Türk Vergi Sistemi ve Vergi Hukuku Ahmet Erol

Türk Vergi Sistemi ve Vergi Hukuku


Basım Tarihi
2021-05
Sayfa Sayısı
528
Kapak Türü
Cilt
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786057050762
Boyut
16x24
Baskı
6Prof. Dr. Ahmet EROL

 

 

 

İÇİNDEKİLER
ÖN SÖZ VII
İÇİNDEKİLER IX
I. BÖLÜM
HUKUK VE VERGİ HUKUKU
⦁ HUKUK ve VERGİ HUKUKU 3
⦁ Özel Hukuk 4
⦁ Kamu Hukuku 4
⦁ Vergi Hukuku 5
⦁ BÖLÜMLE İLGİLİ ÇALIŞMA ÖNERİLERİ 10
⦁ Tartışma Konuları 10
⦁ Sorular 10
⦁ Okunacak Kaynaklar 11
⦁ Okuma Notları 11
⦁ Magna Carta Liebartatum 11
⦁ Devlet ve Devletin İşlevleri 13
KAYNAKLAR 18
⦁ BÖLÜM
VERGİ HUKUKUNUN DALLARI
⦁ VERGİ HUKUKUNUN DALLARI 21
⦁ Vergi Ceza Hukuku 21
⦁ Vergi İcra Hukuku 23
⦁ Vergi Yargılama Hukuku 23
⦁ Uluslararası Vergi Hukuku 23
⦁ Vergi Usul Hukuku 24
⦁ BÖLÜMLE İLGİLİ ÇALIŞMA ÖNERİLERİ 10
⦁ Tartışma Konuları 25
⦁ Çalışma Soruları 25

⦁ Okunacak Kaynaklar 25
⦁ Okuma Notları 27
⦁ BÖLÜM
VERGİ HUKUKUNUN TANIMI ve KAYNAKLARI
⦁ VERGİ HUKUKUNUN TANIMI ve KAYNAKLARI 35
⦁ Tanım 35
⦁ Kaynaklar 35
⦁ Ana (Asli) Kaynaklar 36
⦁ Yardımcı (Tali) Kaynaklar 37
⦁ BÖLÜME İLİŞKİN ÇALIŞMA ÖNERİLERİ 38
⦁ Tartışma Konuları 38
⦁ Çalışma Soruları 38
⦁ Okunacak Kaynaklar 38
⦁ Okuma Notları 39
KAYNAKÇA 48
⦁ BÖLÜM
VERGİ HUKUKU HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI
⦁ VERGİ HUKUKU HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI 51
⦁ Vergi Yasalarının Zaman Bakımından Uygulanması 51
⦁ Vergi Yasalarının Yürürlüğe Girme Zamanı 51
⦁ Vergi Yasalarının Geçmişe Yürümesi ya da Yürümemesi 51
⦁ Vergi Yasalarının Yer Bakımından Uygulanması 52
⦁ Yersellik (Mülkilik) İlkesi 52
⦁ Kişisellik (Şahsilik) İlkesi 53
⦁ Vergi Yasalarının Anlam Bakımından Uygulanması 53
⦁ Yorum Türleri 54
⦁ Yasama Yorumu 54
⦁ Yönetsel Yorum 54
⦁ Yargısal Yorum 55
⦁ Bilimsel Yorum 55
⦁ Yorum Yöntemleri 56
⦁ Teknik Yorum Yöntemi 56
⦁ Mantıki Yorum Yöntemi 57

