%3
Türk Vergi Sistemi ve Vergi Hukuku Ahmet Erol

Türk Vergi Sistemi ve Vergi HukukuTurkish Taxation System & Tax Law


Basım Tarihi
2023-01
Sayfa Sayısı
532
Kapak Türü
Cilt
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786052641170
Boyut
16x24
Baskı
7450,00 TL 436,50 TL
(Bu ürünü aldığınızda 436 puan kazanacaksınız)
   436

Prof. Dr. Ahmet EROL

 

İÇİNDEKİLER

ÖN SÖZ 7

İÇİNDEKİLER 11

BÖLÜM

HUKUK ve VERGİ HUKUKU

HUKUK VE VERGİ HUKUKU31

1.1. Özel Hukuk. 32

1.2. Kamu Hukuku. 32

1.3. Vergi Hukuku 33

BÖLÜMLE İLGİLİ ÇALIŞMA ÖNERİLERİ . 37

Tartışma Konuları . 37

Sorular 37

Okunacak Kaynaklar . 38

Okuma Notları 38

4.1. Magna Carta Libertatum . 38

4.2. Devlet ve Devletin İşlevleri 40

KAYNAKLAR.44

BÖLÜM

VERGİ HUKUKUNUN DALLARI

VERGİ HUKUKUNUN DALLARI 51

2.1. Vergi Ceza Hukuku . 51

2.2. Vergi İcra Hukuku. 53

2.3. Vergi Yargılama Hukuku. 53

2.4. Uluslararası Vergi Hukuku 53

2.5. Vergi Usul Hukuku 54

BÖLÜME İLİŞKİN ÇALIŞMA ÖNERİLERİ . 55

Tartışma Konuları . 55

Çalışma Soruları 55

Okunacak Kaynaklar . 55

Okuma Notları 56

 

12 İçindekiler

 

III. BÖLÜM

 

VERGİ HUKUKUNUN TANIMI ve KAYNAKLARI

 

VERGİ HUKUKUNUN TANIMI VE KAYNAKLARI67

3.1. Tanım67

3.2. Kaynaklar 67

3.2.1. Ana (Asli) Kaynaklar68

3.2.2. Yardımcı (Tali) Kaynaklar 69

III. BÖLÜME İLİŞKİN ÇALIŞMA ÖNERİLERİ .70

Tartışma Konuları70

Çalışma Soruları 70

Okunacak Kaynaklar70

Okuma Notları.71

KAYNAKÇA.78

 

BÖLÜM

 

VERGİ HUKUKUNUN UYGULANMASI

 

VERGİ HUKUKU HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI 83

4.1. Vergi Yasalarının Zaman Bakımından Uygulanması83

4.1.1. Vergi Yasalarının Yürürlüğe Girme Zamanı.83

4.1.2. Vergi Yasalarının Geçmişe Yürümesi ya da Yürümemesi83

4.2. Vergi Yasalarının Yer Bakımından Uygulanması .84

4.2.1. Yersellik (Mülkilik) İlkesi .84

4.2.2. Kişisellik (Şahsilik) İlkesi 84

4.3. Vergi Yasalarının Anlam Bakımından Uygulanması 84

4.3.1. Yorum Türleri85

4.3.1.1. Yasama Yorumu85

4.3.1.2. Yönetsel Yorum 86

4.3.1.3. Yargısal Yorum86

4.3.1.4. Bilimsel Yorum87

4.3.2. Yorum Yöntemleri 87

4.3.2.1. Teknik Yorum Yöntemi .87

4.3.2.2. Mantıki Yorum Yöntemi .88

4.3.3. Vergi Hukukunda Yorumun Özellikleri88

4.3.3.1. Vergilerin Yasallığı İlkesi .88

4.3.3.2. Vergilemede Ekonomik Yaklaşım İlkesi 89

4.3.3.3. Kıyas Yasağı İlkesi .90

 

İçindekiler 13

BÖLÜME İLİŞKİN ÇALIŞMA ÖNERİLERİ 91

Tartışma Konuları . 91

Çalışma Soruları 91

Okunacak Kaynaklar . 91

Okuma Notları 92

 

BÖLÜM

VERGİNİN TARAFLARI

 

