Ticari İşletme Hukuku Pratik Çalışmaları Cafer Eminoğlu

Ticari İşletme Hukuku Pratik Çalışmaları


Basım Tarihi
2021-10
Sayfa Sayısı
351
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786257467681
Boyut
16x24
Baskı
358,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 58 puan kazanacaksınız)
   58

Doç. Dr. iur. Cafer EMİNOĞLU

 

Konu Başlıkları
- Çözümlü Pratik Çalışmalar
- Çözümü Verilmemiş Pratik Çalışmalar
- Yargıtay Kararları ve Kısa Değerlendirmeler
Klasik Sorular ve Cevapları Çoktan Seçmeli Sorular ve Cevap Anahtarı

 

 

 

İÇİNDEKİLER
Ticari işletme
Tacir
Tacir olmanın sonuçları
Ticari iş
Faturaya itiraz
Faiz
PRATİK ÇALIŞMA - 2 27
Ticari işletme
Tacir
Ticari iş
Arabuluculuk
Teselsül karinesi
Faiz
Ticaret siciline tescil
Tacir olmanın sonuçları
Ticari dava
Ticari işletmenin rehni
Ticaret unvanı
Ticari işletmenin devri
PRATİK ÇALIŞMA - 3 39
Acentelik sözleşmesi
Ticari iş
Denkleştirme tazminatı
Tacir
Ticari işletme
Tek satıcılık sözleşmesi

PRATİK ÇALIŞMA - 4 44
Ticari işletmenin devri
Tacir
Teyit mektubu
Ticari işletmenin devrinde alacaklıların hakları
Ticari işletmenin devrinde kefillerin durumu
PRATİK ÇALIŞMA - 5 47
Ticari işletme
Şube vasfı
Tacir gibi sorumlu olma
Basiretli bir iş adamı gibi hareket etme yükümlülüğü
Ticari dava
Görev İlişkisi
İflas
Ticaret yapmaktan menedilenler
PRATİK ÇALIŞMA - 6 50
Ticari iş
Kamu kurumlarının tacir vasfı
Ticari dava
Görev İlişkisi
PRATİK ÇALIŞMA - 7 52
Ticari yargı
Tacir
Ticari dava
Görev İlişkisi
PRATİK ÇALIŞMA - 8 55
Ticari iş
Görünüşe güven ilkesi
Esnaf - tacir ayırımı
Ticari temsilci
PRATİK ÇALIŞMA - 9 57
Ticari işletme
Tescilin etkisi
Esnaf - tacir ayırımı
PRATİK ÇALIŞMA - 10 60
Tacir sıfatı
Tacir olmanın sonuçları
Ticari işletme merkez / şube vasfı
Ticari işletmenin devri

PRATİK ÇALIŞMA - 11 69
Ticari işletme
Tacir
Ticari iş
Faiz
Fatura
Teyit mektubu
PRATİK ÇALIŞMA - 12 74
Tacir sıfatı
Tacir yardımcıları
Ticaret sicili
Ticaret unvanı
Ticari defterler
Ticari işletme
PRATİK ÇALIŞMA - 13 82
Ticari işletme
Tüzel kişi tacir
İşletme adı
Teyit mektubu
Ticari temsilci
Tacirler bakımından gabin
PRATİK ÇALIŞMA - 14 85
Şube
Ticaret sicili
Geçici tescil
Ticaret sicil müdürünün inceleme yükümlülüğü
PRATİK ÇALIŞMA - 15 88
Temerrüt faizi
Ticari iş
Ticari dava
Ticaret unvanı
Ticari faiz
Arabuluculuk
PRATİK ÇALIŞMA - 16 91
Ticaret unvanın oluşturulması
Tescil
Merkez şube

PRATİK ÇALIŞMA - 17 94
Acente
Şube
Ticari işletme
Tacir yardımcıları
PRATİK ÇALIŞMA - 18 97
Ticaret unvanı
Ticaret sicili
Ticaret sicil müdürünün inceleme yükümlülüğü
Geçici tescil
PRATİK ÇALIŞMA - 19 99
Ticari yargı
Ticaret sicili
Ticaret sicil müdürünün inceleme yükümlülüğü
Geçici tescil
PRATİK ÇALIŞMA - 20 102
Ticari yargı
Ticaret sicili
PRATİK ÇALIŞMA - 21 105
Ticari temsilci
Ticari temsilcinin yetkilerinin sınırlandırılması
PRATİK ÇALIŞMA - 22 107
Ticaret unvanı
Tacirler arasında ihbar ve ihtarın şekli
Acentelik sözleşmesi
Denkleştirme tazminatı
PRATİK ÇALIŞMA - 23 110
Ticaret unvanın korunması
Haksız rekabet
PRATİK ÇALIŞMA - 24 114
Ticari işletme
Teselsül karinesi
Merkez-şube ayırımı
Ticari işletmenin rehni
Ticari işletmenin devri
Tescil

