Medeni Hukuk Pratik Çalışmalar Murat Doğan

Medeni Hukuk Pratik ÇalışmalarTemel Kavramlar - Kişiler Hukuku - Aile Hukuku


Basım Tarihi
2022-04
Sayfa Sayısı
448
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786258092752
Boyut
16x24
Baskı
1Prof. Dr. Murat DOĞAN

Doç. Dr. Gökhan ŞAHAN

Dr. Öğr. Üy. İsmail ATAMULU

Dr. Öğr. Üy. Harun Mirsad GÜNDAY

Arş. Gör. Alperen POLAT

Arş. Gör. Zeynep Ayar BİRKİN

 

İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ5
İÇİNDEKİLER 7
TABLOLAR 19
GİRİŞ 21
MEDENÎ HUKUKTA
PRATİK ÇALIŞMA ÇÖZÜMÜNE İLİŞKİN
YÖNTEM VE TEMEL İLKELER
I PRATİK ÇALIŞMANIN GEREKLİLİĞİ 21
II PRATİK ÇALIŞMADA TAKİP EDİLECEK YÖNTEM VE İLKELER 23
A) HAZIRLIK SAFHASI 23
1 Somut Olayın İncelenmesi 23
Örnek Tablo25
2 Soruların İncelenmesi 25
3 Uyuşmazlığın Niteliğinin ve Uygulanacak Hukuk Kuralının
Belirlenmesi 28
B) ÇÖZÜMÜ BULMA VE CEVAPLAMA SAFHASI 30
1 Hukukî Dayanağın (Hukuk Kuralının) Uygulama Şartlarını Belirleme
(Tanım ve Niteleme / Büyük Önerme) 30
2 Hukuk Kuralının Somut Olaya Uygulanması ve Gerekçelendirme
(Küçük Önerme) 32
3 Sonuç Çıkarma 34
C) ÖZEL DURUMLAR 35
1 Somut Olaydaki Bilgilerin Yeterli Olmaması Halinde Cevaplama
Tarzı 35
8 İçindekiler
2 Hukukî Uyuşmazlıkta Talebin Birden Fazla Hukukî Sebebe Dayanması
(Hakların Yarışması) 36
BÖLÜM 1
HAKLAR
KONUYA İLİŞKİN OLAYDA BİLİNMESİ / TESPİTİ GEREKEN HUSUSLAR 39
KONUYA İLİŞKİN TABLOLAR 40
Tablo 1 - Hakkın türleri40
Tablo 2 - Para ile ölçülebilen değeri bulunup bulunmaması açısından40
KONUYA İLİŞKİN ÖRNEK YARGITAY KARARLARI 43
OLAY - 1 (Hak Kavramı - Türleri - Sağladığı Yetkiler- Şerhin Etkisi)
Olaydaki Hak veya Hukukî İlişkiye İlişkin Tespitler47
SORULAR VE CEVAPLAR 47
OLAY - 2 (Hak Kavramı - Türleri - Sağladığı Yetkiler - Kişilik Hakkının İhlali)32
Olaydaki Hak veya Hukukî İlişkiye İlişkin Tespitler50
SORULAR VE CEVAPLAR 51
OLAY - 3 (Hak Kavramı - Türleri – Nitelikleri) 53
OLAYDAKİ HAK VEYA HUKUKİ İLİŞKİYE İLİŞKİN TESPİTLER53
SORULAR VE CEVAPLAR 53
OLAY - 4 (Mülkiyet Hakkı - Oturma Hakkı - Kiradan Doğan Alacak Hakkı - Şerhin
Etkisi Taşınmaz Yükü - Eşyaya Bağlı Borç (Hak) 55
OLAYDAKİ HAK VEYA HUKUKİ İLİŞKİYE İLİŞKİN TESPİTLER55
SORULAR VE CEVAPLAR 56
OLAY - 5 (Alacak Hakkı - Oturma Hakkı -Mutlak Hak - Nisbî Hak- Önalım Hakkı -