VERGİNİN TARAFLARI 101

5.1. Aktif Vergi Süjesi (Devlet)  101

5.2. Pasif Vergi Süjesi (Mükellef)  107

BÖLÜME İLİŞKİN ÇALIŞMA ÖNERİLERİ 108

Tartışma Konuları . 108

Çalışma Soruları 109

Okunacak Kaynaklar . 109

Okuma Notları 110

 

BÖLÜM

VERGİLENDİRME SÜRECİ

 

VERGİLENDİRME SÜRECİ 123

6.1. Vergiyi Doğuran Olay . 124

6.2. Verginin Tarhı. 125

6.2.1. Beyan Üzerine Tarh 126

6.2.2. Vergi İdaresince Tarh . 126

6.2.2.1. Re’sen Vergi Tarhı 126

6.2.2.2. İkmalen Vergi Tarhı 127

6.2.2.3. İdarece Vergi Tarhı. 127

6.3. Verginin Tebliği  127

6.3.1. Posta Yoluyla Tebliğ  130

6.3.2. Daire veya Komisyonda Yapılan Tebliğ 133

6.3.3. Memur Eliyle Tebliğ. 133

6.3.4. Aracılı (Vasıtalı) Tebliğ. 133

6.3.5. İlan Yoluyla Tebliğ . 135

6.3.6. Elektronik Tebliğ 138

6.4. Verginin Tahakkuku . 140

6.5. Verginin Tahsili. 140

 

14 İçindekiler

BÖLÜME İLİŞKİN ÇALIŞMA ÖNERİLERİ .141

Tartışma Konuları141

Çalışma Soruları 141

Okunacak Kaynaklar142

Okuma Notları.143

 

VII. BÖLÜM

MÜKELLEFİN ÖDEVLERİ

 

MÜKELLEFİN ÖDEVLERİ157

7.1. Bildirim ile İlgili Ödevler158

7.1.1. İşe Başlamayı Bildirme158

7.1.1.1. Tacirlerde İşe Başlama158

7.1.1.2. Serbest Meslek Erbabında İşe Başlama 159

7.1.2. Değişiklikleri Bildirme .159

7.1.2.1. Adreste Değişiklik .159

7.1.2.2. İş ve İşletmede Değişiklik160

7.1.3. İşi Bırakmayı Bildirme .161

7.1.4. Bina ve Arazide Değişikliği Bildirme162

7.1.5. Ölüm Olaylarını Bildirme 162

7.2. Defter Tutma ile İlgili Ödevler.162

7.3. Defter Onayı ile İlgili Ödev163

7.4. Kayıtların Belgelendirilmesi (Tevsiki) ile İlgili Ödev 164

7.5. Muhafaza ve İbraz ile İlgili Ödev.165

VII. BÖLÜME İLİŞKİN ÇALIŞMA ÖNERİLERİ .166

Tartışma Konuları166

Çalışma Soruları 166

Okunacak Kaynaklar167

 

VIII. BÖLÜM

MÜKELLEFİN HAKLARI

 

MÜKELLEFİN HAKLARI173

8.1. Devlet .173

8.2. Mükellef173

8.3. Devlet + Yurttaş 173

8.4. Mükellef Hakkı174

8.5. Mükellef Hakkının Doğumu 174

 

İçindekiler 15

8.6. Türkiye’de Mükellef Hakkı . 175

8.7. Mükellef Hakkının Geliştirilmesi  175

8.8. Evrensel Mükellef Hakları  175

8.9. Türk Vergi Hukukunda Genel Mükellef Hakları 176

8.10. Vergi İncelemesi Sırasında Genel Mükellef Hakları 177

8.11. İnceleme Sonrası Mükellef Hakları  178

VIII. BÖLÜME İLİŞKİN ÇALIŞMA ÖNERİLERİ  179

Tartışma Konuları . 179

Çalışma Soruları 179

Okunacak Kaynaklar . 179

Okuma Notları 181

 

BÖLÜM

 

VERGİ İDARESİNİN MÜKELLEFİ DENETLEMESİ

 

