%3
İş Hukuku Yargıtay Uygulaması Seracettin Göktaş

İş Hukuku Yargıtay UygulamasıYargıtay 9. Hukuk Dairesi Üyesi Şahin ÇİL'in Aziz Anısına


Basım Tarihi
2024-05
Sayfa Sayısı
624
Kapak Türü
Cilt
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750293009
Boyut
16x24
Baskı
1Doç. Dr. Seracettin GÖKTAŞ ( Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Başkanı )

 

İÇİNDEKİLER
 
Önsöz 
 
7
Kısaltmalar 
 
17
4857 SAYILI İŞ KANUNU
 
 
BİRİNCİ BÖLÜM
 
 
Madde 1 – Amaç ve Kapsam 
 
19
Yargıtay Kararları 
 
19
Madde 2 – Tanımlar 
 
23
Yargıtay Kararları 
 
24
Madde 3 – İşyerini Bildirme 
 
37
Madde 4 – İstisnalar 
 
38
Yargıtay Kararları 
 
39
Madde 5 – Eşit Davranma İlkesi 
 
45
Yargıtay Kararları 
 
46
Madde 6 – İşyerinin veya Bir Bölümünün Devri 
 
53
Yargıtay Kararı 
 
53
Madde 7 – Geçici İş İlişkisi 
 
59
İKİNCİ BÖLÜM
 
 
İş Sözleşmesi, Türleri ve Feshi
 
 
Madde 8 – Tanım ve Şekil 
 
63
Yargıtay Kararları 
 
63
Madde 9 – Türü ve Çalışma Biçimlerini Belirleme Serbestisi 
 
69
Madde 10 – Sürekli ve Süreksiz İşlerdeki İş Sözleşmeleri 
 
69
Madde 11 – Belirli ve Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi 
 
69
Yargıtay Kararları 
 
70
Madde 12 – Belirli ve Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi Ayırımın Sınırları 
 
77
Madde 13 – Kısmî Süreli ve Tam Süreli İş Sözleşmesi 
 
77
Yargıtay Kararları 
 
78
Madde 14 – Çağrı Üzerine Çalışma ve Uzaktan Çalışma 
 
81
Yargıtay Kararı 
 
82
Madde 15 – Deneme Süreli İş Sözleşmesi 
 
83
Yargıtay Kararı 
 
83
Madde 16 – Takım Sözleşmesi ile Oluşturulan İş Sözleşmeleri 
 
84
Madde 17 – Süreli Fesih 
 
84
Yargıtay Kararları 
 
85
Madde 18 – Feshin Geçerli Sebebe Dayandırılması 
 
93
Yargıtay Kararları 
 
94
Madde 19 – Sözleşmenin Feshinde Usul 
 
111
Yargıtay Kararları 
 
111
Madde 20 – Fesih Bildirimine İtiraz ve Usulü 
 
118
Yargıtay Kararları 
 
118
Madde 21 – Geçersiz Sebeple Yapılan Feshin Sonuçları 
 
127
Yargıtay Kararları 
 
128
Madde 22 – Çalışma Koşullarında Değişiklik ve İş Sözleşmesinin Feshi 
 
136
Yargıtay Kararları 
 
136
Madde 23 – Yeni İşverenin Sorumluluğu 
 
139
Yargıtay Kararları 
 
139
Madde 24 – İşçinin Haklı Nedenle Derhal Fesih Hakkı 
 
141
Yargıtay Kararları 
 
141
Madde 25 – İşverenin Haklı Nedenle Derhal Fesih Hakkı 
 
144
Yargıtay Kararları 
 
146
Madde 26 – Derhal Fesih Hakkını Kullanma Süresi 
 
154
Yargıtay Kararları 
 
154
Madde 27 – Yeni İş Arama İzni 
 
155
Yargıtay Kararları 
 
156
Madde 28 – Çalışma Belgesi 
 
159
Madde 29 – Toplu İşçi Çıkarma 
 
159
Yargıtay Kararları 
 
160
Madde 30 – Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırma Zorunluluğu 
 
165
Madde 31 – Askerlik ve Kanundan Doğan Çalışma 
 
166
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
 
 
Ücret
 
 
Madde 32 – Ücret ve Ücretin Ödenmesi 
 
168
Yargıtay Kararları 
 
169
Madde 33 – İşverenin Ödeme Aczine Düşmesi 
 
177
Madde 34 – Ücretin Gününde Ödenmemesi 
 
177
Yargıtay Kararları 
 
178
Madde 35 – Ücretin Saklı Kısmı 
 
179
Madde 36 – Kamu Makamlarının ve Asıl İşverenlerin Hakedişlerinden Ücreti Kesme Yükümlülüğü 
 
179
Yargıtay Kararları 
 
179
Madde 37 – Ücret Hesap Pusulası 
 
181
Yargıtay Kararları 
 
181
Madde 38 – Ücret Kesme Cezası 
 
182
Yargıtay Kararı 
 
183
Madde 39 – Asgari Ücret 
 
183
Yargıtay Kararı 
 
184
Madde 40 – Yarım Ücret 
 
184
Madde 41 – Fazla Çalışma Ücreti 
 
