%3
Türk Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri Murat Aydoğdu

Türk Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileriSözleşmeler Hukuku


Basım Tarihi
2023-11
Sayfa Sayısı
1062
Kapak Türü
Cilt
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786052645826
Boyut
16x24
Baskı
6738,00 TL 715,86 TL
(Bu ürünü aldığınızda 715 puan kazanacaksınız)
   715

Prof. Dr. Murat AYDOĞDU

Doç. Dr. Nalan TUNCER

 

İÇİNDEKİLER

BASIYA ÖNSÖZ VIII

BASIYA ÖNSÖZ IX

İÇİNDEKİLER.XI

KISALTMA CETVELİ . XXXIXX

BİRİNCİ BÖLÜM

ÖZEL BORÇ İLİŞKİLERİ VE SÖZLEŞMELER HAKKINDA ÖN AÇIKLAMALAR

1. GENEL OLARAK SÖZLEŞMELER. 1

ÖZEL BORÇ İLİŞKİLERİNİN (BORÇLAR ÖZEL HUKUKUNUN) SİSTEMATİĞİ 1

SÖZLEŞMELERİN TÜRK BORÇLAR KANUNU AÇISINDAN ÖNEMİ VE

KANUNDAKİ DÜZENLEME ŞEKLİ 2

III. SÖZLEŞME KAVRAMI VE ANLAMI  2

BORÇLAR KANUNUYLA TİCARET KANUNU ARASINDAKİ İLİŞKİ 9

REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN VE BORÇLAR KANUNU

ARASINDAKİ İLİŞKİ. 11

SÖZLEŞMELERLE İLGİLİ OLARAK BORÇLAR KANUNUNDA YER ALAN

İLKELER  14

ANA İLKE: SÖZLEŞME ÖZGÜRLÜĞÜ İLKESİ . 14

Genel Olarak 14

Sözleşme Özgürlüğünün Anlamı 15

Sözleşme Yapıp Yapmama Özgürlüğü 16

Sözleşmenin Tarafını Seçme Özgürlüğü 16

Sözleşmenin Biçimini Seçme Özgürlüğü 17

Sözleşmeyi Ortadan Kaldırma ve İçeriğini Değiştirme Özgürlüğü 18

Sözleşmenin İçeriğini Belirleme Özgürlüğü 18

Sözleşmenin Tipini (Çeşidini) Seçme Özgürlüğü . 21

KURALLARIN EMREDİCİ OLMAMASI İLKESİ. 21

HÂKİMİN TAKDİR YETKİSİ İLKESİ . 21

VII. SÖZLEŞME TİPİNİ SEÇME ÖZGÜRLÜĞÜ. 22

YASADA DÜZENLENMİŞ BİR SÖZLEŞME TİPİNİ SEÇME ÖZGÜRLÜĞÜ . 22

YASADA DÜZENLENMEMİŞ BİR SÖZLEŞME TİPİNİ SEÇME

ÖZGÜRLÜĞÜ  23

Kendisine Özgü Yapısı Olan Sözleşmeler . 23

Genel Olarak 23

Kendisine Özgü Yapısı Olan Sözleşme Örnekleri 24

Tek Satıcılık Sözleşmesi 24

aaa. Tanımı . 24

bbb. Sözleşmenin Unsurları. 25

 

XII İçindekiler

 

aaaa. Süreklilik Niteliği Taşıyan Bir Çerçeve

Sözleşme. 25

bbbb. Kendi Adına ve Hesabına Hareket  26

cccc. Belli Bir Bölgede Satış Tekeli Tanınması  26

dddd. Pazarlama, Satış ve Sürümü Arttırma Faaliyeti. 27

ccc. Tarafların Karşılıklı Yükümlülükleri  28

aaaa. Tek Satıcının Yükümlülükleri. 28

bbbb. Yapımcının Yükümlülükleri 28

ddd. Tek Satıcılık Sözleşmesinin Sona Ermesi ve Sonuçları  28

Franchise Sözleşmesi 30

aaa. Tanımı . 30

bbb. Unsurları. 30

aaaa. Sürekli Borç İlişkisi. 30

bbbb. Çerçeve Sözleşme  31

cccc. Franchise Alanın Bağımsızlığı. 31

dddd. Franchise Sistemi (Paketi). 31

eeee. Dikey İşbirliği . 32

ffff. Ücret  32

ccc. Tarafların Borçları  33

aaaa. Franchise Verenin Borçları 33

bbbb. Franchise Alanın Borçları  33

Satış İçin Bırakma (konsinye satış, koltukçu, gezginci)

Sözleşmesi (Der Trödelvertrag) 34

Tahkim (Hakem) Sözleşmesi 35

Sulh Sözleşmesi . 35

Garanti Sözleşmesi 37

Niteliği Tartışmalı Olan Diğer Sözleşmeler. 39

Karma Sözleşmeler - Bileşik Sözleşmeler . 39

Karma Sözleşmeler 40

Bileşik Sözleşmeler 42

Eksik Sözleşmeler 43

2. TÜRK BORÇLAR KANUNUNUNDA DÜZENLENMİŞ BULUNAN SÖZLEŞMELERİN

AMAÇLARI VE İÇERİKLERİ YÖNÜNDEN AYIRIMI . 45

MÜLKİYETİN DEVRİ AMACINI GÜDEN SÖZLEŞMELER 46

KULLANDIRMA VE YARARLANDIRMA AMACINI GÜDEN SÖZLEŞMELER 46

III. İŞGÖRME AMACINI GÜDEN SÖZLEŞMELER  46

SAKLAMA (MUHAFAZA, EMANET) AMACINI GÜDEN SÖZLEŞMELER 47

GÜVENCE (TEMİNAT) SAĞLAMA AMACINI GÜDEN SÖZLEŞMELER 47

VII. ORTAKLIK (ŞİRKET) SÖZLEŞMELERİ  48

 

İçindekiler XIII

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

MÜLKİYETİN DEVRİ AMACI GÜDEN SÖZLEŞMELER

 

3. SATIŞ SÖZLEŞMESİ 49

GENEL BİLGİ. 49

SATIŞ SÖZLEŞMESİNİN TANIMI . 51

III. SATIŞ SÖZLEŞMESİNİN ÖZELLİKLERİ. 52

SATIŞ SÖZLEŞMESİNİN TEMLİK BORCU DOĞURAN BİR SÖZLEŞME

OLMASI ÖZELLİĞİ. 52

SATIŞ SÖZLEŞMESİNİN KARŞILIKLI TAM İKİ TARAFA BORÇ

YÜKLEYİCİ ÖZELLİĞİ . 53

SATIŞ SÖZLEŞMESİNİN RIZAİ BİR SÖZLEŞME OLMA ÖZELLİĞİ 53

SATIŞ SÖZLEŞMESİNİN ANİ EDİMLİ BİR SÖZLEŞME OLMA ÖZELLİĞİ. 53

SATIŞ SÖZLEŞMESİNİN SEBEBE BAĞLI (İLLİ) BİR SÖZLEŞME

OLMA ÖZELLİĞİ 54

SATIŞ SÖZLEŞMESİNİN TEMEL ÖGELERİ (ESASLI UNSURLARI). 54

SATILAN MAL (MEBİ) 54

BEDEL (SATIŞ PARASI, SEMEN). 57

ANLAŞMA 62

SATIŞ SÖZLEŞMESİNDE YARAR VE HASARIN GEÇMESİ . 65

GENEL BİLGİ. 65

TÜRK BORÇLAR KANUNUNA GÖRE SATIŞ SÖZLEŞMESİNDE MALDAKİ

YARAR (NEF’İ) VE HASARIN GEÇMESİ  67

Sorunun Ortaya Konması, Yarar ve Hasar Kavramı 67

Hasar Kavramının İmkansızlık Kavramıyla Olan Bağlantısı. 69

Hasar ve Yararın Alıcıya Geçmesinin Şartları 72

Satış Sözleşmesinin Kurulmuş ve Hükümlerini Doğurmuş Olması 72

Koşula Bağlı Olmayan (Olağan) Satışlarda 72

Geciktirici (Talikî) Koşula Bağlı Satışlarda 74

Bozucu Koşula Bağlı Satışlarda . 76

Satılanda Meydana Gelen Hasarda Satıcının Kusurunun

Bulunmaması (Satıcının Kusursuz Olması) . 76

Kuralın Uygulanmasına Engel Olacak İstisnaların Bulunmaması 78

Yarar ve Hasarın İntikali Kuralı. 79

Mal, İfa Yerinde (Aynı Yerde) Teslim Edilecekse

(Yerinde Satış, Platzkauf). 79

Malın İfa Yerinden Başka Bir Yere Gönderildiği Satışlarda

(Mesafe Satışı, Göndermeli Satış, = Distanzkauf,

Versendungskauf) Hasarın İntikali . 82

Genel olarak . 82

Cins Borcunda Ayırt Etme Kavramı 83

Gönderme ve Götürme Borcu Arasındaki Farkın Belirlenmesi. 84

Mesafe Satışında Hasarın İntikali. 85

Taşıyıcının Bağımsız Olup Olmamasının Değerlendirilmesi 87

SATIŞ SÖZLEŞMESİNİN ÇEŞİTLERİ. 90

 

