Ücreti Vekalet Takdiri Filiz Berberoğlu Yenipınar

Ücreti Vekalet Takdiri


Basım Tarihi
2019-03
Sayfa Sayısı
430
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750253966
Boyut
16x24
Baskı
197,90 TL
(Bu ürünü aldığınızda 97 puan kazanacaksınız)
   97

Filiz BERBEROĞLU YENİPINAR

 

Konu Başlıkları
- Yüksek Yargı Kararları İle;
- 2019 Tarihli Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi İncelemesi
Dava Konularına Göre – Maktu – Nispi Ücreti Vekalet Takdiri

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz 7
Kısaltmalar 13
Birinci Bölüm
YASAL TANIM VE KAVRAMLAR
I. TANIM VE KAVRAMLAR 15
A. Usül ve Uygulama 15
1. Görevli Mahkeme 15
2. Avukatlık Ücreti 18
a. İki Çeşit Vekalet Ücreti Vardır 19
b. Ücret Sözleşmesi 20
aa. Avukatın Azli Halinde Ücret 21
bb. Avukatlık Asgarî Ücret Tarifesi Altında Vekâlet Ücreti 21
cc. Karşı Tarafa Yüklenecek Vekâlet Ücreti 22
3. Avukatlık Ücretinin Rüçhanlı Bulunması 22
a. Hapis Hakkı 24
b. Sulh – Ücret Dolayısıyla Müteselsil Sorumluluk 26
c. Seri Davalarda Ücret 26
d. Kötü Niyetli veya Haksız Dava Açılmasında Ücret 27
e. 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun “Yargılama Giderleri” Başlıklı 324. Maddesi 27
f. Tahkimde ve Sigorta Tahkim Komisyonunda Ücret 28
4. 492 Sayılı Harçlar Kanunu 28
5. Zamanaşımı – Vekalet Ücreti 30
a. Vekalet İlişkisinin Sona Ermesi 31
b. Vekalet – Tevkil 31
c. Temyize Konu Edilen Miktar – Kesinlik Sınırı 32
II. AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ 34
A. Genel Bilgiler 34
B. 2019 Yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi İncelemesi 39
1. Amaç ve Kapsam 39
2. Avukatlık Ücretinin Kapsadığı İşler 40
3. Avukatlık Ücretinin Aidiyeti, Sınırları ve Ortak veya Değişik Sebeple Davanın Reddinde Davalıların Avukatlık Ücreti 40
Madde ile ilgili İçtihatlar 40
4. Birden Çok Avukat ile Temsil 45
Madde ile ilgili İçtihatlar 45
5. Ücretin Tümünü Hak Etme 46
Madde ile ilgili İçtihatlar 46
6. Davanın Konusuz Kalması, Feragat, Kabul ve Sulhte Ücret 50
Madde ile ilgili İçtihatlar 50
7. Görevsizlik, Yetkisizlik, Dava Ön Şartlarının Yokluğu veya Husumet Nedeniyle Davanın Reddinde, Davanın Nakli ve Açılmamış Sayılmasında Ücret 54
Madde ile ilgili İçtihatlar 55
8. Karşılık Davada, Davaların Birleştirilmesinde ve Ayrılmasında Ücret 60
Madde ile ilgili İçtihatlar 60
9. Nafaka, Kira Tespiti ve Tahliye Davalarında Ücret 67
Madde ile ilgili İçtihatlar 67
10. Manevi Tazminat Davalarında Ücret 68
Madde ile ilgili İçtihatlar 71
11. İcra ve İflas Müdürlükleri ile İcra Mahkemelerinde Ücret 72
Madde ile ilgili İçtihatlar 73
12. Tüketici Mahkemeleri ve Tüketici Hakem Heyetlerinde Ücret 74
Madde ile ilgili İçtihatlar 75
13. Tarifelerin Üçüncü Kısmına Göre Ücret 78
Madde ile ilgili İçtihatlar 78
14. Ceza Davalarında Ücret 80
Madde ile ilgili İçtihatlar 80
15. Danıştay’da, Bölge İdare, İdare ve Vergi Mahkemelerinde Görülen Dava ve İşlerde Ücret 82
Madde ile ilgili İçtihatlar 82
16. Arabuluculuk, Uzlaşma ve Her Türlü Sulh Anlaşmasında Ücret 83
17. Tahkimde ve Sigorta Tahkim Komisyonunda Ücret 83
Madde ile ilgili Danıştay Kararı 84
18. İş Takibinde Ücret 84
Madde ile ilgili İçtihatlar 85
19. Dava Vekili ve Dava Takipçileri Eliyle Takip Olunan İşlerde Ücret 86
20. Tarifede Yazılı Olmayan İşlerde Ücret 86
21. Uygulanacak Tarife 87
22. Seri Davalarda Ücret 87
Madde ile ilgili İçtihatlar 87
23. Kötü Niyetli veya Haksız Dava Açılmasında Ücret 88
İkinci Bölüm
YÜKSEK YARGI KARARLARI HUKUK MAHKEMELERİ
– DAVA KONULARI –
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI 89
A. Nisbi Ücreti Vekalet Takdiri Gereken Davalar 89
B. Maktu Ücreti Vekalet Takdiri Gereken Davalar 96
YARGITAY 1. HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI KARARLARI 97
A. Nisbi Ücreti Vekalet Takdiri Gereken Davalar 97
B. Maktu Ücreti Vekalet Takdiri Gereken Davalar 108
YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI KARARLARI 112
A. Nisbi Ücreti Vekalet Takdiri Gereken Davalar 112
B. Maktu Ücreti Vekalet Takdiri Gereken Davalar 122
YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI KARARLARI 130
