Ölünceye Kadar Bakıp Gözetme Sözleşmesinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklar

Yargıtay Kararları Eşliğinde Uygulamalı - ÖrnekliÖlünceye Kadar Bakıp Gözetme Sözleşmesinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklar


Basım Tarihi
2020-03
Sayfa Sayısı
296
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750240607
Boyut
16x24
Baskı
375,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 75 puan kazanacaksınız)
   75

Konu Başlıkları
- İlgili 6098 s. TBK ve 818 s. BK Hükümlerinin Açıklanması
- Ölünceye Kadar Bakıp Gözetme Sözleşmesine İlişkin Uygulama
- Ölünceye Kadar Bakıp Gözetme Sözleşmesinde Muvazaa
İlgili Yargıtay Kararları

 

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Üçüncü Baskıya Önsöz 5
İkinci Baskıya Önsöz 7
Önsöz 9
Birinci Bölüm
İLGİLİ YASA MADDELERİNİN
AÇIKLANMASI VE YARGITAY KARARLARI
(6098 s. TBK ve 818 s. BK)
A. TANIMI 17
– 6098 s. TBK m. 611; 818 s. BK m. 511 17
1. Ölünceye Kadar Bakım Sözleşmesinin Niteliği 17
a. Bakım Alacaklısı 18
b. Bakım Borçlusu 18
c. Bakım İhtiyacı 19
d. Sözleşme Türü 20
e. Sözleşmenin Süresi 22
2. Sözleşmenin Özellikleri 22
a. Karşılıklı Hak ve Borçlar 22
b. Talih ve Tesadüfe Bağlı Bir Sözleşmedir 24
c. Güvence Sağlayan Bir Sözleşmedir 24
d. Kişisel Hak Doğurma 24
e. İfa Yeri ve Zamanı 25
f. Zamanaşımı 25
g. Temlike Konu Malın Maliki 26
ğ. Sözleşen Tarafların Özelliği 27
h. Sözleşen Tarafların Kişisel Konumları 27
ı. Elbirliği Mülkiyetinde Temlik 30
Yargıtay Kararları 30
B. ŞEKLİ 52
– 6098 s. TBK. m. 612; 818 s. BK m. 512 52
1. Sözleşmenin Şekli 52
Yargıtay Kararları 56
C. GÜVENCESİ 65
– 6098 s. TBK m. 613; 818 s. BK m. 513 65
1. Yasal İpotek Hakkı 65
2. Sözleşmeden Doğan Güvence 67
Yargıtay Kararları 68
D. KONUSU 74
– 6098 s. TBK m. 614; 818 s. BK m. 514 74
1. Bakım Alacaklısının Haklarının Kapsamı 74
a. Bakım Borçlusunun Aile Topluluğuna Katılmış Olma 75
b. Bakım Borçlusunun Edimini Hakkaniyete Uygun İfası 76
c. Gıda, Konut Sağlamak; Hastalığında Özenle Bakmak ve Tedavi Ettirmek 76
2. Bakım Borçlusunun Hakları 77
Yargıtay Kararları 79
E. İPTALİ VE TENKİSİ 84
– 6098 s. TBK m. 615; 818 s. BK m. 515 84
1. Nafakadan Yoksun Kalanların Dava Hakkı 84
2. Mirasçıların Tenkis Davası Açma Hakkı 84
a. Şartları 85
b. Dava Açılma Zamanı 85
c. Saklı Pay Oranları 86
d. Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesiyle Yapılan Temlike Karşı Tenkis Davası 86
3. Bakım Alacaklısının Alacaklılarının Dava Hakkı 91
4. Muvazaa Davası 91
5. Davada Birden Çok Hukuki Nedenin Varlığı 93
Yargıtay Kararları 94
F. SONA ERMESİ 100
1. Önel Verilerek Fesih 100