Yenilik Doğuran Hak) 58
OLAYDAKİ HAK VEYA HUKUKİ İLİŞKİYE İLİŞKİN TESPİTLER58
SORULAR VE CEVAPLAR 58
BÖLÜM 2
HUKUKİ İŞLEM
KONUYA İLİŞKİN OLAYDA BİLİNMESİ / TESPİTİ GEREKEN HUSUSLAR 63
KONUYA İLİŞKİN TABLOLAR 64
KONUYA İLİŞKİN ÖRNEK YARGITAY KARARLARI 65
İçindekiler 9
OLAY - 6 (Hukukî İşlem Türleri - Alacağın Devri - Taşınmaz Satış Vaadi –
Vasiyetname)67
OLAYDAKİ HAK VEYA HUKUKİ İLİŞKİYE İLİŞKİN TESPİTLER 67
SORULAR VE CEVAPLAR68
OLAY- 7 (Hukukî İşlem - Hukukî İşleminin Geçerlilik Şartları - Dürüstlük Kuralına
Aykırılık)70
OLAYDAKİ HAK VEYA HUKUKİ İLİŞKİYE İLİŞKİN TESPİTLER 70
SORULAR VE CEVAPLAR70
OLAY - 8 (Hak Kavramı - Türleri - Mutlak Haklar - Nisbî Haklar- Hukukî İşlemin
Türleri - Borçlandırıcı İşlem - Tasarruf İşlemi)73
OLAYDAKİ HAK VEYA HUKUKİ İLİŞKİYE İLİŞKİN TESPİTLER 74
SORULAR VE CEVAPLAR75
OLAY - 9 (Hukukî İşlemin Türleri - Bağışlama Sözleşmesi - Satış Sözleşmesi -
Borçlandırıcı İşlem - Şarta ve Vadeye Bağlı İşlem 78
OLAYDAKİ HAK VEYA HUKUKİ İLİŞKİYE İLİŞKİN TESPİTLER 78
SORULAR VE CEVAPLAR79
BÖLÜM 3
İYİNİYET
KONUYA İLİŞKİN OLAYDA BİLİNMESİ / TESPİTİ GEREKEN HUSUSLAR83
KONUYA İLİŞKİN TABLOLAR 84
KONUYA İLİŞKİN ÖRNEK YARGITAY KARARLARI 87
OLAY - 10 (Hukukî İşlem Türleri - Taşınırlar Üzerinde Aynî Hak Kazanımında
İyiniyetin Korunması)92
OLAYDAKİ HAK, HUKUKİ İLİŞKİ VE AYNÎ HAK KAZANIMINA İLİŞKİN
TESPİTLER 92
SORULAR VE CEVAPLAR94
OLAY - 11 (Taşınırlar Üzerinde Aynî Hak Kazanımı - Taşınır Davası - Kazandırıcı
Zamanaşımı - Kişilik Hakkının İhlali)100
OLAYDAKİ AYNÎ HAKKIN KAZANIMINA İLİŞKİN TESPİTLER101
SORULAR VE CEVAPLAR101
OLAY - 12 (Taşınırlar Üzerinde Aynî Hak Kazanımında İyiniyetin Korunması - Taşınır
Davası)105
10 İçindekiler
OLAYDAKİ AYNÎ HAK KAZANIMINA İLİŞKİN TESPİTLER 106
SORULAR VE CEVAPLAR 107
OLAY - 13 (Hukukî İşlemin Geçerlilik Şartları - Hakkın Kötüye Kullanılması –
İyiniyet)109
OLAYDAKİ AYNÎ HAK KAZANIMINA İLİŞKİN TESPİTLER 109
SORULAR VE CEVAPLAR 110
OLAY - 14 (Hak Kavramı ve Türleri - Taşınmaz Üzerinde Aynî Hakkın
Kazanımında İyiniyetin Korunması)114
OLAYDAKİ AYNÎ HAKKIN KAZANIMINA İLİŞKİN TESPİTLER114
SORULAR VE CEVAPLAR 115
BÖLÜM 4
DÜRÜSTLÜK KURALI
KONUYA İLİŞKİN OLAYDA BİLİNMESİ / TESPİTİ GEREKEN HUSUSLAR 117
KONUYA İLİŞKİN TABLOLAR118
KONUYA İLİŞKİN ÖRNEK YARGITAY KARARLARI120