XIV İçindekiler

VII. TÜKETİCİ SATIŞLARI . 93

VIII. TAŞINIR SATIŞLARI 96

TAŞINIR SATIŞININ KONUSU 96

TARAFLARIN HAK VE BORÇLARI . 99

Genel Olarak 99

Satıcının Borçları 100

Satıcının Satılanın Zilyetliğini ve Mülkiyetini Devir Borcu. 100

Satıcının Zilyetliği ve Mülkiyeti Devri Borcunda Temerrüdü. 104

Genel Olarak 104

Olağan (Âdî) Satışlardaki Satıcının Temerrüdü. 104

Teslim İçin Belirli Vadeli Ticarî Satışlardaki Satıcının

Temerrüdü  106

Satıcının Kısmî Temerrüdü Halinde Alıcının Hakları 107

Ard Arda Teslimli Satışlarda Satıcının Temerrüdü . 108

Satıcının Temerrüdü Halinde Alıcının Hakları 109

Satıcının Giderim Borcu ve Kapsamı . 109

Satıcının Temerrüdü Nedeniyle Alıcının Zararının

Hesaplanması. 110

aaa. Genel Hükümlere Göre Zararın Hesaplanması . 110

bbb. Zararın Somut Metoda Göre Hesaplanması 111

ccc. Zararın Soyut Metoda Göre Hesaplanması . 112

Satıcının Devir ve Taşıma Giderlerini Ödeme Borcu . 112

Satıcının Zapttan Sorumluluk (Zapta Karşı Tekeffül) Borcu. 116

Tanımı ve Konusu 116

Zapt Sorumluluğunun Maddî Şartları 119

Satıcının Zapt Sorumluluğu Bakımından Şekli Şartlar

(Bildirim ve İspat Yükümünün Yerine Getirilmesi)  122

Satıcının Zapt Sorumluluğun Karşı Alıcının Hakları . 123

aaa. Mahkeme Kararı Olmaksızın Satılanı Vermesi Halinde

Alıcının Hakları. 123

bbb. Mahkeme Kararının Varlığı Halinde Alıcının Hakları . 125

aaaa. Genel Olarak . 125

bbbb. Tam Zapt Halinde Alıcının Hakları (TBK 217) . 125

cccc. Kısmen Zapt Halinde Alıcının Hakları

(TBK 218)  126

Satıcının Ayıptan Sorumluluğu (Ayıba Karşı Tekeffül) Borcu. 128

Genel Olarak 128

Ayıp Kavramı 128

Ayıbı Üstlenme Borcuna İlişkin Hükümlerin Niteliği 129

Ayıp Türleri (Maddi, Hukuki ve Ekonomik Ayıp Kavramı). 132

Satıcının Ayıptan Sorumluluğunun Maddî Şartları . 135

 

İçindekiler XV

aaa. Ayıplı Hayvan Satışı Dışındaki Satışlarda Maddi Şartlar 135

aaaa. Bildirilen (Zikir ve Vaad Edilen) Niteliklerdeki

Maddî Şartlar. 135

bbbb. Lüzumlu Vasıflarda Maddî Şartlar. 138

bbbb.1.) Satılan Malda, Elverişliliği Kaldıran

veya Önemli Şekilde Azaltan Eksiklik

Olmalıdır . 138

bbbb.2.) Ayıp, Yarar ve Zararın Geçişinden

Önce (İmalat Hatası veya Teslim

Öncesindeki Taşıma veya Saklama

Ayıbı) Var Olmalıdır 141

bbbb.3.) Sorumluluk, Sorumsuzluk

Anlaşmasıyla Kaldırılmamış

Olmalıdır . 143

bbbb.4.) Ayıp, Kural Olarak Alıcı Tarafından

Bilinmemelidir . 143

bbb. Ayıplı Hayvan Satışında Satıcının Sorumluluğuna

İlişkin Maddi Şartlar 145

Satıcının Ayıba Karşı Sorumluluğunun Şeklî Şartları (Gözden

Geçirme ve Ayıbı Satıcıya Bildirme). 147

aaa. Ayıplı Hayvan Satışı Dışındaki Satışlarda Satıcının

Ayıptan Sorumluluğu Bakımından Şeklî Şartlar

(Gözden Geçirme ve Ayıbı Satıcıya Bildirme) . 147

aaaa. Genel Olarak . 147

bbbb. Olağan Satışlarda Ayıbın Türlerine Gözden

Geçirme ve Bildirim Süreleri  150

cccc. Diğer Satışlarda Ayıbın Türlerine Gözden

Geçirme ve Bildirim Süreleri  151

bbb. Hayvan Satışında Satıcının Ayıptan Sorumluluğu

Bakımından Şeklî Şartlar (Gözden Geçirme ve Ayıbı

Satıcıya Bildirme). 153

Satıcının Ayıptan Sorumsuzluğuna İlişkin Anlaşmasının

Geçerliliği 154

Ayıbın Türlerine Göre (Bilinen, Açık, Basit, Gizli ve Hileli

Ayıplarda) Satıcının Sorumluluğu. 157

aaa. Hileli (Ağır Kusurlu) Ayıplar Dışındaki Ayıplarda

Satıcının Sorumluluğu 157

bbb. Hileli (Ağır Kusurlu) Ayıplarda Satıcının Sorumluluğu . 163

ıı. Mesafe Satışlarında Ayıplı Satılan Karşısında Alıcının

Yükümlülükleri  166

aaa. Genel Olarak 166

bbb. Mesafe Satışlarında Ayıplı Satılan Karşısında Alıcının

Yükümlülüklerine İlişkin Kuralın Uygulanma Koşulları. 168

ccc. Mesafeli Satışlarda Satılanın Ayıplı Olması Halinde

Alıcının Yükümlülükleri. 169

 

XVI İçindekiler

 

aaaa. Sat

ılan

ı Geçici Olarak Koruma ve Geri

Gönderme Yükümlülü

 

ğü (TBK 226/I; EBK. 201/I). 169

 

bbbb. Sat

ılan

ın Durumunu Gecikmeksizin Tespit

Ettirme Yükümlülü

 

ğü (TBK 226/II; EBK. 201/II). 170

 

cccc. Gerekti

ğinde Sat

ılan

ı Satt

ırma ve Sat

ı

c

ıya En

 

K

ısa Zamanda Bildirim Yükümlülü

ğü (TBK

226/III; EBK. 201/III)  170

 

Ay

ıp Halinde Al

ı

c

ı

n

ın Haklar

ı (Seçimlik Haklar

ı ve

 

Tazminat Hakk

 

ı) . 171

aaa. Genel Bilgi 171

bbb. Ay

ıp Halinde Al

ı

c

ı

n

ın Seçimlik Haklar

ı ve Tazminat

 

Hakk

ı

n

ın Niteli

ği . 172

 

ccc. Ay

ıpl

ı

İfa Halinde Al

ı

c

ı

n

ın Seçimlik Haklar

 

ı 179

 

aaaa. Sözle

şmeden Dönme (Bedelin

İadesi) Hakk

ı 179

 

bbbb. Bedelin

 

İndirilmesi (Tenzili) Hakk

 

ı . 183

 

cccc. Ay

ıpl

ı Sat

ılan

ın Ay

ıps

ız Benzeriyle Ücretsiz

 

De

ğ

i

ştirme Hakk

ı . 185

 

cccc.1.) Türk Borçlar Kanununa Tabi

Sat

ı

şlarda . 185

cccc.2.) Tüketici Sat

ı

şlar

ında. 190

 

dddd. Ücretsiz Onar

 

ım (Tamir) Hakk

 

ı 191

 

dddd.1.) Türk Borçlar Kanununa Ba

ğ

l

ı Tabi

 

Sat

ı

şlarda . 191

dddd.2.) Tüketici Sat

ı

şlar

ında. 193

 

ddd. Ay

ıpl

ı

İfa Halinde Al

ı

c

ı

n

ın Tazminat Hakk

 

ı. 194

 

aaaa. Türk Borçlar Kanununa Tabi Sat

ı

şlarda

 

Tazminat Hakk

 

ı 194

 

aaaa.1.) Tazminat Hakk

ı

n

ın Kapsam

ı  194

 

aaaa.2.) Sözle

 

şmeden Dönme Halinde

Tazminat. 196

aaaa.3.) Sözle

 

şmeden Dönme Hakk

ında

 

D

ı

ş

ındaki Di

ğer Seçimlik Haklardan

Biriyle Birlikte Tazminat

 

İsteme  197

 

aaaa.4.) Seçimlik Haklar

ı Kullanmaks

ı

z

ın

 

Sözle

şmeye Ayk

ı

r

ı

l

ık Nedeniyle

 

Tazminat

İsteme. 198

 

aaaa.5.) Tazminat

ın Kimden

İstenebilece

ği

Konusu . 199

aaaa.6.) Ay

ıp Nedeniyle Tazminat Hakk

ına

Sahip Olanlar 199

 

bbbb. Tüketici Sat

ı

şlar

ında Tazminat

İsteme Hakk

ı  202

 

bbbb.1.) Tazminat Hakk

ı

n

ın Kapsam

ı  202

 

bbbb.2.) Tüketici Sat

ı

şlar

ında Ay

ıp Nedeniyle

 

Talep Hakk

ına Sahip Olanlar 202

 

bbbb.3.) Tüketici Sat

ı

şlar

ında Ay

ıptan

Sorumlu Tutulabilecek Ki

 

şiler . 203

 

İçindekiler XVII

 

eee. Satılanın Yok Olması veya Ağır Zarara Uğraması

Halinde Alıcının Ayıptan Dolayı Seçimlik Haklarının

Durumu  204

aaaa. Genel Bilgi . 204

bbbb. Alıcıya Yüklenemeyen Sebepler Yüzünden

Alıcının Seçimlik Haklarını Kullanmasını

Engellemeyen Durumlar  205

cccc. Alıcıya Yüklenebilen Sebepler Yüzünden

Alıcının Seçimlik Haklarını Kullanmasını

Engelleyen Durumlar . 207

 

fff. Ayıp Nedeniyle Alıcının Sahip Olduğu Dönme

Hakkının Sonuçları. 207

aaaa. Genel Olarak . 207

bbbb. Ayıplı İfa Halinde Alıcının Sözleşmeden

Dönmesinin Sonuçları . 208

bbbb.1.) Birden Çok Mal Satışı Dışında . 208

bbbb.2.) Birden Çok Mal Satışında Satılanın

Ayıplı Olmasının Sonuçları. 209

 

Satıcının Ayıptan Sorumluluğu Nedeniyle Açılacak

Davaların Tâbi Olduğu Zamanaşımı. 211

aaa. Genel Bilgi 211

bbb. Ayıbın ve Satışın Türüne Göre Satıcının Ayıptan

Sorumluluğu Nedeniyle Açılacak Davaların Tâbi

Olduğu Zamanaşımı Süreleri . 211

aaaa. Tüketici Satışları Dışındaki Satışlarda

Zamanaşımı Süresi . 211

bbbb. Tüketici Satışlarında Ayıp Nedeniyle

Zamanaşımı Süresi . 214

Satış Sözleşmesinde Alıcının Borçları . 216

Genel Bilgi 216

Alıcının Satış Bedelini Ödeme ve Satılanı Devralma (Asli) Borcu 216

Genel Olarak. 216

Satış Bedelini (Semeni) Ödeme Borcu. 217

aaa. Genel Olarak 217

bbb. Satış Bedelinin Belirlenmesi. 218

ccc. Satış Bedelinin Muacceliyeti ve Faiz Ödeme Borcu  220

ddd. Alıcının Bedeli Ödemede Temerrüdü Durumunda

Satıcının Hakları, Özellikle Dönme Hakkı  225

eee. Alıcının Bedeli Ödemede Temerrüdü Durumunda

Satıcının Zararının Hesaplanması . 229

aaaa. Genel Olarak . 229

bbbb. Satıcının Zararının Hesaplanması Sırasında

Uygulanacak Metodlar. 229

cccc. Genel Hükümlere Göre Zararın Hesaplanması

Metodu. 230

 

