%3
Konkordato ve İflas Mahmut Coşkun

Konkordato ve İflas


Basım Tarihi
2024-04
Sayfa Sayısı
1400
Kapak Türü
Cilt
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750292200
Boyut
16x24
Baskı
31.575,00 TL 1.527,75 TL
(Bu ürünü aldığınızda 1527 puan kazanacaksınız)
   1527

Mahmut COŞKUN ( Yargıtay Altıncı Hukuk Dairesi Başkanı )

 

İÇİNDEKİLER
 
Önsöz 
 
5
BİRİNCİ KISIM
 
 
KONKORDATO
 
 
§1. GİRİŞ 
 
35
§2. KONKORDATONUN TÜRLERİ 
 
37
I. Genel Bilgi 
 
37
II. Konkordatonun Türleri 
 
38
A. Konkordatonun Yapılış Biçimine Göre Türleri 
 
38
1. Tenzilat Konkordatosu 
 
38
2. Vade Konkordatosu 
 
39
3. Karma Konkordato 
 
40
B. Konkordatonun Yapıldığı Zamana Göre Türleri 
 
40
1. İflas Dışı Konkordato (m.285–309) 
 
40
2. İflas İçi Konkordato (m.309) 
 
41
C. Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordato (m.309/a–309/l) 
 
41
III. Konkordato Talebi (m.285) 
 
42
A. Konkordato Talebinde Usul 
 
42
B. Konkordato Talebinde Görevli ve Yetkili Mahkeme 
 
46
İçtihatlar 
 
51
İstinaf Mahkemesi Kararları 
 
53
C. Konkordato Gider Avansı 
 
54
1. Genel Bilgi 
 
54
D. Konkordatoya Başvurma ve Karar Harcı 
 
56
İçtihatlar 
 
57
İstinaf Mahkemesi Kararları 
 
59
IV. Konkordato Talebine Eklenecek Belgeler (m.286) 
 
60
A. Alacaklının Konkordato Talep Etmesi Halinde Borçludan İstenecek Bilgi ve Belgeler 
 
61
B. Borçlunun Konkordato Talep Etmesi Halinde Eklenecek Belgeler 
 
61
1. İflasa Tabi Olmayan Kişilerin Ekleyeceği Belgeler 
 
62
2. İflasa Tabi Kişilerin Konkordato Talebine Ekleyeceği Belgeler 
 
62
a. Konkordato Ön Projesi 
 
63
b. Borçlunun Malvarlığı Durumunu Gösteren Belgeler (Yönt.m.7) 
 
63
c. Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu 
 
66
d. Her Bir Alacaklının Alacak Miktarı, İmtiyaz Durumu İle Konkordato ve İflasta Ele Geçecek Miktar (Yönt.m.8,9) 
 
68
e. Diğer Belgeler İle Belge ve Raporların Düzenlenme Süresi 
 
69
İçtihatlar 
 
69
İstinaf Mahkemesi Kararları 
 
70
V. Geçici Mühlet (m.287) 
 
70
A. Geçici Mühlet Kararı ve Verilebilecek Tedbirler 
 
71
İstinaf Mahkemesi Kararları 
 
74
B. Geçici Komiser 
 
75
İstinaf Mahkemesi Kararları 
 
77
C. Geçici Mühletin Süresi, Bu Süre İçinde Konkordato Talebinin Reddi Veya İflasa Karar Verilmesi 
 
78
İçtihatlar 
 
80
D. Kanun Yolu 
 
82
İçtihatlar 
 
82
VI. Geçici Mühletin Sonuçları, İlanı ve Bildirimi (m.288) 
 
83
A. Geçici Mühlet Kararının Doğurduğu Sonuçlar 
 
83
1. Genel Bilgi 
 
83
2. Borçlunun Malvarlığının Korunmasına Yönelik Tedbirler 
 
84
3. Takiplerin Durması ve Yeni Takip Yapılamaması 
 
85
4. Diğer Sonuçlar 
 
85
B. Geçici Mühletin İlanı ve İlgili Kurumlara Bildirilmesi 
 
87
C. Alacaklıların İtirazları ve Sonuçları 
 
88
D. Adi Konkordato Uygulamasında Yapılacak İlan ve Bildirimler 
 
88
İçtihatlar 
 
89
İstinaf Mahkemesi Kararları 
 
89
VII. Kesin Mühlet (m.289) 
 
90
A. Kesin Mühlet Yargılaması 
 
91
B. Kesin Mühlet Kararı 
 
92
C. Kesin Mühletin İlanı 
 
95
D. Alacaklılar Kurulu Oluşturulması 
 
95
E. Kesin Mühletin Uzatılması (m.298/5) 
 
96
İçtihatlar 
 
97
VIII. Konkordato Komiseri, Alacaklılar Kurulu ve Görevleri (m.290) 
 
100
A. Konkordato Komiseri Hakkında Genel Bilgi 
 
101
1. Konkordato Komiseri Olabilmenin Şartları 
 
103
2. Konkordato Komiserinin Görevleri 
 
104
3. Konkordato Komiserinin Yükümlülükleri (Yönt.m.8) 
 
106
4. Konkordato Komiserliğinden Kaçınma ve Ayrılma Sebepleri (Yönt.m.7) 
 
106
5. Konkordato Komiserine Kıyas Yolu İle Uygulanacak Hükümleri 
 
106
6. Konkordato Komiser Sicili 
 
108
7. Komiserin Denetimi 
 
109
8. Komiserin Tazminat ve Cezai Sorumluluğu 
 
110
İçtihatlar 
 
110
B. Alacaklılar Kurulu 
 
111
1. Alacaklılar Kurulunun Oluşturulması 
 
111
2. Alacaklılar Kurulunun Görevleri (İİK.m.290/7; Yönt.m.12) 
 
112
3. Alacaklılar Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları 
 
112
IX. Borçlunun Mali Durumunun Düzelmesi Nedeniyle Kesin Mühletin Kaldırılması (m.291) 
 
113
X. Kesin Mühlet İçinde Konkordato Talebinin Reddi İle İflasın Açılması (m.292) 
 
114
A. İflasa Tabi Borçlu Açısından Konkordatonun Reddi ve İflas Kararı Verilmesi 
 
115
1. İflasa Tabi Borçlu Bakımından, Kesin Mühletin Reddi ve İflas Nedenleri 
 
115
a. Borçlunun Malvarlığının Korunması İçin İflasın Açılması Gerekiyorsa 
 
115
b. Konkordatonun Başarıya Ulaşamayacağı Anlaşılıyorsa 
 
115
İçtihatlar 
 
116
c. Borçlu, 297’nci Maddeye Aykırı Davranır Veya Komiserin Talimatlarına Uymazsa 
 
118
İçtihatlar 
 
119
d. Borçlunun Mühlet İçinde Alacaklıları Zarara Uğratma Amacıyla Hareket Ettiği Anlaşılırsa 
 
120
İçtihatlar 
 
120
e. Borca Batık Olduğu Anlaşılan Bir Sermaye Şirketi Veya Kooperatif, Konkordato Talebinden Feragat Ederse 
 
121
İçtihatlar 
 
122
2. Konkordatonun Reddi ve İflas Yargılamasında Usul 
 
123
B. İflasa Tabi Olmayan Borçlu Açısından Konkordatonun Reddine Karar Verilmesi 
 
124
C. Yargılama ve Hükmün Sonuçları 
 
124
İçtihatlar 
 
125
XI. Kesin Mühlet Aşamasında Kanun Yolları (m.293) 
 
129
A. Kanun Yolu Kapalı Kararlar 
 
129
B. İstinaf Yolu Açık Kararlar 
 
130
C. Temyiz Yolu Açık Kararlar 
 
130
İçtihatlar 
 
131
XII. Kesin Mühletin Alacaklılar Bakımından Sonuçları (m.294) 
 
134
A. Genel Bilgi 
 
135
B. Alacaklıların sınırlanan hakları 
 
136
1. Takip Başlatma Veya Başlanmış Takiplere Devam Etme Yasağı 
 
136
İçtihatlar 
 
138
2. Konkordatoya Tabi Alacaklarda Faiz 
 
143
İçtihatlar 
 
144
3. Mühletten Önce, Müstakbel Alacağın Temlikinin Hükümsüzlüğü 
 
145
4. Konkordatonun Satış Vadine Etkisi 
 
146
İçtihatlar 
 
146
5. Konkordato Mühletinin Davalar Açısından Etkisi 
 
147
İçtihatlar 
 
148
6. Konkordatonun Zamanaşımı ve Hak Düşürücü Sürelere Etkisi 
 
149
İçtihatlar 
 
149
C. Mühletin Alacaklılar Açısından Diğer Sonuçları 
 
150
1. Rehinli Mallarla İlgili Rehnin Paraya Çevrilmesi Yolu İle Takip Yapılması 
 
150
2. İİK’nın 206. Maddesi, Birinci Sırasında Yazılı İmtiyazlı Alacaklar İçin Haciz Yoluyla Takip Yapılabilir 
 
