%3
Türk Borçlar Hukuku Özel Hükümler Özet Kitap Murat Aydoğdu

Türk Borçlar Hukuku Özel Hükümler Özet Kitap


Basım Tarihi
2023-11
Sayfa Sayısı
690
Kapak Türü
Cilt
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786052645819
Boyut
16x24
Baskı
3550,00 TL 533,50 TL
(Bu ürünü aldığınızda 533 puan kazanacaksınız)
   533

Prof. Dr. Murat AYDOĞDU

Doç. Dr. Nalan TUNCER

Arş. Gör. Ö. Oğuzhan MERAL

 

İÇİNDEKİLER

BASKI ÖNSÖZÜ.VII

İÇİNDEKİLER XI

KISALTMA CETVELİ.XXXV

BİRİNCİ BÖLÜM

ÖZEL BORÇ İLİŞKİLERİ VE SÖZLEŞMELER HAKKINDA ÖN AÇIKLAMALAR

1. GENEL OLARAK SÖZLEŞMELER

ÖZEL BORÇ İLİŞKİLERİNİN BORÇLAR HUKUKUNDAKİ YERİ 1

YASADA DÜZENLENMEMİŞ SÖZLEŞMELERİN BORÇLAR HUKUKUNDAKİ YERİ 2

GENEL OLARAK . 2

KENDİSİNE ÖZGÜ YAPISI OLAN SÖZLEŞMELER . 3

KARMA SÖZLEŞMELER. 7

BİLEŞİK SÖZLEŞMELER 9

III. TÜRK BORÇLAR KANUNUNUNDA DÜZENLENMİŞ BULUNAN SÖZLEŞMELERİN AMAÇLARI VE

İÇERİKLERİ YÖNÜNDEN AYIRIMI.10

MÜLKİYETİN DEVRİ AMACINI GÜDEN SÖZLEŞMELER 11

KULLANDIRMA VE YARARLANDIRMA AMACINI GÜDEN SÖZLEŞMELER 12

İŞGÖRME AMACINI GÜDEN SÖZLEŞMELER 12

SAKLAMA (MUHAFAZA, EMANET) AMACINI GÜDEN SÖZLEŞMELER 12

GÜVENCE (TEMİNAT) SAĞLAMA AMACINI GÜDEN SÖZLEŞMELER 12

SONUÇLARI TALİH VE TESADÜFE BAĞLI SÖZLEŞMELER 13

ORTAKLIK (ŞİRKET) SÖZLEŞMELERİ 13

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

MÜLKİYETİN DEVRİ AMACI GÜDEN SÖZLEŞMELER

 

2. SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 

GENEL BİLGİ .15

SATIŞ SÖZLEŞMESİNİN TANIMI .15

III. SATIŞ SÖZLEŞMESİNİN TEMEL ÖGELERİ (ESASLI UNSURLARI).15

SATILAN MAL (MEBİ) . 16

BEDEL (SATIŞ PARASI, SEMEN) 17

ANLAŞMA 18

 

XII İçindekiler

SATIŞ SÖZLEŞMESİNDE YARAR VE HASARIN GEÇMESİ.20

SORUNUN ORTAYA KONMASI, YARAR VE HASAR KAVRAMI 20

HASAR VE YARARIN ALICIYA GEÇMESİNİN ŞARTLARI. 20

Satış Sözleşmesinin Kurulmuş ve Hükümlerini Doğurmuş Olması. 20

Satılanda Meydana Gelen Hasarda Satıcının Kusurunun Bulunmaması

(Satıcının Kusursuz Olması) . 21

Kuralın Uygulanmasına Engel Olacak İstisnaların Bulunmaması . 21

TBK AÇISINDAN YARAR VE HASARIN İNTİKALİ KURALI 23

Mal, İfa Yerinde (Aynı Yerde) Teslim Edilecekse (Yerinde Satış, Platzkauf) 23

Malın İfa Yerinden Başka Bir Yere Gönderildiği Satışlarda (Mesafe Satışı,

Göndermeli Satış, = Distanzkauf, Versendungskauf) Hasarın İntikali. 24

SATIŞ SÖZLEŞMESİNİN ÇEŞİTLERİ.25

TAŞINIR SATIŞLARI26

TAŞINIR SATIŞININ KONUSU VE ŞEKLİ. 26

TARAFLARIN HAK VE BORÇLARI. 29

Genel Olarak . 29

Satıcının Borçları. 30

Satıcının Satılanın Zilyetliğini ve Mülkiyetini Devir Borcu . 30

Satıcının Zilyetliği ve Mülkiyeti Devri Borcunda Temerrüdü . 31

Olağan Satışlarda Satıcının Temerrüdü . 31

Teslim İçin Belirli Vadeli Ticarî Satışlardaki Satıcının Temerrüdü 33

Satıcının Temerrüdü Halinde Alıcının Hakları 34

Satıcının Giderim Borcu ve Kapsamı 34

Satıcının Temerrüdü Nedeniyle Alıcının Zararının Hesaplanması . 35

Satıcının Devir ve Taşıma Giderlerini Ödeme Borcu 37

Satıcının Zapttan Sorumluluk (Zapta Karşı Tekeffül) Borcu . 37

Tanımı ve Konusu. 37

Zapt Sorumluluğunun Maddî Şartları. 39

Satıcının Zapt Sorumluluğu Bakımından Şekli Şartlar (Bildirim ve İspat

Yükümünün Yerine Getirilmesi)  40

Satıcının Zapt Sorumluluğun Karşı Alıcının Hakları 42

aaa. Mahkeme Kararı Olmaksızın Satılanı Vermesi Halinde Alıcının

Hakları. 42

bbb. Mahkeme Kararının Varlığı Halinde Alıcının Hakları  43

aaaa. Genel Olarak. 43

bbbb. Tam Zapt Halinde Alıcının Hakları (TBK 217)  44

cccc. Kısmen Zapt Halinde Alıcının Hakları (TBK 218) . 45

Satıcının Zapt Sorumluluğunda Zamanaşımı . 46

 

İçindekiler XIII

Satıcının Ayıptan Sorumluluğu (Ayıba Karşı Tekeffül) Borcu. 46

Genel Olarak. 46

Ayıp Kavramı. 46

Ayıbı Üstlenme Borcuna İlişkin Hükümlerin Niteliği 47

Ayıp Türleri (Maddi, Hukuki ve Ekonomik Ayıp Kavramı) . 48

Satıcının Ayıptan Sorumluluğunun Maddî Şartları 52

aaa. Ayıplı Hayvan Satışı Dışındaki Satışlarda Maddi Şartlar  52

aaaa. Bildirilen (Zikir ve Vaad Edilen) Niteliklerdeki Maddî

Şartlar . 52

bbbb. Lüzumlu Vasıflarda Maddî Şartlar  54

bbbb.1.) Satılan Malda, Elverişliliği Kaldıran veya Önemli

Şekilde Azaltan Eksiklik Olmalıdır . 54

bbbb.2.) Ayıp, Yarar ve Zararın Geçişinden Önce (İmalat

Hatası veya Teslim Öncesindeki Taşıma veya

Saklama Ayıbı) Var Olmalıdır  57

bbbb.3.) Sorumluluk, Sorumsuzluk Anlaşmasıyla

Kaldırılmamış Olmalıdır . 59

bbbb.4.) Ayıp, Kural Olarak Alıcı Tarafından

Bilinmemelidir  59

bbb. Ayıplı Hayvan Satışında Satıcının Sorumluluğuna İlişkin Maddi

Şartlar 60

Satıcının Ayıba Karşı Sorumluluğunun Şeklî Şartları (Gözden Geçirme

ve Ayıbı Satıcıya Bildirme) 60

aaa. Ayıplı Hayvan Satışı Dışındaki Satışlarda Satıcının Ayıptan

Sorumluluğu Bakımından Şeklî Şartlar (Gözden Geçirme ve

Ayıbı Satıcıya Bildirme). 60

bbb. Hayvan Satışında Satıcının Ayıptan Sorumluluğu Bakımından

Şeklî Şartlar (Gözden Geçirme ve Ayıbı Satıcıya Bildirme) 64

Satıcının Ayıptan Sorumsuzluğuna İlişkin Anlaşmasının Geçerliliği. 65

Ayıbın Türlerine Göre (Bilinen, Açık, Basit, Gizli ve Hileli Ayıplarda)

