%3
Kıymetli Evrak Hukuku Mahmut Coşkun

Kıymetli Evrak HukukuBono – Poliçe – Çek


Basım Tarihi
2023-10
Sayfa Sayısı
1496
Kapak Türü
Cilt
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750287879
Boyut
16x24
Baskı
8



1.645,00 TL 1.595,65 TL
(Bu ürünü aldığınızda 1595 puan kazanacaksınız)
   1595

Mahmut COŞKUN ( Yagıtay Üyesi )

 

İÇİNDEKİLER
 
Sekizinci Baskıya Önsöz 
 
5
§.1 KIYMETLİ EVRAK VE SENET KAVRAMI 
 
27
I. SENET KAVRAMI 
 
27
II. KIYMETLİ EVRAKA BENZEYEN SENETLER 
 
27
III. KIYMETLİ EVRAK KAVRAMI 
 
28
IV. TÜRK MEVZUATINDA KIYMETLİ EVRAK İLE İLGİLİ KANUNLAR 
 
28
§.2 KIYMETLİ EVRAK HUKUKUNUN GENEL ESASLARI 
 
31
I. KIYMETLİ EVRAK BİR SENETTİR 
 
31
II. KIYMETLİ EVRAKTAKİ HAKKIN PARA İLE ÖLÇÜLEBİLİR OLMASI 
 
31
III. KIYMETLİ EVRAKIN İÇERDİĞİ HAKKIN TEDAVÜL ÖZELLİĞİ 
 
32
IV. KIYMETLİ EVRAKIN SOYUTLUK (MÜCERRETLİK) ÖZELLİĞİ 
 
32
İÇTİHATLAR 
 
33
V. KIYMETLİ EVRAKIN ŞEKİL ŞARTLARI 
 
35
İÇTİHATLAR 
 
36
VI. KIYMETLİ EVRAKIN SINIRLI SAYIDA OLMASI 
 
36
§.3 KIYMETLİ EVRAKIN SINIFLANDIRILMASI 
 
37
I. SENETTEKİ HAKKIN ÇEŞİDİNE GÖRE 
 
37
A. Alacak Senetleri 
 
37
B. Eşya Hukuku Senetleri (Emtia Senetleri) 
 
37
1. Genel Olarak 
 
37
2. Emtia Senetleri 
 
40
a. Makbuz Senedi 
 
40
b. Varant 
 
40
aa. Makbuz Senedi ve Varantın Cirosu 
 
41
bb. Makbuz Senedi ve Varant Aracılığı İle Yapılacak Tasarruflar 
 
41
cc. Zamanaşımı 
 
42
dd. Senetlerin Kaybedilmesi 
 
42
c. Taşıma Senedi 
 
43
d. Konşimento (TTK. m.1228) 
 
44
İÇTİHATLAR 
 
46
C. Hisse Senetleri 
 
47
İÇTİHATLAR 
 
50
II. HAKKIN SENETTEN ÖNCE VAR OLUP OLMAMASINA GÖRE 
 
51
A. Kurucu Senetler 
 
51
B. Açıklayıcı Senetler 
 
51
III. DÜZENLENMELERİNE SEBEP OLAN HUKUKİ İŞLEM İLE İLGİLERİNE GÖRE 
 
51
A. Soyut Kıymetli Evrak 
 
51
B. İlli Kıymetli Evrak 
 
51
IV. HAK SAHİBİNİN TESPİTİNE GÖRE 
 
51
A. Nama Yazılı Kıymetli Evrak 
 
51
1. Tanım 
 
51
2. Nama Düzenlenebilecek Senetler 
 
52
İÇTİHATLAR 
 
52
3. Nama Yazılı Senetlerin Devri 
 
53
a. Nama Yazılı Senetlerin Temliki 
 
53
b. Nama Yazılı Senetlerin Cirosu 
 
54
İÇTİHATLAR 
 
54
4. Alacaklı Sıfatının İspatı 
 
56
5. Eksik Nama Yazılı Senetler 
 
57
B. Emre Yazılı Kıymetli Evrak 
 
57
1. Tanımı ve Unsurları 
 
57
a. İradi Emre Yazılı Senetler 
 
58
b. Kanunen Emre Yazılı Senetler 
 
58
2. Emre Düzenlenebilecek Senetler 
 
58
3. Emre Yazılı Senetlerin Devri 
 
58
C. Hamiline Yazılı Kıymetli Evrak (TTK.m.658–669) 
 
59
1. Tanımı ve Unsurları 
 
59
2. Borçlunun Durumu 
 
60
3. Hamiline Yazılı Senetlerin Devri 
 
60
İÇTİHATLAR 
 
61
V. KAMBİYO SENETLERİNE BENZEYEN SENETLER 
 
61
A. Emre Yazılı Havale (TTK.m.826 v.d) 
 
61
B. Emre Yazılı Ödeme Vadi 
 
63
§.4 KIYMETLİ EVRAKIN TÜRÜNÜN DEĞİŞTİRİLMESİ 
 
65
I. TANIMI VE NİTELİĞİ 
 
65
II. TAHVİLİN TÜRLERİ 
 
65
A. İradi Tahvil 
 
65
B. Kanuni Tahvil 
 
66
§.5 KAMBİYO SENETLERİ (TİCARİ SENETLER) 
 