– 6098 s. TBK m. 616; 818 s. BK m. 516 100
a. Edimler Arasında Oransızlık 100
b. Gabinle Farklılığı 101
Yargıtay Kararları 102
2. Önel Verilmeksizin Fesih 103
– 6098 s. TBK m. 617; 818 s. BK m. 517 103
a. Sözleşmenin Önel Vermeksizin Feshi Sebepleri ve Sonuçları 103
b. Feshin Geçmişe Teşmili 106
c. Hak Düşürücü Süre 106
d. İspat Yükü 106
e. Ömür Boyu Gelir Bağlanması 107
Yargıtay Kararları 108
3. Bakım Borçlusunun Ölümü 134
– 6098 s TBK m. 618; 818 s. BK m. 518 134
a. Bakım Alacaklısının Ölümünün Sözleşmeye Etkisi 134
b. Bakım Borçlusunun Ölümünün Sözleşmeye Etkisi 134
c. Fesih Süresi 135
d. Fesih Halinde İstem Konusu ve Miktarı 136
Yargıtay Kararları 136
G. DEVREDİLMEZLİK, İFLAS VE HACİZ HALİNDE İSTEM 141
– 6098 s. TBK m. 619; 818 s. BK m. 519 141
1. Devir Yasağı 141
2. İflas Hali 142
3. Hacze Katılma 142
İkinci Bölüm
ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİNE İLİŞKİN UYGULAMALI ANLATIM
(Olay – Sorun – Çözüm)
1. İLK DAVADAKİ FERAGATİN AYNI KONUDAKİ SON DAVAYA ETKİSİ 143
2. BAKIM BORÇLUSUNA TEMLİK EDİLEN TAŞINMAZIN DEVRİ–BAKIM ALACAKLISININ İPOTEK HAKKI 145
3. ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİNE KARŞI MUVAZAA İDDİASININ İLERİ SÜRÜLMESİ 149
4. BAKIM ALACAKLISI SAĞKEN ÇOCUKLARININ SÖZLEŞMENİN FESHİ DAVASI AÇMALARI 151
5. ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİNE KARŞI MİRASÇININ TENKİS İSTEĞİ 153
6. ÖLÜNCEYE KADAR BAKIM SÖZLEŞMESİNİN ÇOCUKLARDAN BİRİYLE YAPILMIŞ OLMASI 154
7. ÖLÜNCEYE KADAR BAKIM SÖZLEŞMESİNİN AŞIRI YARARLANMA SEBEBİYLE FESİH İSTEMİ 156
8. BAKIM ALACAKLISININ MİRASÇILARINA KARŞI AÇILAN TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASI–ZAMANAŞIMI 157
9. AĞIR BAKIM GEREKTİREN ANA–BABA İLE YAPILAN SÖZLEŞMEYE DAYALI TAPU İPTAL VE TESCİL–KARŞI DAVA MUVAZAA TENKİS 159
10. ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİYLE MİRASÇI ATANMASI 162
11. SÖZLEŞMENİN RESMİ ŞEKİLDE YAPILMASI GEREĞİ–TAPU İPTAL VE TESCİL– BAKIM MASRAFI İSTEMİ 164
12. BAKIM BORÇLUSUNUN YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİRMEMESİ 166
13. İNFAZ YAPILARAK OLUŞTURULMAYAN SİCİL KAYDININ İPTALİNİN İSTENMESİ 167
14. BAKIM ALACAKLISINCA BAKIM BORÇLUSUNA TEMLİK EDİLEN TAŞINMAZIN BAŞKASINA DEVRİ 168
15. BAKIM ALACAKLISININ ÖLÜMÜNDEN SONRA BAKIM BORÇLUSUNUN YARGI YOLUNA BAŞVURMASI 169
16. TEMLİK TARİHİNDE MİRASÇI OLMAYAN KİŞİNİN MUVAZAA NEDENİYLE DAVA AÇMASI 170
17. DÜŞÜK BEDELLE TAŞINMAZIN HASTALIĞINDA BAKIP GÖZETENE SATIŞI–MUVAZAA OLGUSU 172
18. ÖLÜME YAKIN TARİHTE TÜM MALVARLIĞIN TEMLİK EDİLMESİ–MUVAZAA OLGUSU 173