Satıcının Sorumluluğu. 67

aaa. Hileli (Ağır Kusurlu) Ayıplar Dışındaki Ayıplarda Satıcının

Sorumluluğu  67

bbb. Hileli (Ağır Kusurlu) Ayıplarda Satıcının Sorumluluğu. 68

ıı. Mesafe Satışlarında Ayıplı Satılan Karşısında Alıcının Yükümlülükleri  70

aaa. Mesafe Satışlarında Ayıplı Satılan Karşısında Alıcının

Yükümlülüklerine İlişkin Kuralın Uygulanma Koşulları  70

bbb. Mesafeli Satışlarda Satılanın Ayıplı Olması Halinde Alıcının

Yükümlülükleri. 71

Ayıp Halinde Alıcının Hakları (Seçimlik Hakları ve Tazminat Hakkı) 71

 

XIV İçindekiler

aaa. Genel Bilgi. 71

bbb. Ayıp Halinde Alıcının Seçimlik Hakları ve Tazminat Hakkının

Niteliği . 72

ccc. Ayıplı İfa Halinde Alıcının Seçimlik Hakları . 73

aaaa. Sözleşmeden Dönme (Bedelin İadesi) Hakkı. 73

bbbb. Bedelin İndirilmesi (Tenzili) Hakkı  75

cccc. Ayıplı Satılanın Ayıpsız Benzeriyle Ücretsiz Değiştirme

Hakkı. 77

dddd. Ücretsiz Onarım (Tamir) Hakkı. 80

ddd. Ayıplı İfa Halinde Alıcının Tazminat Hakkı 81

eee. Satılanın Yok Olması veya Ağır Zarara Uğraması Halinde

Alıcının Ayıptan Dolayı Seçimlik Haklarının Durumu  83

fff. Ayıp Nedeniyle Alıcının Sahip Olduğu Dönme Hakkının Sonuçları  84

aaaa. Genel Olarak. 84

bbbb. Ayıplı İfa Halinde Alıcının Sözleşmeden Dönmesinin

Sonuçları. 84

bbbb.1.) Birden Çok Mal Satışı Dışında  84

bbbb.2.) Birden Çok Mal Satışında Satılanın Ayıplı

Olmasının Sonuçları 86

Satıcının Ayıptan Sorumluluğu Nedeniyle Açılacak Davaların Tâbi

Olduğu Zamanaşımı . 87

Ürün Sorumluluğu İle Ayıptan Sorumluluğun Karşılaştırılması. 90

aaa. Ürün Sorumluluğu Hakkında Genel Açıklamalar  90

bbb. Ayıp Sorumluluğunun Ürün Sorumluluğundan Farkı  92

Satış Sözleşmesinde Alıcının Borçları 94

Genel Bilgi 94

Alıcının Satış Bedelini Ödeme ve Satılanı Devralma (Asli) Borcu 94

Genel Olarak. 94

Satış Bedelini (Semeni) Ödeme Borcu . 95

aaa. Genel Olarak . 95

bbb. Satış Bedelinin Muacceliyeti ve Faiz Ödeme Borcu . 98

ccc. Alıcının Bedeli Ödemede Temerrüdü Durumunda Satıcının

Hakları, Özellikle Dönme Hakkı  101

ddd. Alıcının Bedeli Ödemede Temerrüdü Durumunda Satıcının

Zararının Hesaplanması 104

aaaa. Genel Olarak. 104

bbbb. Genel Hükümlere Göre Zararın Hesaplanması Metodu. 105

cccc. Somut Metoda Göre Zararın Hesaplanması. 106

dddd. Soyut Metoda Göre Zararın Hesaplanması 106

 

İçindekiler XV

Satılanı Devralma (Kabzetme) Borcu (Duruma Göre Külfeti) . 107

Alıcının Yan (İkincil) Borçları. 109

VII. TAŞINMAZ SATIŞI110

TAŞINMAZIN TANIMI VE KONUSU 110

TAŞINMAZ SATIŞININ ŞEKLİ . 112

Taşınmaz Satışında Şekil Kuralına Bağlı Olan ve Olmayan Durumlar . 112

Taşınmaz Satışında Şeklin Yerine Gelme Tarzı ve Şekli Gerçekleştirecek

Makam. 113

Taşınmaz Satışında Şekle Aykırılığın Yaptırımı ve Tapusuz Taşınmazların Devri. 115

Tapuya Kayıtlı Taşınmazların Haricen Satışının Sonucu 117

Taşınmazın Koşullu Satışı ve Mülkiyetin Saklı Tutulamaması 120

Taşınmaz Satışında Satılanın Miktarındaki Eksikliğinden ve Ayıplardan Dolayı

Satıcının Sorumluluğu . 121

Taşınmaz Satışında Ayıplardan Dolayı Satıcının Sorumlu Olduğu Zamanaşımı

Süresi  123

Taşınmaz Satışında Yarar ve Hasarın Alıcıya İntikali . 124

Genel Bilgi. 124

Genel Kural (Tescille İntikal) ve Kuralın Kapsamı 125

Tescille İntikal Kuralının İstisnaları . 127

Teslimin Ertelendiği ve Temerrüdün Sözkonusu Olmadığı Durumlarda 127

Teslimin Ertelendiği ve Temerrüdün Sözkonusu Olduğu Durumlarda. 129

Taşınmaz Satışında Taşınır Satışı Hükümlerinin Kıyasen Uygulanması 130

VIII. TAŞINMAZ SATIŞI SONUCUNU DOĞURAN SÖZLEŞMELER 132

GENEL OLARAK . 132

TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ 132

Tanım ve Şekil. 132

Taşınmaz Satış Vaadinin Hükümleri . 133

Taraflar Arasında 133

Üçüncü Kişilere Karşı . 133

TAŞINMAZ SATIŞI SONUCUNU DOĞURAN HAKLAR: ÖNALIM, ALIM VE GERİ

ALIM HAKLARI  134

Genel Bilgi . 134

Önalım, Alım ve Geri Alım Haklarının Geçerli Olarak Kurulabilecekleri Süre ve

Hakların İktisadî Amacı . 135

Önalım, Alım ve Geri Alım Haklarının Devredilmesi ve Miras Yoluyla Geçmesi. 137

Alım (İştira) Sözleşmesi. 138

Tanım ve Şekil 138

Hükümleri 139

 

XVI İçindekiler

Geri Alım (Vefa) Sözleşmesi . 140

Önalım (Şuf’a) Hakkı. 141

Önalım Sözleşmesinin Tanımı ve Şekli 141

Önalım Sözleşmesinde Önalıcının Ödeyeceği Bedel. 143

Önalım Sözleşmesinin Hangi Hallerde İleri Sürülebileceği ve Şerhin Etkisi 144

Sözleşmeden Doğan Önalım Hakkının İleri Sürülmesinin Koşulları ve

Hükümleri 148

Sözleşmeden Doğan Önalım Hakkını Kullanma Süresi, Biçimi ve Bu Hakkın

Kullanılmasının Hükümleri  152

Önalım Hakkından Vazgeçme . 157

SATIŞ SÖZLEŞMESİNİN DİĞER TÜRLERİ 158

ÖRNEK ÜZERİNE SATIŞ 158

BEĞENME KOŞULUYLA SATIŞ. 160

KISMİ ÖDEMELİ SATIŞLAR (TAKSİTLE SATIŞLAR VE ÖN ÖDEMELİ TAKSİTLE

SATIŞLAR)  163

Genel Olarak . 163

Borçlar Kanunu’na Tabi Taksitle Satış Sözleşmesi (Olağan Taksitle Satışlar) . 166