⦁ Vergi Hukukunda Yorumun Özellikleri 57
⦁ Vergilerin Yasallığı İlkesi 58
⦁ Vergilemede Ekonomik Yaklaşım İlkesi 58
⦁ Kıyas Yasağı İlkesi 59
⦁ BÖLÜME İLİŞKİN ÇALIŞMA ÖNERİLERİ 60
⦁ Tartışma Konuları 60
⦁ Çalışma Soruları 60
⦁ Okunacak Kaynaklar 60
⦁ Okuma Notları 61
IV. BÖLÜM VERGİNİN TARAFLARI
⦁ VERGİNİN TARAFLARI 69
⦁ Aktif Vergi Süjesi (Devlet). 69
⦁ Pasif Vergi Süjesi (Mükellef) 76
⦁ BÖLÜME İLİŞKİN ÇALIŞMA ÖNERİLERİ 77
⦁ Tartışma Konuları 77
⦁ Çalışma Soruları 77
⦁ Okunacak Kaynaklar 78
⦁ Okuma Notları 79
IV. BÖLÜM VERGİLENDİRME SÜRECİ
⦁ VERGİLENDİRME SÜRECİ 91
⦁ Vergiyi Doğuran Olay 92
⦁ Verginin Tarhı 93
⦁ Beyan Üzerine Tarh 94
⦁ Vergi İdaresince Tarh 95
⦁ Re’sen Vergi Tarhı 95
⦁ İkmalen Vergi Tarhı 95
⦁ İdarece Vergi Tarhı 96
⦁ Verginin Tebliği. 96
⦁ Posta Yoluyla Tebliğ 99
⦁ Daire veya Komisyonda Yapılan Tebliğ 102

⦁ Memur Eliyle Tebliğ 103
⦁ Aracılı (Vasıtalı) Tebliğ 103
⦁ İlan Yoluyla Tebliğ 105
⦁ Elektronik Tebliğ 108
⦁ Verginin Tahakkuku 110
⦁ Verginin Tahsili 111
⦁ BÖLÜME İLİŞKİN ÇALIŞMA ÖNERİLERİ 112
⦁ Tartışma Konuları 112
⦁ Çalışma Soruları 112
⦁ Okunacak Kaynaklar 113
⦁ Okuma Notları 114
IV. BÖLÜM MÜKELLEFİN ÖDEVLERİ
⦁ MÜKELLEFİN ÖDEVLERİ 129
⦁ Bildirim ile İlgili Ödevler 130
⦁ İşe Başlamayı Bildirme 130
⦁ Tacirlerde İşe Başlama 131
⦁ Serbest Meslek Erbabında İşe Başlama 131
⦁ Değişiklikleri Bildirme 132
⦁ Adreste Değişiklik 132
⦁ İş ve İşletmede Değişiklik 133
⦁ İşi Bırakmayı Bildirme 133
⦁ Bina ve Arazide Değişikliği Bildirme 134
⦁ Ölüm Olaylarını Bildirme 135
⦁ Defter Tutma ile İlgili Ödevler. 135
⦁ Defter Onayı ile İlgili Ödev 136
⦁ Kayıtların Belgelendirilmesi (Tevsiki) ile İlgili Ödev 137
⦁ Muhafaza ve İbraz ile İlgili Ödev 139
⦁ BÖLÜME İLİŞKİN ÇALIŞMA ÖNERİLERİ 140
⦁ Tartışma Konuları 140
⦁ Çalışma Soruları 140
⦁ Okunacak Kaynaklar 141

IV. BÖLÜM MÜKELLEFİN HAKLARI
⦁ MÜKELLEFİN HAKLARI 145
⦁ Devlet 145
⦁ Mükellef 145
⦁ Devlet + Yurttaş 145
⦁ Mükellef Hakkı 146
⦁ Mükellef Hakkının Doğumu 147
⦁ Türkiye’de Mükellef Hakkı 147
⦁ Mükellef Hakkının Geliştirilmesi 147
⦁ Evrensel Mükellef Hakları 148
⦁ Türk Vergi Hukukunda Genel Mükellef Hakları 148
⦁ Vergi İncelemesi Sırasında a Genel Mükellef Hakları 150
⦁ İnceleme Sonrası Mükellef Hakları 151
⦁ BÖLÜME İLİŞKİN ÇALIŞMA ÖNERİLERİ 152
⦁ Tartışma Konuları 152
⦁ Çalışma Soruları 152
⦁ Okunacak Kaynaklar 153
⦁ Okuma Notları 154
⦁ BÖLÜM
VERGİ İDARESİNİN MÜKELLEFİ DENETLEMESİ
⦁ VERGİ İDARESİNİN MÜKELLEFİ DENETLEMESİ 157
⦁ Yoklama 160
⦁ Bilgi İsteme 161
⦁ Vergi İncelemesi 163
⦁ BÖLÜME İLİŞKİN ÇALIŞMA ÖNERİLERİ 166
⦁ Tartışma Konuları 166
⦁ Çalışma Soruları 166
⦁ Okunacak Kaynaklar 167
⦁ Okuma Notları 168

