%3
Trafik Ceza Hukuku Serkan Meraklı

Trafik Ceza Hukuku


Basım Tarihi
2024-02
Sayfa Sayısı
360
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750290787
Boyut
16x24
Baskı
4297,00 TL 288,09 TL
(Bu ürünü aldığınızda 288 puan kazanacaksınız)
   288

Doç. Dr. Serkan MERAKLI

Doç. Dr. Koray DOĞAN

 

İÇİNDEKİLER
 
Dördüncü Basıya Önsöz 
 
7
Üçüncü Basıya Önsöz 
 
9
İkinci Basıya Önsöz 
 
11
Önsöz 
 
13
Kısaltmalar 
 
25
Birinci Bölüm
 
 
GENEL KISIM
 
 
§ I. BİR SOSYOLOJİK OLGU OLARAK TRAFİK 
 
27
§ II. CEZA HUKUKUNUN KARAYOLLARI TRAFİĞİNDEKİ ROLÜ 
 
28
§ III. KRİMİNOLOJİK YÖNDEN TRAFİK SUÇLULUĞU 
 
29
I. Genel Olarak Suçluluğu Açıklayan Teoriler 
 
29
II. Karayolu Trafiğinde İşlenen Suçların Nedenleri 
 
32
A. Kasten İşlenen Suçlar 
 
32
B. Taksirle İşlenen Suçlar ve Kabahatler 
 
33
C. Trafik Güvenliği Sistemi 
 
36
§ IV. TRAFİK CEZA HUKUKUNDA KULLANILAN KAVRAMLAR 
 
37
I. Karayoluna İlişkin Olanlar 
 
37
II. Araçlara İlişkin Olanlar 
 
40
III. Trafiğe Katılan Kişilere İlişkin Olanlar 
 
42
IV. Karayolu Çevresine İlişkin Olanlar 
 
43
V. Karayolundaki Eylemlere İlişkin Olanlar 
 
44
VI. Taşımaya İlişkin Olanlar 
 
44
VII. Trafik İşaretlerine İlişkin Olanlar 
 
45
VIII. Belgelere İlişkin Olanlar 
 
45
§ V. TRAFİK CEZA HUKUKU KAYNAKLARI 
 
46
I. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu (KTK) 
 
46
II. Karayolları Trafik Yönetmeliği 
 
46
III. Türk Ceza Kanunu 
 
47
IV. Kabahatler Kanunu 
 
48
İkinci Bölüm
 
 
CEZA ÖZEL HUKUKU TRAFİKTE İŞLENEN SUÇLAR
 
 
§ I. KORUNAN HUKUKİ DEĞERE ETKİSİNE GÖRE SUÇLAR 
 
49
I. Tehlike Suçu 
 
49
A. Soyut Tehlike Suçu 
 
49
B. Somut Tehlike Suçu 
 
51
II. Zarar Suçu 
 
52
III. Karma Nitelikli Tehlike Suçları 
 
53
§ II. TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE SOKMA SUÇU (m.179) 
 
