%3
Profesyonel Futbolcu Sözleşmesi Profesyonelliğe Geçiş ve Transfer ve S

Profesyonel Futbolcu Sözleşmesi Profesyonelliğe Geçiş ve Transfer ve Sözleşmeden Kaynaklanan Uyuşmazlıkların Ulusal ve Uluslararası Çözüm Merci ve Yolları


Basım Tarihi
2024-02
Sayfa Sayısı
319
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786052647240
Boyut
16x24
Baskı
3395,00 TL 383,15 TL
(Bu ürünü aldığınızda 383 puan kazanacaksınız)
   383

Mustafa ÖZEN

 

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ  5

İÇİNDEKİLER 7

KISALTMALAR. 13

GİRİŞ .15

BİRİNCİ BÖLÜM

PROFESYONEL FUTBOLCU VE TRANSFER SÖZLEŞMESİ

SÖZLEŞMENİN TANIMI 17

Futbolcunun İlk Kez Profesyonel Sözleşme İmzalaması

(Amatörlükten Profesyonelliğe Geçiş)  18

Yetiştirme ve Geliştirme Tazminatı 19

Profesyonel Bir Futbolcunun Profesyonel Futbolcu Sözleşmesi

Yapması (Transfer Sözleşmesi) . 21

Aynı Ülke İçerisinde (Ulusal Düzeyde) Transfer . 22

Kanunu Dolanma/Hülle Yoluyla Futbolcunun Başka Kulübe

Ücret Karşılığı Geçmesi/Transfer. 22

Başka Bir Kulübe Ücret Karşılığı Geçici Olarak Geçme

(Geçici Transfer)  23

Karşılıklı Futbolcu Değişimi 25

Başka Bir Kulübe Ücret Karşılığı Geçici

Olmayan/Kalıcı/Normal (Normal Transfer) . 30

Ülkelerarası (Uluslararası Düzeyde) Transfer. 31

SÖZLEŞMENİN HUKUKİ NİTELİĞİ 32

III. SÖZLEŞMENİN KONUSU.37

SÖZLEŞMENİN KAPSAMI37

SÖZLEŞMENİN ŞEKLİ 38

SÖZLEŞMENİN SÜRESİ .41

VII. SÖZLEŞMENİN YAPILMA, KURULMA, HÜKÜM VE SONUÇLARINI

DOĞURMA ZAMANI 43

Sözleşmesinin Yapılma Zamanı. 43

Sözleşmenin Kurulma Zamanı. 44

Sözleşmenin Hüküm ve Sonuçlarını Doğurma Zamanı . 46

VIII.SÖZLEŞMENİN UNSURLARI 48

Bir İşin Görülmesi 48

Süreklilik. 53

Ücret 54

Aylık Ödeme Ücreti . 59

 

8 İçindekiler

Prim Ödemeleri Ücreti 61

KONU İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI . 62

Ödeme Yapacak ve Yapılacak Kişi . 66

Ödeme Şekli 66

Ödeme Zamanı 67

Ödeme Yeri . 68

Ödemenin Belgelendirilmesi. 69

(1) Başka Kulübe/Takıma Geçme (Transfer) Ücreti . 70

(2) Başka Takıma/Kulübe Geçme (Transfer)

Sözleşmelerinde Eski Kulübe Ödenen Ücret Olarak

Bonservis Ücreti . 74

Bağımlılık 80

Futbolcunun Borcu Olma Anlamında Kulübün Emir ve

Talimatlarına Uyma Borcu . 82

Futbolcunun Yöneticilere Karşı Saygılı Hareket Etme Borcu 84

Futbolcunun Özel Hayatına ve Sağlığına Dikkat Etme Borcu . 85

Futbolcunun Teknik Bilgisini Geliştirme Borcu 87

Futbolcunun Sadakat Borcu. 87

Sözleşme/Anlaşma . 89

SÖZLEŞMENİN TARAFLARI .91

Futbolcu 91

Profesyonel Futbolcu Sözleşmesi Bakımından. 91

Profesyonel Futbolcu 91

(1) Profesyonel Futbolcu Olabilme Koşulları . 93

(2) Profesyonel Futbolcuların Lisans Alması  96

(3) Profesyonel Futbolcuların Başka Takıma Geçmesi

(Transferi) ve Tescili . 96

Amatör Futbolcu . 99

Futbol Kulübü . 101

Futbol Kulüplerinin Dernek Şeklinde Kurulması 102

Futbol Kulüplerinin Şirket Şeklinde Kurulması. 107

SÖZLEŞMENİN SONA ERME SEBEPLERİ .110

Sözleşmenin Kendiliğinden Sonra Erme Sebepleri . 110

Sözleşme Sürenin Dolması. 110

Futbolcunun Ölümü. 118

Spor veya Futbol Kulübünün Tüzel Kişiliğini Kaybetmesi. 119

Bozucu Koşulun Gerçekleşmesi . 121

Sözleşmenin Fesih Yoluyla Sona Ermesi . 123

Kulübün Sözleşmeyi Fesih Hakkı 125

FSveTT m. 27’de Düzenlenen Fesih Hakkı Durumlarına

Dayanarak Fesih 126

 