Olağan Taksitle Satışın Unsurları. 166

Satış Parasının Peşinata Ek Olarak En Az İki Taksit Olmak Üzere

Birden Fazla Vadelerde Bölüm Bölüm Ödenmesinin Kararlaştırılmış

Olması. 166

Satış Konusunun Taşınır Mal veya Haklar Olması . 167

Satılanın Alıcıya En Azından Taksitlerin Bir Kısmının Ödenmesinden

Önce Teslim Edilmiş Olması. 167

Taksitleri Ödeme Süresinin Üç Yılı Geçmemesi 168

Peşinat (Ön Ödeme) Kararlaştırılması 169

Olağan Taksitle Satışın Geçerlilik Şartları 170

Taksitle Satış Sözleşmesinde Alıcıyı Koruyucu Düzenlemeler 170

Taksitle Satış Sözleşmesinin Uygulama Alanı 172

Taksitle Satış Sözleşmesinde Alıcının Temerrüdü Halinde Satıcının Hakları 173

Genel Olarak 173

Sözleşmeden Dönme Hakkı . 174

Geçerli Mülkiyeti Saklı Tutma Anlaşmasına Dayalı Olarak Mülkiyeti

İddia Etme Hakkı. 177

Muacceliyet Koşuluna Dayanma Hakkı 179

Ön Ödemeli Taksitle Satış Sözleşmesi . 179

Tanımı ve Unsurları 179

Alıcının, Satılana İlişkin Satış Bedelini Önceden Kısım Kısım Ödemeyi

Üstlenmiş Olması 180

Satış Konusunun Taşınır Mal veya Haklar Olması . 180

 

İçindekiler XVII

 

Satıcının, Kural Olarak Satış Bedelinin Tamamen Ödenmesinden

Sonra Satılanı Alıcıya Devretmeyi Üstlenmiş Olması. 180

Ön Ödemeli Taksitle Satışın Geçerlilik Şartları. 181

Ön Ödemeli Taksitle Satış Sözleşmesinin Yazılı Şekilde Yapılması 181

Yasal Temsilcinin Rızası 181

Ön Ödemeli Taksitle Satış Hükümlerinin Uygulama Alanı 182

Ön Ödemeli Taksitle Satışlara Uygulanacak Olan Taksitle Satış

Sözleşmesine İlişkin Hükümler . 182

Ön Ödemeli Satış Sözleşmesinde Ödemelere İlişkin Düzenlemeler 182

Ön Ödemeli Taksitle Satış Sözleşmesinin Sona Ermesi 183

ARD ARDA TESLİMLİ SATIŞ 184

ARTTIRMAYLA (MÜZAYEDEYLE) SATIŞ 185

Genel Olarak . 185

Çeşitleri 186

Zorla (Cebrî) Arttırma . 186

İsteğe Bağlı (İhtiyarî) Artırma 188

 

3. MAL DEĞİŞİM (TRAMPA) SÖZLEŞMESİ

 

MAL DEĞİŞİM SÖZLEŞMESİNİN TANIMI VE UNSURLARI190

YARAR VE ZARARIN GEÇİŞİ.191

III. TEMERRÜT 191

ZAPTA KARŞI SORUMLULUK.191

AYIBI ÜSTLENME SORUMLULUĞU (AYIBA KARŞI TEKEFFÜL).192

 

4. BAĞIŞLAMA

 

TANIM VE MAHİYETİ193

BAĞIŞLAMANIN ÖGELERİ.193

KAZANDIRICI İŞLEM NİTELİĞİ 193

KARŞILIKSIZ (İVAZSIZ) OLMA . 194

ANLAŞMA 195

Genel Olarak . 195

Bağışlamada Ehliyet 196

Bağışlayanın Ehliyeti 196

Bağışlananın Ehliyeti 197

III. BAĞIŞLAMANIN ÇEŞİTLERİ 197

BAĞIŞLAMA SÖZÜ VERME (VAADİ-TAAHHÜDÜ) 197

Genel Olarak . 197

Bağışlama Sözü Vermenin Şekli . 198

ELDEN BAĞIŞLAMA . 199

 

XVIII İçindekiler

KOŞULLU (ŞARTLI) VE YÜKLEMELİ (MÜKELLEFİYETLİ) BAĞIŞLAMA 200

YERİNE GETİRİLMESİ (TENFİZİ) BAĞIŞLAYANIN ÖLÜMÜNE BAĞLI BAĞIŞLAMA. 201

DÖNME KOŞULLU (RÜCU ŞARTLI) BAĞIŞLAMA. 202

BAĞIŞLAMANIN HÜKÜMLERİ. 203

BAĞIŞLAYANIN BORÇLARI . 203

BAĞIŞLAYANIN SORUMLULUĞU 204

Ödememeden (İfa Etmeme) Doğan Sorumluluk . 204

Zapt ve Ayıptan Doğan Sorumluluk (Tekeffül Borcu) 205

BAĞIŞLAYANIN BAĞIŞLAMAYI GERİ ALMASI (DÖNMESİ, RÜCU ETMESİ) 205

Yerine Getirilmiş (Tenfiz Edilmiş) Bağışlama Taahhüdü ve Elden Bağışlamadan

Dönme Nedenleri  206

Yerine Getirilmemiş Bağışlama Taahhüdünden Dönme Nedenleri. 207

BAĞIŞLAMA SÖZ VERİSİNİN DÜŞMESİ, DÖNME SÜRESİ VE MİRASÇILARIN

DÖNME HAKKI 208

Bağışlama Sözverisinin Ortadan Kalkması (Düşmesi) 208

Dönme Süresi ve Mirasçıların Dönme (Geri Alma) Hakkı. 208

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

KULLANMA AMACI GÜDEN SÖZLEŞMELER

5. KİRA SÖZLEŞMESİ

KİRA SÖZLEŞMESİNİN TÜRK BORÇLAR KANUNU SİSTEMATİĞİNDE

DÜZENLENİŞ BİÇİMİ 210

TANIMI. 213

III. ÇEŞİTLERİ 214

KİRA KONUSU EŞYANIN TAŞINIR YA DA TAŞINMAZ OLMASINA GÖRE 214

KİRA KONUSU EŞYANIN ÜRÜN (HASILAT, GELİR) GETİREN BİR MAL OLUP

OLMAMASINA GÖRE . 215

KİRA SÖZLEŞMESİ SÜRESİNİN BELİRLİ OLUP OLMAMASINA GÖRE 217

KİRA SÖZLEŞMESİNE UYGULANACAK KURALLAR 217

GENEL OLARAK . 217

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ AKDETTİKLERİ SÖZLEŞMELERDE

UYGULANACAK VE UYGULANMAYACAK TÜRK BORÇLAR KANUNU HÜKÜMLERİ  219

KİRA SÖZLEŞMELERİNİN ÖGELERİ VE SÜRESİ . 223

KİRA SÖZLEŞMELERİNİN ÖGELERİ. 223

Kira Konusu Bir Mal. 223

Kira Konusu Malın Kullanılması Karşılığında Ödenecek Kira Parası 225

Kira Parasının Miktarı (Kira Parasının Taraflarca Belirlenmesi) . 225

Kira Parasının Kapsamı 226

 

