İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip Filiz Berberoğlu Yenipınar

Pratik Bilgilerleİpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip


Basım Tarihi
2022-03
Sayfa Sayısı
215
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750275739
Boyut
16x24
Baskı
188,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 88 puan kazanacaksınız)
   88

Filiz Berberoğlu Yenipınar

 

Konu Başlıkları
- Tanım ve Kavramlar
Özetli Yargıtay Kararları

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz 7
Kısaltmalar 15
Birinci Bölüm
TANIM VE KAVRAMLAR
 İpotek Kavramı 17
 Ana Para İpoteği 18
 Kesin Borç (Anapara) İpoteği İle Üst Limit (Maksimal) İpoteği 20
 Kefalet –Kişisel Teminat Sözleşmesi 21
 Eş Rızası 21
 İcra Emri Tebliğ – İhtarname 23
 İpotek İle Sağlanan Amaç 25
 Borç Ödenmediğinde Alacaklı Rehni Paraya Çevirerek Alacağını Elde Edilmesi 26
 Takip Konusu Borç İçin Verilmiş İpotek Varken İlamsız İcra Takibi Yapılamayacağı Şikayeti 26
 Örnek 9 26
 Tasarrufun İptali Davası 27
 Takip Dayanağı Kredi Sözleşmesi İçeriğinde Kefaletin Müteselsil Olduğunun Yazılması 29
 Zamanaşımının Kesilmesi 29
 Sınırlı Bir Ayni Hak Niteliği 30
 Kesinleşen Kıymet Takdiri 31
 7 Gün 31
 6 Ay /1 Yıl 31
 Kambiyo Yoluyla Takip 32
 Toplu Rehin 32
 Borçlunun Ölüm Günü İle Beraber Üç Gün 33
 Davalıdır Şerhi 34
 İhtiyati Tedbir Kararı 34
 İpotek Akit Tablosu 34
 Toplam Borç Miktarı 35
 İcra Mahkemesi – Kanunda Bahsedilen Deliller 36
 492 Sayılı Harçlar Kanunu 37
 Sözleşmeyle Belirlenen Yetki 37
 Satış İsteme Süresi – Durdurma 37
 15 Gün 38
 Tarihi Daha Eski Olan Rehin Hakkı 38
 Satış İlanı 39
 Uyuşmazlık Konusu Hakkında İhtiyati Tedbir 39
 Geniş Anlamda Tescil 40
 İflasın Ertelenmesi 41
 İhtiyati Haciz 48
 Müteselsil Kefalet 50
 Faiz 51
 İcra Emri 51
 Resmi veya İmzası İkrar Edilmiş Bir Belge 51
 8 Gün 52
 Kefil 53
 2 Yıl 53
 Ticaret Mahkemesinin Görevli Olması 54
 7 Gün 55
 Taşınmaz Satış Vaadi 55
 Rehin Açığı Belgesi 56
 Harçlar Kanunu 56
 Taşınmaz Rehni 57
 Toplu Rehin 58
İkinci Bölüm
ÖZETLİ YARGITAY KARARLARI
 İhalenin feshine karar verilmesi 61
 Kötü niyet tazminatı 62
 Mahrum kaldığı kar ve ihalenin feshi davasında yapmış olduğu masraflar 65
 Vekalet ücreti 65
 İhaleden haberdar olunması 67
 Kefil– müteselsil kefil 72
 Cari hesap 74
 Görevsizlik – tüketici kredisi 76
 Eş muvafakatinin alındığı, sözleşmedeki kefalet hükmünün geçerli olması 77
 Menfi tespit ve ipoteğin kaldırılması istemi 79
 Kötü niyet tazminatı 80
 Muhdesatın tespiti 80
 Görevli mahkeme 82
 Bekletici mesele 84
 İcra emrinin iptali 86
 Takip konusu borcun dava tarihi itibariyle tamamının ödenmiş olması 88
 İtirazın iptali davası – takibe sıkı sıkıya bağlı olması 89
 Genel haciz yolu ile takip 91
 Müflis şirket 93
 İpotek limiti ile sınırlı olacak şekilde ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile takip 96
 Kesinleşmiş alacak – icra mahkemesine itiraz 98
 Tekerrür 101
 Tarım kredi sözleşmesi 102
 Asıl borçlu 104
 Kefalet borcu 106
 Kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takip – alacaklının tercihi 108
 Yedi emin olan davalının alacağı 110
 Hukuki tavsif 111
 Konkordato 113
 Kefalet limiti 116
 Karşılanmayan rehin tutarı 119
 Takibin iptali yönünde isabetsiz hüküm tesisi 121
 Zorunlu takip arkadaşlığı 122
 İcra emrinin iptali 125
 İpotek limiti – şikayet 126
 Tapu iptali – eş rızası 130
 Süresinde satış istenmemesi 131
 Satışın durdurulması – kesin karar 132
 Aile konutu – görev 132
 Tüketici – görevli mahkeme 133
 İpoteğin fekki 134
 İpoteğin fekki 135
 İflas erteleme – tedbir 135
 Menfi tespit 136
 Usulsüz ihale 137
 Haczedilmezlik 138
 Yetki 140
 İpotek hakkının bölünmezliği 140
 Terekeye temsilci 142
 Rehin açığı belgesi iptali 144
 Konkordato projesinin tasdiki 145
 Derdest takibin bulunması 147
 İflas 148
 Araç devri 157
 Kamu düzeni ile – süresiz şikayet 158
 Genel haciz yoluyla takip yapabileceği 161
 Şirketin devri 163
 Şikayete konu mükerrer takibin iptali 165
 Ticari işletme rehni 166
 Rüçhanlı alacak 168
 İhtiyati haciz 168
 Sıra cetveli 170
 Rehin – hapis hakkı 171
 Bankadaki mevduat alçağı 172
 Emekli maaşı haczi 173
 Derdest dava sonucu 173
 Takas mahsup hakkı 175
 İhalenin feshi – para cezası 175
 Örnek 10 176
 İlamlı icra takibinin iptali 178
 İlamsız takip 179
 İhtiyati tedbir – satış bedelinin hak sahibine ödenmesi 181
 Takibin durdurulması 182
 Konkordato talebi 183
 Müteselsil kefil – genel haciz yolu ile ilamsız takip 187
 İcra inkar tazminatı 189
 İcra inkar tazminatı 190
 Muhafaza ücreti 192
 Şikayete konu icra takibi – müteselsil kefil 193
 Rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip 195
 Örnek 6 – 10 196
 İhtiyati haciz işleminin niteliği 198
 Temerrüt faizi 203
Kaynakça 207
Alfabetik Sıralı Tanım ve Kavramlar Listesi 209
Alfabetik Sıralı Yargıtay Kararları Listesi 211
Kavramlar Dizini 213

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
88,00   
88,00   
2
44,00   
88,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
88,00   
88,00   
2
44,00   
88,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
88,00   
88,00   
2
44,00   
88,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
88,00   
88,00   
2
44,00   
88,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
88,00   
88,00   
2
   
   
Kapat