%3
Taşınmaz Mal Haczi ve Satışı Ahmet Erol

6183 Sayılı AATUHK KapmasındaTaşınmaz Mal Haczi ve SatışıGerekçeli ve İçtihatlı


Basım Tarihi
2021-06
Sayfa Sayısı
576
Kapak Türü
Cilt
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786257595476
Boyut
16x24
Baskı
1635,00 TL 615,95 TL
(Bu ürünü aldığınızda 615 puan kazanacaksınız)
   615

Prof. Dr. Ahmet EROL

 

 


İÇİNDEKİLER
SUNU 7
İÇİNDEKİLER 9
I. BÖLÜM
6183 SAYILI AATUHK’NIN TEMEL HÜKÜMLERİ
⦁ YASANIN KAPSAMI 17
⦁ Yasa Maddesi 17
⦁ Madde Gerekçesi 17
⦁ Maddeye İlişkin Komisyon Raporu 18
⦁ Yasa Maddesinin Açıklaması 19
1.4. Yasa Maddesi ile İlgili İçtihat 23
⦁ AATUHK’DA KULLANILAN KAVRAMLAR 45
⦁ Yasa Maddesi 45
⦁ Madde Gerekçesi 47
⦁ Maddeye İlişkin Komisyon Raporu 47
⦁ Yasa Maddesinin Açıklaması 48
⦁ Kamu Alacağı (Amme Alacağı) 48
⦁ Kamu Borçlusu veya Borçlu 48
⦁ Gerçek Kişi 48
⦁ Tüzel Kişi 49
⦁ Vergi Yükümlüleri 50
⦁ Vergi Sorumluları 50
⦁ Kefil 51
⦁ Yabancı Kişi ve Kurumların Temsilcileri 52
⦁ Alacaklı Kamu İdaresi 53
⦁ Tahsil Dairesi 54
⦁ Mal 55
⦁ Para Cezaları 57
⦁ Kamu Para Cezaları 57
⦁ Tazminat Para Cezaları 58
⦁ İnzibati Para Cezaları 58
⦁ Kovuşturma (Takibat) Cezaları 58
⦁ Yasa Maddesi ile İlgili İçtihat 59

⦁ KAMU ALACAĞININ DOĞUMU 71
⦁ Yasa Maddesi (Ödeme Emri) 72
⦁ Madde Gerekçesi 74
⦁ Maddeye İlişkin Komisyon Raporu 74
⦁ Yasa Maddesinin Açıklaması 75
⦁ Bir Kamu Alacağının Bulunması 75
⦁ Kamu Alacağının Vadesinde Ödenmemiş Olması 76
⦁ Ödeme Emrinde Bulunması Gereken Nitelikli Bilgiler 78
⦁ Kamu Borcunun Aslı ve Ferilerinin Nitelik ve
Tutarları 80
⦁ Borcunun Aslı ve Ferilerinin Nereye Yatırılacağı 80
⦁ Borcunun 15 Gün İçinde Yatırılmaması veya Mal Bildiriminde Bulunulmaması Durumunda
Yapılacak İşlemlerin Belirtilmesi 81
⦁ Ödeme Emrinin Tebliği 81
⦁ Posta Yoluyla Tebliğ 84
⦁ Daire veya Komisyonda Yapılan Tebliğ 87
⦁ Memur Eliyle Tebliğ 88
⦁ Aracılı (Vasıtalı) Tebliğ. 88
⦁ İlan Yoluyla Tebliğ 89
⦁ Borçlunun Mal veya Hakkını Elinde Bulunduran Üçüncü
Kişilerin Bildirimi 93
⦁ Yasa Maddesi ile İlgili İçtihad Örnekleri 94
⦁ ÖDEME EMRİNE İTİRAZ 173
⦁ Yasa Maddesi 173
⦁ Madde Gerekçesi 174
⦁ Maddeye İlişkin Komisyon Raporu 175
⦁ Yasa Maddesinin Açıklaması 175
⦁ Ödeme Emrine İtiraz Etme Nedenleri 175
⦁ Borcun Tümüyle Ödendiği Savı 175
⦁ Borcun Kısmen Ödendiği Savı 177
⦁ Borcun Zamanaşımına Uğradığı Savı 177
⦁ Ödeme Emrine İtirazın Hukuki Sonuçları 177
⦁ Ödeme Emrinin Durdurulması 178
⦁ Kamu Borçlusunun Açtığı Davada Haksız
Bulunması 178
⦁ Kamu Borçlusunun Mal Bildirimin Bulunması 179