OLAY - 15 (Taşınırların İyiniyetle Kazanımı - Dürüstlük Kuralına Aykırılık -
Culpa in Contrahendo Sorumluluğu)125
OLAYDAKİ HAK VEYA HUKUKİ İLİŞKİYE İLİŞKİN TESPİTLER125
SORULAR VE CEVAPLAR 125
OLAY - 16 (Dürüstlük Kuralından Kaynaklanan Sorumluluk - Yan Yükümlülük) 128
OLAYDAKİ HAK VEYA HUKUKİ İLİŞKİYE İLİŞKİN TESPİTLER128
SORULAR VE CEVAPLAR 128
OLAY - 17 (Dürüstlük Kuralı - Şekle Aykırılık) 131
OLAYDAKİ HAK VEYA HUKUKİ İLİŞKİYE İLİŞKİN TESPİTLER131
SORULAR VE CEVAPLAR 132
BÖLÜM 5
ÖLÜM KARİNESİ-GAİPLİK
KONUYA İLİŞKİN OLAYDA BİLİNMESİ / TESPİTİ GEREKEN HUSUSLAR 135
KONUYA İLİŞKİN TABLOLAR136
KONUYA İLİŞKİN ÖRNEK YARGITAY KARARLARI140
OLAY - 18 (Gaiplik Kararı - Gaiplik Kararı Alma Usulü ve Sonuçları)144
İçindekiler 11
OLAYDAKİ HAK VEYA HUKUKİ İLİŞKİYE İLİŞKİN TESPİTLER 144
SORULAR VE CEVAPLAR144
OLAY - 19 (Ölüm Karinesi - Gaiplik Kararı - Ölüm Karinesi ile Gaiplik Kararının
Şartları ve Sonuçları)149
OLAYDAKİ HAK VEYA HUKUKİ İLİŞKİYE İLİŞKİN TESPİTLER 149
SORULAR VE CEVAPLAR150
OLAY - 20 (Gaiplik Kararı - Gaiplik Kararının Alınması Usulü - Gaiplik Kararının
Sonuçları)154
OLAYDAKİ HAK VEYA HUKUKİ İLİŞKİYE İLİŞKİN TESPİTLER 154
SORULAR VE CEVAPLAR155
OLAY - 21 (Ölüm Karinesi - Ölüm Karinesinin Uygulanması ve Sonuçları)158
OLAYDAKİ HAK VEYA HUKUKİ İLİŞKİYE İLİŞKİN TESPİTLER 158
SORULAR VE CEVAPLAR159
OLAY - 22 (Karine Kavramı - Gaiplik Kararı - Ölüm Tehlikesi İçinde Kaybolma)161
OLAYDAKİ HAK VEYA HUKUKİ İLİŞKİYE İLİŞKİN TESPİTLER 161
SORULAR VE CEVAPLAR162
BÖLÜM 6
EHLİYET
KONUYA İLİŞKİN OLAYDA BİLİNMESİ / TESPİTİ GEREKEN HUSUSLAR167
KONUYA İLİŞKİN TABLOLAR 168
KONUYA İLİŞKİN ÖRNEK YARGITAY KARARLARI 172
OLAY - 23 (Sınırlı Ehliyetsizin Fiil Ehliyeti - Kişiye Sıkı Sıkıya Bağlı Hakları Kullanma
Ehliyeti - Haksız Fiil Sorumluluğu)175
OLAYDAKİ UYUŞMAZLIĞA KONU İŞLEM VE FİİL İLE 175
FİİL EHLİYETİNE İLİŞKİN TESPİTLER175
SORULAR VE CEVAPLAR176
OLAY - 24 (Tam Ehliyetsizin Fiil Ehliyeti - Haksız Fiil Sorumluluğu - Kişiye Sıkı
Sıkıya Bağlı Hakları Kullanma Ehliyeti)180
OLAYDAKİ UYUŞMAZLIĞA KONU İŞLEM VE FİİL İLE FİİL EHLİYETİNE İLİŞKİN
TESPİTLER 180
SORULAR VE CEVAPLAR181
12 İçindekiler
OLAY - 25 (Sınırlı Ehliyetsizin Fiil Ehliyeti - Yasal Temsilcinin Yasak İşlemleri -
