Kovid-19 Salgınının Borç İlişkilerine ve Yargılamaya Etkileri Murat Ay

Kovid-19 Salgınının Borç İlişkilerine ve Yargılamaya Etkileri


Basım Tarihi
2020-06
Sayfa Sayısı
160
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786257088596
Boyut
16x24
Baskı
145,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 45 puan kazanacaksınız)
   45

Prof. Dr. Murat AYDOĞDU

 

Konu Başlıkları
- Kovid–19 Salgını ve Salgına Yönelik Alınan Tedbirler
- Kovid–19 Salgınının Genel Hükümler Kapsamında Borç İlişkilerine Etkileri
- Kovid–19 Salgınının Özel Borç İlişkilerine Etkileri
Kovid–19 Salgınının Yargılamaya Etkileri

 

 

 


İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ 7
İÇİNDEKİLER 9
KISALTMALAR 13
GİRİŞ 15
BİRİNCİ BÖLÜM KOVİD-19 SALGINI VE
SALGINA YÖNELİK ALINAN TEDBİRLER
I. KOVİD-19 SALGINI 17
A. Kovid-19 Salgınının Sosyal Felaket Olması 17
B. Kovid-19 Salgınının Hukuki Bir Olay Olması 18
C. Kovid-19 Salgınının Mücbir Sebep Sayılıp Sayılmaması 19
1. Genel Olarak Mücbir Sebep Kavramı, Unsurları ve Sonuçları 19
2. Kovid-19 Salgınının Mücbir Olarak Nitelendirilmesi 21
3. Kovid-19’un Mücbir Sebep Olarak Sözleşmeler Bakımından
Genel Sonuçları 23
a. Türk Borçlar Kanunu’na Tabi Sözleşmeler Bakımından 23
b. İş Kanunu’na Tabi Sözleşmeler Bakımından 25
c. Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na Tabi Sözleşmeler Bakımından. 30
d. Taşınır Malların Uluslararası Satımına İlişkin Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’ne (CISG) Tâbi Sözleşmeler
Bakımından. 31
II. SALGINA YÖNELİK ALINAN TEDBİRLER 33
A. Ekonomik Hayata Yönelik Tedbirler 34
B. Sosyal Hayata Yönelik Tedbirler 36
C. Hukuki Tedbirler 46
D. Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Almış Oldukları Tedbirler 53

İKİNCİ BÖLÜM KOVİD-19 SALGINININ
GENEL HÜKÜMLER KAPSAMINDA BORÇ İLİŞKİLERİNE ETKİLERİ
I. BORÇ İLİŞKİLERİNİ DOĞURMASI YÖNÜNDEN 59
A. Haksız Fiilden Kaynaklı Sorumluluk 59
B. Sözleşme Görüşmeleri Esnasında Kusurlu Davranıştan Dolayı
Sorumluluk 60
C. Aşırı Yararlanmadan ve İrade Sakatlığından Kaynaklı Sorumluluk 61
D. Vekaletsiz İşgörmeden Kaynaklı Sorumluluk 63
II. DEVAM EDEN BORÇ İLİŞKİLERİNE ETKİSİ BAKIMINDAN 64
A. Sebepsiz Zenginleşme Bakımından 64
B. Borç Ödemeden Aciz Bakımından 65
C. Alacaklı Temerrüdü Bakımından 66
D. Borca Aykırılık Halleri Bakımından 66
1. Borcun Gereği Gibi İfa Edilmemesi Bakımından 67
2. Borcun Kusurlu-Kusursuz Olarak Sonradan İmkansızlığı/ Geçici-
Sürekli İmkânsızlık Bakımından 68
3. Borcun İfasında Gecikilmesi Bakımından 72
E. Zamanaşımı ve Hak Düşürücü Süreler Bakımından 73
F. Sözleşmenin Uyarlanması Bakımından 74
1. Genel Olarak 74
2. Sözleşmede Mücbir Sebep ve Uyarlama Klozlarının Bulunup Bulunmamasının Uyarlamaya Etkisi. 78
G. Ceza Koşulu ve Temerrüt Faizi Bakımından 79
H. Taraflardan Birinin Ölümü Bakımından 82
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM KOVİD-19 SALGINININ
ÖZEL BORÇ İLİŞKİLERİNE ETKİLERİ
I. SATIŞ SÖZLEŞMESİNDE 83
II. KİRA SÖZLEŞMESİNDE 84
A. Kira Sözleşmesinin Sona Ermesi veya Taraflarca Sona
Erdirilebilmesi Yönünden Etkisi 85

İçindekiler 11
B. Kira Sözleşmesinin Sona Ermeyip Tarafların Borçları Üzerindeki
Etkiler Doğurabilmesi 87
1. Kiraya Verenin Teslim Borcu Üzerindeki Etkisi 88
2. Kiraya Verenin Elverişli Şekilde Bulundurma ve Kiracının Kira
Bedelini Ödeme Borcu Üzerindeki Etkisi 90
a. Kira Bedelinin Hiç Ödenmeyebileceği Durumlar 91
aa. Kiralananın Mücbir Sebep Engeli Sebebiyle
Kullanılamadığı Durumlar 91
bb. Kiralananın Kullanım Elverişliliğin Ortadan Kalktığı
Durumlar 92
aaa. Geçici İfa İmkansızlığı Görüşü 94
bbb. Hukuki Ayıp ve TBK m. 324’ün Karşıt Kavram
Yorumu Görüşü 97
b. Kira Bedelinin Kısmen Ödenmeye Devam Edebileceği
Durumlar 100
c. Kira Bedelinde Uyarlama İstenebilen Durumlar 102
d. Yan Giderlerin Ödenip Ödenmeyeceği Sorunu 107
3. Kiracının Kiralananı Sözleşmeye Uygun Şekilde Özenle
Kullanma Borcu Üzerindeki Etkisi 108
C. Cumhurbaşkanlığı Kararları ve 7226 Sayılı Kanun’un Geçici 1. ve 2. maddeleriyle İşyeri Kiralarında Getirilen Değişiklikler 110
III. ESER SÖZLEŞMESİNDE 114
IV. VEKALET SÖZLEŞMESİNDE 115
V. İŞ SÖZLEŞMESİNDE 117
VI. TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDE 120
A. Özel Okul Sözleşmelerinde 120
B. Yurt Sözleşmelerinde 124
C. Abonelik sözleşmelerinde 126
D. Paket Tur ve Ön Ödemeli Devre Tatil Sözleşmelerinde 126
E. Sigorta Sözleşmelerinde 127
F. Bankacılık Sözleşmelerinde Çek, Senet, Kredi Kartı ve Diğer Kredi Borçlarında. 129
VII. SERMAYE ŞİRKETLERİNİN KAR PAYI DAĞITIMINDA 130

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
KOVİD-19 SALGINININ YARGILAMAYA ETKİLERİ
I. TAKİPLERE VE DAVALARA ETKİSİ 134
II. SÜRELERE ETKİSİ 138
III. ETKİDEN İSTİSNA TUTULAN İŞLEMLER 141
IV. TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİNE YAPILAN BAŞVURULARA ETKİSİ 142
SONUÇ. 145
KAYNAKÇA 151
KAVRAM DİZİNİ 159

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
45,00   
45,00   
2
22,50   
45,00   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
45,00   
45,00   
2
22,50   
45,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
45,00   
45,00   
2
22,50   
45,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
45,00   
45,00   
2
22,50   
45,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
45,00   
45,00   
2
22,50   
45,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
45,00   
45,00   
2
   
   
Kapat