Genel İşlem Koşulları Şerhi Murat Aydoğdu

Genel İşlem Koşulları ŞerhiTürk Borçlar Kanunu Madde 20-25


Basım Tarihi
2022-11
Sayfa Sayısı
667
Kapak Türü
Cilt
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786052640258
Boyut
16x24
Baskı
2450,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 450 puan kazanacaksınız)
   450

Prof. Dr. Murat AYDOĞDU

Doç. Dr. Nalan KAHVECİ

 

İÇİNDEKİLER

 

ÖNSÖZ.V

İÇİNDEKİLER . XI

KISALTMALAR XV

 

GENEL İŞLEM KOŞULLARI

GENEL OLARAK

TBK 20

 

GENEL AÇIKLAMA 2

SÖZLEŞME MODELLERİNİN VE GENEL İŞLEM KOŞULLARINA İLİŞKİN

DÜZENLEMELERİN TARİHÇESİ (DOGMATİK TEMELİ) 3

III. GENEL İŞLEM KOŞULLARININ HUKUKİ NİTELİĞİ, ZORUNLULUĞU, YARARLARI VE

SAKINCALARI İLE FONKSİYONLARI (ETKİLERİ). 30

ÜLKEMİZDEKİ DÜZENLEMELERDE KULLANILAN TERİMLERİNBAĞDAŞTIRILMASI

VE SİSTEMATİK SORUNU. 36

6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU’NDADÜZENLENENGENEL İŞLEM

KOŞULLARININ KİŞİ BAKIMINDAN UYGULAMA ALANI . 46

GENEL İŞLEM KOŞULLARININ KONU BAKIMINDAN UYGULAMA ALANI 55

Genel Olarak Mevzuatımızda Genel İşlem Koşullarının Yeri 55

Genel İşlem Koşulları İle Bu Koşulları İçeren Standart (Tip) Sözleşme

Kavramının Anlam ve Kapsamı  59

VII. GENEL İŞLEM KOŞULLARININ TANIMI VE ZORUNLU UNSURLARI (AYIRICI

ÖZELLİKLERİ) 71

Bir Sözleşmenin Koşulunu ve Kural Olarak Yan Edimin Konusunu

Oluşturmaları. 73

Bir Sözleşmenin Koşulunu Oluşturmaları. 73

Kural Yan Edimin Konusunu Oluşturmaları 85

Önceden Tek Yanlı Olarak Belirlenmesi (Hazırlanması veya Kullanılması) 95

Genel ve Soyut Nitelikte Olması 103

Çok Sayıda Sözleşmede Kullanmak Üzere Hazırlanması 104

Önceden Belirlenen Sözleşme Koşullarının Sözleşme Kuruluşu Sırasında

Bireysel Görüşme (Müzakere) Yapılmadan Kullanılması (Karşı Tarafa

Sunulması) . 106

VIII. GENEL İŞLEM KOŞULU OLMAYI VEYA DENETİMİNİ

ENGELLEMEYEN HUSUSLAR (DOLANMA YASAKLARI)  117

 

XII İçindekiler

 

KAPSAMI

YAZILMAMIŞ SAYILMA

TBK 21

 

DENETİM TÜRLERİ (İDARİ VE YARGISAL DENETİM) . 126

6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU’NDA DÜZENLENEN YARGISAL GENEL İŞLEM

KOŞULU DENETİMİNİN TÜRLERİ  132

Yazılmamış Sayma Yaptırımı 136

Genel Olarak 136

İlişkilendirme (Yürürlük veya Kapsam) Denetimi Yoluyla Yazılmamış

Sayılma Denetimi. 144

Genel Olar

ak 144

İlişkilendirme Anlaşmasında Uygunluğun Varlığı ve İspatlanması . 148

İlişkilendirme Anlaşmasının İçeriği. 151

Karşı tarafın menfaatine aykırı bir koşul (GİK) olması 153

Sözleşmenin yapılması sırasında düzenleyenin karşı tarafa, bu

koşulların varlığı hakkında açıkça bilgi vermesi (aydınlatması)  159

Kullananın karşı tarafa bu koşulların içeriğini öğrenme imkânı

sağlaması 164

Tam veya Global (Genel, Toptan) Kabul 169

Kapsam (Yürürlük, İlişkilendirme) Denetiminde Yargıtay Uygulaması. 183

Şaşırtıcı Koşul Denetimi Yoluyla Yazılmamış Sayma Yaptırımı . 186

YAZILMAMIŞ SAYILMANIN SÖZLEŞMEYE ETKİSİ

 