150
a. İşçilik Alacakları 
 
150
b. İşçiler İçin Kurulan Yardım Sandıkları ve Derneklerin İşverenlerden Alacakları 
 
151
c. Aile Hukukundan Doğan Her Türlü Nafaka Alacakları 
 
152
3. Takas ileri sürebilme 
 
152
a. Takas 
 
152
b. Takasa İtiraz 
 
154
4. Konkordatoda Hacizli Malların Durumu (m.294/5) 
 
155
5. Mühletten Önce İleri Tarihli Olarak Düzenlenen Çekler 
 
156
İçtihatlar 
 
157
6. Konusu Para Olmayan Alacakların Paraya Çevrilmesi (m.294/6) 
 
160
İçtihatlar 
 
161
7. Mühlete Alacaklıların Haklarını Etki Eden Tedbirler 
 
162
a. Genel Olarak 
 
162
b. Kefiller Hakkında Tedbirler 
 
163
c. Teminat Mektuplarının Paraya Çevrilmesinin Tedbiren Engellenmesi 
 
164
XIII. Kesin Mühletin Rehinli Alacaklılar Bakımından Sonuçları (m.295) 
 
164
A. Genel Olarak 
 
164
B. Rehinli Malın Üçüncü Kişiye Ait olması 
 
165
XIV. Kesin Mühletin Sözleşmeler Bakımından Sonuçları (m.296) 
 
166
A. Karşı Tarafın Sözleşmeyi Feshedemeyeceği Haller 
 
167
B. Konkordato Talep Edenin Feshedebileceği Sözleşmeler 
 
169
C. Konkordatonun Kamu İhalelerine Etkisi 
 
170
D. Konkordatonun Kira Sözleşmelerine Etkisi 
 
170
1. Konkordato isteyenin kiralayanın sözleşmeyi feshetme ihtimali 
 
170
2. Kiracının sözleşmeyi feshetme ihtimali 
 
170
XV. Kesin Mühletin Borçlu Bakımından Sonuçları (m.297) 
 
171
A. Konkordato Talep Eden Borçlunun Tasarruf Yetkisi 
 
172
B. Geçici Mühlet Kararı Verilmeden Önce Doğan Borçların Mühlet İçinde Ödenmesi 
 
173
C. Borçlunun Tasarruf Yetkisinin Kanunen Kısıtlanması 
 
174
D. Borçlunun Tasarruf Yetkisinin Mahkeme Kararıyla Kısıtlanması 
 
175
E. Borçlunun Kanuni Sınırlamalara ve Komiserin İhtarlarına Uymaması 
 
176
F. Tasarruf Yetkisi İle İlgili Kararların İlanı ve İlgili Yerlere Bildirilmesi 
 
177
İçtihatlar 
 
177
XVI. Defter Tutulması ve Rehinli Malların Kıymetinin Takdiri (m.298) 
 
178
A. Genel Olarak 
 
178
B. Rehinsiz Malların Kıymet Takdiri 
 
179
C. Rehinli Malların Kıymet Takdiri 
 
179
D. Kıymet Takdirinin Tebliği 
 
180
XVII. Alacaklıların, Alacaklarını Bildirmeye Davet Edilmesi (m.299) 
 
180
İçtihatlar 
 
184
XVIII. Alacaklar Hakkında Borçlunun Beyana Daveti (m.300) 
 
188
A. Alacağın Borçlu Tarafından Kabul Edilmesi 
 
188
B. Alacağın Borçlu Tarafından Kabul Edilmemesi (Çekişmeli Alacaklar) 
 
190
C. Çekişmeli Alacaklarla İlgili Mahkeme Kararı 
 
190
İçtihatlar 
 
191
XIX. Alacaklılar Toplantısına Davet (m.301) 
 
192
XX. Alacaklılar Toplantısı ve Projenin Kabulü İçin Gerekli Çoğunluk (m.302) 
 
194
A. Genel Bilgi 
 
194
B. Konkordato Projesinin Kabulünde Gerekli Çoğunluk 
 
196
C. Müzakere Sonunda Tutanak Tutulması 
 
200
İçtihatlar 
 
201
XXII. Konkordatonun Kefiller ve Müşterek Borçlulara Etkisi (m.303) 
 
212
A. Konkordatonun Kefiller ve Müşterek Borçlulara Etkisi 
 
212
B. Konkordatonun Banka Teminat Mektuplarına Etkisi 
 
216
İçtihatlar 
 
217
XXII. Konkordatonun Mahkemede İncelenmesi (m.304) 
 
226
A. Yargılamanın Niteliği 
 
226
İçtihatlar 
 
227
B. Yargılamanın Tensip Aşaması 
 
228
C. Yargılamanın Duruşma Aşaması 
 
229
1. Duruşmaya Katılacak Alacaklılar 
 
229
İçtihatlar 
 
230
2. Yargılama usulü 
 
233
İçtihatlar 
 
235
3. Yargılamanın Uzaması 
 
238
İçtihatlar 
 
239
XXIII. Konkordatonun Tasdikinin Şartları (m.305) 
 
244
A. Genel Bilgi 
 
245
İçtihatlar 
 
246
B. Konkoratonun Fazladan Vaat ve Kötüniyetle Sakatlanması Halinde Tasdik Edilmemesi 
 
252
İçtihatlar 
 
253
C. Konkordato Projesinin m.305 Göre Tasdik Şartları 
 
256
1. Teklif Edilen Miktarın Borçlunun İflası Halinde Alacaklıların Eline Geçecek Miktardan Fazla Olması 
 
257
2. Teklif Edilen Tutarın Borçlunun Kaynakları İle Orantılı Olması 
 
258
İçtihatlar 
 
260
3. Konkordato Projesinin Kanunda Öngörülen Çoğunlukla Kabul Edilmiş Bulunması (m.302) 
 
269
İçtihatlar 
 
270
4. İşçilik ve Nafaka Alacakları İle Komiserin İzniyle Yapılan Borçlanmalar İçin Teminat Gösterilmesi 
 
273
İçtihatlar 
 
274
İstinaf Mahkemesi Kararları 
 
277
5. Yargılama Giderleri ve Harcın Depo Edilmesi 
 
278
İçtihatlar 
 
278
D. Mahkemenin Projede Gerekli Gördüğü Düzeltmeleri Yaptırması 
 
281
İçtihatlar 
 
282
E. Konkordatonun Tasdiki Talebinin Reddi 
 
285
İçtihatlar 
 
286
XXIV. Konkordatonun Tasdik Kararı, Kapsamı ve İlanı (m.306) 
 
291
A. Tasdik Kararının İçeriği 
 
292
İçtihatlar 
 
294
B. Tasdik Kararında Kayyım Tayini ve Görevleri 
 
296
C. Tasdik Kararının İlanı ve İlgili Yerlere Bildirilmesi 
 
298
İçtihatlar 
 
298
XXV. Konkordatonun Tasdik Edilmemesi ve Borçlunun İflâsı (m.308) 
 
298
A. Konkordatonun Reddi ve İflasa Karar Verilmesi 
 
299
B. İİK’nın 177. Maddesine Göre Doğrudan Doğruya İflas Nedenleri 
 
300
C. İİK’nın 178. Maddesine Göre Doğrudan Doğruya İflas Nedenleri 
 
300
D. İİK’nın 179. Maddesine Göre Doğrudan Doğruya İflas Nedenleri 
 
300
E. İflas Tasfiyesinin Yapılma Usulü 
 
301
İçtihatlar 
 
301
XXVI. Rehinli Malların Muhafaza ve Satışı İle Finansal Kiralama Konusu Malların İadesinin Ertelenmesi 
 
304
A. Genel Bilgi 
 
306
B. Rehinli Malların Muhafaza Altına Alınması ve Satışının Ertelenmesi 
 
306
C. Rehinli Alacaklılarla Borçların Yapılandırılması 
 
307
D. Finansal Kiralama Konusu Malların İadesinin Ertelenmesi 
 
307
E. Erteleme Kararının Kaldırılması 
 
308
XXVII. Tasdik Kararına Karşı Kanun Yolları (m.308/a 
 
309
İçtihatlar 
 
310
XXVIII. Çekişmeli Alacaklar Hakkında Dava (m.308/b) 
 
317
A. Arabuluculuk Şartı 
 
318
İçtihatlar 
 
318
B. Davacı 
 
321
C. Davalı 
 
322
D. Süre 
 
322
E. Görevli ve Yetkili Mahkeme 
 
322
F. Yargılama 
 
322
İçtihatlar 
 
324
XXIX. Konkordatonun Hükümleri (m.308/c) 
 
326
A. Genel Bilgi 
 
326
B. Konkordatonun Zorunlu Olması 
 
329
İçtihatlar 
 
331
C. Konkordatonun Zorunlu Olmadığı Haller 
 
331
1. Rehinli alacaklar: 
 