⦁ BÖLÜM VERGİ SUÇ VE CEZALARI
⦁ VERGİ SUÇ ve CEZALARI 177
⦁ Vergi İdaresi Tarafından Cezalandırılan Suçlar 178
⦁ Vergi Ziyaı Suçu 178
⦁ Vergi Ziyaı Cezası 178
⦁ Usulsüzlük Suçları. 179
⦁ Genel Usulsüzlük Suçları 179
⦁ Özel Usulsüzlük Suçları 179
⦁ Ceza Mahkemeleri Tarafından Yargılanan Vergi Suçları 182
⦁ Kaçakçılık Suçu 182
⦁ Kaçakçılık Suçunun Cezası 183
⦁ Parasal Ceza 183
⦁ Hapis Cezası 183
⦁ Ceza Mahkemeleri Tarafından Yargılanan Vergi Suçları 183
⦁ Vergi Mahremiyetini İhlal Suçu 183
⦁ Vergi Mahremiyetini İhlal Suçunun Cezası 184
⦁ Vergi Cezaları ile İlgili Ortak Durumlar 186
⦁ Tpk Eylem ile Çeşitli Suç İşlenmesi (VUK 336. Md.) 186
⦁ Eylem (Fiil) Ayrılığı (VUK 337. Md.) 186
⦁ Yineleme (Tekerrür) (VUK 339. Md.) 186
⦁ Suçlarda Birleşme (VUK 340) 187
⦁ BÖLÜME İLİŞKİN ÇALIŞMA ÖNERİLERİ 188
⦁ Tartışma Konuları 188
⦁ Çalışma Soruları 188
⦁ Okunacak Kaynaklar 189
⦁ BÖLÜM
VERGİ CEZALARININ ORTADAN KALKMASI
⦁ VERGİ CEZALARININ ORTADAN KALKMASI 193
⦁ Ödeme 193
⦁ Uzlaşma 193

⦁ Tarhiyat Öncesi Uzlaşma 198
⦁ Tarhiyat Sonrası Uzlaşma (Uzlaşma) 198
⦁ İtiraz 199
⦁ Yargıya itiraz 199
⦁ Şikâyet Yoluyla İtiraz 199
⦁ Ölüm 201
⦁ Zamanaşımı 202
⦁ Pahakkuk Zamanaşımı 203
⦁ Tahsil Zamanaşımı 204
⦁ Vergi Cezalarında Zamanaşımı 205
⦁ Silme (Terkin) 206
⦁ VUK’un 115’inci Maddesi Uyarınca Terkin 207
⦁ 6183 Sayılı Yasa Kapsamında Terkin 207
⦁ İzaha Davet (VUK 370. Md.) 208
⦁ BÖLÜME İLİŞKİN ÇALIŞMA ÖNERİLERİ 224
⦁ Tartışma Konuları 224
⦁ Çalışma Soruları 224
⦁ Okunacak Kaynaklar 225
⦁ Okuma Notları 226
KAYNAKÇA 234
⦁ BÖLÜM
VERGİ ALACAĞININ KORUNMASI
⦁ VERGİ ALACAĞININ KORUNMASI 237
⦁ 6183 Sayılı Yasanın Kapsamı 237
⦁ Vergi Alacağının Değer Olarak Korunması 238
⦁ Gecikme Faizi 239
⦁ Gecikme Zammı 239
⦁ BÖLÜME İLİŞKİN ÇALIŞMA ÖNERİLERİ 241
⦁ Tartışma Konuları 241
⦁ Çalışma Soruları 241
⦁ Okunacak Kaynaklar 241

