Taşınmaz Hukukunda Hak Düşürücü Süreler Süleyman Sapanoğlu

Taşınmaz Hukukunda Hak Düşürücü Süreler


Basım Tarihi
2022-03
Sayfa Sayısı
215
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750275708
Boyut
16x24
Baskı
1117,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 117 puan kazanacaksınız)
   117

Süleyman Sapanoğlu

 

Konu Başlıkları
- Genel Açıklamalar
Hak Düşürücü Sürelerin Yer Aldığı Kanunlar

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz 5
Kısaltmalar 11
Birinci Bölüm
GENEL AÇIKLAMALAR
I. GİRİŞ 13
II. SÜRE/MÜDDET KAVRAMI 19
A. Genel Olarak 19
B. Dava Açma Sürelerinin Türleri 19
C. Sürelerin Belirlenmesi 21
D. Sürelerin Başlaması 22
E. Sürelerin Bitimi 25
F. Sürelerin Durması ve Kesilmesi 26
1. Zamanaşımı Süresinin Durması 26
2. Zamanaşımı Süresinin Kesilmesi 27
III. HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE KAVRAMI 27
A. Genel Olarak 27
B. Hak Düşürücü Sürenin Özellikleri 30
1. Hak Düşürücü Süreler, Kamu Düzeni ile İlgilidir 30
2. Hak Düşürücü Süre Olumsuz Dava Koşuludur: Bu Nedenle Tüm İddia ve Defilerden Önce Göz Önünde Tutulur 32
3. Hak Düşürücü Süre, Tüm Defi ve İtirazlardan Önce Nazara Alınır 34
4. Hak Düşürücü Süreler, Kesin Nitelikli Sürelerdir 35
C. Hak Düşürücü Sürelerin Zamanaşımı Sürelerinden Farkı 36
1. Nitelikleri İtibariyle, Hak Düşürücü Süre İtiraz, Zamanaşımı Süresi de Def’idir 36
2. Hak Düşürücü Süreler Kamu Düzeni Düşüncesi İle İlgili Sürelerdir 37
3. Hak Düşürücü Süre Olumsuz Dava Koşuludur 37
IV. HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜREYE TABİ/BAĞLI OLAN DAVALAR 38
A. Tespit veya Sınırlandırma Tutanağı Düzenlenen Taşınmazlara İlişkin Davalar 38
B. Tespitten Önceki Sebebe Dayanılarak Açılan Davalar 43
C. Kişisel Haklara Dayanan Davalarda Hak Düşürücü Süre 47
D. Takyitler, Sınırlı Ayni Haklar ve Muhtesatlar 49
E. Hak Düşürücü Süreye Tabi Olmayan Davalar 51
1. Genel Olarak 51
2. Kamu Malları 53
a. Kamu Hizmet Malları 61
b. Orta Mallar 61
aa. Bir Kısım Halkın Yararlandığı Orta Mallar 62
bb. Herkesin Yararlandığı Yerler 62
c. Ormanlar 63
d. Kıyı Kanunun Kapsamında Olan Yerler 64
3. Kadastro Tutanağı Düzenlenmeyen Taşınmazlar 69
a. Tespit Dışı Bırakılan Taşınmazlar 70
b. Haritasında Gösterilen Kamu Orta Mallar 76
c. Kömür Havzasında Bulunan Taşınmazlar 77
d. Tespitten Sonraki Sebeplere Dayanılarak Açılan Davalar 78
e. Vakıf Şerhinin Silinmesi İstekleri 80
f. İdari Yoldan Oluşturulan Tapu Kayıtlarına Karşı Açılan Davalar 80
g. 7269 Sayılı Kanuna Göre Yapılan Kadastro 81
h. Genel Mahkemelerce Verilen Hükümlere Dayanılarak Oluşturulan Tapu Kayıtlarına Karşı Açılan Davalar 82
ı. Çifte Tapu Halinde 83
i. İkinci Kadastro 84
j. Teknik Hataların Düzeltilmesi 85
İkinci Bölüm
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRELERİN YER ALDIĞI KANUNLAR
I. GENEL OLARAK 87
II. 3402 SAYILI KADASTRO KANUNUNDA YAZILI HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRELER 88
A. 3402 Sayılı KK’nın 11. Maddesinde Yazılı Süre 88
1. Kadastro Tutanaklarının Askıya Çıkarılması 89
2. Askı İlan Süresi 92
III. 3402 SAYILI KADASTRO KANUNUNU 12/3. MADDESİNDE YAZILI SÜRE 95
A. Genel Olarak 3402 Sayılı KK’nın 12. Maddesi 96
B. KK’nın md. 12/1. ve 2. Fıkrasına İlişkin Açıklamalar 97
1. Kadastro Tutanaklarının Kesinleşmesi 98
2. Kesinleşme Şerhi 116
3. Kesinleşmiş Tutanakların Tapu Kütüğüne Kaydı 116
C. 3402 Sayılı KK’nın 12/3. Fıkrası 116