⦁ Ödeme Emrine Açılacak Davanın Şekil Koşulları 179
⦁ Dava Süresi ve Davanın Önceliği 179
⦁ Dava Bakacak Yargı Yeri 180
⦁ Yasa Maddesi ile İlgili İçtihad Örnekleri 181
⦁ MAL BİLDİRİMİ 245
⦁ Yasa Maddesi 245
⦁ Madde Gerekçesi 245
⦁ Maddeye İlişkin Komisyon Raporu 246
⦁ Yasa Maddesinin Açıklaması 246
⦁ Yasa Maddesi ile İlgili İçtihad Örnekleri 250
⦁ MAL BİLDİRİMİNDE BULUNMAYANLAR 251
⦁ Yasa Maddesi 251
⦁ Madde Gerekçesi 251
⦁ Maddeye İlişkin Komisyon Raporu 252
⦁ Yasa Maddesinin Açıklaması 252
⦁ Yasa Maddesi ile İlgili İçtihad Örnekleri 253
⦁ MAL EDİNME VE MAL ARTMALARI 254
⦁ Yasa Maddesi 254
⦁ Madde Gerekçesi 255
⦁ Maddeye İlişkin Komisyon Raporu 255
⦁ Yasa Maddesinin Açıklaması 255
⦁ Yasa Maddesi ile İlgili İçtihad Örnekleri 255
⦁ TEMİNATLI ALACAKLARDA TAKİP 256
⦁ Yasa Maddesi 256
⦁ Madde Gerekçesi 256
⦁ Maddeye İlişkin Komisyon Raporu 256
⦁ Yasa Maddesinin Açıklaması 257
⦁ Yasa Maddesi ile İlgili İçtihad Örnekleri 258
⦁ KEFİL VE YABANCI ŞAHIS VEYA KURUMLAR MÜMESSİLLERİNİ TAKİP 285
⦁ Yasa Maddesi 285
⦁ Madde Gerekçesi 285
⦁ Maddeye İlişkin Komisyon Raporu 285
⦁ Yasa Maddesinin Açıklaması 285
8.5. Yasa Maddesi ile İlgili İçtihad Örnekleri 286
⦁ HACİZ 296
⦁ Yasa Maddesi 296
⦁ Madde Gerekçesi 298

⦁ Maddeye İlişkin Komisyon Raporu 298
⦁ Yasa Maddesinin Açıklaması 298
⦁ Haciz İşleminde Özellikli Durumlar 299
⦁ Haciz Borçlunun Mal Bildiriminde Bildirdiği Mal,
Hak ve Alacaklarına Yönelik Olmalıdır 299
⦁ Haciz Borçlunun Mal Bildiriminde Bildirdiği Mal,
Hak ve Alacaklarla Sınırlı Değildir 300
⦁ Mülkiyeti Tartışmalı veya İhtiyati Hacze Konu
Malların Haczi En Sona Bırakılır 301
⦁ Haczedilen Mal, Hak ve Alacakların İşletme
Gelirleri ve Hasılatları 301
⦁ Haciz İşleminde Uyulması Gereken Şekli Hukuk 302
⦁ Haciz İşleminin Hukuki Sonuçları 305
⦁ Haciz İşlemine İtiraz 306
⦁ Yasa Maddesi ile İlgili İçtihad Örnekleri 309
II. BÖLÜM
6183 SAYILI AATUHK’NIN TAŞINMAZ MAL HACZİ VE SATIŞINA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ
⦁ GENEL AÇIKLMA 331
⦁ TAŞINMAZ MAL HACZİ 333
⦁ Yasa Maddesi 333
⦁ Madde Gerekçesi 334
⦁ Maddeye İlişkin Komisyon Raporu 334
⦁ Yasa Maddesinin Açıklaması 334
⦁ Genel Açıklama 334
⦁ Taşınmaz Haczinde Yöntem 339
⦁ Taşınmaz Haczinde Haciz Belgesi (Varakası) 339
⦁ Taşınmaz Haczinin Sonuçları 340
⦁ Alacaklı Kamu İdaresi Yönünden Sonuçlar 340
⦁ Kamu Borçlusu Yönünden Sonuçlar 341
⦁ Üçüncü Kişiler Yönünden Sonuçlar 341
⦁ Yasa Maddesi ile İlgili İçtihad Örnekleri 342
⦁ HACZİN REHİNLİ ALACAKLILARA BİLDİRİLMESİ 363
⦁ Yasa Maddesi 363
⦁ Madde Gerekçesi 363
⦁ Maddeye İlişkin Komisyon Raporu 363