İçindekiler XIX

Kiracıyla Kiraya Veren Arasında Bir Anlaşma . 226

KİRA SÖZLEŞMELERİNİN SÜRESİ . 227

KİRA SÖZLEŞMESİNDE TARAFLARIN KARŞILIKLI HAK VE BORÇLARI.231

KİRAYA VERENİN BORÇLARI VE HAKLARI . 231

Borçları 231

Kira Konusu Eşyayı Kullanmaya Elverişli Biçimde Teslim ve Muhafaza

(Koruma) Borcu. 231

Teslim Borcu . 231

Kiraya Verenin Kullanmaya Elverişli Biçimde Bulundurma (Ayıbı

Üstlenme) Borcu . 233

aaa. Ayıbın Özellikleri (Sorumluluğun Şartları) . 233

aaaa. Maddi Koşullar 233

aaaa.1.) Kiralananda Ayıbın Var Olması . 233

aaaa.2.) Kiralananda Ortaya Çıkan Ayıpların Kiracının

Kusuru Dışında Ortaya Çıkmış Olması ve Fakat

Kiraya Verenin Kusurunun Gerekmemesi . 236

aaaa.3.) Ayıbın Kullanma Amacıyla Bağdaşmaması. 237

aaaa.4.) Ayıbın Gizli Olması  237

aaaa.5.) Kiraya Verenin Ayıptan Sorumluluğunun

Sınırlandırılmamış ya da Kaldırılmamış Olması  239

bbbb. Şekli Koşul: Kiracının Kiralananı Gözden Geçirmesi

(Muayene) ve Bildirim (İhbar) Yükümlülüğünü Yerine

Getirmesi (TBK 318). 240

bbb. Ayıp Halinde Kiracının Hakları  241

Kiralanan Malda Üçüncü Kişilerin Hak İleri Sürmeleri Halinde Buna Karşı

Kiracıya Güvence Verme (Zapta Karşı Tekeffül) Borcu 244

Genel Olarak. 244

Gerçek Zapt . 244

Gerçek Olmayan Zapt (Kiralananın Temliki). 249

aaa. Kira Sözleşmesinin Şerhinin Etkisi 252

bbb. Kamulaştırmanın Etkisi . 254

Kiraya Verenin Vergi ve Benzeri Mükellefiyetleri Ödeme Borcu. 254

Kiraya Verenin Yan Giderleri Ödeme Borcu . 255

Yan Giderlerin Kapsamı ve Kime Ait Olduğu Sorunu . 255

Kiraya Verenin Hakları 261

Kira Parasının Ödenmesini İsteme Hakkı. 261

Kiraya Verenin Hapis Hakkı 267

KİRACININ HAKLARI VE BORÇLARI . 268

Kiracının Hakları 268

 

XX İçindekiler

Kiracının Borçları. 269

Kira Parasını Ödeme Borcu 269

Niteliği . 269

Ödeme Yeri ve Şekli . 272

Ödeme Zamanı . 275

Kiracının Kusuru veya Umulmayan Halinin (Kiralananın

Kullanılmamasının) Kiracının Kira Bedeli Borcuna Etkisi (TBK 324)  277

Kiralananın Sözleşme Bitiminden Önce Erken Tahliyesi (TBK 325) 278

Kiracının Kiralananı Sözleşmeye Uygun Olarak Kullanma Borcu 284

Genel Olarak. 284

Kiracının Kiralananı Özenle Kullanma ve Komşulara Saygı Gösterme

Borcu. 285

aaa. Borcun Niteliği ve Kapsamı. 285

bbb. Kiracının Kiralananı Özenle Kullanma ve Komşulara Saygı

Gösterme Borcuna Aykırılığın Sonucu (Önelli veya Önelsiz Fesih

ve Tazminat) . 290

Kiralananda Ayıbın Giderilmesine ve Kiralananın Gösterilmesine

Katlanma Borcu (TBK 319; EBK 251). 293

Kiralananda Kiraya Veren Tarafından Yapılacak Ölçülü Yenilik ve

Değişikliklere Katlanma Borcu (TBK 320). 294

aaa. Genel Olarak . 294

bbb. Kiraya Veren Tarafından Ölçülü Yenilik ve Değişikliklerin

Yapılabilmesi Koşulları 296

Kiracının Kiralananı Bizzat Kullanma Borcu: Sözleşmeye Aykırı Olarak

Alt Kiraya Vermeme, Kullanım Hakkı ile Kira İlişkisini Devretmeme

Borcu (TBK 322-323)  297

aaa. Genel Olarak . 297

bbb. Kiracının Kiralananı Başkasına Kiraya Vermesi ve Kullanma

Hakkı ile Kira İlişkisini Devri  298

aaaa. Alt Kira ve Kullanım Hakkının Devri 298

aaaa.1.) Genel Olarak . 298

aaaa.2.) Alt Kiranın veya Kullanım Hakkının (Caiz

Olmayan) Devrinden Doğan Sonuçlar. 303

ccc. Kira İlişkisinin Devri . 305

aaaa. Genel Olarak. 305

bbbb. TBK.323 Hükmünün Uygulama Alanı. 307

cccc. TBK.323 Hükmünün Uygulanma Koşulları . 308

dddd. Kira İlişkisini Devrin Hukuki Sonuçları  310

Kiracının Konut ve Çatılı İşyerlerinde Sözleşmeden Kaynaklanan Güvence

(Depozito) Verme Borcu (TBK 342) 311

 

İçindekiler XXI

Kiracının Kiralananı Geri Verme Borcu. 317

Genel Olarak. 317

Kiracının İade Borcunu İfa yeri, İade Borcunun Muhatabı, Muacceliyeti

ve Zamanaşımı . 319

Kiralananın İadesi Sırasında Kiracının Yaptığı Yenilik ve Değişikliklere

İlişkin Talep Hakkı (TBK 321) . 321

Takastan Feragat Yasağı (TBK 326) 326

VII. KONUT VE ÇATILI İŞYERİ KİRALARINA ÖZGÜ KURALLAR326

KONUT VE ÇATILI İŞYERİ KİRASINA İLİŞKİN HÜKÜMLERİN UYGULAMA ALANI

(TBK 339). 326

KONUT VE ÇATILI İŞYERİ KAVRAMI 328

KİRA SÖZLEŞMESİYLE BAĞLANTILI SÖZLEŞME (TBK 340) 329

Genel Olarak . 329

TBK.340 Hükmünün Koşulları . 330

TBK.340’a Bağlanan Hukuki Sonuç 332

KİRACI ALEYHİNE DÜZENLENME VE SÖZLEŞMEDE DEĞİŞİKLİK YAPMA

YASAĞI (TBK 301, 343, 346)  332

AİLE KONUTU (TBK 349) 333

KİRA BEDELİNİN TARAFLARCA BELİRLENMESİ (TBK 343) . 334

KİRA PARASININ MAHKEMECE BELİRLENMESİ (TBK 344) . 335

Taraflarca Belirlenmemiş Olması Durumunda Mahkemece Belirlenmesi . 335

TBK 344 Hükmünün Uygulama Alanı. 335

TBK Sonrası Artırım İlkeleri (TBK 344). 336

Genel Olarak. 336

Konut ve Çatılı İşyeri Kirasında Kira Bedeli Tespitinin Esasları (TBK 344).337

Artırım (Kira Tespit) Davasını Açma Zamanı 343

Artırımın Kapsamı . 346

Taraflarca Sözleşmede Belirlenen Kira Parasının Mahkeme Tarafından Günün

Koşullarına Uygun Biçimde Yeniden Belirlenmesi (Uyarlama Davası) . 347

VIII. GENEL HÜKÜMLER KAPSAMINDA BÜTÜN KİRA SÖZLEŞMELERİ BAKIMINDAN

GEÇERLİ OLAN SONA ERME SEBEPLERİ 351

KENDİLİĞİNDEN SONA ERME 352

Belirli Süreli Kira Sözleşmelerinde 352

Belirsiz Süreli Kira Sözleşmelerinde 355

Genel Olarak. 355

Fesih Dönemleri ve Süreleri . 356

Fesih Bildiriminin Şekli 358

KİRA SÖZLEŞMESİNİN TARAFLARCA SONA ERDİRİLMESİ 359

Kiraya verenin Sona Erdirme (Fesih) Hakkı ve Nedenleri. 359

 