İçindekiler 9

Sözleşmeden Kaynaklanan Yükümlülüklere Uymamadan

Kaynaklanan Fesih Hakkı . 129

Fesih süresi ve usulü 133

(1) FSveTT m. 27/1-Son Paragrafta Düzenlenen Fesih

Süresi ve Usulü . 133

(2) FSveTT m. 27/2’de Düzenlenen Fesih Süresi ve Usulü . 133

Futbolcunun Sözleşmeyi Fesih Hakkı . 135

FSveTT m. 28’de Futbolcunun Sözleşmeyi Fesih Hakları. 135

(1) FSveTT m. 28’de Düzenlenen Haklı Nedenlerle Fesih. 137

(a) FSveTT m. 28/1’de Düzenlenen Haklı Nedenlerle

Fesih. 137

Yargıtay Kararları . 142

(b) FSveTT m. 28/5’te Düzenlenen Sözleşmenin

Sportif Haklı Nedenle Feshi 144

(2) Sözleşmeden Kaynaklanan Yükümlülüklere

Uyulmamasından Kaynaklanan Nedenlerle Fesih  150

Fesih Usulü. 154

Sözleşmenin Karşılıklı Anlaşma Yoluyla Sona Ermesi 155

SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİNİN SONUÇLARI 158

Sözleşmenin Sona Ermesinin Hukuki Sonuçları 158

Futbolcunun Serbest Kalması. 158

Sır Saklama Yükümlülüğü. 160

Rekabet Yasağı . 163

Sözleşmenin Sona Ermesinin Mali/Ekonomik Sonuçları. 170

Tazminat 170

Sözleşmenin Kendiliğinden Sonra Erdiği Durumlarda

Tazminat 174

Sözleşmenin Fesih Yoluyla Sona Erdiği Durumlarda

Tazminat 174

(1) Sözleşmenin Haklı Nedenle Fesih Durumları 175

(2) Sözleşmenin Haksız Nedenle Fesih Durumları 175

Futbolcunun Ölümü Halinde Tazminat 178

Tazminatın Kapsamı 179

(1) Müspet zarar  179

(2) Menfi zarar . 180

Tazminatın Hesaplanması . 180

Cezai Koşul (Şart) . 184

Dava Zamanaşımı . 188

 

10 İçindekiler

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

UYUŞMAZLIĞIN ULUSAL ÇÖZÜM MERCİ VE YOLLARI

 

UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM KURULU VE TFF TAHKIM KURULU 189

Uyuşmazlık Çözüm Kurulu 189

Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun Görevleri 189

Yargıtay’ın Kararları . 192

Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun Oluşumu. 201

Çekilme ve Red 203

Müzakere. 203

Karar Yeter Sayısı . 204

Karar 204

Kararların Kesinliği ve Uygulanması. 204

Kararların Tebliği 206

Futbol Tahkim Kurulu . 206

Genel Olarak 206

Tahkimin Tanımı ve Çeşitleri 209

Tahkimin Konusu . 211

Tahkim Kurulu’nun Konu Bakımından Görev Alanı ve Görev ile

İlgili İtiraz 213

Türkiye Futbol Tahkim Kurulu’nun Yapısı/Oluşumu 217

Tahkim Kurulu’na Başvurma Hakkına Sahip Kişiler/Taraflar 220

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu’nun Yer

Bakımından Yetkisi. 220

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu’nun Kişi

Bakımından Yetkisi. 220

Tahkim Kuruluna Başvuru Usulü Başvuru 222

Başvuru Süresi . 222

İlk İnceleme 222

Cevap . 223

Toplantı Yeter Sayısı 224

Müzakere. 224

Karar Yeter Sayısı . 224

Karar 225

Kararların Kesinliği . 225

Yargı Kararları  229

Kararların Kapsamı. 237

Kararların Uygulanması ve Yayınlanması. 237

Tebligat 237

Uygulanacak Usul Kuralları 238

Uygulanacak Maddi Hukuk 238

Uygulamanın Durdurulması. 238

 