⦁ Yasa Maddesinin Açıklanması 363
⦁ Yasa Maddesi ile İlgili İçtihad Örnekleri 364
⦁ SATIŞ VE SATIŞ KOMİSYONLARI 370
⦁ Yasa Maddesi 370
⦁ Madde Gerekçesi 371
⦁ Maddeye İlişkin Komisyon Raporu 371
⦁ Yasa Maddesinin Açıklaması 371
⦁ Yasa Maddesi ile İlgili İçtihad Örnekleri 376
⦁ TAŞINMAZ MALLARDA DEĞER BİÇME 379
⦁ Yasa Maddesi 379
⦁ Madde Gerekçesi 379
⦁ Maddeye İlişkin Komisyon Raporu 380
⦁ Yasa Maddesinin Açıklaması 380
⦁ Yasa Maddesi ile İlgili İçtihad Örnekleri 384
⦁ TAŞINMAZ MALLARIN SATIŞ ŞARTNAMESİ 387
⦁ Yasa Maddesi 387
⦁ Madde Gerekçesi 388
⦁ Maddeye İlişkin Komisyon Raporu 388
⦁ Yasa Maddesinin Açıklaması 388
⦁ Yasa Maddesi ile İlgili İçtihad Örnekleri 391
⦁ TAŞINMAZ MAL SATIŞINDA İLAN 393
⦁ Yasa Maddesi 393
⦁ Madde Gerekçesi 393
⦁ Maddeye İlişkin Komisyon Raporu 393
⦁ Yasa Maddesinin Açıklaması 394
⦁ İlanda Yer Alacak Hususlar 394
⦁ İlanın Şekli 399
⦁ İlanın Tebliği 400
⦁ Yasa Maddesi ile İlgili İçtihad Örnekleri 401
⦁ TAŞINMAZ MALLARDA ARTIRMA VE İHALE 407
⦁ Yasa Maddesi 407
⦁ Madde Gerekçesi 408
⦁ Maddeye İlişkin Komisyon Raporu 408
⦁ Yasa Maddesinin Açıklaması 409
⦁ Genel Açıklama 409
⦁ İhalenin Yapılma Şekli 409
⦁ İhalenin Koşulları 410
⦁ Teminat İstenmesi 410

⦁ Artırma Ölçütü 412
⦁ Taşınmazın Üzerindeki Rehin ve Rüçhan Haklı
Alacaklar 413
⦁ Taşınmazın Bölümlenebilir (Tefrik Edilebilir)
Olması 413
⦁ İhale Kararının İlgililere Tebliğ Edilmesi 413
⦁ İhale Edilen Taşınmazın Teslim ve Tapuya Tescili 415
⦁ Yasa Maddesi ile İlgili İçtihad Örnekleri 417
⦁ ARTIRMANIN UZATILMASI 424
⦁ Yasa Maddesi 424
⦁ Madde Gerekçesi 424
⦁ Maddeye İlişkin Komisyon Raporu 424
⦁ Yasa Maddesinin Açıklaması 425
⦁ Yasa Maddesi ile İlgili İçtihad Örnekleri 425
⦁ İHALENİN YAPILAMAMASI 427
⦁ Yasa Maddesi 427
⦁ Madde Gerekçesi 428
⦁ Maddeye İlişkin Komisyon Raporu 429
⦁ Yasa Maddesinin Açıklaması 429
⦁ Yasa Maddesi ile İlgili İçtihad Örnekleri 430
⦁ TAŞINMAZ SATIŞ BEDELİNİN TAHSİLİ 434
⦁ Yasa Maddesi 434
⦁ Madde Gerekçesi 434
⦁ Maddeye İlişkin Komisyon Raporu 435
⦁ Yasa Maddesinin Açıklaması 436
⦁ Ek Ödeme Süresi 436
⦁ İhalenin Feshi ve Sonuçları 438
⦁ Taşınmaz 7 Gün Süreyle Satışa Yeniden Çıkarılır 438
⦁ İkinci Artırmada Taşınmaz En Yüksek Teklifi
Verene İhale Edilir 439
⦁ Birinci Artırmada Taşınmazın Bedelini Ödemeyerek İhalenin Feshine Neden Olan
Kişinin Sorumluluğu 439
⦁ Yasa Maddesi ile İlgili İçtihad Örnekleri 440
⦁ TAŞINMAZLARIN TEFERRUĞU VE GERİ VERİLMESİ 441
⦁ Yasa Maddesi 441
⦁ Madde Gerekçesi 442
⦁ Maddeye İlişkin Komisyon Raporu 442
⦁ Yasa Maddesinin Açıklaması 443

