İş Davaları Rehberi Mustafa Baysal

Avukatlar, Mali Müşavirler ve İK Yöneticileri İçinİş Davaları Rehberiİşçilik Alacakları Zamanaşımı ve Faiz Bilgi Tablosu Ekiyle


Basım Tarihi
2023-03
Sayfa Sayısı
640
Kapak Türü
Cilt
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750283413
Boyut
16x24
Baskı
4325,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 325 puan kazanacaksınız)
   325

Mustafa BAYSAL

Fuat BİRKAN

 

İÇİNDEKİLER
 
Önsöz 
 
7
Dördüncü Baskıya Önsöz 
 
11
Kısaltmalar 
 
23
1. GİRİŞ 
 
25
Bölüm 1
 
 
İŞ KANUNU
 
 
2. ÜCRET ALACAKLARI 
 
29
2.1. Maaş Alacağı 
 
29
2.1.1. Maaşın Geç ve Düzensiz Ödenmesi 
 
30
2.1.2. Maaşın Eksik Ödenmesi ya da Hiç Ödenmemesi 
 
40
2.1.3. İşçinin Maaşının Bordroda Daha Az Gösterilmesi 
 
47
2.1.4. İşçinin Maaşının Düşürülmesi 
 
52
2.1.5. İşçinin Maaşına Zam Yapılmaması 
 
58
2.1.6. İşçinin Maaşından Kesinti Yapılması 
 
62
2.1.7. İşçinin Maaşından İcra Kesintisi Yapılması 
 
64
2.2. Fazla Mesai (Fazla Çalışma) Alacağı 
 
68
2.2.1. Fazla Mesainin İspatı 
 
70
2.2.2. Fazla Mesai Hesabının Haftalık Yapılması Gerektiği 
 
76
2.2.3. Günlük Çalışma Süresinin 11 Saati Aşması Nedeniyle Fazla Mesai 
 
77
2.2.4. Gece Döneminde Yapılan Fazla Mesai 
 
79
2.2.5. İşçiye Yıllık 270 Saatten Çok Fazla Mesai Yaptırılması 
 
81
2.2.6. Eğitimde Geçen Sürelerin Fazla Mesaiye Etkisi 
 
84
2.2.7. Fazla Mesai Dahil İş Sözleşmesinin Geçerliliği 
 
86
2.2.8. Fazla Mesai Muvafakatnamesi 
 
89
2.2.9. Fazla Mesai Ücreti Yerine İzin Verilmesi 
 
92
2.2.10. Fazla Sürelerle Çalışma Kavramı 
 
96
2.2.11. Denkleştirme Uygulamasının Mevcut Olması 
 
98
2.2.12. Üst Düzey Yöneticinin Fazla Mesaisi 
 
102
2.2.13. 24 Saatlik Kesintisiz Çalışmalarda Fazla Mesai 
 
105
2.2.14. Telafi Çalışması 
 
108
2.2.15. Ara Dinlenmelerinin Fazla Mesai Süresinden Düşülmesi 
 
110
2.2.16. İlaç Mümessillerinin Fazla Mesai Hakkı 
 
111
