%3
Tehiri İcra Filiz Berberoğlu Yenipınar

Tehiri İcraİcrayı Geri Bıraktırma


Basım Tarihi
2024-05
Sayfa Sayısı
336
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750292675
Boyut
16x24
Baskı
3Filiz BERBEROĞLU YENİPINAR ( E. Ticaret Mahkemesi Başkanı )

 

İÇİNDEKİLER
 
3. Baskıya Önsöz 
 
7
Kısaltmalar 
 
19
PRATİK BİLGİLER 
 
21
BİRİNCİ BÖLÜM
 
 
GENEL BİLGİLER
 
 
I. USUL VE UYGULAMA 
 
23
A. Mehil Vesikası – Tehiri İcra 
 
23
1. Yasal Mevzuat 
 
23
2. İcranın Geri Bırakılması İçin Verilecek Süre: 
 
27
3. Mehil Vesikası 
 
28
a. Mehil Vesikası Neden Verilir? 
 
29
b. Tehiri İcrada İcra Müdürünün Mehil Vesikası Vermesinde Takdir Yetkisi Mevcut mudur? 
 
29
4. Tehiri İcrada Prosedür 
 
30
5. Mehilde Süre 
 
30
II. TANIM VE KAVRAMLAR 
 
31
A. Yasa Yolu – Mehil Vesikası Verilmesi 
 
31
1. Genel Açıklamalar 
 
31
2. İcranın Geri Bırakılması– Şikayet 
 
32
3. Bölge Adliye Mahkemesi – Örnek İcrayı Geri Bırakma Karar Özetleri 
 
34
4. İstinaf İncelemesi 
 
35
5. Gerekçeli Dilekçe Verilmesi 
 
37
6. Temyiz Edilebilen Kararlarda Yasal Süre 
 
38
B. Temyiz Edilemeyen Kararlar 
 
38
1. Genel Açıklamalar 
 
38
2. Kesinlik – Dava Değeri 
 
40
a. Kira İlişkisi 
 
42
b. Yargı Çevresi İçinde Bulunan İlk Derece Mahkemeleri Arasındaki Yetki ve Görev Uyuşmazlıklarını Çözmek İçin Verilen Kararlar ile Merci Tayinine İlişkin Kararlar 
 
42
c. Geçici Hukuki Korumalar Hakkında Verilen Kararlar 
 
42
aa. İhtiyati Haciz Kararı 
 
42
bb. İhtiyati Tedbir Kararı 
 
44
d. İş Mahkemeleri Kanunu 
 
45
e. İcra İflas Kanunu 
 
46
C. İlamsız İcra Takibi – İlamlı İcra Takibi 
 
49
1. Genel Bilgiler 
 
49
a. Derece Kararı 
 
50
b. Usuli Kazanılmış Hak 
 
51
c. Taşınır Teslimi 
 
51
aa. Teslime Konu Taşınırın Değeri 
 
52
bb. Fazla Verilen Paranın Geri Alınması 
 
53
d. İcranın İadesi 
 
53
e. Hacze İştirak Eden Bütün Alacaklılar Muvafakatı 
 
54
f. İtirazın İptali Davaları 
 
55
g. Aşkın Haciz 
 
56
D. Dosya Kapak Hesabı – Borcun İcra Dosyasına Yatırılması –Bakiye Borç Hesaplanması 
 
56
1. İlamsız İcra – İtirazın İptali Davası Açılmadan Ödeme Yapılması 
 
56
2. Kısmi Ödeme Halinde 
 
58
3. İlamlı İcra Takibinde 
 
60
İKİNCİ BÖLÜM
 
 
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ (İSTİNAF) KARARLARI
 
 
I. BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ HUKUK DAİRELERİ (İSTİNAF) KARARLARI 
 
63
II. BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ CEZA DAİRELERİ (İSTİNAF) KARARLARI 
 
72
• Ceza yargılamasında sadece icra takibinin konusu olabilecek tazminat talepleriyle ilgili tehiri icra talepli olan davalar araştırılmış ve çalışmaya alınmıştır. 
 
