Uygulamada Konkordato Orhan Eroğlu

Uygulamada Konkordato


Basım Tarihi
2023-03
Sayfa Sayısı
461
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750283789
Boyut
13,5x19,5
Baskı
5250,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 250 puan kazanacaksınız)
   250

Doç. Dr. Orhan EROĞLU

 

İÇİNDEKİLER
 
5. Baskıya Önsöz 
 
7
4. Baskıya Önsöz 
 
9
3. Baskıya Önsöz 
 
11
2. Baskıya Önsöz 
 
13
1. Baskıya Önsöz 
 
15
Kısaltmalar 
 
23
Giriş 
 
25
I. Bölüm
 
 
KONKORDATONUN TANIMI, TÜRLERİ, İFLÂS DIŞI
 
 
ADİ KONKORDATO VE GEÇİCİ MÜHLET
 
 
§ 1. KONKORDATONUN TANIMI, HUKUKİ NİTELİĞİ, KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA KONKORDATO VE KONKORDATONUN TÜRLERİ 
 
31
A. Konkordatonun Tanımı ve Hukuki Niteliği 
 
31
1. Konkordatonun Tanımı 
 
31
2. Konkordatonun Hukuki Niteliği 
 
37
3. Konkordatonun Sermaye Şirketleri ve Kooperatiflerin Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırılması Müessesesiyle Karşılaştırılması 
 
39
B. Karşılaştırmalı Hukukta Konkordato ve Borçların Yeniden Yapılandırılması 
 
41
1. İsviçre Hukukunda Konkordato 
 
41
2. Amerika Birleşik Devletleri’nde Uygulanan Borçların Yeniden Yapılandırılması (Reorganization) ve Genel Olarak Chapter 11 
 
42
C. Konkordatonun Türleri 
 
47
1. Yapılış Tarzına Göre Konkordatonun Türleri 
 
48
a. Yüzde (Tenzilat) Konkordatosu 
 
48
b. Vade Konkordatosu 
 
50
c. Karma Konkordato 
 
50
2. Yapılış Zamanına Göre Konkordatonun Türleri 
 
51
a. İflâs Dışı Adi Konkordato 
 
51
b. İflâs İçi Konkordato 
 
51
3. Yapılış Amacına Göre Konkordatonun Türleri 
 
52
a. Borçların Tasfiyesi Amacıyla Konkordato 
 
52
b. Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordato 
 
53
§ 2. İFLÂS DIŞI ADİ KONKORDATO VE GEÇİCİ MÜHLET 
 
54
A. Geçici Mühlet 
 
54
1. Geçici Mühlete Başvuracak Kişiler 
 
54
a. Geçici Mühlete Borçlunun Başvurması 
 
54
b. Geçici Mühlete Alacaklının Başvurması 
 
60
aa. İflâsa Tâbi Kişiler 
 
60
bb. Alacaklının Talebi ile Geçici Mühlet Talebine İlişkin İşlemlerin Başlatılması 
 
67
2. Geçici Mühlet Talebinde Görevli ve Yetkili Mahkeme 
 
69
3. Geçici Mühlet Talebinin İçeriği ve Geçici Mühlet Talebine Eklenmesi Gereken Belgeler 
 
75
a. Geçici Mühlet Talebinin İçeriği 
 
75
b. Geçici Mühlet Talebine Eklenmesi Gereken Belgeler 
 
80
aa. Konkordato Ön Projesi 
 
80
bb. Borçlunun Mal Varlığını Gösteren Belgeler 
 
87
cc. Konkordato Ön Projesinde Yer Alan Teklife Göre Alacaklıların Eline Geçmesi Öngörülen Miktar ile Borçlunun Muhtemel İflâsı Hâlinde Alacaklıların Ellerine Geçebilecek Miktarı Gösteren Karşılaştırmalı Tablo 
 
91
dd. Alacaklıları, Alacak Miktarlarını ve Alacaklıların İmtiyaz Durumlarını Gösteren Liste 
 