54
I. Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçuna İlişkin Kanuni Düzenleme 
 
54
II. Maddede Yer Alan Suçların Unsurları 
 
54
A. Ulaşımı Düzenleyen İşaretlere ve Teknik İşletim Sistemine Müdahale 
 
54
1. Suçla Korunan Hukuki Değer 
 
54
2. Tipe Uygunluk Unsuru 
 
55
a. Maddi Unsurlar 
 
55
aa. Fail ve Mağdur 
 
55
bb. Suçun Konusu 
 
55
cc. Eylem 
 
56
aaa. Hareket 
 
56
bbb. Netice 
 
58
ccc. Nedensellik Bağlantısı ve Objektif İsnadiyet 
 
58
b. Manevi Unsur 
 
58
3. Hukuka Aykırılık Unsuru 
 
59
4. Suçun Özel Görünüş Şekilleri 
 
59
a. Teşebbüs 
 
59
b. İştirak 
 
59
c. İçtima 
 
59
5. Yaptırım ve Muhakeme 
 
60
B. Ulaşım Araçlarını Tehlikeli Olabilecek Şekilde Sevk Etme 
 
60
1. Suçla Korunan Hukuki Değer 
 
60
2. Tipe Uygunluk Unsuru 
 
60
a. Maddi Unsurlar 
 
60
aa. Fail ve Mağdur 
 
60
bb. Suçun Konusu 
 
61
cc. Eylem 
 
62
aaa. Hareket 
 
62
bbb. Netice 
 
64
b. Manevi Unsur 
 
64
3. Hukuka Aykırılık 
 
65
4. Suçun Özel Görünüş Şekilleri 
 
65
a. Teşebbüs 
 
65
b. İştirak 
 
65
c. İçtima 
 
66
5. Yaptırım ve Muhakeme 
 
66
C. Alkol ve Uyuşturucu Madde Etkisi Altında Araç Sevk Etme Suçu 
 
66
1. Suçla Korunan Hukuki Değer 
 
66
2. Tipe Uygunluk Unsuru 
 
66
a. Maddi Unsurlar 
 
66
aa. Fail ve Mağdur 
 
66
bb. Suçun Konusu 
 
67
cc. Eylem 
 
67
aaa. Hareket 
 
67
bbb. Netice 
 
69
b. Manevi Unsur 
 
70
3. Hukuka Aykırılık Unsuru 
 
70
4. Suçun Özel Görünüş Şekilleri 
 
70
a. Teşebbüs 
 
70
b. İştirak 
 
70
c. İçtima 
 
70
5. Yaptırım ve Muhakeme 
 
77
§ III. TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TAKSİRLE TEHLİKEYE SOKMA SUÇU (TCK m.180) 
 
77
I. Genel Olarak 
 
77
II. Suçun Unsurları 
 
78
A. Fail ve Mağdur 
 
78
B. Tipe Uygunluk Unsuru 
 
78
1. Maddi Unsurlar 
 
78
a. Taksirli Suçta Hareket: Objektif Özen Yükümlülüğünün İhlali 
 
78
b. Tehlike Neticesi 
 
80
2. Manevi Unsur: Neticenin Sübjektif Olarak Öngörülebilir Olması 
 
80
3. Suçun Özel Görünüş Şekilleri 
 
81
a. Teşebbüs 
 
81
b. İştirak 
 
81
c. İçtima 
 
81
§ IV. KASTEN ÖLDÜRME VE YARALAMA SUÇLARI 
 
81
§ V. TAKSİRLE ÖLDÜRME SUÇU (TCK m.85) 
 
83
I. Suçla Korunan Hukukî Değer 
 
83
II. Tipe Uygunluk Unsuru 
 
83
A. Maddî Unsur 
 
83
1. Fail 
 
83
2. Mağdur 
 
84
3. Suçun Konusu 
 
84
4. Eylem (Hareket– Netice– Nedensellik Bağlantısı) 
 
84
a. Taksirli Suçlarda Hareket: Objektif Özen Yükümlülüğü İhlali 
 
84
aa. Genel Olarak 
 
84
bb. Objektif Özen Yükümlülüğünü Sınırlandıran Bir Unsur Olarak Güven İlkesi 
 
86
b. Netice 
 
89
c. Nedensellik Bağlantısı– Objektif İsnadiyet 
 
89
aa. Nedensellik Bağlantısı 
 
89
aaa. Genel Olarak 
 
89
bbb. Şart Teorisi (Şartların Eşitliği Teorisi) 
 
90
ccc. Uygun Sebep Teorisi 
 
91
ddd. Değerlendirme 
 
93
bb. Objektif İsnadiyet Teorisi 
 
93
aaa. Genel Olarak 
 
93
bbb. Objektif İsnadiyet Kriterleri 
 
95
aaaa. Genel Olarak 
 
95
bbbb. Riskin Hukuken Önemli Derecede Yükseltilmiş Olması 
 
95
cccc. Neticenin Normun Koruma Alanı Dışında Gerçekleşmiş Olması 
 
97
dddd. Yükümlülüğe Aykırılık İlişkisinde Eksiklik Bulunmaması 
 
97
eeee. Neticeye Failin Hükmedebilir Olması (Hükmedebilirlik) 
 
