Türk Vergi Sistemi ve Vergi Hukuku Ahmet Erol
Türk Vergi Sistemi ve Vergi Hukuku
Türk Vergi Sistemi ve Vergi Hukuku

Türk Vergi Sistemi ve Vergi Hukuku


Basım Tarihi
2018-04
Sayfa Sayısı
500
Kapak Türü
Cilt
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786053004585
Boyut
16,5X24
Baskı
5
Dili
Türkçe - İngilizceDoç. Dr. Ahmet EROL

 

İÇİNDEKİLER
ÖN SÖZ VII
İÇİNDEKİLER . IX
I. BÖLÜM 
HUKUK ǀe VERGİ HUKUKU
ϭ. HUKUK ǀe VERGİ HUKUKU ϯ
ϭ.ϭ.  Özel Hukuk ϰ 
ϭ.Ϯ.  Kaŵu Hukuku ϰ 
ϭ.ϯ.  Vergi Hukuku. ϱ 
I. BÖLÜMLE İLGİLİ ÇALIŞMA ÖNERİLERİ. ϭϬ 
ϭ.  Tartışŵa KoŶuları . ϭϬ 
Ϯ.  Sorular ϭϬ 
ϯ.  OkuŶaĐak KaLJŶaklar . ϭϭ 
ϰ.  Okuŵa Notları ϭϭ 
ϰ.ϭ.  MagŶa Carta Lieďartatuŵ. ϭϭ 
ϰ.Ϯ.  Deǀlet ǀe DeǀletiŶ İşleǀleri . ϭϯ 
KAYNAKLAR. ϭϴ
II. BÖLÜM 
VERGİ HUKUKUNUN DALLARI
Ϯ. VERGİ HUKUKUNUN DALLARI. Ϯϭ
Ϯ.ϭ.  Vergi Ceza Hukuku Ϯϭ 
Ϯ.Ϯ.  Vergi İĐra Hukuku Ϯϯ 
Ϯ.ϯ.  Vergi Yargılaŵa Hukuku Ϯϯ 
Ϯ.ϰ.  Uluslararası Vergi Hukuku . Ϯϯ 
Ϯ.ϱ.  Vergi Usul Hukuku. Ϯϰ 
II. BÖLÜME İLİŞKİN ÇALIŞMA ÖNERİLERİ . Ϯϱ 
ϭ. Tartışŵa KoŶuları. Ϯϱ 
Ϯ. Çalışŵa Soruları . Ϯϱ 
ϯ. OkuŶaĐak KaLJŶaklar. Ϯϱ 
ϰ. Okuŵa Notları Ϯϳ 
X
III. BÖLÜM 
VERGİ HUKUKUNUN TANIMI ǀe KAYNAKLARI
ϯ. VERGİ HUKUKUNUN TANIMI ǀe KAYNAKLARI . ϯϳ
ϯ.ϭ. TaŶıŵ.ϯϳ 
ϯ.Ϯ. KaLJŶaklar .ϯϳ 
ϯ.Ϯ.ϭ.  AŶa ;AsliͿ KaLJŶaklar.ϯϴ 
ϯ.Ϯ.Ϯ.  YardıŵĐı ;TaliͿ KaLJŶaklar.ϯϵ 
III. BÖLÜME İLİŞKİN ÇALIŞMA ÖNERİLERİ.ϰϬ 
ϭ. Tartışŵa KoŶularıϰϬ 
Ϯ. Çalışŵa Soruları ϰϬ 
ϯ. OkuŶaĐak KaLJŶaklar .ϰϬ 
ϰ. Okuŵa Notları ϰϭ 
KAYNAKÇA. ϱϬ
IV. BÖLÜM 
VERGİ HUKUKUNUN UYGULANMASI
ϰ. VERGİ HUKUKU HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI ϱϯ
ϰ.ϭ.  Vergi YasalarıŶıŶ ZaŵaŶ BakıŵıŶdaŶ ULJgulaŶŵası .ϱϯ 
ϰ.ϭ.ϭ. Vergi YasalarıŶıŶ Yürürlüğe Girŵe ZaŵaŶıϱϯ 
ϰ.ϭ.Ϯ. Vergi YasalarıŶıŶ Geçŵişe Yürüŵesi LJa da Yürüŵeŵesi.ϱϯ 
ϰ.Ϯ.  Vergi YasalarıŶıŶ Yer BakıŵıŶdaŶ ULJgulaŶŵası.ϱϰ 
ϰ.Ϯ.ϭ. Yersellik ;MülkilikͿ İlkesi ϱϰ 
ϰ.Ϯ.Ϯ. Kişisellik ;ŞahsilikͿ İlkesi.ϱϰ 
ϰ.ϯ.  Vergi YasalarıŶıŶ AŶlaŵ BakıŵıŶdaŶ ULJgulaŶŵasıϱϱ 
ϰ.ϯ.ϭ.  Yoruŵ Türleri .ϱϲ 
ϰ.ϯ.ϭ.ϭ.  Yasaŵa Yoruŵu ϱϲ 
ϰ.ϯ.ϭ.Ϯ.  YöŶetsel Yoruŵ.ϱϲ 
ϰ.ϯ.ϭ.ϯ.  Yargısal Yoruŵ ϱϳ 
ϰ.ϯ.ϭ.ϰ.  Biliŵsel Yoruŵ ϱϳ 
ϰ.ϯ.Ϯ.  Yoruŵ YöŶteŵleri ϱϳ 
ϰ.ϯ.Ϯ.ϭ.  TekŶik Yoruŵ YöŶteŵiϱϴ 
ϰ.ϯ.Ϯ.Ϯ.  MaŶtıki Yoruŵ YöŶteŵi ϱϵ 
ϰ.ϯ.ϯ.  Vergi HukukuŶda YoruŵuŶ Özellikleri .ϱϵ 
ϰ.ϯ.ϯ.ϭ.  VergileriŶ Yasallığı İlkesiϱϵ 
ϰ.ϯ.ϯ.Ϯ.  Vergileŵede EkoŶoŵik Yaklaşıŵ İlkesi .ϲϬ 
ϰ.ϯ.ϯ.ϯ.  KıLJas Yasağı İlkesi ϲϭ 
XI
IV. BÖLÜME İLİŞKİN ÇALIŞMA ÖNERİLERİ ϲϮ 
ϭ. Tartışŵa KoŶuları. ϲϮ 