331
2. Mühlet içinde komiserin onayı ile doğmuş olan alacaklar 
 
332
3. 6183 sayılı Kanun Kapsamındaki Kamu Alacakları 
 
333
4. Alacakları Kabul Edilmiş İmtiyazlı Alacaklar 
 
334
İçtihatlar 
 
334
XXX. Konkordatonun Sonuçlanmayan Takiplere Etkisi (m.308/ç) 
 
337
A. Genel Bilgi 
 
337
B. Hangi Takiplerdeki Hacizler Düşmez 
 
338
İçtihatlar 
 
339
C. Konkordato Tasdikinin Davalara Etkisi 
 
340
D. Konkordatoya Tabi Borçlarda Zamanaşımı 
 
340
XXXI. Konkordato Haricinde Yapılan Vaatler (m.308/d) 
 
340
XXXII. Konkordatonun Feshi 
 
342
A. Konkordatonun Kısmen Feshi (m.308/e) 
 
342
1. Genel Bilgi 
 
342
2. Konkordatonun, Kısmen Fesih Şartları 
 
343
a. Konkordato Tasdik Kararı Kesinleşmiş Olmalıdır 
 
343
İçtihatlar 
 
344
b. Borçlu, Konkordato Şartlarında Borcunu Ödememiş Olmalı 
 
344
İçtihatlar 
 
345
c. Davayı Açanın Konkordato Talebinden Önceki Bir Alacak Nedeniyle Alacaklı Sıfatını Taşıması 
 
350
d. Borçlunun İflasına Karar Verilmemiş Veya Konkordatonun Bütün Alacaklılar İçin Feshedilmemiş Olması 
 
351
e. Fesih Davasında Zamanaşımı 
 
351
İçtihatlar 
 
352
3. Alacağı Ödenmeyen Alacaklının Açacağı Feshi Davasında Yargılama Usulü 
 
353
İçtihatlar 
 
354
4. Feshin Sonuçları 
 
359
B. Bütün Alacaklılar Açısından Konkordatonun Tamamen Feshi (m.308/f) 
 
360
1. Genel Bilgi 
 
360
2. Görevli ve Yetkili Mahkeme 
 
360
İstinaf Mahkemesi Kararları 
 
361
3. Konkordatonun Tamamen Feshinde Davanın Tarafları 
 
362
a. Davacı 
 
362
b. Davalı 
 
363
4. Konkordatonun Tamamen Feshinin Şartları 
 
364
a. Konkordatonun Tasdiki Kararının Kesinleşmiş Olması 
 
364
b. Konkordatonun Tasdikinin Kötü Niyetli Eylemle Sağlanmış Olması 
 
364
c. İleri Sürülen Vakıanın Tasdik Duruşmasından Önce İleri Sürülmemiş Olması 
 
365
5. Yargılama Usulü 
 
365
6. Tamamen Feshin Sonuçları 
 
366
7. Konkordatonun Tamamen Feshi Kararı İçin Kanun Yolu 
 
367
İçtihatlar 
 
368
XXXIII. Konkordatoda Harç, Vergi İstisnaları ve Teşvik Belgeleri (m.308/g) 
 
371
A. Harç ve Vergiden İstisna 
 
372
1. Harçtan İstisna 
 
372
2. Damga Vergisinden İstisna 
 
372
3. Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinden İstisna 
 
372
B. Kaynak Kullanımı Destekleme Fonundan İstisna 
 
373
C. İstisnaların Uygulanma Şartları 
 
373
D. Teşvik Belgesi Sürelerinin Uzaması 
 
374
§3. REHİNLİ ALACAKLILARLA MÜZAKERE VE BORÇLARIN YAPILANDIRILMASI (m.308/h) 
 
375
A. Genel Bilgi 
 
376
B. Rehinli Alacaklılarla Müzakerenin Konusu 
 
379
C. Rehinli Alacaklılarla Müzakerenin ve Hüküm Doğurmasının Şartları 
 
379
IV. Rehinli Alacakların Yapılandırılması 
 
380
D. Rehinli Alacaklının Anlaşmayı Fesih Talebi 
 
380
§4. İFLÂSTAN SONRA KONKORDATO 
 
381
I. Şartları ve Hükümleri (m.309) 
 
381
A. Genel Bilgi 
 
381
B. Konkordato Talebi 
 
382
C. İkinci Alacaklılar Toplantısında Yapılacak İşlemler 
 
382
D. Ticaret Mahkemesine Sunulacak Rapor ve Mahkemenin Kararı 
 
384
E. Adi Konkordato ve İflâstan Sonra Konkordato Prosedürünün Karşılaştırılması 
 
386
F. İflas İçi Konkordatoda Uygulanacak Hükümler (m.309/2) 
 
387
1. İflas İçi Konkordatoda Borçtan Birlikte Sorumlu Olanlara Karşı Haklar 
 
387
2. İflas İçi Konkordatonun Mahkemede İncelenmesi 
 
387
3. İflas İçi Konkordatonun Tasdiki Şartları 
 
387
4. İflas İçi Konkordatonun Tasdik Kararının Kapsamı ve İlânı 
 
388
5. Rehinli Malların Muhafaza ve Satışı İle Finansal Kiralama Konusu Malların İadesinin Ertelenmesi ve Ertelemenin Hükümsüz Kalması 
 
389
6. İflas İçi Konkordatoda Kanun Yolları 
 
390
7. Alacakları İtiraza Uğramış Olan Alacaklıların Dava Açması 
 
390
8. İflas İçi Konkordatonun Takiplere Etkisi 
 
391
9. Konkordato Haricinde Yapılan Vaatler 
 
391
10. Konkordatonun Kısmen Feshi 
 
391
11. Konkordatonun Tamamen Feshi 
 
392
12. Konkordatoda Harç, Vergi İstisnaları ve Teşvik Belgeleri 
 
392
G. İflas İçi Konkordatonun Hükümleri (m.309/2, 308/c) 
 
392
İçtihatlar 
 
393
§5. MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO 
 
398
I. İçerik ve Organlar (m.309/a) 
 
399
II. Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordatonun Zorunlu İçeriği (m.309/b) 
 
401
III. Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordatonun Tasdikin Sonuçları (m.309/c) 
 
402
IV. Konkordato Tasfiye Memurlarının Hukukî Durumu (m.309/ç) 
 
404
V. Paylaştırmaya Katılacak Alacaklıların Belirlenmesi (m.309/d) 
 
406
VI. Paraya Çevirme (m.309/e) 
 
408
VII. Rehinli Taşınmazların Satışı (m.309/f) 
 
409
VIII. Taşınır Rehinlerinin Paraya Çevrilmesi (m.309/g) 
 
410
IX. Tahsili Güç ve İhtilaflı Hakların Alacaklılara Devri (m.309/ğ) 
 
411
X. Paraların Paylaştırılması (m.309/h) 
 
411
XI. Rehin Açığı Halinde Paylaştırmaya Katılma (m.309/ı) 
 
412
XII. Tahsil Edilmeyen Paralar (m.309/i) 
 
413
XIII. Tasfiye Memurlarının Faaliyet Raporu (m.309/j) 
 
414
XIV. Borçlunun Konkordato Tasdikinden Önceki Tasarruflarının İptali (m.309/k) 
 
415
XV. Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordatoda Uygulanacak Ortak Hükümler (m.309/l) 
 
416
A. Genel Bilgi 
 
416
B. Adi Konkordatonun Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordatoya Uygulanacak Hükümleri 
 
416
1. Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordato Talebi, Yetkili ve Görevli Mahkeme (309/l; 285) 
 