⦁ BÖLÜM
VERGİ ALACAĞININ GÜVENCE ALTINA ALINMASI
⦁ VERGİ ALACAĞININ GÜVENCE ALTINA ALINMASI 245
⦁ Genel Açıklama 245
⦁ Mükelleften Teminat veya Kefil Göstermesinin İstenmesi 245
⦁ İhtiyati Tahakkuk ve İhtiyati Haciz Uygulaması 247
⦁ Yurtdışına Çıkış Yasağı 250
⦁ Hükümsüz Sayılan İşlemler 250
⦁ İflas Durumunda Kamu Alacağının Öncelik (Rüçhan) Hakkı 251
⦁ Ortaklığın Feshini İsteme 251
⦁ Vergi Kesenlerin (Sorumluların) Sorumluluğu 252
⦁ BÖLÜME İLİŞKİN ÇALIŞMA ÖNERİLERİ 253
⦁ Tartışma Konuları 253
⦁ Çalışma Soruları 253
⦁ Okunacak Kaynaklar 254
⦁ Okuma Notları 255
⦁ BÖLÜM DOĞRUDAN VERGİLER
⦁ DOĞRUDAN VERGİLER 261
⦁ GELİR VERGİSİ 262
⦁ Gelirin Tanımı 262
⦁ Gelir Vergisine Giren Kazanç ve İratlar 274
⦁ Ticari Kazançlar 274
⦁ Zirai Kazançlar 275
⦁ Ücretler 275
⦁ Serbest Meslek Kazançları 275
⦁ Gayrimenkul Sermaye İratları 276
⦁ Menkul Sermaye İratları 276
⦁ Sair Kazanç ve İratlar 278
⦁ Arızi Kazançlar 278
⦁ Değer Artış Kazançları 279
⦁ Mükellefiyet Türleri 281

⦁ Tam Mükellefiyet 281
⦁ Dar Mükellefiyet 281
⦁ Gelir Vergisinin Tarhı 281
⦁ Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi 281
⦁ Muhtasar Beyanname 281
⦁ Münferit Beyanname 282
⦁ Gelirin Toplanması 282
⦁ Toplama 282
⦁ Toplama Yapılmayan Durumlar 282
⦁ Zararların Karlara Mahsubu 283
⦁ Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi İndirimi 284
⦁ Gelir Vergisi Beyan ve Ödeme Dönemleri 291
⦁ Basit Usule Tabi Mükellefler Bakımından 291
⦁ Diğer Mükellefler Bakımından 291
⦁ KURUMLAR VERGİSİ 291
⦁ Kurumlar Vergisine Tabi Olanlar 292
⦁ Sermaye Şirketleri 292
⦁ Kooperatifler 292
⦁ İktisadi Kamu Müesseseleri 293
⦁ Dernek veya Vakıflara Ait İktisadi
İşletmeler 293
⦁ İş Ortaklıkları 294
⦁ Kurumlar Vergisi Matrahının Belirlenmesi 295
⦁ Net Kurum Kazancı 295
⦁ Kontrol Edilen Yabancı Kurum Kazancı 295
⦁ Kurumlar Vergisinin Oranı 297
⦁ Kurumlar Vergisinin Beyanı 298
⦁ Kurumlar Vergisinin Ödenmesi 299
⦁ BÖLÜME İLİŞKİN ÇALIŞMA ÖNERİLERİ 300
⦁ Tartışma Konuları 300
⦁ Çalışma Soruları 300
⦁ Okunacak Kaynaklar 303
⦁ Okuma Notları 304