Ϯ. Çalışŵa Soruları . ϲϮ 
ϯ. OkuŶaĐak KaLJŶaklar. ϲϮ 
ϰ. Okuŵa Notları ϲϯ 
V. BÖLÜM 
VERGİNİN TARAFLARI
ϱ.  VERGİNİN TARAFLARI. ϳϭ
ϱ.ϭ. Aktif Vergi Süjesi ;DeǀletͿ ϳϭ 
ϱ.Ϯ. Pasif Vergi Süjesi ;MükellefͿ ϳϳ 
V. BÖLÜME İLİŞKİN ÇALIŞMA ÖNERİLERİ. ϳϵ 
ϭ. Tartışŵa KoŶuları. ϳϵ 
Ϯ. Çalışŵa Soruları . ϳϵ 
ϯ. OkuŶaĐak KaLJŶaklar. ϴϬ 
ϰ. Okuŵa Notları ϴϭ 
VI. BÖLÜM 
VERGİLENDİRME SÜRECİ
ϲ.  VERGİLENDİRME SÜRECİ ϵϯ
ϲ.ϭ.  VergiLJi DoğuraŶ OlaLJ. ϵϰ 
ϲ.Ϯ.  VergiŶiŶ Tarhı ϵϱ 
ϲ.Ϯ.ϭ.  BeLJaŶ ÜzeriŶe Tarh . ϵϲ 
ϲ.Ϯ.Ϯ.  Vergi İdaresiŶĐe Tarh. ϵϲ 
ϲ.Ϯ.Ϯ.ϭ.  Re’seŶ Vergi Tarhı ϵϳ 
ϲ.Ϯ.Ϯ.Ϯ.  İkŵaleŶ Vergi Tarhı ϵϳ 
ϲ.Ϯ.Ϯ.ϯ.  İdareĐe Vergi Tarhı . ϵϳ 
ϲ.ϯ.  VergiŶiŶ Teďliği ϵϴ 
ϲ.ϯ.ϭ.  Posta YoluLJla Teďliğ. ϭϬϭ 
ϲ.ϯ.Ϯ.  Daire ǀeLJa KoŵisLJoŶda YapılaŶ Teďliğ ϭϬϰ 
ϲ.ϯ.ϯ.  Meŵur EliLJle Teďliğ. ϭϬϱ 
ϲ.ϯ.ϰ.  AraĐılı ;VasıtalıͿ Teďliğ . ϭϬϱ 
ϲ.ϯ.ϱ.  İlaŶ YoluLJla Teďliğ ϭϬϳ 
ϲ.ϯ.ϲ.  ElektroŶik Teďliğ ϭϭϬ 
ϲ.ϰ.  VergiŶiŶ Tahakkuku. ϭϭϯ 
XII
ϲ.ϱ.  VergiŶiŶ Tahsili.ϭϭϯ 
VI. BÖLÜME İLİŞKİN ÇALIŞMA ÖNERİLERİ ϭϭϱ 
ϭ. Tartışŵa KoŶularıϭϭϱ 
Ϯ. Çalışŵa Soruları ϭϭϱ 
ϯ. OkuŶaĐak KaLJŶaklar .ϭϭϲ 
ϰ. Okuŵa Notları ϭϭϳ 
VII. BÖLÜM 
MÜKELLEFİN ÖDEVLERİ
ϳ.  MÜKELLEFİN ÖDEVLERİ. ϭϯϱ
ϳ.ϭ.  Bildiriŵ ile İlgili Ödeǀler.ϭϯϲ 
ϳ.ϭ.ϭ.  İşe BaşlaŵaLJı Bildirŵe .ϭϯϲ 
ϳ.ϭ.ϭ.ϭ.  TaĐirlerde İşe Başlaŵa ϭϯϳ 
ϳ.ϭ.ϭ.Ϯ.  Serďest Meslek ErďaďıŶda İşe Başlaŵa.ϭϯϳ 
ϳ.ϭ.Ϯ.  Değişiklikleri Bildirŵe ϭϯϴ 
ϳ.ϭ.Ϯ.ϭ.  Adreste Değişiklikϭϯϴ 
ϳ.ϭ.Ϯ.Ϯ.  İş ǀe İşletŵede Değişiklik ϭϯϵ 
ϳ.ϭ.ϯ.  İşi BırakŵaLJı Bildirŵe ϭϯϵ 
ϳ.ϭ.ϰ.  BiŶa ǀe Arazide Değişikliği Bildirŵe.ϭϰϬ 
ϳ.ϭ.ϱ.  Ölüŵ OlaLJlarıŶı Bildirŵeϭϰϭ 
ϳ.Ϯ.  Defter Tutŵa ile İlgili Ödeǀlerϭϰϭ 
ϳ.ϯ.  Defter OŶaLJı ile İlgili Ödeǀ .ϭϰϮ 
ϳ.ϰ.  KaLJıtlarıŶ BelgeleŶdirilŵesi ;TeǀsikiͿ ile İlgili Ödeǀϭϰϯ 
ϳ.ϱ.  Muhafaza ǀe İďraz ile İlgili Ödeǀ ϭϰϱ 
VII. BÖLÜME İLİŞKİN ÇALIŞMA ÖNERİLERİ .ϭϰϲ 
ϭ. Tartışŵa KoŶularıϭϰϲ 
Ϯ. Çalışŵa Soruları ϭϰϲ 
ϯ. OkuŶaĐak KaLJŶaklar .ϭϰϳ 
VIII. BÖLÜM 
MÜKELLEFİN HAKLARI
ϴ. MÜKELLEFİN HAKLARI. ϭϱϭ
ϴ.ϭ.  Deǀlet.ϭϱϭ 
ϴ.Ϯ.  Mükellef.ϭϱϭ 
ϴ.ϯ.  Deǀlet + Yurttaşϭϱϭ 
XIII
ϴ.ϰ.  Mükellef Hakkı ϭϱϮ 
ϴ.ϱ.  Mükellef HakkıŶıŶ Doğuŵu. ϭϱϯ 
ϴ.ϲ.  TürkiLJe’de Mükellef Hakkı. ϭϱϯ 
ϴ.ϳ.  Mükellef HakkıŶıŶ Geliştirilŵesi ϭϱϯ 
ϴ.ϴ.  EǀreŶsel Mükellef Hakları ϭϱϰ 
ϴ.ϵ.  Türk Vergi HukukuŶda GeŶel Mükellef Hakları . ϭϱϰ 
ϴ.ϭϬ.  Vergi İŶĐeleŵesi SırasıŶda a GeŶel Mükellef Hakları ϭϱϱ 
ϴ.ϭϭ.  İŶĐeleŵe SoŶrası Mükellef Hakları ϭϱϳ 
VIII. BÖLÜME İLİŞKİN ÇALIŞMA ÖNERİLERİ ϭϱϴ 
