%3
Vergi Uyuşmazlıkları ve Çözüm Yolları Ahmet Erol

Vergi Uyuşmazlıkları ve Çözüm Yollarıİçtihatlı-Dava Dilekçe Örnekleri


Basım Tarihi
2023-05
Sayfa Sayısı
400
Kapak Türü
Cilt
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786052642511
Boyut
16x24
Baskı
2608,00 TL 589,76 TL
(Bu ürünü aldığınızda 589 puan kazanacaksınız)
   589

Prof. Dr. Ahmet EROL

 

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ 7

İÇİNDEKİLER 11

KISALTMALAR17

1. HUKUK.19

VERGİ HUKUKU . 23

Vergi Usul Hukuku. 25

Vergi Ceza Hukuku 26

Vergi Kovuşturma (İcra) Hukuku . 27

Uluslararası Vergi Hukuku. 27

Vergi Uyuşmazlıkları (İhtilafları) Hukuku. 28

2. VERGİ UYUŞMAZLIĞI(İHTİLAFI) .29

3. VERGİ UYUŞMAZLIĞININ ORTAYA ÇIKMA SÜREÇLERİ31

VERGİYİ DOĞURAN OLAY 32

MÜKELLEFİYET 40

III. VERGİNİN TARHI  43

Beyan Üzerine Tarh. 44

Vergi İdaresince Tarh 46

Re’sen Vergi Tarhı . 47

İkmâlen Vergi Tarhı . 53

İdarece Vergi Tarhı 55

VERGİNİN TEBLİĞİ. 56

Posta Yoluyla Tebliğ 60

Daire veya Komisyonda Yapılan Tebliğ 63

Memur Eliyle Tebliğ 64

Aracılı (Vasıtalı) Tebliğ. 65

İlân Yoluyla Tebliğ . 66

Elektronik Tebliğ 69

 

12 İçindekiler

VERGİNİN TAHAKKUKU. 71

VERGİ DENETİMİ. 76

Yoklama 79

Bilgi İsteme . 81

Vergi İncelemesi 83

VII. TAHSİLAT (ÖDEME) . 91

Vergi Borcunun Ödeme Zamanları 92

Verginin Ödenme Yeri ve Ödenme Şekilleri 93

VIII. DİĞER VERGİ UYGULAMALARI 94

İade . 95

Mahsup . 101

Özelge (Mukteza) ve Sirküler Müessesi 106

Mükellefiyetin Sonlandırılması . 110

Mükellefleri Özel Esaslara Alma ve Çıkarma. 114

İhbarları Değerlendirme 118

Tecil ve Taksitlendirme İşlemleri. 126

Zor Durum Hali Tespiti 130

İ. Zarar Ziyan ve Terkin (Silme) İşlemleri 133

Uluslararası Bilgi Değişim İşlemleri . 135

4. VERGİ UYUŞMAZLIKLARININ ÇÖZÜMÜ139

YÖNETSEL (İDARİ) YOLLARLA ÇÖZÜM 141

Düzeltme. 143

Cezalarda İndirim 153

Pişmanlık ve Islah 160

Uzlaşma. 175

Tarhiyat Öncesi Uzlaşma. 182

Tarhiyat Sonrası Uzlaşma (Uzlaşma) . 188

İzaha Davet . 192

YARGISAL YOLLARLA ÇÖZÜM . 207

Vergi Yargısı Konusunda Genel Bilgi . 208

Vergi Davaları 211

 

İçindekiler 13

Vergilendirme İşleminin Amaç Yönünden Hukuka Aykırılığı . 211

Vergilendirme İşleminin Konu Yönünden Hukuka Aykırılığı 212

Vergilendirme İşleminin Yetki Yönünden Hukuka Aykırılığı 213

Vergilendirme İşleminin Şekil Yönünden Hukuka Aykırılığı. 214

Vergilendirme İşleminin Neden Yönünden Hukuka Aykırılığı 214

Kanıt (İspat) Külfeti 215

Yazılı Yargılama 216

Re'sen Araştırma . 216

Toplu Yargılama. 217

Kıyas Yasağı . 218

Ekonomiklik . 218

Duruşma 219

Bilirkişi Tayini. 219

Tahsil Sürecine (AATUHK) İlişkin Uyuşmazlıklar 220

Yargı Yetkisi . 220

Vergi Davasına Bakmaya Yetkili Mahkemeler. 220

Vergi Mahkemeleri 222

Tek Yargıçla Bakılan Vergi Davaları. 223

Üç Yargıçlı (Heyet Halinde) Bakılan Vergi Davaları . 224

Bölge İdare Mahkemeleri (İstinaf) 225

Danıştay 230

(1) İlk derece Mahkemesi Sıfatıyla Verilen Hizmetler . 231

(2) Temyiz Mercii Sıfatıyla Verilen Hizmetler:. 231

(3) Danışma ve İnceleme Merci Sıfatıyla Verilen

Hizmetler:  232

Vergi Davası. 235

Dava Açmaya Yetkililer ve Dava Açma İşlemleri 237

Vergi Mahkemesinde Dava Açmaya Yetkili Olanlar:. 237

Vergi Davasının Açılma işlemleri. 238

(1) Dava Dilekçesinde Bulunması Gereken Bilgiler . 238

(2) Dava Dilekçelerinin Verileceği Yer . 239

(3) Aynı Dava Dilekçesi Birden Çok Dava Açma. 239

(4) Dava Dilekçesi Üzerine Yapılacak İşlem . 239

(a) Dilekçenin Alınması. 239

(b) Dilekçe Üzerine Yapılacak İlk İnceleme . 241

 