98
aaaaa. Atipik Nedensel Gelişmenin Söz Konusu Olması 
 
99
bbbbb. Mağdur veya Üçüncü Kişinin Neticeye Neden Olması 
 
100
aaaaaa. Genel Olarak 
 
100
bbbbbb. Mağdurun veya Mağdurdaki Hastalıkların Neticeye Neden Olması 
 
101
cccccc. Üçüncü Kişinin Hareketinin Neticeye Neden Olması 
 
105
dddddd. Değerlendirme 
 
107
B. Manevî Unsur 
 
112
1. Manevî Unsur İçerisinde Taksir 
 
112
2. Basit Taksir– Bilinçli Taksir Ayrımı 
 
114
3. Örnek Olaylar Üzerinden Taksirin Tespiti 
 
115
a. Hızlı Araç Kullanımı ve Hız Yarışına İlişkin Örnekler 
 
115
aa. Alman Federal Yüksek Mahkemesi’nin “Berlin’deki Hız Yarışı” Kararı 
 
115
aaa. Alman Federal Yüksek Mahkemesi’nin Bu Olayla İlgili Verdiği İlk Karar (1 Mart 2018) 
 
115
bbb. Alman Federal Yüksek Mahkemesi’nin Bu Olayla İlgili Verdiği İkinci Karar (18 Haziran 2020) 
 
117
bb. İsviçre Federal Yüksek Mahkemesi’nin “Gelfingen’deki Hız Yarışı” Kararı 
 
119
cc. Yargıtay’ın Hız Yarışı Kararı 
 
121
b. Alkollü Araç Kullanımına İlişkin Örnekler 
 
124
c. Hızlı Alkollü ve Sürücü Belgesi Olmaksızın Araç Kullanımına İlişkin Örnekler 
 
127
d. Hızlı, Alkollü ve Makas Atma Olarak Tabir Edilen Şekilde Araç Kullanma Örneği 
 
128
e. Karayolundaki Kontrol Yükümlülüğünü İhlal Eden Personele İlişkin Örnekler 
 
132
f. Yayaların Gerçekleştirdiği Eylemlere İlişkin Örnekler 
 
133
g. Hatalı Sollama Fiiline İlişkin Örnekler 
 
136
h. Geri Manevra ile İlgili Örnekler 
 
138
ı. Hızlı Araç Kullanma Örnekleri 
 
140
i. Diğer Özen Yükümlülüğü İhlallerine İlişkin Örnekler 
 
140
V. Hukuka Aykırılık Unsuru 
 
142
A. Genel Olarak 
 
142
B. İlgilinin Rızası ve Mağdurun Kendisini Tehlikeye Soktuğu Haller 
 
143
VI. Kusurluluk 
 
144
A. Genel Olarak 
 
144
B. Kusur Yeteneği ve Sebebinde Serbest Hareket Kuramı (ALIC) 
 
145
C. Mazeret Sebepleri 
 
146
D. Geçici Nedenler 
 
147
VII. Cezayı Kaldıran Şahsî Sebep (TCK m.22/6) 
 
148
A. Hukuki Niteliğinin Tespiti Sorunu 
 
148
B. Fail ile Mağdur Arasında Ailevî Bir Bağın Bulunmadığı Durumlar 
 
150
C. Uygulamada Ortaya Çıkan Sorunlar 
 
150
VIII. Suçun Özel Görünüş Şekilleri 
 
153
A. Teşebbüs 
 
153
B. İştirak 
 
153
C. İçtima 
 
154
IX. Yaptırım 
 
155
A. Genel Olarak 
 
155
B. Trafikte İşlenen Suçlarda Cezanın Belirlenmesi Sorunu 
 
156
C. Uygulanacak Güvenlik Tedbiri 
 
163
§ VI. TAKSİRLE YARALAMA SUÇU (TCK m.89) 
 
164
I. Suçla Korunan Hukukî Değer 
 
164
II. Tipe Uygunluk Unsuru 
 
164
A. Maddî Unsur 
 
164
1. Fail– Mağdur 
 
164
2. Suçun Konusu 
 
164
3. Eylem (Hareket– Netice– Nedensellik Bağlantısı) 
 