416
2. Konkordato Talebine Eklenecek Belgeler (m.309/l; 286) 
 
417
3. Geçici Mühlet (m.309/l; 287) 
 
418
4. Geçici Mühletin Sonuçları, İlânı ve Bildirimi (309/l; 288) 
 
419
5. Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordatoda Kesin Mühlet (309/l; 289) 
 
419
6. Borçlunun Malî Durumunun Düzelmesi Nedeniyle Kesin Mühletin Kaldırılması (m.309/l; 291) 
 
420
7. Kesin Mühlet İçinde Konkordato Talebinin Reddi İle İflâsın Açılması (m.309/l; 292) 
 
420
8. Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordatoda Kanun Yolları (m.309/l; 293) 
 
421
9. Kesin Mühletin Alacaklılar Bakımından Sonuçları (m.309/l; 294, 295) 
 
421
10. Kesin Mühletin Sözleşmeler Bakımından Sonuçları (m.309/l; 296) 
 
423
a. Konkordatoda Sözleşmenin Karşı Tarafının Sınırlandırılması 
 
423
b. Konkordatonun Amacına Ulaşmasını Engelleyen Sürekli Borç İlişkilerinin Feshi 
 
423
11. Kesin Mühletin Borçlu Bakımından Sonuçları (m.309/l; 297) 
 
423
12. Defter Tutulması ve Rehinli Malların Kıymetinin Takdiri (m.309/l; 298) 
 
424
13. Alacaklıları Alacaklarını Bildirmeye Davet (m.309/l; 299) 
 
424
14. Alacaklar Hakkında Borçlunun Beyana Daveti (m.309/l; 300) 
 
425
15. Alacaklılar Toplantısına Davet (m.309/l; 301) 
 
425
16. Alacaklılar Toplantısı ve Projenin Kabulü İçin Gerekli Çoğunluk (m.309/l; 302) 
 
425
17. Borçtan Birlikte Sorumlu Olanlara Karşı Haklar (m.309/l; 303) 
 
426
18. Konkordatonun Mahkemede İncelenmesi (m.309/l; 304) 
 
426
19. Konkordatonun Tasdik Şartları (m.309/l; 305) 
 
427
20. Konkordatonun Tasdiki Kararı, Kapsamı ve İlânı (m.309/l; 306) 
 
427
21. Rehinli Malların Muhafaza ve Satışı İle Finansal Kiralama Konusu Malların İadesinin Ertelenmesi (m.309/l; 307) 
 
428
a. Rehinli Malların Muhafaza ve Satışının Ertelenmesi 
 
428
b. Finansal Kiralama Konusu Malların İadesinin Ertelenmesi 
 
428
c. Finansal Kiralama Konusu Malların İadesinin Ertelenmesi Kararının Kaldırılması 
 
428
22. Konkordatonun Tasdik Edilmemesi ve Borçlunun İflâsı (m.309/l; 308) 
 
429
23. Kanun yolları (m.309/l; 308/a) 
 
429
24. Çekişmeli Alacaklar Hakkında Dava (m.309/l; 308/b) 
 
429
25. Konkordatonun Hükümleri (m.309/l; 308/c, 309/c) 
 
429
26. Konkordatonun Sonuçlanmayan Takiplere Etkisi (m.309/l; 308/ç) 
 
430
27. Konkordato Haricinde Yapılan Vaatler (m.309/l; 308/d) 
 
431
28. Konkordatonun Tamamen Feshi (m.309/l; 308/f) 
 
431
29. Konkordatoda Harç, Vergi İstisnaları ve Teşvik Belgeleri (m.309/l; 308/g) 
 
431
İKİNCİ KISIM
 
 
İFLAS
 
 
§6. GENEL OLARAK 
 
433
§7. İFLASA TABİ KİŞİLER 
 
434
I. Genel Bilgi 
 
434
İçtihatlar 
 
434
II. Tacirler 
 
436
A. Tüzel Kişi Tacirler 
 
436
İçtihatlar 
 
437
B. Gerçek Kişi Tacirler 
 
438
İçtihatlar 
 
439
III. Tacir Sayılanlar 
 
444
IV. Tacir Gibi Sorumlu Olanlar 
 
445
V. Tacir Olmadıkları Halde Özel Kanun Gereğince İflasa Tabi Olanlar 
 
445
İçtihatlar 
 
446
§8. İFLAS YOLLARI 
 
449
I. Takipli İflas Yolları 
 
449
A. Genel İflas Yolu ile Takip 
 
449
1. Yetkili İcra Dairesi (İİK m. 154) 
 
449
İçtihatlar 
 
452
2. İflas Yolu ile Takipte Ödeme Emri (İİK.m.155) 
 
455
a. Genel Olarak 
 
455
b. İflâs Ödeme Emrine Yazılacak Kayıtlar (İİK m. 155) 
 
456
c. İflâs Ödeme Emrine İtiraz 
 
459
ca. Borçlunun İtiraz Etmemesi 
 
459
cb. Borçlunun İtiraz Etmesi 
 
460
İçtihatlar 
 
461
cc. Tahkim Sözleşmesine Rağmen İflas Yoluyla Takip Yapılması 
 
465
d. İflas Ödeme Emrine Karşı Şikâyet 
 
467
İçtihatlar 
 
467
e. Takip Yolunun Değiştirilmesi (İİK m. 43) 
 
470
İçtihatlar 
 
471
§9. MAHKEMEDEN İFLAS TALEBİ (m.156) 
 
480
I. Genel Olarak 
 
480
İçtihatlar 
 
481
II. İflas Davası 
 
485
A. Davacı 
 
485
B. Davalı 
 
486
C–Yetkili Mahkeme 
 
486
İçtihatlar 
 
491
D.Görevli Mahkeme (m.154/3) 
 
498
İçtihatlar 
 
499
E. Dava Açma Süresi (m.156/4) 
 
507
İçtihatlar 
 
507
III. İflas Talebinin Geri Alınması ve Yenilenmesi (m.157) 
 
509
İçtihatlar 
 
510
§10. İFLAS DAVASINDA YARGILAMA USULÜ (m.158) 
 
510
I. Genel Olarak 
 
510
İçtihatlar 
 
511
II. Muhafaza Tedbirleri (m. 159) 
 
513
A. Genel Tedbirler 
 
513
B. Defter Tutulması, Neticeleri ve Geçerlilik Süresi (İİK m. 161, 162, 163) 
 
515
İçtihatlar 
 
517
III. İflas Talebinin İlanı 
 
520
İçtihatlar 
 
521
IV. İflas Davasına Müdahale veya İtiraz (m.158/1) 
 
523
V. Ödeme Emrine İtiraz Edilmemesi Halinde İflâs Davasının İncelenmesi ve Depo Emri 
 
524
İçtihatlar 
 
525
VI. Ödeme Emrine İtiraz Halinde İflâs Davasının İncelenmesi 
 
528
İçtihatlar 
 
529
VII. İtirazın Kesin Kaldırılması Kararı ve Depo Emri 
 
533
İçtihatlar 
 
537
VIII. İflas Harç ve Giderleri 
 
550
A. İflâs Giderleri (m.160) 
 
550
B. İflâs Harçları 
 
550
C. İflâs Harç ve Giderlerinden Sorumluluk 
 
551
İçtihatlar 
 
551
IX. İflâsta Vekâlet Ücreti 
 
555
İçtihatlar 
 
556
X. İflas Davasında Verilebilecek Kararlar 
 
556
A. Davanın Konusuz Kalması 
 
556
İçtihatlar 
 
557
B. Davanın Reddi Kararı 
 
561
İçtihatlar 
 
561
C. Davanın Kabulü Kararı 
 
564
İçtihatlar 
 
565
XI. İflas Kararı ve Tarihi (m.165) 
 
570
İçtihatlar 
 
571
XII. İflas Kararının Tebliği ve İlanı (m.166) 
 
573
İçtihatlar 
 
574
§11. İFLAS YOLUYLA TAKİPTE, BORÇLUNUN MENFİ TESPİT VE İSTİRDAT DAVASI AÇMASI 
 
578
I. Borçlunun Genel İflas Yoluyla Takipte Menfi Tespit Davası Açması 
 
578
II. Borçlunun Genel İflas Yoluyla Takipte İstirdat Davası Açması 
 
579
İçtihatlar 
 
579
§12. İFLAS DAVASINDA KANUN YOLLARINA BAŞVURMA (m.164) 
 