XVIII İçindekiler

dddd. Somut Metoda Göre Zararın Hesaplanması 231

eeee. Soyut Metoda Göre Zararın Hesaplanması. 231

TAŞINMAZ SATIŞI. 235

GENEL BİLGİ. 235

TAŞINMAZIN TANIMI VE KONUSU 235

TAŞINMAZ SATIŞININ ŞEKLİ . 237

Taşınmaz Satışında Şekil Kuralına Bağlı Olan ve Olmayan Durumlar 237

Taşınmaz Satışında Şeklin Yerine Gelme Tarzı ve Şekli

Gerçekleştirecek Makam 239

Taşınmaz Satışında Şekle Aykırılığın Yaptırımı ve Tapusuz

Taşınmazların Devri . 241

Taşınmaz Satışında Şeklin Kapsamı . 243

Tapuya Kayıtlı Taşınmazların Haricen Satışının Sonucu. 245

Taşınmaz Satışında Temsil ve Özellikle Vekâletle İşlem. 248

Taşınmazın Koşullu Satışı ve Mülkiyetin Saklı Tutulamaması. 250

Taşınmaz Satışında Satılanın Miktarındaki Eksikliğinden ve Ayıplardan

Dolayı Satıcının Sorumluluğu. 255

Taşınmaz Satışında Ayıplardan Dolayı Satıcının Sorumlu Olduğu

Zamanaşımı Süresi  260

Taşınmaz Satışında Yarar ve Hasarın Alıcıya İntikali 261

Genel Bilgi 261

Genel Kural (Tescille İntikal) ve Kuralın Kapsamı 262

Tescille İntikal Kuralının İstisnaları . 263

Teslimin Ertelendiği ve Temerrüdün Söz Konusu Olmadığı

Durumlarda. 263

Teslimin Ertelendiği ve Temerrüdün Söz Konusu Olduğu

Durumlarda. 266

Taşınmaz Satışında Taşınır Satışı Hükümlerinin Kıyasen Uygulanması. 268

TAŞINMAZ SATIŞI SONUCUNU DOĞURAN SÖZLEŞMELER 269

GENEL OLARAK . 269

TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ 270

Tanım ve Şekil 270

Taşınmaz Satış Vaadinin Hükümleri 270

Taraflar Arasında 270

Üçüncü Kişilere Karşı . 271

TAŞINMAZ SATIŞI SONUCUNU DOĞURAN HAKLAR: ÖNALIM, ALIM VE

GERİ ALIM HAKLARI. 271

Genel Bilgi 271

Önalım, Alım ve Geri Alım Haklarının Geçerli Olarak Kurulabilecekleri

Süre ve Hakların İktisadî Amacı. 272

Önalım, Alım ve Geri Alım Haklarının Devredilmesi ve Miras Yoluyla

Geçmesi . 275

Alım (İştira) Sözleşmesi 276

Tanım ve Şekil 276

 

İçindekiler XIX

Hükümleri . 277

Geri Alım (Vefa) Sözleşmesi 278

Önalım (Şuf’a) Hakkı 279

Genel Bilgi 279

Sözleşmeden Doğan Önalım (Şuf’a) Hakkının Kullanılabileceği ve

Kullanılamayacağı Durumlar  280

Önalım Sözleşmesinin Tanımı ve Şekli 280

Önalım Sözleşmesinde Önalıcının Ödeyeceği Bedel. 281

Önalım Sözleşmesinin Hangi Hallerde İleri Sürülebileceği ve

erhin Etkisi  282

Sözleşmeden Doğan Önalım Hakkının İleri Sürülmesinin

Koşulları ve Hükümleri 286

Sözleşmeden Doğan Önalım Hakkını Kullanma Süresi,

Biçimi ve Bu Hakkın Kullanılmasının Hükümleri. 290

Önalım Hakkından Vazgeçme. 295

SATIŞ SÖZLEŞMESİNİN BAZI TÜRLERİ . 296

ÖRNEK ÜZERİNE SATIŞ 296

BEĞENME KOŞULUYLA SATIŞ . 298

KISMİ ÖDEMELİ SATIŞLAR (TAKSİTLE SATIŞLAR VE ÖN ÖDEMELİ

TAKSİTLE SATIŞLAR). 301

Genel Olarak 301

Borçlar Kanunu’na Tabi Taksitle Satış Sözleşmesi

(Olağan Taksitle Satışlar). 304

Olağan Taksitle Satışın Unsurları. 304

Satış Parasının Peşinata Ek Olarak En Az İki Taksit Olmak

Üzere Birden Fazla Vadelerde Bölüm Bölüm Ödenmesinin

Kararlaştırılmış Olması . 304

Satış Konusunun Taşınır Mal veya Haklar Olması. 305

Satılanın Alıcıya En Azından Taksitlerin Bir Kısmının

Ödenmesinden Önce Teslim Edilmiş Olması. 305

Taksitleri Ödeme Süresinin Üç Yılı Geçmemesi 306

Peşinat (Ön Ödeme) Kararlaştırılması . 307

Olağan Taksitle Satışın Geçerlilik Şartları 308

Taksitle Satış Sözleşmesinin Yazılı Şekilde Yapılması 308

Yasal Temsilcinin Yazılı Rızası 309

Taksitle Satış Sözleşmesinde Alıcıyı Koruyucu Düzenlemeler 310

Taksitle Satış Sözleşmesinin Uygulama Alanı . 311

Taksitle Satış Sözleşmesinde Alıcının Temerrüdü Halinde

Satıcının Hakları. 313

Genel Olarak 313

Sözleşmeden Dönme Hakkı . 314

Geçerli Mülkiyeti Saklı Tutma Anlaşmasına Dayalı Olarak

Mülkiyeti İddia Etme Hakkı . 317

Muacceliyet Koşuluna Dayanma Hakkı 319

 

XX İçindekiler

Tüketici Kanunu’na Tabi Taksitle Satış Sözleşmeleri. 320

Ön Ödemeli Taksitle Satış Sözleşmesi 324

Tanımı ve Unsurları 324

Alıcının, Satılana İlişkin Satış Bedelini Önceden Kısım Kısım

Ödemeyi Üstlenmiş Olması 324

Satış Konusunun Taşınır Mal veya Haklar Olması. 324

Satıcının, Kural Olarak Satış Bedelinin Tamamen

Ödenmesinden Sonra Satılanı Alıcıya Devretmeyi

Üstlenmiş Olması . 325

Ön Ödemeli Taksitle Satışın Geçerlilik Şartları 325

Ön Ödemeli Taksitle Satış Sözleşmesinin Yazılı Şekilde

Yapılması 325

Yasal Temsilcinin Rızası . 326

Ön Ödemeli Taksitle Satış Hükümlerinin Uygulama Alanı . 326

Ön Ödemeli Taksitle Satışlara Uygulanacak Olan Taksitle Satış

Sözleşmesine İlişkin Hükümler. 326

Ön Ödemeli Satış Sözleşmesinde Ödemelere İlişkin

Düzenlemeler . 327

Ön Ödemeli Taksitle Satış Sözleşmesinin Sona Ermesi 327

ARD ARDA TESLİMLİ SATIŞ 329

ARTTIRMAYLA (MÜZAYEDEYLE) SATIŞ 330

Genel Olarak 330

Çeşitleri 331

Zorla (Cebrî) Arttırma . 331

İsteğe Bağlı (İhtiyarî) Artırma . 332

4. MAL DEĞİŞİM (TRAMPA) SÖZLEŞMESİ. 335

TANIMI, KONUSU VE UYGULANACAK KURALLAR . 335

MAL DEĞİŞİMİNİN ÖGELERİ . 335

MALLA (HAKLA) BİR MALIN (HAKKIN) DEĞİŞTİRİLMESİ. 335

MALLA MALIN KARŞILIKLI DEĞİŞTİRİLECEĞİNE İLİŞKİN ANLAŞMA 336

III. MAL DEĞİŞİMİNİN HÜKÜMLERİ  337

YARAR VE ZARARIN GEÇİŞİ . 337

TEMERRÜT . 337

ZAPTA KARŞI SORUMLULUK 337

AYIBI ÜSTLENME SORUMLULUĞU (AYIBA KARŞI TEKEFFÜL) . 338

5. BAĞIŞLAMA . 339

TANIM VE MAHİYETİ 339

BAĞIŞLAMANIN ÖGELERİ . 339

KAZANDIRICI İŞLEM NİTELİĞİ. 339

KARŞILIKSIZ (İVAZSIZ) OLMA . 340

ANLAŞMA 341

Genel Olarak 341

Bağışlamada Ehliyet. 342

 

İçindekiler XXI

Bağışlayanın Ehliyeti 342

Bağışlananın Ehliyeti 343

III. BAĞIŞLAMANIN ÇEŞİTLERİ. 343

BAĞIŞLAMA SÖZÜ VERME (VAADİ-TAAHHÜDÜ) 343

Genel Olarak 343

Bağışlama Sözü Vermenin Şekli 344

ELDEN BAĞIŞLAMA 346

KOŞULLU (ŞARTLI) VE YÜKLEMELİ (MÜKELLEFİYETLİ) BAĞIŞLAMA 346

YERİNE GETİRİLMESİ (TENFİZİ) BAĞIŞLAYANIN ÖLÜMÜNE BAĞLI

BAĞIŞLAMA. 348

DÖNME KOŞULLU (RÜCU ŞARTLI) BAĞIŞLAMA. 349

BAĞIŞLAMANIN HÜKÜMLERİ 350

BAĞIŞLAYANIN BORÇLARI . 350

BAĞIŞLAYANIN SORUMLULUĞU 350

Ödememeden (İfa Etmeme) Doğan Sorumluluk 350

Zapt ve Ayıptan Doğan Sorumluluk (Tekeffül Borcu). 351

BAĞIŞLAYANIN BAĞIŞLAMAYI GERİ ALMASI (DÖNMESİ, RÜCU

ETMESİ). 351

Yerine Getirilmiş (Tenfiz Edilmiş) Bağışlama Taahhüdü ve Elden

Bağışlamadan Dönme Nedenleri . 352

Yerine Getirilmemiş Bağışlama Taahhüdünden Dönme Nedenleri 354

BAĞIŞLAMA SÖZ VERİSİNİN DÜŞMESİ, DÖNME SÜRESİ VE

MİRASÇILARIN DÖNME HAKKI . 354

Bağışlama Sözverisinin Ortadan Kalkması (Düşmesi). 354

Dönme Süresi ve Mirasçıların Dönme (Geri Alma) Hakkı 355

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

KULLANMA AMACI GÜDEN SÖZLEŞMELER

 