 


YARARLANILAN KAYNAKLAR
KİTAPLAR

⦁ Binnur ÇELİK, Kamu Alacaklarının Takip ve Tahsil Huku- ku, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2002.
⦁ Ahmet EROL, Türk Vergi Sistemi ve Vergi Hukuku, Yakla-
şım Yayıncılık, Ankara, 2008.
⦁ Şükrü KIZILOT, Danıştay Kararları ve Özelgeler (Mukteza- lar), 5. Cilt, Yaklaşım Yayınları, Ankara, 2000.
⦁ Oluş Yayıncılık, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkın- da Kanun Yorum ve Açıklamaları, Oluş yayıncılık A.Ş., An- kara, 2008.
⦁ Edip ŞİMŞEK, Amme Alacakları Tahsil Usulü Kanun Şerhi,
2. Baskı, Alfa Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, 1996.
⦁ M. Cengiz ÜNLÜ, Açıklamalı-İçtihatlı 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, Seçkin Yayı- nevi, Ankara, 1995.

MAKALE

1. Ahmet EROL, “İlanen Tebliğ”, Mükellefin Dergisi, Mayıs 2003.

MEVZUAT

⦁ 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun.
⦁ 213 sayılı Vergi Usul Kanunu.
⦁ 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu.
⦁ 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu.
⦁ 4701 sayılı Türk Medeni Kanunu.
⦁ 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu.

572 Yararlanılan Kaynaklar


⦁ 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu.
⦁ 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu.
⦁ 6183 sayılı AATUHK ile ilgili Bakanlar Kurulu Kararları ile Genel Tebliğler.

ELEKTRONİK KAYNAKLAR

www.gib.gov.tr
www.ivdb.gov.tr
www.danistay.gov.tr
www.yargitay.gov.tr
www.⦁ yaklasim.com.tr
www.⦁ ahmeterol.com.tr

 


ÖZGEÇMİŞ

24.03.1961 tarihinde Karayün’de (Sivas) doğdu. 1978 yılında İstanbul Kabataş Erkek Lisesi’ni; 1984 bahar döneminde Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Uluslararası Ekonomik İlişkiler Dalı’nı bitirdi.
31.10.1986 tarihinde T.C. Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulu’nda Maliye Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başladı. Aralık 1989’da yapılan Yeterlik (Ehliyet) Sınavı’nı başararak Maliye
Müfettişi oldu. Maliye Bakanlığı tarafından 1993-1994 yılları arasında “Amerika Birleşik Devletleri’nde Bütçe Harcamalarının Denetimi” konusunda inceleme ve araştırmalarda bulunmak üzere Amerika Bir- leşik Devletleri’ne gönderildi. Amerika Birleşik Devletleri’nde bulun- duğu sırada The University of Michigan’da “Devlet ve Denetim (Government and Inspection)” konulu bir konferans verdi. 15.05.1997 tarihinde Maliye Başmüfettişliği’ne atandı. 23/07/1998-02/05/2001 ta- rihleri arasında detaşe olarak İstanbul Defterdar Yardımcılığı görevin- de bulundu. 03/05/2001 tarihinde T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlı- ğı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdür Yardımcılığı görevine atandı. 09.06.2004 tarihli Devlet Bakanlığı Makamı olurları ile Darpha- ne ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü Genel Müdür Vekilliği gö- revine getirildi. 15.09.2004 tarihinde Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü’ndeki görevinden ayrılarak Maliye Başmüfettişli- ği’ne atandı. 16.01.2020 tarihinde Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan emekli oldu.
Bu görevlerine ek olarak kuruluşundan (1997) bu yana T.C. Kadir Has Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Hukuk Fakülte- si’nde Öğretim Üyesi olarak Türk Vergi Sistemi (Turkish Taxation System), Vergi Hukuku (Tax Law), Vergi Uyuşmazlıkları ve Vergi


