Uygulamada İcra Takibi Filiz Berberoğlu Yenipınar

Uygulamada İcra Takibi


Basım Tarihi
2019-06
Sayfa Sayısı
647
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750255113
Boyut
16x24
Baskı
2Konu Başlıkları
- İcra Takibi – Genel Bilgiler
- Yargıtay İçtihatları (Konulara Göre Tasniflenmiş – Görev – Yetki – Zamanaşımı)
- Dilekçe Ve Talep Örnekleri
Bilirkişi Raporları – İcra Örnekleri

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
İkinci Baskıya Önsöz 7
Kısaltmalar 15
Altın Notlar 17
BİRİNCİ BÖLÜM:
İCRA TAKİBİ – GENEL BİLGİLER 29
İKİNCİ BÖLÜM:
YARGITAY İÇTİHATLARI
(KONULARA GÖRE TASNİFLENMİŞ – GÖREV
– YETKİ – ZAMANAŞIMI)
I. İLAMLI İCRA TAKİBİ İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR 45
II. İLAMSIZ İCRA TAKİBİ İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR 64
II. KAMBİYO SENEDİNE DAYALI İCRA TAKİBİ İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR 81
IV. REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA İCRA TAKİBİ İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR 131
V. MENKUL VE GAYRİMENKUL REHNİ İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR 153
A. Menkul Rehni İle İlgili İçtihatlar 153
B. Gayrimenkul Rehni İle İlgili İçtihatlar 161
V. TAHLİYE İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR 171
VI. ÇOCUK TESLİMİ İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR 188
VII. MESKENİYETLE İLGİLİ İÇTİHATLAR 192
VIII. İSTİHKAKLA İLGİLİ İÇTİHATLAR 220
IX. MAL BEYANINDA BULUNMAMAKLA İLGİLİ İÇTİHATLAR 246
X. TAAHÜDÜ İHLAL İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR 252
XI. HAPİS HAKKI İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR 257
XII. İHALENİN FESHİ İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR 262
XIII. İCRA TAKİP – TAHSİL HARCI İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR 289
XIV. ‘ÖRNEK‘LERLE İLGİLİ İÇTİHATLAR 316
1. Örnek 1 No.lu Takip Talebi 316
2. Örnek 2 No.lu Takip Talebi 317
3. Örnek 3 No.lu Takip Talebi 318
4. Örnek 4–5 No.lu Takip Talebi 320
6. Örnek 6 No.lu Takip Talebi 322
7. Örnek 7 No.lu Takip Talebi 326
8. Örnek 8 No.lu Takip Talebi 328
9. Örnek 9 No.lu Takip Talebi 330
10. Örnek 10 No.lu Takip Talebi 334
11. Örnek 11 No.lu Takip Talebi 336
12. Örnek 12 No.lu Takip Talebi 340
13. Örnek 13 No.lu Takip Talebi 343
14. Örnek 14 No.lu Takip Talebi 345
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
DİLEKÇE VE TALEP ÖRNEKLERİ
I. İCRA MAHKEMESİNE SUNULAN DİLEKÇE ÖRNEKLERİ 351
İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İLE İLAMLI TAKİPTE, İCRA EMRİNİN İPTALİ 354
İMZAYA, BORCA, TARAF SIFATLARINA İTİRAZLAR – TAKİBİN İPTALİ. 356
ŞİKAYET – TAHLİYE EMRİNİN İPTALİ 358
İHALENİN FESHİ 359
İCRA EMRİNE KISMİ İTİRAZLARIMIZIN KABULÜ İLE İCRA EMRİNİN KISMİ İPTALİ 360
İCRA TAKİBİNİN İPTALİ TALEBİ 362
İMZAYA İTRAZ – TAKİBİN DURDURULMASI TALEBİ 364
KIYMET TAKDİRİNE İTİRAZ 366
TAHLİYE – KİRA BORCU 368
TAAHHÜDÜ İHLAL 369
KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDE ETMEK 371
ŞÜPHELİNİN KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDE ETMEK SUÇUNDAN CEZALANDIRILMASI TALEBİ 373
NAFAKA BORCUNU ÖDEMEME I 374
NAFAKA BORCUNU ÖDEMEME II 375
TAAHHÜDÜ İHLAL –TAKİBİN KESİNLEŞMESİ 376
İSTİNAF DİLEKÇESİ 377
İSTİNAF – KARŞILIKSIZ ÇEK 379
İSTİNAF – YENİDEN YARGILAMA TALEBİ 381
II. İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE SUNULAN TALEP – ÖRNEK DİLEKÇELER 384
HACZEDİLMEZLİK İTİRAZI 385
BAKİYE BORCUN HESAPLANMASI TALEBİ 386
HACİZ VE TAHLİYE TALEBİ 387
BORÇLUNUN MAAAŞ VE ÜCRETLERİNDEN KESİNTİ YAPILARAK DOSYAYA ÖDENMESİ İÇİN ÇALIŞMAKTA OLDUĞU İŞYERİNE MÜZEKKERE YAZILMASI TALEBİ 388
HACZİN KISMEN KALDIRILMASI TALEBİ 389
KIYMET TAKDİRİ YAPILMASI, TAŞINMAZIN ÇAP VE KROKİSİNİN CELBİ TALEBİ 390
BORÇLUNUN ALMAKTA OLDUĞU MAAŞ VE ÜCRETLERİNİN 1/4'Ü ÜZERİNE HACİZ KONULMASI İÇİN ÇALIŞMAKTA OLDUĞU İŞYERİNE HACİZ MÜZEKKERESİ YAZILMASI TALEBİ 391
BORÇLUNUN BABASI …. VEFAT ETMİŞ OLUP, BORÇLUNUN VUKUATLI AİLE NÜFUS KAYIT TABLOSUNUN DOSYAYA ALINMASI, BORÇLUNUN BABASINDAN KALAN MİRAS PAYINA HACİZ KONULMASI TALEBİ. 392
NEZDİNDEKİ HESABINDA BULUNAN NAKİT PARALARA FİİLİ HACİZ KONULMASI TALEBİ 393
ALACAĞI HARİCEN TAHSİL ETMİŞ OLMAMIZ NEDENİYLE, İCRA DOSYASININ KAPATILMASI VE DOSYADA HACİZLİ BULUNAN ARAÇLAR VE GAYRIMENKULLER ÜZERİNDEKİ HACZLERİN KALDIRILMASI TALEBİ 394
TAKAS–MAHSUP TALEBİMİZİN SUNULMASI, ALACAKLI VEKİLİNCE MÜVEKKİLEMİN MAAŞINA HACİZ KONULMASI TALEBİNİN REDDİ TALEBİ 395
DOSYA İNFAZ EDİLMİŞ OLMAKLA, MÜVEKKİLEM …. ADINA KAYITLI …. PLAKA SAYILI VASITA ÜZERİNDEKİ HACZİN KALDIRILMASI 397
TEMİNAT MEKTUBUNUN İADESİ TALEBİ 398
BORÇLU TARAFÇA VERİLEN TEMİNAT MEKTUBUNUN PARAYA ÇEVRİLMESİ İÇİN BANKAYA MÜZEKKERE YAZILMASI TALEBİ 399
İCRA EMRİNDEKİ BORCA, FAİZE VE HER TÜRLÜ FER’İLERİNE KARŞI İTİRAZLARI İÇEREN DİLEKÇE 400
BİRİNCİ HACİZ İHBARNAMESİNE İTİRAZLAR 401
TALİMAT – BİRİNCİ HACİZ İHBARNAMESİNE İTİRAZLAR I 402
BİRİNCİ HACİZ İHBARNAMESİNE İTİRAZLAR II 403