TBK 22

 

YAZILMAMIŞ SAYILMANIN SÖZLEŞMENİN DİĞER HÜKÜMLERİNE ETKİSİ . 206

YAZILMAMIŞ SAYILMA YAPTIRIMI NEDENİYLE OLUŞAN BOŞLUĞUN

DOLDURULMASI (BUTLAN ANLAŞMALARININ AKİBETİ). 209

 

III. YORUMLANMASI

TBK 23

 

YORUM DENETİMİ YOLUYLA DÜZENLEYENİN ALEYHİNE YORUMLAMA

YAPTIRIMI (SAYDAMLIK VEYA YORUM DENETİMİ). 226

 

DEĞİŞTİRME YASAĞI

TBK 24

 

DEĞİŞTİRME YASAĞI DENETİMİ YOLUYLA YAZILMAMIŞ SAYMA YAPTIRIMI. 244

 

İçindekiler XIII

 

İÇERİK DENETİMİ

TBK 25

 

İÇERİK DENETİMİ HAKKINDA GENEL BİLGİ . 258

GENEL İŞLEM KOŞULLARINDA İÇERİK DENETİMİ ÖLÇÜTÜ : DÜRÜSTLÜK

KURALINA AYKIRI OLACAK BİÇİMDE DENGESİZLİĞE NEDEN OLMA 262

III. İÇERİK DENETİMİNİN YAPTIRIMI (KISMİ KESİN HÜKÜMSÜZLÜK) . 275

GENEL İŞLEM KOŞULLARI BAKIMINDAN ÖRNEK KAYITLAR. 286

İÇERİK DENETİMİNDE MUTLAK VEYA NİSBİ ANLAMDA GEÇERSİZLİĞİNE

HÜKMEDİLEBİLECEK (YASAK) GENEL İŞLEM KOŞULLARI. 289

Nisbi Anlamda Yasak Koşullar (Değerlendirme Olanağı Bulunan Koşullar) . 289

Kabul ve İfa Sürelerine İlişkin Kayıtlar 290

Ek Süreye İlişkin Kayıtlar 292

Dönme Hakkının Saklı Tutulmasına İlişkin Kayıtlar 293

Değiştirme Hakkının Saklı Tutulmasına İlişkin Kayıtlar 294

Varsayımsal beyanlara ilişkin kayıtlar 296

Ulaşma varsayımına ilişkin kayıtlar 297

Sözleşmenin Tasfiyesine İlişkin Kayıtlar. 297

Edimin İfa Olarak Arz Edilebilecek Durumda Olmamasına İlişkin Kayıtlar . 298

Mutlak Anlamda Yasak Koşullar (Değerlendirme Olanağı Bulunmayan

Koşullar). 299

Kısa Vadeli Fiyat Artışlarına İlişkin Kayıtlar 299

İfadan Kaçınma Hakkına İlişkin Kayıtlar . 300

Takas Yasağına İlişkin Kayıtlar 300

İhtar ve Ek Süreye (Mehile) İlişkin Kayıtlar 301

Tazminat Taleplerinin Götürü Olarak Belirlenmesine İlişkin Kayıtlar 302

Cezai Şarta İlişkin Kayıtlar 303

Vücut Bütünlüğü, Sağlık, Yaşam Hakkının Ağır Kusurla İhlal Edilmesinde

Sorumluluğun Kaldırılmasına İlişkin Kayıtlar (Sorumsuzluk Kayıtları)  304

Vücut Bütünlüğü, Sağlık, Yaşam Hakkının İhlaline İlişkin Kayıtlar 304

Ağır Kusura İlişkin Kayıtlar . 305

Diğer Sorumsuzluk Kayıtlarına İlişkin Kayıtlar 306

Sözleşmeden Dönme Hakkının Kaldırılmasına İlişkin Kayıtlar 306

Ayıba Karşı Sorumluluğa İlişkin Kayıtlar. 306

Sorumluluğun Kaldırılması ve Üçüncü Kişilere Göndermeye

İlişkin Kayıtlar . 306

Onarımla Sınırlandırmaya İlişkin Kayıtlar . 306

Onarım Masraflarına İlişkin Kayıtlar. 307

Onarımın Ön Koşula Bağlanmasına İlişkin Kayıtlar. 307

 

XIV İçindekiler