6. KİRA SÖZLEŞMESİ 357

KİRA SÖZLEŞMESİNİN TÜRK BORÇLAR KANUNU SİSTEMATİĞİNDE

DÜZENLENİŞ BİÇİMİ  357

TANIMI VE TARAFLARIN DURUMU. 362

TANIMI . 362

TARAFLARIN DURUMU 363

Ehliyet (Sözleşme Yapma Ehliyeti) 363

Kiraya Verenin Malik Dışında Bir Kimse Olabilmesi. 365

Tarafların Birden Fazla Kişiden Oluşması 366

Birden Fazla Kiraya Veren Bulunması . 366

Paylı (Müşterek) Mülkiyette 366

Birlikte (İştirak Halinde) Mülkiyette . 366

Birden Çok Kiracı Bulunması 367

III. ÇEŞİTLERİ. 367

KİRA KONUSU EŞYANIN TAŞINIR YA DA TAŞINMAZ OLMASINA GÖRE 367

 

XXII İçindekiler

KİRA KONUSU EŞYANIN ÜRÜN (HASILAT, GELİR) GETİREN BİR MAL

OLUP OLMAMASINA GÖRE. 369

KİRA SÖZLEŞMESİ SÜRESİNİN BELİRLİ OLUP OLMAMASINA GÖRE 371

KİRA SÖZLEŞMESİNE UYGULANACAK KURALLAR . 372

GENEL OLARAK . 372

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ AKDETTİKLERİ

SÖZLEŞMELERDE UYGULANMAYACAK TÜRK BORÇLAR KANUNU

HÜKÜMLERİ  373

ÜRÜN (HASILAT) KİRASI SÖZLEŞMELERİNDE . 376

KİRA SÖZLEŞMELERİNİN ÖGELERİ VE SÜRESİ. 378

KİRA SÖZLEŞMELERİNİN ÖGELERİ. 378

Kira Konusu Bir Mal 378

Kira Konusu Malın Kullanılması Karşılığında Ödenecek Kira Parası. 380

Kira Parasının Miktarı (Kira Parasının Taraflarca Belirlenmesi). 380

Kira Parasının Kapsamı . 381

Kiracıyla Kiraya Veren Arasında Bir Anlaşma 382

KİRA SÖZLEŞMELERİNİN SÜRESİ 383

KİRA SÖZLEŞMESİNDE TARAFLARIN KARŞILIKLI HAK VE BORÇLARI 387

KİRAYA VERENİN BORÇLARI VE HAKLARI . 387

Borçları . 387

Kira Konusu Eşyayı Kullanmaya Elverişli Biçimde Teslim ve

Muhafaza (Koruma) Borcu . 387

Teslim Borcu. 387

Kiraya Verenin Kullanmaya Elverişli Biçimde Bulundurma

(Ayıbı Üstlenme) Borcu  391

aaa. Ayıbın Özellikleri (Sorumluluğun Şartları)  391

aaaa. Maddi Koşullar. 391

aaaa.1.) Kiralananda Ayıbın Var Olması  391

aaaa.2.) Kiralananda Ortaya Çıkan Ayıpların

Kiracının Kusuru Dışında Ortaya

Çıkmış Olması ve Fakat Kiraya

Verenin Kusurunun Gerekmemesi . 394

aaaa.3.) Ayıbın Kullanma Amacıyla

Bağdaşmaması. 396

aaaa.4.) Ayıbın Gizli Olması. 396

aaaa.5.) Kiraya Verenin Ayıptan

Sorumluluğunun Sınırlandırılmamış

ya da Kaldırılmamış Olması . 397

 

bbbb. Şekli Koşul: Kiracının Kiralananı Gözden

Geçirmesi (Muayene) ve Bildirim (İhbar)

Yükümlülüğünü Yerine Getirmesi (TBK 318). 399

bbb. Ayıp Halinde Kiracının Hakları . 401

aaaa. Genel Olarak . 401

bbbb. Ayıp Nedeniyle Kiracının Seçimlik Hakları  403

 

İçindekiler XXIII

bbbb.1.) Ayıbın Giderilmesini (Onarımı) Talep

Hakkı  403

bbbb.1.a.) Ayıpların Kiraya Veren

Tarafından Giderilmesi  403

bbbb.1.b.) Ayıpların Kiracı

Tarafından Giderilmesi  405

bbbb.2.) Kiranın İndirilmesini Talep Hakkı 409

bbbb.3.) Ayıpsız Bir Benzeri ile

Değiştirilmesini İsteme Hakkı . 411

bbbb.4.) Sözleşmeden Dönme veya Fesih Hakkı . 414

bbbb.5.) Olumlu (Müsbet) Zararın Tazminini

Talep Etme Hakkı. 415

Kiralanan Malda Üçüncü Kişilerin Hak İleri Sürmeleri Halinde

Buna Karşı Kiracıya Güvence Verme (Zapta Karşı Tekeffül) Borcu  416

Genel Olarak. 416

Gerçek Zapt. 417

Gerçek Olmayan Zapt (Kiralananın Temliki) 422

aaa. TBK Dönemindeki Durum  422

bbb. EBK Dönemindeki Durum  425

ccc. TBK 310-311 Hükümlerinin Uygulama Şartı ve

Hukuksal Sonucu . 428

aaaa. Kira Sözleşmesinin Kurulmasından Sonra

Kiralananın Mülkiyetinin El Değiştirmesindeki

(Yasal Temlikteki) Durum (TBK 310). 428

bbbb. Kira Sözleşmesinin Kurulmasından Sonra

Kiralanan Üzerinde 3. Kişinin Sınırlı Ayni Hak

Sahibi Olmasındaki Durum (TBK 311)  434

ddd. Kira Sözleşmesinin Şerhinin Etkisi. 436

eee. Kamulaştırmanın Etkisi  438

Kiraya Verenin Vergi ve Benzeri Mükellefiyetleri Ödeme Borcu 439

Kiraya Verenin Yan Giderleri Ödeme Borcu. 441

Yan Giderlerin Kapsamı ve Kime Ait Olduğu Sorunu. 441

Yan Giderlerin Ödeme Zamanı ve Şekli . 446

Yan Giderlerin Ödenmesi Biçimi. 447

Kiraya Verenin Hakları . 452

Kira Parasının Ödenmesini İsteme Hakkı 452

Kiraya Verenin Hapis Hakkı 459

Genel Olarak. 459

Hapis Hakkının Uygulanma Koşulları . 460

Hapis Hakkının Niteliği ve İcrası. 465

KİRACININ HAKLARI VE BORÇLARI . 468

Kiracının Hakları. 468

Kiracının Borçları 469

Kira Parasını Ödeme Borcu 469

 

XXIV İçindekiler

Niteliği. 469

Ödeme Yeri ve Şekli. 473

Ödeme Zamanı. 476

Kiracının Kusuru veya Umulmayan Halinin (Kiralananın

Kullanılmamasının) Kiracının Kira Bedeli Borcuna Etkisi

(TBK 324) . 478

Kiralananın Sözleşme Bitiminden Önce Erken Tahliyesi (TBK

325) 479

Kiracının Kiralananı Sözleşmeye Uygun Olarak Kullanma Borcu 488

Genel Olarak 488

Kiracının Kiralananı Özenle Kullanma ve Komşulara Saygı

Gösterme Borcu . 488

aaa. Borcun Niteliği ve Kapsamı 488

bbb. Kiracının Kiralananı Özenle Kullanma ve Komşulara

Saygı Gösterme Borcuna Aykırılığın Sonucu (Önelli

veya Önelsiz Fesih ve Tazminat). 494

Kiralananda Ayıbın Giderilmesine ve Kiralananın

Gösterilmesine Katlanma Borcu (TBK 319; EBK 251) . 497

Kiralananda Kiraya Veren Tarafından Yapılacak Ölçülü

Yenilik ve Değişikliklere Katlanma Borcu (TBK 320) 499

aaa. Genel Olarak 499

bbb. Kiraya Veren Tarafından Ölçülü Yenilik ve

Değişikliklerin Yapılabilmesi Koşulları 500

aaaa. Kiraya Verenin Bu Yetkisini Kullanmasının Kira

Sözleşmesinin Sona Ermesini (Özellikle

Feshini) Gerektirmemesi . 501

bbbb. Bu İyileştirme ve Değişiklik Girişiminin,

Kiracıdan Katlanması Beklenebilecek Nitelikte

Olması . 502

cccc. Yenileme ve Değişiklik Çalışmalarında

Dürüstlük Kuralına Göre Kiracının Menfaatinin

Gözetilmesi 503

Kiracının Kiralananı Bizzat Kullanma Borcu: Sözleşmeye

Aykırı Olarak Alt Kiraya Vermeme, Kullanım Hakkı ile Kira

İlişkisini Devretmeme Borcu (TBK 322-323). 505

aaa. Genel Olarak 505

bbb. Kiracının Kiralananı Başkasına Kiraya Vermesi ve

Kullanma Hakkı ile Kira İlişkisini Devri . 506

aaaa. Alt Kira ve Kullanım Hakkının Devri. 506

aaaa.1.) Genel Olarak  506

aaaa.2.) Alt Kiranın veya Kullanım Hakkının

(Caiz Olmayan) Devrinden Doğan

Sonuçlar . 515

aaaa.3.) Alt Kira ve Kullanım Hakkının

 

Devrinin Karşılaştırılması (Farkları-

Ortak Yönleri) . 517

 

