Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yasasındaki Suçlar Erhan Günay

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yasasındaki Suçlar


Basım Tarihi
2018-11
Sayfa Sayısı
288
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750251634
Boyut
16x24
Baskı
174,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 74 puan kazanacaksınız)
   74

Av. Erhan GÜNAY

 

Konu Başlıkları
- Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlığını Yıkmak, Bozmak, Zarar Vermek
- Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlığına İnşai ve Fiziki Müdahalede Bulunmak
- Haber Verme Sorumluluğuna Aykırı Davranmak
- Kültür Varlığı Ticareti Yasağına Aykırı Hareket
- Yurt Dışına Çıkarma Yasağına Aykırı Hareket
- İzinsiz Kazı, Sondaj Yapmak ve Define Aramak
İlgili Yargıtay Kararları

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz 5
Kısaltmalar 15
BİRİNCİ BÖLÜM:
TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIĞINI TAHRİP v.s. FİZİKİ MÜDAHALE (m. 65/1)
I. TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIĞINI TAHRİP v.s. FİZİKİ MÜDAHALE 17
A. Olay 17
B. Suçlama 17
C. Savunma 17
D. Hüküm 17
E. Değerlendirme 17
1. İncelenecek Hususlar 17
2. Tapu Kaydında Şerh, Tescil ve Duyuru 18
3. Keşif Yapılıp Bilirkişi Raporu Aldırılması 19
4. Suçun Unsurları 21
a. Maddi Unsuru 21
b. Suçun Manevi Unsuru 24
5. Suçun İşleniş Şekli 26
a. İçtima 26
b. Zincirleme Suç 26
c. İştirak 27
II. USULSÜZ YIKMA VE İMAR İZNİ VERMEK SUÇU (m. 65/2) 29
A. Suçun Unsurları 29
1. Maddi Unsur 29
2. Manevi Unsur 29
3. Suçun Faili 29
B. Soruşturma İzni 29
C. Suçun İşleniş Şekli 29
D. Cezanın Katlanması 30
E. Basit Tadilat ve Tamiratlar 30
F. 2863 s. Kanuna Aykırılık Suçuyla İlgili Ceza Davalarına Katılma Hakkı 30
G. Dava Zamanaşımı 30
YARGITAY KARARLARI 31
İKİNCİ BÖLÜM:
USULSÜZ BELGE VERMEK–İLAN VE TEBLİGAT YAPMAK (m. 66)
I. OLAY 101
II. SUÇLAMA 101
III. SAVUNMA 101
IV. HÜKÜM 101
V. DEĞERLENDİRME 101
A. İmar Mevzuatına Göre İşlem Yapılması 101
B. Hükmün İsabeti Yönüyle Değerlendirme 102
C. Madde Kapsamındaki Suçlar 102
1. Usulsüz Belge Verme Suçunun Maddi Unsuru 103
2. Suçun Manevi Unsuru 103
3. İlan ve Tebligatı Bilerek Süresinde ve Yöntemince Yapmamak Suçunun Maddi Unsuru 103
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM:
HABER VERME ZORUNLULUĞU/KÜLTÜR VARLIĞI TİCARETİ (m. 67)
I. OLAY 105
II. SUÇLAMA 105
III. SAVUNMA 105
IV. HÜKÜM 105
V. DEĞERLENDİRME 105
A. İlgili Suçlara İlişkin Yasal Mevzuat 105
B. Haber Verme Zorunluluğu 106
1. Haber Verme Yükümlüleri ve Maddi Unsur 106
2. Manevi Unsur 108
3. Haber Verme Süresi 108
C. Kültür Varlığı Ticaretine Aykırılık 108
1. Suça Konu Taşınır Kültür Varlığı ve Maddi Hareket 109
2. Hareketlerin Seçimlik Niteliği 111
3. Ticareti Yasak Olmayan Taşınır Kültür Varlığının İzinsiz Ticareti 112
4. Ticaret Konusu Olan Taşınır Kültür Varlıkları 112
5. Kültür Varlığı Ticaretinde Uyulması Gerekli Esaslar 112
D. Somut Olayda Hükmün İsabeti Yönüyle Değerlendirilmesi 113
YARGITAY KARARLARI (m. 4, 67/1, 67/2) 114
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM:
YURT DIŞINA ÇIKARMA YASAĞINA AYKIRI HAREKET ETMEK (m. 68)
I. OLAY 127
II. SUÇLAMA 127
III. SAVUNMA 127
IV. HÜKÜM 127
V. DEĞERLENDİRME 127
A. Hükmün İsabeti Yönüyle Değerlendirme 127
B. Suçun Unsurları 127
1. Maddi Hareketi 127
2. Suçun Manevi Unsuru 128
C. Suçun Teşebbüs Aşamasında Kalması 129
D. Suça Katılma 129
E. CMK Düzenlemesi 129
F. Yurt Dışından Kültür Varlığı Getirme 130
YARGITAY KARARLARI 130
BEŞİNCİ BÖLÜM:
TETKİK VE KONTROLE MUHALEFET ETMEK (m. 69)
I. OLAY 135
II. SUÇLAMA 135
III. SAVUNMA 135
IV. HÜKÜM 135
V. DEĞERLENDİRME 135
A. Hükmün İsabeti Yönüyle Değerlendirilmesi 135
B. Madde Kapsamındaki Suçlar 136
1. Tetkik ve Kontrole Aykırılık Suçunun Maddi Unsuru 136
2. Manevi Unsur 136
