%1
Yargıtay Uygulamasında Türk Borçlar Kanunu Çerçevesinde Filiz Berberoğ

Yargıtay Uygulamasında Türk Borçlar Kanunu ÇerçevesindeSözleşmeden Doğan Borç İlişkileri & Haksız Fiillerden Doğan Borç İlişkileri & Sebepsiz Zenginleşmeden Doğan Borç İlişkileri


Basım Tarihi
2024-05
Sayfa Sayısı
832
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
İstanbul
Stok Kodu
9786256338197
Boyut
16x24
Baskı
1 Filiz BERBEROĞLU YENİPINAR ( E. Ticaret Mahkemesi Başkanı )

      

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ  5

İÇİNDEKİLER . 7

KISALTMALAR  15

TÜRK BORÇLAR KANUNU

BİRİNCİ KISIM

Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM

Borç İlişkisinin Kaynakları

BİRİNCİ AYIRIM

Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri

Sözleşmenin kurulması 17

İrade açıklaması 17

Genel olarak Madde 1- . 17

Açıklamalı Örnekler  17

İkinci derecedeki noktalar Madde 2- . 21

Açıklamalı Örnekler  21

Öneri ve kabul 30

Süreli öneri . Madde 3- . 30

Açıklamalı Örnekler  31

Süresiz öneri . 34

Hazır olanlar arasında . Madde 4- . 34

Açıklamalı Örnekler  34

Hazır olmayanlar arasında Madde 5- . 43

Açıklamalı Örnekler  43

Örtülü kabul Madde 6- . 53

Açıklamalı Örnekler  53

Ismarlanmayan şeyin gönderilmesi Madde 7- . 59

Açıklamalı Örnekler  59

İçindekiler

8

Bağlayıcı olmayan öneri ve herkese açık öneri Madde 8- . 62

Açıklamalı Örnekler  63

İlan yoluyla ödül sözü verme Madde 9- . 68

Açıklamalı Örnekler  68

Önerinin ve kabulün geri alınması Madde 10- . 71

Açıklamalı Örnekler  71

III. Hazır olmayanlar arasında kurulan sözleşmenin

hüküm anı . Madde 11- . 73

Açıklamalı Örnekler  73

Sözleşmelerin şekli 77

Genel kural Madde 12- . 77

Açıklamalı Örnekler  77

Yazılı şekil . 107

Yasal şekil 107

Kapsamı Madde 13- . 107

Açıklamalı Örnekler  108

Unsurları . Madde 14- . 123

Açıklamalı Örnekler  123

İmza Madde 15- . 141

Açıklamalı Örnekler  141

İmza yerine geçen işaretler . Madde 16- . 145

Açıklamalı Örnekler  145

İradi şekil Madde 17- . 149

Açıklamalı Örnekler  149

Borç tanıması . Madde 18- . 153

Açıklamalı Örnekler  153

Sözleşmelerin yorumu, muvazaalı işlemler . Madde 19- . 159

Açıklamalı Örnekler  159

Genel işlem koşulları . 171

Genel olarak Madde 20- . 171

Açıklamalı Örnekler  171

İçindekiler

9

Kapsamı . 184

Yazılmamış sayılma . Madde 21- . 184

Açıklamalı Örnekler  184

Yazılmamış sayılmanın sözleşmeye etkisi . Madde 22- . 199

Açıklamalı Örnekler  199

III. Yorumlanması  Madde 23- . 203

Açıklamalı Örnekler  203

Değiştirme yasağı . Madde 24- . 210

Açıklamalı Örnekler  210

İçerik denetimi . Madde 25- . 220

Açıklamalı Örnekler  221

Sözleşmenin içeriği 226

Sözleşme özgürlüğü Madde 26- . 226

Açıklamalı Örnekler  226

Kesin hükümsüzlük Madde 27- . 241

Açıklamalı Örnekler  241

III. Aşırı yararlanma . Madde 28- . 260

Açıklamalı Örnekler  261

Önsözleşme Madde 29- . 277

Açıklamalı Örnekler  277

İrade bozuklukları 291

Yanılma . 291

Yanılmanın hükümleri Madde 30- . 291

Açıklamalı Örnekler  291

Yanılma hâlleri . 331

Açıklamada yanılma . Madde 31- . 331

Açıklamalı Örnekler  332

Saikte yanılma Madde 32- . 350

Açıklamalı Örnekler  350

İletmede yanılma Madde 33- . 352

Açıklamalı Örnekler  352

İçindekiler

10

Yanılmada dürüstlük kuralları Madde 34- . 354

Açıklamalı Örnekler  354

Yanılmada kusur . Madde 35- . 358

Açıklamalı Örnekler  358

Aldatma Madde 36- . 363

Açıklamalı Örnekler  363

III. Korkutma  372

Hükmü Madde 37- . 372

Açıklamalı Örnekler  372

Koşulları . Madde 38- . 373

Açıklamalı Örnekler  374

İrade bozukluğunun giderilmesi . Madde 39- . 379

Açıklamalı Örnekler  379

Temsil 382

Yetkili temsil . 382

Genel olarak 382

Temsilin hükmü Madde 40- . 382

Açıklamalı Örnekler  382

Temsil yetkisinin içeriği ve derecesi Madde 41- . 400

Açıklamalı Örnekler  400

Hukuki işlemden doğan yetki . 412