165
a. Taksirli Suçlarda Hareket: Objektif Özen Yükümlülüğü İhlali 
 
165
b. Netice 
 
167
c. Nedensellik Bağlantısı– Objektif İsnadiyet 
 
168
d. Nitelikli Haller 
 
168
aa. Genel Olarak 
 
168
bb. TCK m.89/2’deki Nitelikli Haller 
 
169
cc. TCK m.89/3’teki Nitelikli Haller 
 
171
dd. TCK m.89/4’teki Nitelikli Hal 
 
172
B. Manevî Unsur 
 
173
III. Hukuka Aykırılık Unsuru 
 
177
IV. Kusurluluk 
 
178
V. Cezayı Kaldıran Şahsî Sebep (TCK m.22/6) 
 
178
VI. İçtima 
 
178
VII. Yaptırım 
 
179
A. Uygulanacak Ceza ve Güvenlik Tedbiri 
 
179
B. Cezanın Belirlenmesi 
 
181
1. Genel Olarak 
 
181
2. Nitelikli Haller Bakımından 
 
182
§ VII. İHMAL SURETİYLE KASTEN ÖLDÜRME SUÇU (TCK m.83) 
 
183
I. Suçla Korunan Hukukî Değer 
 
183
II. Tipe Uygunluk Unsuru 
 
183
A. Maddî Unsur 
 
183
1. Fail – Mağdur 
 
183
2. Eylem (Hareket – Netice – Nedensellik Bağlantısı) 
 
184
a. Hareket: Kişinin Yükümlü Olduğu İcraî Davranışı Yerine Getirmemiş Olması 
 
184
b. Netice 
 
188
c. Nedensellik Bağlantısı– Objektif İsnadiyet 
 
188
B. Manevî Unsur 
 
188
1. İhmalî Hareketin Ölüm Neticesine Yönelik Kasten Gerçekleştirilmiş Olması Gerekir 
 
188
2. Failin Gerçekleştirmekle Yükümlü Olduğu Yardım Mağdurun Ölümüne Engel Olmaya Elverişli Olmalıdır 
 
190
III. Hukuka Aykırılık Unsuru 
 
192
IV. Kusurluluk 
 
194
V. Suçun Özel Görünüş Şekilleri 
 
194
A. Teşebbüs 
 
194
B. İştirak 
 
196
C. İçtima 
 
196
§ VIII. YARDIM VEYA BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ İHLAL SUÇU (TCK m.98) 
 
197
§ IX. RESMİ BELGENİN DÜZENLENMESİNDE YALAN BEYAN SUÇU (TCK m.206) 
 
200
§ X. BAŞKASINA AİT KİMLİK VEYA KİMLİK BİLGİLERİNİN KULLANILMASI SUÇU (TCK m.268) 
 
204
§ XI. GÖREVİ YAPTIRMAMAK İÇİN DİRENME SUÇU (TCK m.265) 
 
206
A. Genel Olarak 
 
206
B. Suçla Korunan Hukuki Değer 
 
207
C. Suçun Unsurları 
 
207
1. Tipiklik 
 
207
a. Objektif (Maddi) Unsur 
 
207
aa. Fail– Mağdur 
 
207
bb. Eylem 
 
208
aaa. Cebir Kullanmak veya Tehdit Etmek 
 
208
bbb. Görevin Yapılmasını Engellemek 
 
210
cc. Nitelikli Haller 
 
211
b. Sübjektif (Manevi) Unsur 
 
211
2. Hukuka Aykırılık 
 
212
3. Kusurluluk 
 
212
D. Suçun Özel Görünüş Şekilleri 
 
212
1. Teşebbüs 
 
212
2. İçtima 
 
213
3. İştirak 
 
214
E. Muhakemesi 
 
214
§ XII. İZİNSİZ PARK ÜCRETİ ALMA VEYA TALEP ETME SUÇU (KTK m.79/2) 
 
214
I. Suçla Korunan Hukukî Değer 
 
214
II. Tipe Uygunluk Unsuru 
 
215
A. Maddî Unsur 
 
215
1. Fail–Mağdur 
 
215
2. Eylem (Hareket– Netice– Nedensellik Bağlantısı) 
 