İçindekiler XXV

ccc. Kira İlişkisinin Devri 522

aaaa. Genel Olarak . 522

bbbb. TBK.323 Hükmünün Uygulama Alanı 523

cccc. TBK.323 Hükmünün Uygulanma Koşulları 525

dddd. Kira İlişkisini Devrin Hukuki Sonuçları . 527

Kiracının Konut ve Çatılı İşyerlerinde Sözleşmeden Kaynaklanan

Güvence (Depozito) Verme Borcu (TBK 342)  528

Genel Olarak. 528

Güvence Sınırı ve Kapsamı 531

Bankaya Yatırma veya Depo Zorunluluğu (Güvencenin

Niteliği ve Nasıl Yerine Edileceği). 534

Güvence Üzerinde Tasarruf ve Güvencenin Kiracıya İadesi

veya Kiraya Verene Verilmesi  543

Güvence Verme Borcuna İlişkin Hükümlere Aykırılık ve

Bunun Sonucu  548

6353 Sayılı Kanunun Güvence Verme Borcuna Etkisi (Bazı

İşyeri Kira Sözleşmeleri Bakımından Güvence Verme

Borcunun 8 yıl Uygulanamaması)  551

Kiracının Kiralananı Geri Verme Borcu 552

Genel Olarak. 552

Kiracının İade Borcunun Niteliği, Doğumu Sebepleri ile

Kiraya Verenin Tazminat Talebinin Kapsamı . 556

Kiracının İade Borcunu İfa yeri, İade Borcunun Muhatabı,

Muacceliyeti ve Zamanaşımı  562

Kiraya Verenin Kiralananın İadesi Sırasındaki Muayene ve

İhbar Külfeti. 564

Kiralananın İadesi Sırasında Kiracının Yaptığı Yenilik ve

Değişikliklere İlişkin Talep Hakkı (TBK 321). 567

Takastan Feragat Yasağı (TBK 326) 577

VII. KONUT VE ÇATILI İŞYERİ KİRALARINA ÖZGÜ KURALLAR 580

KONUT VE ÇATILI İŞYERİ KİRASINA İLİŞKİN HÜKÜMLERİN UYGULAMA

ALANI (TBK 339) 580

KONUT VE ÇATILI İŞYERİ KAVRAMI. 582

KİRA SÖZLEŞMESİYLE BAĞLANTILI SÖZLEŞME (TBK 340) 584

Genel Olarak 584

TBK.340 Hükmünün Koşulları 585

TBK.340’a Bağlanan Hukuki Sonuç . 586

KİRACI ALEYHİNE DÜZENLENME VE SÖZLEŞMEDE DEĞİŞİKLİK

YAPMA YASAĞI (TBK 301, 343, 346). 587

AİLE KONUTU (TBK 349) 588

KİRA BEDELİNİN TARAFLARCA BELİRLENMESİ (TBK 343) . 589

KİRA PARASININ MAHKEMECE BELİRLENMESİ (TBK 344) 590

Taraflarca Belirlenmemiş Olması Durumunda Mahkemece Belirlenmesi 590

TBK Öncesi Durum. 590

 

XXVI İçindekiler

Türk Borçlar Kanunu Sonrası Durum . 591

TBK 344 Hükmünün Uygulama Alanı. 591

TBK Sonrası Artırım İlkeleri (TBK 344). 592

aaa. Genel Olarak  592

bbb. Konut ve Çatılı İşyeri Kirasında Kira Bedeli Tespitinin

Esasları (TBK 344) . 596

Artırım (Kira Tespit) Davasını Açma Zamanı . 603

Artırımın Kapsamı 606

Taraflarca Sözleşmede Belirlenen Kira Parasının Mahkeme Tarafından

Günün Koşullarına Uygun Biçimde Yeniden Belirlenmesi (Uyarlama

Davası). 609

 

VIII. GENEL HÜKÜMLER KAPSAMINDA BÜTÜN KİRA SÖZLEŞMELERİ

BAKIMINDAN GEÇERLİ OLAN SONA ERME SEBEPLERİ . 617

KENDİLİĞİNDEN SONA ERME. 618

Belirli Süreli Kira Sözleşmelerinde . 618

Belirsiz Süreli Kira Sözleşmelerinde. 620

Genel Olarak 620

Fesih Dönemleri ve Süreleri . 621

Fesih Bildiriminin Şekli 627

KİRA SÖZLEŞMESİNİN TARAFLARCA SONA ERDİRİLMESİ. 627

Kiraya verenin Sona Erdirme (Fesih) Hakkı ve Nedenleri 627

Kiracının Sözleşmeye Uymaması Nedeniyle Fesih 628

Kiracının İflâsı Nedeniyle Fesih 628

Kiracının Ölümü Nedeniyle Fesih (TBK 333) . 629

Önemli Nedenlerle Fesih 630

Kira Bedelinin Ödenmemesi Nedeniyle Fesih 635

Kiracının Sözleşmeyi Sona Erdirme Hakkı ve Nedenleri . 636

Kiraya Verenin Sözleşmeye Uymaması Nedeniyle Fesih 636

Önemli Nedenler Dolayısıyla Fesih 636

KONUT VE ÇATILI İŞYERİ KİRA SÖZLEŞMELERİ BAKIMINDAN SONA ERME

SEBEPLERİ . 636

TBK GENEL HÜKÜMLERİNE GÖRE SONA ERME SEBEPLERİNİN

UYGULANIP UYGULANAMAYACAĞI SORUNU 636

KONUT VE ÇATILI İŞYERİ KİRA SÖZLEŞMESİNİN FESİH BİLDİRİMİ

YOLUYLA SONA ERMESİ. 637

Belirli Süreli Kira Sözleşmelerinde . 637

Belirsiz Süreli Kira Sözleşmelerinde. 643

Fesih Bildiriminin Geçerlilik Şekli 644

KONUT VE ÇATILI İŞYERİ KİRA SÖZLEŞMESİNİN TAHLİYE DAVASI

YOLUYLA SONA ERMESİ. 644

Tahliye Sebeplerinin Sınırlılığı 644

Tahliye Kararının İcrası İçin Kesinleşmesine Gerek Olmaması. 646

Tahliye Davasını Açma Süresinin Uzaması . 647

 

İçindekiler XXVII

 

Tahliye Sebepleri (Kiraya Veren veya Kiracıdan Kaynaklanan

Sebepler) ve Özellikleri  648

Kiraya Verenin Kendisiyle İlgili Nedenlere Dayanarak Sözleşmeyi Sona

Erdirebildiği Durumlar. 649

Konut ve İşyeri Gereksinimi Nedeniyle Kullanma Zorunluluğu

Üzerine Kiraya Verenin Tahliye Davası Açması. 649

Kiraya Verenin Konut Gereksinimi (Mesken İhtiyacı)

Nedeniyle Tahliye Davası Açması 649

aaa. Kişi Koşulu . 649

bbb. Maddi Koşul (Gereksinimin Gerçek ve Zorunlu

Olması). 652

ccc. Süre Koşulu 656

Kiraya Verenin İşyeri Gereksinimi Nedeniyle Tahliye Davası

Açması 657

aaa. Kişi Koşulu . 657

bbb. Maddi Koşul (Gereksinimin Gerçek ve Zorunlu

Olması). 658

ccc. Süre Koşulu 659

Konut ve İşyeri Gereksinimi Nedeniyle Açılacak Davaların

Kötüye Kullanılmasının Yasayla Önlenmesi (Yeniden

Kiralama Yasağı, TBK 355)  659

Yeni Malikin Konut veya İşyeri Gereksinimi Nedeniyle Kullanma

Zorunluluğu Üzerine Tahliye Davası Açması . 664

Kiraya Verenin Taşınmazı Yeniden İnşa ve İmar Amaçlı Esaslı

Surette Onarma veya Değiştirmeye Dayalı Tahliye Davası Açması  667

Genel Olarak. 667

Yeniden İnşa ve İmar Amaçlı Esaslı Surette Onarma veya

Değiştirmeye Dayalı Tahliye Davasının Koşulları. 668

Yeniden İnşa veya İmar Amaçlı Onarım, Genişletme veya

Değiştirmeye Dayalı Tahliye Sonrası Durum (Eski Kiracının

Yeniden Kiralama Hakkı) 673

Kiraya Verenin Kiracıyla İlgili Hususlar Nedeniyle Nedeniyle Tahliye

Davası Açabildiği Durumlar 674

Kiracının veya Birlikte Yaşadığı Eşinin Aynı İlçe veya Belde

Belediye Sınırları İçinde Oturmaya Elverişli Bir Konutu Bulunması

Nedeniyle Tahliye Davası Açılması (TBK 352/III)  674

Kiracının Yazılı Olarak Kiralanandan Çıkacağını Belirtmesi (Yazılı

Tahliye Taahhüdü) Nedeniyle Tahliye Davası Açılması. 678

Kiracının Bir Kira Yılı İçinde İki Defa Kira Parasını Ödememesi

Nedeniyle İki Haklı İhtara Dayalı Olarak Tahliye Davası Açılm ası

(TBK 352/II)  684

Kiracının Ölümü Nedeniyle Fesih (TBK 356) . 688

Kira Sözleşmesinin Yasa Gereği Sona Ermesi 689

7. FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ 691

GENEL BİLGİ. 691

FİNANSAL KİRALAMANIN FAYDA VE SAKINCALARI 692

 

XXVIII İçindekiler

III. FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİNİN TANIMI VE UNSURLARI . 694

FİNANSAL KİRALAMANIN HUKUKİ NİTELİĞİ VE UYGULANACAK HÜKÜMLER 697

FİNANSAL KİRALAMA KONUSU MALLAR 698

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİNİN TARAFLARI VE SİSTEMİN İŞLEYİŞİ 700

VII. FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİNİN ŞEKLİ VE TESCİLİ  702

VIII. TARAFLARIN BORÇLARI . 703

KİRALAYANIN BORÇLARI 703

Kiralayanın, kiracının talebi ve seçimi üzerine belirlediği malın

mülkiyetini edinme ve bu malın zilyetliğini kiracıya devir borcu . 703

Kiralayanın, kiracının kira konusu malı kullanıp yararlanmasına

katlanma borcu. 704

Kiralayanın, kiralanan malın mülkiyetini kendinde tutma, üçüncü kişiye

devretmeme borcu . 704

Kiralayanın kira konusu malı sigorta ettirme borcu 705

Kiralayanın, kiralanan malın ayıbından ve zaptından sorumlu olma borcu 705

Kiralayanın, sözleşmede bu yolda hüküm varsa kiralanan malın

mülkiyetini sözleşme sonunda kiracıya devretme borcu  707

KİRACININ BORÇLARI 707

Kiracının kira bedelini ödeme borcu. 707

Kiracının kiralananın zilyetliğini devir alma (kabul) borcu 708

Kiracının sözleşme konusu malı özenle kullanma borcu . 708

Kiracının mala bakma ve onu koruma borcu 708

Kiracının malın zilyetliğini ve kiracılık sıfatını kiralayanın yazılı izni

olmadan devretmeme borcu. 709

Kiracının malın sigorta primlerini ödeme borcu 709

Kiracının kiralanının hasar ve ziyaına katlanma borcu. 710

Kiracının sözleşme sonunda malı kiralayana iade borcu . 712

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ 713

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİNİN OLAĞAN SEBEPLERLE

(KENDİLİĞİNDEN) SONA ERMESİ. 713

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİNİN OLAĞANÜSTÜ SEBEPLERLE

SONA ERMESİ  714

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİNİN

SONUÇLARI  716

8. KULLANIM ÖDÜNCÜ (ÂRİYET) SÖZLEŞMESİ . 718

TANIMI. 718

ÖĞELERİ . 718

KULLANMA KONUSU BİR ŞEY YA DA HAK 718

KARŞILIKSIZ (İVAZSIZ) KULLANMA 719

TARAFLARIN ANLAŞMASI . 720

III. HÜKÜMLERİ 720

KULLANIM ÖDÜNCÜ VERENİN BORÇLARI 720

KULLANIM ÖDÜNCÜ ALANIN BORÇLARI. 722

Uygun Kullanma Borcu. 722

 