Kısıtlanma Kararının İlanı ve Etkisi) 183
OLAYDAKİ UYUŞMAZLIĞA KONU İŞLEM VE FİİL İLE FİİL EHLİYETİNE İLİŞKİN
TESPİTLER 183
SORULAR VE CEVAPLAR 184
OLAY - 26 (Kısıtlının Fiil Ehliyeti - Ehliyetsizlik Sebebiyle Geçersiz Olan
Sözleşmenin Geçersizliğinin İleri Sürülmesinin Hakkın Kötüye Kullanımı
Teşkil Etmesi - Geçici Ayırt Etme Gücü Kaybının Haksız Fiil Sorumluluğuna
Etkisi)187
OLAYDAKİ UYUŞMAZLIĞA KONU İŞLEM VE FİİL İLE FİİL EHLİYETİNE İLİŞKİN
TESPİTLER 188
SORULAR VE CEVAPLAR 189
OLAY - 27 (Ergin Tam Ehliyetsizin Kısıtlanma Kararının İlanı ve Sonuçları -
Ehliyetsizlik Sebebiyle Geçersiz Olan Sözleşmenin Geçersizliğinin İleri
Sürülmesinin Hakkın Kötüye Kullanılması Teşkil Etmesi) 193
OLAYDAKİ UYUŞMAZLIĞA KONU İŞLEM VE FİİL İLE FİİL EHLİYETİNE İLİŞKİN
TESPİTLER 193
SORULAR VE CEVAPLAR 194
OLAY - 28 (Akıl Hastalığı Sebebiyle Kısıtlanmanın Ayırt Etme Gücüne Etkisi -
Pazar ve Benzeri Yerden Alınan Eşyaya İlişkin İyiniyetin Ehliyet Karşısındaki
Durumu – Gaiplik) 197
OLAYDAKİ UYUŞMAZLIĞA KONU İŞLEM VE FİİL İLE FİİL EHLİYETİNE İLİŞKİN
TESPİTLER 197
SORULAR VE CEVAPLAR 198
OLAY- 29 (Kısıtlılık Kararının İlanının İyiniyetli Muhatap Tarafından Bilinmemesi -
İyiniyetin Korunmayacağı Hal - Ehliyetsiz Kişinin Fiil Ehliyeti - Haksız Fiil
Sorumluluğu)202
OLAYDAKİ UYUŞMAZLIĞA KONU İŞLEM VE FİİL İLE FİİL EHLİYETİNE İLİŞKİN
TESPİTLER 202
SORULAR VE CEVAPLAR 203
OLAY - 30 (Kısıtlılık Kararı İlan Edilmeden Yapılan Hukukî İşlemin Durumu -
Sınırlı Ehliyetsizin Haksız Fiil Sorumluluğu - Sınırlı Ehliyetsizin Yapamayacağı
Yasak İşlemler - Terk Sebebiyle Boşanma) 210
OLAYDAKİ UYUŞMAZLIĞA KONU İŞLEM VE FİİL İLE FİİL EHLİYETİNE İLİŞKİN
TESPİTLER 210
İçindekiler 13
SORULAR VE CEVAPLAR211
OLAY - 31 (Ehliyetsiz Kişiye Karşı Hakkın Kötüye Kullanılması - Tam Ehliyetsizin
Hukukî İşlemleri)214
OLAYDAKİ UYUŞMAZLIĞA KONU İŞLEM VE FİİL214
İLE FİİL EHLİYETİNE İLİŞKİN TESPİTLER 214
SORULAR VE CEVAPLAR215
OLAY-32 (Sınırlı Ehliyetsiz - Kısıtlama Kararı - Muvazaa - Yolsuz Tescil -
Taşınmazın İyiniyetle Kazanılması - Vasiyetname - Bağışlama Sözleşmesi -
Kişilik Hakkının İhlali)220
OLAYDAKİ UYUŞMAZLIĞA KONU İŞLEM VE FİİL İLE FİİL EHLİYETİNE İLİŞKİN
TESPİTLER 221
SORULAR VE CEVAPLAR222
BÖLÜM 7
KİŞİLİK HAKKI
KONUYA İLİŞKİN OLAYDA BİLİNMESİ / TESPİTİ GEREKEN HUSUSLAR229