VERGİ İDARESİNİN MÜKELLEFİ DENETLEMESİ . 187

9.1. Yoklama . 189

9.2. Bilgi İsteme. 190

9.3. Vergi İncelemesi. 192

BÖLÜME İLİŞKİN ÇALIŞMA ÖNERİLERİ 195

Tartışma Konuları . 195

Çalışma Soruları 195

Okunacak Kaynaklar . 196

Okuma Notları 197

 

BÖLÜM

VERGİ SUÇU ve CEZALARI

 

VERGİ SUÇ VE CEZALARI 211

10.1. Vergi İdaresi Tarafından Cezalandırılan Suçlar 211

10.1.1. Vergi Ziyaı Suçu . 211

10.1.2. Vergi Ziyaı Cezası. 212

10.2. Usulsüzlük Suçları 212

10.2.1. Genel Usulsüzlük Suçları . 212

10.2.2. Özel Usulsüzlük Suçları 213

10.3. Ceza Mahkemeleri Tarafından Yargılanan Vergi Suçları . 215

10.3.1. Kaçakçılık Suçu  215

10.3.1.1. Kaçakçılık Suçunun Cezası . 217

 

16 İçindekiler

10.3.1.1.1. Parasal Ceza.217

10.3.1.1.2. Hapis Cezası.217

10.4. Ceza Mahkemeleri Tarafından Yargılanan Vergi Suçları 218

10.4.1. Vergi Mahremiyetini İhlal Suçu218

10.4.2. Vergi Mahremiyetini İhlal Suçunun Cezası 219

10.5. Vergi Cezaları ile İlgili Ortak Durumlar.220

10.5.1. Tek Eylem ile Çeşitli Suç İşlenmesi (VUK 336. Md.) .220

10.5.2. Eylem (Fiil) Ayrılığı (VUK 337. Md.) 221

10.5.3. Yineleme (Tekerrür) (VUK 339. Md.) .221

10.5.4. Suçlarda Birleşme (VUK 340) .221

BÖLÜME İLİŞKİN ÇALIŞMA ÖNERİLERİ .222

Tartışma Konuları222

Çalışma Soruları 222

Okunacak Kaynaklar223

 

BÖLÜM

 

VERGİ CEZALARININ ORTADAN KALKMASI

 

VERGİ CEZALARININ ORTADAN KALKMASI229

11.1. Ödeme .229

11.2. Uzlaşma229

11.2.1. Tarhiyat Öncesi Uzlaşma .233

11.2.2. Tarhiyat Sonrası Uzlaşma (Uzlaşma) .234

11.3. İtiraz .234

11.3.1. Yargıya itiraz234

11.3.2. Şikâyet Yoluyla İtiraz .234

11.4. Ölüm 236

11.5. Zamanaşımı237

11.5.1. Tahakkuk Zamanaşımı.237

11.5.2. Tahsil Zamanaşımı.239

11.5.3. Vergi Cezalarında Zamanaşımı 241

11.5.4. Düzeltme Zamanaşımı.241

11.6. Silme (Terkin).241

11.6.1. VUK’un 115’inci Maddesi Uyarınca Terkin 242

11.6.2. 6183 Sayılı Yasa Kapsamında Terkin243

11.7. İzaha Davet (VUK 370. Md.).244

BÖLÜME İLİŞKİN ÇALIŞMA ÖNERİLERİ .257

 

İçindekiler 17

Tartışma Konuları . 257

Çalışma Soruları 257

Okunacak Kaynaklar . 258

Okuma Notları 259

KAYNAKÇA  265

 

XII. BÖLÜM

VERGİ ALACAĞININ KORUNMASI

 

VERGİ ALACAĞININ KORUNMASI . 271

12.1. 6183 Sayılı Yasanın Kapsamı . 271

12.2. Vergi Alacağının Değer Olarak Korunması  272

12.2.1. Gecikme Faizi 273

12.2.2. Gecikme Zammı 273

XII. BÖLÜME İLİŞKİN ÇALIŞMA ÖNERİLERİ . 276

Tartışma Konuları . 276

Çalışma Soruları 276

Okunacak Kaynaklar . 276

 

XIII. BÖLÜM

 

VERGİ ALACAĞININ GÜVENCEYE ALINMASI

 

