KARAR VE KARAR ÇEŞİTLERİ 292
V. HÜKÜM 294
A. Hükmün Verilmesi 294
B. Hükmün Unsurları 296
C. Hükmün Etkisi 297
D. Hukuk ve Ceza Mahkemesi Kararlarının Birbirine Etkisi 299
E. Hükmün Tavzih ve Tashihi 300
VI. DAVAYA SON VEREN TARAF İŞLEMLEİR 301
A. Genel Olarak Davaya Son Veren Taraf İşlemleri 301
B. Davadan Feragat 302
C. Davayı Kabul 304
D. Sulh 306
ÜNİTE ÖZETİ 308
ÜNİTE SORULARI 309
Yedinci Ünite
KANUN YOLLARI
GİRİŞ 313
Birinci Kısım
KANUN YOLLARI HAKKINDA GENEL BİLGİLER
I. KANUN YOLU KAVRAMI VE KANUN YOLLARININ AMACI 314
II. KANUN YOLLARININ TEMEL ÖZELLİKLERİ 315
III. KANUN YOLUNA BAŞVURU SÜRESİ VE BAŞVURUDAN FERAGAT 316
IV. KANUN YOLU AYRIMLARI 318
İkinci Kısım
İSTİNAF KANUN YOLU
I. İSTİNAF YOLU HAKKINDA GENEL BİLGİLER 320
II. İSTİNAF YOLUNA BAŞVURULABİLECEK KARARLAR 321
III. İSTİNAF YOLUNA BAŞVURU 322
A. İstanaf Yoluna Başvuru Şekli ve Zamanı 322
B. İstinaf Başvurusunun İncelenmesi 325
C. İstinaf Yolunda Duruşma Yapılması 326
D. İstinaf Yolunda Yapılamayacak İşlemler 328
E. İstinaf Yoluna Başvuru Sonucunda Verilebilecek Kararlar 328
Üçüncü Kısım
TEMYİZ KANUN YOLU
I. TEMYİZ KANUN YOLU HAKKINDA GENEL BİLGİLER 330
II. TEMYİZE TABİ OLAN VE TEMYİZ EDİLEMEYEN KARARLAR 333
III. TEMYİZ YOLUNA BAŞVURULMASI 334
IV. YARGITAY’IN TEMYİZ İNCELEMESİ 335
A.Temyiz İncelemesi 335
B. Temyiz (Bozma Nedenleri 336
C. Temyiz İncelemesi Neticesinde Verilecek Kararlar 338
D. Bozma Kararı Üzerine Yapılacak İşlemler 339
E. Bozma Kararı Üzerine Dosyanın İlk Derece Mahkemesine Gönderilmesine 340
F. Bozma Kararı Üzerine Dosyanın Bölge Adliye Mahkemesine Gönderilmesi 341
V. KANUN YARARINA TEMYİZ 342
Dördüncü Kısım
YARGILAMANIN İADESİ VE DEĞİŞİKLİK DAVASI
I. YARGILAMANIN İADESİ 344
A. Yargılamanın İadesi Hakkında Genel Bilgiler 344
B. Yargılamanın İadesi Sebepleri 345
C. Yargılamanın İadesini Talep Süresi 348
D. Yargılamanın İadesi Talebinin İncelenmesi 349
II. DEĞİŞİKLİK DAVASI 350
ÜNİTE ÖZETİ 353
ÜNİTE SORULARI 355
Sekizinci Ünite
GEÇİCİ HUKUKİ KORUMALAR, TAHKİM, ARABULUCULUK VE BİREYSEL BAŞVURU
GİRİŞ 359
Birinci Kısım
GEÇİCİ HUKUKİ KORUMA TEDBİRLERİ
I. GENEL OLARAK GEÇİCİ HUKUKİ KORUMA TEDBİRLERİ 361
II. İHTİYATİ TEDBİRLER 362
A. Genel Olarak İhtiyati Tedbirler 362
B. İhtiyati Tedbir Türleri 363
C. İhtiyati Tedbir Talebi 363
D. İhtiyati Tedbir Talebinin İncelenmesi 364
E. İhtiyati Tedbir Kararı 365
F. İhtiyati Tedbiri Tamamlayan İşlemler 366
G. İhtiyati Tedbir Kararının Uygulanması 367
H. İhtiyati Tedbir Kararının Değiştirilmesi veya Kaldırılması 369
I. İhtiyati Tedbire İlişkin Kanun Yolları 370
1. İhtiyati Tedbirlere İlişkin Kanun Yolları Hakkında Genel Bilgiler 370
2. İhtiyati Tedbir Kararına İtiraz 372
3. İhtiyati Tedbir Kararına Karşı İstinaf 373
4. İhtiyati Tedbir Kararlarına Karşı Temyiz 373
İ. İhtiyati Tedbirden Kaynaklanan Tazminat Davası 374
J. İhtiyati Tedbir ve İhtiyati Haczin Karşılaştırılması 375
III. DELİLLERİN TESPİTİ 376
İkinci Kısım
TAHKİM
I. TAHKİM HAKKINDA GENEL BİLGİLER 379
II. TAHKİM SÖZLEŞMESİ 381
III. HAKEM SÖZLEŞMESİ 383
A. Hakem Sözleşmesi Hakkında Genel Bilgiler 383
B. Hakemlerin Sayısı ve Seçimi 384
C. Hakemlerin Çekinmesi ve Reddi Usulü 385
D. Hakemin Yetkisine İtiraz ve Hakemin Kendi Yetkisi Hakkında Karar Vermesi 387
E. Hakem Ücreti 387
F. Hakemlerin Sorumluluğu 388
IV. TAHKİMDE YARGILAMA USULÜ 388
A. Tahkimde Görevli ve Yetkili Mahkeme 388
B. Tahkimde İhtiyati Tedbir ve Delil Tespiti Kararlarının Verilmesi 390
C. Tahkim Yerinin Belirlenmesi ve Dava Açılması 391
D. Tahkim Yargılamasının Gösterdiği Özellikler 392
E. Tahkim Yargılamasının Süresi ve Hakem Kararı 394
F. Tahkim Yargılamasının Sona Ermesi 394
G. Hakem Kararlarına Karşı Kanun Yolları 395
1. İptal Davası 396
2. Yargılamanın İadesi 396
H. Kararın İcrası 396
Üçüncü Kısım
ARABULUCULUK
I. ARABULUCULUK HAKKINDA GENEL BİLGİLER 397
II. ARABULUCU VE ARABULUCUNUN ÖZELLİKLERİ 398
III. ARABULUCUNUN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 398
A. Arabulucunun Hakları 398
B. Arabulucunun Yükümlülükleri 399
IV. ARABULUCULUK FAALİYETİ VE ARABULUCULUĞUN ÖZELLİKLERİ 399
A. Arabuluculuk ve Arabuluculuğun Özellikleri 399
B. Arabuluculuk Faaliyetinin Başlaması ve Yürütülmesi 401
C. Arabuluculuğun Sona Ermesi 402
Dördüncü Kısım
BİREYSEL BAŞVURU
I. ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU 404
A. Bireysel Başvuru Hakkında Genel Bilgiler 404
B. Bireysel Başvurunun Temel Özellikleri 406
1. Süreye İlişkin Özellikler 406
2. Davacıya İlişkin Özellikler 407
3. Davalıya İlişkin Özellikler 408
4. Bireysel Başvurunun Konusuna İlişkin Özellikler 408
C. Bireysel Başvuru Yolunda Anayasa Mahkemesi Kararları 408
II. AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU 410
ÜNİTE ÖZETİ 412
ÜNİTE SORULARI 415
Kaynakça 419
Kavramlar Dizini 42