72
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
 
 
YARGITAY KARARLARI
 
 
I. YARGITAY HUKUK DAİRELERİ KARARLARI 
 
77
A. İlamlı İcra Takibi – Tehiri İcra 
 
77
B. İlamsız İcra Takibi – Tehiri İcra 
 
103
C. Konulara Göre Tasniflenmiş Tanım ve Kavramlar – Tehiri İcra 
 
167
• ŞİKAYETE KONU İŞLEMİN İCRA MAHKEMESİNCE DENETLENMESİ 
 
167
• MEHİL VESİKASI – HARÇ 
 
168
• İHALENİN FESHİ 
 
170
• TAŞKIN HACİZ 
 
171
• MESKENİYET ŞİKAYETİ 
 
171
• USULSÜZ TEBLİĞ ŞİKAYETİ 
 
172
• TEMİNAT MEKTUBU 
 
173
• İLAMA DAYALI OLARAK İLAMSIZ İCRA TAKİBİ YAPILMASI I 
 
174
• İLAMA DAYALI OLARAK İLAMSIZ İCRA TAKİBİ YAPILMASI II 
 
176
• BORCU KARŞILAYACAK MİKTARIN BELİRLENMESİ 
 
177
• AŞKIN HALE GELEN TÜM HACİZLER I 
 
178
• AŞKIN HALE GELEN TÜM HACİZLER II 
 
180
• DOSYA ALACAĞININ TAMAMININ İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE YATIRILMASI 
 
180
• KESİN VE SÜRESİZ TEMİNAT MEKTUBU 
 
181
• İSTİHKAK 
 
182
• İHTİYATİ HACİZ I 
 
183
• İHTİYATİ HACİZ II 
 
184
• İHTİYATİ HACİZ III 
 
185
• İHTİYATİ HACİZ IV 
 
186
• KESİNLİK SINIRI – VEKALET ÜCRETİ 
 
187
• TEHİRİ İCRA KARAR HARCI 
 
187
• İLAMIN BOZULMASI ÜZERİNE İCRA MUAMELELERİ 
 
188
• DEĞER TESPİTİ 
 
190
• İLK KARAR SONRASI TEHİR–İ İCRA KARARI 
 
191
• TEHİRİ İCRA – KEFİL 
 
192
• TEMİNAT MEKTUBU – DAVALIYA İADESİ 
 
193
• TAŞINIRIN BEDEL TESPİTİ 
 
193
• KAZANÇ KAYBI – İCRANIN ESKİ HALE İADE PROSEDÜRÜ 
 
196
• MÜKERRER DOSYADAKİ İCRA EMRİNİN İPTALİ 
 
198
• TAHLİYE EMRİ 
 
202
• İCRA EMRİNDEKİ ALACAK KALEMLERİ 
 
203
• TAKİPTE BORÇLU SIFATI BULUNMAYAN ÜÇÜNCÜ KİŞİ 
 
204
• TEMİNAT ÜZERİNDEKİ HACZİN KALDIRILMASI 
 
206
• KURUM ALEYHİNE İCRA TAKİBİ 
 
207
• TAKAS VE MAHSUP 
 
208
• İCRANIN DURDURULMASI YÖNÜNDE BİR KARAR VERİLMEMESİ 
 
209
• İŞLEYECEK FAİZ 
 
212
• MEHİL VESİKASINA İLİŞKİN EK SÜRE TALEBİ 
 
212
• HACİZLERİN KALDIRILMASI 
 
213
• ŞİKAYETİN REDDİ 
 
214
• KESİN HACİZ 
 
215
• İİK’NIN 36. MADDESİ I 
 
