Uygulamada Konkordato Orhan Eroğlu

Uygulamada Konkordato


Basım Tarihi
2020-07
Sayfa Sayısı
344
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750260360
Boyut
16x24
Baskı
359,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 59 puan kazanacaksınız)
   59

Konu Başlıkları
- İflas Dışı Adi Konkordato
- Konkordato Komiseri
- Geçici Mühlet
- Kesin Mühlet
- Alacaklılar Toplantısı
- İflas İçi Konkordato
- Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordato
- Konkordatonun Tasdiki
Konkordatonun Feshi

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
3. Baskıya Önsöz 5
2. Baskıya Önsöz 7
1. Baskıya Önsöz 9
Kısaltmalar 17
Giriş 19
I. Bölüm
KONKORDATONUN TANIMI, TÜRLERİ,
İFLÂS DIŞI ADİ KONKORDATO VE GEÇİCİ MÜHLET
§ 1. KONKORDATONUN TANIMI VE TÜRLERİ 25
A. Konkordatonun Tanımı 25
B. Karşılaştırmalı Hukukta Konkordato ve Borçların Yeniden Yapılandırılması 29
1. İsviçre Hukukunda Konkordato 29
2. Amerika Birleşik Devletleri’nde Uygulanan Borçların Yeniden Yapılandırılması (Reorganization) ve Genel Olarak Chapter 11 31
C. Konkordatonun Türleri 35
1. Yapılış Tarzına Göre Konkordatonun Türleri 36
a. Yüzde (Tenzilat) Konkordatosu 36
b. Vade Konkordatosu 37
c. Karma Konkordato 38
2. Yapılış Zamanına Göre Konkordatonun Türleri 38
a. İflâs Dışı Adi Konkordato 38
b. İflâs İçi Konkordato 39
3. Yapılış Amacına Göre Konkordatonun Türleri 40
a. Borçların Tasfiyesi Amacıyla Konkordato 40
b. Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordato 40
§ 2. İFLÂS DIŞI ADİ KONKORDATO VE GEÇİCİ MÜHLET 41
A. Geçici Mühlet 42
1. Geçici Mühlete Başvuracak Kişiler 42
a. Geçici Mühlete Borçlunun Başvurması 42
b. Geçici Mühlete Alacaklının Başvurması 46
aa. İflâsa Tâbi Kişiler 46
bb. Alacaklının Talebi ile Geçici Mühlet Talebine İlişkin İşlemlerin Başlatılması 52
2. Geçici Mühlet Talebinde Görevli ve Yetkili Mahkeme 53
3. Geçici Mühlet Talebinin İçeriği ve Geçici Mühlet Talebine Eklenmesi Gereken Belgeler 56
a. Geçici Mühlet Talebinin İçeriği 56
b. Geçici Mühlet Talebine Eklenmesi Gereken Belgeler 61
aa. Konkordato Ön Projesi 61
bb. Borçlunun Mal Varlığını Gösteren Belgeler 66
cc. Konkordato Ön Projesinde Yer Alan Teklife Göre Alacaklıların Eline Geçmesi Öngörülen Miktar ile Borçlunun Muhtemel İflâsı Hâlinde Alacaklıların Ellerine Geçebilecek Miktarı Gösteren Karşılaştırmalı Tablo 70
dd. Alacaklıları, Alacak Miktarlarını ve Alacaklıların İmtiyaz Durumlarını Gösteren Liste 72
ee. Bağımsız Denetim Kuruluşları Tarafından Hazırlanacak Rapor 74
ff. Yargılama Giderleri ve Harçlar 81
4. Alacaklılardan Biri Tarafından Borçlu İçin Konkordato Talep Edilmesi 84
5. Konkordato Geçici Mühlet Talebinin Vekil Vasıtası ile Yapılması Hâlinde Vekâletnamede Özel Yetkinin Bulunmasının Gerekip Gerekmediği Hususu 86
B. Geçici Konkordato Komiseri ve Geçici Mühlet Kararı 87
1. Geçici Konkordato Komiseri 87
2. Geçici Mühlet Kararı ve Mahkeme Tarafından Alınabilecek Tedbirler 94
a. Geçici Mühlet Kararının İçeriği ve Mahkeme Tarafından Alınacak Tedbirler 94
b. Geçici Mühlet Kararı Verilmesi Üzerine Yapılması Gereken İşlemler 101
3. Geçici Mühlet Kararının İlânı ve Mahkeme Tarafından Gerekli Yerlere Bildirilmesi 107
4. Geçici Mühletin Uzatılması 113
II. Bölüm
KESİN MÜHLET VE KESİN MÜHLETİN SONUÇLARI
§ 3. KESİN MÜHLET 117
A. Kesin Mühlete İlişkin Yargılama ve Konkordato Komiserinin Tayini, Görevleri ve Sorumlulukları 117
B. Alacaklılar Kurulu 126
C. Kesin Mühlet Kararı 131
1. Genel Olarak Kesin Mühlet Kararı ve Hukuki Niteliği 131
2. Kesin Mühlet Talebinin Reddi Kararı Üzerine Tedbir Kararlarının Akıbeti 135
D. Kesin Mühletin Sonuçları 138
1. Kesin Mühletin Alacaklılar Bakımından Sonuçları 138
