%1
Taşınmazın, İpoteğin ve Ortaklığın Giderilmesi Satışlarında Uygulamala

Taşınmazın, İpoteğin ve Ortaklığın Giderilmesi Satışlarında Uygulamalar


Basım Tarihi
2023-04
Sayfa Sayısı
764
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
İstanbul
Stok Kodu
9786258128741
Boyut
16x24
Baskı
8730,00 TL 722,70 TL
(Bu ürünü aldığınızda 722 puan kazanacaksınız)
   722

Yavuz SÜPHANDAĞ

 

İÇİNDEKİLER

İCRA VE İFLÂS KANUNU

 Madde No Sayfa No

Rehin ve ipotekle temin edilmiş alacaklar  45 . 1

Hususi hükümler.  73 . 7

Taşınmazlar hakkında . 91 . 8

TAŞINMAZ HACZİNİN ŞÜMULÜ

Alacakları rehinle sağlanmış alacaklıların

mahfuz hakları

III. İdare ve işletme  92 . 10

Mahsullerin toplanması, borçlunun hakkı  93 . 14

İştirak halinde tasarruf edilen mallar  94 . 14

HACZE İŞTİRAK DERECELERİNİN TEŞKİLİ

Hacze iştirak derecelerinin teşkili. 100 . 22

Önce icrası lazım gelen merasime lüzum olmaksızın

iştirak  101 . 35

PARAYA ÇEVİRME

1-Satış talebi

Talep İçin Müddetler . 106 . 40

Talep hakkı . 107 . 57

Muvakkat haciz halinde  108 . 62

Satışın tatili . 109 . 62

Haczin kalkması . 110 . 62

Borçluya satış yetkisi verilmesi . 111/a . 70

Elektronik ortamda açık artırma suretiyle satış . 111/b . 75

Artırma hazırlık tedbirleri . 114 . 77

İhalenin yapılması  115 . 82

Paraya çevirmenin diğer tarzı. İştirak halinde mülkiyet

hisseleri . 121 . 84

İçindekiler

x

 Madde No Sayfa No

TAŞINMAZLARIN SATIŞI

Satış müddeti  123 . 87

Artırma şartları

Şartname . 124 . 109

Münderecatı 125 . 110

Artırma hazırlık tedbirleri . 126 . 115

Ayrıca tebliğler . 127 . 121

Mükellefiyetlerin listesi  128 . 148

Kıymet takdirine ilişkin şikâyet . 128/a . 167

İhale  129 . 178

İhale bedelinin ödenmesi  130 . 199

Ödeme müddeti içinde taşınmazın idaresi  131 . 207

Sonradan tesis edilen taşınmaz mükellefiyetleri veipotekli

ve mahcuz taşınmazların kiralanmasında hüküm . 132 . 208

İhalenin feshi ve farkının tahsili . 133 . 211

İhalenin neticesi ve feshi  134 . 211

Tescil için tapuya tebliğ ve zorla çıkarma  135 . 263

Taşınmazların satışına ilişkin hükümlerin gemilere

Uygulanması . 136 . 278

Aile yurtları  137 . 279

PARANIN PAYLAŞTIRILMASI

Paraların paylaştırılması zamanı, masraflar ve vekalet

ücreti . 138 . 280

İcra dairesinin tamamlama hacizleri . 139 . 288

SIRA CETVELİ

Sıra cetveli  140 . 289

Cetvel suretlerinin tebliği . 141 . 302

Cetvele itiraz.  142 . 304

Teminat karşılığı ödeme  142/a . 340

İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ

Takip talebi . 148 . 343

Adres gösterme zorunluluğu  148/a . 405

İcra emri . 149 . 411

İçindekiler

xi

 Madde No Sayfa No

İcranın geri bırakılması  149/a . 499

Ödeme emri . 149/b . 506

Ödeme emrine itiraz . 150 . 522

İtirazın incelenmesi usulü ve hükümleri  150/a . 535

Kiracılara haber verme  150/b . 542

Tapu idaresine haber verme . 150/c . 552

Satış hazırlıkları . 150/d . 558

III. Müşterek Hükümler

Paraya çevirme müddeti  150/e . 560

Muvakkat rehin açığı belgesi . 150/f . 574

Paraya çevirme usulü . 150/g . 577

Alacağın veya rehnin ilâmla tespit edilmiş olması  150/h . 578

Borçlu cari hesap veya kısa, orta, uzun vadeli kredi

şeklinde işleyen nakdi kredileri ve gayri nakdi kredileri

teminen alınan ipotekler . 150/ı . 583

Paylaştırma . 151 . 614

Rehin açığı belgesi . 152 . 620

İpotekli alacakta alacaklının gaip bulunması veya

borcu almaktan İmtina  153 . 629

Rehnin paraya çevrilmesine ilişkin hükümlerin

gemilere uygulanması  153/a . 655

Adi ve rehinli alacakların sırası . 206 . 661

PRATİK BİLGİLER

 ORTAKLIĞIN (PAYDAŞLIĞIN) GİDERİLMESİ (İZALE-İ

ŞUYU) TAŞINMAZ SATIŞI . 669

 İZALEİ ŞUYU SATIŞLARINDA SATIŞ HARÇ VE

MASRAFLARI SATIN ALANIN ÖDEMESİ GEREKEN

HARÇLAR . 674

 İFLAS VE KONKORDATONUN İPOTEĞE VE

TAŞINMAZA (TAKİP İLE SATIŞTA) ETKİSİ  688

 TAŞINMAZ SATIŞLARINDA İZLENECEK YOL  690

İçindekiler

xii

 Sayfa No

 TAŞINMAZIN SATIŞINDAN SONRA YAPILACAK

İŞLEMLER  693

 KESİNLEŞMEDEN İCRA EDİLEN VE EDİLEMEYEN

KARARLAR  695

 UYGULAMADA AÇIKLAMALI SIRA CETVELİ  700

 KATMA DEĞER VERGİSİ . 707

 REHNİN VE İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİNDE

TEMEL HUKUK KURALLARI  709

 Borçlu Lehine İpotek Veren Üçüncü Şahısların Sorumluluğu  709

 Takip Dayanağı Olan İpotek Belgesinde İstenebilecek Olan Faiz

Oranı  711

 İPOTEĞİN BEDELİNİ ÖDEME . 712

 İade Edilmemiş Çek Yaprağı ve Teminat Mektubu Bedellerinin

Depo Edilmesi  712

 MAL, HAK VEYA ALACAĞIN ULUSAL YARGI AĞI

BİLİŞİM SİSTEMİ ÜZERİNDEN SORGULANMASI

HAKKINDA YÖNETMELİK  714

 İCRA VE İFLÂS KANUNU UYARINCA ELEKTRONİK

ORTAMDA YAPILACAK SATIŞLARIN USULÜ

HAKKINDA YÖNETMELİK  719

 SATIŞ GİDERLERİ TARİFESİ  744

 İCRA VE İFLÂS KANUNU YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK . 746

 TAŞINMAZ TERİMLERİ  747

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
722,70   
722,70   
2
361,35   
722,70   
3
240,90   
722,70   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
722,70   
722,70   
2
361,35   
722,70   
3
240,90   
722,70   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
722,70   
722,70   
2
361,35   
722,70   
3
240,90   
722,70   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
722,70   
722,70   
2
361,35   
722,70   
3
240,90   
722,70   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
722,70   
722,70   
2
361,35   
722,70   
3
240,90   
722,70   
Kapat