582
İçtihatlar 
 
583
§13. KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS İFLAS YOLU (m.167) 
 
588
I. Takip Talebinin İçeriği 
 
590
A. Genel Olarak 
 
590
B. Alacaklı 
 
591
1. Yetkili Hamilden Maksat 
 
591
İçtihatlar 
 
592
2. Ciro 
 
596
3. Bonoda Vadeden Sonra Ciro 
 
600
4. Çekin İbrazdan Sonra Ciro Edilmesi 
 
601
İçtihatlar 
 
601
5. Aval 
 
605
6. Aval–Kefalet 
 
606
İçtihatlar 
 
608
C. Borçlu 
 
609
İçtihatlar 
 
612
D. Alacak Tutarı 
 
619
İçtihatlar 
 
621
E. Komisyon Ücreti 
 
623
İçtihatlar 
 
623
F. Çek Tazminatı 
 
624
İçtihatlar 
 
624
G. Protesto ve İhbarname Giderleri 
 
625
İçtihatlar 
 
625
H. Alacaklının Seçtiği Takip Yolu 
 
626
1. Senet Aslının Takip Talebine Eklenmesi 
 
626
İçtihatlar 
 
627
2. Protestonun Takip Talebine Eklenmesi 
 
628
İçtihatlar 
 
633
II. Alacağın Kambiyo Senedine Bağlı Olması 
 
636
A. Genel Olarak 
 
636
B. Kambiyo Senetlerinin (Bono–Poliçe–Çek) Zorunlu Unsurları 
 
636
İçtihatlar 
 
637
III. Bono 
 
638
A. Bononun Zorunlu Unsurları (TTK.m.776) 
 
638
1. ‘Bono’ veya ‘Emre Muharrer Senet’ Kelimesi 
 
638
İçtihatlar 
 
638
2. Kayıtsız ve Şartsız Belli Bir Bedeli Ödeme Vadi 
 
640
a. Ödeme Vaadi Koşulsuz Olmalıdır 
 
640
İçtihatlar 
 
640
b. Ödeme Vaadi, Belirli Bir Paraya İlişkin Olmalıdır 
 
649
İçtihatlar 
 
650
3. Lehtar (Kime ve Kimin Emrine Ödenecek İse Onun Ad ve Soyadı) 
 
654
İçtihatlar 
 
655
4. Düzenlenme Tarihi (TTK.m.776/1–f) 
 
660
İçtihatlar 
 
661
5. Düzenleyenin İmzası 
 
665
İçtihatlar 
 
667
B. Bononun Alternatif Unsurlar 
 
673
1. Düzenlenme Yeri 
 
673
İçtihatlar 
 
674
2. Ödeme Yeri 
 
678
İçtihatlar 
 
679
C. Bonoda Vade 
 
680
İçtihatlar 
 
682
D. Bononun İsteğe Bağlı İçeriği 
 
686
İçtihatlar 
 
689
IV. Çek 
 
693
A. Genel Olarak Çek (TTK m.692–735) 
 
693
B. Çekin Unsurları: (TTK. m.780) 
 
693
1. Senette Çek Kelimesi 
 
693
İçtihatlar 
 
694
2. Kayıtsız ve Şartsız Belirli Bir Bedelin Ödenmesi İçin Havaleyi İçermesi 
 
695
İçtihatlar 
 
696
3. Ödeyecek Kimsenin “Muhatabın” Ad ve Soyadı 
 
699
İçtihatlar 
 
699
4. Ödeme Yeri (TTK.m.780/d) 
 
700
5. Düzenlenme Yeri (TTK.m.780/e) 
 
700
İçtihatlar 
 
701
6. Düzenlenme Tarihi (TTK.m.780/e) 
 
703
İçtihatlar 
 
704
7. Düzenleyenin İmzası 
 
705
İçtihatlar 
 
707
8. Banka Tarafından Verilen Seri Numarası 
 
709
9. Karekod 
 
709
C. Eksik Unsurlu Çekin Hukuki Sonuçları 
 
710
1. Eksik Unsurlu Çek 
 
710
2. Çekin Boş veya Kısmen Doldurularak Tedavüle Çıkarılması 
 
712
3. Tedavülden Sonra Düzenleyenin Kişisel Durumunda Meydana Gelen Değişikliklerin Çeke Etkisi (TTK.m.800) 
 
713
İçtihatlar 
 
713
D. Çeke Yazılabilecek Kayıtlar 
 
714
İçtihatlar 
 
717
E. Çeke Yazılamayacak Kayıtlar 
 
718
1. Senedin Çek Olma Özelliğini Etkileyen Yasak Kayıtlar 
 
718
2. Senedin Çek Olma Özelliğini Etkilemeyen Yasak Kayıtlar 
 
718
F. Çekte Lehtar 
 
719
İçtihatlar 
 
720
G. Çekte İbraz 
 
723
1. Çekin İbrazı 
 
723
İçtihatlar 
 
723
2. İbraz Süreleri 
 
726
İçtihatlar 
 
727
3. Çekin Süresinde İbraz Edilmemesinin Sonuçları 
 
729
İçtihatlar 
 
730
4. İleri Tarihli Çek Düzenlenmesi 
 
733
İçtihatlar 
 
734
5. Mücbir Nedenle İbraz Süresinin Kaçırılması (TTK.m.811) 
 
734
İçtihatlar 
 
736
H. Çekten Cayma (TTK.m.799) 
 
737
1. Genel Olarak 
 
737
2. Çekten Caymanın Şartları 
 
738
İçtihatlar 
 
739
V. Poliçe (TTK m.671 – 775) 
 
739
VI. Senette Birden Fazla Borçlu Bulunması Halinde İflas Yoluyla Takip (m. 176/b) 
 
740
İçtihatlar 
 
740
§14. KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS İFLAS YOLU İLE TAKİPTE ÖDEME EMRİ (m.171) 
 
742
I. Genel Bilgi 
 
742
İçtihatlar 
 
742
II. Ödeme Emrinin İçeriği 
 
743
İçtihatlar 
 
745
III. Ödeme Emrine İtiraz (m.172) 
 
747
A. Maddi Hukuka İlişkin İtirazlar 
 
747
1. İtfa İtirazı 
 
747
2. İmhal İtirazı 
 
748
3. Borcun Olmadığı İtirazı 
 
748
4. İmzaya İtiraz 
 
749
5. Borcun Zamanaşımına Uğradığı İtirazı 
 
749
6. Kambiyo Senetlerinde Zamanaşımını Kesen Haller (6102 s.TTK. m.750) 
 
750
B. Takip Hukukuna İlişkin İtirazlar 
 
751
IV. İtiraz Süresi ve Yeri 
 
751
İçtihatlar 
 
752
V. Ödeme Emrine Yönelik Şikayet (m.172) 
 
759
A. Başlıca Şikayet Nedenleri 
 
759
B. Şikayet Süresi ve Yeri 
 
760
C. Şikayetin Hükmü 
 
760
D. Şikayetin İncelenmesi 
 
761
E. Şikayet Üzerine İflas Takibinin Geri Alınması 
 
761
İçtihatlar 
 
761
§15. KAMBİYO SENETLERİNE İSTİNADEN İFLAS YOLUYLA TAKİPTE İFLAS DAVALARI 
 
767
I. Ödeme Emrine İtiraz veya Şikayet Olunmaması Halinde İflas Davası (m.176) 
 
767
İçtihatlar 
 
769
II. İtiraz veya Şikayet Olunması Halinde İflas Davası (m.174) 
 
778
İçtihatlar 
 
781
III. Adi İflas Yoluna İlişkin Hükümlerin Kambiyo Senetlerine Mahsus İflas Yoluna Uygulanması (m.176) 
 
785
İçtihatlar 
 
786
IV. Alacaklı ve Borçluya Verilecek Belgeler (m.176/a) 
 
789
V. İstirdat Davası (m.175) 
 
789
İçtihatlar 
 
791
§16. DOĞRUDAN DOĞRUYA İFLAS YOLU 
 
792
I. Alacaklının Talebi ile Doğrudan Doğruya İflas (m.177) 
 
792
A. Genel Bilgi 
 
792
İçtihatlar 
 
794
B. Alacaklının Talebiyle Doğrudan Doğruya İflâs Halleri 
 
798
İçtihatlar 
 
800
2. Borçlunun Ödemelerini Tatil Etmiş Bulunması 
 
802
İçtihatlar 
 
802
3. İİK.m.308 Gereğince Konkordato Mühlet Talebinin Reddi Veya Tasdik Edilmemesi 
 
