İcra - İflas Suçları Mahmut Coşkun

İcra - İflas SuçlarıDisiplinsizlik Eylemleri ve Yargılama Usulü


Basım Tarihi
2020-01
Sayfa Sayısı
589
Kapak Türü
Cilt
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750258268
Boyut
16x24
Baskı
6155,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 155 puan kazanacaksınız)
   155
KARGO BEDAVA

Konu Başlıkları
- İcra ve İflas Suçlarının Unsurları
- Disiplin Hapsi ve Tazyik Hapsinin Mahiyeti
- Çek Kanunu'ndan Kaynaklanan Ceza Davaları
- İcra Ceza Mahkemesinde Yargılama Usulü
Her Bir Suç ve Disiplinsizlik Eylemiyle İlgili İçtihatlar

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Altıncı Baskıya Önsöz 5
Birinci Bölüm
İCRA VE İFLAS KANUNUNDA DÜZENLENEN SUÇLAR
TARİHSEL SÜREÇ 17
İCRA İFLAS KANUNUNDA ÖNGÖRÜLEN YAPTIRIMLARIN AMACI 19
ALACAKLISINI ZARARA SOKMAK KASDİYLE MEVCUDUNU EKSİLTME SUÇU (M. 331) 22
AÇIKLAMALAR 22
I. Suçların Maddi Unsurları 23
A. Borçlunun Mevcudunu Azaltması Suçu 23
B. Taşınmaz Rehini Kapsamında Bulunan Eklentinin Rehin Alacaklısına Zarar Vermek Kastı ile Taşınmaz Dışına Çıkarılması Suçu 24
II. Suçların Manevi Unsuru 24
III. Suçların Cezası 25
A. Hapis Cezası 25
B. Adli Para Cezası 27
C. “Zincirleme Suç ve Fikri İçtima’nın” Bu Suçta Uygulanıp Uygulanamayacağı Sorunu 28
IV. Yargılama Usulü 30
A. Suçun Faili 30
B. Yetkili ve Görevli Mahkeme 30
C. Davanın Açılma Usulü 30
D. Suç Tarihi 31
E. Birleştirme Yasağı 31
F. Şikâyet Süresi 31
G. Suça İştirak 32
H. İcra Ceza Mahkemesinde Uygulanacak Usul (İİK. m. 349) 32
V. Dava ve Ceza Zamanaşımı 34
A. Dava Zamanaşımı (TCK. m. 66) 34
B. Ceza Zamanaşımı (TCK. m. 68) 34
VI. Uzlaşma, Ön Ödeme ve Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması 35
İÇTİHATLAR 39
İSTİNAF KARARLARI 76
ACZİNE KENDİ FİİLİYLE SEBEBİYET VERME VEYA VAZİYETİNİN FENALIĞINI BİLEREK AĞIRLAŞTIRMA SUÇU (M. 332) 78
AÇIKLAMALAR 78
I. Suçun Maddi Unsurları 78
II. Suçun Manevi Unsuru 79
III. Yargılama Usulü 79
IV. Dava ve Ceza Zamanaşımı 80
V. Suçun Cezası 81
İÇTİHATLAR 82
İFLAS VE KONKORDATO İŞLERİNDE KİŞİSEL MENFAAT TEMİN ETME SUÇU (M. 333) 89
AÇIKLAMALAR 89
I. Suçun Maddi Unsuru 89
II. Suçun Manevi Unsuru 89
III. Sanık 89
IV. Yargılama Usulü 90
V. Dava ve Ceza Zamanaşımı 92
VI. Suçun Cezası 93
YÖNETİCİNİN TİCARİ İŞLETME BORCUNU ÖDEMEME SUÇU (M. 333/A) 95
AÇIKLAMALAR 95
I. Suçun Maddi Unsuru 95
II. Suçun Manevi Unsuru 96
III. Yargılama Usulü 96
IV. Dava ve Ceza Zamanaşımı 97
V. Suçun Cezası 98
İÇTİHATLAR 99
UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRMADA YETKİLİ KİMSELERİ HATAYA DÜŞÜRME YA DA KONKORDATO VEYA YENİDEN YAPILANDIRMA KOŞULLARINA UYMAMA SUÇU (M. 334) 112
AÇIKLAMALAR 112
I. Suçun Maddi Unsuru 112
II. Suçun Manevi Unsuru 112
III. Yargılama Usulü 112
IV. Dava ve Ceza Zamanaşımı 113
V. Suçun Cezası 114
İÇTİHAT 115
KİRACININ EŞYA KAÇIRMA VE KİRALANANI İŞGAL ETTİRME SUÇU (M. 335) 116
AÇIKLAMALAR 116
I. Hapis Hakkı İçin Defter Yapılması İle İlgili Genel Açıklamalar (İİK. m. 270) 116
II. Suçun Maddi Unsuru 118
III. Suçun Manevi Unsuru 118
IV. Yargılama Usulü 118
V. Dava ve Ceza Zamanaşımı 119
VI. Suçun Cezası 120
MÜFLİSİN MALLARINI VERMEME SUÇU (M. 336) 122
AÇIKLAMALAR 122
I. Suçun Maddi Unsuru 122
II. Suçun Manevi Unsuru 122