2.2.17. Süt İzninin Fazla Mesai Ücretine Dönüşmesi 
 
119
2.3. Ulusal Bayram ve Genel Tatil Ücreti 
 
120
2.3.1. İmzalı Bordrolardaki Ulusal Bayram ve Genel Tatil Çalışmaları 
 
122
2.3.2. UBGT Çalışması İçin Onay Veren İşçinin Çalışmaması 
 
124
2.3.3. Genel Tatil Ücreti Yerine İzin 
 
125
2.3.4. UBGT Ücreti Dahil Ücret Belirlenmesi 
 
126
2.4. Hafta Tatili Ücreti 
 
127
2.4.1. Hafta Tatilinin 24 Saatten Az Kullandırılması 
 
129
2.4.2. İşçinin 24–48 Vardiyasında Çalışması Durumunda Hafta Tatili 
 
130
2.4.3. İmzalı Maaş Bordrosunda Hafta Tatil Tahakkuku Olması 
 
131
2.4.4. Hafta Tatilinin Pazar Günü Olması 
 
132
2.4.5. Hafta Tatilinin Toplu Kullandırılması 
 
134
2.4.6. Kısmi Süreli Çalışan İşçinin Hafta Tatili 
 
136
2.4.7. Akdi Tatil Kavramı 
 
138
2.4.8. Hafta Tatilinde Çalışan İşçiye Ödenmesi Gereken Ücret 
 
140
2.4.9. Hafta Tatili Ücreti Dahil Maaş Belirlenmesi 
 
142
2.5. Yıllık İzin Ücreti 
 
143
2.5.1. Yıllık Ücretli İzinde İspat 
 
145
2.5.2. Yıllık İzin Ücretinin Hesaplanmasında Hafta Tatillerinin Dışlanması 
 
147
2.5.3. Mevsimlik İşlerde Yıllık İzin Ücreti 
 
149
2.5.4. İşçinin Yıllık İzinde Başka İşte Çalışması 
 
151
2.5.5. Yıllık İzin Kullandırılmadığı İçin İşçinin İş Sözleşmesini Feshi 
 
152
2.5.6. İşçinin Yıllık İzin Onayını Beklemeden İşyerinden Ayrılması 
 
154
2.5.7. İşçinin Çok Uzun Yıllar Boyunca İzin Kullanmamış Olması 
 
155
2.5.8. Çalışırken Yıllık İzin Yerine Ücret Ödenmesi 
 
158
2.5.9. Yıllık İzin Ücretinin Hesabı 
 
159
2.5.10. Kamu İşçisinin Yıllık İzin Belgesinde İmzasının Bulunmaması 
 
161
2.5.11. Özel Okul Öğretmenlerinin Ve İdarecilerinin Yıllık İzin Ücreti Hakkı 
 
163
2.5.12. İşe İade Davası Sonucu Boşta Geçen Sürenin İzin Ücretine Etkisi 
 
164
2.5.14. Yıllık İzin Süresinde Bir Yıldan Arta Kalan Süreler 
 
168
2.5.15. İzne Çıkış Tarihlerinin Belli Olmadığı Yıllık İzin Defterinin Geçerliliği 
 