67
I. TANIM 
 
67
II. KAMBİYO SENETLERİNİN (Poliçe, Bono, Çek) ORTAK ÖZELLİKLERİ 
 
67
A. Kambiyo Senetleri Bir Miktar Paranın Ödenmesi Borcunu İçerir 
 
67
İÇTİHATLAR 
 
67
B. Kambiyo Senetleri İbraz Senetleridir 
 
69
C. Kambiyo Senetlerinin Tedavül Kabiliyeti 
 
69
D. Kambiyo Senetlerinde Mücerretlik (Soyutluk) İlkesi 
 
69
E. Kambiyo Senetleri Sıkı Şekil Şartlarına Tabidir 
 
69
F. Kambiyo Senetleri Kanunen Emre Yazılı Senetlerdir 
 
70
G. Kambiyo Senetlerinde İmzaların Bağımsızlığı İlkesi Geçerlidir 
 
70
İÇTİHATLAR 
 
71
H. Kambiyo Senetleri Kamu Güvenine Mazhar Senetlerdir 
 
73
I. Kambiyo Senetleri Uluslararası Nitelikte Senetlerdir 
 
73
İ. Kambiyo Senetlerinin Takibi Özel Hükümlere Tabidir 
 
75
III. KAMBİYO SENETLERİNDE EHLİYET 
 
75
İÇTİHATLAR 
 
77
IV. KAMBİYO SENETLERİNDE İMZA 
 
93
İÇTİHATLAR 
 
94
V. İMZALARIN BAĞIMSIZLIĞI 
 
102
İÇTİHATLAR 
 
103
VI. KAMBİYO SENEDİNİN TEMSİLEN DÜZENLENMESİ 
 
105
İÇTİHATLAR 
 
108
VII. SENET METNİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER (TAHRİFAT) (TTK.m.748) 
 
123
A. Genel Olarak 
 
123
B. Kambiyo Borçlularının Sorumluluklarına Etki Etmeyen Değişiklikler 
 
126
C. Sahte veya Tahrif Edilmiş Çeki Ödeyen Bankanın Sorumluluğu 
 
126
İÇTİHATLAR 
 
127
VIII. KAMBİYO SENETLERİNDE DEFİ’LER 
 
145
A. Genel Olarak 
 
145
B. Senet Metninden Anlaşılan ve Anlaşılamayan Defiler 
 
146
İÇTİHATLAR 
 
147
C. Etkilerine Göre (İleri Sürülebilecekleri Kişilere Göre) Defiler 
 
152
1. Mutlak Defiler 
 
152
İÇTİHATLAR 
 
153
2. Nispi Defiler 
 
162
a. Kanunun Nispi Defi Kabul Ettiği Örnekler 
 
162
b. İçtihatlar ve Doktrinin Nispi Defi Kabul Ettiği Örnekler 
 
162
3. Hamilin Bile Bile Borçlu Aleyhine Hareket Etmesi (TTK. m.825/2, 659/2, 687/1) 
 
163
İÇTİHATLAR 
 
166
D. Tüketici Kanunundan Kaynaklanan Defi 
 
187
İÇTİHATLAR 
 
188
E. Finansal Kiralama Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunundan Kaynaklanan Defiler 
 
190
İÇTİHATLAR 
 
193
IX. KAMBİYO SENETLERİNDE KANUNLAR İHTİLAFI 
 
200
A. Poliçede Kanunlar İhtilafı 
 
200
B. Bonoda Kanunlar İhtilafı 
 
203
C. Çekte Kanunlar İhtilafı 
 
203
1. Çekte Ehliyete İlişkin Kanunlar İhtilafı 
 
203
2. Şekil ve Süreler ile İlgili Kanunlar İhtilafı 
 
204
3. Düzenleme Yeri Hukukuna Tabi Kılınan Hususlar 
 
204
4. Çekte, Çekin Ödeneceği Ülke Hukukuna Göre Belirlenen Konular 
 
204
5. Yerleşim Yeri Hukukuna Tabi Olan Konular 
 
205
İÇTİHATLAR 
 
206
X. KAMBİYO SENETLERİNDE CİRO 
 
211
A. Genel Olarak 
 
211
İÇTİHATLAR 
 
211
B. Cironun Şekli 
 
218
1. Genel Olarak 
 
218
2. Ciroya Konulabilen – Konulamayan Kayıtlar 
 
219
3. Çizilmiş Ciro 
 
219
C. Cironun Yapılabileceği Süre 
 
222
İÇTİHATLAR 
 
223
D. Ciroda Kişiler 
 
225
İÇTİHATLAR 
 
227
E. Cironun Türleri 
 
228
1. Ciro Edilen Kişinin Belirtilip Belirtilmemesine Göre Ciro 
 
228
2. Cironun, Konusu ve İşlevine Göre Türleri 
 
229
a. Temlik Cirosu 
 
229
b. Temlik Cirosunun Fonksiyonları 
 
230
aa. Temlik Fonksiyonu 
 
230
bb. Teşhis Fonksiyonu 
 
232
cc. Garanti Fonksiyonu 
 
234
İÇTİHATLAR 
 
235
c. Tahsil Cirosu 
 
239
aa. Genel Olarak 
 
239
bb. Örtülü (İnançlı) Tahsil Cirosu 
 
240
cc. Tahsil Cirosunun Hükümleri 
 
240
İÇTİHATLAR 
 
241
d. Rehin Cirosu (TTK.m.689) 
 
243
aa. Genel Olarak 
 
243
bb. Rehin Cirosunun Hükümleri 
 
244
İÇTİHATLAR 
 
245
F. Kopuk Ciro Zincirinin Sonuçları 
 
249
İÇTİHATLAR 
 
250
G. Cironun Yasaklanması 
 
253
XI. KAMBİYO SENETLERİNDE AVAL 
 
254
A. Genel Olarak 
 
254
B. Aval–Kefalet 
 
258
İÇTİHATLAR 
 
258
C. Avalin Geçerlilik Koşulları 
 
265
1. Genel Olarak 
 
265
2. Avalde Eşin Rızası 
 
265
İÇTİHATLAR 
 
268
D. Aval Verenin Borçları 
 
274
İÇTİHATLAR 
 
275
E. Aval Verenin Hakları 
 
280
İÇTİHATLAR 
 
281
F. Avalin Sona Ermesi 
 
283
İÇTİHATLAR 
 
283
XII. KAMBİYO SENTLERİNDE İHBAR 
 
285
A. İhbar Süresi 
 
285
B. İhbarın Şekli 
 
286
C. İhbar Mecburiyeti Olanlar ve Muhatapları 
 
286
D. İhbar Mecburiyetinin İhlâli 
 
287
E. İhbar Zorunluluğunun Yerine Getirilmemesinin Bazı Sonuçları 
 
288
İÇTİHATLAR 
 
288
XIII. RETRET (TTK.m.729) 
 
290
A. Tanım 
 
290
B. Retretin İçeriği 
 
290
XIV. ARAYA GİRME SURETİYLE ÖDEME (TTK.m.734–745) 
 
291
A. Tanım 
 
291
B. Genel Olarak 
 
291
C. Araya Girme Suretiyle Kabul 
 
292
1. Araya Girme Suretiyle Kabulün Şartları 
 
293
2. Araya Girme Suretiyle Kabulde Hamilin Durumu 
 
293
3. Araya Girme Suretiyle Kabulün Müracaat Borçluları ve Kabul Eden Yönünden Sonuçları 
 