KONUYA İLİŞKİN TABLOLAR 230
KONUYA İLİŞKİN ÖRNEK YARGITAY KARARLARI 232
OLAY - 33 (Kişilik Hakkının İhlali ve Kişiliği Koruyan Davalar) 235
OLAYDA YER ALAN OLAYLAR İLE BAŞVURULABİLECEK HUKUKÎ YOLLAR,
HUKUKÎ YOLLARIN ŞARTLARI VE HAK SAHİPLERİ236
SORULAR VE CEVAPLAR236
OLAY - 34 (Kişilik Hakkının İhlali ve Kişiliği Koruyucu Davalar) 242
OLAYDA YER ALAN OLAYLAR İLE BAŞVURULABİLECEK HUKUKÎ YOLLAR,
HUKUKÎ YOLLARIN ŞARTLARI VE HAK SAHİPLERİ242
SORULAR VE CEVAPLAR243
OLAY - 35 (Kişilik Hakkının İhlali ve Kişiliği Koruyucu Davalar - Yerleşim Yeri -
Ayırt Etme Gücünün Geçici Kaybı)247
OLAYDA YER ALAN OLAYLAR İLE BAŞVURULABİLECEK HUKUKÎ YOLLAR,
HUKUKÎ YOLLARIN ŞARTLARI VE HAK SAHİPLERİ248
SORULAR VE CEVAPLAR249
14 İçindekiler
BÖLÜM 8
YERLEŞİM YERİ
KONUYA İLİŞKİN OLAYDA BİLİNMESİ / TESPİTİ GEREKEN HUSUSLAR 257
KONUYA İLİŞKİN TABLOLAR258
KONUYA İLİŞKİN ÖRNEK YARGITAY KARARLARI259
OLAY - 36 (Yerleşim Yeri - Soybağının Reddi)260
OLAYDAKİ HAK VEYA HUKUKİ İLİŞKİYE İLİŞKİN TESPİTLER260
SORULAR VE CEVAPLAR 260
BÖLÜM 9
TÜZEL KİŞİLER
KONUYA İLİŞKİN OLAYDA BİLİNMESİ / TESPİTİ GEREKEN HUSUSLAR 265
KONUYA İLİŞKİN TABLOLAR266
KONUYA İLİŞKİN ÖRNEK YARGITAY KARARLARI268
OLAY - 37 (Dernek Üyeliğinden Çıkarma - Karara İtiraz= 272
OLAYDAKİ UYUŞMAZLIĞA KONU İŞLEM VE FİİL İLE ÜYELİKTEN ÇIKARMAYA
İLİŞKİN TESPİTLER 272
SORULAR VE CEVAPLAR 272
OLAY - 38 (Ölüme Bağlı Tasarruf ile Vakıf Kurma - Vakıf Kurma Ehliyeti - Vakfa
Özgülenen Malların Değerlendirilmesi)275
SORULAR VE CEVAPLAR 275
OLAY - 39 (Dernek Üyeliğinden Çıkarma ve Haklı Sebep) 280
OLAYDAKİ UYUŞMAZLIĞA KONU İŞLEM VE FİİL İLE FİİL EHLİYETİNE İLİŞKİN
TESPİTLER 280
SORULAR VE CEVAPLAR 281
OLAY - 40 (Ayırt Etme Gücünün Geçici Olarak Kaybedilmesi - Dernek Üyeliğinden
Çıkarılma - Üyelikten Çıkarılma Kararına İtiraz)284
OLAYDAKİ UYUŞMAZLIĞA KONU İŞLEM VE FİİL İLE FİİL EHLİYETİNE İLİŞKİN
TESPİTLER 284
SORULAR VE CEVAPLAR 284
OLAY - 41 (Dernek Üyeliğinden Çıkarma - Tüzükte Belirtilen Sebebinin
Gerçekleşmemiş Olması)287
OLAYDAKİ UYUŞMAZLIĞA KONU İŞLEM VE FİİL İLE FİİL EHLİYETİNE İLİŞKİN
TESPİTLER 287
SORULAR VE CEVAPLAR 287
İçindekiler 15
BÖLÜM 10
HISIMLIK
KONUYA İLİŞKİN OLAYDA BİLİNMESİ / TESPİTİ GEREKEN HUSUSLAR291
KONUYA İLİŞKİN ÖRNEK YARGITAY KARARLARI 292