215
a. Genel Olarak 
 
215
c. Yetkili İdare Tarafından Verilen İzin Olmadan Park Ücreti Almak 
 
217
aa. Yetkili İdare Tarafından Verilen İzin 
 
217
bb. Park Ücretinin Alınması 
 
218
cc. Park Ücretinin Mağdur Tarafından Herhangi Bir Zorlama Olmadan Gönüllü Olarak Verilmiş Olmasının Önemsizliği 
 
219
d. Yetkili İdare Tarafından Verilen İzin Olmadan Park Ücreti Almaya Teşebbüs Etmek 
 
219
B. Manevî Unsur 
 
220
III. Hukuka Aykırılık Unsuru 
 
220
IV. Kusurluluk 
 
221
V. Suçun Özel Görünüş Şekilleri 
 
222
A. Teşebbüs 
 
222
B. İştirak 
 
222
C. İçtima 
 
223
VI. Yaptırım 
 
224
Üçüncü Bölüm
 
 
KABAHATLER HUKUKU VE İDARİ CEZALAR
 
 
§ I. GİRİŞ 
 
227
§ II. İDARİ PARA CEZASI 
 
227
I. İdari Para Cezası ve Adli Para Cezası Ayrımı 
 
227
II. Kusur ve Cezaların Şahsiliği Prensiplerinin İdari Para Cezası Sorumluluğuna Etkisi 
 
230
III. Kabahatlerde Manevî Unsur 
 
233
IV. Kabahatlerde Kusuru Etkileyen Haller 
 
236
V. İdari Para Cezalarının Ödenmesi 
 
237
VI. İdari Para Cezalarında Zamanaşımı 
 
238
VII. Şirket Araçlarına Trafik Cezası Uygulanması 
 
238
VIII. Trafik Cezası Uygulanmasında “Kişiye Özgü” Uygulamalar 
 
239
IX. Fahri Trafik Müfettişlerinin Uyguladıkları İdari Para Cezaları 
 
240
§ III. SÜRÜCÜ BELGESİNİN GERİ ALINMASI 
 
243
§ IV. TRAFİKTE İŞLENEN KABAHATLERDEN BAZILARI 
 
247
I. Alkollü ve Uyuşturucu Madde Etkisinde Araç Kullanma 
 
247
II. Trafik Kazalarına Karışanlar ile İlgili Kabahatler 
 
250
III. Sürücü Belgesi Olmaksızın Araç Kullanımı 
 
251
IV. Hız Sınırının Aşılması 
 
252
V. Elektrikli Skuter (E–Scooter) Kullanımından Kaynaklanan Kabahatler 
 
256
A. KTK’da Düzenlenen Elektrikli Skuter (E–Scooter) Kullanımı Şartları 
 
256
B. Kurallara Aykırı Şekilde Elektrikli Skuter (E–Scooter) Kullanımında Uygulanabilecek Yaptırımlar 
 
258
VI. Motorlu Bisiklet (Moped) Kullanımından Kaynaklanan Kabahatler 
 
259
A. KTK ve KTY’de Düzenlenen Motorlu Bisiklet (Moped) Kullanımı Şartları 
 
259
B. Kurallara Aykırı Şekilde Motorlu Bisiklet (Moped) Kullanımında Uygulanabilecek Yaptırımlar 
 
259
§ V. TESCİL PLAKASINA GÖRE TUTANAK DÜZENLENMESİ (KTK m.116) 
 