293
D. Araya Girme Suretiyle Ödeme (m. 738–747) 
 
294
İÇTİHATLAR 
 
296
XV. NÜSHA VE SURETLER (m.743–747) 
 
299
A. Nüsha 
 
299
B. Suretler 
 
300
XVI. ÖDEME VE VADE (TTK.m.703–712) 
 
301
A. Ödeme 
 
301
İÇTİHATLAR 
 
301
B. Vade 
 
305
İÇTİHATLAR 
 
306
C. Ödeme İçin İbraz 
 
310
D. Ödemenin Yapılması ve Sonuçları 
 
311
E. Kabul Etmeme ve Ödememe Halinde Yapılacak İşlem 
 
313
1. Poliçeden Sorumlu Olanlar (TTK m. 636) 
 
313
2. Ödeyen Müracaat Borçlusunun Hukuki Durumu 
 
314
3. Müracaat Hakkının Kapsamı 
 
316
a. Hamilin Müracaat Hakkının Kapsamı 
 
316
b. Ödeyen Kişinin Müracaat Hakkının Kapsamı 
 
317
F. Müracaat Hakkının Düşmesi 
 
317
1. Kabule Arzın veya Ödeme İçin İbrazın Zamanında Yapılmaması 
 
318
2. Kabul Etmeme ve Ödememe Protestosunun Zamanında Düzenlenmemesi 
 
318
3. Protestodan Muafiyet (TTK.m.634) 
 
320
İÇTİHATLAR 
 
321
XVII. KAMBİYO SENETLERİNDE ZAMANAŞIMI 
 
324
A. GENEL OLARAK 
 
324
B. ZAMANAŞIMININ İLERİ SÜRÜLME ZAMANI 
 
326
İÇTİHATLAR 
 
327
C. ZAMANAŞIMINDAN FERAGAT 
 
329
İÇTİHATLAR 
 
330
D. ZAMANAŞIMI SÜRELERİ 
 
338
İÇTİHATLAR 
 
339
E. ZAMANAŞIMININ KESİLMESİ (TTK.m.750) 
 
343
İÇTİHATLAR 
 
345
F. ZAMANAŞIMININ KESİLMESİNİN HÜKÜMLERİ 
 
359
İÇTİHATLAR 
 
360
G. ZAMANAŞIMININ DURMASI 
 
361
Ğ. SENEDİN ZAMANAŞIMINA UĞRAMASI HALİNDE TEMEL İLİŞKİYE DAYANILMASI 
 
362
1. Genel Olarak 
 
362
2. Temel İlişkiye Dayanılması Halinde Faiz İstemi ve Faizin Başlangıç Tarihi 
 
363
İÇTİHATLAR 
 
364
XVIII. AÇIK POLİÇE,BONO VE ÇEK 
 
375
İÇTİHATLAR 
 
377
§.6 POLİÇE 
 
385
I. GENEL OLARAK 
 
385
II. POLİÇENİN UNSURLARI (TTK.M.671) 
 
386
A. Zorunlu Unsurlar 
 
386
1. Poliçe Kelimesi (TTK.m.671) 
 
386
2. Belirli Meblağın Kayıtsız Şartsız Havalesi 
 
387
İÇTİHATLAR 
 
388
3. Muhatabın Adı Soyadı 
 
389
İÇTİHATLAR 
 
390
4. Lehtarın Adı Soyadı 
 
390
5. Düzenleyenin İmzası 
 
391
6. Düzenlenme Tarihi 
 
392
B. Alternatif Unsurlar 
 
393
1. Düzenlenme Yeri 
 
393
İÇTİHATLAR 
 
394
2. Ödeme Yeri (6102 s. TTK.m.671/e) 
 
395
İÇTİHATLAR 
 
396
C. Poliçenin İsteğe Bağlı Unsurları 
 
397
1. Vade 
 
397
a. Poliçe, Dört Ayrı Şekilde Vadeli Olarak Düzenlenebilir (TTK. m.703) 
 