XXII İçindekiler

Kiracının Sözleşmeye Uymaması Nedeniyle Fesih 359

Kiracının İflâsı Nedeniyle Fesih 360

Kiracının Ölümü Nedeniyle Fesih (TBK 333) 361

Önemli Nedenlerle Fesih 361

Kira Bedelinin Ödenmemesi Nedeniyle Fesih 365

Kiracının Sözleşmeyi Sona Erdirme Hakkı ve Nedenleri 366

Kiraya Verenin Sözleşmeye Uymaması Nedeniyle Fesih. 366

Önemli Nedenler Dolayısıyla Fesih 366

KONUT VE ÇATILI İŞYERİ KİRA SÖZLEŞMELERİ BAKIMINDAN SONA

ERME SEBEPLERİ. 367

TBK GENEL HÜKÜMLERİNE GÖRE SONA ERME SEBEPLERİNİN UYGULANIP

UYGULANAMAYACAĞI SORUNU 367

KONUT VE ÇATILI İŞYERİ KİRA SÖZLEŞMESİNİN FESİH BİLDİRİMİ YOLUYLA

SONA ERMESİ  368

Belirli Süreli Kira Sözleşmelerinde 368

Belirsiz Süreli Kira Sözleşmelerinde 373

Fesih Bildiriminin Geçerlilik Şekli. 373

KONUT VE ÇATILI İŞYERİ KİRA SÖZLEŞMESİNİN TAHLİYE DAVASI YOLUYLA

SONA ERMESİ  374

Tahliye Sebeplerinin Sınırlılığı. 374

Tahliye Kararının İcrası İçin Kesinleşmesine Gerek Olmaması 376

Tahliye Davasını Açma Süresinin Uzaması 377

Tahliye Sebepleri (Kiraya Veren veya Kiracıdan Kaynaklanan Sebepler) ve

Özellikleri. 377

 

6. FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

 

GENEL BİLGİ. 379

FİNANSAL KİRALAMANIN FAYDA VE SAKINCALARI 380

III. FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİNİN TANIMI VE UNSURLARI 382

FİNANSAL KİRALAMANIN HUKUKİ NİTELİĞİ VE UYGULANACAK HÜKÜMLER 385

FİNANSAL KİRALAMA KONUSU MALLAR 386

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİNİN TARAFLARI VE SİSTEMİN İŞLEYİŞİ. 388

VII. FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİNİN ŞEKLİ VE TESCİLİ 390

VIII. TARAFLARIN BORÇLARI. 391

KİRALAYANIN BORÇLARI 391

Kiralayanın, kiracının talebi ve seçimi üzerine belirlediği malın mülkiyetini

edinme ve bu malın zilyetliğini kiracıya devir borcu  391

Kiralayanın, kiracının kira konusu malı kullanıp yararlanmasına katlanma borcu. 392

Kiralayanın, kiralanan malın mülkiyetini kendinde tutma, üçüncü kişiye

devretmeme borcu  392

 

İçindekiler XXIII

Kiralayanın kira konusu malı sigorta ettirme borcu . 393

Kiralayanın, kiralanan malın ayıbından ve zaptından sorumlu olma borcu. 393

Kiralayanın, sözleşmede bu yolda hüküm varsa kiralanan malın mülkiyetini

sözleşme sonunda kiracıya devretme borcu . 395

KİRACININ BORÇLARI . 395

Kiracının kira bedelini ödeme borcu 395

Kiracının kiralananın zilyetliğini devir alma (kabul) borcu 396

Kiracının sözleşme konusu malı özenle kullanma borcu. 396

Kiracının mala bakma ve onu koruma borcu. 396

Kiracının malın zilyetliğini ve kiracılık sıfatını kiralayanın yazılı izni olmadan

devretmeme borcu  397

Kiracının malın sigorta primlerini ödeme borcu. 397

Kiracının kiralanının hasar ve ziyaına katlanma borcu 398

Kiracının sözleşme sonunda malı kiralayana iade borcu 400

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ.400

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİNİN OLAĞAN SEBEPLERLE

(KENDİLİĞİNDEN) SONA ERMESİ. 401

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİNİN OLAĞANÜSTÜ SEBEPLERLE

SONA ERMESİ  402

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİNİN SONUÇLARI 404

 

7. KULLANIM ÖDÜNCÜ (ÂRİYET) SÖZLEŞMESİ

 

TANIMI.405

ÖĞELERİ.405

KULLANMA KONUSU BİR ŞEY YA DA HAK 405

KARŞILIKSIZ (İVAZSIZ) KULLANMA 406

TARAFLARIN ANLAŞMASI . 407

III. HÜKÜMLERİ.407

KULLANIM ÖDÜNCÜ VERENİN BORÇLARI 407

KULLANIM ÖDÜNCÜ ALANIN BORÇLARI. 408

Uygun Kullanma Borcu 409

Şeyi Başkasına Kullandırmama Borcu 409

Şeyin Bakım ve Korunmasına İlişkin Giderleri Ödeme Borcu . 410

Şeyi Geri Verme Borcu 410

BİRDEN ÇOK ARİYET ALANLARIN SORUMLULUĞU. 411

SONA ERMESİ.412

SÖZLEŞMEYLE AÇIKÇA BİR SÜRENİN BELİRLENMİŞ OLMASI. 412

SÖZLEŞMEYLE AÇIKÇA BİR SÜRENİN BELİRLENMEMİŞ OLMASI . 412

 

XXIV İçindekiler

Sözleşmenin Süresi Belirlenmemiş Fakat Belirli Bir Kullanma Biçimi

Kararlaştırılmışsa  412

Sözleşmede Süre de Kullanma Biçimi de Kararlaştırılmamışsa . 412

KULLANMA ÖDÜNCÜ VERENİN SÖZLEŞMEYİ BOZMASI (FESİH) 412

KULLANIM ÖDÜNCÜ ALANIN ÖLÜMÜ 413

 

8. TÜKETİM ÖDÜNCÜ (KARZ) SÖZLEŞMESİ

 

TANIMI. 414

ÖĞELERİ 414

ÖDÜNÇ VERİLECEK BİR MİKTAR PARA YA DA MİSLÎ EŞYA. 415

ÖDÜNÇ KONUSU ŞEYİN MÜLKİYETİNİN ÖDÜNÇ ALANA GEÇİRİLMESİ 416

ÖDÜNÇ ALANIN ŞEYİN EŞİT MİKTAR VE NİTELİKTEKİ BENZERİNİN GERİ

VERECEĞİNİ ÜSTLENMESİ. 416

Genel Olarak . 416

Faiz Ödemenin Unsur Olup Olmadığı . 417

TARAFLARIN ANLAŞMASI. 418

III. TÜKETİM ÖDÜNCÜ SÖZLEŞMESİNİN HÜKÜMLERİ  419

ÖDÜNÇ VERENİN BORÇLARI . 419

Ödünç Verilmesi Üstlenilen Şeyin Ödünç Alana Teslimi. 419

Tekeffül Borcu . 420

ÖDÜNÇ ALANIN BORÇLARI 421

Ödünç Konusu Şeyi Kabul Etme Borcu. 421

Ödünç Alınan Şeyin Eşit Miktar ve Nitelikteki Benzerini Geri Verme Borcu 421

Faiz Ödeme Borcu 421

TÜKETİM ÖDÜNCÜ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ 422

SÜRENİN SONA ERMESİ. 422

SÜRENİN DOLMASINDAN ÖNCE ÖDEME 422

FESİH BİLDİRİMİYLE SONA ERME . 422

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İŞGÖRME AMACI GÜDEN SÖZLEŞMELER