260
§ VI. CEZA PUANI UYGULAMASI 
 
263
§ VII. TRAFİKTE İŞLENEN KABAHATLERDE İÇTİMA 
 
263
§ VIII. İDARİ YAPTIRIM KARARLARINA KARŞI BAŞVURULACAK KANUNYOLLARI 
 
264
I. Adli Yargı Kolunda Başvurulacak Kanunyolları 
 
264
A. Sulh Ceza Hakimliğine Başvuru (Kabahatler Kanunu m.27) 
 
264
1. Genel Olarak 
 
264
2. Başvurunun İncelenmesi 
 
265
3. Başvuru Üzerine Verilecek Kararlar 
 
267
B. İtiraz (Kabahatler Kanunu m.29) 
 
268
II. İdarî Yargı Kolunda Başvurulacak Kanunyolu 
 
269
III. Adlî Yargı ile İdarî Yargı Arasında Ortaya Çıkan Görev Uyuşmazlığı 
 
270
IV. Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru Yolu 
 
271
Dördüncü Bölüm
 
 
TRAFİKTE İŞLENEN SUÇLARA İLİŞKİN CEZA MUHAKEMESİ
 
 
§ I. SORUŞTURMA EVRESİ 
 
275
I. Delillerin Toplanması 
 
275
A. Olay Yeri İnceleme 
 
275
B. Alkol ve Uyuşturucu Maddenin Tespiti 
 
277
C. Trafikte Önleme Araması 
 
283
D. Tüm Delillerin Eksiksiz Toplanması 
 
286
II. Deliller 
 
288
A. Görüntü Kaydeden Cihazlardan Elde Edilen Kayıtlar 
 
288
1. Hakim Tarafından Görüntülerin İncelenmesi 
 
288
2. Kayıtların Hukuki Dayanağı Sorunu 
 
289
3. Görüntülerin Delil Değeri 
 
291
B. Trafik Kaza Tespit Tutanağı 
 
295
1. Düzenlenmesi 
 
295
2. Delil Değeri 
 
297
3. İtiraz 
 
298
III. Trafik Bilirkişiliği 
 
299
IV. Trafik Suçlarında Tutuklama Tedbiri 
 
303
V. Seri Muhakeme Usulü 
 
304
A. Genel Olarak 
 
304
B. Bilgilendirme ve Teklif aşaması: 
 
305
C. Yaptırımın Belirlenmesi 
 
306
D. Yaptırımın Bireyselleştirilmesi 
 
306
E. Hüküm Aşaması 
 
306
F. Kanun Yolu: İtiraz 
 
308
§ II. KOVUŞTURMA EVRESİ 
 
308
I. Yetkili Mahkemenin Belirlenmesi 
 
308
II. İspat Sorunu 
 
309
A. Kuşkudan Sanık Yararlanır İlkesi 
 
309
B. Nedensellik Bağlantısının İspatı 
 
311
III. Ceza Mahkemesinin Hükmünün Özel Hukuk Yargılamasına Etkisi 
 
312
IV. Elkoyma ve Müsadere 
 
313
A. Elkoyma 
 
313
B. Göçmen Kaçakçılığı Suçunda Kullanılan Taşıtlar 
 
314
C. Müsadere 
 
316
D. Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda Yer Alan Suçlarda Kullanılan Taşıtların Müsaderesi 
 
320
Beşinci Bölüm
 
 
TRAFİK CEZA HUKUKUNUN GELECEĞİ: SÜRÜCÜSÜZ ARAÇLAR
 
 
§ I. KAVRAM 
 
323
§ II. SÜRÜCÜSÜZ ARAÇLAR VE CEZAİ SORUMLULUK 
 
326
I. Genel Olarak 
 
326
II. Aracın (Robotun) Kendisinin Cezai Sorumluluğu 
 
327
A. Cezai Sorumluluğun Genel Gereklilikleri 
 
327
B. Kast ve Taksirin Alternatifleri 
 
330
III. Aracın Sahibinin veya İşleticisinin Cezai Sorumluluğu 
 
331
IV. Üretici Firmanın, Sahibinin veya Çalışanlarının Cezai Sorumluluğu 
 
335
§ III. DEĞERLENDİRME 
 
337
Trafik Kaza Tespit Tutanağı 
 
341
Kaynakça 
 
343
Kavram Dizini 
 
357
Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
288,09   
288,09   
2
144,05   
288,09   
3
96,03   
288,09   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
288,09   
288,09   
2
144,05   
288,09   
3
96,03   
288,09   
Worldcard ( YKB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
288,09   
288,09   
2
144,05   
288,09   
3
96,03   
288,09   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
288,09   
288,09   
2
144,05   
288,09   
3
96,03   
288,09   
Kapat