⦁ BÖLÜM DOLAYLI VERGİLER
⦁ DOLAYLI VERGİLER 339
⦁ Katma Değer Vergisi. 339
⦁ Verginin Konusu 340
⦁ Verginin Mükellefi 340
⦁ Verginin Oranı 341
⦁ Özel Tüketim Vergisi 341
⦁ ÖTV’nin Konusu 341
⦁ ÖTV’nin Mükellefi 342
⦁ ÖTV’nin Oranı 343
⦁ Gider Vergileri (BSMV, Özel İletişim V.) 343
⦁ Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi 343
⦁ Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi’nin Konusu 343
⦁ Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi’nin Mükellefi 344
⦁ Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi’nin Oranı 344
⦁ Özel İletişim Vergisi 345
⦁ Özel İletişim Vergisinin Mükellefi 345
⦁ Özel İletişim Vergisinin Matrahı 345
⦁ Özel İletişim Vergisinin Oranı 345
⦁ Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve
Ödenmesi 347
⦁ Şans Oyunları Vergisi 347
⦁ Dijital Hizmet Vergisi 348
⦁ Dijiatl Hizmet Vergisinin Konusu 348
⦁ Dijiatl Hizmet Vergisinin Mükellefi ve Vergi Sorumlusu 349
⦁ Dijiatl Hizmet Vergisinin Oranı 349
⦁ Dijiatl Hizmet Vergisinin Beyanı, Tarhı ve
Ödemesi 350
⦁ Dijiatl Hizmet Vergisinin Muafiyet ve
İstisnaları 351

⦁ Konaklama Vergisi 353
⦁ Konaklama Vergisinin Konusu ve Mükellefi 353
⦁ Konaklama Vergisinin Matrahı ve Oranı 353
⦁ Konaklama Vergisinin Muafiyet ve İstisnaları 353
⦁ Konaklama Vergisinin Beyan ve Ödemesi 354
⦁ Damga Vergisi 354
⦁ Damga Vergisinin Konusu 354
⦁ Damga Vergisinin Kapsamı 355
⦁ Damga Vergisinin Mükellefi 355
⦁ Damga Vergisinin Oranı 355
⦁ Damga Vergisinde Özellikli Konular 356
⦁ Kâğıtların Niteliğini Belirleme 356
⦁ Kâğıtların Nüshalarının Birden Çok Olması 356
⦁ Bir Kâğıtta Birden Çok Akit ve İşlem
Bulunması 356
⦁ Birden Fazla İmzalı Kâğıtlar 356
⦁ Belli Para Gösterme Zorunluluğu 357
⦁ Ödeme Şekilleri 357
⦁ Basılı Damga Konulması Şekliyle Ödeme 357
⦁ Makbuz Karşılığı Ödemelerde Ödemenin
Zamanı 358
⦁ Vergi ve Cezada Sorumluluk 358
⦁ Resmi Dairelerin
Mecburiyeti 358
⦁ Bankaların Mecburiyeti 358
⦁ BÖLÜME İLİŞKİN ÇALIŞMA ÖNERİLERİ 359
⦁ Tartışma Konuları 359
⦁ Çalışma Soruları 359
⦁ Okunacak Kaynaklar 361
⦁ Okuma Notları 362
⦁ BÖLÜM SERVET VERGİLERİ
⦁ SERVET VERGİLERİ 373
⦁ Motorlu Taşıtlar Vergisi 373
⦁ Veraset ve İntikal Vergisi 374
⦁ Verginin Konusu 374