185
Yargıtay Kararları 
 
186
Madde 42 – Zorunlu Nedenlerle Fazla Çalışma 
 
201
Madde 43 – Olağanüstü Hallerde Fazla Çalışma 
 
201
Madde 44 – Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günlerinde Çalışma 
 
201
Yargıtay Kararları 
 
202
Madde 45 – Saklı Haklar 
 
202
Yargıtay Kararları 
 
202
Madde 46 – Hafta Tatili Ücreti 
 
205
Yargıtay Kararları 
 
205
Madde 47 – Genel Tatil Ücreti 
 
209
Yargıtay Kararları 
 
209
Madde 48 – Geçici İş Göremezlik 
 
210
Yargıtay Kararları 
 
210
Madde 49 – Ücret Şekillerine Göre Tatil Ücreti 
 
211
Yargıtay Kararı 
 
211
Madde 50 – Tatil Ücretine Girmeyen Kısımlar 
 
212
Madde 51 – Yüzdelerin Ödenmesi 
 
212
Yargıtay Kararları 
 
213
Madde 52 – Yüzdelerin Belgelenmesi 
 
214
Yargıtay Kararı 
 
214
Madde 53 – Yıllık Ücretli İzin Hakkı ve İzin Süreleri 
 
214
Yargıtay Kararları 
 
215
Madde 54 – Yıllık Ücretli İzne Hak Kazanma ve İzni Kullanma Dönemi 
 
216
Yargıtay Kararları 
 
217
Madde 55 – Yıllık İzin Bakımından Çalışılmış Gibi Sayılan Haller 
 
218
Madde 56 – Yıllık Ücretli İznin Uygulanması 
 
219
Yargıtay Kararları 
 
219
Madde 57 – Yıllık İzin Ücreti 
 
222
Yargıtay Kararları 
 
223
Madde 59 – Sözleşmenin Sona Ermesinde İzin Ücreti 
 
226
Yargıtay Kararları 
 
227
Madde 60 – İzinlere İlişkin Düzenlemeler 
 
230
Madde 61 – Sigorta Primleri 
 
230
Madde 62 – Ücretten İndirim Yapılamayacak Haller 
 
230
Yargıtay Kararları 
 
230
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
 
 
İşin Düzenlenmesi
 
 
Madde 63 – Çalışma Süresi 
 
232
Yargıtay Kararları 
 
232
Madde 64 – Telafi Çalışması 
 
239
Madde 65 – Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği 
 
239
Madde 66 – Çalışma Süresinden Sayılan Haller 
 
239
Yargıtay Kararları 
 
240
Madde 67 – Günlük Çalışmanın Başlama ve Bitiş Saatleri 
 
241
Madde 68 – Ara dinlenmesi 
 
241
Yargıtay Kararları 
 
242
Madde 69 – Gece Süresi ve Gece Çalışmaları 
 
245
Yargıtay Kararları 
 
245
Madde 70 – Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri 
 
248
Madde 71 – Çalıştırma Yaşı ve Çocukları Çalıştırma Yasağı 
 
248
Madde 72 – Yer ve Su Altında Çalıştırma Yasağı 
 
249
Madde 73 – Gece Çalıştırma Yasağı 
 
249
Madde 74 – Analık Halinde Çalışma ve Süt İzni 
 
249
Yargıtay Kararları 
 
250
Madde 75 – İşçi Özlük Dosyası 
 
251
Yargıtay Kararları 
 
251
Madde 76 – Yönetmelikler 
 
251
BEŞİNCİ BÖLÜM
 
 
İş Sağlığı ve Güvenliği
 
 
Madde 77 – İşverenlerin ve İşçilerin Yükümlülükleri 
 
253
Madde 78 – İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmelikleri 
 
253
Madde 79 – İşin Durdurulması veya İşyerinin Kapatılması 
 
253
Madde 81 – İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri 
 
253
Madde 83 – İşçilerin Hakları 
 
253
Madde 84 – İçki veya Uyuşturucu Madde Kullanma Yasağı 
 
253
Madde 85 – Ağır ve Tehlikeli İşler 
 
253
Madde 86 – Ağır ve Tehlikeli İşlerde Rapor 
 
254
Madde 87 – On sekiz yaşından küçük işçiler için rapor 
 
254
Madde 88 – Gebe veya Çocuk Emziren Kadınlar İçin Yönetmelik 
 
254
Madde 89 – Çeşitli Yönetmelikler 
 
254
ALTINCI BÖLÜM
 
 
İş ve İşçi Bulma
 
 
Madde 90 – İş ve İşçi Bulmaya Aracılık 
 
254
YEDİNCİ BÖLÜM
 
 
Çalışma Hayatının Denetimi ve Teftişi
 
 
Madde 91 – Devletin Yetkisi 
 
255
Madde 92 – Yetkili Makam ve Memurlar 
 
255
Yargıtay Kararları 
 
256
Madde 93 – Yetkili Memurların Ödevi 
 
257