III. Yargılama Usulü 122
IV. Dava ve Ceza Zamanaşımı 123
V. Suçun Cezası 124
TİCARETİ TERK SUÇU (M. 337/A) 125
AÇIKLAMALAR 125
I. Ticareti Terkle İlgili Genel Açıklamalar 125
II. Suçun Maddi Unsuru 127
III. Suçun Manevi Unsuru 128
IV. Yargılama Usulü 128
A. Sanık 128
B. Yetkili ve Görevli Mahkeme 129
C. Davanın Açılma Usulü 129
D. Suç Tarihi 129
E. Birleştirme Yasağı 129
F. Şikâyet Süresi 130
G. İcra Ceza Mahkemesinde Uygulanacak Usul: (İİK. m. 349) 130
H. Zincirleme Suç Hükümlerinin Uygulanıp Uygulanamayacağı Sorunu 131
I. Uzlaşma, Önödeme ve Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması 132
V. Dava ve Ceza Zamanaşımı 132
VI. Suçun Cezası 133
İSTİNAF MAHKEMESİ KARARLARI 134
İÇTİHATLAR 137
YALAN BEYANDA BULUNMA SUÇU (M. 338) 166
AÇIKLAMALAR 166
I. Yalan Beyanda Bulunma Suçu (m. 338/1) 167
A. Suçun Maddi Unsurları 167
B. Suçun Manevi Unsuru 171
C. Yargılama Usulü 171
D. Dava ve Ceza Zamanaşımı 172
E. Suçun Cezası 173
İSTİNAF MAHKEMESİ KARARLARI 174
İÇTİHATLAR 175
İCRA DAİRESİNCE TESLİM EDİLEN TAŞINMAZ VEYA GEMİYE TEKRAR GİRME SUÇU (M. 342) 203
AÇIKLAMALAR 203
I. Genel Olarak 203
II. Suçun Unsurları 204
III. Suçun Manevi Unsuru 205
IV. Yargılama Usulü 205
V. Dava ve Ceza Zamanaşımı 208
VI. Suçun Cezası 209
İÇTİHATLAR 209
SERMAYE ŞİRKETİNİN İFLASINI İSTEMEME SUÇU (M. 345/A) 216
AÇIKLAMALAR 216
I. Genel Olarak 216
II. Sermaye Şirketlerinde Kimler İflas İstemekle Yükümlüdür 217
III. Sermaye Şirketinin İflasını İstememe Suçunun Maddi Unsurları 219
IV. Suçun Manevi Unsuru 219
V. Yargılama Usulü 220
VI. Dava ve Ceza Zamanaşımı 220
VII. Suçun Cezası 221
İÇTİHATLAR 223
ARTIRMADAN ÇEKİLME SUÇU (M. 345/B) 241
AÇIKLAMALAR 241
I. Suçun Maddi Unsurları 241
II. Suçun Manevi Unsuru 241
III. Suçun Cezası 241
IV. Yargılama Usulü 242
V. Dava ve Ceza Zamanaşımı 245
TAKSİRATLI İFLAS HALLERİ (M. 310) 247
AÇIKLAMALAR 247
İÇTİHATLAR 252
HİLELİ İFLAS HALLERİ (M. 311) 255
AÇIKLAMALAR 255
İÇTİHATLAR 258
İkinci Bölüm
İCRA VE İFLAS KANUNUNDA DÜZENLENEN
DİSİPLİNSİZLİK EYLEMLERİ
GENEL OLARAK 263
MÜFLİSİN İFLAS DAİRESİNİN EMİRLERİNE UYMAMA VE MALLARINI TESLİM ETMEME EYLEMİ (M. 337/2) 267
AÇIKLAMALAR 267
I. Mal Beyanında Bulunmama Eylemi (m. 337/1) 267
II. Müflisin İflas Dairesinin Emirlerine Uymama ve Mallarını Teslim Etmeme Eylemi (m. 337/2) 267
A. İflas İdaresinin Şikâyeti Üzerine Disiplin Hapsine Hükmedilecek Haller 267
B. Eylemin Cezası 268
1. Disiplin Hapsi 268
2. Disiplin Hapsinin Özellikleri 270
3. Diğer Kanunlarda Disiplin Hapsini Gerektiren Eylemler 270
4. Disiplin Hapsi ile Tazyik Hapsi Arasındaki Temel Fark 272
III. Yargılama Usulü 272
IV. Dava ve Ceza Zamanaşımı 274
V. İnfaz Aşamasında Disiplin ve Tazyik Hapsi Cezasının, Hapis Cezalarından Farkları 274
İÇTİHATLAR 275
HAKKINDA ACİZ VESİKASI OLAN BORÇLUNUN ASGARİ ÜCRETİN ÜSTÜNDEKİ KAZANCINI İCRA DAİRESİNE YATIRMAMA EYLEMİ (M. 338/2) 277
AÇIKLAMALAR 277
I. Eylemin Maddi Unsurları 277
II. Borçlu (Fail) 278
III. Eylemin Cezası 278
A. Tazyik Hapsi 278
B. Tazyik Hapsinin Özellikleri 279
C. Disiplin Hapsi ile Tazyik Hapsi Arasındaki Temel Fark 280
IV. Yargılama Usulü 280
V. Dava ve Ceza Zamanaşımı 282
BEYANDAN SONRA MAL VE KAZANÇTAKİ ARTIŞI BİLDİRMEME EYLEMİ (M. 339) 283
AÇIKLAMALAR 283
