Konkordato Orhan Eroğlu

UygulamadaKonkordato


Basım Tarihi
2019-02
Sayfa Sayısı
304
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750253515
Boyut
13,5x19,5
Baskı
247,50 TL
(Bu ürünü aldığınızda 47 puan kazanacaksınız)
   47

Dr. Orhan EROĞLU

 

Konu Başlıkları
- İflas Dışı Adi Konkordato
- Konkordato Komiseri
- Geçici Mühlet
- Kesin Mühlet
- Alacaklılar Toplantısı
- İflas İçi Konkordato
- Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordato
- Konkordatonun Tasdiki
Konkordatonun Feshi

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
2. Baskıya Önsöz 5
1. Baskıya Önsöz 7
Kısaltmalar 15
Giriş 17
I. Bölüm
KONKORDATONUN TANIMI, TÜRLERİ,
İFLAS DIŞI ADİ KONKORDATO VE GEÇİCİ MÜHLET
§ 1. KONKORDATONUN TANIMI VE TÜRLERİ 23
A. Konkordatonun Tanımı 23
B. Konkordatonun Türleri 24
1. Yapılış Tarzına Göre Konkordatonun Türleri 25
a. Yüzde (Tenzilat) Konkordatosu 25
b. Vade Konkordatosu 25
c. Karma Konkordato 26
2. Yapılış Zamanına Göre Konkordatonun Türleri 27
a. İflas Dışı Adi Konkordato 27
b. İflas İçi Konkordato 27
3. Yapılış Amacına Göre Konkordatonun Türleri 28
a. Borçların Tasfiyesi Amacıyla Konkordato 28
b. Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordato 28
§ 2. İFLAS DIŞI ADİ KONKORDATO VE GEÇİCİ MÜHLET 29
A. Geçici Mühlet 29
1. Geçici Mühlete Başvuracak Kişiler 29
a. Geçici Mühlete Borçlunun Başvurması 29
b. Geçici Mühlete Alacaklının Başvurması 31
aa. İflasa Tabi Kişiler 31
bb. Alacaklının Talebi ile Geçici Mühlet Talebine İlişkin İşlemlerin Başlatılması 35
2. Geçici Mühlet Talebinde Görevli ve Yetkili Mahkeme 36
3. Geçici Mühlet Talebinin İçeriği ve Geçici Mühlet Talebine Eklenmesi Gereken Belgeler 38
a. Geçici Mühlet Talebinin İçeriği 38
b. Geçici Mühlet Talebine Eklenmesi Gereken Belgeler 40
aa. Konkordato Ön Projesi 40
bb. Borçlunun Mal Varlığını Gösteren Belgeler 45
cc. Konkordato Ön Projesinde Yer Alan Teklife Göre Alacaklıların Eline Geçmesi Öngörülen Miktar İle Borçlunun Muhtemel İflası Halinde Alacaklıların Ellerine Geçebilecek Miktarı Gösteren Karşılaştırmalı Tablo 47
dd. Alacaklıları, Alacak Miktarlarını ve Alacaklıların İmtiyaz Durumlarını Gösteren Liste 49
ee. Bağımsız Denetim Kuruluşları Tarafından Hazırlanacak Rapor 51
ff. Yargılama Giderleri ve Harçlar 57
4. Alacaklılardan Biri Tarafından Borçlu İçin Konkordato Talep Edilmesi 59
5. Konkordato Geçici Mühlet Talebinin Vekil Vasıtası ile Yapılması Halinde Vekâletnamede Özel Yetkinin Bulunmasının Gerekip Gerekmediği Hususu 60
6. Geçici Konkordato Komiseri 61
7. Geçici Mühlet Kararı 66
8. Geçici Mühlet Kararının İlanı ve Mahkemece Gerekli Yerlere Bildirilmesi 69
9. Geçici Mühlet Süresinin Uzatılması 72
II. Bölüm
KESİN MÜHLET VE KESİN MÜHLETİN SONUÇLARI
§ 3. KESİN MÜHLET 75
A. Kesin Mühlete İlişkin Yargılama ve Konkordato Komiserinin Tayini, Görevleri ve Sorumlulukları 75
B. Alacaklılar Kurulu 81
C. Kesin Mühlet Kararı 85
1. Genel Olarak Kesin Mühlet Kararı 85
2. Kesin Mühlet Talebinin Reddi Kararı Üzerine Tedbir Kararlarının Akıbeti 88
D. Kesin Mühletin Sonuçları 90
1. Kesin Mühletin Alacaklılar Bakımından Sonuçları 90
a. Borçlu Aleyhinde Başlatılmış veya Başlatılacak Takiplerin ve Mühlet Kararından Önce Konulmuş Olan Hacizlerin Akıbeti ve Sonuçları 90
b. Borçlu Aleyhinde Alınmış İhtiyati Haciz ve İhtiyati Tedbir Kararları Açısından Sonuçları 98
c. Faiz ve Takas Açısından Sonuçları 100
d. Müstakbel Alacaklar ile Konusu Para Olmayan Alacaklar ve Davalar Açısından Sonuçları 102
2. Kesin Mühletin Borçlu Bakımından Sonuçları 104
a. Genel Olarak 104
b. Mühletin Borçlunun Taraf Olduğu Sözleşmelere Etkisi 108
§ 4. KESİN MÜHLET SÜRESİ AÇISINDAN ATANAN KOMİSERİN
YETKİ VE SORUMLULUKLARI 111
A. Alacaklıların, Alacaklarını Bildirmeye Davet Edilmesi ve Bildirilen Alacaklar Konusunda Borçlunun Beyanının Alınması 111
B. Borçlunun Mallarının Defterinin Tutulması 120
C. Komiser Tarafından Alacaklılar Toplantısı Düzenlenmesi 123
D. Konkordatonun Tasdiki İçin Karar Nisabı ve Karar İçin Dosyanın Mahkemeye Sunulması 126
III. Bölüm
KONKORDATONUN TASDİKİ
§ 5. KONKORDATONUN TASDİKİNE İLİŞKİN YARGILAMA 133
§ 6. KONKORDATONUN TASDİKİNE İLİŞKİN MAHKEME KARARI 136
A. Konkordatonun Tasdikinin Kabulü Kararı 136
B. Konkordatonun Reddi Kararı 146
§ 7. TASDİK EDİLEN KONKORDATONUN SONUÇLARI 147
A. Tasdik Edilen Konkordatonun Alacaklılar Açısından Sonuçları 147
1. Genel Olarak Tasdik Edilen Konkordatonun Alacaklılar Açısından Sonuçları 147
2. Rehinli Alacaklılar ve Finansal Kiralama Sözleşmeleri Açısından Tasdik Edilen Konkordatonun Sonuçları 152
a. Rehinli Alacaklılar ve Finansal Kiralama Sözleşmelerinin Tasdik Kararından İtibaren Muhafaza ve Satış İşlemleri Açısından Ertelenmesi 152
b. Rehinli Alacaklıların Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması 157
3. Yabancı Para Alacakları Açısından Tasdik Edilen Konkordatonun Alacaklılar Açısından Sonuçları 162
B. Tasdik Edilen Konkordatonun Borçlu Açısından Sonuçları 164
C. Konkordatonun Feshi 165
1. Konkordatonun Kısmi Feshi 165
2. Konkordatonun Tamamen Feshi 171
D. Konkordatoda Gider ve Delil Avansı, Harç, Vergi İstisnaları ve Teşvik Belgeleri 178
E. Konkordato Sürecinde Kanun Yoluna Başvuru Süreci ve Süreleri 181
F. Konkordato Mühleti Almadan Önce Çek Keşide Etmiş Olan Borçlu Hakkındaki Ceza Davasının Akıbeti 184
G. İcra ve İflas Kanunu’nda Konkordatoya İlişkin Düzenlenmiş Suç ve Cezalar 188
1. İcra Mahkemelerindeki Ceza Yargılamalarına İlişkin Uygulama 188
2. Konkordatoya İlişkin Olarak Düzenlenmiş Suçlar 190
IV. Bölüm
MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE
KONKORDATO VE İFLAS İÇİ KONKORDATO
§ 8. MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO 193
A. Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordatonun Kapsamı ve Uygulanacak Usul 194
B. Borçlunun Mal Varlığının Tasfiye Edilmesi 197
1. Tasfiye Organları 197
a. Tasfiye Memurları 198
b. Alacaklılar Kurulu 202
2. Konkordato Masasının Teşkili ve Tasfiyeye Katılacak Olan Alacaklıların Belirlenmesi Hususu 204
3. Paraya Çevirme 206
4. Paraların Paylaştırılması 209
5. Tasfiyenin Sona Ermesi 211
§ 9. İFLAS İÇİ KONKORDATO 212
Sonuç 223
İcra ve İflas Kanunu’nda Bulunan Konkordatoya İlişkin Hükümler 241
Konkordato Komiserliği ve Alacaklılar Kuruluna Dair Yönetmelik 273
Konkordato Talebine Eklenecek Belgeler Hakkında Yönetmelik 287
Kaynakça 295
Kavramlar Dizini 302