19. TAŞINMAZIN GELİRİ İLE BAKIM HİZMETİ GİDERİLEBİLECEK YERDE TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN DEVRİ 175
20. EŞLER ARASINDA YAPILAN ÖLÜNCEYE KADAR BAKIP GÖZETME SÖZLEŞMESİNİN GEÇERLİLİĞİ 176
21. ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİYLE MİRASÇI ATANMASI 177
22. BAKIM ALACAKLISININ HİLEYE DAYALI ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİNİN İPTALİ İSTEMİ 178
23. BİRDEN ÇOK BAKIM BORÇLUSUNDAN BİRİNİN ÖLMESİ, DİĞERİNİN BORCUNU İFADAN KAÇINMASI 180
24. SÖZLEŞMEDEN TEK YANLI OLARAK DÖNME İÇİN DAVA AÇMAYA GEREK BULUNUP BULUNMADIĞI 183
25. ÖMÜR BOYU GELİR BAĞLANAN SÖZLEŞMENİN DAHA SONRA AKDE AYKIRILIK NEDENİYLE FESHİ 186
26. MİRASÇILARDAN MAL KAÇIRMA AMAÇLI ÖLÜNCEYE KADAR BAKIP GÖZETME SÖZLEŞMESİNİN İPTALİ 187
27. ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİNİN KURULMASINDAN SONRA ORTAYA ÇIKAN İRADE BOZUKLUKLARIN SÖZLEŞMEYİ ETKİLEMEYECEĞİ 191
28. ÖLÜNCEYE KADAR BAKIP GÖZETME SÖZLEŞMESİYLE İNTİFA HAKKININ DEVRİ 193
29. BAKIM ALACAKLISINA ÖMÜR BOYU GELİR BAĞLANMASI 194
30. BAKIM BORÇLUSUNUN MİRASÇILARININ BAKIM ALACAKLISININ MİRASÇILARINDAN TAPU İPTAL VE TESCİL İSTEMİNDE BULUNMALARI 197
31. UYGULAMAYA YANSIYAN SORUNLARIN KÖKLEŞEN YARGITAY KARARLARIYLA ÇÖZÜMÜ 199
32. BAKIM ALACAKLISININ İLERİDE BAKILMAYACAĞI ENDİŞESİ İLE DAVA AÇMASI 204
Üçüncü Bölüm
ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA
SÖZLEŞMELERİNDE MUVAZAA
1. GENEL OLARAK 205
2. BAKIM ALACAKLISI MİRAS BIRAKANIN AMACI 208
3. MUVAZAA OLGUSUNUN BELİRLENMESİ 210
4. MUVAZAAYI KANITLAMA 214
5. MUVAZAADAN SÖZ EDİLEMEYECEK OLGULAR 215
6. AKTİF DAVA EHLİYETİ 217
7. TEMLİK TARİHİNDE DEĞİL, DAVA AÇMA TARİHİNDE MİRASÇI OLMA 219
8. PASİF DAVA EHLİYETİ 220
9. DAVA KONUSUNUN DEVRİ 220
10. MUVAZAA DAVASI İLE TENKİS DAVASI FARKLILIKLARI 222
a. Konu 222
b. Davacı 223
c. Süre 223
d. Davaların Açılış Şekli 223
e. Islah İmkanı 225
f. Hükmün Kapsamı 225
g. Yetkili Mahkeme 225
11. MUVAZAA DAVASINA İLİŞKİN DOSYANIN YÖNTEMİNCE İNCELENMESİ 226
Yargıtay Kararları 227
Kaynakça 285
Yazarın Yayımlanmış Eserleri 287
Kavramlar Dizini 295

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
75,00   
75,00   
2
37,50   
75,00   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
75,00   
75,00   
2
37,50   
75,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
75,00   
75,00   
2
37,50   
75,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
75,00   
75,00   
2
37,50   
75,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
75,00   
75,00   
2
37,50   
75,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
75,00   
75,00   
2
   
   
Kapat