216
• İİK’NIN 36. MADDESİ II 
 
216
• TAŞINMAZ TEMİNATI 
 
216
• EKSİK KARAR VERİLMESİ 
 
217
• DAHA EVVEL KONULAN HACİZLERİN KALDIRILMASI 
 
218
• BAKİYE BORÇ MİKTARI 
 
219
• İLAMA AYKIRILIK BULUNMASI– SÜRESİZ ŞİKAYET 
 
221
• İCRA KEFİLİ ŞİKAYETİ 
 
221
• İLAMLI İCRADA BORÇLU SIFATI 
 
223
• FAİZE FAİZ YÜRÜTÜLMESİ 
 
225
• BAKİYE BORÇ MUHTIRASI DÜZENLENMESİ DOSYANIN İNFAZ EDİLMEMESİİ 
 
226
• TAKİPTEN DOSYA KAPAK HESABI TARİHİNE KADAR OLAN DÖNEM İÇİN İŞLEMİŞ YASAL FAİZ 
 
226
• BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ 
 
228
• BORCUN TAMAMINDAN SORUMLULUK 
 
228
• KESİN MEHİL 
 
229
• BORÇLUNUN KAPAK HESABI TALEBİNİN REDDİ 
 
230
• ŞİKAYETİN DURUŞMALI İNCELENMESİ 
 
231
• DÖVİZ BORCU/ KAPAK HESABI 
 
237
• BİRİKMİŞ NAFAKA ALACAĞI VEKALET ÜCRETİ 
 
238
• FERİ TALEPLERE İLİŞKİN HESAPLAMALAR KARARIN İNFAZI AŞAMASINDA İCRA MÜDÜRLÜĞÜNCE YAPILACAK KAPAK HESABI 
 
239
• SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME 
 
242
• HARİCEN TAHSİL HARCI 
 
245
• FAİZ DE ŞİKAYETİ 
 
245
• ALACAKLI / BORÇLU ŞİKAYETİ– SIFAT YANLIŞLIĞI 
 
246
• TASARRUFUN İPTALİ –KAPAK HESABI HARÇTAN MUAFİYET 
 
247
• VEKALET ÜCRETİ İLE YARGILAMA GİDERİNE İLİŞKİN OLARAK TAKİPTEN DOSYA KAPAK HESABI TARİHİNE KADAR OLAN DÖNEM İÇİN İŞLEMİŞ YASAL FAİZ 
 
248
• 3. KİŞİ ÖDEMESİ 
 
250
• TAKİPTEN DOSYA KAPAK HESABI TARİHİNE KADAR OLAN DÖNEM İÇİN İŞLEMİŞ YASAL FAİZ 
 
250
• MÜKERRER TAKİP OLUŞTURMAMA 
 
252
• FAİZ HESABI 
 
254
• İLAMLI İCRA ÖDEME 
 
254
• TEMİNATIN YATIRILDIĞI TARİH 
 
256
• MEHİL VESİKASI ALINMASI SIRASINDA YATIRILAN NAKDİ TEMİNAT 
 
257
• TAKİP SAFHASINA GÖRE TAHSİL HARCI 
 
258
• DOSYA HESABINDA TESPİT EDİLEN MİKTAR 
 
259
• TAŞINIRIN TESLİMİ 
 
260
II. YARGITAY CEZA DAİRELERİ KARARLARI 
 
262
• Ceza yargılamasında sadece icra takibinin konusu olabilecek tazminat talepleriyle ilgili tehiri icra talepli olan davalar araştırılmış ve çalışmaya alınmıştır. 
 