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
47,50   
47,50   
2
23,75   
47,50   
3
15,83   
47,50   
4
11,88   
47,50   
5
9,98   
49,88   
6
8,39   
50,35   
7
7,26   
50,83   
8
6,41   
51,30   
9
5,75   
51,78   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
47,50   
47,50   
2
23,75   
47,50   
3
15,83   
47,50   
4
11,88   
47,50   
5
9,98   
49,88   
6
8,39   
50,35   
7
7,26   
50,83   
8
6,41   
51,30   
9
5,75   
51,78   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
47,50   
47,50   
2
23,75   
47,50   
3
15,83   
47,50   
4
11,88   
47,50   
5
9,98   
49,88   
6
8,39   
50,35   
7
7,26   
50,83   
8
6,41   
51,30   
9
5,75   
51,78   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
47,50   
47,50   
2
23,75   
47,50   
3
15,83   
47,50   
4
11,88   
47,50   
5
9,98   
49,88   
6
8,39   
50,35   
7
7,26   
50,83   
8
6,41   
51,30   
9
5,75   
51,78   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
47,50   
47,50   
2
23,75   
47,50   
3
15,83   
47,50   
4
11,88   
47,50   
5
9,98   
49,88   
6
8,39   
50,35   
7
7,26   
50,83   
8
6,41   
51,30   
9
5,75   
51,78   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
47,50   
47,50   
2
   
   
3
   
   
4
   
   
5
   
   
6
   
   
7
   
   
8
   
   
9
   
   
Kapat