Madde 94 – Muafiyet 
 
257
Madde 95 – Diğer Merciler Tarafından Yapılan Teftişler 
 
257
Madde 96 – İşçi ve İşverenin Sorumluluğu 
 
257
Madde 97 – Zabıtanın Yardımı 
 
257
SEKİZİNCİ BÖLÜM
 
 
İdari Ceza Hükümleri
 
 
Madde 98 – İşyerini Bildirme Yükümlülüğüne Aykırılık 
 
258
Madde 99 – Genel Hükümlere Aykırılık 
 
258
Madde 100 – Toplu İşçi Çıkarma ile İlgili Hükümlere Aykırılık 
 
259
Madde 101 – Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırma Zorunluluğuna Aykırılık 
 
259
Madde 102 – Ücret ile İlgili Hükümlere Aykırılık 
 
259
Madde 103 – Yıllık Ücretli İzin Hükümlerine Aykırılık 
 
259
Madde 104 – İşin Düzenlenmesine İlişkin Hükümlere Aykırılık 
 
260
Madde 105 – İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Hükümlere Aykırılık 
 
260
Madde 106 – İş ve İşçi Bulma Hükümlerine Aykırılık 
 
260
Madde 107 – İş Hayatının Denetim ve Teftişi ile İlgili Hükümlere Aykırılık 
 
260
Madde 108 – İdari Para Cezalarının Uygulanmasına İlişkin Hususlar 
 
261
DOKUZUNCU BÖLÜM
 
 
Madde 109 – Yazılı Bildirim 
 
262
Yargıtay Kararları 
 
262
Madde 110 – Konut Kapıcılarının Özel Çalışma Koşulları 
 
262
Yargıtay Kararları 
 
263
Madde 111 – Sanayi, Ticaret, Tarım ve Orman İşleri 
 
263
Madde 112 – Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışanların Kıdem Tazminatı 
 
265
Madde 113 – Bazı İşlerde Çalışanların Ücretlerinin Güvencesi 
 
266
Madde 114 – Üçlü Danışma Kurulu 
 
267
Madde 115 – Kantin Açılması 
 
267
Madde 116 
 
267
Madde 117 
 
267
Madde 118 
 
267
Madde 119 – Yönetmelikler 
 
267
Madde 120 – Yürürlükten Kaldırılan Hükümler 
 
267
Ek Madde 1 – Korumalı İşyerlerinde Çalışan Engellilerin Ücretleri 
 
268
Ek Madde 2 – Mazeret İzni 
 
268
Ek Madde 3 – Zamanaşımı Süresi 
 
268
Yargıtay Kararları 
 
269
Geçici Madde 1 
 
269
Geçici Madde 2 
 
270
Geçici Madde 3 
 
270
Geçici Madde 4 
 
270
Geçici Madde 5 
 
270
Geçici Madde 6 
 
270
Geçici Madde 7 
 
270
Geçici Madde 8 
 
270
Geçici Madde 9 
 
271
Geçici Madde 10 
 
271
Geçici Madde 11 
 
271
Madde 121 – Yürürlük 
 
272
Madde 122 – Yürütme 
 
272
1475 SAYILI İŞ KANUNU (M. 14) 
 
273
Yargıtay Kararları 
 
275
6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU 
 
307
Yargıtay Kararları 
 
321
5953 SAYILI BASIN MESLEĞİNDE ÇALIŞANLARLA ÇALIŞTIRANLAR ARASINDAKİ MÜNASEBETLERİN TANZİMİ HAKKINDA KANUN (BASIN İŞ KANUNU) 
 
361
Yargıtay Kararları 
 
371
854 SAYILI DENİZ İŞ KANUNU 
 
383
Yargıtay Kararları 
 
403
7036 SAYILI İŞ MAHKEMELERİ KANUNU 
 
461
Yargıtay Kararları 
 
468
İŞ KANUNU 
 
501
1475 SAYILI İŞ KANUNU (M. 14) 
 
559
TÜRK BORÇLAR KANUNU 
 
563
DENİZ İŞ KANUNU 
 
583
BASIN MESLEĞİNDE ÇALIŞANLARLA ÇALIŞTIRANLAR ARASINDAKİ MÜNASEBETLERİN TANZİMİ HAKKINDA KANUN 
 
605
İŞ MAHKEMELERİ KANUNU 
 
617
Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
863,30   
863,30   
2
431,65   
863,30   
3
287,77   
863,30   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
863,30   
863,30   
2
431,65   
863,30   
3
287,77   
863,30   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
863,30   
863,30   
2
431,65   
863,30   
3
287,77   
863,30   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
863,30   
863,30   
2
431,65   
863,30   
3
287,77   
863,30   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
863,30   
863,30   
2
431,65   
863,30   
3
287,77   
863,30   
Kapat