HMK - 4. Cilt - Filiz Berberoğlu Yenipınar

Açıklamalar ve Yargıtay Kararları EşliğindeHMK - 4. Cilt -İspat ve Deliller


Basım Tarihi
2022-10
Sayfa Sayısı
548
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
İstanbul
Stok Kodu
9786258385410
Boyut
16x24
Baskı
1360,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 360 puan kazanacaksınız)
   360

Filiz BERBEROĞLU YENİPINAR ( E. Ticaret Mahkemesi Başkanı )

 

İÇİNDEKİLER

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU

DÖRDÜNCÜ KISIM

İspat ve Deliller

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

MADDE 187 : İspatın Konusu . 1

MADDE 188 : İkrar 3

MADDE 189 : İspat Hakkı. 16

MADDE 190 : İspat Yükü 20

MADDE 191 : Karşı İspat 31

MADDE 192 : Kanunda Düzenlenmemiş Deliller. 44

MADDE 193 : Delil Sözleşmesi  46

MADDE 194 : Somutlaştırma Yükü ve Delillerin Gösterilmesi 52

MADDE 195 : Başka Yerden Getirtilecek Deliller  72

MADDE 196 : Delilden Vazgeçme  79

MADDE 197 : Delillerin İncelenmesi ve İstinabe . 86

MADDE 198 : Delillerin Değerlendirilmesi  89

İKİNCİ BÖLÜM

Belge ve Senet

MADDE 199 : Belge  95

MADDE 200 : Senetle İspat Zorunluluğu 108

MADDE 201 : Senede Karşı Tanıkla İspat Yasağı114

MADDE 202 : Delil Başlangıcı . 122

MADDE 203 : Senetle İspat Zorunluluğunun İstisnaları. 135

MADDE 204 : İlamların ve Resmî Senetlerin İspat Gücü . 140

MADDE 205 : Adi Senetlerin İspat Gücü 152

MADDE 206 : İmza Atamayanların Durumu. 157

MADDE 207 : Senette Çıkıntı, Kazıntı ve Silinti  165

MADDE 208 : Yazı veya İmza İnkârı  181

MADDE 209 : Yazı veya İmza İnkârının Sonucu 190

MADDE 210 : Güvenli Elektronik İmzalı Belgenin İnkârı . 204

İçindekiler          

vi

MADDE 211 : Sahtelik İncelemesi 205

MADDE 212 : Sahte Senedin İptali . 223

MADDE 213 : Haksız Yere Sahtelik İddiası 224

MADDE 214 : Sahtelik Hakkında Hukuk ve Ceza Mahkemesi Kararlarının

Etkisi 225

MADDE 215 : Belgelerin Halefler Aleyhine Kullanılması ve Adi Senetlerin

Üçüncü Kişiler İçin Hüküm İfade Etmesi 229

MADDE 216 : Mahkemece Belge Aslının İstenmesi ve Geri Verilmesi . 235

MADDE 217 : Belge Aslının İbrazı Usulü. 244

MADDE 218 : Belgenin Yerinde İncelenmesi . 248

MADDE 219 : Tarafların Belgeleri İbrazı Zorunluluğu. 252

MADDE 220 : Tarafın Belgeyi İbraz Etmemesi  262

MADDE 221 : Üçüncü Kişinin Belgeyi İbraz Etmemesi. 274

MADDE 222 : Ticari Defterlerin İbrazı ve Delil Olması. 277

MADDE 223 : Yabancı Dilde Yazılmış Belgeler. 282

MADDE 224 : Yabancı Resmî Belgelerin Yetkili Makamlar Tarafından

Onaylanması Zorunluluğu . 285

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yemin

MADDE 225 : Yeminin Konusu  288

MADDE 226 : Yemine Konu Olamayacak Vakıalar 302

MADDE 227 : Yemin Teklifi 311

MADDE 228 : Yemine Davet. 321

MADDE 229 : Yemin Etmemenin Sonuçları . 325

MADDE 230 : Yeminin İade Olunamayacağı Hâller. 329

MADDE 231 : Ölüm veya Fiil Ehliyetinin Kaybı 329

MADDE 232 : Yemini Yerine Getirecek Kimseler  331

MADDE 233 : Yeminin Şekli. 335

MADDE 234 : Sağır ve Dilsizlerin Yemini 345

MADDE 235 : Hasta veya Engellilerin Mahkeme Dışında Yemini  345

MADDE 236 : Yemin Edecek Kimsenin Mahkemenin Yargı Çevresi Dışında

Olması 345

MADDE 237 : Yemin Konusunun Açıklattırılması 348

MADDE 238 : Yemin Tutanağının Düzenlenmesi. 350

MADDE 239 : Yalan Yere Yemin İddiası. 353

İçindekiler

vii

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tanık

MADDE 240 : Tanık Gösterme Şekli. 355

MADDE 241 : Tanıklardan Bir Kısmının Dinlenilmesiyle Yetinilmesi. 364

MADDE 242 : Tanıklığın İzne Bağlı Olduğu Hâller . 366

MADDE 243 : Tanığın Davet Edilmesi . 366

