%3
Kiralananın Tahliyesi ve Ödenmeyen Kira Bedelinin Tahsilinde İcra Taki

Kiralananın Tahliyesi ve Ödenmeyen Kira Bedelinin Tahsilinde İcra Takibi


Basım Tarihi
2024-03
Sayfa Sayısı
326
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750291050
Boyut
16x24
Baskı
4440,00 TL 426,80 TL
(Bu ürünü aldığınızda 426 puan kazanacaksınız)
   426

Filiz BERBEROĞLU YENİPINAR ( E. Ticaret Mahkemesi Başkanı )

 

İÇİNDEKİLER
 
4. Baskıya Önsöz 
 
7
Kısaltmalar 
 
17
1. İspat Külfeti 
 
19
2. İcra Takibi – İtirazın Kaldırılması 
 
20
3. İrade Fesadı 
 
21
4. Ahde Vefa – (Pacta Sund Servanda) 
 
21
5. Zamanaşımı – Islah Zamanaşımı 
 
22
6. Harç 
 
22
7. Zorunlu Arabuluculuk 
 
23
Birinci Bölüm
 
 
GENEL BİLGİLER
 
 
I. TANIM VE KAVRAMLAR 
 
25
A. Usul ve Yargılama Esasları 
 
25
1. Dava Şartı Arabuluculuk 
 
25
a. Yargılama Gideri 
 
26
2. Kira Davalarında Zorunlu Arabuluculuk 
 
27
a. Genel Bilgiler 
 
27
b. Mevzuat 
 
29
3. Görevli Mahkeme 
 
32
a. Kira Sözleşmesi Uyuşmazlıkları 
 
32
b. Fuzuli İşgal – Görevli Mahkeme 
 
34
4. Yetkili Mahkeme 
 
35
5. Faydalı Masraflar – Zamanaşımı 
 
38
6. Yenilenen Kira Dönemlerinde Uygulanacak Kira Bedeline İlişkin Anlaşmalar 
 
40
a. Sözleşme Bedeli – Döviz Cinsi 
 
41
b. Kira Bedelinin Tespiti Davaları 
 
43
c. Kira Artışı 
 
44
7. Kira Sözleşmesi – Belirlenen Süre 
 
46
8. Tahliye Taahhüdü Nedeniyle Tahliye – İspatı 
 
48
a. Kiralananın Niteliğinin Belirlenmesi Örneği 
 
50
b. İhtiyaç 
 
51
c. Uyarlama 
 
53
d. Yeniden Kiralama Yasağı 
 
54
9. Ödeme Emrinin Tebliği Üzerine Borçlu Yedi Gün İçinde İtiraz 
 
54
10. Yetkisi Olmadığı Hâlde Temsilci Olarak Bir Hukuki İşlem Yapılması 
 
57
11. Adî Kiraya ve Hasılat Kiralarına Ait Takipte Ödeme Emri 
 
59
a. Örnek No: 13 – Adî Kiraya ve Hasılat Kiralarına Ait Takipte Ödeme Emri 
 
59
b. Örnek No: 13 – Örneklerle Açıklamalar 
 
60
12. Yazılı Sözleşme ile Kiralanan Taşınmazın Kira Süresinin Bitmesi Durumunda Tahliye Emri 
 
63
a. Örnek No: 14 – Yazılı Sözleşme ile Kiralanan Taşınmazın Kira Süresinin Bitmesi Durumunda Tahliye Emri 
 
63
b. Örnek No: 14 – Örneklerle Açıklamalar 
 
63
B. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 
 
66
1. Ecrimisil ve Tahliye 
 
66
2. Belediyeler Tarafından 2886 Sayılı Yasaya göre Kiraya Verilen Taşınmazlar 
 
74
3. Kiracı, Sözleşme Süresine ve Fesih Dönemine Uymaksızın Kiralananı Geri Vermesi 
 
74
4. Hesaplama Esasları 
 
79
a. Çaplı Taşınmaza Elatmanın Önlenmesi ve Ecrimisil 
 
79
b. İcra İnkar Tazminatı – Cezai Şart 
 
81
c. Tahliye Taahhütnamesi 
 
82
d. Haksız İşgal Tazminatı 
 
84
e. Kira Sözleşmesi – Paylı Mülkiyet 
 
86
f. Tahliyesi İstenen Bu Yeri İşgal Etmekte Olan Kişi 
 
97
g. İşgalde Haklı Olduğuna Dair Resmi Bir Vesika – Derhal Tahliye Olma 
 
97
h. Tahliye Tarihinin Taraflar Arasında Çekişmeli Olması 
 
98
ı. Ödeme Defi 
 
100
i. İspatla İlgili İçtihat Örneği – Takas / Mutabakatname 
 
108
j. Adi Ortaklık 
 
111
İkinci Bölüm
 
 
İÇTİHATLI MEVZUAT İNCELEMESİ
 
 
KİRALAR HAKKINDA HUSUSİ HÜKÜMLER VE KİRALANAN TAŞINMAZLARIN TAHLİYESİ 
 
115
1. Adi Kira ve Hasılat Kiraları İçin Ödeme Emri ve İtiraz Müddeti 
 
115
a. Mevzuat 
 
115
b. Örnek Kararlar 
 
116
2. İtiraz ve Kaldırılması Usulü 
 
121
a. Mevzuat 
 
121
b. Örnek Kararlar 
 
121
3. Kira Akdi Dışındaki İtirazlar ve Tahliye 
 
136
a. Mevzuat 
 
136
b. Örnek Kararlar 
 
137
4. Kıyasen Uygulanacak Maddeler 
 
160
a. Mevzuat 
 
160
b. Örnek Kararlar 
 
160
5. Hapis Hakkı İçin Defter Yapılması 
 
170
a. Mevzuat 
 
170
b. Örnek Kararlar 
 
170
6. Kaçırılan Eşyayı Takip Hakkı 
 
179
a. Mevzuat 
 
179
b. Örnek Kararlar 
 
179
7. Mukavelename ile Kiralanan Taşınmazların Tahliyesi: 1 –Tahliye Emri ve Münderecatı 
 