ϭ. Tartışŵa KoŶuları. ϭϱϴ 
Ϯ. Çalışŵa Soruları . ϭϱϴ 
ϯ. OkuŶaĐak KaLJŶaklar. ϭϱϴ 
ϰ. Okuŵa Notları ϭϲϬ 
IX. BÖLÜM 
VERGİ İDARESİNİN MÜKELLEFİ DENETLEMESİ
ϵ.  VERGİ İDARESİNİN MÜKELLEFİ DENETLEMESİϭϲϯ
ϵ.ϭ. Yoklaŵa ϭϲϲ 
ϵ.Ϯ. Bilgi İsteŵe ϭϲϳ 
ϵ.ϯ. Vergi İŶĐeleŵesi ϭϲϵ 
IX. BÖLÜME İLİŞKİN ÇALIŞMA ÖNERİLERİ ϭϳϮ 
ϭ. Tartışŵa KoŶuları
XIV
ϭϬ.ϯ.  Ceza Mahkeŵeleri TarafıŶdaŶ YargılaŶaŶ Vergi Suçları ϭϵϳ 
ϭϬ.ϯ.ϭ.  Kaçakçılık Suçu ϭϵϳ 
ϭϬ.ϯ.ϭ.ϭ.  Kaçakçılık SuçuŶuŶ Cezası ϭϵϴ 
ϭϬ.ϯ.ϭ.ϭ.ϭ. Parasal Cezaϭϵϴ 
ϭϬ.ϯ.ϭ.ϭ.Ϯ. Hapis Cezasıϭϵϴ 
ϭϬ.ϰ.  Ceza Mahkeŵeleri TarafıŶdaŶ YargılaŶaŶ Vergi Suçları ϭϵϴ 
ϭϬ.ϰ.ϭ.  Vergi MahreŵiLJetiŶi İhlal Suçu .ϭϵϴ 
ϭϬ.ϰ.Ϯ.  Vergi MahreŵiLJetiŶi İhlal SuçuŶuŶ Cezası ϭϵϵ 
ϭϬ.ϱ.  Vergi Cezaları ile İlgili Ortak Duruŵlar .ϮϬϭ 
ϭϬ.ϱ.ϭ.  Tek ELJleŵ ile Çeşitli Suç İşleŶŵesi ;VUK ϯϯϲ. MdϮϬϭ 
ϭϬ.ϱ.Ϯ.  ELJleŵ ;FiilͿ ALJrılığı ;VUK ϯϯϳ. Md.ϮϬϭ 
ϭϬ.ϱ.ϯ.  YiŶeleŵe ;TekerrürͿ ;VUK ϯϯϵ. MdϮϬϭ 
ϭϬ.ϱ.ϰ.  Suçlarda Birleşŵe ;VUK ϯϰϬͿ.ϮϬϮ 
X. BÖLÜME İLİŞKİN ÇALIŞMA ÖNERİLERİϮϬϯ 
ϭ. Tartışŵa KoŶularıϮϬϯ 
Ϯ. Çalışŵa Soruları ϮϬϯ 
ϯ. OkuŶaĐak KaLJŶaklar .ϮϬϰ 
XI. BÖLÜM 
VERGİ CEZALARININ ORTADAN KALKMASI
ϭϭ. VERGİ CEZALARININ ORTADAN KALKMASI ϮϬϳ
ϭϭ.ϭ.  Ödeŵe .ϮϬϳ 
ϭϭ.Ϯ.  UzlaşŵaϮϬϳ 
ϭϭ.Ϯ.ϭ.  TarhiLJat ÖŶĐesi Uzlaşŵa .ϮϭϮ 
ϭϭ.Ϯ.Ϯ.  TarhiLJat SoŶrası Uzlaşŵa ;UzlaşŵaͿ .ϮϭϮ 
ϭϭ.ϯ.  İtiraz .Ϯϭϯ 
ϭϭ.ϯ.ϭ.  YargıLJa itirazϮϭϯ 
ϭϭ.ϯ.Ϯ.  ŞikâLJet YoluLJla İtiraz .Ϯϭϯ 
ϭϭ.ϰ.  Ölüŵ Ϯϭϱ 
ϭϭ.ϱ.  ZaŵaŶaşıŵıϮϭϲ 
ϭϭ.ϱ.ϭ.  Tahakkuk ZaŵaŶaşıŵı.Ϯϭϲ 
ϭϭ.ϱ.Ϯ.  Tahsil ZaŵaŶaşıŵı.Ϯϭϳ 
ϭϭ.ϱ.ϯ.  Vergi CezalarıŶda ZaŵaŶaşıŵı Ϯϭϵ 
ϭϭ.ϲ.  Silŵe ;TerkiŶͿ .Ϯϭϵ 
ϭϭ.ϲ.ϭ.  VUK’uŶ ϭϭϱ’iŶĐi Maddesi ULJarıŶĐa TerkiŶ ϮϮϬ 
ϭϭ.ϲ.Ϯ.  ϲϭϴϯ SaLJılı Yasa KapsaŵıŶda TerkiŶϮϮϭ 
ϭϭ.ϳ.  İzaha Daǀet ;VUK ϯϳϬ. Md.Ϳ ϮϮϮ 
XV
XI. BÖLÜME İLİŞKİN ÇALIŞMA ÖNERİLERİ Ϯϯϲ 
ϭ. Tartışŵa KoŶuları. Ϯϯϲ 
Ϯ. Çalışŵa Soruları . Ϯϯϲ 
ϯ. OkuŶaĐak KaLJŶaklar. Ϯϯϳ 
ϰ. Okuŵa Notları Ϯϯϴ 
KAYNAKÇA .Ϯϰϲ
XII. BÖLÜM 
VERGİ ALACAĞININ KORUNMASI
ϭϮ. VERGİ ALACAĞININ KORUNMASI Ϯϰϵ
ϭϮ.ϭ.  ϲϭϴϯ SaLJılı YasaŶıŶ Kapsaŵı Ϯϰϵ 
ϭϮ.Ϯ.  Vergi AlaĐağıŶıŶ Değer Olarak KoruŶŵası. ϮϱϬ 
ϭϮ.Ϯ.ϭ.  GeĐikŵe Faizi Ϯϱϭ 
ϭϮ.Ϯ.Ϯ.  GeĐikŵe Zaŵŵı Ϯϱϭ
XII. BÖLÜME İLİŞKİN ÇALIŞMA ÖNERİLERİ. Ϯϱϯ 
ϭ. Tartışŵa KoŶuları. Ϯϱϯ 
Ϯ. Çalışŵa Soruları . Ϯϱϯ 
ϯ. OkuŶaĐak KaLJŶaklar. Ϯϱϯ 
XIII. BÖLÜM 
VERGİ ALACAĞININ GÜVENCEYE ALINMASI
ϭϯ.  VERGİ ALACAĞININ GÜVENCE ALTINA ALINMASI Ϯϱϳ
XIII. BÖLÜME İLİŞKİN ÇALIŞMA ÖNERİLERİ Ϯϲϱ 
ϭ. Tartışŵa KoŶuları. Ϯϲϱ 
Ϯ. Çalışŵa Soruları . Ϯϲϱ 