MADDE 244 : Davetiyenin İçeriği  372

MADDE 245 : Çağrıya Uyma Zorunluluğu. 374

MADDE 246 : Tanığa Soru Kâğıdı Gönderilmesi . 378

MADDE 247 : Tanıklıktan Çekinme Hakkı. 379

MADDE 248 : Kişisel Nedenlerle Tanıklıktan Çekinme . 384

MADDE 249 : Sır Nedeniyle Tanıklıktan Çekinme. 390

MADDE 250 : Menfaat İhlali Tehlikesi Nedeniyle Tanıklıktan Çekinme . 390

MADDE 251 : Tanıklıktan Çekinme Hakkının İstisnaları . 393

MADDE 252 : Çekinme Sebeplerinin Bildirilmesi ve İncelenmesi. 395

MADDE 253 : Çekinmenin Kabul Edilmemesinin Sonucu. 396

MADDE 254 : Tanığın Kimliğinin Tespiti. 397

MADDE 255 : Tanıklara İtiraz. 400

MADDE 256 : Tanığa Görevinin Önemini Anlatma 406

MADDE 257 : Yeminsiz Dinlenecekler. 406

MADDE 258 : Yeminin Zamanı ve Şekli. 409

MADDE 259 : Tanıkların Mahkemede Dinlenilmesi411

MADDE 260 : Tanığın Bilgilendirilmesi . 415

MADDE 261 : Tanığın Dinlenilme Şekli. 416

MADDE 262 : Yasak Davranışlar 419

MADDE 263 : Tercüman ve Bilirkişi Kullanılması. 419

MADDE 264 : Yalan Yere veya Menfaat Temin Ederek Tanıklık Edilmesi ve

Sonuçları 422

MADDE 265 : Tanığa Ödenecek Ücret ve Giderler  424

BEŞİNCİ BÖLÜM

Bilirkişi İncelemesi

MADDE 266 : Bilirkişiye Başvurulmasını Gerektiren Hâller . 425

MADDE 267 : Bilirkişi Sayısının Belirlenmesi. 430

MADDE 268 : Bilirkişilerin Görevlendirilmesi. 435

MADDE 269 : Bilirkişilik Görevinin Kapsamı 443

İçindekiler          

viii

MADDE 270 : Bilirkişilik Görevini Kabulle Yükümlü Olanlar 445

MADDE 271 : Bilirkişiye Yemin Verdirilmesi  446

MADDE 272 : Bilirkişinin Görevini Yapmaktan Yasaklı Olması ve Reddi  450

MADDE 273 : Bilirkişinin Görev Alanının Belirlenmesi 453

MADDE 274 : Bilirkişinin Görev Süresi . 459

MADDE 275 : Bilirkişinin Haber Verme Yükümlülüğü 463

MADDE 276 : Bilirkişinin Görevini Bizzat Yerine Getirme Yükümlülüğü  465

MADDE 277 : Bilirkişinin Sır Saklama Yükümlülüğü 465

MADDE 278 : Bilirkişinin Yetkileri  465

MADDE 279 : Bilirkişi Açıklamalarının Tespiti ve Rapor 470

MADDE 280 : Bilirkişi Raporunun Verilmesi . 479

MADDE 281 : Bilirkişi Raporuna İtiraz  483

MADDE 282 : Bilirkişinin Oy ve Görüşünün Değerlendirilmesi 489

MADDE 283 : Bilirkişi Gider ve Ücreti . 493

MADDE 284 : Bilirkişinin Ceza Hukuku Bakımından Durumu . 498

MADDE 285 : Bilirkişinin Hukuki Sorumluluğu  498

MADDE 286 : Davaların Açılacağı Mahkeme. 501

MADDE 287 : Rücu Davasında Zamanaşımı  503

ALTINCI BÖLÜM

Keşif

MADDE 288 : Keşif Kararı 504

MADDE 289 : Keşfe Yetkili Mahkeme . 510

MADDE 290 : Keşfin Yapılması 512

MADDE 291 : Keşfe Katlanma Zorunluluğu. 517

MADDE 292 : Soybağı Tespiti İçin İnceleme 520

YEDİNCİ BÖLÜM

Uzman Görüşü

MADDE 293 : Uzman Görüşü . 526

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
360,00   
360,00   
2
180,00   
360,00   
3
120,00   
360,00   
4
90,00   
360,00   
5
72,00   
360,00   
6
60,00   
360,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
360,00   
360,00   
2
180,00   
360,00   
3
120,00   
360,00   
4
90,00   
360,00   
5
72,00   
360,00   
6
60,00   
360,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
360,00   
360,00   
2
180,00   
360,00   
3
120,00   
360,00   
4
90,00   
360,00   
5
72,00   
360,00   
6
60,00   
360,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
360,00   
360,00   
2
180,00   
360,00   
3
120,00   
360,00   
4
90,00   
360,00   
5
72,00   
360,00   
6
60,00   
360,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
360,00   
360,00   
2
180,00   
360,00   
3
120,00   
360,00   
4
90,00   
360,00   
5
72,00   
360,00   
6
60,00   
360,00   
Kapat