⦁ Verginin Mükellefi 375
⦁ Vergiye Mukabil Alınacak Teminat – Bankaların Sorumluluğu 375
⦁ Bankalardaki Kiralık Kasalar - Bankaların Sorumluluğu 375
⦁ Emlak Vergisi 376
⦁ Bina Vergisinin Konusu 376
⦁ Bina Vergisinin Mükellefi 376
⦁ Bina Vergisinin Matrahı 376
⦁ Bina Vergisinin Oranı 377
⦁ Bina Vergisinin Mükellefiyetinin Başlama Tarihi 377
⦁ Arazi Vergisinin Konusu 377
⦁ Arazi Vergisinin Mükellefi 377
⦁ Arazi Vergisinin Matrahı 377
⦁ Arazi Vergisinin Oranı 378
⦁ Bina Vergisinin Mükellefiyetinin Başlama Tarihi 378
⦁ Değerli Konut Vergisi 378
⦁ Değerli Konut Vergisinin Konusu 378
⦁ Değerli Konut Vergisinin Mükellefi ve Mükellefiyetin Başlaması 379
⦁ Değerli Konut Vergisinin Matrahı ve Oranı 381
⦁ Değerli Konut Vergisinin Beyanı ve Ödenmesi 383
⦁ BÖLÜME İLİŞKİN ÇALIŞMA ÖNERİLERİ 388
⦁ Tartışma Konuları 388
⦁ Çalışma Soruları 388
⦁ Okunacak Kaynaklar 389
⦁ Okuma Notları 390
⦁ BÖLÜM
VERGİ UYUŞMAZLIKLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI
⦁ VERGİ UYUŞMAZLIKLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI 405
⦁ İdari Yollarla Çözüm 405
⦁ Vergi Hatalarını Düzeltme 406
⦁ Vergi Hatalarının Sınıflandırılması 406

⦁ Hesap Hataları 406
⦁ Matrah hataları 406
⦁ Vergi Miktarında Hatalar 406
⦁ Verginin Mükerrer Olması 407
⦁ Vergilendirme Hataları 407
⦁ Mükellefin Şahsında Hata 407
⦁ Mükellefiyette Hata 407
⦁ Konuda Hata 407
⦁ Vergilendirme veya
Muafiyet Döneminde Hata 407
⦁ Hataları Düzeltmede Yöntem 408
⦁ Vergi Hatalarının Ortaya
Çıkarılması 408
⦁ Re'sen Düzeltme 408
⦁ Talep Üzerine Düzeltme 408
⦁ Cezalarda İndirim 410
⦁ Ceza İndiriminin Yapılmasının Koşulları 410
⦁ Vergi ve Ceza İçin Vergi
Davası Açılmamış Olmalıdır 410
⦁ Vergi Dairesine,
İhbarnamenin Tebliğ Tarihinden İtibaren, 30 Gün
İçinde Müracaat Edilmelidir 411
⦁ Belirtilen Süre İçinde Vergi
Aslı Ve Cezanın Tamamı Ödenmelidir 411
⦁ Ceza İndiriminin Tutarı 411
⦁ Pişmanlık ve Islah 411
⦁ Uzlaşma 412
⦁ Uzlaşmanın Konusu ve Kapsamı 413
⦁ Uzlaşma Türleri 413
⦁ Tarhiyat öncesi Uzlaşma 413
⦁ Tarhiyat Sonrası Uzlaşma 416
⦁ Uzlaşma Komisyonu 417
⦁ Uzlaşamamanın Vergi Davasına Etkisi 418

⦁ İzaha Davet 418
⦁ Yargı Yoluyla Çözüm 418
⦁ Vergi Davaları 419
⦁ Vergi Davalarına Bakmaya Yetkili Mahkemeler 420
⦁ Vergi Mahkemeleri 420
⦁ Bölge İdare Mahkemeleri 420
⦁ Danıştay 421
⦁ Davanın Kapsamı 421
⦁ Yetkili Vergi Mahkemesi 423
⦁ Dava Açmaya Yetkili Olanlar 423
⦁ Dava Açma Süreleri 424
⦁ Yürütmenin Durdurulması 425
⦁ Kararların Sonuçları 426
⦁ Kararların Açıklanması. 427
⦁ Yanlışlıkların Düzeltilmesi 428
⦁ Kararlara Karşı Başvuru Yolları 429
⦁ İtiraz 429
⦁ Temyiz 430
⦁ Temyiz Edilebilecek Kararlar 430
⦁ Temyiz Talebinde Süre 430
⦁ Temyiz Talebinin
İncelenmesi ve Sonuç 431
⦁ Kanun Yararına Bozma 431
⦁ Yargılamanın Yenilenmesi 432
⦁ Kararın Düzeltilmesi 433
⦁ 6545 sayılı Yasa ile Getirilen Değişiklikler Uyarınca
Kararlara Karşı Başvuru Yolları 434
⦁ İstinaf 435
⦁ Temyiz 436
⦁ Kanun Yararına Temyiz 437
⦁ Yargılamanın Yenilenmesi 437