ϯ. OkuŶaĐak KaLJŶaklar. Ϯϲϲ 
ϰ. Okuŵa Notları Ϯϲϳ 
XIV. BÖLÜM 
DOĞRUDAN VERGİLER
ϭϰ.  DOĞRUDAN VERGİLER.Ϯϳϯ
ϭϰ.ϭ.  GELİR VERGİSİ Ϯϳϰ 
ϭϰ.ϭ.ϭ.  GeliriŶ TaŶıŵı . Ϯϳϰ 
ϭϰ.ϭ.Ϯ.  Gelir VergisiŶe GireŶ KazaŶç ǀe İratlar . Ϯϴϲ 
ϭϰ.ϭ.Ϯ.ϭ.  TiĐari KazaŶçlar. Ϯϴϲ 
XVI
ϭϰ.ϭ.Ϯ.Ϯ.  Zirai KazaŶçlar .Ϯϴϳ 
ϭϰ.ϭ.Ϯ.ϯ.  ÜĐretler .Ϯϴϳ 
ϭϰ.ϭ.Ϯ.ϰ.  Serďest Meslek KazaŶçları.Ϯϴϳ 
ϭϰ.ϭ.Ϯ.ϱ.  GaLJriŵeŶkul SerŵaLJe İratlarıϮϴϴ 
ϭϰ.ϭ.Ϯ.ϲ.  MeŶkul SerŵaLJe İratlarıϮϴϴ 
ϭϰ.ϭ.Ϯ.ϳ.  Sair KazaŶç ǀe İratlar .ϮϵϬ 
ϭϰ.ϭ.Ϯ.ϳ.ϭ.  Arızi KazaŶçlar ϮϵϬ 
ϭϰ.ϭ.Ϯ.ϳ.Ϯ.  Değer Artış KazaŶçları.Ϯϵϭ 
ϭϰ.ϭ.ϯ.  MükellefiLJet Türleri.Ϯϵϯ 
ϭϰ.ϭ.ϯ.ϭ.  Taŵ MükellefiLJet Ϯϵϯ 
ϭϰ.ϭ.ϯ.Ϯ.  Dar MükellefiLJetϮϵϯ 
ϭϰ.ϭ.ϰ.  Gelir VergisiŶiŶ Tarhı.Ϯϵϯ 
ϭϰ.ϭ.ϰ.ϭ.  Yıllık Gelir Vergisi BeLJaŶŶaŵesi.Ϯϵϯ 
ϭϰ.ϭ.ϰ.Ϯ.  Muhtasar BeLJaŶŶaŵe .Ϯϵϯ 
ϭϰ.ϭ.ϰ.ϯ.  MüŶferit BeLJaŶŶaŵe Ϯϵϰ 
ϭϰ.ϭ.ϱ.  GeliriŶ ToplaŶŵası Ϯϵϰ 
ϭϰ.ϭ.ϱ.ϭ.  Toplaŵa.Ϯϵϰ 
ϭϰ.ϭ.ϱ.Ϯ.  Toplaŵa YapılŵaLJaŶ Duruŵlar.Ϯϵϰ 
ϭϰ.ϭ.ϱ.ϯ.  ZararlarıŶ Karlara Mahsuďu.Ϯϵϱ 
ϭϰ.ϭ.ϲ.  VergiLJe ULJuŵlu Mükelleflere Vergi İŶdiriŵi.Ϯϵϲ 
ϭϰ.ϭ.ϳ.  Gelir Vergisi BeLJaŶ ǀe Ödeŵe DöŶeŵleri .Ϯϵϴ 
ϭϰ.ϭ.ϲ.ϭ.  Basit Usule Taďi Mükellefler BakıŵıŶdaŶϮϵϴ 
ϭϰ.ϭ.ϲ.Ϯ.  Diğer Mükellefler BakıŵıŶdaŶ.Ϯϵϴ 
ϭϰ.Ϯ.  KURUMLAR VERGİSİ.Ϯϵϴ 
ϭϰ.Ϯ.ϭ.  Kuruŵlar VergisiŶe Taďi OlaŶlar .Ϯϵϴ 
ϭϰ.Ϯ.ϭ.ϭ.  SerŵaLJe Şirketleri .Ϯϵϵ 
ϭϰ.Ϯ.ϭ.Ϯ.  Kooperatifler .Ϯϵϵ 
ϭϰ.Ϯ.ϭ.ϯ.  İktisadi Kaŵu Müesseseleri.ϯϬϬ 
ϭϰ.Ϯ.ϭ.ϰ.  DerŶek ǀeLJa Vakıflara Ait İktisadi İşletŵeler.ϯϬϬ 
ϭϰ.Ϯ.ϭ.ϱ.  İş Ortaklıkları .ϯϬϭ 
ϭϰ.Ϯ.Ϯ.  Kuruŵlar Vergisi MatrahıŶıŶ BelirleŶŵesi ϯϬϭ 
ϭϰ.Ϯ.Ϯ.ϭ.  Net Kuruŵ KazaŶĐıϯϬϭ 
ϭϰ.Ϯ.Ϯ.Ϯ.  KoŶtrol EdileŶ YaďaŶĐı Kuruŵ KazaŶĐıϯϬϮ 
ϭϰ.Ϯ.ϯ.  Kuruŵlar VergisiŶiŶ BeLJaŶı.ϯϬϰ 
ϭϰ.Ϯ.ϰ.  Kuruŵlar VergisiŶiŶ ÖdeŶŵesi .ϯϬϱ 
XIV. BÖLÜME İLİŞKİN ÇALIŞMA ÖNERİLERİ ϯϬϲ 
ϭ. Tartışŵa KoŶularıϯϬϲ 
XVII
Ϯ. Çalışŵa Soruları . ϯϬϲ 
ϯ. OkuŶaĐak KaLJŶaklar. ϯϬϵ 
ϰ. Okuŵa Notları ϯϭϬ 
XV. BÖLÜM 
DOLAYLI VERGİLER
ϭϱ.  DOLAYLI VERGİLER ϯϰϳ
ϭϱ.ϭ.  Katŵa Değer Vergisi ϯϰϳ 
ϭϱ.ϭ.ϭ.  VergiŶiŶ KoŶusu . ϯϰϴ 
ϭϱ.ϭ.Ϯ.  VergiŶiŶ Mükellefi ϯϰϴ 
ϭϱ.ϭ.ϯ.  VergiŶiŶ OraŶı ϯϰϵ 
ϭϱ.Ϯ.  Özel Tüketiŵ Vergisi ϯϰϵ 
ϭϱ.Ϯ.ϭ.  ÖTV’ŶiŶ KoŶusu ϯϰϵ 
ϭϱ.Ϯ.Ϯ.  ÖTV’ŶiŶ Mükellefi. ϯϱϬ 
ϭϱ.Ϯ.ϯ.  ÖTV’ŶiŶ OraŶı . ϯϱϬ 
ϭϱ.ϯ.  Gider Vergileri ;BSMV, Özel İletişiŵ V ϯϱϭ 
ϭϱ.ϯ.ϭ.  BaŶka ǀe Sigorta Muaŵeleleri Vergisi ϯϱϭ 
ϭϱ.ϯ.ϭ.ϭ.  BaŶka ǀe Sigorta Muaŵeleleri Vergisi’ŶiŶ KoŶusu . ϯϱϭ 
ϭϱ.ϯ.ϭ.Ϯ.  BaŶka ǀe Sigorta Muaŵeleleri Vergisi’ŶiŶ Mükellefi ϯϱϮ 
ϭϱ.ϯ.ϭ.ϯ.  BaŶka ǀe Sigorta Muaŵeleleri Vergisi’ŶiŶ OraŶı ϯϱϮ 