398
b. Sürelerin Hesabı 
 
399
İÇTİHATLAR 
 
400
2. Bedel Kaydı 
 
402
3. Yetki Kaydı 
 
402
İÇTİHATLAR 
 
403
4. Faiz Şartı 
 
404
5. Muacceliyet Kaydı 
 
404
6. Sorumsuzluk Kaydı 
 
404
7. Menfi Emre Kaydı 
 
404
8. Araya Girme Kaydı 
 
404
9. Protestodan Muafiyet Kaydı 
 
405
10. Kabule Arz Şartı ve Yasağı Kaydı 
 
405
11. Nüsha Düzenlemeye İlişkin Kayıt 
 
405
12. Saklama Kaydı 
 
405
13. Tahkim Kaydı 
 
406
14. İhbar Kaydı 
 
406
15. Provizyon Kaydı 
 
406
16. İhbardan Vazgeçme Kaydı 
 
406
III. POLİÇEDE UNSURLARIN EKSİKLİĞİNİN NETİCESİ 
 
407
A. Zorunlu Unsurların Eksikliği 
 
407
B. İsteğe Bağlı Unsurlar 
 
407
C. Kanunun Belli Koşullarda Varlığını Kabul Ettiği Unsurlar 
 
407
D. Adi Senede Dönüşme 
 
408
IV. POLİÇEDE KABUL 
 
408
A. Tanım 
 
408
B. Kabule Arz: Kabul İçin İbrazın İhtiyari Olması 
 
409
C. Kabul İçin İbraz Süresi 
 
410
İÇTİHATLAR 
 
411
D. Kabule Arz Yeri 
 
412
E. Kabul Beyanı 
 
413
İÇTİHATLAR 
 
415
F. Kabulün Şartları 
 
416
G. Düzenleyenin “Kabul Edilmemeden” Sorumlu Olmayacağı Kaydı 
 
418
H. Poliçenin Kabul Edilmemesinin Sonuçları 
 
418
1. Borcun Ödenmemesi 
 
418
2. Poliçenin Kabul Edilmemesi 
 
418
3. Poliçenin Ödeneceğinin Şüpheli Olması 
 
419
İ. Müracaat Hakkının Kullanılması 
 
419
İÇTİHATLAR 
 
420
§.7 BONO 
 
423
I. BONONUN İKTİSADİ VE HUKUKİ MAHİYETİ 
 
423
II. BONONUN ŞEKİL ŞARTLARI 
 
423
A. Zorunlu Unsurlar 
 
425
1. ‘Bono‘ veya ‘Emre Muharrer Senet‘ Kelimesi 
 
425
İÇTİHATLAR 
 
425
2. Kayıtsız ve Şartsız Belli Bir Bedeli Ödeme Vadi 
 
428
a. Ödeme Vaadi Koşulsuz Olmalıdır 
 
428
İÇTİHATLAR 
 
429
aa. Teminat Senedi İle İlgili Genel İçtihatlar 
 
429
bb. Kambiyo Senedinin Teminat Senedi Olduğuna Dair İçtihatlar 
 
437
cc. Senedin Teminat Senedi Olmadığına Dair İçtihatlar 
 
459
b. Ödeme Vaadi, Belirli Bir Paraya İlişkin Olmalıdır 
 
470
İÇTİHATLAR 
 
471
3. Lehtar (Kime ve Kimin Emrine Ödenecek İse Onun Ad ve Soyadı) 
 
477
İÇTİHATLAR 
 
479
4. Düzenlenme Tarihi (TTK.m.776/1–f) 
 
493
İÇTİHATLAR 
 
494
5. Düzenleyenin İmzası 
 
504
İÇTİHATLAR 
 
506
B. Alternatif Unsurlar 
 
516
1. Düzenlenme Yeri 
 
516
İÇTİHATLAR 
 
517
2. Ödeme Yeri 
 
531
İÇTİHATLAR 
 
532
3. Bonoda Vade 
 
533
İÇTİHATLAR 
 
535
III. BONONUN İSTEĞE BAĞLI İÇERİĞİ 
 
551
İÇTİHATLAR 
 
554
IV. BONOYA UYGULANACAK POLİÇE HÜKÜMLERİ (TTK.m.778) 
 
559
V. BONODA BEDEL KAYDI VE BEDELSİZLİĞİN İSPATI 
 
560
İÇTİHATLAR 
 
561
VI. SENEDİN TALİLİ VE TALİLDE İSPAT YÜKÜ 
 
566
İÇTİHATLAR 
 
568
VII. BANKANIN BONOYU KAYIP ETMESİ VEYA PROTESTO ÇEKMEMESİ NEDENİYLE SORUMLULUĞU 
 
585
İÇTİHATLAR 
 
586
§.8 ÇEK 
 
593
I. ÇEKİN HUKUKİ MAHİYETİ 
 
593
II. ÇEKİN İKTİSADI MAHİYETİ 
 
594
III. TÜRK TİCARET KANUNUNA TABİ ÇEKLER 
 
595
A. Garantili Çek 
 
595
B. Banka Çeki 
 
596
C. Teyitli (Bloke) Çek 
 
596
D. Çizgili Çek 
 
597
1. Çizgili Çek 
 
597
2. Genel Çizgili Çek 
 
598
3. Özel Çizgili Çek 
 
598
4. Çizgili Çekin Şekil Şartları (TTK.m.803) 
 
599
İÇTİHATLAR 
 
599
E. Mahsup Çeki 
 
600
1. Mahsup Çeki (TTK.m.805) 
 
600
2. Mahsup Çekinde Hamilin Hakları 
 
601
IV. TÜRK TİCARET KANUNUNA TABİ OLMAYAN ÇEKLER 
 
601
A. Çek Kartı 
 
601
B. Posta Çekleri 
 
602
C. Seyahat Çekleri 
 
602
İÇTİHATLAR 
 
603
V. 5941 SAYILI ÇEK KANUNU’NUN İHDAS ETTİĞİ ÇEK TÜRLERİ 
 
603
A. Tacir Kişi Çeki – Tacir Olmayan Kişi Çeki 
 
603
B. Tacir Çeki – Tacir Olmayan Kişi Çeki Ayrımının Amacı 
 
606
C. Hamiline Çek 
 
607
İÇTİHATLAR 
 
607
D. Çek Yapraklarının Şekli 
 
608
E. Çek Hesabı Açılırken Bankanın Yükümlülükleri 
 
609
İÇTİHATLAR 
 
611
F. Çek Hesabı Açmak İsteyenin Yükümleri 
 
613
İÇTİHATLAR 
 
614
G. Muhatap Bankanın Yükümlülüğü 
 
616
1. Ödeme Yükümlülüğü ve Miktarı 
 
616
a. Karşılığının Hiç Bulunmaması Hâlinde 
 
618
b. Karşılığının Kısmen Bulunması Hâlinde 
 
618
aa. Muhatap Bankanın Ödemek Zorunda Olduğu Miktarlar 
 
619
bb. Kanuni Garanti Miktarının Karşılıksız Çek Eyleminin Oluşması Yönünden Çeşitli Olasılıklara Göre Değerlendirilmesi 
 