805
İçtihatlar 
 
806
4. İlâma Bağlı Alacağın İcra Emri İle ve Haciz Yolu İle İstenildiği Halde Ödenmemiş Olması 
 
807
İçtihatlar 
 
808
C. Kanun Yolları 
 
818
II. Borçlunun Kendi İflasını İstemesi (m.178) 
 
819
A. Borçlunun İsteğe Bağlı İflasını İstemesi (İİK m. 178/1) 
 
819
B. Borçlunun Zorunlu Olarak İflasını İstemesi (İİK m. 178/3) 
 
820
İçtihatlar 
 
822
C. Kanun Yolları 
 
827
III. Sermaye Şirketleri ile Kooperatiflerin İflâsı (m.179) 
 
828
A. Genel Bilgi 
 
828
İçtihatlar 
 
829
B. Şirketin Borca Batık Durumda Olması 
 
833
İçtihatlar 
 
833
C. Sıradan Çekilme Anlaşması ile İflastan Kurtulma (TTK.m.376/3) 
 
841
IV. Doğrudan Doğruya İflas Davasında Uygulanacak Genel İflas Hükümleri (m.181) 
 
843
İçtihatlar 
 
845
V. Bankaların İflası 
 
847
A. Genel Bilgi 
 
847
B. İflasına Karar Verilen Bankanın Tasfiyesi 
 
847
C. Banka Mallarının Satışı 
 
848
D. Bankanın Yönetici, Denetici ve Hakim Ortaklarının İflası 
 
849
İçtihatlar 
 
851
VI. Sermaye Piyasası Kurumlarının ve Sorumlularının İflası 
 
854
A. Sermaye Piyasası Kurumlarının İflası 
 
854
B. Sermaye Piyasası Kurumlarının, Sorumluları Hakkında İflas 
 
855
İçtihatlar 
 
856
VII. Sigorta Şirketinin İflası(TTK.m.1506) 
 
857
İçtihatlar 
 
858
VIII. Kamu Alacakları Nedeniyle İflas İstemi (6183 s.K.m.100) 
 
859
A. Genel Bilgi 
 
859
B. İflas Yolları 
 
860
1. Doğrudan İflas Halleri 
 
860
a. Alacaklı Tahsil Dairesinin Talebiyle (İİK. m.177) 
 
860
b. Borçlunun Talebiyle 
 
860
c. Sermaye Şirketleri ve Kooperatiflerin İflası 
 
861
2. Takibe Dayalı İflas 
 
861
a. Adi İflas Yolu (İİK. m.155,156) 
 
861
b. Kambiyo Senetlerine Dayanan İflas 
 
862
3. İflas Takip ve Davasında Yetki ve Görev 
 
862
İçtihatlar 
 
863
§17. UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRMADA DOĞRUDAN DOĞRUYA İFLAS 
 
865
I. Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırmanın Tamamen Feshi Halinde (m.309/s) 
 
865
II. Borçlunun Projeden Doğan Yükümlülüklerini Kısmen veya Tamamen Yerine Getirmemesi Halinde Mahkemenin Doğrudan İflasa Karar Vermesi (m.309/t) 
 
866
§18. İFLASIN KALDIRILMASI (m.182) 
 
867
I. Genel Bilgi 
 
867
II. İflasın Kaldırılmasının Şartları 
 
868
İçtihatlar 
 
871
§19. REDDOLUNMUŞ MİRASIN TASFİYESİ VE TASFİYENİN DURDURULMASI 
 
879
I. Reddolunan Mirasın Tasfiyesi (m.180) 
 
879
İçtihatlar 
 
880
II. Reddolunmuş Bir Mirasın Tasfiyesinin Durdurulması (m.183) 
 
884
İçtihatlar 
 
885
III. Reddedilen Miraslarda Alacaklıları Davet (m.220) 
 
885
İçtihatlar 
 
886
§20. İFLASIN, MÜFLİSİN MALLARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 
 
886
I. İflas Masası (m.184) 
 
886
İçtihatlar 
 
888
II. İflas Masasındaki Rehinli Mallar ve Üretime Yönelik Yerlerin Satışı (m.185) 
 
892
A. Masadaki Rehinli Malların Satışı 
 
892
B. Rehinli Olmasa Dahi İflas İdaresince Derhal Satılacak mallar 
 
894
İçtihatlar 
 
894
III. Hacizli Malların Masaya Girmesi (m.186) 
 
898
İçtihatlar 
 
898
IV. İflas İdaresinin Takasa İtiraz ve İptal Davası Açması (m.187) 
 
900
İçtihatlar 
 
901
V. Tahsil İçin Müflise Verilmiş Emre veya Hamiline Yazılı Senetler (m.188) 
 
904
VI. Başkasına Ait Malın Satış Bedeli (m.189) 
 
905
VII. Satıcının Geri Alma Hakkı (m.190) 
 
905
VIII. Müflisin Tasarruf Ehliyeti ve Kambiyo Senedi İçin Yapılan Ödeme (m.191) 
 
907
A. Müflisin Tasarruf Ehliyeti 
 
907
B. Müflisin, İflasın İlanından Önce Ödediği Bono ve Poliçe 
 
908
İçtihatlar 
 
909
IX. Müflise Yapılan Ödemelerin Geçerliliği (m.192) 
 
914
İçtihatlar 
 
915
X. İflasın Açılması ile Takiplerin Durması ve Düşmesi (m.193) 
 
916
A. Genel Bilgi 
 
916
İçtihatlar 
 
916
B. İflasın Açılması İle Duran Takipler 
 
917
C. İflâs Açılması İle Durmayan Takipler 
 
918
D. İflas Tasfiyesi Sırasında Yapılabilecek Takipler 
 
920
İçtihatlar 
 
920
XI. İflasın Hukuk Davalarına Etkisi (m.194) 
 
927
A. Genel Olarak 
 
927
İçtihatlar 
 
928
B. İflasın Açılması İle Duran Davalar 
 
934
İçtihatlar 
 
936
C. İflasın Açılmasıyla Durmayan Davalar 
 
941
İçtihatlar 
 
943
§21. İFLASIN, ALACAKLILARIN HAKLARI ÜZERİNDE ETKİLERİ 
 
946
I. Müflisin Borçlarının Muaccel Hale Gelmesi (m.195) 
 
946
İçtihatlar 
 
948
II. İflasın Açılmasından Sonra Faiz (m.196) 
 
951
İçtihatlar 
 
954
III. Şarta Bağlı Alacaklar (m.197) 
 
960
A. Şarta veya Belirsiz Vadeye Bağlı Alacakların Masaya Kaydı 
 
960
B. Ölünceye Kadar Bakım Alacaklısının Alacağının Masaya Kaydı 
 
960
C. İflasın Teminat Mektuplarına Etkisi 
 
961
İçtihatlar 
 
962
IV. Konusu Para Olmayan Alacakların Para Alacağına Çevrilmesi (m.198) 
 
967
A. Şahsi Alacakların Para Alacağına Çevrilmesi 
 
967
B. İflas İdaresinin Sözleşmeye Girmemesi Halinde Sözleşme Alacağının Para Alacağı Olarak Masaya Kaydı 
 
968
İçtihatlar 
 
970
V. İflastan Önce Satış ve Teslimi Yapılan Malla İlgili Sözleşmenin Feshi (m.199) 
 
973
VI. İflasın Sözleşmelere Etkisi 
 
974
A. İflasın Açılması İle Sona Eren Sözleşmeler 
 
974
B. İflasın Açılması İle Sona Ermeyen Sözleşmeler 
 
977
İçtihatlar 
 
980
VII. İflas Halinde Takas (m.200) 
 
984
A. Takası Mümkün Alacaklar 
 
984
B. Takası Mümkün Olmayan Alacaklar 
 
985
İçtihatlar 
 
986
VIII. Takasa İtiraz (m.201) 
 
989
İçtihatlar 
 
990
IX. Müflisin Kefil Olduğu Borçların Masaya Yazılması (m.202) 
 
994
İçtihatlar 
 
995
X. Müşterek Borçluların Aynı Zamanda İflası (m.203) 
 
997
İçtihatlar 
 
998
XI. Müflisle Birlikte Borçlu Olanın Borcu Kısmen Ödemesi (m.204) 
 
999
İçtihatlar 
 
1000
XII. Kollektif Şirket ve Ortaklarının Aynı Anda İflâsı (m.205) 
 
1001
İçtihatlar 
 
1002
XIII. Anonim Şirket ve Kooperatiflerin İflasında Masaya Yazdırılabilecek Alacaklar 
 
1003
İçtihatlar 
 
1005
§22. İFLASIN TASFİYESİ ??? 
 