ϭϱ.ϯ.Ϯ.  Özel İletişiŵ Vergisi ϯϱϯ 
ϭϱ.ϯ.Ϯ.ϭ.  Özel İletişiŵ VergisiŶiŶ Mükellefi . ϯϱϯ 
ϭϱ.ϯ.Ϯ.Ϯ.  Özel İletişiŵ VergisiŶiŶ Matrahı ϯϱϯ 
ϭϱ.ϯ.Ϯ.ϯ.  Özel İletişiŵ VergisiŶiŶ OraŶı ϯϱϯ 
ϭϱ.ϯ.Ϯ.ϰ.  Özel İletişiŵ VergisiŶiŶ BeLJaŶı ǀe ÖdeŶŵesi ϯϱϰ 
ϭϱ.ϰ.  Daŵga Vergisi . ϯϱϰ 
ϭϱ.ϰ.ϭ.  Daŵga VergisiŶiŶ KoŶusu. ϯϱϱ 
ϭϱ.ϰ.Ϯ.  Daŵga VergisiŶiŶ Kapsaŵı . ϯϱϱ 
ϭϱ.ϰ.ϯ.  Daŵga VergisiŶiŶ Mükellefi ϯϱϱ 
ϭϱ.ϰ.ϰ.  Daŵga VergisiŶiŶ OraŶı ϯϱϱ 
ϭϱ.ϰ.ϱ.  Daŵga VergisiŶde Özellikli KoŶular ϯϱϲ 
ϭϱ.ϰ.ϱ.ϭ.  KâğıtlarıŶ NiteliğiŶi Belirleŵe . ϯϱϲ 
ϭϱ.ϰ.ϱ.Ϯ.  KâğıtlarıŶ NüshalarıŶıŶ BirdeŶ Çok Olŵası . ϯϱϲ 
ϭϱ.ϰ.ϱ.ϯ.  Bir Kâğıtta BirdeŶ Çok Akit ǀe İşleŵ BuluŶŵası ϯϱϲ 
ϭϱ.ϰ.ϱ.ϰ.  BirdeŶ Fazla İŵzalı Kâğıtlar. ϯϱϲ 
ϭϱ.ϰ.ϱ.ϱ.  Belli Para Gösterŵe ZoruŶluluğu ϯϱϲ 
XVIII
ϭϱ.ϰ.ϱ.ϲ.  Ödeŵe Şekilleri .ϯϱϳ 
ϭϱ.ϰ.ϱ.ϳ.  Basılı Daŵga KoŶulŵası ŞekliLJle Ödeŵe.ϯϱϳ 
ϭϱ.ϰ.ϱ.ϴ.  Makďuz Karşılığı Ödeŵelerde ÖdeŵeŶiŶ ZaŵaŶı.ϯϱϳ 
ϭϱ.ϰ.ϱ.ϵ.  Vergi ǀe Cezada Soruŵlulukϯϱϴ 
ϭϱ.ϰ.ϱ.ϵ.ϭ.  Resŵi DaireleriŶ MeĐďuriLJeti.ϯϱϴ 
ϭϱ.ϰ.ϱ.ϵ.Ϯ.  BaŶkalarıŶ MeĐďuriLJeti ϯϱϴ 
XV. BÖLÜME İLİŞKİN ÇALIŞMA ÖNERİLERİ .ϯϱϵ 
ϭ. Tartışŵa KoŶularıϯϱϵ 
Ϯ. Çalışŵa Soruları ϯϱϵ 
ϯ. OkuŶaĐak KaLJŶaklar .ϯϲϭ 
ϰ. Okuŵa Notları ϯϲϮ 
XVI. BÖLÜM 
SERVET VERGİLERİ
ϭϲ. SERVET VERGİLERİ ϯϳϯ
ϭϲ.ϭ.  Motorlu Taşıtlar Vergisiϯ
XIX
XVII. BÖLÜM 
VERGİ UYUŞMAZLIKLARI
ϭϳ. VERGİ UYUŞMAZLIKLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI .ϯϵϱ
ϭϳ.ϭ.  İdari Yollarla Çözüŵ ϯϵϱ 
ϭϳ.ϭ.ϭ.  Vergi HatalarıŶı Düzeltŵe ϯϵϱ 
ϭϳ.ϭ.Ϯ.  Vergi HatalarıŶıŶ SıŶıflaŶdırılŵası ϯϵϲ 
ϭϳ.ϭ.Ϯ.ϭ.  Hesap Hataları ϯϵϲ 
ϭϳ.ϭ.Ϯ.ϭ.ϭ.  Matrah hataları ϯϵϲ 
ϭϳ.ϭ.Ϯ.ϭ.Ϯ.  Vergi MiktarıŶda Hatalar . ϯϵϲ 
ϭϳ.ϭ.Ϯ.ϭ.ϯ.  VergiŶiŶ Mükerrer Olŵası . ϯϵϲ 
ϭϳ.ϭ.Ϯ.Ϯ.  VergileŶdirŵe Hataları . ϯϵϳ 
ϭϳ.ϭ.Ϯ.Ϯ.ϭ.  MükellefiŶ ŞahsıŶda Hata ϯϵϳ 
ϭϳ.ϭ.Ϯ.Ϯ.Ϯ.  MükellefiLJette Hata . ϯϵϳ 
ϭϳ.ϭ.Ϯ.Ϯ.ϯ.  KoŶuda Hata ϯϵϳ 
ϭϳ.ϭ.Ϯ.Ϯ.ϰ.  VergileŶdirŵe ǀeLJa MuafiLJet 
DöŶeŵiŶde Hata ϯϵϳ 
ϭϳ.ϭ.Ϯ.ϯ.  Hataları Düzeltŵede YöŶteŵ . ϯϵϳ 
ϭϳ.ϭ.Ϯ.ϯ.ϭ.  Vergi HatalarıŶıŶ OrtaLJa Çıkarılŵası ϯϵϳ 
ϭϳ.ϭ.Ϯ.ϯ.Ϯ.  Re'seŶ Düzeltŵe ϯϵϴ 
ϭϳ.ϭ.Ϯ.ϯ.ϯ.  Talep ÜzeriŶe Düzeltŵe. ϯϵϴ 
ϭϳ.ϭ.ϯ.  Cezalarda İŶdiriŵ ϯϵϵ 
ϭϳ.ϭ.ϯ.ϭ.  Ceza İŶdiriŵiŶiŶ YapılŵasıŶıŶ Koşulları ϰϬϬ 
ϭϳ.ϭ.ϯ.ϭ.ϭ.  Vergi ǀe Ceza İçiŶ Vergi Daǀası 
Açılŵaŵış Olŵalıdır ϰϬϬ 
ϭϳ.ϭ.ϯ.ϭ.Ϯ.  Vergi DairesiŶe, İhďarŶaŵeŶiŶ Teďliğ 
TarihiŶdeŶ İtiďareŶ, ϯϬ GüŶ İçiŶde 
MüraĐaat Edilŵelidir . ϰϬϬ 
ϭϳ.ϭ.ϯ.ϭ.ϯ.  BelirtileŶ Süre İçiŶde Vergi Aslı Ve 
