%3
Tapu Sicili Sempozyumu Hayrünnissa Özdemir

Tapu Sicili Sempozyumu


Basım Tarihi
2022-11
Sayfa Sayısı
164
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750281761
Boyut
16x24
Baskı
1280,00 TL 271,60 TL
(Bu ürünü aldığınızda 271 puan kazanacaksınız)
   271

Prof. Dr. Hayrünnissa ÖZDEMİR

Doç. Dr. İlker ÖZTAŞ

 
 
İÇİNDEKİLER
 
Önsöz 
 
5
Birinci Bölüm
 
 
SİCİLİN DÜZELTİLMESİ DAVASI VE UYGULAMADAKİ SORUNLAR
 
 
ÖZET 
 
13
I. TAPU SİCİLİ VE TESCİL KAVRAMI 
 
13
II. TAPU SİCİLİNİN DÜZELTİLMESİ DAVASI 
 
17
III. SİCİLİN DÜZELTİLMESİNDE UYGULAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLAR 
 
21
A. TMK m. 1025 Hükmünün Uygulanması Bakımından 
 
21
B. TMK m. 1027 Hükmünün Uygulanması Bakımından 
 
23
IV. SONUÇ 
 
26
İkinci Bölüm
 
 
ÇAPLI TASARRUF VESİKASININ TAPU SİCİLİ İŞLEMLERİNDE FONKSİYONU
 
 
ÖZET 
 
29
I. GENEL OLARAK 
 
29
II. KAVRAM 
 
29
III. HUKUKÎ NİTELİĞİ 
 
30
IV. SONUÇ 
 
31
Üçüncü Bölüm
 
 
TAŞINMAZI TEŞHİSE YARAYAN BİLGİLER VE
 
 
BUNLARA İLİŞKİN UYGULAMADA KARŞILAŞILAN MESELELER
 
 
ÖZET 
 
33
I. GENEL OLARAK TAPU SİCİLİ 
 
34
A. Kavram 
 
34
B. Unsurları 
 
35
1. Ana Siciller 
 
36
2. Yardımcı Siciller 
 
38
II. TAPU SİCİLİNE HÂKİM OLAN İLKELER BAKIMINDAN HUKUKÎ DURUM 
 
38
A. Aynî Kayıt İlkesi Bakımından 
 
38
B. Açıklık İlkesi Bakımından 
 
39
C. Tescil İlkesi Bakımından 
 
40
D. Sebebe Bağlılık İlkesi Bakımından 
 
40
E. Tapu Siciline Güven İlkesi Bakımından 
 
41
F. Devletin Sorumluluğu İlkesi Bakımından 
 
42
III. TAPU SİCİLİ İŞLEMLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRME 
 
44
IV. TAŞINMAZIN NİTELİĞİNE İLİŞKİN DÜZELTME 
 
45
V. YÜZ ÖLÇÜMÜNE İLİŞKİN DÜZELTME 
 
48
VI. SONUÇ 
 
52
Kaynakça 
 
54
Dördüncü Bölüm
 
 
TAPU SİCİLİNİN TUTULMASINDAN
 
 
DEVLETİN SORUMLULUĞU BAKIMINDAN ZAMANAŞIMI MESELESİ
 
 
ÖZET 
 
55
I. SORUMLULUĞUN HUKUKİ NİTELİĞİ 
 
56
II. SORUMLULUĞUN KOŞULLARI 
 
60
A. Tapu Sicilinin Tutulması 
 
60
B. Hukuka Aykırılık 
 
62
C. Zarar 
 
63
D. İlliyet Bağı 
 
63
III. ZAMANAŞIMI 
 
64
A. Devletin Sorumluluğu Bakımından Zamanaşımı 
 
64
1. Genel Olarak 
 
64
2. Yargıtay İçtihat Değişikliğinden Önceki Süreç ve Bu Değişikliğin Etkisi 
 
65
a. İçtihat Değişikliğinin Sebebi 
 
65
b. Yargıtay İçtihat Değişikliğine Konu Karar 
 
67
aa. Genel Olarak 
 
67
bb. İçtihat Değişikliğinin Etkisi 
 
71
3. Zamanaşımına İlişkin Meselesinin Ortaya Çıkışı 
 
71
B. Rücu Zamanaşımı 
 
73
IV. SONUÇ 
 
75
Kaynakça 
 
77
Beşinci Bölüm
 
 
ART VASİYET KONUSU TAŞINMAZIN ÖN VASİYET ALACAKLISI TARAFINDAN
 
 
AİLE KONUTU HÂLİNE GETİRİLMESİ
 
 
ÖZET 
 
79
I. ART VASİYET 
 
79
A. Genel Olarak İkameli Tasarruflar 
 
79
B. Ön ve Art Vasiyet Alacaklıları Arasındaki İlişki 
 
80
1. Ön Vasiyet Alacaklısının Hukuki Durumu 
 
81
2. Art Vasiyet Alacaklısının Hukuki Durumu 
 
82
a. Koruma 
 
83
b. Şerh Yoluyla Sağlanan Koruma 
 
83
II. AİLE KONUTU 
 
84
A. Sınırlamanın Hukuki Niteliğine İlişkin Görüşler 
 
84
B. Şerh Talebi 
 
85