VERGİ ALACAĞININ GÜVENCE ALTINA ALINMASI 281

13.1. Genel Açıklama . 281

13.2. Mükelleften Teminat veya Kefil Göstermesinin İstenmesi . 281

13.3. İhtiyati Tahakkuk ve İhtiyati Haciz Uygulaması . 283

13.4. Yurtdışına Çıkış Yasağı . 285

13.5. Hükümsüz Sayılan İşlemler 286

13.6. İflas Durumunda Kamu Alacağının Öncelik (Rüçhan) Hakkı  286

13.7. Ortaklığın Feshini İsteme  287

13.8. Vergi Kesenlerin (Sorumluların) Sorumluluğu. 287

XIII. BÖLÜME İLİŞKİN ÇALIŞMA ÖNERİLERİ  288

Tartışma Konuları . 288

Çalışma Soruları 288

Okunacak Kaynaklar . 289

Okuma Notları 290

 

18 İçindekiler

 

XIV. BÖLÜM

DOĞRUDAN VERGİLER

 

DOĞRUDAN VERGİLER .297

14.1. GELİR VERGİSİ298

14.1.1. Gelirin Tanımı298

14.1.2. Gelir Vergisine Giren Kazanç ve İratlar309

14.1.2.1. Ticari Kazançlar .309

14.1.2.2. Zirai Kazançlar.309

14.1.2.3. Ücretler.309

14.1.2.4. Serbest Meslek Kazançları 309

14.1.2.5. Gayrimenkul Sermaye İratları .310

14.1.2.6. Menkul Sermaye İratları .310

14.1.2.7. Sair Kazanç ve İratlar.312

14.1.2.7.1. Arızi Kazançlar 312

14.1.2.7.2. Değer Artış Kazançları 313

14.1.3. Mükellefiyet Türleri.314

14.1.3.1. Tam Mükellefiyet314

14.1.3.2. Dar Mükellefiyet .315

14.1.4. Gelir Vergisinin Tarhı.315

14.1.4.1. Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi 315

14.1.4.2. Muhtasar Beyanname.315

14.1.4.3. Münferit Beyanname315

14.1.5. Gelirin Toplanması 315

14.1.5.1. Toplama 315

14.1.5.2. Toplama Yapılmayan Durumlar 316

14.1.5.3. Zararların Karlara Mahsubu 317

14.1.6. Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi İndirimi.318

14.1.7. Gelir Vergisi Beyan ve Ödeme Dönemleri.319

14.1.6.1. Gerçek Usule Tabi Mükellefler Bakımından Yıllık

Beyanname .319

14.1.6.2. Vergi Sorumluları Bakımından Muhtasar

Beyanname .319

14.1.6.3. Dar Mükellef Gerçek Kişiler Bakımından

Münferit Beyanname319

14.2. KURUMLAR VERGİSİ.319

14.2.1. Kurumlar Vergisine Tabi Olanlar .320

14.2.1.1. Sermaye Şirketleri.320

 

İçindekiler 19

14.2.1.2. Kooperatifler  320

14.2.1.3. İktisadi Kamu Müesseseleri 321

14.2.1.4. Dernek veya Vakıflara Ait İktisadi İşletmeler . 321

14.2.1.5. İş Ortaklıkları  322

14.2.2. Kurumlar Vergisi Matrahının Belirlenmesi . 322

14.2.2.1. Net Kurum Kazancı. 322

14.2.2.2. Kontrol Edilen Yabancı Kurum Kazancı. 323

14.2.3. Yıllık Kurumlar Vergisinin Beyanı 325

14.2.4. Yıllık Kurumlar Vergisinin Ödenmesi  326

14.2.5. Dar Mükellef Kurumlar Tarafından Verilen Özel

Beyanname. 326

XIV. BÖLÜME İLİŞKİN ÇALIŞMA ÖNERİLERİ  327

Tartışma Konuları . 327

Çalışma Soruları 327

Okunacak Kaynaklar . 330

Okuma Notları 331

 

BÖLÜM

DOLAYLI VERGİLER

 