170
2.5.16. Kısmi Süreli (Part Time) Çalışan İşçilerin Yıllık İzin Hakkı 
 
171
2.6. Yeni İş Arama İzni Ücreti 
 
173
2.6.1. İhbar Süresine Rastlayan Hafta Tatilleri ve UBGT Günleri 
 
174
2.6.2. İş Arama İzni Verilmesi Gereken Fesih Türleri 
 
175
2.6.3. İş Arama İzninin Zamanını İşverenin Belirlemesi 
 
177
2.6.4. İhbar Tazminatı İle İş Arama İzni Ücretinin Aynı Davada İstenmesi 
 
178
2.6.5. İş Arama İzni Kullanmak İstemeyen İşçi 
 
179
3. TAZMİNAT ALACAKLARI 
 
181
3.1. Kıdem Tazminatı 
 
181
3.1.1. İşçi Çalışırken Kıdem Tazminatı Adı Altında Yapılan Ödemeler 
 
184
3.1.2. Aralıklı Çalışmada Kıdem Tazminatı Hesabı 
 
185
3.1.3. Kıdem Tazminatına Esas Sürenin Başlangıcı 
 
187
3.1.4. Maaş Bordrosunda Yer Alan Kıdem Tazminatı Ödemeleri 
 
188
3.1.5. İhbar Süresi Kullandırılması Halinde Kıdem Tazminatına Esas Ücret 
 
190
3.1.6. Kıdem Tazminatı Tavanının Belirleneceği Tarih 
 
191
3.1.7. Kıdem Tazminatı Tavanının Aşılması 
 
193
3.1.8. Kıdem Tazminatı Hesabında Raporlu Günler 
 
195
3.1.9. Ücretsiz İznin Kıdem Tazminatı Hesabında Dikkate Alınmaması 
 
196
3.1.10. İşe İade Davası Sonrası Boşta Geçen Sürelerin Kıdeme Etkisi 
 
198
3.1.11. Memuriyette Geçen Süreler İçin Kıdem Tazminatı 
 
200
3.1.12. Kıdem Tazminatı Hesabında Bir Yıllık Süre Bakımından İhbar Öneli 
 
201
3.1.13. Grevde ya da Tutuklulukta Geçen Sürenin Kıdem Tazminatına Etkisi 
 
202
3.1.14. Kıdem Tazminatına Esas Ücretin Niteliği 
 
203
3.1.15. Kıdem Tazminatından Yapılacak Kesintiler 
 
205
3.1.16. İşçinin Farklı Yerlerde Sigortalı Gösterilmesi 
 
206
3.1.17. Kıdem Tazminatının Taksitle Ödenmesi 
 
208
3.1.18. Özel Sağlık ve Hayat Sigortalarının Kıdem Tazminatı Hesabına Etkisi 
 
209
3.1.19. Kıdem Tazminatına Esas Ücretin Tespitinde AGİ 
 
211
3.1.20. Kısmi Süreli (Part Time) Çalışan İşçinin Kıdem Tazminatı 
 
212
3.1.21. Kıdem Tazminatının Haczedilmesi 
 
214
3.1.22. Askerlik Süresinin Kıdem Tazminatı Hesabına Dahil Edilmesi 
 
215
3.1.23. 15 Yıl ve 3600 Gün Nedeniyle Ayrılan İşçinin Tekrar Çalışması 
 
217
3.1.24. Evlilik Hazırlıkları Sırasında Ayrılan İşçinin Kıdem Tazminatı Hakkı 
 
220
3.2. İhbar Tazminatı 
 
221
3.2.1. İş Sözleşmesini Fesheden İşçinin İhbar Tazminatı Hakkı 
 
223
3.2.2. Askerlik ya da Emeklilik Nedeniyle Ayrılan İşçinin İhbar Tazminatı 
 
224
3.2.3. Evlilik Nedeniyle İşten Ayrılan Kadın İşçinin İhbar Öneli 
 
226
3.2.4. İhbar Tazminatına Esas Ücretin Belirlenmesi 
 
227
3.2.5. Aralıklı / Fasılalı Çalışmada İhbar Tazminatı 
 
229
3.2.6. İşe İade Sonrası Boşta Geçen Sürelerin İhbar Süresine Etkisi 
 
231
3.2.7. İhbar Süresinin Karşılıklı Olarak Artırılması 
 
232
3.2.8. İhbar Süresinin Üst Sınırı 
 
233
3.2.9. İşçiye Bildirim Süresi İçinde Yeni İş Arama İzni Kullandırılmaması 
 
236
3.2.10. İhbar Süresinin Eksik Kullandırılması 
 
237
3.2.11. Emeklilik Nedeniyle Fesihte İhbar Süresi Yükümlülüğü 
 
238
3.2.12. İşçinin İhbar Süresi İçindeyken Emekliliğe Başvurması 
 
239
3.2.13. Kısmi Süreli (Part Time) Çalışan İşçinin İhbar Süresi 
 
241
3.2.14. İhbar Tazminatından Yapılan Kesintiler 
 
243
3.2.15. İhbar Süresinde İşçiye Yıllık İzin Kullandırılması 
 
244
3.2.16. İşe İade Edilen İşçinin İşe Başlatılmaması Ve İhbar Tazminatı 
 