9. HİZMET (İŞ) SÖZLEŞMESİ

 

TÜRLERİ. 423

GENEL HİZMET SÖZLEŞMESİ 423

TANIMI. 423

UNSURLARI 424

HÜKÜMLERİ 426

 

İçindekiler XXV

İşçinin Borçları. 426

İşi Bizzat Yapma Borcu 426

İşi Özenle İfa Etme ve Sadakat Borcu 427

İşverenin Talimatına Uygun Davranma Borcu 428

Teslim ve Hesap Verme Borcu . 428

Fazla çalışma borcu 428

İşverenin Borçları 428

İşverenin Ücret Ödeme Borcu 428

İşçiye İş Verme Borcu. 430

Araç ve Gereç Sağlama Borcu . 430

İşçiyi Gözetme ve Koruma Borcu . 430

HİZMET İLİŞKİSİNİN DEVRİ . 431

GENEL HİZMET SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ 432

Kendiliğinden Sona Erme Halleri. 432

Ölüm . 432

Tarafların Anlaşması (İkale) 432

Hizmet Sözleşmesinde Kararlaştırılan Belirli Sürenin Bitimi. 432

Fesih Bildirimiyle Sona Erme Halleri . 433

Belirsiz Süreli (Süresiz) Sözleşmelerde 433

Deneme Kaydıyla Yapılmış Sözleşmelerde 433

Feshe Karşı İşçinin Korunması. 434

Derhâl Fesih Yoluyla Sona Erme Halleri. 434

Haklı Sebeple Fesih 434

Ücretin Tehlikeye Girmesi Nedeniyle Fesih 434

Derhâl Feshin Sonuçları . 434

Haklı sebeple fesihte. 434

Haklı sebebe dayanmayan fesihte 435

İşçinin haksız olarak işe başlamaması veya işi bırakmasında 435

GENEL HİZMET SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİNİN SONUÇLARI 435

III. PAZARLAMACILIK SÖZLEŞMESİ.436

GENEL OLARAK . 436

UYGULANACAK ÖZEL HÜKÜMLER 436

GENEL HÜKÜMLERİN UYGULANMASI. 436

PAZARLAMACININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ, YETKİLERİ VE HAPİS HAKKI 437

Pazarlamacının Yükümlülükleri . 437

Pazarlamacının Yetkileri 437

Pazarlamacının Hapis Hakkı . 438

 

XXVI İçindekiler

İŞVERENİN ÖZEL YÜKÜMLÜLÜKLERİ 438

Faaliyet Alanı Konusunda Yükümlülükler 438

Ücret Ödeme Yükümlülüğü . 438

Komisyon Ödeme Yükümlülüğü 438

Pazarlama Faaliyetinin Engellenmesi Halinde Ücret Ödeme Yükümlüğü. 439

Harcamalara Katılma Yükümlülüğü. 439

PAZARLAMACILIK SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ 439

Özel Fesih Süresine Uyarak Sona Erdirme. 439

Sona Ermenin Özel Sonuçları. 440

EVDE HİZMET SÖZLEŞMESİ. 440

GENEL OLARAK . 440

UYGULANACAK ÖZEL HÜKÜMLER 440

GENEL HÜKÜMLERİN UYGULANMASI. 441

İŞÇİNİN VE İŞVERENİN ÖZEL BORÇLARI 441

İşçinin Özel Borçları 441

İşverenin Özel Borçları 441

EVDE HİZMET SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ. 442

 

10. ESER (İSTİSNA) SÖZLEŞMESİ

 

ESER SÖZLEŞMESİNİN UNSURLARI 443

ESER MEYDANA GETİRME (ESER İMALİ) . 443

BEDEL ÖDEME UNSURU. 445

TARAFLAR ARASINDAKİ ANLAŞMA . 446

YÜKLENİCİNİN BORÇLARI 447

ESER MEYDANA GETİRME VE ZAMANINDA TESLİM BORCU. 447

İŞİ SADAKAT VE ÖZENLE YAPMA BORCU 448

ARAÇ GEREÇ VE MALZEMEYİ SAĞLAMA BORCU . 449

İŞE ZAMANINDA BAŞLAMA VE DEVAM ETME BORÇLARI. 451

İşe Başlama ve Teslim Süresi Belli Olan İşlerde. 451

İşe Başlama ve Teslim Süresi Belli Olmayan İşlerde 453

ESERİ TESLİM BORCU 453

YÜKLENİCİNİN AYIBA KARŞI TEKEFFÜL BORCU. 454

Ayıba Karşı Tekeffül Borcunun Şartları. 454

İş Sahibinin Ayıba Tekeffülden Doğan Hakları 455

Genel Olarak. 455

Eseri Kabulden Kaçınmak (Sözleşmeden Dönme). 456

Bedelden İndirim. 456

Eserin Ücretsiz Onarılmasını İsteme 457

 

İçindekiler XXVII

Ayıp Sonucu Ortaya Çıkan Zararın Tazminini Talep Etme. 457

Ayıptan Doğan Hakların Tabi Olduğu Zamanaşımı. 458

4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ile Getirilen Özel Sorumluluk. 458

III. İŞSAHİBİNİN BORÇLARI VE HAKLARI459

İŞSAHİBİNİN BORÇLARI 459

Genel Olarak . 459

Eserin Bedelini Ödeme Borcu . 459

Bedeli Ödeme Zamanı, Bedelin Ödeme Yeri ve Türü 459

Bedel Türleri 460

Götürü (Sabit) Bedel . 460

Yaklaşık (Değere Göre, Takribi) Bedel . 462

İŞ SAHİBİNİN HAKLARI 464

ESERDE MEYDANA GELEN ZARARIN (HASARIN) GEÇİŞİ465

TAMAMLANINCA FERDİ İLE BELLİ OLAN (PARÇA BORCU HALİNE GELEN) BİR

ESER SÖZ KONUSU OLMALIDIR  465

HASARIN TESLİMDEN ÖNCE YÜKLENİCİYE AİT OLMASI KURALININ

İSTİSNALARI MEVCUT OLMAMALIDIR . 466

ESER SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ467

ZAMANAŞIMI .469

 

11. ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ

 

TANIMI.470

UNSURLARI.470

ARSA SAHİBİNİN ARSA PAYLARINI DEVİR BORCU ALTINA GİRMESİ 470

YÜKLENİCİNİN İNŞAAT YAPMA BORCU ALTINA GİRMESİ 471

ARSA SAHİBİ İLE YÜKLENİCİ ARASINDA ANLAŞMA 471

III. HUKUKİ NİTELİĞİ471

TAM İKİ TARAFA BORÇ YÜKLEYEN SÖZLEŞME OLMASI 471

ANİ EDİMLİ SÖZLEŞME OLMASI. 471

ÇİFT MAHİYETLİ KARMA SÖZLEŞME OLMASI 472

ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN UYGULAMADAKİ TÜRLERİ473

UYGULANACAK HÜKÜMLER474

ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN ŞEKLİ.476

VII. YÜKLENİCİNİN TEMERRÜDÜ SEBEBİYLE ARSA SAHİBİNİN SÖZLEŞMEDEN DÖNMESİ

KONUSUNDAKİ YARGITAY UYGULAMASI478

VIII. YÜKLENİCİ İLE ÜÇÜNCÜ KİŞİ ARASINDA ARSA PAYININ DEVRİ TAAHHÜDÜNE İLİŞKİN

YARGITAY UYGULAMASI 480

 