⦁ BÖLÜM
VERGİ İLE İLGİLİ KAVRAMLAR (CONCEPTS of TAX)
⦁ Vergi (Tax) 441
⦁ Resim (Accis, Duty, Due, Fee, Tax) 441
⦁ Harç (Charge, Levy, Fee, Tax) 441
⦁ Verginin Konusu (Subject of the tax) 441
⦁ Verginin Mükellefi (Tax payer) 442
⦁ Vergi Sorumlusu (Tax responsible 442
⦁ Verginin Oranı (Tax rate) 442
⦁ Vergiyi Doğuran Olay (Taxable event) 443
⦁ Vergi Planlaması (Tax planning) 443
⦁ Vergiden Kaçınma (Tax avoiding) 443
⦁ Vergi Kaçırma (Tax evasion) 443
⦁ Vergi Ehliyeti (Tax capasity) 444
⦁ Vergi Ödeme Gücü (Tax paying ability) 444
⦁ Vergi Matrahı (Base of tax) 444
⦁ Vergi İstisnası (Ayrıcalık) (Tax exception) 444
⦁ Vergi Muafiyeti (Bağışıklık) (Tax exemption). 445
⦁ Vergi İndirimi (Tax reduction) 445
⦁ Vergi Beyanı (Tax declaration) 445
⦁ Verginin Tarhı (Tax impose) 446
⦁ Verginin Tebliği (Advice tax) 446
⦁ Verginin Tahakkuku (Tax assessing) 446
⦁ Vergi Ziyaı (Tax loss) 446
⦁ Verginin Tahsili (Tax collection) 447
⦁ Vergini Ödenmesi (Payment of tax) 447
⦁ Uzlaşma (Tax compromise) 447
⦁ Vergi Düzeltmesi (Tax correction) 447
⦁ Vergi Uyuşmazlığı (Conflict of tax) 448
⦁ Vergi Yargısı (Tax Judgment) 448
⦁ Verginin Silinmesi (Terkini) (Tax cancellation) 449
⦁ Vergi İncelemesi (Tax examination) 450

⦁ Vergi İncelemesine Yetkililer (Authorities on tax examination) 450
⦁ Vergi Yoklaması (Tax inspection) 451
⦁ Vergi Yükü (Tax burden) 451
⦁ Vergi Yansıması (Tax incidence) 451
⦁ Vergi Ödeyicisi (Tax payer) 452
⦁ Aracı Mükellef (Intermediary tax subject) 453
⦁ Vergi Yüklenicisi (Tax undertaker) 453
⦁ BÖLÜM TURKISH TAXATION SYSTEM
⦁ TURKISH TAXATION LAW 457
⦁ LAWS 457
⦁ THE PARTIES of TAX 457
⦁ THE CONSTITUTION, TAX and PURE PUBLIC GOODS 458
⦁ TAXATION PROCESS 458
⦁ TAX PAYERS 459
⦁ TAX DEDUCTION 459
⦁ ACCRUAL 460
⦁ NOTIFICATION 460
⦁ THE END of TAX CLAIM 461
⦁ TAX INSPECTION 461
⦁ AUTHORITIES of TAX INSPECTION 462
⦁ DUTIES of TAX PAYERS 462
⦁ EVALUATION 463
⦁ DEPRECTION. 463
⦁ TAX PENALTIES 464
⦁ THE END of TAX PENALTIES 464
⦁ PRECEDURE LAW of COLLECTION of PUBLIC CLAIMS 465
⦁ BÖLÜM EXTENSIVE SUMMARY
⦁ REVENUE ADMINISTRATION 469
⦁ TURKISH TAXATION SYSTEM 471