PRATİK ÇALIŞMA - 25 121
Ticari işletmenin unsurları
Tacir
Teselsül karinesi
Ticari faiz
Ticari iş
Ticari dava
PRATİK ÇALIŞMA - 26 124
Ticaret sicili
Sicile güven ilkesi
Görünüşe güven ilkesi
PRATİK ÇALIŞMA - 27 127
Ticaret unvanı
İşletme adı
PRATİK ÇALIŞMA - 28 130
Ticari temsilci
Görünüşe güven ilkesi
PRATİK ÇALIŞMA - 29 132
Acente
Denkleştirme Tazminatı
PRATİK ÇALIŞMA - 30 140
Haksız rekabet
Ticari itibar
PRATİK ÇALIŞMA - 31 142
Ticaret unvanı
Haksız rekabet
Marka
Tacir yardımcıları
PRATİK ÇALIŞMA - 32 147
Ticaret unvanı
Haksız rekabet
Marka
Ticari işletmenin devri
PRATİK ÇALIŞMA - 33 150
Tacir sıfatı
Ticari işletme
Tescil
Teselsül karinesi

PRATİK ÇALIŞMA - 34 157
Tacir sıfatı
Ticari işletme
Tescil
Teselsül karinesi
PRATİK ÇALIŞMA - 35 161
Ticaret unvanı
Tacir yardımcıları
Tescil
Denkleştirme tazminatı
PRATİK ÇALIŞMA - 36 166
Ticari temsilci
Ticaret sicili
Görünüşe güven ilkesi
Ticaret sicilinin tutulmasından doğan sorumluluk
PRATİK ÇALIŞMA - 37 169
Tacir yardımcıları
Ticari yargı
Portföy tazminatı
Ticari defterler
PRATİK ÇALIŞMA - 38 172
Marka
Ticari yargı
Haksız rekabet
Ticaret unvanı
PRATİK ÇALIŞMA - 39 175
Ticari defterler
Ticaret yapmaktan menedilenler
Teselsül karinesi
Tacir yardımcıları
PRATİK ÇALIŞMA - 40 181
Tacir
Marka
Tacir yardımcıları
Ticari defterler
PRATİK ÇALIŞMA - 41 187
Ticari temsilci
Ticari vekil

Pazarlamacı
Tek satıcı
Acente
Portföy tazminatı
PRATİK ÇALIŞMA - 42 190
Haksız rekabet
Tacir olmanın sonuçları
PRATİK ÇALIŞMA - 43 192
Ticari işletmenin devri
Faiz
Teselsül karinesi
Basiretli iş adamı gibi davranma yükümü
PRATİK ÇALIŞMA - 44 200
Haksız rekabet
Ticaret unvanı
Esnaf işletmesi
Ticari dava

İKİNCİ BÖLÜM
ÇÖZÜMÜ VERİLMEMİŞ PRATİKLER
PRATİK ÇALIŞMA - 1 205
Ticari işletmenin devri
Marka
PRATİK ÇALIŞMA - 2 206
Tacir
Ticari işletme
Ticari iş
Faiz
PRATİK ÇALIŞMA - 3 207
Tacir yardımcıları
Ticari işletmenin rehni
PRATİK ÇALIŞMA - 4 209
Acente
Ticaret sicilinin etkisi
PRATİK ÇALIŞMA - 5 210
Acente
Ticaret sicilinin etkisi