620
İÇTİHATLAR 
 
621
cc. Sahte–Tahrif Edilmiş Çekin Ödenmiş Olması veya Çekin Kaybedilmesi Nedeniyle Bankanın Sorumluluğu 
 
626
İÇTİHATLAR 
 
626
2. Karşılıksızdır, İşlemi Yapma Yükümlülüğü 
 
630
İÇTİHATLAR 
 
632
3. Bankanın Çek Hesabı Sahiplerinin Kişisel Bilgilerini Bildirim Yükümlülüğü (5941 s.k.m.4/1) 
 
634
4. Bankanın Çek Hesabı Sahiplerinin Adres Bilgilerini Hamile Verme Yükümlülüğü (5941 s.k.m.4/1) 
 
635
5. Bankanın Çek Hesabının “Tacir Tüzel Kişiye” Ait Olduğuna Dair Emareyi Bildirme Yükümlülüğü (5941 s.k.m.4/2) 
 
635
6. Bankanın Hamiline Çek Defteri Yaprağını Kullanmadan Hamiline Çek Düzenlendiğini Bildirme Yükümlülüğü (5941 s.k.m.4/3) 
 
636
H. Lehtarın Çeki Karekod Sistemine Kaydetme Yükümlülüğü 
 
636
I. Karşılıksız Çekte Hamilin Hakları (Çek K. m.3/6) 
 
637
1. Takip Yapma ve İcra Ceza Mahkemesine Müracaat Hakkı 
 
637
a. Suçun Maddi Unsurları 
 
638
aa. Çekin Unsurlarının Tam Olması 
 
638
bb. Çekin Süresinde İbrazı 
 
638
cc. Karşılıksızlık İşlemi 
 
639
b. Eylemin Manevi Unsuru 
 
639
c. Şikayet Hakkının Süresi İçinde Kullanılması 
 
640
d. Çekle İlgili Karşılıksızdır İşlemi Yapılmasına Sebebiyet Verme Suçunun Faili ve Çek Hesabı Açma Yasağı Uygulanacak Kişiler 
 
642
aa. Genel Olarak 
 
642
bb. Gerçek Kişinin Düzenlediği Çekte Fail 
 
643
cc. Tüzel Kişiler Adına Düzenlenen Çekte Fail 
 
643
e. Yetkili ve Görevli Mahkeme 
 
644
aa. Görevli Mahkeme 
 
644
bb. Yetkili Mahkeme 
 
644
İÇTİHATLAR 
 
644
2. Gecikme Cezası Talep Etme Hakkı 
 
646
3. İleri Tarihli Çekte Hamilin Takip Yapabilme Hakkı 
 
646
VI. ÇEKİN ŞEKİL ŞARTLARI 
 
647
A. Genel Olarak Çek (TTK m.692–735) 
 
647
B. Çekin Unsurları (TTK. m.780) 
 
648
1. Senette Çek Kelimesi 
 
648
İÇTİHATLAR 
 
649
2. Kayıtsız ve Şartsız Belirli Bir Bedelin Ödenmesi İçin Havaleyi 
 
649
İÇTİHATLAR 
 
650
3. Ödeyecek Kimsenin “Muhatabın” Ad ve Soyadı 
 
657
İÇTİHATLAR 
 
658
4. Ödeme Yeri (TTK.m.780/d) 
 
659
İÇTİHATLAR 
 
659
5. Düzenlenme Yeri (TTK.m.780/e) 
 
659
İÇTİHATLAR 
 
660
6. Düzenlenme Tarihi (TTK.m.780/e) 
 
665
İÇTİHATLAR 
 
666
7. Düzenleyenin İmzası 
 
671
İÇTİHATLAR 
 
673
8. Banka Tarafından Verilen Seri Numarası 
 
676
9. Karekod 
 
677
C. Eksik Unsurlu Çekin Hukuki Sonuçları 
 
678
1. Eksik Unsurlu Çek 
 
678
2. Çekin Boş veya Kısmen Doldurularak Tedavüle Çıkarılması 
 
680
3. Tedavülden Sonra Düzenleyenin Kişisel Durumunda Meydana Gelen Değişikliklerin Çeke Etkisi (TTK.m.800) 
 