⦁ INCOME TAX (The Law Number is 193) 471
⦁ Taxable Income 471
⦁ Tax Liability 472
⦁ Business Profit 472
⦁ Agricultural Income 472
⦁ Wages and Salaries 473
⦁ Income From Independent Personal
Services 473
⦁ Income from Immovable Property 473
⦁ Income From Movable Capital investment 473
⦁ Other Income and Earnings 473
⦁ Determination of Net Income 474
⦁ Business Profit 474
⦁ Payments, Which are not Accepted as
Expenses 476
⦁ Agricultural lncome 477
⦁ Salaries and Wages 479
⦁ Income From Independent Professional Services 479
⦁ Income From Immovable Property. 480
⦁ Income From Movable Property 481
⦁ Other Income and Earning. 483
⦁ CORPORATE TAX (The Law Nuber is 5520) 484
⦁ Taxable Income 484
⦁ Tax Liabilities 484
⦁ Determination of Net Taxable Income 485
⦁ Corporate Tax Return 486
⦁ Tax Rates 487
⦁ Calculation of Corporate Income Tax Base 487
⦁ Deductible Expenses 487
⦁ Non-deductible Expenses 489
⦁ Depreciation Methods 490
⦁ Controlled Foreign Corporation. 491
⦁ Thin Capitalisation 492

⦁ Withholding Tax 494
⦁ Calculation of Treaty Benefit on Dividends 494
⦁ TURKISH INDIRECT TAXATION SYSTEM 495
⦁ Value Added Tax (VAT) 495
⦁ Liability for VAT Arises 495
⦁ VAT Tax Payers 496
⦁ General 496
⦁ Tax Payers 496
⦁ VAT Responsibility and Reverse Charge
VAT 497
⦁ Taxable Base 497
⦁ Exclusions From the Taxable Base 498
⦁ Tax Rates 498
⦁ Standard Rate 498
⦁ Special Rates 498
⦁ The Credit Mechanism 498
⦁ Non-Deductible VAT (Cost or Non-
Deductible Item or Capitalized) 499
⦁ VAT Refund 499
⦁ SPECIAL CONSUMPTION TAX 500
⦁ The Subject of Tax 500
⦁ The Taxpayers of the Special Consumption Tax 500
⦁ OTHER INDIRECT TAXES 501
⦁ Stamp Tax 501
⦁ Sales Tax (The Law No. 6802) 501
⦁ Banking and Insurance Transactions Tax
(BITT) 501
⦁ Communication Tax 502
⦁ Gambling Tax 502
⦁ Environmental Tax 502
⦁ Education Contribution Fee 502
⦁ Customs Duty 503
20.7.7. Fees. 503
⦁ WEALTH TAXES 503

⦁ Inheritance and Gift Tax 503
⦁ Property Taxes 503
⦁ Motor Vehicle Tax 504
⦁ LEGAL BOOKS & GENERAL ACCOUNTING PRINCIPLES 505
⦁ Legal Books and Records 505
⦁ Recognition of Income and Expense – Accruals 506
⦁ Foreign Currency Transactions 506
⦁ Bad Debts 506
⦁ Bad Debts Written Off 507
⦁ Inventory Valuation 507
⦁ Inflation Accounting 507
⦁ Loss Carryovers 508
⦁ Elimination of Double Taxation 508
⦁ EXIT ROUTE - CAPITAL GAINS 509
⦁ Share Disposals 509
⦁ Companies 509
⦁ Individuals. 510
KAVRAM DİZİNİ 513
KAYNAKÇA 523
ÖZGEÇMİŞ 525

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Kapat