PRATİK ÇALIŞMA - 6 211
Ticari işletme
Şube
PRATİK ÇALIŞMA - 7 212
Ticari işletmenin devri
Ticari işletme
PRATİK ÇALIŞMA - 8 213
Ticari işletmenin rehni
Ticari işletme
PRATİK ÇALIŞMA - 9 214
Ticari iş
Ticari işletme
PRATİK ÇALIŞMA - 10 215
Ticari işletme
Tacir
Tacir olmanın sonuçları
Teselsül karinesi
Ticari işletme rehni
Ticari işletme rehninin kapsamı
PRATİK ÇALIŞMA - 11 216
Ticari işletme
Tacir
PRATİK ÇALIŞMA - 12 217
Merkez – Şube ayırımı
Haksız rekabet
Ticaret unvanı
Tacir yardımcıları

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
YARGITAY KARARLARI VE KISA DEĞERLENDİRMELER
YARGITAY KARARI VE KISA DEĞERLENDİRME - 1 221
Ticari dava
Ticari işletme
Ticari yargı
Tacir
Görev ilişkisi
Ticari iş

YARGITAY KARARI VE KISA DEĞERLENDİRME - 2 226
Tacirin basiretli davranma yükümlülüğü
Dürüstlük kuralı
YARGITAY KARARI VE KISA DEĞERLENDİRME - 3 231
Ticari iş
Ticari işlerde faiz
YARGITAY KARARI VE KISA DEĞERLENDİRME - 4 235
Ticari işletme
Ticari işletmenin devri
YARGITAY KARARI VE KISA DEĞERLENDİRME - 5 239
Ticari iş
Ticari işletme
Ticari dava
Tacir
YARGITAY KARARI VE KISA DEĞERLENDİRME - 6 243
Tacir
Tacir olmanın sonuçları
YARGITAY KARARI VE KISA DEĞERLENDİRME - 7 246
Ticari iş
Ticari dava
YARGITAY KARARI VE KISA DEĞERLENDİRME - 8 249
Fatura
Tacir
YARGITAY KARARI VE KISA DEĞERLENDİRME - 9 253
Ticari defterler
Cari hesap
YARGITAY KARARI VE KISA DEĞERLENDİRME - 10. 256
Ticaret sicili
Ticari işletme
Tacir
Tacir olmanın sonuçları
YARGITAY KARARI VE KISA DEĞERLENDİRME - 11. 259
Markadan doğan hakların korunması
Tescilsiz marka

YARGITAY KARARI VE KISA DEĞERLENDİRME - 12 264
Ticari dava
Ticari iş
YARGITAY KARARI VE KISA DEĞERLENDİRME - 13 268
Ticari işletme
Ticari işletmenin devri
YARGITAY KARARI VE KISA DEĞERLENDİRME - 14 271
Temerrüt faizi
Ticari faiz

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
KLASİK SORULAR VE CEVAPLARI
GENEL OLARAK TİCARET HUKUKU, KONUSU VE 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU 275
TİCARİ İŞLETMENİN ÖZELLİKLERİ, UNSURLARI; TİCARİ İŞLETMEDE MERKEZ VE
ŞUBE KAVRAMLARI. 283
TİCARİ İŞ, TİCARİ HÜKÜM, TİCARİ YARGI 287
TACİR SIFATI VE TACİR OLMANIN SONUÇLARI 296
TİCARET SİCİLİ, TİCARET UNVANI, İŞLETME ADI 301
HAKSIZ REKABET, MARKA 312
TİCARİ DEFTERLER, CARİ HESAP, TACİR YARDIMCILARI 317

BEŞİNCİ BÖLÜM
ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR VE CEVAP ANAHTARI
GENEL OLARAK TİCARET HUKUKU, KONUSU VE 6102 SAYILI TÜRK TİCARET
KANUNU DÜZENLEMELERİ 327
TİCARİ İŞLETMENİN ÖZELLİKLERİ, UNSURLARI; TİCARİ İŞLETMEDE MERKEZ VE
ŞUBE KAVRAMLARI. 330
TİCARİ İŞ, TİCARİ HÜKÜM, TİCARİ YARGI 333
TACİR SIFATI VE TACİR OLMANIN SONUÇLARI 337
TİCARET SİCİLİ, TİCARET UNVANI, İŞLETME ADI 341
HAKSIZ REKABET TEST SORULARI 344
TİCARİ DEFTERLER, CARİ HESAP, TACİR YARDIMCILARI 347
CEVAP ANAHTARI 350

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
58,00   
58,00   
2
29,00   
58,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
58,00   
58,00   
2
29,00   
58,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
58,00   
58,00   
2
29,00   
58,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
58,00   
58,00   
2
29,00   
58,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
58,00   
58,00   
2
   
   
Kapat