I. Eylemin Unsurları 283
II. Eylemin Cezası 284
III. Yargılama Usulü 284
V. Dava ve Ceza Zamanaşımı 286
İÇTİHATLAR 287
TAAHHÜDÜ İHLAL EYLEMİ (M. 340) 289
AÇIKLAMALAR 289
I. Madde İle İlgili Anayasa Mahkemesi Kararı 289
II. Eylemin Unsurları 291
A. Yasal Taksit Hakkının Kullanılması Yolu İle Ödeme Taahhüdü (m. 111 göre) 292
B. Alacaklının Kabulü İle Ödeme Taahhüdü 293
III. Eylemin Cezası 296
III. Yargılama Usulü 297
IV. İcra Ceza Mahkemesi Kararına Karşı Yasa Yolu (İtiraz) 299
V. Dava ve Ceza Zamanaşımı 300
İÇTİHATLAR 300
ÇOCUK TESLİMİ KARARINA UYMAMA EYLEMİ (M. 341) 343
AÇIKLAMALAR 343
I. Genel Açıklamalar 343
A. Mevcut Düzenlemeye Karşı Eleştiri ve Önerilerimiz 343
B. 5717 Sayılı Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Yön ve Kapsamına Dair Kanun Kapsamındaki İlamların İnfazı 344
II. Eylemin Unsurları 345
III. Eylemin Cezası 347
IV. Yargılama Usulü 347
V. İcra Ceza Mahkemesi Kararına Karşı Yasa Yolu (İtiraz) 349
VI. Dava ve Ceza Zamanaşımı 350
İÇTİHATLAR 350
BİR İŞİN YAPILMASINA VEYA YAPILMAMASINA YAHUT İRTİFAK HAKLARIYLA GEMİ ÜZERİNDEKİ İNTİFA HAKLARINA DAİR İLAMA AYKIRILIK EYLEMİ (M. 343) 356
AÇIKLAMALAR 356
I. Eylemin Unsurları 356
II. Eylemin Cezası 357
III. Yargılama Usulü 358
IV. İcra Ceza Mahkemesi Kararına Karşı İtiraz 358
V. Dava ve Ceza Zamanaşımı 359
VI. Tedbir Kararlarına Uymama Eylemi (HMK. m. 398) 359
İÇTİHATLAR 359
NAFAKAYA İLİŞKİN KARARLARA UYMAMA EYLEMİ (M. 344) 363
AÇIKLAMALAR 363
I. Eylemin Unsurları 363
II. Eylemin Cezası 365
III. Yargılama Usulü 365
IV. Dava ve Ceza Zamanaşımı 368
İÇTİHATLAR 368
MAL BEYANINDA BULUNMAMA EYLEMİ (M. 76) 384
AÇIKLAMALAR 384
I. Mal Beyanında Bulunma ve İçeriği (m. 74) 384
II. Mal Beyanında Bulunmamanın Müeyyidesi 385
İÇTİHATLAR 387
Üçüncü Bölüm
I– AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUNDAN KAYNAKLANAN VE İCRA CEZA MAHKEMESİNDE GÖRÜLEN DAVALAR
AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDAKİ KANUN GEREĞİNCE MAL BİLDİRİMİNDE BULUNMAMA EYLEMİ (6183 S. K. M. 60) 391
AÇIKLAMALAR 391
I. Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun Maddesine Göre Mal Beyanında Bulunma Usulü (6183 s. K. m. 59) 391
II. Mal Bildiriminde Bulunmayanın Cezalandırılması 394
III. Hapisle Tazyik Cezasının Özellikleri 395
IV. Hapisle Tazyik Kararı Verebilmenin Koşulları 396
V. Hapsen Tazyik Kararlarının İnfazı 397
İÇTİHATLAR 398
II– ÇEK KANUNUNDAN KAYNAKLANAN VE İCRA CEZA MAHKEMESİNDE GÖRÜLEN DAVALAR
I. KARŞILIKSIZ ÇEK DÜZENLEME SUÇU 401
A. Suçun Maddi Unsurları 401
1. Çekin Unsurlarının Tam Olması 401
2. Çekin Süresinde İbrazı 402
İSTİNAF KARARLARI 402
İÇTİHATLAR 407
3. Karşılıksızlık İşlemi 411
İSTİNAF MAHKEMESİ KARARLARI 412
B. Eylemin Manevi Unsuru 413
C. Şikayet Hakkının Süresi İçinde Kullanılması 414
İSTİNAF MAHKEMESİ KARARLARI 416
İÇTİHATLAR 424
D. Çekle İgili Karşılıksızdır İşlemi Yapılmasına Sebebiyet Verme Suçunun Faili ve Çek Hesabı Açma Yasağı Uygulanacak Kişiler 426
1. Genel Olarak 426
2. Gerçek Kişinin Düzenlediği Çekte Fail 427
3. Tüzel Kişiler Adına Düzenlenen Çekte Fail 427
İSTİNAF MAHKEMESİ KARARLARI 428
İÇTİHATLAR 434
E. Çek Düzenleme ve Çek Hesabı Açma Yasağı Kararı Vermeye Yetkili ve Görevli Mahkeme 435
1. Görevli Mahkeme 435
2. Yetkili Mahkeme 435