181
a. Mevzuat 
 
181
b. Örnek Kararlar 
 
182
8. Tahliye ve Teslim 
 
193
a. Mevzuat 
 
193
b. Örnek Kararlar 
 
193
9. İtiraz: 1 –Müddet ve Şekli 
 
198
a. Mevzuat 
 
198
b. Örnek Kararlar 
 
198
10. İtirazın Kaldırılması 
 
207
a. Mevzuat 
 
207
b. Örnek Kararlar 
 
207
11. Kiralanan Taşınmazda Üçüncü Şahıs Bulunursa 
 
222
a. Mevzuat 
 
222
b. Örnek Kararlar 
 
223
Üçüncü Bölüm
 
 
UYGULAMA VE ÖRNEKLER
 
 
I. ÖRNEK DİLEKÇELER 
 
245
İşyeri – Kiracının Temerrüdü Nedeniyle Tahliye 
 
245
Tahliye – Kira Borcu 
 
247
Kira Borcunu Ödemeyen Borçlunun Tahliyesi 
 
248
İtirazın Kaldırılması ve Tahliye 
 
249
Taahhüdü İhlal 
 
251
İtirazın Kaldırılması 
 
253
Kira Borcu – Tesbit 
 
255
Tehir–i İcra Talebi 
 
256
Taahhüdü İhlal – Takibin Kesinleşmesi 
 
257
Süresinde Borcunu Ödemeyen Kiracının Taşınmazdan Tahliyesi 
 
258
Belediye Kira Alacağı – İtirazın İptali I 
 
259
Belediye Kira Alacağı – İtirazın İptali II 
 
261
Bilirkişi Raporuna İtiraz – Ecri Misil Miktarı 
 
262
II. BİLİRKİŞİ RAPOR ÖRNEKLERİ 
 
264
Kira Bedellerinin Davacının Hesabına Yatırılıp Yatırılmadığı ile İlgili Rapor 
 
264
Kira Tespiti 
 
266
İtirazın İptali – Belediye 
 
269
Kiralananın Tahliyesi 
 
273
El Atmanın Önlenmesi (Ecrimisil ve Tazminat) 
 
274
Hisseli Taşınmaz– Ecrimisil Hesaplaması – (Kira Geliri) 
 
277
III. UYGULAMADAN ÖRNEKLER 
 
280
Kira Sözleşmesi 
 
280
Arazi [Kira] [Sözleşmesi] 
 
282
İşyeri Tahliye Taahhütnamesi 
 
284
Tahliye Taahhütnamesi 
 
285
Açık Alan Kira Sözleşmesi 
 
286
Yeni Kira Dönemi Başlangıcından İtibaren Aylık Kıra Bedeli Bildirimi 
 
292
Ödenmeyen Kıra Bedelinin Ödenmesi 
 
293
Kira Bedeli Artırımına İtiraz 
 
294
Acil Konut İhtiyacı Nedeniyle İhtarname 
 
296
Kira Borcu– İcra Dosyasına Ödeme 
 
297
Yeniden İmar ve İnşa Maksadı ile Tahliye 
 
298
Kira Sözleşmesine Aykırılık 
 
299
Taahhüt Nedeni ile Tahliye 
 
300
İhtiyaç Nedeni ile Tahliye – Süre Sonunda– 
 
301
Yeni Malik–6 Aylık Süre Sonunda– Tahliye 
 
302
Kiralanan Taşınmazda Ayıbın Giderilmesi 
 
303
Kira Borcu Bedeli İstenmesi 
 
304
Aylık Kira Bedelinin Artırılması 
 
305
Kira Bedeline İtiraz 
 
306
Fuzuli İşgal Sebebi ile Tahliye 
 
307
Kira Artışı Bildirimi 
 
307
Kira Sözleşmesine Konu Olan Gayrimenkulün 3. Kişilere Kiralanmış Olduğu Hususu Tespit Edilmesi 
 
308
Kiracılık Sıfat ve Sözleşmeye İtiraz 
 
309
Kira Borcunun Bulunmaması – İhtarname Cevabı 
 
311
Bedel İstenmesi [İhtarname] 
 
312
Aylık Kira Bedelinin Artırılması İhtarı 
 
313
Fuzuli İşgal Sebebi ile Tahliye [İhtarname] 
 
314
ÖRNEK NO: 13* 
 
315
ÖRNEK NO: 14* 
 
316
Tahliye Emrine İtiraz 
 
317
Tahliye Emrine İtirazın İptali 
 
318
Tahliye Emrine İtirazın Kaldırılması 
 
319
Temerrüt Nedeniyle Kira Sözleşmesinin Feshi Ve Tahliye Davası 
 
320
Kaynakça 
 
321
Kavramlar Dizini 
 
325
Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
426,80   
426,80   
2
213,40   
426,80   
3
142,27   
426,80   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
426,80   
426,80   
2
213,40   
426,80   
3
142,27   
426,80   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
426,80   
426,80   
2
213,40   
426,80   
3
142,27   
426,80   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
426,80   
426,80   
2
213,40   
426,80   
3
142,27   
426,80   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
426,80   
426,80   
2
213,40   
426,80   
3
142,27   
426,80   
Kapat