OLAY - 42 (Kan Hısımlığı - Kayın Hısımlığı)293
SORULAR VE CEVAPLAR293
BÖLÜM 11
NİŞANLANMA
KONUYA İLİŞKİN OLAYDA BİLİNMESİ / TESPİTİ GEREKEN HUSUSLAR295
KONUYA İLİŞKİN TABLOLAR 296
KONUYA İLİŞKİN ÖRNEK YARGITAY KARARLARI 298
OLAY - 43 (Nişanlanma - Evlenmenin Yokluğu - Kadının Bekleme Süresi Geçmeden
Evlenmenin Yapılmasının Etkisi)300
OLAYDAKİ HAK VEYA HUKUKİ İLİŞKİYE İLİŞKİN TESPİTLER 301
SORULAR VE CEVAPLAR301
OLAY - 44 (Nişanlanma - Evlilikte İrade Sakatlığı - Evlenme Ehliyeti - Yasal
Temsilcinin Evliliği İptal Hakkı ve Sınırları - Boşanma - Boşanmanın
Sonuçları)308
OLAYDAKİ HAK VEYA HUKUKİ İLİŞKİYE İLİŞKİN TESPİTLER 308
SORULAR VE CEVAPLAR309
OLAY - 45 (Nişanın Haksız Sebeple Sona Ermesi - Soybağının Reddi Davası -
Boşanma Davası) 314
OLAYDAKİ HAK VEYA HUKUKİ İLİŞKİYE İLİŞKİN TESPİTLER 314
SORULAR VE CEVAPLAR314
BÖLÜM 12
EVLENME
KONUYA İLİŞKİN OLAYDA BİLİNMESİ / TESPİTİ GEREKEN HUSUSLAR321
KONUYA İLİŞKİN TABLOLAR 322
KONUYA İLİŞKİN ÖRNEK YARGITAY KARARLARI 324
16 İçindekiler
OLAY - 46 (Evlenme Ehliyeti - Anlaşmalı Boşanma - Yasal Temsilcinin Evliliği İptal
Hakkı ve Sınırları - Evlilik Birliğinin Temsili) 328
OLAYDAKİ HAK VEYA HUKUKİ İLİŞKİYE İLİŞKİN TESPİTLER328
SORULAR VE CEVAPLAR 328
OLAY - 47 (Yakın Derecede Hısımlık Sebebiyle Evlenmenin Mutlak Butlanı - Yasal
Temsilcinin Evliliği İptal Hakkı) 332
OLAYDAKİ HAK VEYA HUKUKİ İLİŞKİYE İLİŞKİN TESPİTLER332
SORULAR VE CEVAPLAR 332
OLAY - 48 (Akıl Hastalığının Evlenmeye Engel Olması - Evliliğin İrade Sakatlığı ile
İptali) 336
OLAYDAKİ HAK VEYA HUKUKİ İLİŞKİYE İLİŞKİN TESPİTLER336
SORULAR VE CEVAPLAR 337
OLAY - 49 (Evlenme Engelleri – Soybağı) 340
OLAYDAKİ HAK VEYA HUKUKİ İLİŞKİYE İLİŞKİN TESPİTLER340
SORULAR VE CEVAPLAR 340
BÖLÜM 12
BOŞANMA VE SONUÇLARI
KONUYA İLİŞKİN OLAYDA BİLİNMESİ / TESPİTİ GEREKEN HUSUSLAR 343
KONUYA İLİŞKİN TABLOLAR344
KONUYA İLİŞKİN ÖRNEK YARGITAY KARARLARI347
OLAY - 50 (Ayırt Etme Gücünün Geçici Kaybının Evliliğe Etkisi - Terk Sebebiyle
Boşanma Davası - Anlaşmalı Boşanma)352
OLAYDAKİ HAK VEYA HUKUKİ İLİŞKİYE İLİŞKİN TESPİTLER352
SORULAR VE CEVAPLAR 353
OLAY - 51 (Evlenmede İrade Bozukluğu Halleri - Soybağının Reddi - Babalık
Karinesi)356
OLAYDAKİ HAK VEYA HUKUKİ İLİŞKİYE İLİŞKİN TESPİTLER356
SORULAR VE CEVAPLAR 357