İçindekiler 11

Yargılama Giderleri ve Vekâlet Ücreti 238

Futbol Tahkim Kurulu Önüne Gelen Uyuşmazlıkta Tarafların

İspat Yükü. 239

İspat Yükü 239

Arabuluculuk. 240

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

UYUŞMAZLIĞIN ULUSLARARASI ÇÖZÜM MERCİ VE YOLLARI

FIFA FUTBOLCULARIN STATÜSÜ KOMİTESİ, FIFA UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM

KURULU VE SPOR TAHKİM MAHKEMESİ (CAS) . 241

Genel Olarak . 241

FIFA Bünyesinde Yer Alan Futbolcuların Statüsü Komitesi’nin

Yargılama Yetkisi. 243

FIFA Bünyesinde Yer Alan Uyuşmazlık Çözüm Merkezi’nin

(DRC=Dispute Resolution Chamber) Yargılama Yetkisi. 245

FIFA Bünyesindeki DRC’nin Görev Alanına Giren Uyuşmazlıklar 251

Uyuşmazlık İstihdamla Bağlantılı Olmalıdır . 251

Uyuşmazlık Uluslararası Nitelik Taşımalıdır. 252

Taraflar, Uyuşmazlığın Çözümü İçin Ulusal Çözüm

Kurullarına Başvurmayı Kararlaştırmamış Olmalıdır . 254

Tahkim Koşulu . 254

Eşit Temsil Koşulu ve Adil Yargılanma Hakkı . 255

Farklı Futbol Federasyonlarına Bağlı Kulüpler Arasında Transfer

Sırasında Futbolcunun Tescilinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklar

(Uluslararası Transfer Sertifikası ‘ITC’ Sorunu) . 265

Yetiştirme Tazminatı ve Dayanışma Mekanizması ile İlgili

Uyuşmazlıklar. 267

DRC’nin Uyuşmazlığı Çözerken Uygulayacağı Hukuk . 268

DRC’nin Kararları ve Bu Kararların Yerine Getirilmesi 269

Spor Tahkim Mahkemesi’nin (CAS=Court Of Arbitration For Sport)

Yargı Yetkisi. 270

CAS’ın Görevi . 271

CAS’ın Oluşumu/Teşekkülü 272

CAS’ın Yargı Yetkisi. 273

CAS’ın İlk Derece Tahkim Yetkisi . 275

CAS’ın Temyiz Yetkisi. 276

(1) Temyiz Yetkisinin Tanınmış Olması. 277

(a) CAS’ın Temyiz Yetkisinin Federasyon, Kulüp ve

Sportif Yapıların Tüzük ve Talimatlarında

Düzenlenmiş Olması  278

(b) CAS’a Temyiz Başvurusunun Atıf Yoluyla

Tanınması. 282

 

12 İçindekiler

 

(c) Tarafların CAS’ın Temyiz Yetkisini Açıkça

Kararlaştırmaları/Tahkim Anlaşması . 283

(2) İç Hukuk Yollarının Tüketilmiş Olması  287

(3) Uyuşmazlık Futbol İle İlgili (Spor İstihdamı İle İlgili) Bir

Karardan Kaynaklanmalı. 291

(4) CAS’a Temyiz Başvurusunda Yabancılık Unsuru Sorunu  293

CAS’ın Tahkim Yargılamasında Uygulayacağı Hukuk 297

İlk derece Tahkimde CAS’ın Uygulayacağı Hukuk 297

Temyiz Tahkiminde CAS’ın Uygulayacağı Hukuk. 297

CAS Tahkim Yargılamasında Hakemler 304

CAS’ın İlk Derece Tahkim Yargılamasında . 304

(1) Hakemlerin Seçimi 304

(2) Hakem Sayısı  305

(3) Hakemlerin Tarafsızlığı . 306

(4) Hakemlerin Nitelikleri  306

(5) Hakemlerin Tarafsızlığı Nedeniyle İtiraz Hakkı . 306

(6) Hakem Kararı 307

CAS’ın Temyiz Tahkim Yargılamasında 307

(1) Hakem Sayısı  307

(2) Hakem Kararı 308

CAS Tahkim Yargılamasında Gizlilik . 309

CAS Tahkim Yargılamasında Duruşma . 309

CAS’ın İlk Derece Tahkim Yargılamasında Duruşma 309

CAS’ın Temyiz Tahkim Yargılamasında Duruşma 310

CAS Tahkim Yargılamasında Deliller ve Delillerin Ortaya

Konulması  311

CAS’ın İlk Derece Tahkim Yargılamasında . 311

CAS’ın Temyiz Tahkim Yargılamasında 312

CAS Tahkim Yargılamasında Süreler 312

CAS’ın İlk Derece Tahkim Yargılamasında . 312

CAS’ın Temyiz Tahkim Yargılamasında 313

CAS Kararlarının Uygulanması 313

Türk Hukuku Bakımından CAS Kararlarının Tanınması ve

Tenfizi 314

CAS’ın Temyiz Kararlarına Karşı İsviçre Federal Mahkemesine

Temyiz Başvuru Hakkı  315

CAS Temyiz Yargılamasında Taraflar 315

KAYNAKÇA 317

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
383,15   
383,15   
2
191,58   
383,15   
3
127,72   
383,15   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
383,15   
383,15   
2
191,58   
383,15   
3
127,72   
383,15   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
383,15   
383,15   
2
191,58   
383,15   
3
127,72   
383,15   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
383,15   
383,15   
2
191,58   
383,15   
3
127,72   
383,15   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
383,15   
383,15   
2
191,58   
383,15   
3
127,72   
383,15   
Kapat