CezaŶıŶ Taŵaŵı ÖdeŶŵelidir ϰϬϬ 
ϭϳ.ϭ.ϯ.Ϯ.  Ceza İŶdiriŵiŶiŶ Tutarı . ϰϬϭ 
ϭϳ.ϭ.ϰ.  PişŵaŶlık ǀe Islah . ϰϬϭ 
ϭϳ.ϭ.ϱ.  Uzlaşŵa ϰϬϮ 
ϭϳ.ϭ.ϱ.ϭ.  UzlaşŵaŶıŶ KoŶusu ǀe Kapsaŵı . ϰϬϮ 
ϭϳ.ϭ.ϱ.Ϯ.  Uzlaşŵa Türleri. ϰϬϯ 
ϭϳ.ϭ.ϱ.Ϯ.ϭ.  TarhiLJat öŶĐesi Uzlaşŵa ϰϬϯ 
ϭϳ.ϭ.ϱ.Ϯ.Ϯ.  TarhiLJat SoŶrası Uzlaşŵa. ϰϬϱ 
ϭϳ.ϭ.ϱ.ϯ.  Uzlaşŵa KoŵisLJoŶu ϰϬϲ 
XX
ϭϳ.ϭ.ϱ.ϰ.  UzlaşaŵaŵaŶıŶ Vergi DaǀasıŶa Etkisi .ϰϬϳ 
ϭϳ.ϭ.ϲ.  İzaha DaǀetϰϬϴ 
ϭϳ.Ϯ.  Yargı YoluLJla Çözüŵ.ϰϬϴ 
ϭϳ.Ϯ.ϭ.  Vergi Daǀaları ϰϬϴ 
ϭϳ.Ϯ.Ϯ.  Vergi DaǀalarıŶa BakŵaLJa Yetkili Mahkeŵeler.ϰϬϵ 
ϭϳ.Ϯ.Ϯ.ϭ.  Vergi MahkeŵeleriϰϬϵ 
ϭϳ.Ϯ.Ϯ.Ϯ.  Bölge İdare MahkeŵeleriϰϭϬ 
ϭϳ.Ϯ.Ϯ.ϯ.  DaŶıştaLJ.ϰϭϬ 
ϭϳ.Ϯ.ϯ.  DaǀaŶıŶ Kapsaŵı.ϰϭϬ 
ϭϳ.Ϯ.ϰ.  Yetkili Vergi MahkeŵesiϰϭϮ 
ϭϳ.Ϯ.ϱ.  Daǀa AçŵaLJa Yetkili OlaŶlarϰϭϮ 
ϭϳ.Ϯ.ϲ.  Daǀa Açŵa Süreleri .ϰϭϯ
ϭϳ.Ϯ.ϳ.  YürütŵeŶiŶ Durdurulŵası.ϰϭϰ 
ϭϳ.Ϯ.ϴ.  KararlarıŶ SoŶuçları.ϰϭϱ 
ϭϳ.Ϯ.ϵ.  KararlarıŶ AçıklaŶŵası.ϰϭϲ 
ϭϳ.Ϯ.ϭϬ. YaŶlışlıklarıŶ Düzeltilŵesiϰϭϳ 
ϭϳ.Ϯ.ϭϭ. Kararlara Karşı Başǀuru Yolları ϰϭϴ 
ϭϳ.Ϯ.ϭϭ.ϭ.  İtiraz ϰϭϴ 
ϭϳ.Ϯ.ϭϭ.Ϯ.  TeŵLJiz .ϰϭϵ 
ϭϳ.Ϯ.ϭϭ.Ϯ.ϭ. TeŵLJiz EdileďileĐek Kararlar .ϰϭϵ
ϭϳ.Ϯ.ϭϭ.Ϯ.Ϯ. TeŵLJiz TaleďiŶde Süre ϰϭϵ 
ϭϳ.Ϯ.ϭϭ.Ϯ.ϯ. TeŵLJiz TaleďiŶiŶ İŶĐeleŶŵesi ǀe SoŶuç.ϰϮϬ 
ϭϳ.Ϯ.ϭϭ.ϯ.  KaŶuŶ YararıŶa Bozŵa ϰϮϬ 
ϭϳ.Ϯ.ϭϭ.ϰ.  YargılaŵaŶıŶ YeŶileŶŵesi .ϰϮϭ 
ϭϳ.Ϯ.ϭϭ.ϱ.  KararıŶ Düzeltilŵesi ϰϮϮ 
ϭϳ.Ϯ.ϭϮ.  ϲϱϰϱ saLJılı Yasa ile GetirileŶ Değişiklikler ULJarıŶĐa Kararlara 
Karşı Başǀuru YollarıϰϮϯ 
ϭϳ.Ϯ.ϭϮ.ϭ.  İstiŶaf.ϰϮϯ 
ϭϳ.Ϯ.ϭϮ.Ϯ.  TeŵLJiz .ϰϮϱ 
ϭϳ.Ϯ.ϭϮ.ϯ.  KaŶuŶ YararıŶa TeŵLJizϰϮϱ 
ϭϳ.Ϯ.ϭϮ.ϰ.  YargılaŵaŶıŶ YeŶileŶŵesi .ϰϮϲ 
XVIII. BÖLÜM 
VERGİ İLE İLGİLİ KAVRAMLAR ;CONCEPTS of TAXͿ  
ϭϴ.ϭ.  Vergi ;TadžͿ. ϰϮϵ
ϭϴ.Ϯ.  Resiŵ ;AĐĐis, DutLJ, Due, Fee, TadžͿ .ϰϮϵ 
XXI
ϭϴ.ϯ.  Harç ;Charge, LeǀLJ, Fee, TadžͿ ϰϮϵ 
ϭϴ.ϰ.  VergiŶiŶ KoŶusu ;SuďjeĐt of the tadžͿ. ϰϮϵ 
ϭϴ.ϱ.  VergiŶiŶ Mükellefi ;Tadž paLJerͿ ϰϮϵ 
ϭϴ.ϲ.  Vergi Soruŵlusu ;Tadž respoŶsiďle. ϰϯϬ 
ϭϴ.ϳ.  VergiŶiŶ OraŶı ;Tadž rateͿ. ϰϯϬ 
ϭϴ.ϴ.  VergiLJi DoğuraŶ OlaLJ ;Tadžaďle eǀeŶtͿ. ϰϯϬ 
ϭϴ.ϵ.  Vergi PlaŶlaŵası ;Tadž plaŶŶiŶgͿ ϰϯϭ 
ϭϴ.ϭϬ. VergideŶ KaçıŶŵa ;Tadž aǀoidiŶgͿ ϰϯϭ 
ϭϴ.ϭϭ. Vergi Kaçırŵa ; Tadž eǀasioŶͿ . ϰϯϭ 
ϭϴ.ϭϮ. Vergi EhliLJeti ;Tadž ĐapasitLJͿ. ϰϯϭ 
ϭϴ.ϭϯ. Vergi Ödeŵe GüĐü ;Tadž paLJiŶg aďilitLJͿ . ϰϯϭ 
ϭϴ.ϭϰ. Vergi Matrahı ;Base of tadžͿ . ϰϯϮ 
ϭϴ.ϭϱ. Vergi İstisŶası ;ALJrıĐalıkͿ ;Tadž edžĐeptioŶͿ ϰϯϮ 
ϭϴ.ϭϲ. Vergi MuafiLJeti ;BağışıklıkͿ ;Tadž edžeŵptioŶͿ. ϰϯϮ 
ϭϴ.ϭϳ. Vergi İŶdiriŵi ;Tadž reduĐtioŶͿ . ϰϯϯ 
ϭϴ.ϭϴ. Vergi BeLJaŶı ;Tadž deĐlaratioŶͿ ϰϯϯ 