İçindekiler XXIX

Şeyi Başkasına Kullandırmama Borcu. 723

Şeyin Bakım ve Korunmasına İlişkin Giderleri Ödeme Borcu 723

Şeyi Geri Verme Borcu. 724

BİRDEN ÇOK ARİYET ALANLARIN SORUMLULUĞU. 725

SONA ERMESİ 725

SÖZLEŞMEYLE AÇIKÇA BİR SÜRENİN BELİRLENMİŞ OLMASI. 725

SÖZLEŞMEYLE AÇIKÇA BİR SÜRENİN BELİRLENMEMİŞ OLMASI . 725

Sözleşmenin Süresi Belirlenmemiş Fakat Belirli Bir Kullanma Biçimi

Kararlaştırılmışsa . 725

Sözleşmede Süre de Kullanma Biçimi de Kararlaştırılmamışsa 726

KULLANMA ÖDÜNCÜ VERENİN SÖZLEŞMEYİ BOZMASI (FESİH). 726

KULLANIM ÖDÜNCÜ ALANIN ÖLÜMÜ 726

9. TÜKETİM ÖDÜNCÜ (KARZ) SÖZLEŞMESİ . 727

TANIMI . 727

ÖĞELERİ . 727

ÖDÜNÇ VERİLECEK BİR MİKTAR PARA YA DA MİSLÎ EŞYA . 728

ÖDÜNÇ KONUSU ŞEYİN MÜLKİYETİNİN ÖDÜNÇ ALANA GEÇİRİLMESİ 729

ÖDÜNÇ ALANIN ŞEYİN EŞİT MİKTAR VE NİTELİKTEKİ BENZERİNİN

GERİ VERECEĞİNİ ÜSTLENMESİ . 729

Genel Olarak 729

Faiz Ödemenin Unsur Olup Olmadığı 730

Faizin Gerekli Olup Olmadığı . 730

Faizin Miktarı 730

Faiz Oranı Kararlaştırılmışsa 731

aaa. Olağan (Âdi) Tüketim Ödüncünde Faiz Oranı 731

bbb. Ticarî Tüketim ödüncünde Faiz Oranı . 732

Faiz Oranı Kararlaştırılmamışsa. 733

Faize Faiz Yürütülmesi (Mürekkep Faiz-Bileşik Faiz) Yasağı 734

Faizin Ana Parayı Geçmesi Yasağı 734

TARAFLARIN ANLAŞMASI . 735

III. TÜKETİM ÖDÜNCÜNE BENZEYEN İŞLEMLERLE TÜKETİM ÖDÜNCÜNÜN

KARŞILAŞTIRILMASI  736

USULSÜZ TEVDİ VE TÜKETİM ÖDÜNCÜ . 736

BANKA TASARRUF HESABI VE TÜKETİM ÖDÜNCÜ . 736

KREDİ AÇMA VE TÜKETİM ÖDÜNCÜ . 737

KÂRA KATILMALI ÖDÜNÇ İLE ÂDİ ORTAKLIK VE TÜKETİM ÖDÜNCÜ . 737

ÖTEKİ BENZER İŞLEMLER VE TÜKETİM ÖDÜNCÜ. 738

TÜKETİM ÖDÜNCÜ SÖZLEŞMESİNİN HÜKÜMLERİ 738

ÖDÜNÇ VERENİN BORÇLARI 738

Ödünç Verilmesi Üstlenilen Şeyin Ödünç Alana Teslimi 738

Tekeffül Borcu 739

ÖDÜNÇ ALANIN BORÇLARI. 739

Ödünç Konusu Şeyi Kabul Etme Borcu 739

 

XXX İçindekiler

Ödünç Alınan Şeyin Eşit Miktar ve Nitelikteki Benzerini Geri Verme

Borcu  740

Faiz Ödeme Borcu . 740

TÜKETİCİ KREDİLERİ VE TÜKETİCİNİN KORUNMASI 740

Genel Olarak 740

Kredi Kartı Sözleşmesinin Hangi Durumda Tüketici Kredisi Olarak

Kabul Edileceği. 742

Tüketici Kredisi Sözleşmesinde Şekil Şartı 742

Tüketici Kredisi Sözleşmesinde Sözleşme Öncesi Bilgilendirme

(Aydınlatma) Yükümlülüğü . 743

Tüketici Kredisinde Tüketicinin Cayma Hakkı 743

Genel Olarak 743

Tüketici Kredisinde Tüketicinin Cayma Hakkını Kullanması ve

Sonucu . 744

TÜKETİM ÖDÜNCÜ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ 745

SÜRENİN SONA ERMESİ . 745

SÜRENİN DOLMASINDAN ÖNCE ÖDEME 745

FESİH BİLDİRİMİYLE SONA ERME 746

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İŞGÖRME AMACI GÜDEN SÖZLEŞMELER

 

10. HİZMET (İŞ) SÖZLEŞMESİ. 747

TÜRLERİ 747

GENEL HİZMET SÖZLEŞMESİ 747

TANIMI . 747

UNSURLARI 748

HÜKÜMLERİ 750

İşçinin Borçları 750

İşi Bizzat Yapma Borcu . 750

İşi Özenle İfa Etme ve Sadakat Borcu 750

İşverenin Talimatına Uygun Davranma Borcu 751

Teslim ve Hesap Verme Borcu. 752

Fazla çalışma borcu . 752

İşverenin Borçları . 752

İşverenin Ücret Ödeme Borcu 752

İşçiye İş Verme Borcu 754

Araç ve Gereç Sağlama Borcu. 754

İşçiyi Gözetme ve Koruma Borcu . 754

HİZMET İLİŞKİSİNİN DEVRİ . 755

GENEL HİZMET SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ 756

Kendiliğinden Sona Erme Halleri 756

Ölüm. 756

Tarafların Anlaşması (İkale) . 756

 

İçindekiler XXXI

Hizmet Sözleşmesinde Kararlaştırılan Belirli Sürenin Bitimi 756

Fesih Bildirimiyle Sona Erme Halleri 757

Belirsiz Süreli (Süresiz) Sözleşmelerde . 757

Deneme Kaydıyla Yapılmış Sözleşmelerde . 757

Feshe Karşı İşçinin Korunması. 758

Derhâl Fesih Yoluyla Sona Erme Halleri 758

Haklı Sebeple Fesih . 758

Ücretin Tehlikeye Girmesi Nedeniyle Fesih . 758

Derhâl Feshin Sonuçları. 758

Haklı sebeple fesihte 758

Haklı sebebe dayanmayan fesihte . 759

İşçinin haksız olarak işe başlamaması veya işi bırakmasında . 759

GENEL HİZMET SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİNİN SONUÇLARI 759

III. PAZARLAMACILIK SÖZLEŞMESİ  760

GENEL OLARAK 760

UYGULANACAK ÖZEL HÜKÜMLER 760

GENEL HÜKÜMLERİN UYGULANMASI . 760

PAZARLAMACININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ, YETKİLERİ VE HAPİS HAKKI 761

Pazarlamacının Yükümlülükleri 761

Pazarlamacının Yetkileri. 761

Pazarlamacının Hapis Hakkı 762

İŞVERENİN ÖZEL YÜKÜMLÜLÜKLERİ 762

Faaliyet Alanı Konusunda Yükümlülükler. 762

Ücret Ödeme Yükümlülüğü 762

Komisyon Ödeme Yükümlülüğü. 763

Pazarlama Faaliyetinin Engellenmesi Halinde Ücret Ödeme

Yükümlüğü . 763

Harcamalara Katılma Yükümlülüğü 763

PAZARLAMACILIK SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ 764

Özel Fesih Süresine Uyarak Sona Erdirme 764

Sona Ermenin Özel Sonuçları 764

EVDE HİZMET SÖZLEŞMESİ. 764

GENEL OLARAK . 764

UYGULANACAK ÖZEL HÜKÜMLER 765

GENEL HÜKÜMLERİN UYGULANMASI . 765

İŞÇİNİN VE İŞVERENİN ÖZEL BORÇLARI 765

İşçinin Özel Borçları . 765

İşverenin Özel Borçları. 765

EVDE HİZMET SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ. 766

11. ESER (İSTİSNA) SÖZLEŞMESİ 767

ESER SÖZLEŞMESİNİN UNSURLARI . 767

ESER MEYDANA GETİRME (ESER İMALİ) 767

BEDEL ÖDEME UNSURU. 769

 