1. Genel Olarak 116
2. Kesinleşmiş Tespit ve Tutanaklara Karşı Dava Açılması 121
a. 3402 Sayılı KK’nın 12/3. Fıkrası 122
b. Sürenin Başlaması 124
c. KK’nın 29/3 Fıkrası 134
d. KK’nın 12. md. Son Fıkrası 135
IV. 3402 SAYILI KADASTRO KANUNUNU 41. MADDESİNDE YAZILI SÜRE 137
A. Genel Olarak 3402 Sayılı KK’nın 41. Maddesi 138
B. 3402 Sayılı KK’nın 41. Maddesi Uyarınca Düzeltilecek Hatalar 141
C. Kadastro Müdürünün Düzeltemeyeceği Hatalar 142
D. Kadastro Yolu ile Oluşturulmayan Kayıtlar 143
E. Kesinleşmemiş Kayıtlardaki Hatalar 144
F. Mülkiyet ve Vasıf Değişikliğine İlişkin Hatalar 144
G. Bir Çok Adayı veya Parseli Etkileyen Hatalar 146
H. Dava Açma Süresi 146
V. 3402 SAYILI KK’NIN 46. MADDESİNDE YAZILI SÜRE 152
A. Açıklamalar 152
B. 3402 Sayılı KK’nın 46/1 Fıkrası 153
C. 3402 Sayılı KK’nın 46/2. Fıkrası 155
D. 3402 Sayılı KK’nın 46/3. Fıkrası 156
E. 3402 Sayılı KK’nın 46/son Fıkrası 156
VI. KADASTRO KANUNUNU GEÇİCİ 4. MADDESİNDE YAZILI SÜRE 157
A. KK’nın Geçici 4/2’ye İlişkin Açıklamalar 157
B. KK’nın Geçici 4/2’ye İlişkin Açıklamalar 158
C. KK’nın Geçici 4/3’e İlişkin Açıklamalar 158
VII. OK’DA YAZILI HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRELER 160
A. Genel Olarak 160
B. Orman Kanunundaki Dava Sürelerini Değiştiren Kanunlar 161
1. 3116 Sayılı OK’da Öngörülen Süre 161
2. 6183 Sayılı OK’da Öngörülen Süreler 162
3. 3402 Sayılı KK’da Yazılı Süreler 166
4. Dava Açma Süreleri 167
a. Otuz Günlük Süre 168
b. On Yıllık Süre 168
c. Hazine ve Orman İdaresi Tarafından, Kayıt Malikleri Aleyhine Açılacak İptal ve Tescil Davaları 169
d. Kadastrosu Kesinleşmiş Ormanların Tapu Kütüğüne Tescili 179
e. Orman İçi Açıklıklar 180
f. Kamu Tüzel Kişilerine Ait Ormanların Tescili 180
g. Hususi Ormanların Tescili 181
h. Kesinleşmiş Orman Kadastrosunun Hukuki Sonuçları 181
VIII. 4342 SAYILI MERA KANUNUNDA YAZILI HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRELER 183
A. Dava Süresi 187
1. 3402 Sayılı KK’ya Göre Yapılan Sınırlandırmalara Karşı Açılan Davalarda Süre 187
2. 4342 Sayılı Mera Kanununa Göre Yapılan Sınırlandırmalarda Dava Süresi 188
B. Mera, Yaylak ve Kışlakların Özel Sicile Kaydı 191
C. Kamu Orta Malları Özel Mülkiyet Şeklinde Tapuya Tescil Edilemezler 194
IX. DİĞER TEMEL KANUNLARDA YAZILI HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRELER 198
X. HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRENİN TARAFLARI ARASINDAKİ HÜKÜM VE SONUÇLARI 199
Kaynakça 211
Kavramlar Dizini 213

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
117,00   
117,00   
2
58,50   
117,00   
3
39,00   
117,00   
4
29,25   
117,00   
5
23,40   
117,00   
6
19,50   
117,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
117,00   
117,00   
2
58,50   
117,00   
3
39,00   
117,00   
4
29,25   
117,00   
5
23,40   
117,00   
6
19,50   
117,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
117,00   
117,00   
2
58,50   
117,00   
3
39,00   
117,00   
4
29,25   
117,00   
5
23,40   
117,00   
6
19,50   
117,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
117,00   
117,00   
2
58,50   
117,00   
3
39,00   
117,00   
4
29,25   
117,00   
5
23,40   
117,00   
6
19,50   
117,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
117,00   
117,00   
2
58,50   
117,00   
3
39,00   
117,00   
4
29,25   
117,00   
5
23,40   
117,00   
6
19,50   
117,00   
Kapat