ϭϴ.ϭϵ. VergiŶiŶ Tarhı ;Tadž iŵposeͿ ϰϯϯ 
ϭϴ.ϮϬ. VergiŶiŶ Teďliği ;AdǀiĐe tadžͿ ϰϯϯ 
ϭϴ.Ϯϭ. VergiŶiŶ Tahakkuku ;Tadž assessiŶgͿ ϰϯϰ 
ϭϴ.ϮϮ. Vergi ZiLJaı ;Tadž lossͿ ϰϯϰ 
ϭϴ.Ϯϯ. VergiŶiŶ Tahsili ; Tadž ĐolleĐtioŶͿ ϰϯϰ 
ϭϴ.Ϯϰ. VergiŶi ÖdeŶŵesi ;PaLJŵeŶt of tadžͿ ϰϯϰ 
ϭϴ.Ϯϱ. Uzlaşŵa ;Tadž ĐoŵproŵiseͿ . ϰϯϱ 
ϭϴ.Ϯϲ. Vergi Düzeltŵesi ;Tadž ĐorreĐtioŶͿ . ϰϯϱ 
ϭϴ.Ϯϳ. Vergi ULJuşŵazlığı ;CoŶfliĐt of tadžͿ ϰϯϱ 
ϭϴ.Ϯϴ. Vergi Yargısı ;Tadž JudgŵeŶtͿ . ϰϯϲ 
ϭϴ.Ϯϵ. VergiŶiŶ SiliŶŵesi ;TerkiŶiͿ ;Tadž ĐaŶĐellatioŶͿ ϰϯϳ 
ϭϴ.ϯϬ. Vergi İŶĐeleŵesi ;Tadž edžaŵiŶatioŶͿ ϰϯϳ 
ϭϴ.ϯϭ. Vergi İŶĐeleŵesiŶe Yetkililer ;Authorities oŶ tadž edžaŵiŶatioŶͿ ϰϯϴ 
ϭϴ.ϯϮ. Vergi Yoklaŵası ;Tadž iŶspeĐtioŶͿ. ϰϯϴ 
ϭϴ.ϯϯ. Vergi Yükü ;Tadž ďurdeŶͿ ϰϯϴ 
ϭϴ.ϯϰ. Vergi YaŶsıŵası ;Tadž iŶĐideŶĐeͿ ϰϯϵ 
ϭϴ.ϯϱ. Vergi ÖdeLJiĐisi ;Tadž paLJerͿ ϰϰϬ 
ϭϴ.ϯϲ. AraĐı Mükellef ;IŶterŵediarLJ tadž suďjeĐtͿ. ϰϰϬ 
ϭϴ.ϯϳ. Vergi YükleŶiĐisi ;Tadž uŶdertakerͿ. ϰϰϬ 
XXII
XIX. BÖLÜM 
TURKISH TAXATION SYSTEM
ϭϵ. TURKISH TAXATION LAW ϰϰϯ
ϭϵ.ϭ.  LAWϰϰϯ 
ϭϵ.Ϯ.  THE PARTIES of TAX .ϰϰϯ 
ϭϵ.ϯ.  THE CONSTITUTION, TAX aŶd PURE PUBLIC GOODS .ϰϰϰ 
ϭϵ.ϰ.  TAXATION PROCESS .ϰϰϰ 
ϭϵ.ϱ.  TAX PAYERSϰϰϱ 
ϭϵ.ϲ.  TAX DEDUCTION ϰϰϱ 
ϭϵ.ϳ.  ACCRUAL ϰϰϲ 
ϭϵ.ϴ.  NOTIFICATIONϰϰϲ 
ϭϵ.ϵ.  THE END of TAX CLAIM ϰϰϳ 
ϭϵ.ϭϬ. TAX INSPECTION ϰϰϳ 
ϭϵ.ϭϭ. AUTHORITIES of TAX INSPECTIONϰϰϴ 
ϭϵ.ϭϮ. DUTIES of TAX PAYERS .ϰϰϴ 
ϭϵ.ϭϯ. EVALUATION ϰϰϵ 
ϭϵ.ϭϰ. DEPRECTION ϰϰϵ 
ϭϵ.ϭϱ. TAX PENALTIES.ϰϱϬ 
ϭϵ.ϭϲ. THE END of TAX PENALTIESϰϱϬ 
ϭϵ.ϭϳ. PRECEDURE LAW of COLLECTION of PUBLIC CLAIMS.ϰϱϭ 
XX. BÖLÜM 
EXTENSIVE SUMMARY
ϮϬ.ϭ.  REVENUE ADMINISTRATION ϰϱϱ 
ϮϬ.Ϯ.  TURKISH TAXATION SYSTEMϰϱϳ 
ϮϬ.ϯ.  INCOME TAX ;The Laǁ Nuŵďer is ϭϵϯͿ .ϰϱϳ 
ϮϬ.ϯ.ϭ.  Tadžaďle IŶĐoŵe .ϰϱϳ 
ϮϬ.ϯ.Ϯ.  Tadž LiaďilitLJϰϱϳ 
ϮϬ.ϯ.Ϯ.ϭ.  BusiŶess Profit.ϰϱϴ 
ϮϬ.ϯ.Ϯ.Ϯ.  AgriĐultural IŶĐoŵe.ϰϱϴ 
ϮϬ.ϯ.Ϯ.ϯ.  Wages aŶd Salariesϰϱϴ 
ϮϬ.ϯ.Ϯ.ϰ.  IŶĐoŵe Froŵ IŶdepeŶdeŶt PersoŶal SerǀiĐes.ϰϱϵ 
ϮϬ.ϯ.Ϯ.ϱ.  IŶĐoŵe froŵ Iŵŵoǀaďle PropertLJϰϱϵ 
ϮϬ.ϯ.Ϯ.ϲ.  IŶĐoŵe Froŵ Moǀaďle Capital iŶǀestŵeŶt .ϰϱϵ 
ϮϬ.ϯ.Ϯ.ϳ.  Other IŶĐoŵe aŶd EarŶiŶgs.ϰϱϵ 
ϮϬ.ϯ.ϯ.  DeterŵiŶatioŶ of Net IŶĐoŵe .ϰϱϵ 
XXIII
ϮϬ.ϯ.ϯ.ϭ.  BusiŶess Profit ϰϱϵ 
ϮϬ.ϯ.ϯ.Ϯ.  PaLJŵeŶts, WhiĐh are Ŷot AĐĐepted as EdžpeŶses . ϰϲϭ 
ϮϬ.ϯ.ϯ.ϯ.  AgriĐultural lŶĐoŵe ϰϲϮ 
ϮϬ.ϯ.ϰ.  Salaries aŶd Wages. ϰϲϰ 
ϮϬ.ϯ.ϱ.  IŶĐoŵe Froŵ IŶdepeŶdeŶt ProfessioŶal SerǀiĐes ϰϲϰ 
ϮϬ.ϯ.ϲ.  IŶĐoŵe Froŵ Iŵŵoǀaďle PropertLJ ϰϲϲ 
ϮϬ.ϯ.ϳ.  IŶĐoŵe Froŵ Moǀaďle PropertLJ ϰϲϲ 
ϮϬ.ϯ.ϴ.  Other IŶĐoŵe aŶd EarŶiŶg . ϰϲϴ 