262
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
 
 
UYGULAMA VE ÖRNEKLER
 
 
I. İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE SUNULAN TALEP DİLEKÇELERİ 
 
277
DAVA DİLEKÇESİ – ŞİKAYET 
 
277
MEHİL VESİKASI TALEBİ I 
 
279
MEHİL VESİKASI TALEBİ II 
 
280
MEHİL VESİKASI TALEBİ III 
 
281
MEHİL VESİKASI TALEBİ IV 
 
282
MEHİL VESİKASI TALEBİ V 
 
283
MEHİL VESİKASI TALEBİ VI 
 
284
HACİZ KONULMASI TALEBİNİN REDDİ TALEBİ 
 
285
TEHİR–İ İCRA (İCRAYI GERİ BIRAKTIRMA) KARARININ SUNULMASI I 
 
286
TEHİR–İ İCRA (İCRAYI GERİ BIRAKTIRMA) KARARININ SUNULMASI II 
 
287
TEHİR–İ İCRA (İCRAYI GERİ BIRAKTIRMA) KARARININ SUNULMASI III 
 
288
TEHİR–İ İCRA (İCRAYI GERİ BIRAKTIRMA) KARARININ SUNULMASI IV 
 
289
TEHİR–İ İCRA (İCRAYI GERİ BIRAKTIRMA) KARARININ SUNULMASI V 
 
290
TEHİR–İ İCRA (İCRAYI GERİ BIRAKTIRMA) KARARININ SUNULMASI VI 
 
291
TEMİNATA ESAS TAŞINMAZ DEĞERİNİN TESPİTİ 
 
292
TEMİNAT VE MASRAFLARIN İADESİ TALEBİ 
 
293
HACZİN KALDIRILMASI TALEBİ 
 
294
MEHİL VESİKASI VERİLMESİ TALEBİ 
 
295
II. TEHİRİ İCRA – AŞAMALARIYLA ÖRNEKLERİN SIRALANMASI 
 
296
İSTİNAF ÖRNEK DİLEKÇE 
 
296
İCRA (ÖDEME) EMRİ 
 
303
YEREL MAHKEMEDEN DERKENAR TALEBİ 
 
305
3 AYLIK KAPAK HESABI TALEBİ 
 
306
DOSYA KAPAK HESABI 
 
307
KESİN TEMİNAT MEKTUBU 
 
309
TEMİNAT İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE MEKTUBUNUN SUNULMASI 
 
310
İSTİNAF – YENİDEN YARGILAMA TALEBİ 
 
311
İCRAYI GERİ BIRAKMA KARARI II 
 
313
İCRAYI GERİ BIRAKMA KARARI III 
 
314
İCRAYI GERİ BIRAKMA KARARI IV. 
 
315
MAAŞ HACZİ BEYAN DİLEKÇESİ 
 
316
KAPAK HESABI ŞİKAYET DİLEKÇESİ 1 
 
317
KAPAK HESABI ŞİKAYET DİLEKÇESİ II 
 
319
SÜRESİZ ŞİKAYET 
 
321
MEHİL VESİKASI– I 
 
324
MEHİL VESİKASI– II 
 
325
EK MEHİL VESİKASI 
 
326
MEHİL VESİKASI TALEBİ 
 
327
İCRA HAKİMLİĞİ İCRANIN GERİ BIRAKILMASI TALEBİ 
 
328
MEHİL VESİKASI ALABİLMEMİZ İÇİN DERKENAR ŞERHİ VERİLMESİ TALEBİ 
 
330
TEMİNAT MEKTUBUNU SUNABİLMESİ – 3 AY SONRASI TARİHLİ DOSYA KAPAK HESABININ YAPILMASI 
 
331
MEHİL VESİKASI VERİLMESİ TALEBİ 
 
332
Kaynakça 
 
333
Kavram Dizini 
 
335
Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
434,56   
434,56   
2
217,28   
434,56   
3
144,85   
434,56   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
434,56   
434,56   
2
217,28   
434,56   
3
144,85   
434,56   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
434,56   
434,56   
2
217,28   
434,56   
3
144,85   
434,56   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
434,56   
434,56   
2
217,28   
434,56   
3
144,85   
434,56   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
434,56   
434,56   
2
217,28   
434,56   
3
144,85   
434,56   
Kapat