DOLAYLI VERGİLER 365

15.1. Katma Değer Vergisi 365

15.1.1. Verginin Konusu . 365

15.1.2. Verginin Mükellefi  366

15.1.3. Verginin Oranı  366

15.2. Özel Tüketim Vergisi . 367

15.2.1. ÖTV’nin Konusu 367

15.2.2. ÖTV’nin Mükellefi. 368

15.2.3. ÖTV’nin Oranı . 368

15.3. Gider Vergileri (BSMV, Özel İletişim V.)  368

15.3.1. Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi 368

15.3.1.1. Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi’nin

Konusu . 368

15.3.1.2. Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi’nin

Mükellefi  369

15.3.1.3. Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi’nin Oranı 369

15.3.2. Özel İletişim Vergisi  370

15.3.2.1. Özel İletişim Vergisinin Mükellefi. 370

 

20 İçindekiler

15.3.2.2. Özel İletişim Vergisinin Matrahı371

15.3.2.3. Özel İletişim Vergisinin Oranı371

15.3.2.4. Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödenmesi371

15.4. Damga Vergisi 372

15.4.1. Damga Vergisinin Konusu .372

15.4.2. Damga Vergisinin Kapsamı372

15.4.3. Damga Vergisinin Mükellefi 372

15.4.4. Damga Vergisinin Oranı.373

15.4.5. Damga Vergisinde Özellikli Konular 373

15.4.5.1. Kâğıtların Niteliğini Belirleme .373

15.4.5.2. Kâğıtların Nüshalarının Birden Çok Olması .373

15.4.5.3. Bir Kâğıtta Birden Çok Akit ve İşlem Bulunması373

15.4.5.4. Birden Fazla İmzalı Kâğıtlar .373

15.4.5.5. Belli Para Gösterme Zorunluluğu374

15.4.5.6. Ödeme Şekilleri.374

15.4.5.7. Basılı Damga Konulması Şekliyle Ödeme 374

15.4.5.8. Makbuz Karşılığı Ödemelerde Ödemenin

Zamanı 375

15.4.5.9. Vergi ve Cezada Sorumluluk .375

15.4.5.9.1. Resmi Dairelerin Mecburiyeti.375

15.4.5.9.2. Bankaların Mecburiyeti 375

BÖLÜME İLİŞKİN ÇALIŞMA ÖNERİLERİ376

Tartışma Konuları376

Çalışma Soruları 376

Okunacak Kaynaklar377

Okuma Notları.378

15.5. Dijital Hizmet Vergisi385

15.5.1. Verginin Konusu 385

15.5.2. Verginin Mükellefi ve Sorumlusu 386

15.5.3. Verginin Matrahı ve Oranı.386

15.5.4. Verginin Beyanı ve Ödenmesi .387

 

XVI. BÖLÜM

SERVET VERGİLERİ

 

SERVET VERGİLERİ .393

16.1. Motorlu Taşıtlar Vergisi .393

16.2. Veraset ve İntikal Vergisi .394

 

İçindekiler 21

16.2.1. Verginin Konusu . 394

16.2.2. Verginin Mükellefi  394

16.2.3. Vergiye Mukabil Alınacak Teminat – Bankaların

Sorumluluğu . 395

16.2.4. Bankalardaki Kiralık Kasalar - Bankaların Sorumluluğu  395

16.3. Emlak Vergisi. 395

16.3.1. Bina Vergisinin Konusu. 396

16.3.2. Bina Vergisinin Mükellefi 396

16.3.3. Bina Vergisinin Matrahı  396

16.3.4. Bina Vergisinin Oranı  396

16.3.5. Bina Vergisinin Mükellefiyetinin Başlama Tarihi  396

16.3.6. Arazi Vergisinin Konusu 396

16.3.7. Arazi Vergisinin Mükellefi. 397

16.3.8. Arazi Vergisinin Matrahı . 397

16.3.9. Arazi Vergisinin Oranı . 397

16.3.10. Arazi Vergisinin Mükellefiyetinin Başlama Tarihi . 397

16.4. Değerli Konut Vergisi. 397

16.4.1. Verginin Konusu . 397

16.4.2. Verginin Mükellefi  398

16.4.3. Verginin Matrahı ve Oranı 398

16.4.4. Verginin Beyanı ve Ödenmesi. 399

XVI. BÖLÜME İLİŞKİN ÇALIŞMA ÖNERİLERİ  400

Tartışma Konuları . 400

Çalışma Soruları 400

Okunacak Kaynaklar . 401

Okuma Notları 402

 