XXXII İçindekiler

TARAFLAR ARASINDAKİ ANLAŞMA . 770

ESER SÖZLEŞMESİNİN BENZER SÖZLEŞMELERDEN AYRILMASI 771

HİZMET (İŞ) SÖZLEŞMESİNDEN AYRILMASI. 771

VEKÂLET SÖZLEŞMESİNDEN AYRILMASI. 772

SATIŞ SÖZLEŞMESİNDEN AYRILMASI 772

YAYIN SÖZLEŞMESİNDEN AYRILMASI 773

III. YÜKLENİCİNİN BORÇLARI  773

ESER MEYDANA GETİRME VE ZAMANINDA TESLİM BORCU . 773

İŞİ SADAKAT VE ÖZENLE YAPMA BORCU 774

ARAÇ GEREÇ VE MALZEMEYİ SAĞLAMA BORCU . 775

İŞE ZAMANINDA BAŞLAMA VE DEVAM ETME BORÇLARI . 777

İşe Başlama ve Teslim Süresi Belli Olan İşlerde 777

İşe Başlama ve Teslim Süresi Belli Olmayan İşlerde. 778

ESERİ TESLİM BORCU 779

YÜKLENİCİNİN AYIBA KARŞI TEKEFFÜL BORCU . 780

Ayıba Karşı Tekeffül Borcunun Şartları 780

İş Sahibinin Ayıba Tekeffülden Doğan Hakları. 781

Genel Olarak 781

Eseri Kabulden Kaçınmak (Sözleşmeden Dönme) 782

Bedelden İndirim. 782

Eserin Ücretsiz Onarılmasını İsteme 783

Ayıp Sonucu Ortaya Çıkan Zararın Tazminini Talep Etme 783

Ayıptan Doğan Hakların Tabi Olduğu Zamanaşımı . 784

4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ile Getirilen Özel

Sorumluluk . 784

İŞSAHİBİNİN BORÇLARI VE HAKLARI 785

İŞSAHİBİNİN BORÇLARI 785

Genel Olarak 785

Eserin Bedelini Ödeme Borcu 785

Bedeli Ödeme Zamanı, Bedelin Ödeme Yeri ve Türü 785

Bedel Türleri . 786

Götürü (Sabit) Bedel. 786

Yaklaşık (Değere Göre, Takribi) Bedel. 789

İŞ SAHİBİNİN HAKLARI 790

ESERDE MEYDANA GELEN ZARARIN (HASARIN) GEÇİŞİ. 791

TAMAMLANINCA FERDİ İLE BELLİ OLAN (PARÇA BORCU HALİNE

GELEN) BİR ESER SÖZ KONUSU OLMALIDIR. 791

HASARIN TESLİMDEN ÖNCE YÜKLENİCİYE AİT OLMASI KURALININ

İSTİSNALARI MEVCUT OLMAMALIDIR . 792

ESER SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ . 793

VII. ZAMANAŞIMI. 795

12. ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ 796

TANIMI. 796

UNSURLARI 796

 

İçindekiler XXXIII

ARSA SAHİBİNİN ARSA PAYLARINI DEVİR BORCU ALTINA GİRMESİ 796

YÜKLENİCİNİN İNŞAAT YAPMA BORCU ALTINA GİRMESİ. 797

ARSA SAHİBİ İLE YÜKLENİCİ ARASINDA ANLAŞMA. 797

III. HUKUKİ NİTELİĞİ 797

TAM İKİ TARAFA BORÇ YÜKLEYEN SÖZLEŞME OLMASI 797

ANİ EDİMLİ SÖZLEŞME OLMASI . 797

ÇİFT MAHİYETLİ KARMA SÖZLEŞME OLMASI 798

ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN UYGULAMADAKİ TÜRLERİ . 799

UYGULANACAK HÜKÜMLER. 800

ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN ŞEKLİ 802

VII. YÜKLENİCİNİN TEMERRÜDÜ SEBEBİYLE ARSA SAHİBİNİN SÖZLEŞMEDEN

DÖNMESİ KONUSUNDAKİ YARGITAY UYGULAMASI . 804

VIII. YÜKLENİCİ İLE ÜÇÜNCÜ KİŞİ ARASINDA ARSA PAYININ DEVRİ

TAAHHÜDÜNE İLİŞKİN YARGITAY UYGULAMASI. 806

13. VEKÂLET SÖZLEŞMESİ 809

VEKÂLET SÖZLEŞMESİNİN TANIMI, KURULMASI, KAPSAMI VE ŞEKLİ . 809

UNSURLARI 811

BİR İŞİN GÖRÜLMESİ VEYA İŞLEMİN YAPILMASI. 811

İŞİN BAŞKASI ÇIKARINA VE İRADESİNE UYGUN YAPILMASI 812

VEKİLİN EDİM SONUCUNDAN DEĞİL, EDİMİN ÖZENLE

GÖRÜLMESİNDEN SORUMLU OLMASI VE VEKİLİN BAĞIMSIZ OLMASI  813

ÜCRETİN ZORUNLU UNSUR OLMADIĞI 813

ANLAŞMA 814

III. VEKÂLETİN ÖTEKİ İŞGÖRME SÖZLEŞMELERİNDEN FARKLARI  815

İŞ (HİZMET) SÖZLEŞMESİNDEN FARKLARI 815

ESER SÖZLEŞMESİNDEN FARKLARI. 816

YAYIN SÖZLEŞMESİNDEN FARKLARI 816

TAŞIMA SÖZLEŞMESİNDEN FARKLARI . 816

VEKÂLETİN ÖZEL ÇEŞİTLERİNDEN FARKLARI. 816

Simsarlık (Tellallık) Sözleşmesinden Farkları 816

Kredi (İtibar) Mektubu ve Kredi Emrinden Farkları. 817

Komisyondan Farkları 817

TARAFLARIN BORÇLARI . 817

VEKİLİN BORÇLARI 817

Vekilin Sadakat Borcu 817

Vekilin İşi Özenle Görme (Yapma) Borcu. 818

Müvekkilin İradesine, Özellikle Talimatına Uygun Davranma Borcu 819

Sır Saklama Yükümlülüğü 820

İşi Kendisi Yapma (Şahsen İfa) Borcu 820

Hesap Verme Borcu . 820

MÜVEKKİLİN (VEKÂLET VERENİN) BORÇLARI . 821

Ücret Ödeme Borcu 821

Vekil Tarafından Yapılan Masrafları ve Verilen Avansları Ödeme Borcu. 821

Vekili Müvekkil Hesabına Giriştiği Borçtan Kurtarma Yükümlüğü 822

Vekilin Uğradığı Zararı Tazmin Borcu 822

 

XXXIV İçindekiler

VEKÂLET SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ. 822

14. VEKÂLETSİZ İŞGÖRME. 824

TANIMI VE ÖZELLİKLERİ . 824

HÜKÜMLERİ 825

İŞSAHİBİ VE İŞGÖRENİN BORÇLARI 825

İŞSAHİBİ VE İŞGÖRENİN HAKLARI. 825

İŞGÖRENİN SORUMLUĞU. 826

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

SAKLAMA AMACI GÜDEN SÖZLEŞMELER

 

15. SAKLAMA (VEDİA) SÖZLEŞMESİ. 827

TANIMI. 827

UNSURLARI (ÖĞELERİ). 828

SAKLANACAK BİR TAŞINIR . 828

BU TAŞINIRIN GÜVENLİ BİR YERDE SAKLANMASI 828

İSTENİLDİĞİ ZAMAN ŞEYİN SAKLATANA GERİ VERİLMESİ. 829

TARAFLARIN ANLAŞMASI . 829

ÜCRETİN ZORUNLU UNSUR OLMAMASI . 829

III. HÜKÜMLERİ 829

SAKLAYANIN BORÇLARI . 829

Eşyayı Kabul Borcu 829

Eşyayı Saklama Borcu . 830

Eşyayı Kullanmama Borcu . 830

Eşyayı Geri Yerme Borcu. 831

SAKLATANIN BORÇLARI . 832

Ücret Ödeme Borcu 832

Masraf ve Zararları Ödeme Borcu 832

SAKLAMA SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ 832

 

ALTINCI BÖLÜM

 

GÜVENCE SAĞLAMA AMACI GÜDEN SÖZLEŞMELER

 

16. KEFALET SÖZLEŞMESİ 835

TANIM 835

KEFALET SÖZLEŞMESİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ, UYGULAMA ALANI VE

ÖZELLİKLERİ  835

HUKUKİ NİTELİĞİ VE UYGULAMA ALANI . 835

KEFALET SÖZLEŞMESİNİN ÖZELLİKLERİ . 837

Kefaletin Fer’iliği (Asıl Borca Bağlılığı) . 837

Kefaletin Taliliği (İkinci Derecede Oluşu) . 838

Kefaletin İvazsız Oluşu. 839

Tazminat Yükümlülüğü İçermesi 839

III. KEFALET SÖZLEŞMESİNİN ŞARTLARI  840

PARA İLE BELİRLENEBİLİR BİR BORCUN VE MİKTARIN (LİMİTİN)

BULUNMASI  840

BAŞKASINA AİT GEÇERLİ BİR ASIL BORCUN BULUNMASI. 841

KEFİL OLMA EHLİYETİ . 842

 

İçindekiler XXXV

KEFALET SÖZLEŞMESİNİN ŞEKLİNE UYULMASI (TBK. 583). 842

EŞİN RIZASI (TBK 584). 845

KEFALETİN TÜRLERİ . 846

ADİ KEFALET (TBK 585). 846

Genel Olarak 846

Adi Kefalette İleri Sürülebilecek Def’iler (Tartışma ve Rehnin Paraya

Çevrilmesi Def’ileri)  847

Tartışma (Peşin Dava) Def’inin İleri Sürülemeyeceği Haller 848

Borçlu Aleyhine Yapılan Takibin Sonucunda Kesin Aciz Belgesi

Alınması (TBK 585/I, B.1). 848

Borçlu Aleyhine Türkiye’de Takibatın İmkânsız Hâle Gelmesi veya

Önemli Ölçüde Güçleşmesi (TBK 585/I, b.2) . 848

Borçlunun İflasına Karar Verilmesi (TBK 585/I, b.3). 848

Borçluya Konkordato Mehli Verilmiş Olması (TBK 585/I, b.4) 849

Rehnin Paraya Çevrilmesi Def’inin İleri Sürülemeyeceği Haller. 849

MÜTESELSİL KEFALET 849

BİRLİKTE KEFALET 851

Olağan Birlikte Kefalet 852

Zincirleme (Müteselsil) Birlikte Kefalet . 852

KEFİLE KEFALET VE RÜCUA KEFALET (TBK 588) 853

KEFİL İLE ALACAKLI ARASINDAKİ İLİŞKİ. 854

KEFİLİN SORUMLULUĞUNUN KAPSAMI 854

Genel Olarak 854

Kefilin Sorumlu Olduğu Alacak Kalemleri. 856

Asıl Borç ile Borçlunun Kusur veya Temerrüdünün Yasal

Sonuçları (TBK 589/II, b.1). 856

Dava ve Takip Masrafları (TBK 589/II, b.2) 857

Belli Miktarda Akdi Faizler (TBK 589/II, b.3). 857

KEFİLİN TAKİBİ . 858

KEFİLİN SAHİP OLDUĞU DEF’İLER (SAVUNMA OLANAKLARI) 859

Genel Olarak Def’i ve Anlamı. 859

Kefilin Asıl Borç İlişkisine ait Def’iler (Savunma Olanakları) 859

Kefile Ait Kişisel Def’iler (Savunma Olanakları) 862

ALACAKLININ HAK VE KÜLFETLERİ. 863

Alacaklının Bazı Durumlarda Gerekeni Yapma ve Durumu Kefile İhbar

Külfeti . 863

Ödemeyi Kabul Külfeti 864

Teminatları ve İspat Belgelerini Saklama, Kefile Devir ve Tevdi Külfeti. 864

KEFİL İLE ASIL BORÇLU ARASINDAKİ İLİŞKİ 865

Kefilin Ödemeyi İhbar Külfeti (Yükümü) . 865

Kefilin Asıl Borçludan Kendisine Güvence (Teminat) Vermesini ve

Kendisini Kefaletten Kurtarmasını İsteme Hakkı 866

Kefilin Asıl Borçluya Rücu Hakkı 866

Genel Olarak 866

Kefilin Rücu Hakkının Koşulları 868

Geçerli Bir Kefalet Sözleşmesinin Bulunması 868

 