1008
I. Masanın Oluşturulması 
 
1008
A. Defter Tutulması (m.208) 
 
1008
İçtihatlar 
 
1009
B. Müflisin Görevleri (m.209) 
 
1010
C. Güvence Tedbirleri (m.210) 
 
1010
D. Haczedilemeyen Malın Müflise Bırakılması (m.211) 
 
1011
E. Üçüncü Şahıslara Ait Mallar (m.212) 
 
1013
F. Taşınmazlar Üzerinde Üçüncü Şahısların Hakları (m.213) 
 
1013
G. Kıymet Takdiri (m.214) 
 
1014
H. Defterin Müflis Tarafından Tanınması (m.215) 
 
1014
İ. Müflisin Yükümlülükleri (m.216) 
 
1015
J. İflas Tasfiyenin Tatili (m.217) 
 
1015
İçtihatlar 
 
1017
II. Tasfiye Türleri 
 
1017
A. Basit Tasfiye (m.218) 
 
1017
İçtihatlar 
 
1018
B. Adi Tasfiye ve İflasın Açılmasının İlanı (m.219) 
 
1020
1. Adi Tasfiye Kararı 
 
1020
2. Adi Tasfiye İlânının İçeriği (Yönt. m.58) 
 
1020
İçtihatlar 
 
1023
III. Masanın İdaresi 
 
1024
A. İlk Alacaklılar Toplanması (m.221) 
 
1024
1. İlk Alacaklılar Toplantısı 
 
1024
2. İflâs Bürosu 
 
1025
3. İlk Alacaklılar Toplantısında, Toplantı ve Karar Sayısı 
 
1025
İçtihatlar 
 
1026
B. Toplantı veya Karar Yeter Sayısının Oluşmaması (m.222) 
 
1029
C. İflas İdaresinin Seçilmesi ve İflas Dairesinin Vazifeleri (m.223) 
 
1029
1. İflas İdaresinin Oluşturulması 
 
1029
2. İflas İdaresinin Çalışma Şekli 
 
1030
3. İflas İdaresi Üyelerinin Ücreti 
 
1032
İçtihatlar 
 
1035
D. İlk Toplanmada Alınabilecek Kararlar (m.224) 
 
1038
İçtihatlar 
 
1039
E. İlk Alacaklılar Toplanması Kararlarının Şikayeti (m.225) 
 
1040
İçtihatlar 
 
1040
F. İflas İdaresinin Görevleri (m.226) 
 
1040
İçtihatlar 
 
1042
G. İflas İdaresinin Yetki ve Sorumlulukları (m.227) 
 
1044
İçtihatlar 
 
1045
H. İflasta Üçüncü Şahısların İstihkak İddiaları (m.228) 
 
1047
1. İflas İdaresine Karşı İstihkak İddiası 
 
1047
2. İflas İdaresinin Kararı 
 
1048
3. İstihkak İddiasının Reddi Üzerine Dava Açılması 
 
1049
4. Doğrudan Doğruya Açılan veya İflastan Önce Açılan İstihkak Davası 
 
1049
5. İflas İdaresinin İstihkak Davası Açması 
 
1050
6. Gayrimenkul Satış Vaadinde İstihkak İddiası 
 
1050
7. Finansal Kiralamaya Konu Malların Durumu 
 
1051
İçtihatlar 
 
1052
İ. Masa Alacaklarının Tahsili, Acele Satışlar (m.229) 
 
1060
İçtihatlar 
 
1061
J. Alacakların İncelenmesi (m.230) 
 
1062
1. Genel Olarak 
 
1062
İçtihatlar 
 
1062
2. Tapu Sicilline Yazılı Alacaklar (m.231) 
 
1064
İçtihatlar 
 
1064
§23. İFLASTA SIRA CETVELİ 
 
1065
I. Sıra Cetveli ve İçeriği 
 
1065
A. Genel Bilgi 
 
1065
B. Sıra Cetvelinin Yapılma Süresi 
 
1067
İçtihatlar 
 
1067
II. Sıra Cetveline Alınan Alacakların Sırası (m.206) 
 
1072
A. Genel Bilgi 
 
1072
İçtihatlar 
 
1072
B. Rehinli Alacaklardan Önce Ödenecek Alacaklar 
 
1074
1. Rehinli Malın Muhafaza ve Satış Masrafları (İİK m. 248), 
 
1074
2. Masada Gemi Varsa “Gemi Alacaklısı Hakkı" (6102 s. TTK m. 1320; 1323) 
 
1075
3. Medeni Kanunun 865, 867 ve 877. Maddelerinden Doğan Alacaklar 
 
1076
İçtihatlar 
 
1076
C. Rehinli Alacakların Ödenme Yöntemleri (İİK m. 185) 
 
1077
1. Genel Bilgi 
 
1077
İçtihatlar 
 
1080
2. Taşınır Rehni 
 
1083
a. Genel Bilgi 
 
1083
İçtihatlar 
 
1084
b. Taşınır Rehni Türleri 
 
1085
aa. Ticari İşletmelerde Taşınır Rehini (6750 s. K) 
 
1085
İçtihatlar 
 
1086
bb. Maden Rehini (3213 s. K. m.39) 
 
1089
cc. Hayvan Rehini (TMK m. 940) 
 
1090
dd. Motorlu Taşıtlar Rehini (TMK m. 940) 
 
1090
ee. Hava Aracı Rehni (2920 s. K. m. 70) 
 
1091
ff. Tarım Kredi Kooperatiflerinin Rehin Hakkı (1581 s. K. 13) 
 
1091
gg. Gemi Rehni 
 
1091
ğğ. Kıymetli Evrak, Teminat Mektubu ve Alacak Rehni 
 
1093
İçtihatlar 
 
1094
hh. Bankanın, Müşteri Mevduatı ve Kıymetli Evrakları Üzerinde Rehin Hakkı 
 
1097
İçtihatlar 
 
1097
ıı. Hapis Hakkı 
 
1100
aaa. Genel Olarak 
 
1100
bbb. Hapis Hakkının Şartları 
 
1100
ccc. Kanundaki Başlıca Hapis Hakları 
 
1102
3. Taşınmaz Rehni (İpotek) 
 
1111
a. İpotek Nedir 
 
1111
b. İpoteğin Kapsamı 
 
1111
İçtihatlar 
 
1114
c. İpoteğin Konusu Olabilecek Taşınmazlar 
 
1125
d. Aynı Alacak İçin Birden Çok İpotek Tesis Edilmesi 
 
1126
e. Alacağın Rehin Yükünün Birden Çok Taşınmaz Arasında Paylaştırılarak İpotek Tesisi 
 
1127
f. İpotekli Taşınmazın Devri Halinde, Borçtan Sorumluluk 
 
1127
g. İpotekli Taşınmazın Bölünmesi Halinde Borçtan Sorumluluk 
 
1128
ğ. Kaynağına Göre İpotek Çeşitleri 
 
1129
aa. Kanundan Doğan ve Tescile Tabi Olmayan İpotekler 
 
1129
bb. Kanundan Doğan Tescile Tabi İpotekler 
 
1130
D. Rehinden Sonra Ödenecek Malın Aynından Kaynaklanan Vergiler 
 
1132
1. Eşya ve Taşınmazın Aynından Doğan Vergiler (İİK m. 206/1, 6183 s. K. m. 21/2), 
 
1132
İçtihatlar 
 
1134
2. Katma Değer Vergisi 
 
1138
E. Adi Alacaklardan Önce Ödenmesi Gereken Alacaklar 
 
1138
İçtihatlar 
 
1139
F. Adî Alacaklar ve Sırası 
 
1140
1. Genel Bilgi 
 
1140
2. İmtiyazlı Alacaklar ve Sırası 
 
1140
a. İİK’nın 206. Maddesine Göre İmtiyazlı Alacaklar ve Sırası 
 
1140
İçtihatlar 
 
1141
aa. Birinci Sıra 
 
1142
aaa. İşçilik Alacakları 
 
1142
bbb. İşçiler İçin Kurulan Yardım Sandıkları ve Derneklerin İşverenlerden Alacakları 
 
