%3
Türk Hukukunda Toplu İş Sözleşmesinin Kişi Bakımından Uygulanma Alanı

Türk Hukukunda Toplu İş Sözleşmesinin Kişi Bakımından Uygulanma Alanı


Basım Tarihi
2023-03
Sayfa Sayısı
285
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750284342
Boyut
16x24
Baskı
1395,00 TL 383,15 TL
(Bu ürünü aldığınızda 383 puan kazanacaksınız)
   383

Dr. Seracettin GÖKTAŞ ( Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Başkanı )

 

İÇİNDEKİLER
 
Önsöz/Teşekkür 
 
5
Giriş 
 
11
Birinci Bölüm
 
 
GENEL OLARAK TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ
 
 
§1. TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KAVRAMI 
 
17
§2. TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ 
 
20
§3. TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN SÜRESİ 
 
25
§4. TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ DÜZEYİ 
 
28
A. İşyeri Düzeyi 
 
30
B. İşkolu Düzeyi 
 
32
§5. TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN TÜRLERİ 
 
32
A. İşyeri Toplu İş Sözleşmesi 
 
33
1. Genel Olarak 
 
33
2. İşyeri Kavramı ve Unsurları 
 
35
3. İşyerinin Kapsamı 
 
36
4. İşyerinin Girdiği İşkolunun Tespiti 
 
43
B. İşletme Toplu İş Sözleşmesi 
 
50
1. Genel Olarak 
 
50
2. Toplu İş Hukuku Açısından İşletme Kavramı 
 
53
3. İşletme Toplu İş Sözleşmesi Yapılmasını Gerektiren Koşullar 
 
55
a. Bir İşverenin Varlığı 
 
55
b. Aynı İşverene Ait Birden Fazla İşyerinin Varlığı 
 
59
c. İşyerlerinin Aynı İşkolunda Olması 
 
62
4. İşletme Toplu İş Sözleşmesi İlgili Uyuşmazlıklar 
 
63
a. İşletme Niteliğine İlişkin Uyuşmazlıklar 
 
63
b. İşletme Kapsamındaki İşyerlerinin Bazılarında Grev Yasağının Bulunması 
 
72
C. Grup Toplu İş Sözleşmesi 
 
74
1. Kavram 
 
74
2. Grup Toplu İş Sözleşmesinin Kapsamı 
 
75
3. Grup Toplu İş Sözleşmesinin Yapılması 
 
76
§6. ÇERÇEVE SÖZLEŞME 
 
79
A. Kavram 
 
79
B. Çerçeve Sözleşmenin Hukuki Niteliği 
 
83
C. Çerçeve Sözleşmenin Toplu İş Sözleşmelerine Etkisi 
 
85
§7. KAMU TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ ÇERÇEVE PROTOKOLÜ 
 
87
§8. TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ HÜKÜMLERİ 
 
90
A. Genel Olarak 
 
90
B. Normatif Hükümler 
 
93
1. Genel Olarak 
 
93
2. Normatif Hükümlerin Kapsamı 
 
95
a. Sözleşmenin Yapılmasına İlişkin Hükümler 
 
95
b. İş Sözleşmesinin İçeriğine İlişkin Hükümler 
 
97
aa. Doğrudan İş Sözleşmesi ile İlgili İçerik Normları 
 
98
bb. İşyerinin Çalışma Düzeni ile İlgili İçerik Normları 
 
103
c. İş Sözleşmesinin Sona Ermesine İlişkin Hükümler 
 
106
3. Normatif Hükümlerin Etkisi 
 
110
a. Doğrudan ve Emredici Etki 
 
111
b. Normatif Hükümlerin Art Etkisi 
 
116
aa. Genel Olarak 
 
116
bb. Art Etki Gösteren Hükümler 
 
119
cc. Art Etkinin Süresi 
 
120
C. Borç İlişkisi Doğurucu Hükümler 
 
123
İkinci Bölüm
 
 
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN UYGULANMA ALANI
 
 
§1. GENEL OLARAK 
 
127
§3. BORÇ DOĞURUCU HÜKÜMLERİN UYGULANMA ALANI 
 
134
§3. NORMATİF HÜKÜMLERİN UYGULANMA ALANI 
 
135
A. Normatif Hükümlerin İşveren Bakımından Uygulanma Alanı 
 
135
B. Normatif Hükümlerin İşveren Bakımından Uygulanma Alanını Etkileyen Haller 
 
136
1. Taraf Sendika ile İlgili Değişiklikler 
 
136
2. İşveren Değişikliği 
 
138
a. İşyeri Devri 
 
139
b. İş Sözleşmesinin Devri 
 
148
c. İşverenin Ölümü 
 
153
d. Tüzel Kişiliğin Sona Ermesi 
 
153
e. Ticaret Şirketlerinde Yapısal Değişiklikler 
 
156
f. Asıl İşveren– Alt İşveren İlişkisi 
 
161
g. Geçici İş İlişkisi 
 
165
3. İşyerinin Girdiği İşkolunun Değişmesi 
 
168
4. Kamuda Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alım Sözleşmeleriyle Kurulan Asıl İşveren Alt İşveren İlişkisi 
 