III. AİLE KONUTU HÂLİNE GETİRİLEN TAŞINMAZIN ART VASİYET ALACAKLISINA DEVRİ 
 
86
Kaynakça 
 
88
Altıncı Bölüm
 
 
PAYLI MÜLKİYETİN DEVAMI SÖZLEŞMESİ VE
 
 
ÖNALIM HAKKINDAN FERAGAT ŞERHLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
 
 
ÖZET 
 
91
I. GENEL OLARAK 
 
91
II. PAYLI MÜLKİYETİN DEVAMI SÖZLEŞMESİNİN ŞERHİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 
 
91
III. ÖNALIM HAKKINDAN FERAGAT ŞERHİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 
 
95
Yedinci Bölüm
 
 
ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDE
 
 
ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN TESCİL TALEBİ
 
 
ÖZET 
 
105
I. GİRİŞ 
 
105
II. ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN TESCİL TALEBİNİN DAYANAĞI SÖZLEŞMELER 
 
107
A. Üçüncü Kişinin Yüklenici ile Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi Yapması 
 
107
B. Üçüncü Kişinin Yüklenici ile Alacağın Devri Sözleşmesi Yapması 
 
109
III. ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN ARSA PAYINI TESCİL TALEP KOŞULLARI 
 
117
IV. YÜKLENİCİNİN BİRDEN FAZLA KİŞİYE PAY DEVRİ TAAHHÜDÜNDE BULUNMASI DURUMUNDA TESCİL TALEBİ 
 
124
V. SONUÇ 
 
128
Kaynakça 
 
129
Sekizinci Bölüm
 
 
ARSA SAHİBİNİN ARSA PAYI KARŞILIĞI
 
 
İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDEN DÖNMESİNİN
 
 
YÜKLENİCİDEN ARSA PAYI SATIN ALAN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE
 
 
ETKİSİNİN GÜNCEL YARGI KARARLARI KAPSAMINDA İNCELENMESİ
 
 
ÖZET 
 
131
I. ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNİN TANIMI 
 
132
II. ARSA SAHİBİ– YÜKLENİCİ– ÜÇÜNCÜ KİŞİ ARASINDAKİ HUKUKİ İLİŞKİ 
 
134
III. YARGITAY KARARLARINDAKİ DURUM 
 
135
IV. ANAYASA MAHKEMESİ KARARINDAKİ DURUM 
 
136
V. KARARLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 
 
136
A. İş Sahibinin Sözleşmeden Dönmesi 
 
136
B. İş Sahibinin Sözleşmeden Dönmesinin Sonuçları Bakımından Yapılan Sınıflandırma ve Yargıtayın Avans Tapu Uygulamasındaki Görünüm 
 
138
VI. SONUÇ 
 
144
Kaynakça 
 
145
Dokuzuncu Bölüm
 
 
İHTİYATİ TEDBİR KARARLARINA KONU OLAN TAPU SİCİLİ ŞERHLERİ
 
 
ÖZET 
 
147
ÖZ 
 
147
GİRİŞ 
 
148
I. TASARRUF YETKİSİ KISITLAMALARINA İLİŞKİN ŞERHLER 
 
150
A. Çekişmeli Hakların Korunmasına İlişkin Şerhler 
 
150
B. Geçici Tescil Şerhi 
 
154
C. Tasarruf Hakkını Yasaklayan İhtiyati Tedbir Şerhi 
 
156
D. Ferağdan Men Kararları 
 
157
II. İHTİYATİ TEDBİR KARARLARININ UYGULANMASINDA YAŞANAN SORUNLAR 
 
159
III. SONUÇ 
 
161
Kaynakça 
 
163
Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
271,60   
271,60   
2
135,80   
271,60   
3
90,53   
271,60   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
271,60   
271,60   
2
135,80   
271,60   
3
90,53   
271,60   
Worldcard ( YKB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
271,60   
271,60   
2
135,80   
271,60   
3
90,53   
271,60   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
271,60   
271,60   
2
135,80   
271,60   
3
90,53   
271,60   
Kapat