ϮϬ.ϰ.  CORPORATE TAX ;The Laǁ Nuďer is ϱϱϮϬͿ ϰϲϵ 
ϮϬ.ϰ.ϭ.  Tadžaďle IŶĐoŵe ϰϲϵ 
ϮϬ.ϰ.Ϯ.  Tadž Liaďilities ϰϳϬ 
ϮϬ.ϰ.ϯ.  DeterŵiŶatioŶ of Net Tadžaďle IŶĐoŵe . ϰϳϬ 
ϮϬ.ϰ.ϰ.  Corporate Tadž ReturŶ . ϰϳϭ 
ϮϬ.ϰ.ϱ.  Tadž Rates ϰϳϮ 
ϮϬ.ϰ.ϲ.  CalĐulatioŶ of Corporate IŶĐoŵe Tadž Base. ϰϳϮ 
ϮϬ.ϰ.ϲ.ϭ.  DeduĐtiďle EdžpeŶses. ϰϳϮ 
ϮϬ.ϰ.ϲ.Ϯ.  NoŶ‐deduĐtiďle EdžpeŶses . ϰϳϰ 
ϮϬ.ϰ.ϲ.ϯ.  DepreĐiatioŶ Methods ϰϳϱ 
ϮϬ.ϰ.ϳ.  CoŶtrolled ForeigŶ CorporatioŶ . ϰϳϲ 
ϮϬ.ϰ.ϴ.  ThiŶ CapitalisatioŶ ϰϳϳ 
ϮϬ.ϰ.ϵ.  WithholdiŶg Tadž . ϰϳϵ 
ϮϬ.ϰ.ϭϬ. CalĐulatioŶ of TreatLJ BeŶefit oŶ DiǀideŶds ϰϳϵ 
ϮϬ.ϱ.  TURKISH INDIRECT TAXATION SYSTEM . ϰϳϵ 
ϮϬ.ϱ.ϭ.  Value Added Tadž ;VATͿ . ϰϳϵ 
ϮϬ.ϱ.ϭ.ϭ.  LiaďilitLJ for VAT Arises ϰϴϬ 
ϮϬ.ϱ.ϭ.Ϯ.  VAT Tadž PaLJers . ϰϴϬ 
ϮϬ.ϱ.ϭ.Ϯ.ϭ.  GeŶeral ϰϴϬ 
ϮϬ.ϱ.ϭ.Ϯ.Ϯ.  Tadž PaLJers ϰϴϭ 
ϮϬ.ϱ.ϭ.ϯ.  VAT RespoŶsiďilitLJ aŶd Reǀerse Charge VAT ϰϴϭ 
ϮϬ.ϱ.ϭ.ϰ.  Tadžaďle Base. ϰϴϮ 
ϮϬ.ϱ.ϭ.ϱ.  EdžĐlusioŶs Froŵ the Tadžaďle Base ϰϴϮ 
ϮϬ.ϱ.ϭ.ϲ.  Tadž Rates ϰϴϯ 
ϮϬ.ϱ.ϭ.ϲ.ϭ.  StaŶdard Rate ϰϴϯ 
ϮϬ.ϱ.ϭ.ϲ.Ϯ.  SpeĐial Rates ϰϴϯ 
ϮϬ.ϱ.ϭ.ϳ.  The Credit MeĐhaŶisŵ ϰϴϯ 
ϮϬ.ϱ.ϭ.ϴ.  NoŶ‐DeduĐtiďle VAT ;Cost or NoŶ‐DeduĐtiďle Iteŵ 
or CapitalizedͿ. ϰϴϯ 
XXIV
ϮϬ.ϱ.ϭ.ϵ.  VAT RefuŶdϰϴϰ 
ϮϬ.ϲ.  SPECIAL CONSUMPTION TAX ϰϴϰ 
ϮϬ.ϲ.ϭ.  The SuďjeĐt of Tadž .ϰϴϰ 
ϮϬ.ϲ.Ϯ.  The TadžpaLJers of the SpeĐial CoŶsuŵptioŶ Tadžϰϴϱ 
ϮϬ.ϳ.  OTHER INDIRECT TAXES .ϰϴϱ 
ϮϬ.ϳ.ϭ.  Staŵp Tadžϰϴϱ 
ϮϬ.ϳ.Ϯ.  Sales Tadž ;The Laǁ No. ϲϴϬϮͿϰϴϱ 
ϮϬ.ϳ.Ϯ.ϭ.  BaŶkiŶg aŶd IŶsuraŶĐe TraŶsaĐtioŶs Tadž ;BITTͿ ϰϴϱ 
ϮϬ.ϳ.Ϯ.Ϯ.  CoŵŵuŶiĐatioŶ Tadž.ϰϴϲ 
ϮϬ.ϳ.ϯ.  GaŵďliŶg Tadž.ϰϴϲ 
ϮϬ.ϳ.ϰ.  EŶǀiroŶŵeŶtal Tadž ϰϴϳ 
ϮϬ.ϳ.ϱ.  EduĐatioŶ CoŶtriďutioŶ Fee ϰϴϳ 
ϮϬ.ϳ.ϲ.  Custoŵs DutLJ ϰϴϳ 
ϮϬ.ϳ.ϳ.  Fees .ϰϴϳ 
ϮϬ.ϴ.  WEALTH TAXES ϰϴϴ 
ϮϬ.ϴ.ϭ.  IŶheritaŶĐe aŶd Gift Tadžϰϴϴ 
ϮϬ.ϴ.Ϯ.  PropertLJ Tadžes ϰϴϴ 
ϮϬ.ϴ.ϯ.  Motor VehiĐle Tadž .ϰϴϴ 
ϮϬ.ϵ.  LEGAL BOOKS & GENERAL ACCOUNTING PRINCIPLES .ϰϴϵ 
ϮϬ.ϵ.ϭ.  Legal Books aŶd ReĐords.ϰϴϵ 
ϮϬ.ϵ.Ϯ.  ReĐogŶitioŶ of IŶĐoŵe aŶd EdžpeŶse – AĐĐrualsϰϵϬ 
ϮϬ.ϵ.ϯ.  ForeigŶ CurreŶĐLJ TraŶsaĐtioŶsϰϵϬ 
ϮϬ.ϵ.ϰ.  Bad Deďts ϰϵϭ 
ϮϬ.ϵ.ϱ.  Bad Deďts WritteŶ Off.ϰϵϭ 
ϮϬ.ϵ.ϲ.  IŶǀeŶtorLJ ValuatioŶ.ϰϵϭ 
ϮϬ.ϵ.ϳ.  IŶflatioŶ AĐĐouŶtiŶgϰϵϮ 
ϮϬ.ϵ.ϴ.  Loss CarrLJoǀers .ϰϵϮ 
ϮϬ.ϵ.ϵ.  EliŵiŶatioŶ of Douďle TadžatioŶ.ϰϵϮ 
ϮϬ.ϭϬ. EXIT ROUTE ‐ CAPITAL GAINS.ϰϵϯ 
ϮϬ.ϭϬ.ϭ. Share Disposals .ϰϵϯ 
ϮϬ.ϭϬ.Ϯ. CoŵpaŶies.ϰϵϰ 
ϮϬ.ϭϬ.ϯ. IŶdiǀiduals .ϰϵϱ 
KAYNAKÇA. ϰϵϳ
ÖZGEÇMİŞ ϰϵϵ

 

 

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Kapat