A. Nisbi Ücreti Vekalet Takdiri Gereken Davalar 130
B. Maktu Ücreti Vekalet Takdiri Gereken Davalar 143
YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI KARARLARI 151
A. Nisbi Ücreti Vekalet Takdiri Gereken Davalar 151
B. Maktu Ücreti Vekalet Takdiri Gereken Davalar 165
YARGITAY 5. HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI KARARLARI 172
A. Nisbi Ücreti Vekalet Takdiri Gereken Davalar 172
B. Maktu Ücreti Vekalet Takdiri Gereken Davalar 177
YARGITAY 8. HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI KARARLARI 180
A. Nisbi Ücreti Vekalet Takdiri Gereken Davalar 180
B. Maktu Ücreti Vekalet Takdiri Gereken Davalar 190
YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI KARARLARI 198
A. Nisbi Ücreti Vekalet Takdiri Gereken Davalar 198
B. Maktu Ücreti Vekalet Takdiri Gereken Davalar 208
YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI KARARLARI 209
A. Nisbi Ücreti Vekalet Takdiri Gereken Davalar 209
B. Maktu Ücreti Vekalet Takdiri Gereken Davalar 220
YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI KARARLARI 225
A. Nisbi Ücreti Vekalet Takdiri Gereken Davalar 225
B. Maktu Ücreti Vekalet Takdiri Gereken Davalar 240
YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI KARARLARI 245
A. Nisbi Ücreti Vekalet Takdiri Gereken Davalar 245
B. Maktu Ücreti Vekalet Takdiri Gereken Davalar 252
YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI KARARLARI 260
A. Nisbi Ücreti Vekalet Takdiri Gereken Davalar 260
B. Maktu Ücreti Vekalet Takdiri Gereken Davalar 271
YARGITAY 14. HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI KARARLARI 276
A. Nisbi Ücreti Vekalet Takdiri Gereken Davalar 276
B. Maktu Ücreti Vekalet Takdiri Gereken Davalar 285
YARGITAY 15. HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI KARARLARI 294
A. Nisbi Ücreti Vekalet Takdiri Gereken Davalar 294
B. Maktu Ücreti Vekalet Takdiri Gereken Davalar 307
YARGITAY 16. HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI KARARLARI 308
A. Nisbi Ücreti Vekalet Takdiri Gereken Davalar 308
B. Maktu Ücreti Vekalet Takdiri Gereken Davalar 313
YARGITAY 17. HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI KARARLARI 316
A. Nisbi Ücreti Vekalet Takdiri Gereken Davalar 316
B. Maktu Ücreti Vekalet Takdiri Gereken Davalar 331
YARGITAY 19. HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI KARARLARI 335
A. Nisbi Ücreti Vekalet Takdiri Gereken Davalar 335
B. Maktu Ücreti Vekalet Takdiri Gereken Davalar 341
YARGITAY 20. HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI KARARLARI 347
A. Nisbi Ücreti Vekalet Takdiri Gereken Davalar 347
B. Maktu Ücreti Vekalet Takdiri Gereken Davalar 354
YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI KARARLARI 365
A. Nisbi Ücreti Vekalet Takdiri Gereken Davalar 365
B. Maktu Ücreti Vekalet Takdiri Gereken Davalar 367
YARGITAY 23. HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI KARARLARI 373
A. Nisbi Ücreti Vekalet Takdiri Gereken Davalar 373
B. Maktu Ücreti Vekalet Takdiri Gereken Davalar 382
CEZA MAHKEMELERİ – DAVA KONULARI – ÜCRETİ VEKALET 387
İDARİ YARGI – DAVA KONULARI – VEKALET ÜCRETİ 396
EKLER
İLGİLİ MEVZUAT
I. Hukuk Muhakemeleri Kanunu – Yargılama Giderleri ve Adli Yardım 425
II. Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife 428
III. Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Ekli Tarife 429
IV. Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Görevlendirilen Müdafi ve Vekillere Yapılacak Ödemelere İlişkin 2019 Yılı Tarifesi 430
Kaynakça 431
Kavramlar Dizini 432

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
97,90   
97,90   
2
48,95   
97,90   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
97,90   
97,90   
2
48,95   
97,90   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
97,90   
97,90   
2
48,95   
97,90   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
97,90   
97,90   
2
48,95   
97,90   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
97,90   
97,90   
2
48,95   
97,90   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
97,90   
97,90   
2
   
   
Kapat