OLAY - 52 (Evlenme Ehliyeti - Anlaşmalı Boşanma - Babalık Karinesi - Soybağının
Reddi - Yasal Temsilcilerin Birlikte Rıza Göstermesi Gerekliliği)364
OLAYDAKİ HAK VEYA HUKUKİ İLİŞKİYE İLİŞKİN TESPİTLER364
SORULAR VE CEVAPLAR 365
İçindekiler 17
BÖLÜM 14
MAL REJİMİ
KONUYA İLİŞKİN OLAYDA BİLİNMESİ / TESPİTİ GEREKEN HUSUSLAR371
KONUYA İLİŞKİN TABLOLAR 372
KONUYA İLİŞKİN ÖRNEK YARGITAY KARARLARI 375
OLAY - 53 (Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminin Tasfiyesi) 379
OLAYDAKİ HAK VEYA HUKUKİ İLİŞKİYE İLİŞKİN TESPİTLER 379
SORULAR VE CEVAPLAR380
OLAY - 54 (Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminin Tasfiyesi Denkleştirme - Değer Artış
Payı Alacağının Hesabı - Katılma Alacağının Hâkimin Takdiri ile İndirilmesi -
Babalık Karinesinin Başlangıcı - Soybağının Reddi)386
OLAYDAKİ HAK VEYA HUKUKİ İLİŞKİYE İLİŞKİN TESPİTLER 387
SORULAR VE CEVAPLAR387
BÖLÜM 15
SOYBAĞI
KONUYA İLİŞKİN OLAYDA BİLİNMESİ / TESPİTİ GEREKEN HUSUSLAR397
KONUYA İLİŞKİN TABLOLAR 398
KONUYA İLİŞKİN ÖRNEK YARGITAY KARARLARI 403
OLAY - 55 (Soybağının Reddi -Birlikte Evlat Edinmenin Şartları – Tanıma) 404
SORULAR VE CEVAPLAR404
ÇÖZÜMÜ VERİLMEMİŞ PRATİKLER
OLAY – 1 Hak Kavramı - Hakkın Türleri409
OLAY – 2 Hukukî İşlem - Vasiyetname - Rehin Hakkı409
OLAY – 3 Hukukî İşlem - Borçlandırıcı İşlem - Ehliyet410
OLAY – 4 İyiniyet410
OLAY – 5 İyiniyet411
OLAY – 6 İyiniyet - Dürüstlük Kuralı412
OLAY – 7 Ölüm Karinesi - Gaiplik413
OLAY – 8 Ehliyet - Tüzel Kişiler 414
18 İçindekiler
OLAY – 9 Fiil Ehliyeti - Hukukî İşlem415
OLAY - 10 Fiil Ehliyeti416
OLAY – 11 Fiil Ehliyeti417
OLAY – 12 Adın Korunması ve Değiştirilmesi 418
OLAY – 13 Kişilik Hakkının İhlali418
OLAY – 14 Nüfus Kaydının Düzeltilmesi 420
OLAY – 15 Tüzel Kişiler420
OLAY – 16 Vakıf Kurulması - Vakfın Sona Ermesi Halinde Mal Varlığının Tahsisi 421
OLAY – 17 Dernek Üyeliğinden Çıkarılma 421
OLAY – 18 Nişanlanma - Evlenmenin Hükümsüzlüğü - Boşanma - Soybağı 422
OLAY – 19 Evlenmenin Hükümsüzlüğü - Boşanma - Soybağı 423
OLAY – 20 Nişanlanma - Boşanma 424
OLAY – 21 Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi 425
ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR427
CEVAP ANAHTARI448

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Kapat