246
3.2.17. İşçinin İhbar Süresindeyken İşten Çıkarılması 
 
247
3.2.18. Özel Okul Öğretmenlerinin İhbar Tazminatı Hakkı 
 
248
3.3. Askerlik Tazminatı 
 
251
3.3.1. Askere Gidecek İşçinin Ayrılabileceği En Erken Tarihin Belirlenmesi 
 
252
3.3.2. Askerlik Nedeniyle İşten Ayrılan İşçinin Başka İşyerinde Çalışması 
 
254
3.3.3. Askerden Sonra İşe Alınmayan İşçinin Dava Açma Hakkı 
 
255
3.4. Eşit Davranma Borcuna Aykırılık (Ayrımcılık) Tazminatı 
 
256
3.4.1. Muvazaa Tespitinin Tek Başına Eşit Davranma İlkesine Etkisi 
 
259
3.4.2. İş Sözleşmesi Sona Erdikten Sonra Eşit Davranma Yükümlülüğü 
 
260
3.4.3. Eşit Davranma İlkesine Aykırılık ve Mobbingin Karıştırılması 
 
262
3.4.4. İşçiye Zam Yapılmamasının Eşit Davranma İlkesine Etkisi 
 
264
3.4.5. İşçiye İkramiye Ödenmemesinin Ayrımcılık Tazminatına Etkisi 
 
265
3.4.6. İşçinin Ücretinin, Emsali İşçinin Ücretinden Az Olması 
 
267
3.4.7. İşçinin Hem İşe İade Hem Ayrımcılık Tazminatı Talep Etmesi 
 
268
3.5. Kötü Niyet Tazminatı 
 
270
3.5.1. Kötü Niyet Tazminatına Esas İhbar Süresinin Hesabı 
 
272
3.5.2. Kötü Niyet Tazminatı İle Sendikal Tazminatın Birlikte İstenmesi 
 
273
3.5.3. İşe İade Talep Edebilecek İşçinin Kötü Niyet Tazminatı Talep Etmesi 
 
275
3.5.4. Kötü Niyet Tazminatına Esas Ücretin Hesaplanması 
 
276
3.6. Sendikal Tazminat 
 
277
3.6.1. Sendikal Tazminat İçin İşçinin Sahip Olması Gereken Kıdem 
 
279
3.6.2. İşe İade Başvurusu Yapmayan İşçinin Sendikal Tazminat Talebi 
 
280
3.6.3. Sendikal Nedenle Feshin Araştırılması 
 
281
3.6.4. Sendikal Tazminatın Miktarının Belirlenmesi 
 
283
3.6.5. Otuzdan Az İşçi Çalıştıran İşyerlerinde Sendikal Tazminat 
 
284
3.7. İş Güvencesi ve İşe İade 
 
286
3.7.1. İşe İade Başvurusunda Bulunan İşçinin Samimi Olması Gerektiği 
 
290
3.7.2. İşverenin İşçiye İşe Başlama Davetinde Samimi Olması Gerektiği 
 
293
3.7.3. İşe İade Başvurusu Yapan İşçiye Başka Şehirde İş Teklif Edilmesi 
 
295
3.7.4. İşe İade Davası Devam Eden İşçinin Kıdem Tazminatı İstemesi 
 
297
3.7.5. Dava Sürerken İşverenin İşçiyi İşe Davet Etmesi 
 
299
3.7.6. Süresi İçinde İşe Başlama Başvurusunda Bulunmayan İşçi 
 
300
3.7.7. İşe İade Sonrası İşçinin Başka İşte Çalıştırılmak İstenmesi 
 
302
3.7.8. İşe İade Sürecinde Postada Yaşanan Gecikmeler 
 
304
3.7.9. İşe Davet Yazısı Alan İşçinin İşe Başlaması Gereken Süre 
 
306
3.7.10. İşe Başlatmama Tazminatının Hesaplanması 
 
307
3.7.11. Boşta Geçen Sürelerin Ücretinin Hesaplanması 
 
309
3.7.12. İşe İade Sonrası Hak Edişlerden Yapılacak Kesintiler 
 
312
3.7.13. İşçinin Dava Sürerken Çalışması Halinde Boşta Geçen Süredeki Ücret 
 
313
3.7.14. İşe İade Başvuru Şartlarından 30 İşçinin Hesaplanması 
 
315
3.7.15. İşyeri Sendika Temsilcisinin İşe İade Başvurusu 
 
318
3.7.16. İşveren Vekilinin İşe İade Başvurusu Hakkı 
 
322
3.7.17. Özel Okul Öğretmenlerinin İşe İade Başvurusu Hakkı 
 
324
3.7.18. İşçinin Raporlu Olduğu Günlerin İş Güvencesi Kıdemine Etkisi 
 
328
3.7.19. Altı Aylık Sürenin Dolmasına Birkaç Gün Kala İşçinin Çıkarılması 
 
329
3.7.20. Altı Aylık Sürenin Hesabına İhbar Önelinin Etkisi 
 
330
4. ZAMANAŞIMI SÜRELERİ VE HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRELER 
 