HACİZLERİN KALDIRILMASI TALEBİ 404
HACİZ KONULMASI TALEBİNİN REDDİ TALEBİ 405
TASHİH – HACİZLERİN KALDIRILMASI 406
BOZMA – HACİZLERİN DÜŞMESİ TALEBİ 407
İKİNCİ HACİZ İHBARNAMESİNE İTİRAZLAR 408
KIYMET TAKDİRİ RAPORUNA İTİRAZ 409
BORCA İTİRAZLARIN SUNULMASI 410
BİRİNCİ HACİZ İHBARNAMESİNE SÜRESİNDE İTİRAZ – MAL BEYANINDA BULUNULMASI TALEBİNE VE TÜM BORCA İTİRAZ 411
ÖDEME – HACİZ VE ŞERHLERİN KALDIRILMASI 412
İKNCİ HACİZ İHBARNAMESİNE – ALACAKLI OLMA SIFATINA İTİRAZ 413
YETKİYE, ALACAKLI SIFATINA, ZAMANAŞIMINA, BORCA VE FERİLERİNE İTİRAZLARIMIZIN SUNULMASI 415
BORCA, KİRA SÖZLEŞMESİNDEKİ İMZAYA, KİRA SÖZLEŞMESİNE, KİRANIN MİKTARINA, KİRACILIK İLİŞKİSİNE, KİRAYA ve FERİLERİNE İTİRAZ 416
TAKİPTEN VAZGEÇME 418
HACİZLERİN KALDIRILMASI TALEBİ 419
KAYITLI ARAÇ VE TAŞINMAZ VARSA BUNLARINDA HACZEDİLMESİ İÇİN İLGİLİ YERLERE MÜZEKKERE YAZILMASI VE BORÇLULARIN HACİZ KONULMASI 420
TAKİBE İTİRAZLARIMIZIN SUNULMASI VE TAKİBİN DURDURULMASI İSTEMİ 421
TAKİBE İTİRAZLARIMIZIN SUNULMASI VE TAKİBİN DURDURULMASI İSTEMLİ I 422
TAKİBE İTİRAZLARIMIZIN SUNULMASI VE TAKİBİN DURDURULMASI İSTEMLİ II 423
TAKİBE İTİRAZLARIMIZIN SUNULMASI VE TAKİBİN DURDURULMASI İSTEMLİ III 424
TAKİBE İTİRAZLARIMIZIN SUNULMASI VE TAKİBİN DURDURULMASI İSTEMLİ IV 425
TAKİBE İTİRAZLARIMIZIN SUNULMASI VE TAKİBİN DURDURULMASI İSTEMLİ V 426
TAKİBE İTİRAZLARIMIZIN SUNULMASI VE TAKİBİN DURDURULMASI İSTEMLİ VI 427
TAKİBE İTİRAZLARIMIZIN SUNULMASI VE TAKİBİN DURDURULMASI İSTEMLİ VII 428
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM:
BİLİRKİŞİ RAPORLARI – İCRA ÖRNEKLERİ
I. İCRA HUKUKUNDA ÖRNEK BİLİRKİŞİ RAPORLARI
ŞİKAYET – İCRA EMRİNİN İPTALİ 429
FAİZ ORANLARI – BANKA FAİZİ – EK RAPOR 431
5941 SAYILI YASANIN 5. MADDESİ GEREĞİ KARŞILIKSIZ ÇIKAN ÇEKİN TİCARİ TEMERRÜT FAİZİ, TAKİP VE YARGILAMA GİDERLERİNİN HESAPLANMASI 441
RE’SEN BİLİRKİŞİ – HESAPLAMA 444
SATIŞ DOSYASINDAN DÜZENLENEN SIRA CETVELİNE İTİRAZ 448
HESAP ÖZETİ İNCELEMESİ 456
“TAAHHÜT SÖZLEŞMESİNİN YAPILDIĞI TARİH İTİBARI İLE (SÖZLEŞMEDEKİ VADE TARİHLERİNE KADAR İŞLEYECEK FAİZ MİKTARLARI DA DİKKATE ALINARAK) DOSYA BORÇ HESABININ YAPILMASI” I 458
“TAAHHÜT SÖZLEŞMESİNİN YAPILDIĞI TARİH İTİBARI İLE (SÖZLEŞMEDEKİ VADE TARİHLERİNE KADAR İŞLEYECEK FAİZ MİKTARLARI DA DİKKATE ALINARAK) DOSYA BORÇ HESABININ YAPILMASI” II 461
DAVACI BORÇLULARIN BORÇ MİKTARLARININ HESAPLANMASI – İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ 464
İLAMLI TAKİP – TALEP TARİHİ İTİBARI İLE ALACAK MİKTARININ HESAPLAMASI İLE İLGİLİ RAPOR 469