680
İÇTİHATLAR 
 
681
VII. ÇEKE YAZILABİLECEK KAYITLAR 
 
681
İÇTİHATLAR 
 
685
VIII. ÇEKE YAZILAMAYACAK KAYITLAR 
 
686
A. Senedin Çek Olma Özelliğini Etkileyen Yasak Kayıtlar 
 
686
B. Senedin Çek Olma Özelliğini Etkilemeyen Yasak Kayıtlar 
 
686
IX. ÇEKTE LEHTAR 
 
687
İÇTİHATLAR 
 
688
X. ÇEKTE İBRAZ 
 
691
A. Çekin İbrazı 
 
691
İÇTİHATLAR 
 
692
B. Çek Hesabının Bulunduğu Bankaya İbraz 
 
697
C. Çekin Muhatap Banka Dışında Bir Bankaya İbrazı 
 
697
D. Takas Odasına İbraz 
 
698
İÇTİHATLAR 
 
699
E. Çekin Elektronik Ortamda Takas İşlemi 
 
701
İÇTİHATLAR 
 
702
F. İbraz Süreleri 
 
704
İÇTİHATLAR 
 
705
G. Çekin Süresinde İbraz Edilmemesinin Sonuçları 
 
711
İÇTİHATLAR 
 
712
H. İleri Tarihli Çek Düzenlenmesi 
 
726
İÇTİHATLAR 
 
726
I. Mücbir Nedenle İbraz Süresinin Kaçırılması (TTK.m.811) 
 
728
İÇTİHATLAR 
 
729
XI. ÇEKTEN CAYMA (TTK.m.799) 
 
730
A. Genel Olarak 
 
730
B. Çekten Caymanın Şartları 
 
732
İÇTİHATLAR 
 
733
XII. ÇEKİN DEVRİ 
 
733
A. Ciro Yolu İle Devir 
 
733
1. Genel Olarak 
 
733
İÇTİHATLAR 
 
735
2. Emre Yazılı Çekin Devri 
 
738
3. Nama Yazılı Çeklerin Devri 
 
738
4. Hamiline Yazılı Çeklerin Devri 
 
739
İÇTİHATLAR 
 
740
5. Çekin Ciro Olunabileceği Süre 
 
742
İÇTİHATLAR 
 
742
6. Muhatabın Cirosu 
 
744
7. Muhatap Lehine Yapılan Ciro 
 
745
İÇTİHATLAR 
 
745
8. Çekin, Muhatap Bankanın Başka Bir Şubesine İbrazı veya Cirosu 
 
746
İÇTİHATLAR 
 
747
9. Rehin Cirosu 
 
749
İÇTİHATLAR 
 
750
B. Çekin Alacağın Temliki Yolu İle Devir 
 
755
İÇTİHATLAR 
 
756
C. Zilyetliğin Geçirilmesi Suretiyle Devir 
 
759
XIII. SAHTE VE TAHRİF EDİLMİŞ ÇEKİ BANKANIN ÖDEMESİ 
 
759
İÇTİHATLAR 
 
761
XIV. ÇEKE UYGULANACAK POLİÇE HÜKÜMLERİ 
 
764
XV. ÇEKİN ÖDENMESİ 
 
765
A. Ödeme Zamanı 
 
765
B. Ödeme 
 
765
C. Ödeme Şekli 
 
766
İÇTİHATLAR 
 
768
D. Çekin Karşılıksız Olması Halinde Bankanın Ödeme Yükümlülüğü 
 
770
İÇTİHATLAR 
 
772
E. Karşılığı Olmayan Çekin Ödenmesi 
 
773
XVI. ÇEKİN ÖDENMEMESİ 
 
773
XVII. BANKALARIN BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ 
 
774
§.9 KAMBİYO SENETLERİNİN TAKİP USULÜ
 
 
(İİK.M. 167–176/A) 
 
777
I. GENEL OLARAK 
 
777
II. ALACAĞIN KAMBİYO SENEDİNE BAĞLI OLMASI 
 
778
İÇTİHATLAR 
 
779
III. TAKİP TALEBİNİN İÇERİĞİ 
 
781
A. Alacaklı 
 
782
İÇTİHATLAR 
 
783
1. Yetkili Hamilden Maksat 
 
785
İÇTİHATLAR 
 
785
2. Ciro 
 
791
İÇTİHATLAR 
 
793
3. Cironun Çeşitleri 
 
795
a. Temlik Cirosu 
 
795
İÇTİHATLAR 
 
796
b. Tahsil Cirosu 
 
797
İÇTİHATLAR 
 
798
c. Rehin Cirosu 
 
798
4. Vadeden Sonraki Ciro 
 
799
İÇTİHATLAR 
 
800
5. İbrazdan Sonra Çekin Cirosu 
 
802
İÇTİHATLAR 
 
803
6. Çekte Muhatap Bankanın Cirosu 
 
804
İÇTİHATLAR 
 
805
B. Borçlu 
 
806
İÇTİHATLAR 
 
808
C. Alacak Tutarı 
 
823
1. Kambiyo Senedinde Yazılı Bedel 
 
823
İÇTİHATLAR 
 
824
2. Temerrüt Faizi 
 
826
İÇTİHATLAR 
 
828
3. Alacağın Yabancı Para Olması 
 
829
İÇTİHATLAR 
 
830
D. Komisyon Ücreti 
 
834
İÇTİHATLAR 
 
835
E. Çek Tazminatı 
 
836
İÇTİHATLAR 
 
836
F. Protesto ve İhbarname Giderleri 
 
840
İÇTİHATLAR 
 
840
IV. KAMBİYO SENEDİNİN ASLININ TAKİP TALEBİNE EKLENMESİ 
 
841
İÇTİHATLAR 
 
841
V. PROTESTONUN TAKİP TALEBİNE EKLENMESİ 
 
843
A. Bono’da Protestonun Takip Talebine Eklenmesi 
 
844
B. Çek’te Protestonun Takip Talebine Eklenmesi (TTK. m.720) 
 
845
İÇTİHATLAR 
 
847
VI. ALACAKLININ SEÇTİĞİ TAKİP YOLU 
 
858
İÇTİHATLAR 
 
858
§.10 KAMBİYO SENETLERİNE ÖZGÜ HACİZ YOLUYLA TAKİPTE ÖDEME EMRİ 
 
859
İÇTİHATLAR 
 
861
§.11 KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS TAKİPTE BORCA İTİRAZ (İİK.M.169) 
 
871
İÇTİHATLAR 
 
873
§.12 BORCA İTİRAZIN İNCELENMESİ (İİK.M.169/A) 
 
881
I. GENEL OLARAK 
 
881
İÇTİHATLAR 
 
882
II. BORCA İTİRAZ SEBEPLERİ 
 
886
A. Yetkiye İtiraz 
 
886
İÇTİHATLAR 
 
890
B. Borcun Olmadığı veya İtfa veya İmhal Edildiği İtirazları 
 
906
1. İtiraz Sebepleri 
 
906
İÇTİHATLAR 
 
909
2. İtirazın İspatı 
 
929
a. Resmî Belge ile İtirazın İspatı 
 
929
b. Adî Belge ile İtirazın İspatı 
 
930
İÇTİHATLAR 
 
932
C. Zamanaşımı İtirazı 
 
946
1. Zamanaşımı İtirazının Ödeme Emrine İtiraz Yolu ile İleri Sürülmesi 
 
946
İÇTİHATLAR 
 
947
a. Bonoda Zamanaşımı 
 
951
İÇTİHATLAR 
 
951
b. Çekte Zamanaşımı 
 
953
İÇTİHATLAR 
 
955
2. Zamanaşımı İtirazının Takibin Kesinleşmesinden Sonra İleri Sürülmesi 
 
957
İÇTİHATLAR 
 
959
3. Kambiyo Senetlerinde Zamanaşımını Kesen Haller (TTK. m.662) 
 