C. Taşınır Kültür Varlığına İlişkin Nakil İşlerine Aykırı Davranmak 136
1. Maddi Unsuru 136
2. Manevi Unsur 137
3. Suçun Faili 137
ALTINCI BÖLÜM:
TİCARİ AMAÇ GÜTMEDEN KÜLTÜR VARLIĞI BULUNDURMA (m. 70)
I. OLAY 139
II. SUÇLAMA 139
III. SAVUNMA 139
IV. HÜKÜM 139
V. DEĞERLENDİRME 139
A. İlgili Yasa Maddeleri 139
B. Yönetim ve Gözetim 139
C. Devlet Malı Niteliği 140
D. İzinsiz Kültür Varlığı Bulundurma Suçunun Unsurları 140
1. Maddi Unsur 140
2. Manevi Unsur 141
3. Bildirim Yükümlülüğüne Aykırılık Suçundan Farklılığı 141
E. Hükmün İsabeti Yönüyle Değerlendirilmesi 142
YARGITAY KARARLARI (m. 24, 70) 143
YEDİNCİ BÖLÜM:
KAZI, SONDAJ, ARAŞTIRMAYA DAİR HÜKÜMLERE MUHALEFET ETMEK (m. 71)
I. OLAY 155
II. SUÇLAMA 155
III. SAVUNMA 155
IV. HÜKÜM 155
V. DEĞERLENDİRME 155
A. Madde Kapsamındaki Suçlar 155
1. Madde 38’e Atıf Suretiyle İşlenen Suç ve Unsurları 155
2. Madde 42’ye Atıf Suretiyle İşlenen Suç ve Unsurları 155
3. Madde 43’e Atıf Suretiyle İşlenen Suç ve Unsurları 156
B. Hükmün İsabeti Yönüyle Değerlendirilmesi 156
C. Ön Ödeme 156
YARGITAY KARARLARI 156
SEKİZİNCİ BÖLÜM:
ÖZEL MÜZE VE KOLLEKSİYONCULARA İLİŞKİN HÜKÜMLERE AYKIRILIK (m. 73)
I. OLAY 159
II. SUÇLAMA 159
III. SAVUNMA 159
IV. HÜKÜM 159
V. DEĞERLENDİRME 159
A. Madde Kapsamındaki Suçlar 159
B. Müze, Özel Müze ve Koleksiyonculara İlişkin Suçlar Yönüyle 159
C. Haber Verme ve Gösterme Mecburiyetine Aykırılık Suçu ve Unsurları 160
1. Suçun Maddi Unsuru 160
2. Manevi Unsur 160
D. Maddenin Uygulanış Koşulu 160
E. Hükmün İsabeti Yönüyle Değerlendirilmesi 160
YARGITAY KARARLARI 160
DOKUZUNCU BÖLÜM:
İZİNSİZ KAZI VE SONDAJ YAPMAK (m. 74/1)
I. OLAY 163
II. SUÇLAMA 163
III. SAVUNMA 163
IV. HÜKÜM 163
V. DEĞERLENDİRME 163
A. Hükmün İsabeti Yönüyle Değerlendirilmesi 163
B. İzinsiz Kazı ve Sondaj Yapmak İlgili Madde 164
C. Kazı, Sondaj, Araştırmanın Anlamı 164
D. Suçun Unsurları 165
1. Maddi Unsur 165
2. Manevi Unsur 167
E. Suçun İşleniş Şekli 167
1. Suça Katılma 167
2. Zincirleme Suç 168
3. İçtima 169
F. Ceza Belirlenmesi 169
G. CMK Yönüyle Uygulama 169
YARGITAY KARARLARI (Kazı ile ilgili) 170
ONUNCU BÖLÜM:
İZİNSİZ OLARAK DEFİNE ARAŞTIRMAK (m. 74/2)
I. OLAY 185
II. SUÇLAMA 185
III. SAVUNMA 185
IV. HÜKÜM 185
V. DEĞERLENDİRME 185
A. Hükmün İsabeti Yönüyle Değerlendirilmesi 185
B. İzinsiz Define Araştırma Suçuna İlişkin Yasa Maddeleri 185
C. Define Nedir? 186
D. Define Ruhsatnamesi Verilemeyecek Yerler 186
E. Suçun Unsurları 187
1. Maddi Unsur ve Teşebbüs 187
2. Suçun Manevi Unsuru 188
F. İçtima 189
G. Cezanın Arttırılması 190
H. İzinsiz Araştırma Suçu 190
YARGITAY KARARLARI (Define Arama İle İlgili) 192
ONBİRİNCİ BÖLÜM:
EL KOYMA VE MÜZEYE TESLİM (m. 75)
I. ELKOYMA 201
II. MÜSADERE 201
III. MÜZEYE TESLİM 202
YARGITAY KARARLARI 203
ONİKİNCİ BÖLÜM:
FİİLİN VASIFLANDIRILMASI VE UYGUN YASA MADDESİ
Madde 65 209
Madde 67 210
Madde 70 210
Madde 74 211
ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM:
İLGİLİ MEVZUAT
I. İLGİLİ KANUNLAR 213
KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KANUNU (2863 s.) 213
II. İLGİLİ YÖNETMELİKLER 252
KORUNMASI GEREKLİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARININ VE SİTLERİN TESPİT VE TESCİLİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 252
KORUNMASI GEREKLİ TAŞINIR KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARININ TASNİFİ, TESCİLİ VE MÜZELERE ALINMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK 256
TAŞINIR KÜLTÜR VARLIĞI TİCARETİ VE BU TİCARETE AİT İŞYERLERİ İLE DEPOLARIN DENETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK 260
KORUNMASI GEREKLİ TAŞINIR KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI KOLEKSİYONCULUĞU VE DENETİMİ HAKKINDA YÖNETMELİK 261
III. KORUMA KURULLARINCA ALINAN HALEN GEÇERLİLİĞİ SÜRDÜRÜLEN İLKE KARARLARI 270
Kaynakça 277
Yazarın Yayınlanmış Eserleri 279
Kavram Dizini 287