333
4.1. 25/10/2017 Tarihinden Önce Zamanaşımı Süreleri 
 
334
4.1.1. Ücret Alacaklarında Zamanaşımı 
 
334
4.1.2. Yıllık İzin Ücretinde Zamanaşımı 
 
335
4.1.3. Tazminatlarda Zamanaşımı 
 
336
4.2. 25/10/2017 ve Sonrası İçin Zamanaşımı Süreleri 
 
337
4.2.1. Ücret Alacaklarında Zamanaşımı 
 
338
4.2.2. Yıllık İzin Ücretinde Zamanaşımı 
 
338
4.2.3. Tazminatlarda Zamanaşımı 
 
339
4.3. Hak Düşürücü Süreler 
 
339
4.3.1. Haklı Fesihlerde 6 İş Günlük Hak Düşürücü Süre 
 
340
4.3.2. İşe İade Başvurusunda Hak Düşürücü Süreler 
 
347
4.3.3. İşe İade Davası Sonrası 10 İş Günlük Süre 
 
349
4.3.4. Hizmet Tespit Davasında Hak Düşürücü Süre 
 
351
5. DAVA ÖNCESİ ZORUNLU ARABULUCU BAŞVURUSU 
 
357
6. DAVA SÜRECİNİ VE SONUCUNU ETKİLEYEN HUSUSLAR 
 
365
6.1. İbraname 
 
365
6.1.1. İbranamenin Geçerlilik Şartları 
 
366
6.1.2. İbranamenin Bölünebilir Etkisi 
 
368
6.2. Feragat 
 
369
6.2.1. İşçinin İrade Bozukluğuna Dayanan Feragati 
 
371
6.2.2. Feragat İçin Davacı Vekilinin Yetkisinin Olması Gerektiği 
 
373
6.2.3. Doğmamış Haktan Feragat 
 
375
6.3. Hakkaniyet İndirimi 
 
376
6.3.1. Hakkaniyet İndiriminin Çok Yüksek Uygulanması 
 
377
6.3.2. Hakkaniyet İndiriminin Çok Düşük Uygulanması 
 
379
6.3.3. Yazılı Delile Dayanan Alacaktan Hakkaniyet İndirimi Yapılamaması 
 
380
6.4. İkale Sözleşmesi 
 
381
7. FESİH NEDENLERİNE DAİR AÇIKLAMALI YARGITAY KARARLARI 
 
387
7.1. Haklı Nedenle Derhal Fesih 
 
388
7.1.1. İşçinin İşe Geç Kalması 
 
389
7.1.2. İşçinin Maaşına Haciz Gelmesi 
 
392
7.1.3. İşçinin Başka İşçiye Küfür Etmesi 
 
394
7.1.4. İşçinin İşyerinde Kavga Etmesi 
 
397
7.1.5. İşyerinde Dedikodu Yapan İşçi 
 
401
7.1.6. İşçinin Devamsızlık Yapması 
 
403
7.1.7. Hırsızlık Yapan İşçinin İş Akdinin Feshi 
 
407
7.1.8. Mobbing Nedeniyle İşçinin Haklı Feshi 
 
409
7.1.9. İşçinin Bilgisayarındaki Hareketinin Takip Edilmesi 
 
413
7.2. Geçerli Nedene Dayanan Fesih 
 
415
7.2.1. Performans Düşüklüğünün Geçerli Fesih Sebebi Olması 
 
417
7.2.2. İşçinin Sık Sık Rapor Alması 
 
420
7.2.3. İşçinin İşverenin Malına Zarar Vermesi 
 
423
7.2.4. İşçinin Sosyal Medya Paylaşımları 
 
425
7.2.5. İşçinin Savunması Alınmadan Geçerli Fesih Yapılması 
 
426
7.2.6. Çalışma Koşullarında Esaslı Değişiklik (Yer ve Görev Değişikliği) 
 