962
İÇTİHATLAR 
 
965
D. Faize İtiraz 
 
977
1. Faiz Çeşitleri 
 
979
İÇTİHATLAR 
 
983
2. Yabancı Para ile Düzenlenen Bono ve Çekte, Faiz Hesabı 
 
989
İÇTİHATLAR 
 
990
III. TAKİBİN GEÇİCİ OLARAK DURDURULMASI 
 
993
İÇTİHATLAR 
 
994
IV. DURUŞMA YAPILMASI 
 
996
İÇTİHATLAR 
 
998
A. Borca İtirazın Kabulü Kararı 
 
1000
B. Borca İtirazın Reddi Kararı 
 
1002
İÇTİHATLAR 
 
1003
V. İNKAR VE KÖTÜNİYET TAZMİNATI 
 
1011
İÇTİHATLAR 
 
1013
§.13 KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLU İLE TAKİPTE İMZAYA İTİRAZ 
 
1035
İÇTİHATLAR 
 
1043
§.14 BORÇLUNUN KAMBİYO HUKUKUNA YÖNELİK ŞİKAYETİ (İİK.M.170/A) 
 
1083
I. GENEL OLARAK 
 
1083
İÇTİHATLAR 
 
1084
II. KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLU İLE TAKİPTE, ŞİKAYET SEBEPLERİ 
 
1089
İÇTİHATLAR 
 
1091
III. BORÇLUNUN İMZAYA İTİRAZINI GERİ ALMASI – BORCU KISMEN VEYA TAMAMEN KABUL ETMESİ 
 
1093
İÇTİHATLAR 
 
1094
IV. KAMBİYO HUKUKUNA İLİŞKİN ŞİKAYET–İNKAR TAZMİNATI 
 
1107
İÇTİHATLAR 
 
1108
§.15 KIYMETLİ EVRAKLA İLGİLİ GENEL MAHKEMELERDE GÖRÜLEN DAVA TÜRLERİ 
 
1109
I. KIYMETLİ EVRAKIN ZIYAI VE İPTAL DAVASI 
 
1109
A. Genel Olarak 
 
1109
İÇTİHATLAR 
 
1110
B. İptal Davasının Şartları 
 
1117
1. Senedin Zıyaı 
 
1117
İÇTİHATLAR 
 
1118
2. Senetteki Hakkın Varlığını Devam Ettirmesi 
 
1120
İÇTİHATLAR 
 
1121
3. İptali Talep Edenin Hak Sahibi Olması (Aktif Dava Ehliyeti) 
 
1122
İÇTİHATLAR 
 
1123
4. Senet Zilyetliğinin Yeniden İktisabının Mümkün Olmaması 
 
1126
İÇTİHATLAR 
 
1127
5. Dava Konusu Senedin İptalinin Mümkün Olması 
 
1127
C. Hamiline Yazılı Senetlerin Zıyaı ve İptali 
 
1128
D. Nama Yazılı Senetlerin Zıyaı ve İptali 
 
1129
E. Emre Yazılı Senetlerin Zıyaı ve İptali 
 
1130
F. Zayi Nedeniyle Açılan İptal Davasında Yargılama Usulü 
 
1132
1. Önleyici Önlemler 
 
1132
2. Davacı 
 
1133
İÇTİHATLAR 
 
1133
3. Davalı 
 
1136
İÇTİHATLAR 
 
1136
4. Yetkili Mahkeme 
 
1137
İÇTİHATLAR 
 
1138
5. Görevli Mahkeme 
 
1139
İÇTİHATLAR 
 
1139
6. Davanın İspatı 
 
1140
İÇTİHATLAR 
 
1141
G. Senet İptal Kararının Doğuracağı Sonuçlar 
 
1143
1. İptal Kararının Davacı İle Senet Borçlusu Arasındaki İlişkiye Etkisi 
 
1143
2. İptal Kararının Borçlu İle Senet Zilyedi Olan Üçüncü Kişi Arasında İlişkiye Etkisi 
 
1145
İÇTİHATLAR 
 
1146
3. İptal Kararı Sonucu Meydana Gelen Zarardan Kimin Sorumlu Olacağı 
 
1148
İÇTİHATLAR 
 
1150
H. Hisse Senetlerinin Zıyaı ve İptali 
 
1158
II. KIYMETLİ EVRAKTA İSTİRDAT DAVASI 
 
1159
İÇTİHATLAR 
 
1159
III. MENFİ TESPİT DAVASI 
 
1171
A. Genel Olarak Menfi Tespit Davası 
 
1171
İÇTİHATLAR 
 
1172
B. Menfi Tespit Davasının Konusu 
 
1177
Bedelsiz Senet Nedeniyle Menfi Tespit Davası Açılması 
 
1177
C. İcra Takibinden Önce Açılan Menfi Tespit Davası 
 
1181
İÇTİHATLAR 
 
1183
D. İcra Takibinden Sonra Açılan Menfi Tespit Davası 
 
1186
İÇTİHATLAR 
 
1189
E. Yargılama Usulü 
 
1195
1.Kambiyo Senetleriyle İlgili Davalarda Abulucuya Gitmenin Zorunlu Olması 
 
1195
2.Davanın Tarafları 
 
1197
İÇTİHATLAR 
 
1198
3. Görevli Mahkeme 
 
1207
İÇTİHATLAR 
 
1207
4. Yetkili Mahkeme 
 
1215
İÇTİHATLAR 
 
1218
5. Menfi Tespit Davasında İspat Yükü 
 
1222
a. Genel Olarak 
 
1222
İÇTİHATLAR 
 
1224
b. İspat Yükü Kural Olarak Davalı/Alacaklıya Aittir 
 
1232
İÇTİHATLAR 
 
1234
c. İspat Yükünün Davacı–Borçluda Olduğu Durumlar 
 
1242
İÇTİHATLAR 
 
1243
d. Taraflardan Birinin Kanuni veya Fiili Karineden Yararlanması 
 
1255
aa. Kanuni Karineler 
 
1255
İÇTİHATLAR 
 
1256
bb. Fiili Karine ve Ticari Teamüller 
 
1261
İÇTİHATLAR 
 
1263
e. Ödemenin Başka Amaçla Yapıldığının İspat Yükü 
 
1277
İÇTİHATLAR 
 
1277
F. Deliller 
 
1282
1. Genel Olarak 
 
1282
İÇTİHATLAR 
 
1283
2. Kesin Hüküm 
 
1286
İÇTİHATLAR 
 
1287
3. Senetle İspat 
 
1299
a. Senetle İspat Zorunluluğunun İstisnaları (HMK. m. 203) 
 