a. Borçlu Aleyhinde Başlatılmış veya Başlatılacak Takiplerin ve Mühlet Kararından Önce Konulmuş Olan Hacizlerin Akıbeti ve Sonuçları 138
b. Borçlu Aleyhinde Alınmış İhtiyati Haciz ve İhtiyati Tedbir Kararları Açısından Sonuçları 153
c. Faiz ve Takas Açısından Sonuçları 154
d. Müstakbel Alacaklar ile Konusu Para Olmayan Alacaklar ve Davalar Açısından Sonuçları 157
2. Kesin Mühletin Borçlu Bakımından Sonuçları 160
a. Genel Olarak 160
b. Mühletin Borçlunun Taraf Olduğu Sözleşmelere Etkisi 168
§ 4. KESİN MÜHLET AÇISINDAN ATANAN KOMİSERİN YETKİ VE SORUMLULUKLARI 173
A. Alacaklıların, Alacaklarını Bildirmeye Davet Edilmesi ve Bildirilen Alacaklar Konusunda Borçlunun Beyanının Alınması 173
B. Borçlunun Mallarının Defterinin Tutulması 187
C. Komiser Tarafından Alacaklılar Toplantısı Düzenlenmesi 191
D. Konkordatonun Tasdiki İçin Karar Nisabı ve Karar İçin Dosyanın Mahkemeye Sunulması 196
III. Bölüm
KONKORDATONUN TASDİKİ
§ 5. KONKORDATONUN TASDİKİNE İLİŞKİN YARGILAMA 205
§ 6. KONKORDATONUN TASDİKİNE İLİŞKİN MAHKEME KARARI 209
A. Konkordatonun Tasdikinin Kabulü Kararı 209
B. Konkordatonun Reddi Kararı 220
§ 7. TASDİK EDİLEN KONKORDATONUN SONUÇLARI 223
A. Tasdik Edilen Konkordatonun Alacaklılar Açısından Sonuçları 223
1. Genel Olarak Tasdik Edilen Konkordatonun Alacaklılar Açısından Sonuçları 223
2. Rehinli Alacaklılar ve Finansal Kiralama Sözleşmeleri Açısından Tasdik Edilen Konkordatonun Sonuçları 230
a. Rehinli Alacaklılar ve Finansal Kiralama Sözleşmelerinin Tasdik Kararından İtibaren Muhafaza ve Satış İşlemleri İle Malın Tesliminin Ertelenmesi 230
b. Rehinli Alacaklıların Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması 236
3. Yabancı Para Alacakları Açısından Tasdik Edilen Konkordatonun Alacaklılar Açısından Sonuçları 241
B. Tasdik Edilen Konkordatonun Borçlu Açısından Sonuçları 244
C. Konkordatonun Feshi 245
1. Konkordatonun Kısmi Feshi 245
2. Konkordatonun Tamamen Feshi 252
D. Konkordatoda Harç, Vergi İstisnaları ve Teşvik Belgeleri 259
E. Konkordato Sürecinde Kanun Yoluna Başvuru Yolları ve Süreleri 262
F. Konkordato Mühleti Almadan Önce veya Sonra Çek Keşide Etmiş Olan Borçlu Hakkındaki Ceza Davasının Akıbeti 266
G. İcra ve İflâs Kanunu’nda Konkordatoya İlişkin Düzenlenmiş Suç ve Cezalar 271
1. İcra Mahkemelerindeki Ceza Yargılamalarına İlişkin Uygulama 271
2. Konkordatoya İlişkin ve Konkordatoyla İlişkilendirilebilen İcra ve İflâs Suçları 273
IV. Bölüm
MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO VE
İFLÂS İÇİ KONKORDATO
§ 8. MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO 277
A. Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordatonun Kapsamı ve Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordatoda Uygulanacak Usul 279
B. Borçlunun Mal Varlığının Tasfiye Edilmesi 284
1. Tasfiye Organları 284
a. Tasfiye Memurları 285
b. Alacaklılar Kurulu 290
2. Konkordato Masasının Teşkili ve Tasfiyeye Katılacak Olan Alacaklıların Belirlenmesi 291
3. Paraya Çevirme 294
4. Paraların Paylaştırılması 298
5. Tasfiyenin Sona Ermesi 300
§ 9. İFLÂS İÇİ KONKORDATO 302
Sonuç 313
Kaynakça 331
Kavramlar Dizini 343

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
59,00   
59,00   
2
29,50   
59,00   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
59,00   
59,00   
2
29,50   
59,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
59,00   
59,00   
2
29,50   
59,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
59,00   
59,00   
2
29,50   
59,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
59,00   
59,00   
2
29,50   
59,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
59,00   
59,00   
2
   
   
Kapat