Yargısı (Tax Conflicts and Tax Litigation) ile Özyeğin Üniversitesi Hu- kuk Fakültesi Yüksek Lisans ve Doktora Programında Türk Vergi Sis- temi derslerini vermektedir. 2006-2011 arasında T.C. Yeditepe Üniver- sitesi Hukuk Fakültesi’nde Kamu Maliyesi ve Vergi Hukuku (Public Finance and Tax Law); Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programı’nda Türk Vergi Sistemi (Turkish Taxation System) ve Vergi Hukuku (Tax Law) derslerini vermiştir.
Ahmet EROL, “Ekonomik Etkileri Açısından Türkiye’de Devlet Borçları (1981-1990)” adlı tezi ile İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat-İktisat Dalı’nda 24.03.1992 tarihinde (MA) derecesi aldı. 19.12.2002 tarihinde İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ma- liye Anabilim Dalı’nda “Türkiye’de Devletin Mali ve Ekonomik Birimle- rinin Yeniden Yapılandırılması” konulu teziyle Doktora (PHD) derecesi aldı. 15 Nisan 2005 tarihinde Maliye (Mali Hukuk) Doçenti oldu. 11.05.2020 tarihinde Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne Mali Hu- kuk Profesörü olarak atandı ve halen bu görevini sürdürmektedir.
Yirmi altı adet bilimsel ve on dört adet edebiyat alanında yayım- lanmış kitabı olan Ahmet EROL’un; çeşitli dergilerde yayımlanmış 400’ün üzerinde makalesi bulunmaktadır.

YAYIMLANMIŞ BİLİMSEL KİTAPLARI
⦁ Ekonomik Etkileri Açısından Türkiye’de Devlet Borçları (1981- 1990), Maliye ve Gümrük Bakanlığı Araştırma, Planlama ve Koordi- nasyon Kurulu Başkanlığı Yayını; Yayın No:1992/324, 1992-Ankara.
⦁ Finansal Kiralama (Leasing), TÜRMOB Yayınları-79, Ankara 1999.
⦁ Faktoring İşlemlerinin Vergisel Boyutu ve Karşılaşılan Sorun- lar, TÜRMOB Yayınları-80, Ankara 1999.
⦁ Finansal Kurumların Denetimi; TÜRMOB Yayınları-102, Ankara 1999.
⦁ Finansal Kurumların Denetim ve Vergilemesi, Yaklaşım Yayın- ları, Ankara, Ağustos 2000
⦁ Menkul Kıymetlerin Vergilendirilmesi, Yaklaşım Yayınları, Şu- bat 2001.