İSTİNAF MAHKEMESİ KARARLARI 435
F. Çekle İlgili Karşılıksızdır İşlemi Yapılmasına Sebebiyet Verme Suçunun Müeyyidesi 436
1. Adli Para Cezası 436
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI 437
İSTİNAF MAHKEMESİ KARARLARI 438
2. Çek Düzenleme ve Çek Hesabı Açma Yasağı 446
İSTİNAF MAHKEMESİ KARARLARI 448
İÇTİHATLAR 448
3. Çekle İlgili Karşılıksızdır İşlemi Yapılmasına Sebebiyet Verme Suçunda İçtima 449
G. Çekle İlgili Karşılıksızdır İşlemi Yapılmasına Sebebiyet Verme Suçunda Yargılama Usulü 449
İSTİNAF MAHKEMESİ KARARLARI 451
H. Çekle İlgili Karşılıksızdır İşlemi Yapılmasına Sebebiyet Verme Suçunda Kanun Yolu (İstinaf Yolu) 455
I. Hükmün Bütün Sonuçlarıyla Ortadan Kaldırılması 455
1. Çek Bedelinin Faiziyle Birlikte Ödenmesi 455
2. Müştekinin Şikâyetten Vazgeçmesi 455
3. İnfazdan İtibaren Belli Sürenin Geçmesi İle Çek Düzenleme ve Çek Hesabı Açma Yasağının Kaldırılması 456
İSTİNAF MAHKEMESİ KARARLARI 456
İÇTİHATLAR 458
Dördüncü Bölüm
İCRA VE İFLAS SUÇLARI VE DİSİPLİNSİZLİK EYLEMLERİNİN YARGILAMA USULÜ
HÜKMİ ŞAHISLARIN MUAMELELERİNDE KİMLERİN CEZA GÖRECEĞİ (M. 345) 461
AÇIKLAMALAR 461
I. Genel Olarak 461
II. Ticaret Şirketlerinde Kimler Sorumlu Tutulacaktır 462
A. Anonim Şirket 462
B. Limited Şirketler 463
C. Kolektif Şirketler 463
D. Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler 464
E. Kooperatiflerde Temsil 464
İSTİNAF MAHKEMESİ KARARLARI 464
İÇTİHATLAR 466
GÖREV VE BİRLEŞTİRİLME YASAĞI (M. 346) 474
AÇIKLAMALAR 474
İSTİNAF MAHKEMESİ KARARLARI 475
İÇTİHATLAR 476
ŞİKÂYET SÜRESİ (M. 347) 479
AÇIKLAMALAR 479
İSTİNAF MAHKEMESİ KARARLARI 480
İÇTİHATLAR 482
YETKİLİ İCRA CEZA MAHKEMESİ (M. 348) 498
AÇIKLAMALAR 498
İÇTİHATLAR 498
İCRA CEZA MAHKEMESİNDE MUHAKEME USULÜ (M. 349) 502
AÇIKLAMALAR 502
I. Genel Olarak 502
II. İcra–İflas Suçları ve Disiplinsizlik Eylemlerinde Yargılama Usulü 503
III. Eski Hale Getirme 506
IV. İcra Ceza Mahkemesinde Stajyer Avukatların Duruşmalara Girmesi 506
V. Maddenin Anayasaya Aykırı Olmadığına Dair, Anayasa Mahkemesinin 28/2/2008 Tarih 2006/71 Esas, 2008/69 Karar Sayılı Karar Özeti 507
VI. İdari Mali İş. Da. Bşk’nın 29.8.2006 Tarih 001698 Sayılı İcra Ceza Mahkemelerinde Tebligat Giderleriyle İlgili Genelgesi 509
İSTİNAF MAHKEMESİ KARARLARI 510
İÇTİHATLAR 511
İCRA CEZA MAHKEMESİNDE DURUŞMANIN YAPILMA USULÜ (M. 350) 546
AÇIKLAMALAR 546
İSTİNAF MAHKEMESİ KARARLARI 548
İÇTİHATLAR 548
İCRA CEZA MAHKEMESİNDE TAHKİKAT (M. 351) 551
AÇIKLAMALAR 551
İCRA CEZA MAHKEMESİNDE KARAR VERİLMESİ (M. 352) 554
AÇIKLAMALAR 554
I. Genel Olarak 554
II. Hükmün Gerekçesi ve İçeriği (CMK. m. 232) 554
III. İcra ve İflas Suçları İçin Verilecek Kararlar 555
IV. Disiplinsizlik Eylemlerinde Verilecek Kararlar 557
V. Yargılama Giderleri 557
İÇTİHATLAR 558
İTİRAZ VE İSTİNAF (M. 353) 563
AÇIKLAMALAR 563
I. İtiraz Yolu 563
II. İstinaf Yolu 565
İÇTİHATLAR 567
DAVANIN VE CEZANIN DÜŞMESİ İLE CEZA VERİLEMEYECEK HÂLLER (M. 354) 577
AÇIKLAMALAR 577
I. Davanın ve Cezanın Düşmesi 577
II. Ceza Zamanaşımı 578
III. İcra ve İflas Kanununa Göre Disiplin ve Tazyik Hapsi Verebilmenin Alt Sınırı 579
IV. Disiplin ve Tazyik Hapsi Kararlarının İnfazı 580
İSTİNAF MAHKEMESİ KARARLARI 581
İÇTİHATLAR 581
Yararlanılan Kaynaklar 591