BAKİYE BORÇ MUHTIRASININ İPTALİ – HESAPLAMA RAPORU 472
KİRA BEDELLERİNİN DAVACININ HESABINA YATIRILIP YATIRILMADIĞI İLE İLGİLİ RAPOR 474
BORÇLUYA ÇIKARILAN 11.04.2016 TARİHLİ BAKİYE BORÇ MUHTIRASI İLE İLGİLİ RAPOR – GELİR VERGİSİ KANUNU (G.V.K.) 476
İLAMLI İCRA TAKİBİ – ÖRNEK 4–5 İCRA EMRİ 480
İCRA MÜDÜRLÜĞÜ – FAİZ HESAPLAMASI İLE İLGİLİ RAPOR 485
SÖZLEŞMEDEKİ VADE TARİHLERİNE KADAR İŞLEYECEK FAİZ MİKTARLARI DA DİKKATE ALINARAK DOSYA BORÇ HESABININ YAPILMASI 487
ŞİKAYET – HESAPLAMA – TEBLİGAT EKSİĞİ 490
TAKIP TALEBINDEKI VE ÖDEME EMRINDEKI FAIZLERIN YASAL FAIZ ORANINDAN HESAPLANIP HESAPLANMADIĞI HAKKINDA İNCELEME 494
İİK MD 153 HÜKÜMLERI GEREĞINCE, TAŞINMAZDAKI IPOTEĞIN KALDIRILMASI 496
ŞIKAYET KONUSU SIRA CETVELINE ITIRAZ – EK BİLİRKİŞİ RAPORU 499
SIRA CETVELININ KALDIRILARAK 6183 SAYILI YASA GEREĞINCE AMME ALACAKLILARIN ÖN – ILK SIRADA YER ALMASI – YENIDEN SIRA CETVELININ DÜZENLENMESI 501
ŞİKAYET – DOSYA BORCUNUN FER’İLERİYLE BİRLİKTE ÖDENMESİ – BAKİYE ALCAK HESABI 506
İPOTEĞİN PARAYA ÇERİLMESİ İCRA EMRİ – ÖDEME EMRİ 508
LEHİNE %20 İCRA İNKAR TAZMİNAT TALEBİ – ÜCRETİ VEKALET 509
CÜZI SATIŞ AVANSI YATIRDIĞINI, ICRA MÜDÜRÜNÜN EKSIK MIKTARI ALACAKLIDAN MUHTIRA ILE ISTEMEDIĞINI, SATIŞ ISTEMININ GEÇERLI OLABILMESI IÇIN SATIŞ GIDERININ DE PEŞIN OLARAK YATIRILMASI 513
TEMLİK SÖZLEŞMESİ – HESAPLAMA – İİK MD 106 VE 110 HÜKÜMLERI GEREĞINCE IKI YIL IÇERISINDE SATIŞ ISTENME 516
EK BİLİRKİŞİ RAPORU – DAVALININ İTİRAZLARI – FAZLA VE TEKERRÜR HESAPLAMA 521
PRİM VE VERGİ BORCU – SIRA CETVELİ 523
FAİZ HESABI – BORÇLUNUN HİSSE HESABI 528
BORÇ MUHTIRASININ İPTALİ 529
DOSYADA HESAP HATASI – İNCELEME RAPORU 534
FAİZ HESAPLANMASI – (MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT) 538
KIDEM TAZMİNATI FAİZİNE İTİRAZ 543
NAFAKA BAKİYE ALACAK HESAPLAMASI 545
İSTİHKAK 548
KIYMET TAKTİRİNE İTİRAZ 550
KIYMET TAKDİRİNE İTİRAZ – ARAÇ DEĞER TESBİTİ 553
ŞİKAYET – MADEN YASASI HACZEDİLEMEMEZLİK 554
ŞİKAYET ("HACZEDİLEN MAKİNENİN FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ KAPSAMINDA Kİ MAKİNE OLUP OLMADIĞI VE DEĞERİNİN TESPİTİ”) 555
ŞİKAYET (SATILAMAMAZLIK) – HURDA 557
ŞİKAYET – M.K.’NIN 684 VE 686 MADDELERI MUCIBINDE TEFERRUAT VE MÜTEMMIM CÜZ 559
ŞİKAYET (KDV ORANI) 561
İHALENİN FESHİ 563
TAKİPTE İKİ AYRI ALACAK İÇİN İŞLEMİŞ FAİZ HESAPLAMASI 567
TAKİP – TAŞINMAZ HACZİ – SATIŞ 569
UYGULAMADA İCRA ÖRNEKLERİ 572
Kaynakça 643
Kavram Dizin 645

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Kapat