XXVIII İçindekiler

 

12. VEKÂLET SÖZLEŞMESİ

 

VEKÂLET SÖZLEŞMESİNİN TANIMI, KURULMASI, KAPSAMI VE ŞEKLİ . 483

UNSURLARI. 485

BİR İŞİN GÖRÜLMESİ VEYA İŞLEMİN YAPILMASI 485

İŞİN BAŞKASI ÇIKARINA VE İRADESİNE UYGUN YAPILMASI . 486

VEKİLİN EDİM SONUCUNDAN DEĞİL, EDİMİN ÖZENLE GÖRÜLMESİNDEN

SORUMLU OLMASI VE VEKİLİN BAĞIMSIZ OLMASI. 486

ÜCRETİN ZORUNLU UNSUR OLMADIĞI 486

ANLAŞMA 487

III. VEKÂLETİN ÖTEKİ İŞGÖRME SÖZLEŞMELERİNDEN FARKLARI. 489

İŞ (HİZMET) SÖZLEŞMESİNDEN FARKLARI 489

ESER SÖZLEŞMESİNDEN FARKLARI 489

TARAFLARIN BORÇLARI. 490

VEKİLİN BORÇLARI 490

Vekilin Sadakat Borcu . 490

Vekilin İşi Özenle Görme (Yapma) Borcu 490

Müvekkilin İradesine, Özellikle Talimatına Uygun Davranma Borcu. 491

Sır Saklama Yükümlülüğü. 492

İşi Kendisi Yapma (Şahsen İfa) Borcu. 492

Hesap Verme Borcu 493

MÜVEKKİLİN (VEKÂLET VERENİN) BORÇLARI . 493

Ücret Ödeme Borcu. 493

Vekil Tarafından Yapılan Masrafları ve Verilen Avansları Ödeme Borcu 493

Vekili Müvekkil Hesabına Giriştiği Borçtan Kurtarma Yükümlüğü . 493

Vekilin Uğradığı Zararı Tazmin Borcu . 494

VEKÂLET SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ 494

 

13. VEKÂLETSİZ İŞGÖRME

 

TANIMI VE ÖZELLİKLERİ 496

HÜKÜMLERİ 496

İŞSAHİBİ VE İŞGÖRENİN BORÇLARI . 496

İŞSAHİBİ VE İŞGÖRENİN HAKLARI 497

İŞGÖRENİN SORUMLUĞU 497

 

14. HAVALE VE AKREDİTİF

 

HAVALE 498

Tanımı ve Türleri 498

Havalenin İşlevi ve Niteliği . 499

Havalenin Şekli 500

 

İçindekiler XXIX

Havalenin Hükümleri 500

Havale Veren İle Alıcı Arasındaki İlişki 501

Havale Veren İle Havale Ödeyicisi Arasındaki İlişki 501

Havale Alıcısı İle Havale Ödeyicisi Arasındaki İlişki 502

AKREDİTİF (KREDİ MEKTUBU).502

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

SAKLAMA AMACI GÜDEN SÖZLEŞMELER

15. SAKLAMA (VEDİA) SÖZLEŞMESİ

 

TANIMI.505

UNSURLARI (ÖĞELERİ)506

SAKLANACAK BİR TAŞINIR. 506

BU TAŞINIRIN GÜVENLİ BİR YERDE SAKLANMASI 506

İSTENİLDİĞİ ZAMAN ŞEYİN SAKLATANA GERİ VERİLMESİ 507

TARAFLARIN ANLAŞMASI . 507

ÜCRETİN ZORUNLU UNSUR OLMAMASI. 507

III. HÜKÜMLERİ.507

SAKLAYANIN BORÇLARI . 507

Eşyayı Kabul Borcu . 507

Eşyayı Saklama Borcu 507

Eşyayı Kullanmama Borcu 508

Eşyayı Geri Yerme Borcu 509

SAKLATANIN BORÇLARI . 510

Ücret Ödeme Borcu. 510

Masraf ve Zararları Ödeme Borcu. 510

SAKLAMA SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ.510

 

ALTINCI BÖLÜM

 

GÜVENCE SAĞLAMA AMACI GÜDEN SÖZLEŞMELER

16. KEFALET SÖZLEŞMESİ

 

TANIM511

KEFALET SÖZLEŞMESİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ, UYGULAMA ALANI VE ÖZELLİKLERİ.511

HUKUKİ NİTELİĞİ VE UYGULAMA ALANI . 511

KEFALET SÖZLEŞMESİNİN ÖZELLİKLERİ. 513

Kefaletin Fer’iliği (Asıl Borca Bağlılığı) 513

Kefaletin Taliliği (İkinci Derecede Oluşu). 514

 

XXX İçindekiler

Kefaletin İvazsız Oluşu 515

Tazminat Yükümlülüğü İçermesi . 515

III. KEFALET SÖZLEŞMESİNİN ŞARTLARI 516

PARA İLE BELİRLENEBİLİR BİR BORCUN VE MİKTARIN (LİMİTİN) BULUNMASI . 516

BAŞKASINA AİT GEÇERLİ BİR ASIL BORCUN BULUNMASI. 517

KEFİL OLMA EHLİYETİ. 518

KEFALET SÖZLEŞMESİNİN ŞEKLİNE UYULMASI (TBK. 583). 518

EŞİN RIZASI (TBK 584). 521

KEFALETİN TÜRLERİ 522

ADİ KEFALET (TBK 585). 522

Genel Olarak . 522

Adi Kefalette İleri Sürülebilecek Def’iler (Tartışma ve Rehnin Paraya Çevrilmesi

Def’ileri) . 523

Tartışma (Peşin Dava) Def’inin İleri Sürülemeyeceği Haller . 524

Borçlu aleyhine yapılan takibin sonucunda kesin aciz belgesi alınması

(TBK 585/I, b.1),  524

Borçlu aleyhine Türkiye’de takibatın imkânsız hâle gelmesi veya önemli ölçüde

güçleşmesi (TBK 585/I, b.2), 524

Borçlunun iflasına karar verilmesi (TBK 585/I, b.3), 524

Borçluya konkordato mehli verilmiş olması (TBK 585/I, b.4). 524

Rehnin Paraya Çevrilmesi Def’inin İleri Sürülemeyeceği Haller 524

MÜTESELSİL KEFALET 525

BİRLİKTE KEFALET 526

Olağan Birlikte Kefalet. 527

Zincirleme (Müteselsil) Birlikte Kefalet 527

KEFİLE KEFALET VE RÜCUA KEFALET (TBK 588) 528

KEFİL İLE ALACAKLI ARASINDAKİ İLİŞKİ. 529

KEFİLİN SORUMLULUĞUNUN KAPSAMI 529

KEFİLİN TAKİBİ . 530

KEFİLİN SAHİP OLDUĞU DEF’İLER (SAVUNMA OLANAKLARI) . 531

Genel Olarak Def’i ve Anlamı 531

Kefilin Asıl Borç İlişkisine ait Def’iler (Savunma Olanakları) . 531

Kefile Ait Kişisel Def’iler (Savunma Olanakları). 534

ALACAKLININ HAK VE KÜLFETLERİ. 535

Alacaklının Bazı Durumlarda Gerekeni Yapma ve Durumu Kefile İhbar Külfeti 535

Ödemeyi Kabul Külfeti. 535

Teminatları ve İspat Belgelerini Saklama, Kefile Devir ve Tevdi Külfeti 536

KEFİL İLE ASIL BORÇLU ARASINDAKİ İLİŞKİ 537

KEFİLİN ÖDEMEYİ İHBAR KÜLFETİ (YÜKÜMÜ). 537

 