Yetkinin sınırlanması ve geri alınması . Madde 42- . 412

Açıklamalı Örnekler  412

Ölüm, ehliyetsizlik ve diğer durumlar Madde 43- . 422

Açıklamalı Örnekler  423

Yetki belgesinin geri verilmesi . Madde 44- . 429

Açıklamalı Örnekler  429

Yetkinin sona erdiğinin ileri sürülememesi Madde 45- . 430

Açıklamalı Örnekler  430

Yetkisiz temsil . 431

Onama hâlinde Madde 46- . 431

Açıklamalı Örnekler  432

İçindekiler

11

Onamama hâlinde . Madde 47- . 434

Açıklamalı Örnekler  434

III. Saklı hükümler  Madde 48- . 440

Açıklamalı Örnekler  440

İKİNCİ AYIRIM

Haksız Fiillerden Doğan Borç İlişkileri

Sorumluluk 442

Genel olarak Madde 49- . 442

Açıklamalı Örnekler  442

Zararın ve kusurun ispatı . Madde 50- . 470

Açıklamalı Örnekler  470

III. Tazminat . 477

Belirlenmesi Madde 51- . 477

Açıklamalı Örnekler  477

İndirilmesi Madde 52- . 495

Açıklamalı Örnekler  495

Özel durumlar . 515

Ölüm ve bedensel zarar 515

Ölüm . Madde 53- . 515

Açıklamalı Örnekler  515

Bedensel zarar Madde 54- . 530

Açıklamalı Örnekler  531

Belirlenmesi Madde 55- . 546

Açıklamalı Örnekler  546

Manevi tazminat . Madde 56- . 549

Açıklamalı Örnekler  549

Haksız rekabet Madde 57- . 566

Açıklamalı Örnekler  566

Kişilik hakkının zedelenmesi Madde 58- . 571

Açıklamalı Örnekler  571

Ayırt etme gücünün geçici kaybı Madde 59- . 590

Açıklamalı Örnekler  590

İçindekiler

12

Sorumluluk sebeplerinin çokluğu 594

Sebeplerin yarışması . Madde 60- . 594

Açıklamalı Örnekler  594

Müteselsil sorumluluk 607

Dış ilişkide Madde 61- . 607

Açıklamalı Örnekler  607

İç ilişkide Madde 62- . 625

Açıklamalı Örnekler  625

Hukuka aykırılığı kaldıran hâller . 637

Genel olarak Madde 63- . 637

Açıklamalı Örnekler  637

Sorumluluk . Madde 64- . 640

Açıklamalı Örnekler  640

Kusursuz sorumluluk . 643

Hakkaniyet sorumluluğu . Madde 65- . 643

Açıklamalı Örnekler  643

Özen sorumluluğu 656

Adam çalıştıranın sorumluluğu Madde 66- . 656

Açıklamalı Örnekler  656

Hayvan bulunduranın sorumluluğu 673

Giderim yükümlülüğü . Madde 67- . 673

Açıklamalı Örnekler  673

Alıkoyma hakkı Madde 68- . 680

Açıklamalı Örnekler  680

Yapı malikinin sorumluluğu . 682

Giderim yükümlülüğü . Madde 69- . 682

Açıklamalı Örnekler  683

Zarar tehlikesini önleme . Madde 70- . 693

Açıklamalı Örnekler  694

III. Tehlike sorumluluğu ve denkleştirme  Madde 71- . 698

Açıklamalı Örnekler  698

İçindekiler

13

Zamanaşımı 703

Kural Madde 72- . 703

Açıklamalı Örnekler  703

Rücu isteminde Madde 73- . 720

Açıklamalı Örnekler  720

Yargılama 746

Ceza hukuku ile ilişkisinde . Madde 74- . 746

Açıklamalı Örnekler  746

Tazminat hükmünün değiştirilmesi Madde 75- . 757

Açıklamalı Örnekler  757

III. Geçici ödemeler  Madde 76- . 765

Açıklamalı Örnekler  766

ÜÇÜNCÜ AYIRIM

Sebepsiz Zenginleşmeden Doğan Borç İlişkileri

Koşulları 773

Genel olarak Madde 77- . 773

Açıklamalı Örnekler  773

Borçlanılmamış edimin ifası Madde 78- . 791

Açıklamalı Örnekler  791

Geri vermenin kapsamı 796

Zenginleşenin yükümlülüğü Madde 79- . 796

Açıklamalı Örnekler  797

Giderleri isteme hakkı Madde 80- . 814

Açıklamalı Örnekler  814

Geri istenememe Madde 81- . 819

Açıklamalı Örnekler  819

Zamanaşımı . Madde 82- . 824

Açıklamalı Örnekler  824

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
985,05   
985,05   
2
492,53   
985,05   
3
328,35   
985,05   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
985,05   
985,05   
2
492,53   
985,05   
3
328,35   
985,05   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
985,05   
985,05   
2
492,53   
985,05   
3
328,35   
985,05   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
985,05   
985,05   
2
492,53   
985,05   
3
328,35   
985,05   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
985,05   
985,05   
2
492,53   
985,05   
3
328,35   
985,05   
Kapat