94
ee. Bağımsız Denetim Kuruluşları Tarafından Hazırlanacak Rapor 
 
96
ff. Yargılama Giderleri ve Harçlar 
 
103
4. Alacaklılardan Biri Tarafından Borçlu İçin Konkordato Talep Edilmesi 
 
107
5. Konkordato Geçici Mühlet Talebinin Vekil Vasıtası ile Yapılması Hâlinde Vekâletnamede Özel Yetkinin Bulunmasının Gerekip Gerekmediği Hususu 
 
109
B. Geçici Konkordato Komiseri ve Geçici Mühlet Kararı 
 
110
1. Geçici Konkordato Komiseri 
 
110
2. Geçici Mühlet Kararı ve Mahkeme Tarafından Alınabilecek Tedbirler 
 
121
a. Geçici Mühlet Kararının İçeriği ve Mahkeme Tarafından Alınacak Tedbirler 
 
121
b. Geçici Mühlet Kararı Verilmesi Üzerine Yapılması Gereken İşlemler 
 
128
3. Geçici Mühlet Kararının İlânı ve Mahkeme Tarafından Gerekli Yerlere Bildirilmesi 
 
135
4. Geçici Mühletin Uzatılması 
 
147
5. Konkordatoda Asli ve Fer’i Müdahale 
 
150
II. Bölüm
 
 
KESİN MÜHLET VE KESİN MÜHLETİN SONUÇLARI
 
 
§ 3. KESİN MÜHLET 
 
155
A. Kesin Mühlete İlişkin Yargılama ve Konkordato Komiserinin Tayini, Görevleri ve Sorumlulukları 
 
155
B. Alacaklılar Kurulu 
 
167
C. Kesin Mühlet Kararı 
 
174
1. Genel Olarak Kesin Mühlet Kararı ve Hukuki Niteliği 
 
174
2. Kesin Mühlet Talebinin Reddi Kararı Üzerine Tedbir Kararlarının Akıbeti 
 
178
D. Kesin Mühletin Sonuçları 
 
181
1. Kesin Mühletin Alacaklılar Bakımından Sonuçları 
 
181
a. Borçlu Aleyhinde Başlatılmış veya Başlatılacak Takiplerin ve Mühlet Kararından Önce Konulmuş Olan Hacizlerin Akıbeti ve Sonuçları 
 
181
b. Borçlu Aleyhinde Alınmış İhtiyati Haciz ve İhtiyati Tedbir Kararları Açısından Sonuçları 
 
209
c. Faiz ve Takas Açısından Sonuçları 
 
215
d. Müstakbel Alacaklar ile Konusu Para Olmayan Alacaklar ve Davalar Açısından Sonuçları 
 
222
aa. Genel Olarak Müstakbel Alacaklar ile Konusu Para Olmayan Alacaklar ve Davalar Açısından Sonuçları 
 
222
bb. Mühletten Önce Bankaya Verilen Kıymetli Evrak Açısından Sonuçları 
 
227
2. Kesin Mühletin Borçlu Bakımından Sonuçları 
 
233
a. Genel Olarak 
 
233
b. Mühletin Borçlunun Taraf Olduğu Sözleşmelere Etkisi 
 
244
§ 4. KESİN MÜHLET AÇISINDAN ATANAN KOMİSERİN YETKİ VE SORUMLULUKLARI 
 
251
A. Alacaklıların, Alacaklarını Bildirmeye Davet Edilmesi ve Bildirilen Alacaklar Konusunda Borçlunun Beyanının Alınması 
 