428
7.2.7. Şüphe Feshi ve FETÖ/PDY Nedeniyle Fesih 
 
431
8. DAVA DİLEKÇESİ HAZIRLARKEN DİKKATE ALINMASI GEREKENLER 
 
439
8.1. Belirsiz Alacak Davası 
 
439
8.2. Yetkili Mahkemenin Tespiti 
 
472
8.3. Taleple Bağlılık 
 
476
8.4. Faiz Başlangıcı ve Oranları 
 
480
8.5. Davanın Islahı 
 
493
8.6. Tanıklara İlişkin Hususlar 
 
497
8.6.1. İşçi İle İlişkisi Bakımından Özel Tanık Türleri 
 
507
8.6.2. İşçi İle Aynı İşyerinde Çalışmış Tanık Beyanları 
 
508
8.6.3. İşçi İle Aynı İşyerinde Çalışmayan Tanık Beyanları 
 
508
8.6.4. İşçi İle Aynı İşyerinde Çalışan Ve İşverene Dava Açmış Tanık Beyanı 
 
509
8.6.5. İşyerinde Halen Çalışan Tanık Beyanı 
 
510
8.7. Asıl İşveren–Alt İşveren İlişkisi 
 
511
8.7.1. İşe İade Davasında Husumet 
 
512
8.7.2. Alt İşverenler Arasında Sorumluluk 
 
515
8.7.3. Madenlerde Rödövans İlişkisi 
 
517
9. İSTİNAF VE TEMYİZ 
 
521
9.1. İstinaf 
 
522
9.2. Temyiz 
 
525
10. ÖRNEK DAVA DİLEKÇELERİ 
 
529
10.1. Dava Dilekçeleriyle İlgili Bilinmesi Gerekenler 
 
529
10.2. Dava Dilekçesi Örnekleri 
 
533
10.2.1. Sadece Kıdem Tazminatı–Miktarı Belirsiz 
 
535
10.2.2. Sadece Kıdem Tazminatı–Miktarı Belli 
 
538
10.2.3. Sadece Kıdem ve İhbar Tazminatı–Miktarı Belirsiz 
 
541
10.2.4. Sadece Kıdem ve İhbar Tazminatı–Miktarı Belli 
 
544
10.2.5. Tüm Alacaklar–Hepsi Dahil 
 
547
10.2.6. İşe İade Davası 
 
551
10.2.7. Sadece Sendikal Tazminat–Miktarı Belirsiz 
 
554
10.2.8. Sadece Kötüniyet Tazminatı–Miktarı Belli 
 
557
10.2.9. Sadece Askerlik Tazminatı–Miktarı Belli 
 
560
10.2.10. Sadece Ayrımcılık Tazminatı–Miktarı Belirsiz 
 
563
10.2.11. Zorunlu Arabulucu Başvurusu Dilekçesi 
 
566
Bölüm 2
 
 
BASIN İŞ KANUNU
 
 
11. BASIN İŞ KANUNU KAPSAMINDAKİ UYUŞMAZLIKLAR 
 
571
11.1. Basın İş Kanunu’nun Kapsamı 
 
572
11.2. Basın İş Kanunu’nda Fesih 
 
576
11.2.1. Süreli Fesih 
 
576
11.2.2. Derhal Fesih 
 
577
11.3. Basın İş Kanunu’nda Kıdem Tazminatı 
 
581
11.4. Basın İş Kanunu’nda Deneme Süresi 
 
590
11.5. Gazetecinin Hastalanması Sonucu Fesih 
 
590
11.6. Gazetecinin Ücretinin Geç Ödenmesi 
 
591
11.7. Gazetecinin Askerlikte veya Gebelikte Ücreti 
 
593
11.8. Gazetecinin Ölümü Halinde Tazminat 
 
593
11.9. Gazetecinin Yıllık İzin Ücreti 
 
594
Bölüm 3
 
 
DENİZ İŞ KANUNU
 
 
12. DENİZ İŞ KANUNU KAPSAMINDAKİ UYUŞMAZLIKLAR 
 
599
12.1. Deniz İş Kanunu’nun Kapsamı 
 
599
12.2. Deniz İş Kanunu’nda Fesih Türleri 
 
604
12.2.1. Bildirimli Fesih 
 
604
12.2.2. Önelsiz Fesih 
 
605
12.3. Deniz İş Kanunu’nda Kıdem Tazminatı 
 
607
12.4. Fazla Saatlerle Çalışma 
 
609
12.5. Yıllık İzin, Hafta Tatili ve Genel Tatil Ücreti 
 
615
12.6. Deniz İş Kanunu’nda İş Güvencesi 
 
617
Bölüm 4
 
 
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ
 
 
13. KISA ÇALIŞMA UYGULAMASI 
 
621
13.1. Kısa Çalışma Süresinin Kıdem Tazminatına Etkisi 
 
626
13.2. Kısa Çalışma Süresinde Toplu İş Sözleşmesi 
 
627
13.3. Kısa Çalışma Süresinin Yıllık Ücretli İzne Etkisi 
 
628
13.4. Kısa Çalışma Sonrası İşe Başlama 
 
629
14. SONUÇ 
 
631
İŞÇİLİK ALACAKLARI ZAMANAŞIMI VE FAİZ BİLGİ TABLOSU 
 
633
Kavramlar Dizini 
 
639
Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
325,00   
325,00   
2
162,50   
325,00   
3
108,33   
325,00   
4
81,25   
325,00   
5
65,00   
325,00   
6
54,17   
325,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
325,00   
325,00   
2
162,50   
325,00   
3
108,33   
325,00   
4
81,25   
325,00   
5
65,00   
325,00   
6
54,17   
325,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
325,00   
325,00   
2
162,50   
325,00   
3
108,33   
325,00   
4
81,25   
325,00   
5
65,00   
325,00   
6
54,17   
325,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
325,00   
325,00   
2
162,50   
325,00   
3
108,33   
325,00   
4
81,25   
325,00   
5
65,00   
325,00   
6
54,17   
325,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
325,00   
325,00   
2
162,50   
325,00   
3
108,33   
325,00   
4
81,25   
325,00   
5
65,00   
325,00   
6
54,17   
325,00   
Kapat