XVII. BÖLÜM

VERGİ UYUŞMAZLIKLARI

 

VERGİ UYUŞMAZLIKLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI . 417

17.1. İdari Yollarla Çözüm  417

17.1.1. Vergi Hatalarını Düzeltme  417

17.1.2. Vergi Hatalarının Sınıflandırılması  418

17.1.2.1. Hesap Hataları 418

17.1.2.1.1. Matrah hataları 418

17.1.2.1.2. Vergi Miktarında Hatalar . 418

17.1.2.1.3. Verginin Mükerrer Olması . 418

 

22 İçindekiler

17.1.2.2. Vergilendirme Hataları419

17.1.2.2.1. Mükellefin Şahsında Hata.419

17.1.2.2.2. Mükellefiyette Hata .419

17.1.2.2.3. Konuda Hata.419

17.1.2.2.4. Vergilendirme veya Muafiyet

Döneminde Hata 419

17.1.2.3. Hataları Düzeltmede Yöntem419

17.1.2.3.1. Vergi Hatalarının Ortaya Çıkarılması 419

17.1.2.3.2. Re'sen Düzeltme.420

17.1.2.3.3. Talep Üzerine Düzeltme .420

17.1.3. Cezalarda İndirim 421

17.1.3.1. Ceza İndiriminin Yapılmasının Koşulları 421

17.1.3.1.1. Vergi ve Ceza İçin Vergi Davası

Açılmamış Olmalıdır .421

17.1.3.1.2. Vergi Dairesine, İhbarnamenin

Tebliğ Tarihinden İtibaren, 30 Gün

İçinde Müracaat Edilmelidir .422

17.1.3.1.3. Belirtilen Süre İçinde Vergi Aslı Ve

Cezanın Tamamı Ödenmelidir 422

17.1.3.2. Ceza İndiriminin Tutarı422

17.1.4. Pişmanlık ve Islah 422

17.1.5. Uzlaşma.423

17.1.5.1. Uzlaşmanın Konusu ve Kapsamı423

17.1.5.2. Uzlaşma Türleri .424

17.1.5.2.1. Tarhiyat öncesi Uzlaşma.424

17.1.5.2.2. Tarhiyat Sonrası Uzlaşma .426

17.1.5.3. Uzlaşma Komisyonu427

17.1.5.4. Uzlaşamamanın Vergi Davasına Etkisi.428

17.1.6. İzaha Davet428

17.2. Yargı Yoluyla Çözüm.428

17.2.1. Vergi Davaları 429

17.2.2. Vergi Davalarına Bakmaya Yetkili Mahkemeler 430

17.2.2.1. Vergi Mahkemeleri .430

17.2.2.2. Bölge İdare Mahkemeleri430

17.2.2.3. Danıştay 430

17.2.3. Davanın Kapsamı.431

17.2.4. Yetkili Vergi Mahkemesi432

 

İçindekiler 23

17.2.5. Dava Açmaya Yetkili Olanlar. 432

17.2.6. Dava Açma Süreleri  433

17.2.7. Yürütmenin Durdurulması 434

17.2.8. Kararların Sonuçları  435

17.2.9. Kararların Açıklanması 436

17.2.10. Yanlışlıkların Düzeltilmesi. 437

17.2.11. Kararlara Karşı Başvuru Yolları . 437

17.2.11.1. İtiraz  438

17.2.11.2. Temyiz. 439

17.2.11.2.1. Temyiz Edilebilecek Kararlar  439

17.2.11.2.2. Temyiz Talebinde Süre . 439

17.2.11.2.3. Temyiz Talebinin İncelenmesi ve

Sonuç 439

17.2.11.3. Kanun Yararına Bozma 440

17.2.11.4. Yargılamanın Yenilenmesi. 440

17.2.11.5. Kararın Düzeltilmesi  441

17.2.12. 6545 sayılı Yasa ile Getirilen Değişiklikler Uyarınca

Kararlara Karşı Başvuru Yolları . 442

17.2.12.1. İstinaf  443

17.2.12.2. Temyiz. 444

17.2.12.3. Kanun Yararına Temyiz 444

17.2.12.4. Yargılamanın Yenilenmesi. 445

 