14 İçindekiler

Dava Açma Süreleri. 242

Dava Açma Süreleri 242

Sürelerle İlgili Genel Esaslar . 243

Görevli Olmayan Yargı Yerlerine Başvuru Halinde Süre . 244

Dava Dilekçeleri Üzerine Verilecek Kararlar 245

İlk İnceleme Sonucu Verilecek Karar 245

Yürütmenin Durdurulması 253

Karar Sonuçları 257

Kararların Açıklanması 259

Karar Yanlışlıklarının Düzeltilmesi . 261

Kararlara Karşı Başvuru Yolları 265

İtiraz . 266

Temyiz 271

(1) Temyiz Dilekçesi  272

(2) Temyiz Aşamasında Yürütmenin Durdurulması 273

(3) Temyizde Harç Eksikliği 274

(4) Temyizin Yasal Süre Geçtikten Sonra Yapılması  274

(5) Temyize İlişkin Başvuru Eksikliklerinin

Giderilmemesi . 274

(6) Temyiz İncelemesi Sonucu Verilecek Kararlar . 275

(7) Temyiz Kararından Sonra Yapılacak İşlemler. 276

(8) Kanun Yararına Temyiz  276

Yargılanmanın Yenilenmesi 281

Kararın Düzeltilmesi . 285

5. ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU287

BİREYSEL BAŞVURU YAPMA YETKİSİ. 290

BİREYSEL BAŞVURU YAPMA ZAMANI . 292

Kesin Nitelikteki Kararlara Karşı Bireysel Başvuru Süresi 293

Olağan Kanun Yollarına Başvurulması Durumunda Bireysel

Başvuru Süresi. 293

İtiraz Yoluna Başvuru Durumunda Süre 293

Temyiz Yoluna Başvuru Durumunda Başvuru Süresi 294

 

İçindekiler 15

III. BİREYSEL BAŞVURU YAPMA YERİ. 294

BAŞVURU FORMU VE EKLERİ 295

BAŞVURU HARCI . 299

BİREYSEL BAŞVURU SÜRECİNİN MAHKEME BOYUTU . 300

6. AİHM’E BİREYSEL BAŞVURU 307

AİHM’E BAŞVURU . 307

İÇ HUKUK YOLLARININ TÜKETİLMİŞ OLMASI VE BAŞVURU SÜRESİ 308

III. BAŞVURUNUN KONUSU VE TARAFI  309

SÜRECİN İŞLEYİŞİ. 310

AİHM TARAFINDAN VERGİ İLE İLGİLİ VERİLMİŞ BAZI KARARLAR 312

Mülkiyet Hakkının İhlali. 312

Adil Yargılanma Hakkının İhlali 316

EKLER 319

 Cezayı Pişmanlıkla Ödemek İçin Dilekçesi. 319

 Vergi Cezasını İndirimli Ödeme Dilekçesi 320

 Uzlaşma Talep Dilekçesi 321

 Vergi Hatasının Düzeltilmesini Talep Dilekçesi (Vergi Dairesine) . 322

 Şikâyet Yoluyla Vergi Hatasının Düzeltilmesini İsteme Dilekçesi

(Bakanlığa)  323

 Uzlaşmanın Temin Edilememesi Üzerine Vergi ve Cezanın İptali İçin

Vergi Mahkemesinde Dava Açılması İlişkin Dilekçe 324

 Vergi ve Vergi Cezasının İptaline İlişkin Vergi Mahkemesinde İptal

Davası Açma Dilekçesi  326

 Özel Usulsüzlük Cezasının İptaline İlişkin Vergi Mahkemesine Dava

Dilekçesi 353

 Bölge İdare Mahkemesine Başvuru Dilekçesi . 355

 Danıştay’a Temyiz Başvuru Dilekçesi  362

KAYNAKLAR.387

İNDEKS 393a

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
589,76   
589,76   
2
294,88   
589,76   
3
196,59   
589,76   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
589,76   
589,76   
2
294,88   
589,76   
3
196,59   
589,76   
Worldcard ( YKB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
589,76   
589,76   
2
294,88   
589,76   
3
196,59   
589,76   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
589,76   
589,76   
2
294,88   
589,76   
3
196,59   
589,76   
Kapat