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
74,00   
74,00   
2
37,00   
74,00   
3
24,67   
74,00   
4
18,50   
74,00   
5
15,54   
77,70   
6
13,07   
78,44   
7
11,31   
79,18   
8
9,99   
79,92   
9
8,96   
80,66   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
74,00   
74,00   
2
37,00   
74,00   
3
24,67   
74,00   
4
18,50   
74,00   
5
14,80   
74,00   
6
12,33   
74,00   
7
11,31   
79,18   
8
9,99   
79,92   
9
8,96   
80,66   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
74,00   
74,00   
2
37,00   
74,00   
3
24,67   
74,00   
4
18,50   
74,00   
5
15,54   
77,70   
6
13,07   
78,44   
7
11,31   
79,18   
8
9,99   
79,92   
9
8,96   
80,66   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
74,00   
74,00   
2
37,00   
74,00   
3
24,67   
74,00   
4
18,50   
74,00   
5
14,80   
74,00   
6
12,33   
74,00   
7
11,31   
79,18   
8
9,99   
79,92   
9
8,96   
80,66   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
74,00   
74,00   
2
37,00   
74,00   
3
24,67   
74,00   
4
18,50   
74,00   
5
15,54   
77,70   
6
13,07   
78,44   
7
11,31   
79,18   
8
9,99   
79,92   
9
8,96   
80,66   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
74,00   
74,00   
2
   
   
3
   
   
4
   
   
5
   
   
6
   
   
7
   
   
8
   
   
9
   
   
Kapat