1152
ccc. Aile Hukukundan Doğan Her Türlü Nafaka Alacakları 
 
1152
bb. İkinci Sıra:(Velayet ve Vesayet Altındaki Kişinin Alacağı) 
 
1154
cc. Üçüncü Sıra: (Özel Kanunlardan Kaynaklanan İmtiyazlı Alacaklar) 
 
1154
Genel İçtihatlar 
 
1156
Avukatlık Vekâlet Ücretinin Rüçhaniyeti İle İlgili İçtihatlar 
 
1157
b. Kamu Alacaklarının İmtiyazı 
 
1159
aa. Dördüncü Sıra: (İmtiyazsız Alacaklar) 
 
1160
c. Kamu Alacaklarının Sıra Cetveline Yazılması 
 
1160
İçtihatlar 
 
1163
III. Sıralar Arasında İlişki (İİK m. 207) 
 
1173
IV. Reddedilen Alacaklar (m.233) 
 
1173
İçtihatlar 
 
1174
V. Sıra Cetvelinin İlanı ve İhbarı (m.234) 
 
1175
İçtihatlar 
 
1176
§24. İFLAS SIRA CETVELİNE KARŞI BAŞVURU YOLLARI (m.235) 
 
1178
I. İflasta Sıra Cetveline Karşı Şikâyet 
 
1178
A. Şikâyetin Konusu 
 
1178
İçtihatlar 
 
1179
B. Şikâyetin Tarafları 
 
1181
İçtihatlar 
 
1182
C. Görevli ve Yetkili Mahkeme 
 
1187
İçtihatlar 
 
1187
D. Şikâyetin Süresi 
 
1195
İçtihatlar 
 
1196
E. Şikâyet Yargılaması ve Hüküm 
 
1199
İçtihatlar 
 
1201
F. Şikâyete Karşı Kanun Yolları 
 
1205
1. İstinaf Kanun Yolu (İİK.m.363) 
 
1205
2. Temyiz Kanun Yolu (İİK.m.364) 
 
1206
3. Kanun Yararına Temyiz 
 
1207
İçtihatlar 
 
1207
II. Sıra Cetveline İtiraz Davası 
 
1210
A. Kayıt Kabul Davası (İİK m. 235) 
 
1211
1. Genel Olarak 
 
1211
İçtihatlar 
 
1212
2. Dava Açma Süresi 
 
1225
İçtihatlar 
 
1226
3. Davanın Tarafları 
 
1235
a. Davacı 
 
1235
İçtihatlar 
 
1236
b. Davalı 
 
1237
İçtihatlar 
 
1237
4. Yetkili ve Görevli Mahkeme 
 
1241
İçtihatlar 
 
1241
5. Yargılama Usulü 
 
1254
İçtihatlar 
 
1255
6. Kayıt Kabul Davasında Arabuluculuk 
 
1270
İçtihatlar 
 
1271
7. Harç, Vekâlet Ücreti ve Yargılama Giderleri 
 
1271
İçtihatlar 
 
1272
8. Davanın Sonuçları 
 
1277
İçtihatlar 
 
1278
9. İflastan Önce Açılan Davanın Kayıt Kabul Davasına Dönüşmesi 
 
1290
İçtihatlar 
 
1292
B. Kayıt Terkin Davası 
 
1294
1. Davacı 
 
1294
İçtihatlar 
 
1295
2. Davalı 
 
1297
İçtihatlar 
 
1297
3. Görevli ve Yetkili Mahkeme 
 
1300
İçtihatlar 
 
1300
4. Dava Açma Süresi 
 
1306
İçtihatlar 
 
1307
5. Davanın Konusu 
 
1310
İçtihatlar 
 
1310
6. Yargılama Usulü 
 
1311
İçtihatlar 
 
1312
7. Davanın Sonuçları 
 
1316
İçtihatlar 
 
1317
III. Kayıt Kabul ve Kayıt Terkin Davalarında Kanun Yolu 
 
1319
A. İstinaf Kanun Yolu 
 
1319
İçtihatlar 
 
1320
Bölge Adliye Mahkemesi Kararları 
 
1321
B. Temyiz Kanun Yolu 
 
1322
İçtihatlar 
 
1324
C. Kanun Yararına Temyiz 
 
1324
İçtihatlar 
 
1325
§25. ALACAKLARIN GEÇ BİLDİRİLMESİ (m.236) 
 
1329
I. Genel Bilgi 
 
1329
II. Alacağın İflas Masasına Geç Bildirmenin Yaptırımları 
 
1330
İçtihatlar 
 
1330
§26. MASANIN TASFİYESİ 
 
1334
I. İkinci Alacaklılar Toplanması (M.237) 
 
1334
A. Genel Bilgi 
 
1334
B. İkinci Alacaklılar Toplantısına Katılacak Kişiler 
 
1334
C. Toplantının Yapılış Tarzı ve Alınacak Kararlar 
 
1335
İçtihatlar 
 
1336
II. İkinci Alacaklılar Toplanmasının Yetkileri (m.238) 
 
1337
III. İkinci Alacaklılar Toplantısında Toplantı ve Karar Yeter Sayısının Oluşmaması (m.239) 
 
1339
IV. Yeniden Alacaklılar Toplanması (m.240) 
 
1340
V. Masa Mallarının Paraya Çevrilmesi (m.241) 
 
1341
A. Açık Artırma Yolu İle Satış 
 
1341
B. Pazarlıkla Satış 
 
1341
C. Ekonomik Bütünlüğü Olan Malların Satışı 
 
1343
D. Çeşitli Hakların ve Şirket Paylarının Paraya Çevrilmesi (İİK’nın 121. Maddesinin Kıyasen Uygulanması) 
 
1343
İçtihatlar 
 
1344
VI. Açık Artırmanın İlanı (m.242) 
 
1347
İçtihatlar 
 
1348
VII. Açık Artırma ve İhale (m.243) 
 
1349
A. Taşınmazların Açık Artırma İle Satışı 
 
1349
B. Taşınır Malların Açık Artırma Yoluyla Satışı 
 
1350
İçtihatlar 
 
1351
VIII. Haciz Hükümlerinin İflasta Açık Artırmada Uygulanması (m.244) 
 
1352
İçtihatlar 
 
1356
IX. Çekişmeli Hakları Takip Yetkisinin Devri (m.245) 
 
1357
İçtihatlar 
 
1358
X. Aile Yurtlarına, İflas Hükümlerinin Uygulanmaması (m.246) 
 
1359
§27. PARALARIN PAYLAŞTIRILMASI 
 
1361
I. Pay Cetveli ve Son Hesap (m.247) 
 
1361
İçtihatlar 
 
1362
II. İflas Masrafları ve Masanın Borçları (m.248) 
 
1364
İçtihatlar 
 
1365
III. Pay Cetvelinin İflas Dairesine Bırakılması (m.249) 
 
1366
İçtihatlar 
 
1366
IV. Paranın Kesin Dağıtımı (m.250) 
 
1367
V. Borç Ödemeden Aciz Belgesi (m.251) 
 
1368
İçtihatlar 
 
1370
VI. Geçici Pay Dağıtımı (m.252) 
 
1371
İçtihatlar 
 
1372
VII. Masaya Yazdırılmamış Alacaklar (m.253) 
 
1373
İçtihatlar 
 
1374
§28. İFLASIN KAPANMASI 
 
1374
I. Nihai Rapor ve İflasın Kapanma Kararı (m.254) 
 
1374
İçtihatlar 
 
1376
II. İflas Kapandıktan Sonra Yeni Mal Bulunması (m.255) 
 
1382
İçtihatlar 
 
1383
III. İflas Tasfiyesinin Süresi (m.256) 
 
1384
İçtihatlar 
 
1385
Yararlanılan Kaynaklar 
 
1387
Kavramlar Dizini 
 
1391
Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
1.527,75   
1.527,75   
2
763,88   
1.527,75   
3
509,25   
1.527,75   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
1.527,75   
1.527,75   
2
763,88   
1.527,75   
3
509,25   
1.527,75   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
1.527,75   
1.527,75   
2
763,88   
1.527,75   
3
509,25   
1.527,75   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
1.527,75   
1.527,75   
2
763,88   
1.527,75   
3
509,25   
1.527,75   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
1.527,75   
1.527,75   
2
763,88   
1.527,75   
3
509,25   
1.527,75   
Kapat