1301
b. Maddi Olayların (Hukukî Fiillerin) Tanıkla İspatı 
 
1301
c. Senede Karşı Senetle İspat Zorunluluğu 
 
1303
İÇTİHATLAR 
 
1304
4. Yemin 
 
1310
İÇTİHATLAR 
 
1313
5. İkrar 
 
1319
İÇTİHATLAR 
 
1320
6. Belge 
 
1327
İÇTİHATLAR 
 
1329
7. Ticari Defterlerin Delil Olması (HMK. m. 222) 
 
1335
İÇTİHATLAR 
 
1337
8. Delil Başlangıcı 
 
1342
İÇTİHATLAR 
 
1342
9. Tanık 
 
1348
İÇTİHATLAR 
 
1349
10. Bilirkişilik 
 
1354
İÇTİHATLAR 
 
1355
11. Keşif 
 
1367
12. İsticvap 
 
1368
İÇTİHATLAR 
 
1369
G. Menfi Tespit Davasında Verilecek Kararlar 
 
1370
1. Menfi Tespit Davasının Reddi 
 
1370
a. Genel Olarak 
 
1370
İÇTİHATLAR 
 
1372
b. Borçlunun Tazminata Mahkûm Edilmesinin Şartları 
 
1378
İÇTİHATLAR 
 
1380
c. Yargılama Giderleri, Harç ve Vekalet Ücreti 
 
1386
İÇTİHATLAR 
 
1387
2. Menfi Tespit Davasının Kabulü 
 
1389
İÇTİHATLAR 
 
1390
a. Menfi Tespit Davasının Kabulünün Sonuçları 
 
1398
İÇTİHATLAR 
 
1399
b. Davacı (Borçlu) Lehine Tazminata Hükmetmenin Koşulları 
 
1400
İÇTİHATLAR 
 
1402
c. Menfi Tespit Davasının Kabulü Kararının İnfazı 
 
1412
İÇTİHATLAR 
 
1413
d. Menfi Tespit Davasının Kabulü Halinde Yargılama Giderleri ve Harç 
 
1414
İÇTİHATLAR 
 
1415
e. Menfi Tespit Davasında Hükmün Tamamlanması 
 
1423
f. Menfi Tespit Davasının İstirdat Davasına Dönüşmesi 
 
1424
İÇTİHATLAR 
 
1425
IV. İSTİRDAT DAVASI 
 
1430
A. Geri Verilmesi İstenen Paranın İcra Takibi Sırasında Ödenmiş Olması 
 
1430
B. Borcun Cebrî İcra Tehdidi Altında Ödenmiş Olması 
 
1431
C. Borçlu–Davacının, Ödemek Zorunda Olmadığı Bir Parayı Ödemiş Olması 
 
1432
D. Maddi Hukuk Açısından Paranın İstenebilir Olması 
 
1433
1. Zamanaşımına Uğramış Borçlar 
 
1434
2. Kumar ve Bahis Borçları 
 
1434
3. Piyango ve Diğer Şans Oyunlarından Doğan Alacaklar 
 
1435
E. İstirdat Davası Açılma Süresi 
 
1435
İÇTİHATLAR 
 
1435
B. İstirdat Davasında Yargılama Usulü 
 
1437
1. Görev 
 
1437
İÇTİHATLAR 
 
1437
2. İstirdat Davasında Yetki 
 
1440
İÇTİHATLAR 
 
1440
3. Davanın Tarafları 
 
1441
İÇTİHATLAR 
 
1442
4. Davanın Konusu ve Yargılama Usulü 
 
1443
İÇTİHATLAR 
 
1444
V. KAMBİYO SENETLERİNDEN KAYNAKLANAN SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME DAVASI 
 
1455
A. Genel Olarak 
 
1455
B. Asıl Borç İlişkisi 
 
1456
İÇTİHATLAR 
 
1456
C. Sebepsiz Zenginleşme Davası (TTK.m.732) 
 
1460
1. Davanın Şartları 
 
1460
İÇTİHATLAR 
 
1461
2. Davanın Tarafları 
 
1464
İÇTİHATLAR 
 
1465
3. Görevli ve Yetkili Mahkeme 
 
1468
İÇTİHATLAR 
 
1468
4. İspat Yükü 
 
1468
İÇTİHATLAR 
 
1469
5. Sebepsiz Zenginleşme Davasında Zamanaşımı 
 
1477
İÇTİHATLAR 
 
1478
6. Sebepsiz Zenginleşme Davasında Faiz 
 
1483
İÇTİHATLAR 
 
1484
Yararlanılan Kaynaklar 
 
1487
Kavram Dizini 
 
1489
Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
1.595,65   
1.595,65   
2
797,83   
1.595,65   
3
531,88   
1.595,65   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
1.595,65   
1.595,65   
2
797,83   
1.595,65   
3
531,88   
1.595,65   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
1.595,65   
1.595,65   
2
797,83   
1.595,65   
3
531,88   
1.595,65   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
1.595,65   
1.595,65   
2
797,83   
1.595,65   
3
531,88   
1.595,65   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
1.595,65   
1.595,65   
2
797,83   
1.595,65   
3
531,88   
1.595,65   
Kapat