XVIII. BÖLÜM

 

VERGİ İLE İLGİLİ KAVRAMLAR (CONCEPTS of TAX)

 

18.1. Vergi (Tax) . 451

18.2. Resim (Accis, Duty, Due, Fee, Tax)  451

18.3. Harç (Charge, Levy, Fee, Tax)  451

18.4. Verginin Konusu (Subject of the tax)  451

18.5. Verginin Mükellefi (Tax payer) 451

18.6. Vergi Sorumlusu (Tax responsible. 452

18.7. Verginin Oranı (Tax rate). 452

18.8. Vergiyi Doğuran Olay (Taxable event). 452

18.9. Vergi Planlaması (Tax planning)  452

18.10. Vergiden Kaçınma (Tax avoiding) 453

18.11. Vergi Kaçırma (Tax evasion)  453

 

24 İçindekiler

18.12. Vergi Ehliyeti (Tax capasity) .453

18.13. Vergi Ödeme Gücü (Tax paying ability)453

18.14. Vergi Matrahı (Base of tax)454

18.15. Vergi İstisnası (Ayrıcalık) (Tax exception).454

18.16. Vergi Muafiyeti (Bağışıklık) (Tax exemption) .454

18.17. Vergi İndirimi (Tax reduction)454

18.18. Vergi Beyanı (Tax declaration).455

18.19. Verginin Tarhı (Tax impose).455

18.20. Verginin Tebliği (Advice tax) 455

18.21. Verginin Tahakkuku (Tax assessing).455

18.22. Vergi Ziyaı (Tax loss).456

18.23. Verginin Tahsili (Tax collection) .456

18.24. Vergini Ödenmesi (Payment of tax).456

18.25. Uzlaşma (Tax compromise)456

18.26. Vergi Düzeltmesi (Tax correction)456

18.27. Vergi Uyuşmazlığı (Conflict of tax).457

18.28. Vergi Yargısı (Tax Judgment)457

18.29. Verginin Silinmesi (Terkini) (Tax cancellation).458

18.30. Vergi İncelemesi (Tax examination).459

18.31. Vergi İncelemesine Yetkililer (Authorities on tax examination)459

18.32. Vergi Yoklaması (Tax inspection) .459

18.33. Vergi Yükü (Tax burden) 459

18.34. Vergi Yansıması (Tax incidence).460

18.35. Vergi Ödeyicisi (Tax payer) 461

18.36. Aracı Mükellef (Intermediary tax subject) .461

18.37. Vergi Yüklenicisi (Tax undertaker) .461

 

XIX. BÖLÜM

TURKISH TAXATION SYSTEM

 

TURKISH TAXATION LAW 467

19.1. LAW467

19.2. THE PARTIES of TAX .467

19.3. THE CONSTITUTION, TAX and PURE PUBLIC GOODS .468

19.4. TAXATION PROCESS.468

19.5. TAX PAYERS469

19.6. TAX DEDUCTION 469

 

İçindekiler 25

19.7. ACCRUAL. 470

19.8. NOTIFICATION. 470

19.9. THE END of TAX CLAIM . 471

19.10. TAX INSPECTION 471

19.11. AUTHORITIES of TAX INSPECTION. 472

19.12. DUTIES of TAX PAYERS  472

19.13. EVALUATION . 473

19.14. DEPRECTION 473

19.15. TAX PENALTIES 474

19.16. THE END of TAX PENALTIES. 474

19.17. PRECEDURE LAW of COLLECTION of PUBLIC CLAIMS 475

 

BÖLÜM

EXTENSIVE SUMMARY

 

20.1. REVENUE ADMINISTRATION.479

20.2. TURKISH TAXATION SYSTEM.480

20.3. INCOME TAX (The Law Number is 193).481

20.3.1. Taxable Income  481

20.3.2. Tax Liability. 481

20.3.2.1. Business Profit. 482

20.3.2.2. Agricultural Income . 482

20.3.2.3. Wages and Salaries . 482

20.3.2.4. Income From Independent Personal Services  482

20.3.2.5. Income from Immovable Property 482

20.3.2.6. Income From Movable Capital investment. 482

20.3.2.7. Other Income and Earnings  483

20.3.3. Determination of Net Income  483

20.3.3.1. Business Profit. 483

20.3.3.2. Payments, Which are not Accepted as

Expenses . 485

20.3.3.3. Agricultural lncome. 485

20.3.4. Salaries and Wages. 487

20.3.5. Income From Independent Professional Services  487

20.3.6. Income From Immovable Property  488

20.3.7. Income From Movable Property  489

20.3.8. Other Income and Earning . 490

 