173
C. Normatif Hükümlerin İşçi Bakımından Uygulanma Alanı 
 
178
1. İşyerinde Çalışan Tüm İşçilere Uygulanan Hükümler 
 
179
2. Taraf Sendika Üyesi İşçilerin Toplu İş Sözleşmesinden Yararlanması 
 
183
a. Yararlanma Koşulları 
 
184
aa. Taraf İşçi Sendikasına Üye Olma 
 
184
bb. Sözleşme Kapsamındaki Bir İşyerinde Çalışma 
 
186
b. Yararlanmanın Başlangıcı 
 
192
aa. İmza Tarihinde Taraf Sendika Üyeliği Bulunan İşçiler 
 
192
bb. İmza Tarihinden Sonra Taraf Sendikaya Üye Olan İşçiler 
 
194
c. Yararlanmanın Sona Ermesi 
 
196
aa. İş Sözleşmesinin Sona Ermesi 
 
197
aaa. İş Sözleşmesinin İmza Tarihinden Önce Sona Ermesi 
 
197
bbb. İş Sözleşmesinin İmza Tarihinden Sonra Sona Ermesi 
 
198
bb. Sendika Üyeliğinin Sona Ermesi 
 
199
cc. İşyerinin Devri veya Kapanması 
 
201
3. Taraf İşçi Sendikasına Üye Olmayan İşçilerin Yararlanması 
 
204
a. Dayanışma Aidatı Ödeyerek Yararlanma 
 
204
aa. Dayanışma Aidatı Ödeyerek Yararlanmanın Koşulları 
 
207
aaa. Genel Olarak 
 
207
bbb. Taraf İşçi Sendikasına Üye Olmamak 
 
207
ccc. Talepte Bulunmak 
 
208
bb. Dayanışma Aidatı Miktarı 
 
212
cc. Yararlanmanın Başlangıcı ve Sona Ermesi 
 
214
b. Taraf İşçi Sendikasının Yazılı Onayı ile Yararlanma 
 
220
§4. TEŞMİL 
 
225
A. Genel Olarak 
 
225
B. Teşmilin Koşulları 
 
228
1. Taraf İşçi Sendikasında Aranan Koşullar 
 
228
2. Teşmil Edilecek İşyeri İçin Aranan Koşullar 
 
230
3. Talep Koşulu 
 
231
C. Teşmil Kararı 
 
231
D. Teşmilin Sonuçları 
 
233
§4. TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDEN YARARLANAMAYAN İŞÇİLER 
 
235
A. Kanun Hükmü ile Kapsam Dışında Kalanlar 
 
236
1. İşveren Vekili 
 
236
2. Toplu İş Sözleşmesi Görüşmelerinde İşvereni Temsil Edenler 
 
238
3. Greve Katılmayıp da İşyerinde Çalışanlar 
 
239
B. Tarafların İradeleriyle Kapsam Dışında Kalanlar 
 
242
1. Genel Olarak 
 
242
2. Kapsam Dışı Personel 
 
246
§5. SONA EREN TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN UYGULANMA ALANI 
 
249
A. Genel Olarak 
 
249
B. Art Etkinin Kişi Bakımından Uygulanma Alanı 
 
252
1. Taraf İşçi Sendikasına Üye Olan İşçiler 
 
252
2. Taraf İşçi Sendikasına Üye Olmayan İşçiler 
 
253
Sonuç 
 
255
Kaynakça 
 
267
Kavramlar Dizini 
 
283
Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
383,15   
383,15   
2
191,58   
383,15   
3
127,72   
383,15   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
383,15   
383,15   
2
191,58   
383,15   
3
127,72   
383,15   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
383,15   
383,15   
2
191,58   
383,15   
3
127,72   
383,15   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
383,15   
383,15   
2
191,58   
383,15   
3
127,72   
383,15   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
383,15   
383,15   
2
191,58   
383,15   
3
127,72   
383,15   
Kapat