Ayıp İhbarı İçin Hak Düşürücü Süreye İlişkin Kayıtlar . 307

Taleplerin Zamanaşımına Uğramasını Kolaylaştırmaya İlişkin

Kayıtlar . 307

Sürekli Borç İlişkilerinin Süresine İlişkin Kayıtlar 308

Sözleşme Tarafının Değişmesine İlişkin Kayıtlar 309

Temsilcinin Sorumluluğuna İlişkin Kayıtlar 310

İspat Yüküne İlişkin Kayıtlar . 311

Beyanların ve Bildirimlerin Şekline İlişkin Kayıtlar . 312

GENEL İŞLEM KOŞULLARI İLE İLGİLİ HÜKÜMLERİN ZAMAN İTİBARİYLE

YÜRÜRLÜK SORUNU  312

 

EKLER

(İLGİLİ MEVZUAT HÜKÜMLERİ)

 

6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU İLGİLİ HÜKÜMLERİ (GEREKÇELİ) 321

4721 SAYILI TÜRK MEDENÎ KANUNU İLE İLGİLİ HÜKÜMLER 328

4077 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA

KANUN’UN İLGİLİ MADDELERİ. 329

6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN

(GEREKÇELİ İLGİLİ MADDELER)  330

TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDEKİ HAKSIZ ŞARTLAR HAKKINDA

(YENİ) YÖNETMELİK (RG.17.06.2014, S:29033) 339

TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDEKİ HAKSIZ KOŞULLAR HAKKINDA

5 NİSAN 1993 TARİHLİ 93/13 SAYILI KONSEY YÖNERGESİ TÜRKÇE METNİ 343

18.8.1896 TARİHLİ ALMAN MEDENİ KANUNU GENEL İŞLEM KOŞULLARI İLE

İLGİLİ §§305-310 HÜKÜMLERİNİN ALMANCA METNİ  347

ALMAN MEDENİ KANUNUNUN GENEL İŞLEM KOŞULLARINA İLİŞKİN

BGB §§ 305-310 HÜKÜMLERİNİN ÇEVİRİSİ  354

İ. BUNDESGESETZ GEGEN UNLAUTEREN WETTSBEWERB VOM

1986-SCHWEİZ (UWG)  360

GENEL İŞLEM KOŞULLARI ŞERHİ (TBK 20-25) EKLİ YARGITAY KARARLARI361

KAYNAKÇA .597

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
450,00   
450,00   
2
225,00   
450,00   
3
150,00   
450,00   
4
112,50   
450,00   
5
90,00   
450,00   
6
75,00   
450,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
450,00   
450,00   
2
225,00   
450,00   
3
150,00   
450,00   
4
112,50   
450,00   
5
90,00   
450,00   
6
75,00   
450,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
450,00   
450,00   
2
225,00   
450,00   
3
150,00   
450,00   
4
112,50   
450,00   
5
90,00   
450,00   
6
75,00   
450,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
450,00   
450,00   
2
225,00   
450,00   
3
150,00   
450,00   
4
112,50   
450,00   
5
90,00   
450,00   
6
75,00   
450,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
450,00   
450,00   
2
225,00   
450,00   
3
150,00   
450,00   
4
112,50   
450,00   
5
90,00   
450,00   
6
75,00   
450,00   
Kapat