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
34,90   
34,90   
2
17,45   
34,90   
3
11,63   
34,90   
4
8,73   
34,90   
5
7,33   
36,65   
6
6,17   
36,99   
7
5,33   
37,34   
8
4,71   
37,69   
9
4,23   
38,04   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
34,90   
34,90   
2
17,45   
34,90   
3
11,63   
34,90   
4
8,73   
34,90   
5
7,33   
36,65   
6
6,17   
36,99   
7
5,33   
37,34   
8
4,71   
37,69   
9
4,23   
38,04   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
34,90   
34,90   
2
17,45   
34,90   
3
11,63   
34,90   
4
8,73   
34,90   
5
7,33   
36,65   
6
6,17   
36,99   
7
5,33   
37,34   
8
4,71   
37,69   
9
4,23   
38,04   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
34,90   
34,90   
2
17,45   
34,90   
3
11,63   
34,90   
4
8,73   
34,90   
5
7,33   
36,65   
6
6,17   
36,99   
7
5,33   
37,34   
8
4,71   
37,69   
9
4,23   
38,04   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
34,90   
34,90   
2
17,45   
34,90   
3
11,63   
34,90   
4
8,73   
34,90   
5
7,33   
36,65   
6
6,17   
36,99   
7
5,33   
37,34   
8
4,71   
37,69   
9
4,23   
38,04   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
34,90   
34,90   
2
   
   
3
   
   
4
   
   
5
   
   
6
   
   
7
   
   
8
   
   
9
   
   
Kapat