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
155,00   
155,00   
2
77,50   
155,00   
3
51,67   
155,00   
4
38,75   
155,00   
5
32,55   
162,75   
6
27,38   
164,30   
7
23,69   
165,85   
8
20,93   
167,40   
9
18,77   
168,95   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
155,00   
155,00   
2
77,50   
155,00   
3
51,67   
155,00   
4
38,75   
155,00   
5
32,55   
162,75   
6
27,38   
164,30   
7
23,69   
165,85   
8
20,93   
167,40   
9
18,77   
168,95   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
155,00   
155,00   
2
77,50   
155,00   
3
51,67   
155,00   
4
38,75   
155,00   
5
32,55   
162,75   
6
27,38   
164,30   
7
23,69   
165,85   
8
20,93   
167,40   
9
18,77   
168,95   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
155,00   
155,00   
2
77,50   
155,00   
3
51,67   
155,00   
4
38,75   
155,00   
5
32,55   
162,75   
6
27,38   
164,30   
7
23,69   
165,85   
8
20,93   
167,40   
9
18,77   
168,95   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
155,00   
155,00   
2
77,50   
155,00   
3
51,67   
155,00   
4
38,75   
155,00   
5
32,55   
162,75   
6
27,38   
164,30   
7
23,69   
165,85   
8
20,93   
167,40   
9
18,77   
168,95   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
155,00   
155,00   
2
   
   
3
   
   
4
   
   
5
   
   
6
   
   
7
   
   
8
   
   
9
   
   
Kapat