26 İçindekiler

20.4. CORPORATE TAX (The Law Nuber is 5520) 491

20.4.1. Taxable Income .491

20.4.2. Tax Liabilities.492

20.4.3. Determination of Net Taxable Income492

20.4.4. Corporate Tax Return493

20.4.5. Tax Rates .494

20.4.6. Calculation of Corporate Income Tax Base .494

20.4.6.1. Deductible Expenses494

20.4.6.2. Non-deductible Expenses 496

20.4.6.3. Depreciation Methods.497

20.4.7. Controlled Foreign Corporation 497

20.4.8. Thin Capitalisation.498

20.4.9. Withholding Tax 500

20.4.10. Calculation of Treaty Benefit on Dividends.500

20.5. TURKISH INDIRECT TAXATION SYSTEM .500

20.5.1. Value Added Tax (VAT)500

20.5.1.1. Liability for VAT Arises .501

20.5.1.2. VAT Tax Payers.501

20.5.1.2.1. General .501

20.5.1.2.2. Tax Payers .501

20.5.1.3. VAT Responsibility and Reverse Charge VAT .502

20.5.1.4. Taxable Base 503

20.5.1.5. Exclusions From the Taxable Base .503

20.5.1.6. Tax Rates503

20.5.1.6.1. Standard Rate .503

20.5.1.6.2. Special Rates .503

20.5.1.7. The Credit Mechanism.504

20.5.1.8. Non-Deductible VAT (Cost or Non-Deductible

Item or Capitalized) .504

20.5.1.9. VAT Refund 504

20.6. SPECIAL CONSUMPTION TAX.505

20.6.1. The Subject of Tax .505

20.6.2. The Taxpayers of the Special Consumption Tax505

20.7. OTHER INDIRECT TAXES.506

20.7.1. Stamp Tax506

20.7.2. Sales Tax (The Law No. 6802)506

 

İçindekiler 27

20.7.2.1. Banking and Insurance Transactions Tax (BITT) 506

20.7.2.2. Communication Tax  506

20.7.2.3. Digital Service Tax . 507

20.7.4. Gambling Tax 508

20.7.5. Environmental Tax 509

20.7.6. Customs Duty . 509

20.7.7. Fees  509

20.8. WEALTH TAXES 509

20.8.1. Inheritance and Gift Tax . 509

20.8.2. Property Taxes 510

20.8.2.1. Property Taxes  510

20.8.2.2. Property Tax on High Value Residences 510

20.8.3. Motor Vehicle Tax  511

20.9. LEGAL BOOKS & GENERAL ACCOUNTING PRINCIPLES  511

20.9.1. Legal Books and Records 511

20.9.2. Recognition of Income and Expense – Accruals. 512

20.9.3. Foreign Currency Transactions. 512

20.9.4. Bad Debts . 513

20.9.5. Bad Debts Written Off 513

20.9.6. Inventory Valuation 513

20.9.7. Inflation Accounting . 514

20.9.8. Loss Carryovers. 514

20.9.9. Elimination of Double Taxation  514

20.10. EXIT ROUTE - CAPITAL GAINS 515

20.10.1. Share Disposals. 515

20.10.2. Companies 515

20.10.3. Individuals  516

20.11. TAX PROCEDURE LAW (Law No:213)  517

KAYNAKÇA  521

KAVRAM DİZİNİ . 521

ÖZGEÇMİŞ . 529

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
436,50   
436,50   
2
218,25   
436,50   
3
145,50   
436,50   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
436,50   
436,50   
2
218,25   
436,50   
3
145,50   
436,50   
Worldcard ( YKB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
436,50   
436,50   
2
218,25   
436,50   
3
145,50   
436,50   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
436,50   
436,50   
2
218,25   
436,50   
3
145,50   
436,50   
Kapat