Özgeçmiş 575


⦁ Tüm Yönleriyle Bireysel Emeklilik Sistemi, (A.Ercan Yıldırım ile ortak çalışma),Yaklaşım Yayınları, Ankara, 2003.
⦁ Bireysel Emeklilik Sistemi Sınavlarına Hazırlık Soru Bankası, (A. Ercan Yıldırım), Bahar Yayınları, İstanbul, Şubat 2005.
⦁ Dilekçe Hakkı ve Bilgi Edinme Hukuku (Gerekçeli-İçtihatlı), Yaklaşım Yayınları, Ankara, Temmuz 2005.
⦁ Menkul Kıymet Gelirleri Vergilemesi 2005-2006, İSMMMO Ya- yınları, Yayın No:53, İstanbul, Şubat 2006.
⦁ Tüm Yönleriyle Bankacılık ve Finans Sektöründe Vergilendir- me, Yaklaşım Yayıncılık, Ankara, Mart 2006.
⦁ Tüm Yönleriyle Banka ve Finansçılar İçin Vergi, Yaklaşım Ya- yıncılık, Ankara, 2007.
⦁ Türkiye’de Devletin Mali ve Ekonomik Birimlerinin Yeniden Yapılandırılması, İSMMMO Yayınları, Yayın No.78, Mart 2007.
⦁ Tüm Yönleriyle Finansal Kiralama (Leasing), (A. Ercan Yıldırım ve Vefa Toroslu ile ortak), Yaklaşım Yayıncılık, Ankara, 2008.
⦁ 6183 Sayılı AATUHK Kapsamında Taşınmaz Haczi ve Satışı (Gerekçeli ve İçtihatlı), Ahmet EROL, Yaklaşım Yayıncılık, Anka- ra, 2010.
⦁ Vergi İncelemesi ve Mükellef Hakları, İSMMMO Yayınları, Ya- yın No:133, İstanbul, 2010.
⦁ Vergi Felsefesi, İSMMMO Yayınları, Yayın No:140, İstanbul, 2011.
⦁ Sigortacılar İçin Vergi Hukuku, Türk Sigorta Enstitüsü Vakfı, Yayın No.18, İstanbul, 2011.
⦁ Türk Vergi Sistemi ve Vergi Hukuku, Genişletilmiş 3. Baskı, Yaklaşım Yayınları, Ankara, Ocak 2012.
⦁ Türk Hukuku’nda Ücret ve Ücretin Vergilemesi, İSMMMO Ya- yınları, İstanbul, Mart 2012.
⦁ Türk Hukuku’nda Çocuk, İSMMMO Yayınları, İstanbul, Kasım 2012.
⦁ Eğitim ve Öğretimde Vergi, Feyziye Mektepleri Vakfı Yayını,
İstanbul, 2014.


⦁ Çocuğunuz Okurken Sizi Neler Bekler?, Epsilon Yayınevi, Ekim 2016.
⦁ Soru ve Yanıtlarla Eğitim Sektöründe Vergileme (Vergi İdaresi- nin Görüşleri Işığında), Hesap Uzmanları Derneği Yayını, Mayıs 2017.
⦁ Bireysel Finansal Planlama Danışmanları İçin Vergi Bilgisi, Adalet Yayınevi, Ankara, Eylül 2017.
⦁ Vergi Uyuşmazlıkları, Adalet Yayınevi, Ankara, Ocak 2021.


YAYIMLANMIŞ EDEBİYAT KİTAPLARI
⦁ Turne Mektupları(Mektup), Yapı Kredi Yayınları, Edebiyat-228,
İstanbul,-Ekim 1997.
⦁ Havalar Soğuk Şimdi (Öyküler), Yapı Kredi Yayınları, Edebiyat- 296, İstanbul,-Aralık 1998.
⦁ Yıkıldık Ey İstanbul (Şiirler), P Yayınları, Ocak 2001.
⦁ Gülün Adı Sen (Şiirler), İş Bankası Kültür Yayınları, Kasım 2002.
⦁ Fatih’in Gizli Mabedi (Roman), Pegasus Yayınları, Şubat 2012.
⦁ Erguvan Zamanı (Roman), Doğan Kitap, Temmuz 2014.
⦁ Benim Adım Boncuk (Roman), Doğan Egmont, Eylül 2015.
⦁ Sen ve Ben (Roman), Doğan Kitap, Şubat 2017.
⦁ Fatih’in Gizli Mabedi (Roman), Epsilon Yayınevi, Ekim 2017.
⦁ Fatih’in Gizli Sikkesi (Roman), Epsilon Yayınevi, Nisan 2018.
⦁ Fatih’in Gizli Mührü (Roman), Epsilon Yayınevi, Ekim 2018.
⦁ Sevginin Adı Rüzgâr (Roman), Epsilon Yayınevi, Mart 2018.
⦁ Süheyla (Roman), Epsilon Yayınevi, Eylül 2019.
⦁ Kadıköy Sevgilim (Roman), Epsilon Yayınevi, 2021.

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
615,95   
615,95   
2
307,98   
615,95   
3
205,32   
615,95   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
615,95   
615,95   
2
307,98   
615,95   
3
205,32   
615,95   
Worldcard ( YKB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
615,95   
615,95   
2
307,98   
615,95   
3
205,32   
615,95   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
615,95   
615,95   
2
307,98   
615,95   
3
205,32   
615,95   
Kapat