XXXVI İçindekiler

Kefilin, Alacaklıya Olan Borcunu İfa Etmesi (İvaz) . 868

Asıl Borcun Muaccel Olması 869

VII. KEFALET SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ. 869

ASIL BORCUN SONA ERMESİNE BAĞLI SEBEPLER 869

KEFALET SÖZLEŞMESİNE İLİŞKİN NEDENLERLE SONA ERME

SEBEPLERİ . 870

Belirli Süre İçin Kefalette 870

Belirli Süreyle Sınırlı Olmayan (Süresiz) Kefalette. 871

Gerçek Kişinin Verdiği Kefaletin On Yıl Sonra Sona Ermesi 871

Çalışanlara Kefalette Sona Erme. 872

Kefaletten Dönme Yoluyla Sona Erme. 872

Alacaklının Ödemeyi Haksız Olarak Kabul Etmemesi Nedeniyle

Kefaletin Sona Ermesi 873

Birlikte Kefalette Özel Sona Erme Sebebi 873

 

YEDİNCİ BÖLÜM

 

SONUÇLARI TALİH VE TESADÜFE BAĞLI SÖZLEŞMELER

 

17. KUMAR VE BAHİS SÖZLEŞMELERİ . 875

GENEL OLARAK . 875

HUKUKİ NİTELİĞİ VE UYGULAMA ALANI . 876

III. KUMAR VE BAHSİN HÜKÜM VE SONUÇLARI 878

Eksik Borç Doğurması Yönünden 878

Takas, Devir, Yenileme Yasağı İle Teminata Bağlanamaması Yönünden 879

İsteyerek Yapılan Ödemenin İadesinin İstenememesi Yönünden . 880

18. ÖMÜR BOYU GELİR SÖZLEŞMESİ. 882

TANIMI, KONUSU VE UYGULANACAK KURALLAR . 882

HUKUKİ NİTELİĞİ VE SÖZLEŞMENİN ŞEKLİ 883

III. ÖMÜR BOYU GELİR SÖZLEŞMESİNİN HÜKÜMLERİ. 884

19. ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ. 886

TANIMI VE HUKUKİ NİTELİĞİ 886

Genel Olarak 886

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmelerinin Hukuki Niteliği. 886

Borçlar Hukuku Kapsamındaki Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmeleri 890

Miras Hukukuna Tabi Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmeleri. 890

SÖZLEŞMENİN ŞEKLİ 891

III. SÖZLEŞMENİN HÜKÜMLERİ . 892

Bakım Alacaklısının Durumu 893

Bakım Borçlusunun Durumu 895

İTİRAZ VE TENKİS 896

SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ . 897

Önel Verilerek (Bildirim Yolu İle) Fesih 898

Önel Verilmeksizin (Haklı Nedenle Derhal) Fesih 899

Ölümün Sözleşmenin Sona Ermesine Etkisi 901

 

İçindekiler XXXVII

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

ORTAKLIK SÖZLEŞMELERİ

 

20. ADİ ORTAKLIK SÖZLEŞMESİ . 905

ADİ ORTAKLIK SÖZLEŞMESİNİN TANIMI VE UNSURLARI . 905

ADİ ORTAKLIK SÖZLEŞMESİNİN KURULMASI VE ŞEKLİ . 908

III. ADİ ORTAKLIK HÜKÜMLERİNİN UYGULAMA ALANI . 908

İÇ ORTAKLIK (GİZLİ ORTAKLIK) 910

ADİ ORTAKLIĞIN ÖZELLİKLERİ. 911

TÜZEL KİŞİLİĞE SAHİP OLMAMASI 911

ŞAHIS ORTAKLIĞI OLMASI 913

MÜTESELSİL SORUMLULUK İLKESİ. 914

ORTAKLIK MALVARLIĞININ ELBİRLİĞİ MÜLKİYETİNE TABİ OLMASI 914

ADİ ORTAKLIKTA ORTAKLAR ARASI İLİŞKİLER 915

ORTAKLARIN KATILIM PAYI GETİRME BORCU. 915

KAZANÇ VE ZARARIN PAYLAŞILMASI . 917

ORTAKLIK KARARLARI 918

ORTAKLIĞIN YÖNETİMİ . 919

Genel Olarak 919

Yöneticiler ile Ortaklar/Diğer Ortaklar Arasındaki İlişki. 920

ORTAKLAR ARASINDAKİ SORUMLULUK . 921

Genel Olarak 921

Özen Borcu 922

Rekabet Yasağı 923

ORTAKLAR ARASINDAKİ VE ORTAKLIK YAPISINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER. 924

Yeni Ortak Alımı ve Alt Katılım . 924

Ortaklıktan Çıkma ve Çıkarılma . 924

VII. ORTAKLARIN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE İLİŞKİSİ  926

VIII. ORTAKLIĞIN SONA ERMESİ 928

SONA ERME SEBEPLERİ 928

Kendiliğinden Sona Erme (İnfisah). 928

İrâdi Sona Erme (Fesih/İkale). 930

SONA ERMENİN HÜKÜMLERİ . 930

Ortaklık Yönetimine Etkisi 930

Ortaklığın Tasfiyesi. 931

21. 13.09.2018 TARİHİNDEN ÖNCE AKDEDİLEN DÖVİZLİ VE DÖVİZE ENDEKSLİ

ÖDEMELERE İLİŞKİN SÖZLEŞMELER HAKKINDAKİ DEĞERLENDİRMELER 935

03.09.2018 TARİHLİ TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32

SAYILI KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 85 SAYILI KARAR VE BU

KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2018-32/52)

ÜZERİNE GENEL TESPİTLER:. 935

03.09.2018 TARİHLİ TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32

SAYILI KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 85 SAYILI KARAR

ÜZERİNE TESPİTLER. 935

 

XXXVIII İçindekiler

EK MADDE 4/G HAKKINDAKİ YORUMUMUZ 936

GEÇİCİ MADDE 8 HAKKINDAKİ YORUMUMUZ 942

16.11.2018 TARİHLİ TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32

SAYILI KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARARIN

UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2018-32/52) ÜZERİNE

TESPİTLER 944

DÖVİZ CİNSİNDEN VEYA DÖVİZE ENDEKSLİ ÖDEMENİN YASAK YA DA

SERBEST OLDUĞU SATIŞ VE KİRA SÖZLEŞMELERİ BAKIMINDAN . 947

DÖVİZ CİNSİNDEN VEYA DÖVİZE ENDEKSLİ ÖDEMENİN YASAK

OLDUĞU SATIŞ VE KİRA SÖZLEŞMELERİ. 947

Gayrimenkul satış sözleşmelerindeki yasaklama bakımından. 947

Gayrimenkul kiralama sözleşmelerindeki yasaklama bakımından. 948

DÖVİZ CİNSİNDEN VEYA DÖVİZE ENDEKSLİ ÖDEMENİN SERBEST

OLDUĞU SÖZLEŞMELER  949

Bazı hizmet sözleşmelerindeki serbestlik bakımından. 949

İş makineleri dâhil taşıt satış sözleşmeleri dışında kalan menkul satış

sözleşmelerindeki serbestlik bakımından. 949

DÖVİZ CİNSİNDEN VEYA DÖVİZE ENDEKSLİ ÖDEMENİN YASAK

OLDUĞU SÖZLEŞMELERDE UYARLAMA İLKELERİ 950

Genel Hükümlere Göre Uyarlama (TBK 138) 950

Konut Ve Çatılı İş Yeri Kira Sözleşmeleri Dışında Kalan (Diğer)

Sözleşmelere Özgü Uyarlama İlkeleri  951

Konut Ve Çatılı İş Yeri Kira Sözleşmelerine Özgü Uyarlama İlkeleri . 955

EKLER  962

EK- 1 SÖZLEŞMELERİN AMAÇLARINA GÖRE SINIFLANDIRILMASI 963

EK- 2 KANUNDA DÜZENLENMEYEN SÖZLEŞMELER VE BAZI ÖRNEKLERİ. 964

EK- 3 SATICININ AYIP SORUMLULUĞUNDA GÖZDEN GEÇİRME (MUAYENE)

VE BİLDİRİM SÜRELERİ İLE SEÇİMLİK HAKLARDA DAVA ZAMANAŞIMI

SÜRELERİ. 965

EK- 4 ARTIRMA YOLUYLA SATIŞLARDA SÖZLEŞMENİN KURULDUĞU VE

MÜLKİYETİN ALICIYA GEÇTİĞİ ANLAR İLE SATICININ AYIPTAN VE

ZAPTTAN SORUMLULUĞU . 967

EK- 5 4721 SAYILI TÜRK MEDENÎ KANUNU VE 6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR

KANUNU’NUN ÖNALIM HAKKINA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ İLE

YARGITAY’IN YASAL ÖNALIM HAKKINA İLİŞKİN İÇTİHADI

BİRLEŞTİRME KARARLARI . 968

EK- 6 KİRA SÖZLEŞMESİNİN SONA ERME SEBEPLERİ . 973

EK- 7 YARGITAY’IN KİRA TESPİT DAVASINA İLİŞKİN BAZI KARARLARI VE

BU KONUDA 6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU’NDAKİ

DÜZENLEMELER . 975

EK- 8 6502 SAYILI TKHK VE MÜLGA 4077 SAYILI TKHK İLE İLGİLİ TABLOLAR . 978

KAYNAKÇA. 983

KAVRAM DİZİNİ.  1009

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
715,86   
715,86   
2
357,93   
715,86   
3
238,62   
715,86   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
715,86   
715,86   
2
357,93   
715,86   
3
238,62   
715,86   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
715,86   
715,86   
2
357,93   
715,86   
3
238,62   
715,86   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
715,86   
715,86   
2
357,93   
715,86   
3
238,62   
715,86   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
715,86   
715,86   
2
357,93   
715,86   
3
238,62   
715,86   
Kapat