251
B. Borçlunun Mallarının Defterinin Tutulması 
 
269
C. Komiser Tarafından Alacaklılar Toplantısı Düzenlenmesi 
 
273
D. Konkordatonun Tasdiki İçin Karar Nisabı ve Karar İçin Dosyanın Mahkemeye Sunulması 
 
279
III. Bölüm
 
 
KONKORDATONUN TASDİKİ
 
 
§ 5. KONKORDATONUN TASDİKİNE İLİŞKİN YARGILAMA 
 
289
§ 6. KONKORDATONUN TASDİKİNE İLİŞKİN MAHKEME KARARI 
 
295
A. Konkordatonun Tasdikinin Kabulü Kararı 
 
295
B. Konkordatonun Reddi Kararı 
 
313
§ 7. TASDİK EDİLEN KONKORDATONUN SONUÇLARI 
 
317
A. Tasdik Edilen Konkordatonun Alacaklılar Açısından Sonuçları 
 
317
1. Genel Olarak Tasdik Edilen Konkordatonun Alacaklılar Açısından Sonuçları 
 
317
2. Rehinli Alacaklılar ve Finansal Kiralama Sözleşmeleri Açısından Tasdik Edilen Konkordatonun Sonuçları 
 
326
a. Rehinli Alacaklılar ve Finansal Kiralama Sözleşmelerinin Tasdik Kararından İtibaren Muhafaza ve Satış İşlemleri İle Malın Tesliminin Ertelenmesi 
 
326
b. Rehinli Alacaklıların Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması 
 
332
3. Yabancı Para Alacakları Açısından Tasdik Edilen Konkordatonun Alacaklılar Açısından Sonuçları 
 
338
B. Tasdik Edilen Konkordatonun Borçlu Açısından Sonuçları 
 
341
C. Konkordatonun Feshi 
 
341
1. Konkordatonun Kısmi Feshi 
 
341
2. Konkordatonun Tamamen Feshi 
 
353
D. Konkordatoda Harç, Vergi İstisnaları ve Teşvik Belgeleri 
 
361
E. Konkordato Sürecinde Kanun Yoluna Başvuru Yolları ve Süreleri 
 
363
F. Konkordato Mühleti Almadan Önce veya Sonra Çek Keşide Etmiş Olan Borçlu Hakkındaki Ceza Davasının Akıbeti 
 
369
G. İcra ve İflâs Kanunu’nda Konkordatoya İlişkin Düzenlenmiş Suç ve Cezalar 
 
376
2. Konkordatoya İlişkin ve Konkordatoyla İlişkilendirilebilen İcra ve İflâs Suçları 
 
380
IV. Bölüm
 
 
MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO VE İFLÂS İÇİ KONKORDATO
 
 
§ 8. MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO 
 
385
A. Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordatonun Kapsamı ve Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordatoda Uygulanacak Usul 
 
387
B. Borçlunun Mal Varlığının Tasfiye Edilmesi 
 
392
1. Tasfiye Organları 
 
392
a. Tasfiye Memurları 
 
393
b. Alacaklılar Kurulu 
 
398
2. Konkordato Masasının Teşkili ve Tasfiyeye Katılacak Olan Alacaklıların Belirlenmesi 
 
400
3. Paraya Çevirme 
 
402
4. Paraların Paylaştırılması 
 
406
5. Tasfiyenin Sona Ermesi 
 
408
§ 9. İFLÂS İÇİ KONKORDATO 
 
410
Sonuç 
 
425
Kaynakça 
 
443
Kavramlar Dizini 
 
459
Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
250,00   
250,00   
2
125,00   
250,00   
3
83,33   
250,00   
4
62,50   
250,00   
5
50,00   
250,00   
6
41,67   
250,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
250,00   
250,00   
2
125,00   
250,00   
3
83,33   
250,00   
4
62,50   
250,00   
5
50,00   
250,00   
6
41,67   
250,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
250,00   
250,00   
2
125,00   
250,00   
3
83,33   
250,00   
4
62,50   
250,00   
5
50,00   
250,00   
6
41,67   
250,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
250,00   
250,00   
2
125,00   
250,00   
3
83,33   
250,00   
4
62,50   
250,00   
5
50,00   
250,00   
6
41,67   
250,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
250,00   
250,00   
2
125,00   
250,00   
3
83,33   
250,00   
4
62,50   
250,00   
5
50,00   
250,00   
6
41,67   
250,00   
Kapat