İçindekiler XXXI

KEFİLİN ASIL BORÇLUDAN KENDİSİNE GÜVENCE (TEMİNAT) VERMESİNİ VE

KENDİSİNİ KEFALETTEN KURTARMASINI İSTEME HAKKI. 537

KEFİLİN ASIL BORÇLUYA RÜCU HAKKI. 538

Genel Olarak . 538

Kefilin Rücu Hakkının Koşulları . 539

Geçerli Bir Kefalet Sözleşmesinin Bulunması. 539

Kefilin, Alacaklıya Olan Borcunu İfa Etmesi (İvaz) 540

Asıl Borcun Muaccel Olması. 540

VII. KEFALET SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ.540

ASIL BORCUN SONA ERMESİNE BAĞLI SEBEPLER 540

KEFALET SÖZLEŞMESİNE İLİŞKİN NEDENLERLE SONA ERME SEBEPLERİ 542

Belirli Süre İçin Kefalette . 542

Belirli Süreyle Sınırlı Olmayan (Süresiz) Kefalette 542

Gerçek Kişinin Verdiği Kefaletin On Yıl Sonra Sona Ermesi. 543

Çalışanlara Kefalette Sona Erme 544

Kefaletten Dönme Yoluyla Sona Erme 544

Alacaklının Ödemeyi Haksız Olarak Kabul Etmemesi Nedeniyle Kefaletin Sona

Ermesi . 544

Birlikte Kefalette Özel Sona Erme Sebebi. 545

 

YEDİNCİ BÖLÜM

 

SONUÇLARI TALİH VE TESADÜFE BAĞLI SÖZLEŞMELER

17. KUMAR VE BAHİS SÖZLEŞMELERİ

 

GENEL OLARAK.547

HUKUKİ NİTELİĞİ VE UYGULAMA ALANI.548

III. KUMAR VE BAHSİN HÜKÜM VE SONUÇLARI.550

Eksik Borç Doğurması Yönünden 550

Takas, Devir, Yenileme Yasağı İle Teminata Bağlanamaması Yönünden 551

İsteyerek Yapılan Ödemenin İadesinin İstenememesi Yönünden . 552

 

18. ÖMÜR BOYU GELİR SÖZLEŞMESİ

 

TANIMI, KONUSU VE UYGULANACAK KURALLAR.554

HUKUKİ NİTELİĞİ VE SÖZLEŞMENİN ŞEKLİ .555

III. ÖMÜR BOYU GELİR SÖZLEŞMESİNİN HÜKÜMLERİ.556

 

XXXII İçindekiler

 

19. ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ

 

TANIMI VE HUKUKİ NİTELİĞİ. 559

Genel Olarak 559

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmelerinin Hukuki Niteliği. 559

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmelerinde Miras Hukukunun Etkileri 563

Borçlar Hukuku Kapsamındaki Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmelerinde . 563

Miras Hukukuna Tabi Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmelerinde 563

SÖZLEŞMENİN ŞEKLİ. 564

III. SÖZLEŞMENİN HÜKÜMLERİ. 566

Bakım Alacaklısının Durumu 566

Bakım Borçlusunun Durumu 568

İTİRAZ VE TENKİS 569

SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ. 570

Önel Verilerek (Bildirim Yolu İle) Fesih 571

Önel Verilmeksizin (Haklı Nedenle Derhal) Fesih 572

Ölümün Sözleşmenin Sona Ermesine Etkisi . 574

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

ORTAKLIK SÖZLEŞMELERİ

20. ADİ ORTAKLIK SÖZLEŞMESİ

 

ADİ ORTAKLIK SÖZLEŞMESİNİN TANIMI VE UNSURLARI. 577

ADİ ORTAKLIK SÖZLEŞMESİNİN KURULMASI VE ŞEKLİ 580

III. ADİ ORTAKLIK HÜKÜMLERİNİN UYGULAMA ALANI 580

İÇ ORTAKLIK (GİZLİ ORTAKLIK) 582

ADİ ORTAKLIĞIN ÖZELLİKLERİ. 583

TÜZEL KİŞİLİĞE SAHİP OLMAMASI 583

ŞAHIS ORTAKLIĞI OLMASI . 586

MÜTESELSİL SORUMLULUK İLKESİ 586

ORTAKLIK MALVARLIĞININ ELBİRLİĞİ MÜLKİYETİNE TABİ OLMASI . 587

ADİ ORTAKLIKTA ORTAKLAR ARASI İLİŞKİLER 588

ORTAKLARIN KATILIM PAYI GETİRME BORCU 588

KAZANÇ VE ZARARIN PAYLAŞILMASI. 589

ORTAKLIK KARARLARI 591

ORTAKLIĞIN YÖNETİMİ. 591

Genel Olarak . 591

Yöneticiler ile Ortaklar/Diğer Ortaklar Arasındaki İlişki 593

ORTAKLAR ARASINDAKİ SORUMLULUK. 594

 

İçindekiler XXXIII

Genel Olarak . 594

Özen Borcu . 595

Rekabet Yasağı. 595

ORTAKLAR ARASINDAKİ VE ORTAKLIK YAPISINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER 596

Yeni Ortak Alımı ve Alt Katılım 596

Ortaklıktan Çıkma ve Çıkarılma 597

VII. ORTAKLARIN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE İLİŞKİSİ.598

VIII. ORTAKLIĞIN SONA ERMESİ .601

SONA ERME SEBEPLERİ 601

Kendiliğinden Sona Erme (İnfisah) 601

İrâdi Sona Erme (Fesih/İkale) 602

SONA ERMENİN HÜKÜMLERİ . 603

Ortaklık Yönetimine Etkisi . 603

Ortaklığın Tasfiyesi 604

 

EKLER

 

EK 1- SÖZLEŞMELERİN AMAÇLARINA GÖRE SINIFLANDIRILMASI.608

EK 2 - KANUNDA DÜZENLENMEYEN SÖZLEŞMELER VE BAZI ÖRNEKLERİ609

EK 3 - SATICININ AYIP SORUMLULUĞUNDA GÖZDEN GEÇİRME (MUAYENE) VE

BİLDİRİM SÜRELERİ İLE SEÇİMLİK HAKLARDA DAVA ZAMANAŞIMI SÜRELERİ610

EK 4 - ARTIRMA YOLUYLA SATIŞLARDA SÖZLEŞMENİN KURULDUĞU VE MÜLKİYETİN

ALICIYA GEÇTİĞİ ANLAR İLE SATICININ AYIPTAN VE ZAPTTAN SORUMLULUĞU.612

EK 5 - 4721 SAYILI TÜRK MEDENÎ KANUNU VE 6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU’NUN

ÖNALIM HAKKINA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ İLE YARGITAY’IN YASAL ÖNALIM HAKKINA

İLİŞKİN İÇTİHADI BİRLEŞTİRME KARARLARI613

EK 6 - KİRA SÖZLEŞMESİNİN SONA ERME SEBEPLERİ617

EK 7 - YARGITAY’IN KİRA TESPİT DAVASINA İLİŞKİN BAZI KARARLARI VE BU KONUDA

6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU’NDAKİ DÜZENLEMELER619

EK 8 - 6502 SAYILI TKHK VE MÜLGA 4077 SAYILI TKHK İLE İLGİLİ TABLOLAR.622

KAYNAKÇA  625

KAVRAM DİZİNİ . 649

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
533,50   
533,50   
2
266,75   
533,50   
3
177,83   
533,50   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
533,50   
533,50   
2
266,75   
533,50   
3
177,83   
533,50   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
533,50   
533,50   
2
266,75   
533,50   
3
177,83   
533,50   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
533,50   
533,50   
2
266,75   
533,50   
3
177,83   
533,50   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
533,50   
533,50   
2
266,75   
533,50   
3
177,83   
533,50   
Kapat